fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Προσβολή προσωπικότητας. Λόγω και έργω εξυβρίσεις μεταξύ των διαδίκων. Αξίωση αποζημίωσης λόγω της ανωτέρω προσβολής. Συνεκδίκαση αγωγών.

Προσβολή προσωπικότητας

ΜΠρΑθ 1161/2007

Πρόεδρος: Γ.-Ε. Παπαγιαννοπούλου Δικηγόροι: Α. Κουνιάκη, Π. Κουπλίδου

[…] Με την από 4.10.2003 αγωγή τους οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι συνεπεία της σ` αυτή εκτιθέμενης υπαίτιας συμπεριφοράς των εναγομένων προσβλήθηκαν παράνομα στην προσωπικότητά τους. Για το λόγο αυτό ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να τους καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 12.470 ευρώ στον καθένα εξ αυτών ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την παράνομη και υπατία προσβολή της προσωπικότητάς τους με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απειληθεί σε βάρος τους προσωπική κράτηση ενός έτους και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Η αγωγή αρμόδια φέρεται να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 7,9,14 παρ. 2,22 ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία.

Είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 926, 932, 297, 298, 345, 346, 481 του ΑΚ σε συνδ. με 361, 333, 308 ΠΚ, 907, 908, 1047, 176 ΚΠολΔ.

Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει καταβληθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων.

Με την από 13.7.2004 αγωγή τους οι ενάγοντες εκθέτουν ότι οι εναγόμενοι κατέθεσαν εναντίον τους, ενώπιον της Εισαγγελίας Πειραιώς, την με αριθμό … μήνυσή τους, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτουν αυτολεξεί και κατόπιν της

οποίας ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που καταμηνύονται μ` αυτήν. Οτι το περιεχόμενο της πιο πάνω μήνυσης είναι απολύτως ψευδές κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή τους.

Οτι οι εναγόμενοι κατέθεσαν αυτήν εν γνώσει τα αναληθείας τα με σκοπό να προκαλέσουν την καταδίωξή τους. Oτι με την εν λόγω υπαίτια συμπεριφορά τους οι εναγόμενοι προσέβαλαν παράνομα την προσωπικότητά τους. Για το λόγο αυτό ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να τα καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 12.470 ευρώ στον καθένα εξ αυτών ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς τους, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απειληθεί σε βάρος τους προσωπική κράτηση ενός έτους και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης.

H αγωγή αρμόδια φέρεται να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 2, 22 ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 926, 932, 297, 298, 345, 346, 481 του ΑΚ σε συνδ. με 229 Π Κ, 907, 908, 1047, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης έχει καταβληθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο και εμπεριέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι συνδέονται μεταξύ τους με συγγενική σχέση και συγκεκριμένη η ………….  ………….. και ο ………..  …………… τυγχάνουν ανήψια της πρώτης εναγομένης και πρώτα εξαδέλφια της δεύτερης και τρίτου των εναγομένων ο δε …………   ………………. είναι σύζυγος της ………….  …………… Οι διάδικοι πλην του …………..  ……………. κατοικούν σε όμορες οικίες στην περιοχή ………….. των …………. …………… Η γειτνίαση ωστόσο των δύο οικογενειών είναι δυσαρμονική καθώς οι σχέσεις τους είναι ιδιαιτέρως τεταμένες και μεταξύ τους επικρατεί μεγάλη εχθρότητα από ανεξακρίβωτη αιτία. Την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 2003 και περί ώραν 14:30 περίπου οι εναγόμενοι άρχισαν να καρφώνουν διάφορα αντικείμενα στους τοίχους της οικίας τους με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σφοδρή ενόχληση στους ενάγοντες καθώς οι δύο οικίες χωρίζονται μεταξύ τους με μεσοτοιχία. Ο θόρυβος δε διαρκώς εντεινόταν με αποτέλεσμα οι ενάγοντες στις 15:30 περίπου η ώρα να αναγκασθούν να καλέσουν την Αμεσο Δράση προκειμένου να σταματήσουν τον παραπάνω θόρυβο.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 15:40 περίπου κατέφθασε το αστυνομικό όργανο στην οικία των εναγομένων, το οποίο και αφού τους έκανε τις απαραίτητες συστάσεις απεχώρησε. Το γεγονός αυτό εξόργισε τους εναγομένους οι οποίοι και αμέσως μετά την αποχώρηση του οργάνου άρχισαν να χτυπούν εσκεμμένα τον τοίχο της μεσοτοιχίας για να εκνευρίσουν τους ενάγοντες, ενώ συγχρόνως τους εξύβριζαν με τις φράσεις”…”. Η συμπεριφορά αυτή των εναγομένων προκάλεσε στους ενάγοντες ανησυχία με αποτέλεσμα να καλέσουν και πάλι την Αμεσο Δράση, η οποία και έφθασε στην οικία τους την 17:10 περίπου, όπου και αναφέρθηκε στους αστυνομικούς το περιστατικό.

Μετά τη δεύτερη επίσκεψη των αστυνομικών οργάνων οι θόρυβοι και οι ύβρεις σταμάτησαν. Ωστόσο δύο ώρες αργότερα ήτοι την 19:00 ώρα περίπου κι ενώ το ανήλικο τέκνο της οικογένειας των εναγόντων, …………   ……………….. καθόταν στο μπαλκόνι του ισογείου της οικίας τους, η …………. και η …………   ……………….. συνοδευόμενες από τον …………   ……………….. και έναν αγνώστων στοιχείων άνδρα εξήλθαν από το σπίτι τους και απευθυνόμενοι προς την οικία των εναγόντων άρχισαν να τους εξυβρίζουν με τη φράση “θα σας…” και απομακρύνθηκαν από το σημείο, επέστρεψαν όμως αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν τους ενάγοντες οι οποίοι στο άκουσμα της παραπάνω φράσεως είχαν ήδη εξέλθει της οικίας τους για να δουν τι συμβαίνει. Μόλις δε η …………   ……………….. αντίκρυσε την εξαδέλφη της, …………   ……………….. απευθύνθηκε προς αυτήν και της είπε “…” ενώ την ίδια εκείνη στιγμή κατέβηκε από την οικία του και ο τρίτος των εναγομένων …………   ………………..

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των διαδίκων που τους δημιούργησε υπερένταση συναισθημάτων αγανάκτησης και οργής με αποτέλεσμα να ανταλλάξουν προσβλητικές μεταξύ τους εκφράσεις και στη συνέχεια να συμπλακούν, από τη συμπλοκή δε αυτή ο πρώτος ενάγων, ……………..  ………………. ακινητοποιούμενος από τον τέταρτο των εναγομένων, …………   ……………….. να δεχθεί χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι και τον αυχένα από τον τρίτο των εναγομένων, …………   ……………….. και να υποστεί σωματική κάκωση στον αυχένα, όπως αυτή στη συνέχεια διαγνώσθηκε την ίδια ως άνω ημέρα, ότε ο πρώτος ενάγων αισθανόμενος λιποθυμικές τάσεις επισκέφθηκε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο “………………………”, όπου και εξετασθείς από τους ιατρούς του νοσοκομείου, υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και του τοποθετήθηκε κολάρο ενώ τις επόμενες ημέρες επισκέφθηκε εκ νέου τα εξωτερικά ιατρεία του ως άνω νοσοκομείου. Το παραπάνω επεισόδιο έλαβε τέλος όταν η μητέρα των εναγόντων …………   ……………….., η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό, κάλεσε την Αστυνομία.

Μόλις δε οι εναγόμενοι αντελήφθησαν το περιπολικό της αστυνομίας επιβιβάσθηκαν στα οχήματα τους και εξαφανίσθηκαν.

Ακολούθως περί την 19:30 ο δεύτερος των εναγόντων, …………   ……………….. πήγε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα των …………   ……………….. και υπέβαλε σε βάρος των εναγομένων μήνυση για την πρόκληση σε βάρος του των αξιόποινων πράξεων της εξυβρίσεως, απειλής και σωματικής βλάβης.

Αποδείχθηκε δε ότι υπαίτιοι της πρόκλησης του επίδικου επεισοδίου υπήρξαν οι εναγόμενοι οι οποίοι με την συμπεριφορά τους προκάλεσαν την έναρξη της συμπλοκής.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι συχνά προκαλούσαν επεισόδια σε βάρος των εναγόντων επιδεικνύοντας απέναντι τους εριστική και προκλητική συμπεριφορά. Στα πλαίσια της συμπεριφοράς τους αυτής, οι ίδιοι ως άνω κατά την προαναφερόμενη ημεροχρονολογία προκάλεσαν δόλια έντονους θορύβους σε ώρες κοινής ησυχίας με σκοπό να παρενοχλήσουν τους ενάγοντες.

Αντίθετα οι ενάγοντες για την προστασία τους από την παραπάνω συμπεριφορά των εναγομένων απέφυγαν την ευθεία αντιπαράθεση και ζήτησαν τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων ενώ περαιτέρω οι ίδιοι δεν ανταπάντησαν στις υβριστικές και απειλητικές φράσεις που αρχικά οι εναγόμενοι τους απηύθυναν με το σκοπό να μειώσουν την τιμή και την υπόληψη τους και να τους προκαλέσουν τρόμο και ανησυχία και οι οποίες ενέχουν ηθική και κοινωνική απαξία, είναι δε ποινικώς κολάσιμες (άρθρα 361 και 333 ΠΚ) και πράγματι προσέβαλαν παράνομα την προσωπικότητα των εναγόντων στην υπό κρίση α` αγωγή.

Τα παραπάνω δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι ενάγοντες αργότερα, εκτόξευσαν ύβρεις στα πλαίσια της αμοιβαίας ανταλλαγής ύβρεων κατά τη διάρκεια της συμπλοκής καθώς τούτο έγινε εξαιτίας της υπερέντασης των συναισθημάτων αγανάκτησης και οργής που δημιούργησε η συμπλοκή.

Εξάλλου προσβολή της προσωπικότητας συνιστά και η πρόκληση σωματικής βλάβης από τους εναγόμενους σε βάρος του δεύτερου ενάγοντος με την οποία προσβλήθηκε το αγαθό της σωματικής ακεραιότητας του τελευταίου ως ειδικότερης έκφανσης της προσωπικότητας του, ενέχει επίσης απαξία και είναι ποινικώς κολάσιμη πράξη (άρθρο 308 ΠΚ). Οι ενάγοντες εξάλλου λίγες ημέρες μετά το ανωτέρω συμβάν με την από 30.9.2003 αίτηση τους ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ζήτησαν και επέτυχαν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος των εναγομένων οι οποίοι με την υπ` αριθμ. 1909/2004 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ιδίου Δικαστηρίου διατάχθηκαν να πάψουν να προσβάλουν την προσωπικότητα των εδώ εναγόντων με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της επιβαλλομένης υποχρέωσης παράλειψης.

Ετσι από την προπεριγραφομένη πράξη των εναγομένων οι ενάγοντες στην υπό στοιχεία α` αγωγή προσεβλήθησαν στην προσωπικότητα τους, από την παράνομη δε αυτή προσβολή της προσωπικότητας τους υπέστησαν ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται εύλογης χρηματικής ικανοποίησης. Το ύψος της, με βάση το είδος, τη βαρύτητα και τις συνθήκες τελέσεως της προσβολής, τον τόπο και το χρόνο που τελέστηκε αυτή, την υπαιτιότητα των εναγομένων, και τις εν γένει συνθήκες, τη συμπεριφορά των εναγόντων και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μερών ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα και 1.000 ευρώ για το δεύτερο ενάγοντα, ποσά που κρίνοντα εύλογα.

[…] Ειδικότερα δεν αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντα και μηνυόμενοι επεχείρησαν να εμποδίσουν τους εναγομένους, ως αναληθώς επικαλούνται, κατά την προσπάθεια τους να σκεπάσουν με μουσαμά τα εντός του δώματος της ταράτσας τους αντικείμενα το οποίο είχε πρόσφατα ξεσκεπάσει προκειμένου να αντικαταστήσουν το ελενίτ που είχε σπάσει με τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας του 1999 και να τοποθετήσουν κεραμοσκεπή και προς τούτο κάλεσαν οι πρώτοι την Αστυνομία. Οι ίδιοι δε οι εναγόμενοι δεν προσκομίζουν κανένα στοιχείο προς επίρρωση του σχετικού ισχυρισμού τους από το οποίο να προκύπτει η επικαλούμενη ως άνω ζημία και η τοποθέτηση κεραμοσκεπής στο δώμα της οικίας τους. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες κάλεσαν την Αστυνομία εξαιτίας της δόλιας πρόκλησης έντονων θορύβων από την πλευρά των εναγομένων, ενέργεια στην οποία συστηματικά οι τελευταίοι προέβαιναν σε βάρος των πρώτων προκειμένου να τους παρενοχλούν.

Αναληθές εξάλλου τυγχάνει το γεγονός της πρόκλησης σωματικής βλάβης από τους ενάγοντες σε βάρος της …………   ……………….., πρώτης των εναγομένων και τούτο διότι από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι η ανωτέρω έπεσε θύμα ξυλοδαρμού εξαιτίας του οποίου υπέστη κάκωση της οσφύος καθώς οι εναγόμενοι δεν προσκομίζουν κανένα ιατρικό πιστοποιητικό που να πιστοποιεί την επικαλούμενη κάκωση ενώ οι προσκομιζόμενες και επικαλούμενες απ` αυτούς ιατρικές βεβαιώσεις ανάγονται όλες σε χρόνους προγενέστερους του περιστατικού, ήτοι Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1997 και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1998.

Περαιτέρω αναληθή κρίνονται και τα περιγραφόμενα στην έγκλησή τους περιστατικά σύμφωνα με τα οποία οι ενάγοντα έχουν σπάσει τις κλειδαριές του αυτοκινήτου τους, έχουν κόψει τα πλαστικά παντζούρια των παραθύρων της οικίας τους καθώς από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε η αλήθεια των σχετικών ισχυρισμών.

Επιπλέον ψευδής τυγχάνει και ο σχετικός ισχυρισμός του ενάγοντος ότι στη μεταξύ των διαδίκων συμπλοκή συμμετείχε ο …………   ……………….., τρίτος εναγόμενος στην Β` αγωγή. Αντίθετα το αληθές είναι ότι ο …………   ……………….., που είναι μόνιμος κάτοικος …………   ………………. όπου και διατηρεί βιοτεχνία βρεφικών ειδών, την προηγούμενη ημέρα του επίδικου επεισοδίου ήτοι την 2.9.2003 βρισκόταν στην Αθήνα και αφού φόρτωσε εμπορεύματα από την επιχείρηση “…..”, που βρίσκεται στη …………   ………………., την ίδια ως άνω ημέρα επέστρεψε στο Α. Κ. ……… και επομένως την επομένη, 3.9.2003, ότι αν επισυνέβη το επίδικο περιστατικό, ο ίδιος δεν ευρισκόταν στην Αθήνα και συνακόλουθα δεν συμμετείχε σ` αυτό.

Με την παραπάνω έγκλησή τους οι εναγόμενοι κατεμήνυσαν ψευδώς του ενάγοντες εν γνώσει της αναληθείας της και με σκοπό να προκαλέσουν την καταδίωξη τους όπως και στη συνέχεια πράγματι επέτυχαν αφού ασκήθηκε σε βάρος των εναγόντων στην β` αγωγή ποινική δίωξη για τις αποδιδόμενες μ` αυτή αξιόποινες πράξεις.

Με τη συμπεριφορά τους αυτή προσέβαλαν την προσωπικότητα των ως άνω εναγόντων, από την προσβολή αυτή οι τελευταίοι υπέστησαν ηθική βλάβη για την χρηματική ικανοποίηση της οποίας πρέπει να τους επιδικασθεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου το ποσό των 2.000 ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, ποσό που κρίνεται εύλογο συνεκτιμωμένων του είδους, της βαρύτητας και των συνθηκών τελέσεως της προσβολής, της υπαιτιότητας των εναγομένων και των εν γένει συνθηκών, της συμπεριφοράς των εναγόντων και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των μερών.

Ενόψει των ανωτέρω α) πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η πρώτη αγωγή και ως κατ` ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι σ` αυτήν να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας το ποσό των 500 ευρώ στην πρώτη των εναγόντων καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ στο δεύτερο εξ αυτών ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που τους προκάλεσε η προσβολή της προσωπικότητάς τους, τα δε παραπάνω ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Επίσης να απορριφθεί το αίτημα περί προσωρινής εκτελεστότητας καθώς δεν κρίνεται ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης μπορεί να τους επιφέρει σημαντική ζημία.

Οσον αφορά το αίτημα για προσωπική προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών λόγω της αδικοπραξίας, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης.

Τέλος οι ίδιοι ως άνω εναγόμενοι πρέπει να καταδικασθούν στην εν μέρει πληρωμή της δικαστικής δαπάνης των εναγομένων κατανεμομένης ανάλογα με την έκταση της νίκης και της ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό {….} και β) να γίνει εν μέρει δεκτή η δεύτερη αγωγή και ως κατ` ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι σ` αυτήν να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 2.000 ευρώ σε καθένα εκ των εναγόντων της β΄ αγωγής ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που τους προκάλεσε η προσβολή της προσωπικότητάς τους, τα δε παραπάνω ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Επίσης να απορριφθεί το αίτημα περί προσωρινής εκτελεστότητας καθώς δεν κρίνεται ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης μπορεί να τους επιφέρει σημαντική ζημία. Οσον αφορά το αίτημα για προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών λόγω της αδικοπραξίας, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης.

Τέλος οι ίδιοι ως άνω εναγόμενοι πρέπει να καταδικασθούν στην εν μέρει πληρωμή της δικαστικής δαπάνης των εναγομένων κατανεμομένης ανάλογα με την έκταση της νίκης και της ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 παρ. 1,191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. […]

Ν.Σ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία