fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Ενάγων συνήψε σύμβαση με συνεργάτη εναγομένης εταιρίας, ο οποίος ενεργούσε κατ’ εντολή της, για αγορά μηχανήματος νέας τεχνολογίας «segway», που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, με τις εκτιθέμενες μετατροπές και κατέβαλε προκαταβολή, ενώ ορίστηκε και ημερομηνία παράδοσης. Κατά την ημερομηνία, δε, αυτή συμφώνησε την παράταση του χρόνου της παράδοσης, δηλώνοντας στο δεύτερο των εναγομένων, ομόρρυθμο μέλος της πρώτης εναγομένης εταιρίας, πως μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αποκρούει την παροχή του μηχανήματος και ότι η άνω προθεσμία παρήλθε χωρίς η πρώτη εναγομένη να παραδώσει το μηχάνημα. Ζητεί δε, υπαναχωρώντας από την επίδικη σύμβαση, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο καθένας τους και με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλουν το ποσό της προκαταβολής ως αχρεωστήτως καταβληθέν, καθώς και ποσό ως χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά της πρώτης εναγομένης. Τα άνω ποσά ζητεί με το νόμιμο τόκο από την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης, διαφορετικά από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ζητεί, τέλος, να επιβληθούν σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά του έξοδα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Τακτικής)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Σπινθάκη και το Γραμματέα Ηλία Βασιλόπουλο. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο την 25-2-13 για να δικάσει την από 26-4-11 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 379/201 1 μεταξύ των:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ……., κατοίκου Κερατσινίου, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Φυλλαδάκη Ελευθέριο.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «………» και διακριτικό τίτλο «………», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) …….., κατοίκου Ιλίου Αττικής, που δεν παραστάθηκαν. Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 13-5-2011 πράξη του Γραμματέα αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφτηκαν στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αρ. 2133Γ717-5-2011 και 2168Γ720-5-2011 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητριού Σ. Ραπατζίκου, που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει ότι πιστό αντίγραφο της ένδικης αγωγής, το οποίο περιέχει σχετική πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους εναγόμενους που, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου, δεν εμφανίστηκαν. Συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ).  Στην κρινόμενη αγωγή, κατά την ορθή εκτίμηση του δικογράφου της και όπως παραδεκτά διορθώθηκε (224 ΚΠολΔ), ο ενάγων εκθέτει ότι μετά από σύμβαση που συνήψε την 5-7-2010 στην οικία του στο Κερατσίνι με συνεργάτη της πρώτης εναγομένης εταιρίας, ο οποίος ενεργούσε κατ’ εντολή της, συμφώνησε ν’ αγοράσει απ’ αυτήν το μηχάνημα νέας τεχνολογίας «segway», που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, με τις εκτιθέμενες μετατροπές, ότι κατέβαλε ως προκαταβολή το ποσό των 4000 €, ενώ ορίστηκε ως ημερομηνία παράδοσης η 27-7-2010, ότι την ημερομηνία αυτή συμφώνησε την παράταση του χρόνου της παράδοσης μέχρι την 309-2010, δηλώνοντας στο δεύτερο των εναγομένων, ομόρρυθμο μέλος της πρώτης εναγομένης εταιρίας, πως μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αποκρούει την παροχή του μηχανήματος και ότι η άνω προθεσμία παρήλθε χωρίς η πρώτη εναγομένη να παραδώσει το μηχάνημα.

Ζητεί δε, υπαναχωρώντας από την επίδικη σύμβαση, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο καθένας τους και με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλουν το ποσό της προκαταβολής των 4000 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, καθώς και ποσό 7500 € ως χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά της πρώτης εναγομένης. Τα άνω ποσά ζητεί με το νόμιμο τόκο από την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης (30-9-2010), διαφορετικά από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ζητεί, τέλος, να επιβληθούν σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο αυτό (14 παρ.1α, 33 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 211,346,361,513,516,383,389,904 επ.,910 ΑΚ, 22 ΕμπΝ,176, 907 και 908 ΚΠολΔ. Το αγωγικό όμως κονδύλιο ύψους 7500 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δεν είναι νόμιμο και πρέπει ν’ απορριφθεί, διότι εφόσον, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, αποδίδεται στην πρώτη εναγομένη μόνο αντισυμβατική συμπεριφορά, δεν δημιουργείται υποχρέωση για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης (Εφ. Πατρ.255/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ και Εφ.ΑΘ.2529/1992 Ελ.Δικ/νη 1995 σελ. 709). Επίσης απορριπτέο για τον ίδιο λόγο είναι και το αίτημα επιβολής τόκων από την προγενέστερη της επίδοσης της αγωγής ημερομηνία, διότι ο ενάγων δεν επικαλείται όχληση της εναγομένης κατά την ημερομηνία αυτή.

Πρέπει λοιπόν, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν, αφού καταβλήθηκε και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (με αρ. 287615, 192609, 391589 σειράς Α).  Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση, που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμελιώνουν επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, επομένως, να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η αγωγή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, διότι λόγω της ερημοδικίας των εναγομένων θεωρούνται ομολογημένα τα πιο πάνω πραγματικά περιστατικά (271 παρ.3 ΚΠολΔ) και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο καθένας τους, να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 4000 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η παρούσα απόφαση, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι’ αυτό και η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προξενήσει σημαντική βλάβη στον ενάγοντα. Τα δικαστικά έξοδα του τελευταίου θα πρέπει να επιβληθούν κατά ένα μέρος σε βάρος των ηττημένων εναγομένων (178 παρ.1 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο για κάθε εναγόμενο (501 παρ.1,505 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως επίσης ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο σε εκατό (100) ευρώ για κάθε εναγόμενο.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αγωγή.Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν, σε ολόκληρο καθένας τους, στον ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4000) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, που ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του την 29-3-2013, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.Α.                                                           Β.Η.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία