fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αιτούσα απέκτησε με γονική παροχή από τον πατέρα της ένα διαμέρισμα και το οποίο ο προκάτοχός της (πατέρας της) είχε αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα, αφού μεταβίβασε σ’ αυτόν ο υιός του την ψιλή κυριότητα αυτού, που συνενώθηκε με την επικαρπία που ήδη είχε. Ότι ενωρίτερα, είχε παραχωρήσει ο πατέρας της, ως επικαρπωτής την χρήση του στον μέχρι πρότινος ψιλό κύριο αυτού αδελφό της και στην καθ’ ης (σύζυγοι) προκειμένου να αποτελέσει αυτό την συζυγική τους στέγη για αόριστη διάρκεια. Ότι ο πατέρας της με εξώδικό του κατάγγειλε την παραπάνω σύμβαση χρησιδανείου και γνωστοποίησε στην καθ’ ης ότι η αιτούσα είναι πλέον κυρία του ακινήτου αυτού, πλην όμως αυτή δεν απέδωσε τη νομή του στην αιτούσα και εκδήλωσε βούληση αντιποίησης αυτής και για το λόγο αυτό επέδωσε και η ίδια εξώδικη δήλωσή της με την οποία της έθεσε προθεσμία (10) ημερών προκειμένου να της αποδώσει το ακίνητο πράγμα όμως που δεν έγινε.

Αποτελούμενο από Τον Ειρηνοδίκη Νικαίας Παναγιώτη Κουτροζή και τη Γραμματέα Ευθυμία Κοτσιμπού.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 20-9-2006, για να δικάσει την από 25-7-2006 και με αριθμό πράξης κατάθεσης 112/2006 αίτηση.

Της αιτούσας:…..,κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Χριστόπουλου.

ΚΑΤΑ Της καθ’ ης η αίτηση:……, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου Παρασκευής Κουπλίδου

 Της αιτήσεως αυτής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 28-7-2006 σημείωση του Ειρηνοδίκη η 13-9-2006 και μετά από αναβολή της συζητήσεώς της αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία: Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του αντίστοιχου εκθέματος και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά.

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο

Με Την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι. με το 13315/30-5-2006 συμβόλαιο απέκτησε με γονική παροχή από τον πατέρα της ……ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον Κορυδαλλό Αττικής και το οποίο ο προκάτοχός της (πατέρας της) είχε αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα με το 13280/11-5-2006 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, αφού μεταβίβασε σ’ αυτόν ο υιός του την ψιλή κυριότητα αυτού, που συνενώθηκε με την επικαρπία που ήδη είχε. Ότι από 1/10/2002, είχε παραχωρήσει ο πατέρας της, ως επικαρπωτής την χρήση του στον μέχρι πρότινος ψιλό κύριο αυτού αδελφό της και στην καθ’ ης (σύζυγοι).Προκειμένου να αποτελέσει αυτό την συζυγική τους στέγη για αόριστη διάρκεια. Ότι ο πατέρας της με εξώδικό του κατάγγειλε την παραπάνω σύμβαση χρησιδανείου και γνωστοποίησε στην καθ’ ης ότι η αιτούσα είναι πλέον κυρία του ακινήτου αυτού,πλην όμως αυτή δεν απέδωσε τη νομή του στην αιτούσα και εκδήλωσε βούληση αντιποίησης αυτής και για το λόγο αυτό επέδωσε και η Ιδια εξώδικη δήλωσή της με την οποία της έθεσε προθεσμία (10) ημερών προκειμένου να της αποδώσει το ακίνητο πράγμα όμως που δεν έγινε. Με τα δεδομένα αυτά η αιτούσα ζητεί, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, να αναγνωριστεί προσωρινά νομέας του επιδίκου ακινήτου, να διαταχθεί η καθ’ ης να της αποδώσει τη νομή του, να απαγορευτεί κάθε διατάραξη της νομής της στο μέλλον με την απειλή κατά της καθ’ ης προσωπικής κράτησης και χρηματικής ικανοποίησης.

Τέλος ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση παραδεκτά φέρεται για συζήτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Δικαστηρίου  τούτου,που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (682 παρ.1, 683 παρ. 2 και 3, 733 και 734 ΚΠολΔ). Το αίτημα για απαγγελία προσωπικής κράτησης και επιβολής χρηματικής ποινής για την στο μέλλον διατάραξη της νομής της αιτούσας είναι μη νόμιμο γιατί η εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει την παράδοση ή την απόδοση ακινήτου εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 943 ΚΠολΔ με αποβολή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται και εγκατάσταση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Η αίτηση κατά τα λοιπά αιτήματά της είναι νόμιμη και στηρίζεται στα άρθρα 974, 810, 984, 987ΑΚ και 176 ΚΠολΔ. Αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη για τη συζήτησή της πρέπει να ερευνηθεί αν είναι και ουσιαστικά βάσιμη. Από τις ένορκες στο ακροατήριο του Δικαστηρίου καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Με το 13315/30-5-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Νικαίας Ελισάβετ Σιδηροπούλου—Βρετακάκου, που μεταγράφηκε νόμιμα, η αιτούσα απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα με γο//ική παροχή από τον ……(πατέρα της) ένα διαμέρισμα με στοιχεία (A-i) του, , , πρωτου (A ) οροφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Κορυδαλλό Αττικής στην οδό …… Το ακίνητο αυτό με το 13280/11-5-2006 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου είχε αποκτήσει πριν τη σύσταση της γονικής παροχής ο πατέρας της αιτούσας κατά πλήρη κυριότητα, αφού μέχρι τότε ήταν επικαρπωτής, με δωρεά προς αυτόν της ψιλής κυριότητας από τον αδελφό της αιτούσας και σύζυγο της καθ’ ης …… Από το έτος 2002 (Οκτώβριος) το παραπάνω διαμέρισμα είχε παραχωρήσει ο ….. στον …… προκειμένου να αποτελέσει τη συζυγική τους στέγη για αόριστη διάρκεια. Από το έτος 2004 (Ιούλιος) η καθ’ ης και ο σύζυγός της είναι σε διάσταση αφού ο τελευταίος έχει μετακομίσει από την παραπάνω συζυγική οικία.

Μετά την κατάρτιση των παραπάνω συμβολαίων και. την απόκτηση της πλήρους κυριότητας του επιδίκου από την αιτούσα τόσο αυτή όσο και ο πατέρας της επέδωσαν στην καθ’ ης τα από 26/6 και 19/6/2006 εξώδικά τους (7865ΣΤ; 7792ΣΤ εκθέσεις επιδόσεως δικαστικού επιμελητή Νίκου Τσαλουχίδη) καταγγέλλοντας τη σύμβαση χρησιδανείου και προσκάλεσαν την καθ’ ης να αποδώσει το ακίνητο στην αιτούσα. Η καθ’ ης δεν έχει αποδώσει τη νομή του ακινήτου ισχυριζόμενη ότι αποτελεί την οικογενειακή της στέγη στην οποία κατοικεί από την τέλεση του γάμου της με τον … την 22/9/2001 με τον οποίο η συμβίωση διακόπηκε στις 20/7/2004. Μετά τη διακοπή της συμβίωσής της με το σύζυγό της η καθ’ ης άσκησε κατά του συζύγου της αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εκδόθηκε η 107/2086 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νικαίας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 8185/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς για διατροφή του ανήλικου τέκνου της και επέδωσε στο σύζυγό της επιταγή προς πληρωμή των οφειλομένων.  Στη συνέχεια επέδωσε και άλλη επιταγή προς πληρωμή στο σύζυγό της και άσκησε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και εκδόθηκε η 4858/2005 απόφασή του και της επιδικάστηκε διατροφή.

Ο σύζυγός της με το με αριθμό 5767/1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Νικαίας Ελισάβετ Σιδηροπούλου — Βρετακάκου απέκτησε την ψιλή κυριότητα του επιδίκου ακινήτου με γονική παροχή από τον πατέρα του,ο οποίος παρακράτησε την επικαρπία και αποτελούσε το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, μεταβίβασε στον πατέρα του και αυτός στη συνέχεια στην αιτούσα. Η καθ’ ης ισχυρίζεται ότι η μεταβίβαση αυτή ήταν καταδολιευτική και έγινε με γνώση της αιτούσας για να ματαιωθεί η προαναφερόμενη ικανοποίησή της (αξίωση από διατροφή) και έγινε εικονική μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας. ‘Ετσι η καθ’ ης απαντώντας στην αίτηση της αιτούσας ισχυρίζεται ότι δεν αντιποιείται ιδίαν νομήν,αλλά αμφισβητεί και αποκρούει την παραπάνω μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας και την στη συνέχεια μεταβίβαση του όλου ακινήτου στην αιτούσα ως καταδολιευτική, εικονική και καταχρηστική. Οι ισχυρισμοί αυτοί της καθ’ ης παρίστανται ευλογοφανείς και δεν είναι καταφανώς αστήρικτοι, γιατί τότε θα επρόκειτο περί συγκεκαλυμμένης αντιποίησης της νομής το Θέμα αυτό δικαιούται να κρίνει παρεπιπτόντως το δικαστήριο στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής γιατί αποτελεί πρόκριμα της δίκης αυτής (Εμπράγματον Δίκαιον, …………., ξ 28, προστασία κατά κατόχου). Άλλωστε και ο μάρτυρας της αιτούσας ………… ………. ένορκα στο ακροατήριο κατέθεσε ότι η καθ’ ης δεν αντιποιείται τη νομή της αιτούσας καταΘέτοντας ότι «Δεν μας είπε ποτέ ότι Το θεωρεί δικό Της». Περαιτέρω η αιτοϋσα δεν απέδειξε κατεπείγουσα περίπτωση για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων που ζητεί (άρθρο 686 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω η αίτηση είναι ουσία αβάσιμη. Επομένως Πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί η αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης (άρΘρο 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει τους διαδίκους κατ’ αντιμωλίαν.

Απορρίπτει την αίτηση.

Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ’ης που ορίζει σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νίκαια, στις 26-10-2006, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, Που σι διάδικοι ήταν απόντες.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία