fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Λογιστές

Τι Προσφέρουμε

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με Τεχνικούς Συμβούλους (σεβόμενη την πλήρη Επιστημονική Ανεξαρτησία τους) κατά τρόπο ώστε – σε αγαστό διάλογο με αυτούς – να προσφέρει προς τους εντολείς μας τελικές ολοκληρωμένες λύσεις.

Η ιδέα είναι απλή και ξεκάθαρη, ωστόσο καθ’ όλα απαιτητική, καθώς όταν αναζητά κανείς λογιστή, χρειάζεται να κάνει μια σχετική έρευνα και να βρει εκείνον τον επαγγελματία ο οποίος τουλάχιστον θα μπορεί να καταρτίσει καταστάσεις σε ετήσια βάση προκειμένου να διενεργήσει αναλύσεις και αναφορές, για παράδειγμα, αναφορικά με προϋπολογισμούς ή τις επιδόσεις μιας επιχείρησης, παρέχοντας εξάλλου ορθές συμβουλές επί φορολογικών ζητημάτων όπως για παράδειγμα αναφορικά με το θέμα των επιστροφών από φόρους. Εδώ, στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως συμβαίνει πάντοτε, παίρνουμε πολύ σοβαρά τον ρόλο μας που είναι αποκλειστικά και καθοριστικά η παροχή προς εσάς προσήκουσας εξειδικευμένης συμβουλής και στα θέματα των οικονομικών, προσφέροντας όχι μόνο την νομική μας οπτική περί των πραγμάτων, αλλά αντίθετα μια πολυεπίπεδη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει την εργασία του λογιστή ως γενικώς έναν ρόλο που είναι πολύ σημαντικός αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση της παρελθούσας απόδοσης μιας επιχείρησης

Όσο ξεκάθαρα και αν προκύπτει, πάντως, εξακολουθεί να συνιστά μέρος της εντολής που ανατίθεται σε έναν λογιστή να ελέγχει αρχεία, δεδομένα και λογαριασμούς και να συντάσσει τέτοια έγγραφα, όπως επίσης θα πρέπει να μπορεί να κάνει οικονομικές προβλέψεις και να παράσχει εξειδικευμένη συμβουλή για τον τρόπο που κάποιος γενικώς θα πρέπει να διαχειρίζεται τα οικονομικά του στοιχεία, παρέχοντας ταυτόχρονα:

  • Συμβουλές περί την φορολογία και τον οικονομικό σχεδιασμό
  • Συνδρομή στον οικονομικό έλεγχο
  • Συνδρομή στη συμμόρφωση με το εταιρικό δίκαιο
  • Συμβουλή στην οικονομική διαχείριση

Τι είναι ο Λογιστής

Ο ρόλος ενός λογιστή περιλαμβάνει την σύνταξη οικονομικών ελέγχων με βάση έγγραφα και οικονομικούς καταλόγους που σχετίζονται με κέρδη και ζημίες, ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, ο λογιστής είναι αυτός που εμπλέκεται στην οικονομική διαχείριση και στα ζητήματα της καθημερινότητας μιας επιχείρησης ή ενός καθημερινού ανθρώπου.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Όσο πιο καταρτισμένος και έμπειρος είναι ο λογιστής, τόσο πιο ικανός θα είναι σε σχέση με τον χειρισμό ενός από τους πιο σημαντικούς τομείς λειτουργίας της επιχείρησής σας: των οικονομικών σας. Εδώ, στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρετούμε με συνέπεια την ιδέα ότι η εύρεση του κατάλληλου προσώπου θα σας βοηθήσει να γλιτώσετε χρόνο και χρήμα στο διηνεκές· και αυτού του είδους η μακροπρόθεσμη ασφάλεια δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος δύναται να το εγγυηθεί εύκολα.

Εν ολίγοις, συνιστά μέρος των καθηκόντων μας να σας βοηθούμε στη διάδρασή σας με σχέδια και ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες ή τις προσδοκίες σας· ανεξαρτήτως του αν αυτά τα σχέδια αναφέρονται σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ή σε έναν πολεοδομικής υφής σχεδιασμό ή σε μια επένδυση στα πλαίσια μιας μικρής επιχείρησης.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με λογιστικά θέματα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή