fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Μετανάστευση: η Ελλάδα και ως χώρα αποστολής αλλά και ως χώρα υποδοχής

Τι Προσφέρουμε

Συχνά παραβλέπεται τόσο η επιστημονική νομική έρευνα όσο και κυρίως η χειροπιαστή, απτή νομική πρακτική καθημερινότητα η οποία ως εργαλείο είναι μάλλον και ο πιο πρόσφορος τρόπος προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία μετέπειτα θα μπορούσαν και να αξιοποιηθούν, ώστε εν τέλει να επιτελέσουν και τον πρακτικό ρόλο τους ήτοι να συνδράμουν το κατ’ αρχήν επίσημο και οργανωμένο κράτος να εμπνευστεί και να δημιουργήσει πολιτικές αλλά και τα απαραίτητα προς το σκοπό υλοποίησης αυτών εργαλεία.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και κέντρων υποδοχής, το δύσκολο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων και από την άλλη πλευρά, η αντίθετη όψη του νομίσματος με το ζήτημα της μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό, είναι θέματα που απασχολούν σε καθημερινή βάση τους συνεργάτες της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς σε ουκ ολίγες περιπτώσεις συμβάλλουμε τόσο στις μεν δύσκολες περιπτώσεις όπου η χώρα λειτουργεί ως υποδοχέας, όσο και στις δεύτερες όπου Έλληνες και συνήθως νέα παιδιά, επιστήμονες και όχι, αναζητούν τρόπο διαφυγής προς το σκοπό αναζήτησης καλύτερου επαγγελματικού και κατ’ επέκταση εν γένει προσωπικού μέλλοντος.

Διαστάσεις και πτυχές του φαινομένου

Η μετανάστευση είναι ένα καίριας σημασίας ζήτημα με πολλές και ιδιαίτερες προεκτάσεις οι οποίες μάλιστα εκτείνονται και επηρεάζουν διαφορετικές πτυχές της ζωής και μάλιστα κατά τρόπο διττό και ακόμη ακριβέστερα αμφίδρομο, δηλαδή τόσο τις ζωές των ίδιων των μεταναστευτικών πληθυσμών, όσο και αυτών που βρίσκονται ήδη στις χώρες υποδοχής, των οποίων οι επιμέρους αντιδράσεις είναι μάλλον πιο σύνθετες και δύσκολες να τις διαχειριστεί κανείς.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι εξειδικευμένοι Συνεργάτες μας είναι εξοικειωμένοι καθώς έχουν ασχοληθεί πολλάκις με θέματα χορήγησης ασύλου, ή με σχετικά αιτήματα οικογενειακής μετεγκατάστασης ή επανένωσης, αλλά και εν γένει θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, την ενσωμάτωση μέσω της εκπαίδευσης ή της απασχόλησης κοκ. Από την άλλη πλευρά και αναφορικά με τους Ελληνες που μεταναστεύουν σε χώρες της αλλοδαπής, επειδή ακριβώς αναλόγως της χώρας προορισμού ποικίλουν οι υποχρεώσεις και δη τα δικαιολογητικά έγγραφα που οι συμπατριώτες μας πρέπει να φέρουν μαζί τους προκειμένου για την ασφαλή μετακίνηση αλλά και γενικώς την εγκατάστασή τους έστω και προσωρινά, πολλώ δε μάλλον μακροπρόθεσμα ή και μόνιμα, η συνδρομή των δικηγόρων της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ αποδεικνύεται πολλές φορές κρίσιμη και καθοριστική ακόμη και για την διευθέτηση των πιο μικρών αλλά τελικά καίριων ζητημάτων.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Μεταναστευσης από και προς την Ελλάδα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία