fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Μετανάστευση και Άδειες Διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο – Βίζα Αντιπροσώπου Υπερπόντιας Επιχείρησης

Τι Προσφέρουμε

Αυτός ο τύπος βίζας δίνει δικαίωμα σε έναν αποκλειστικό αντιπρόσωπο μιας υπερπόντιας εταιρίας να ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και να εγκαθιδρύει και να διαχειρίζεται ένα παράρτημα της εκάστοτε εταιρείας εξωτερικού στο Λονδίνο καθώς και μιας εξολοκλήρου ελεγχόμενης θυγατρικής εταιρίας.

Δικαίωμα αίτησης έχει:

• Ένας αποκλειστικός αντιπρόσωπος μιας υπερπόντιας επιχείρησης που έχει σκοπό να ιδρύσει παράρτημα ή εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία.
• Ένας υπάλληλος υπερπόντιας εφημερίδας, πρακτορείου ειδήσεων ή ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού με μακροπρόθεσμη ανάθεση αποστολής στο Η.Β.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Ο αιτών θα πρέπει:

 • Να έχει προσληφθεί εκτός του Η.Β. από εταιρία η οποία διατηρεί την έδρα της εκτός του Η.Β.
 • έχει εκτενή εμπειρία και γνώση του σχετικού κλάδου.
 • να κατέχει υψηλή θέση εντός της εταιρείας και έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους της, να μην είναι όμως βασικός μέτοχος.
 • σκοπεύει να δημιουργήσει την πρώτη εμπορική παρουσία της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Έχει πόρους ώστε να συντηρηθεί και
 • Πληροί το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής (όπως επιτυγχάνοντας σε εγκεκριμένο τεστ αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον στο επίπεδο Α1 στην κλίμακα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες σε ομιλία και ακρόαση) κάτοικοι χωρών που εμπίπτουν στην κατηγορία των εξαιρέσεων όπως ο Καναδάς, οι Η.Π.Α. κτλ δεν υποχρεούνται να αποδείξουν τις γνώσεις τους όσον αφορά την αγγλική. 

Η αίτηση πρέπει να γίνει 3 μήνες πριν την είσοδο στο Η.Β. Η απόφαση συνήθως λαμβάνεται μέσα σε 3 εβδομάδες.

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται ενώ ήδη ο αιτών βρίσκεται στο Η.Β. τότε η απόφαση θα πάρει έως και 8 εβδομάδες να ληφθεί ενώ απαιτείται και η λήψη των βιομετρικών στοιχείων (αποτυπώματα, φωτογραφία κλπ). Ο αιτών μπορεί να διαμένει στο Η.Β. ενώ περιμένει τη λήψη της απόφασης, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η αίτηση έχει γίνει πριν λήξει η προηγούμενη βίζα.  

Σε περίπτωση επιτυχίας η αίτηση δίνει δικαίωμα διαμονής στο Η.Β για 3 χρόνια όπως και δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια. Οι εργαζόμενοι κατέχοντες την βίζα επιτρέπεται να εργάζονται μόνο για τον εργοδότη τους, δεν μπορούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να εργάζονται για οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται επίσης να παραμείνουν στο Η.Β. με την χρήση της συγκεκριμένης βίζας, εάν η αποκλειστική αντιπροσωπευτική συμφωνία τερματιστεί από τον εργοδότη τους. Μόλις ο κατέχων την βίζα συμπληρώσει 5 χρόνια στο Η.Β. τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια μόνιμης εγκατάστασης.

Όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, θα πρέπει να παρέχει:

 • μια πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών
 • μια επιστολή που επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση στο εξωτερικό θα δημιουργήσει μια θυγατρική εξ ολοκλήρου ελέγχου ή θα εγγράψει ένα υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα που λειτουργεί στο εξωτερικό
 • την περιγραφή της εργασίας του, τη σύμβαση εργασίας και τα στοιχεία του μισθού
 • μια επιστολή που επιβεβαιώνει ότι είναι εξοικειωμένος με την επιχείρηση και έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει επιχειρησιακές αποφάσεις

Πρέπει επίσης να προσκομίσει αποδείξεις ότι:

 • απασχολείται άμεσα από την επιχείρηση και δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος πωλήσεων
 • προσελήφθη στην επιχείρηση εκτός του ΗΒ
 • κατέχει υψηλή θέση στην επιχείρηση, με την δικαιοδοσία να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους της και να ιδρύει και να διαχειρίζεται ένα εγγεγραμμένο υποκατάστημα ή μία εξ ολοκλήρου ελέγχου θυγατρική εταιρεία
 • θα εργάζεται με πλήρη απασχόληση για την επιχείρηση ή τη θυγατρική κατά τη διάρκεια της διαμονής του και δεν θα εκτελεί καμία άλλη εργασία
 • δεν κατέχει ή ελέγχει την πλειονότητα της επιχείρησης στο εξωτερικό (δεν είναι βασικό στέλεχος).

Υπάλληλοι εφημερίδων, πρακτορείων ειδήσεων ή εκπομπών

Ως υπάλληλος μιας υπερπόντιας εφημερίδας, ειδησεογραφικού πρακτορείου ή ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, πρέπει επίσης να παρέχει:

 • πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών
 • επιβεβαίωση ότι θα τους εκπροσωπήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μακροπρόθεσμο ρόλο πλήρους απασχόλησης

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με Μετανάστευση και Άδειες Διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

  offices-map

  Τα Γραφεία μας

  Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

  Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
  Επικοινωνία