fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Πρωτοδικείο Πειραιάς Ελλάδα
Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

  Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως.  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 9 Ιανουάριου 2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

(Α) Του Αιτούντος: …… του….και της …., κατοίκου …….., που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Καλλιόπη Κρητικού. Της Καθ’ ης η Αίτηση: …… του … και της …., συζύγου ….., κατοίκου ………., που εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη. Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 31-10-2013 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθ. έκθ. κατάθ. δικογρ. 3560/2013, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

(Β) Του Αιτούντος: ….. του ….και της ….., κατοίκου ………, που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Καλλιόπη Κρητικού. Της Καθ’ ης η Αίτηση: ……. του ….. και της ….συζ. ….. .., κατοίκου ……………., που εκπροσωπήθη στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη. Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-7-2013 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθ. έκθ. κατάθ. δικογρ. 2691/2013, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 5-11-2013 και μετ’ αναβολή γι’ αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

(Γ) Της Αιτούσας:….του ….. και της ….., συζ. ……., κατοίκου ……….., που εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη. Του Καθ’ ου η Αίτηση:…….. του ….. και της ….., κατοίκου ………., που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Καλλιόπη Κρητικού. Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-7-2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθ. κατάθ. δικογρ. 2791/2013, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 5-11-2013 και μετ’ αναβολή γι’ αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το έκθεμα.

(Δ) Της Αιτούσας: ….. του …. και της , συζ. ….., κατοίκου ………, για τον εαυτό της ατομικά και ως έχουσας τη γονική μέριμνα και την εν τοις πράγμασι επιμέλεια της γεννηθείσας την 27-9-2013 ανήλικης θυγατέρας της, που εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη. Του Καθ’ ου η Αίτηση: ….. του ….. και της ….., κατοίκου ……….., που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Καλλιόπη Κρητικού. Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-10-2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθ. κατάθ. δικογρ. 3467/2013, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 5-11-2013 και μετ’ αναβολή γι’ αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το έκθεμα. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρί(α) η από 18-7- υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 2691/2013 αίτηση του αιτούντος …., (β) η από 28-7-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 2791/2013 αίτηση της αιτούσας ….., (γ) η από 21-10-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 3467/2013 αίτηση της αιτούσας …….. και (δ) η από 31-10-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. 3560/2013 αίτηση του αιτούντος ………. (Α) Με την υπό κρίση από 18-7-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 2691/2013 αίτησή του ο αιτών ……, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να διαταχθεί η μετοίκηση της καθ’ ης, εν διαστάσει συζύγου του, από την οικογενειακή στέγη, η οποία του ανήκει κατά κυριότητα, άλλως να επιτραπεί στον ίδιο να μετοικήσει σε άλλη οικία, καθώς και να καταδικασθεί η καθ’ ης στη δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρ. 22 και 683 επ. ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.  Η καθ’ ης η αίτηση με ανταίτηση, που άσκησε προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, κατ’ ορθή εκτίμηση αυτής, να παραχωρηθεί προσωρινά η οικογενειακή στέγη στην ίδια και το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, διατασσομένης της μετοίκησης του καθ’ ου η ανταίτηση, διότι αυτό επιβάλλεται από λόγους επιείκειας ενόψει των εκτιθέμενων συνθηκών καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος του τέκνου.

Η ανταίτηση αυτή παραδεκτά ασκήθηκε με τον προεκτιθέμενο τρόπο κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια αίτηση (άρθρ. 17 περ. 1, 22, 34, 268, 591 παρ. 1, 682 παρ. 1 και 2, 683, 686 παρ. 5, 687 παρ. 2 ΚΠολΔ, βλ. Π. Τζίφρας σε ΑσφΜέτρα, έκδ. Δ’, σελ. 33), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.  (Β) Με την υπό κρίση από 28-7-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 2791/2013 αίτησή της η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και συγκεκριμένα (α) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου εν διαστάσει σύζυγός της να της προκαταβάλει μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα για το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής και με το νόμιμο τόκο σε περίπτωση καθυστέρησης, το ποσό των 1.700 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή της ίδιας, η οποία δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της, καθόσον στερείται περιουσίας και αδυνατεί να εργαστεί λόγω της εγκυμοσύνης της, η δε διακοπή της έγγαμης συμβίωσης οφείλεται σε εύλογη γι’ αυτήν αιτία, (β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της προκαταβάλει εφάπαξ το κόστος του τοκετού και των αναγκαίων κινητών πραγμάτων για το τέκνο τους, το οποίο ανήλθε, κατά παραδεκτό περιορισμό που έλαβε “χώρα προφορικά στο ακροατήριο και με το έγγραφο σημείωμά της, στο ποσό των 1.800 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά να υποχρεωθεί να της καταβάλει για τις αιτίες αυτές το ποσό των 2.600 ευρώ και (γ) να απαγορευθεί στον καθ’ ου να πλησιάζει την ίδια και την οικία της σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, καθώς και να υποχρεωθεί αυτός να παύσει να την εξυβρίζει, απειλεί και προσβάλλει με χρήση λεκτικής ή και σωματικής βίας, απειλουμένης κατ’ αυτού χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης που θα εκδοθεί.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρ. 22 και 683 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 επ, 1389, 1390, 1391 και 1392 ΑΚ, 731, 732, 735 και 947 ΚΠολΔ, σημειωμένου ότι οι δαπάνες τοκετού της μητέρας-συζύγου, στις οποίες υποβλήθηκε μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, αποτελούν διατροφικές αξιώσεις, οι οποίες μπορούν να αξιωθούν από τον υπόχρεο σύζυγο κατά τις ισχύουσες περί διατροφής διατάξεις (ΕφΑΘ 6692/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.  (Γ) Με την υπό κρίση από 21-10-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 3467/2013 αίτησή της η αιτούσα ….., ενεργούσα ατομικά και για λογαριασμό του αβάπτιστου ανήλικου τέκνου των διαδίκων που γεννήθηκε στις 27-9-2013, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και συγκεκριμένα (1) να ανατεθεί σ’ αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ως άνω ανηλίκου τέκνου, που έχει αποκτήσει με τον καθ’ ου – εν διαστάσει σύζυγό της, γιατί αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του και (2) να ^πτοχρεωθεί ο καθ’ ου να της προκαταβάλει μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, εντόκως νομίμως σε περίπτωση καθυστέρησης καί για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της ένδικης αίτησης και εφεξής, υπό την άνω ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου ως προσωρινή διατροφή αυτού, / που αδυνατεί να διατρέφει τον εαυτό του, καθόσον στερείται περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρ. 22 και 683 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485-1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1510-1514, 1515 παρ. 2, 1518 ΑΚ και 728 παρ. 1 α, 729 παρ. 1 και 2 και 735 ΚΠολΔ.

Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.  (Δ) Με την υπό κρίση από 31-10-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. 3560/2013 αίτησή του ο αιτών ……, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του, που διαμένει με την καθ’ ης μητέρα του, απειλουμένης κατ’ αυτής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρ. 22 και 683 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 παρ. 2, 947 και 950 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.Οι ανωτέρω υπό κρίση αιτήσεις και ανταίτηση πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου ανάμεσα στους αυτούς διαδίκους, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρ. 246 σε συνδ. με 682 επ. ΚΠολΔ), σημειουμένου ότι για το παραδεκτό της παρούσας συζήτησης προσκομίζονται τα κατ’ άρθρ. 61 ν. 4194/2013 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών (βλ. τα υπ’ αριθ. 30200043046 και 10100043653 γραμμάτια ΔΣΠ).  Ο καθ’ ου οι υπό στοιχ. (Β) και (Γ) αιτήσεις προφορικά στο ακροατήριο και με το κατατεθέν γγραφο σημείωμά του προέβαλε τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

I. Αναφορικά με την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου στην αιτούσα μητέρα του δήλωσε ότι συναινεί σε αυτήν, της συναίνεσής του αυτής εκτιμώμενης σε κάθε περίπτωση ελεύθερα (άρθρ. 681 Γ και 600 σε συνδ. με 6ίΚΠολΔ).

II. Αναφορικά με την αξίωση διατροφής της αιτούσας ατομικά ισχυρίστηκε(α) ότι αυτή δεν δικαιούται διατροφής διότι η έγγαμη συμβίωση δεν διακόπηκε για εύλογη για αυτήν αίτια, αλλα ότι αντίθετα η ίδια είναι αποκλειστικά υπαίτια αυτής (διακοπής έγγαμης συμβίωσης] για τους εκτιθέμενους λόγους, (β) ότι σε κάθε περίπτωση η αιτούσα, η οποία είναι φιλόλογος και έως τη γέννηση του τέκνου τους εργαζόταν, μπορεί να εργαστεί σε εργασία κατάλληλη για την ηλικία, τη μόρφωσή της και τις λοιπές περιστάσεις του βίου της, μη δικαιουμένης αυτής διατροφής, και (γ] ότι όφειλε η αιτούσα, ενόψει της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, να γεννήσει σε δημόσιο νοσοκομείο, μη δικαιούμενη δαπανών τοκετού, σε κάθε περίπτωση δε βαρύνεται η ίδια με το ήμισυ των εξόδων αυτών ενόψει των εισοδημάτων της. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αιτιολογημένη άρνηση της ασκουμένης αξίωσης διατροφής της αιτούσας, δηλαδή του αγωγικού ισχυρισμού ότι η έγγαμη συμβίωση διακόπηκε από εύλογη για αυτήν αιτία και ότι αυτή κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής τους συμμετείχε με μικρότερες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας, πλην του ισχυρισμού περί συνεισφοράς της ίδιας της αιτούσας στις δαπάνες τοκετού, ο οποίος αποτελεί νόμιμη ένσταση συνεισφοράς στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1389 ΑΚ (πρβλ. σχετ. ΕφΑΘ 5545/2008 ΕλΔνη 50/2009.557, ΕφΑΘ 2276/2006 ΕλΔνη 44/2003. 1405, Β. Βαθρακοκοίλης «Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο», έκδ. 2000, υπ’ άρθρ. 1391, ιδίως σελ. 259, όπου και περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία).

III. Περαιτέρω αναφορικά με την αξίωση διατροφής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ο καθ’ ου συνομολογεί τη σχετική υποχρέωσή του, πλην, όμως, αρνείται το ύψος των αναφερομένων αναγκών του τέκνου και ισχυρίζεται αφενός μεν ότι η αιτούσα μητέρα του υποχρεούται να εργαστεί και να συνεισφέρει στη διατροφή του ανάλογα με τις προσδιοριζόμενες δυνάμεις της και επιπρόσθετα ότι ο ίδιος δεν είναι σε θέση να καταβάλει την αιτούμενη διατροφή χωρίς να διακινδυνεύει η δική του. Από τους ισχυρισμούς αυτούς ο πρώτος (περί συνεισφοράς του άλλου γονέα) αποτελεί νόμιμη ένσταση στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1489 ΑΚ, ενώ ο δεύτερος είναι μη νόμιμος, κατ’ άρθρ. 1487 εδ. α’ ΑΚ. Όσον αφορά την ασκηθείσα ανταίτηση περί παραχώρησης της χρήσης της οικογενειακής στέγης αρνείται την ουσιαστική βασιμότητά της, ισχυριζόμενος ότι η ανταιτούσα δύναται να φιλοξενηθεί από τους γονείς της. Εξάλλου, η καθ’ ης η υπό στοιχ. (Α) αίτηση αρνείται τα εκτιθέμενα σε αυτήν πραγματικά περιστατικά, ισχυριζόμενη ότι ο αιτών από τα μέσα Ιουλίου 2013 έχει εγκαταλείψει αυτοβούλως την οικογενειακή στέγη και έχει μετοικήσει στην κατοικία των γονέων του, όπου φιλοξενείται έκτοτε, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση προς ρύθμιση της κατάστασης, επικουρικά δε ισχυρίζεται ότι οι εκτιθέμενοι λόγοι επιείκειας -για τους οποίους έχει ασκήσει ανταίτηση, κατά τα ανωτέρω- επιβάλλουν την παραχώρησή της (οικογενειακής στέγης) στην ίδια και το ανήλικο τέκνο των διαδίκων. Αναφορικά με την υπό στοιχ. (Δ) αίτηση η καθ’ ης δεν αρνείται το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος, πλην, όμως, ισχυρίζεται ότι το συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει διαφορετική ρύθμιση και δη την από την ίδια προτεινόμενη. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί πρέπει να ερευνηθούν ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, ενόψει της εκατέρωθεν αρνήσεώς τους.

Από τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο του Δικαστηρίου των μαρτύρων των διαδίκων ….. (του αιτούντος-καθ’ ου οι αιτήσεις και η ανταίτηση) και …… (της αιτούσας-καθ’ ης οι αιτήσεις- ανταιτούσας), οι οποίες εκτιμώνται κάθε μια χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους και προς τα λοιπά αποδεικτικά μέσα κατά το λόγο γνώσης και το βαθμό αξιοπιστίας καθενός, όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως έγγραφα, τις υπ’ αριθ. 1595/4-11-2013 και 1597/4-11-2013 δύο ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, που λήφθηκαν με επιμέλεια του αιτούντος – καθ’ ου οι αιτήσεις και η ανταίτηση χωρίς κλήτευση της αντιδίκου του [και οι οποίες παραδεκτά λαμβάνονται υπόψη κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, βλ. ενδ. ΜΠρΧαν 36/2012, ΜΠρΑΘ 12494/2011, ΜΠρΒολ 1754/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλης σε «Ασφαλιστικά Μέτρα», εκδ. 2012, σελ. 265-266 αρ. 34 και 38, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας σε «ΕρμΚΠολΔ», τ.Ι, υπ’ άρθρ. 347 σελ. 703, Π. Τζίφρας σε «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδ. Δ’, σελ. 53, I. Χαμηλοθώρης σε «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδ. 2010, σελ. 53-54 αρ. παρ. 216-217, όπου και περαιτέρω παραπομπές], τις υπ’ αριθ. 5084, 5085, 5086 και 5087 της 13-1-2014 τέσσερις ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Βαρβάρας Δόξα, που λήφθηκαν με επιμέλεια της αιτούσας – καθ’ ης οι αιτήσεις – ανταιτούσας χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου της [και οι οποίες παραδεκτά λαμβάνονται υπόψη, κατά τα ανωτέρω], και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά  περιστατικά: Οι διάδικοι ….. και ……. τέλεσαν πολιτικό γάμο στον Κορυδαλλό στις 20-4-2013, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο, που γεννήθηκε στις 27-9-2013. Από την αρχή γάμου τους εγκαταστάθηκαν στο ………..σε διαμέρισμα κυριότητας του αιτούντος καθ’ ου ……. Η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε τον Ιούλιο του έτους 2013, όταν ο καθ’ ου αποχώρησε από την οικογενειακή στέγη και εγκαταστάθηκε στην κατοικία των γονέων του, όπου φιλοξενείται έκτοτε. Πιο συγκεκριμένα, στις 15-7-2013, κατά την επιστροφή του αιτούντος-καθ’ ου από πενθήμερο ταξίδι στην Κίμωλο, έλαβε χώρα επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων, για το οποίο η αιτούσα-καθ’ ης, η οποία διήνυε τότε τον 7° μήνα κύησης, υπέβαλε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά την από 5-8-2013 με ABM Α13-789 έγκληση, μεταξύ άλλων, για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσίασε και πρόωρες μυομητρικές συσπάσεις, για τις οποίες της συστήθηκε από το ιατρό γυναικολόγο, που την παρακολουθούσε, αναρρωτική άδεια 30 ημερών και επανεξέταση (βλ. την προσκομιζόμενη από 17-7-2013 ιατρική γνωμάτευση του γυναικολόγου Χρίστου Γεωργαντέλου). Ο ισχυρισμός του αιτούντος καθ’ ου ότι υποχρεώθηκε να αποχωρήσει προσωρινά από την οικογενειακή στέγη διότι κατά το προαναφερόμενο συμβάν της 15-7-2013 η αιτούσα-καθ’ ης προσπάθησε να τον πνίξει, τον έριξε στο πάτωμα και στη συνέχεια τον κτύπησε με κλωτσιά στον κόκκυγα, όπου είχε χειρουργηθεί κατά το παρελθόν, δεν πιθανολογείται βάσιμος από κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό μέσο. Ομοίως δεν πιθανολογούνται βάσιμοι και οι ισχυρισμοί του αιτούντος-καθ’ ου ότι η σύζυγός του λίγο πριν το γάμο τους άρχισε να επιδεικνύει επιθετική, εξυβριστική και εν πολλοίς αλλοπρόσαλη συμπεριφορά προς αυτόν. Ο τελευταίος προφανώς είχε ήδη λάβει την απόφαση λύσης του γάμου τους, προς τούτο δε άσκησε, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του από την οικογενειακή στέγη, την από 18-7-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. 5590/22-7-2013 αγωγή ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου απευθυνομένη, ενώ η αιτούσα – καθ’ ης απηύθυνε προς αυτόν την από 22-7-2013 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, με την οποία τον καλούσε σε προσπάθεια επανασύνδεσης (βλ. την υπ’ αριθ. 2780Β/22-7-2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Κοπανά).

Με βάση όλα τα ανωτέρω βάσιμα πιθανολογείται ότι η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων οφείλεται σε εύλογη αιτία για την αιτούσα και δη στην εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης και την αντισυζυγική συμπεριφορά του καθ’ ου.   Κατά συνέπεια, δικαιούται αυτή καταρχήν να αξιώσει διατροφή σε χρήμα,προσδιοριζόμενη με βάση τις ανάγκες της, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκειατης έγγαμης συμβίωσης, αφού συνεκτιμηθούν, όμως, και οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από τη χωριστή πλέον διαβίωσή της, υπό την προϋπόθεση ότι από τις εκατέρωθεν οικονομικές δυνάμεις των διαδίκων συζύγων και το συσχετισμό των οφειλόμενων εκατέρωθεν συμβολών προκύπτει διαφορά υπέρ αυτής. Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε κατά τρόπο σαφή – πέραν του ως άνω περιστατικού οικογενειακής βίας, το οποίο επιβάλλει την απαγόρευση στον καθ’ ου να προσεγγίζει τον χώρο κατοικίας της αιτούσας, κατά τα κατωτέρω,- ότι μετά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων έχουν λάβει χώρα συγκεκριμένα περιστατικά προσβολών της προσωπικότητάς της αιτούσας με εξυβρίσεις, εκβιάσεις και απειλές, ούτε ότι υπάρχει σπουδαίος κίνδυνος επανάληψης τέτοιων προσβολών και κατά συνέπεια δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση να απαγορευθεί στον καθ’ ου η επίδειξη τέτοιας συμπεριφοράς προς την αιτούσα (η οποία είναι ούτως ή άλλως μη νόμιμη και απαγορευμένη), απορριπτομένου του σχετικού αιτήματος της υπό στοιχ. (Β) αίτησης.

Αντίθετα, ενόψει των αυτών ως άνω πιθαλογηθέντων περιστατικών σε συνδυασμό με την απομάκρυνση του αιτούντος-καθ’ ου από την οικογενειακή στέγη πρέπει να απαγορευθεί σε αυτόν να προσεγγίζει τον χώρο κατοικίας της αιτούσας, απειλουμένης χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης αυτού για την περίπτωση παραβίασης της σχετικής διάταξης της παρούσας απόφασης, γενομένου δεκτού του σχετικού νομίμου αιτήματος της αιτούσας. Περαιτέρω από τα αυτά ως άνω αποδεικτικά μέσα και στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα απασχολείται με την ανατροφή του τέκνου της, ηλικίας σήμερα 4 περίπου μηνών, το οποίο αγαπά και φροντίζει, προσπαθώντας να εξασφαλίσει σε αυτό ένα ήρεμο και σταθερό περιβάλλον. Κατά την κρίση, λοιπόν, του Δικαστηρίου, συναγόμενη από την προσήκουσα αξιολόγηση όλων των προσκομιζόμενων αποδεικτικών μέσων και στοιχείων, το αληθές συμφέρον της ανήλικης αβάπτιστης θυγατέρας των διαδίκων επιβάλλει, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της στην αιτούσα μητέρα της, η οποία παρέχει τα εχέγγυα για την ανατροφή, επίβλεψη και την εν γένει ψυχοσωματική της ανάπτυξη, γεγονός στο οποίο άλλωστε ρητά συναινεί και ο καθ’ ου-πατέρας. Επομένως, με βάση όλα τα ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση της αιτούσας…… ως προς το αίτημα της ανάθεσης σε αυτήν της προσωρινής επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων.

Εξάλλου, μετά τη διακοπή έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων και την αποχώρηση του αιτούντος-καθ’ απαίτηση από την οικογενειακή στέγη, που ανήκει κατά κυριότητα στο διαμέρισμα επιφ. 72,60 τμ του τέταρτου πάνω απο το ισόγειό οροφο πολυκατοικίας κειμένης στο ……..επί της οδού ……, κατοικούν σε αυτή η ανταιτούσα μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, ενώ ο καθ’ ου-αιτών φιλοξενείται από τους γονείς του. Ενόψει τούτου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αιτούσα δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία, ούτε μπορεί, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, να φιλοξενηθεί από τους γονείς της, ενώ ο καθ’ ου ικανοποιεί τις στεγαστικές του ανάγκες κατά τα ανωτέρω, τυχόν δε αλλαγή περιβάλλοντος θα ήταν ιδιαίτερα επιβλαβής για την αιτούσα και την ανήλικη, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών των διαδίκων, για τις οποίες γίνεται λόγος κατωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι, ενόψει των εκτεθέντων ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος του τέκνου τους, από λόγους επιείκειας επιβάλλεται να παραχωρηθεί προσωρινά η εν λόγω οικογενειακή στέγη στην ανταιτούσα – καθ’ ης η υπό στοιχ.

(Α) αίτηση χωρίς αντάλλαγμα προκειμένου να κατοικεί σε αυτήν μαζί με το τέκνο των διαδίκων, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της κρινόμενης ανταίτησης. Σημειωτέον ότι και ο ίδιος ο καθ’ ου η ανταίτηση με την από 23-7-2013 εξώδικη απάντηση, διαμαρτυρία κλπ, που επιδόθηκε στην ανταιτούσα στις 24-7- 2013, δήλωσε προς αυτήν, κατ’ ακριβή κατά τούτο αντιγραφή, ότι «Όσον αφορά για το διαμέρισμά μου (………-οδός …..) αυτό σας το παραχωρώ μέχρι να γεννηθεί το παιδί μας και στη συνέχεια για ακόμα έξι (6) μήνες», συνομολογώντας εξωδίκως με τον τρόπο αυτό τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν την προσωρινή παραχώρηση της χρήσης της εν λόγω οικογενειακής στέγης στην αιτούσα. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η από 9-1-2014 ανταίτηση της …… και να παραχωρηθεί προσωρινά σε αυτήν από λόγους επιείκειας η αποκλειστική χρήση της άνω οικογενειακής στέγης χωρίς αντάλλαγμα, απορριπτομένης της υπό στοιχ. (Α) αίτησης του αιτούντος ως προς το κύρω αίτημά της ως αβάσιμης κατ’ ουσίαν. Ο ισχυρισμός της ανταιτούσας-καθ’ης ότι η τελευταία αυτή αίτηση του αιτούντος-καθ’ ου ασκείται άνευ εννόμου συμφέροντος διότι αυτός έχει ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, είναι αβάσιμος και απορριπτέος διότι και στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο που θα επιληφθεί του θέματος των προσωπικών σχέσεων των συζύγων έχει την ευχέρεια μετά από εκτίμηση των ιδιαίτερων συνθηκών να διατάξει τον αντίδικο του αιτούντος να απομακρυνθεί από αυτή (οικογενειακή στέγη) και να επιτρέψει στον αιτούντα την (επαν)εγκατάστασή του (βλ. Β. Βαθρακοκοίλης σε «Ασφαλιστικά Μέτρα», σελ. 930, αρ. απρ. 31).   Ως προς το επικουρικά σωρευόμενο αίτημα της αυτής υπό στοιχ. (Α) αίτησης περί μετοίκησης του αιτούντος και το όμοιο αίτημα της ανταίτησης αυτα είναι απορριπτέα ελλείψει αντικειμένου, αφού κατά τα ήδη δεκτά γενόμενα ο αιτών-καθ’ ου έχει αποχωρήσει αυτοβούλως από την λόγω οικογενειακή στέγη. Περαιτέρω από τα αυτά ως άνω αποδεικτικά μέσα και στοιχεία πιθανολογείται ότι η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα δίκη από την αιτούσα- μητέρα της, διαμένει μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων της με αυτή την τελευταία (άρθρ. 1516 ΑΚ), στερείται οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και πόρων εξ αυτής και λόγω της ανηλικότητάς της δεν μπορεί να εργαστεί. Επομένως, έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα από τους γονείς της, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις δυνάμεις του ο καθένας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1485 επ. ΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, η ανήλικη έχει τις συνήθεις δαπάνες διαβίωσης των παιδιών της ηλικίας της ανερχόμενες,- λαμβανομένου υπόψη ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και η ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη καλύπτεται και σε κάθε περίπτωση μπορεί να καλύπτεται από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης του πατέρα-, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας στο ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των εν γένει δαπανών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης και ψυχαγωγίας.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση – πατέρας της ανήλικης είναι ηλεκτρολόγος, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, ο οποίος εργάζεται από τον 11/2008 ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας εργολαβικά και υπεργολαβικά σχετικές ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις (βλ. την από 29-12-2008 βεβαίωση εγγραφής ΟΑΕΕ). Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα συμμετέχει και σε επιτροπή του ΙΚΑ, από την οποία λαμβάνει το ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως. Από την εργασία του αυτή αποκερδαίνει κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, κατά μέσο όρο το ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως. Έχει στην κυριότητά του ποσοστό 60 % ενός επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας ΚΙΑ 1.400 κ.ε. έτους 1ης κυκλ. 2007 (το υπόλοιπο ανήκει στον …….), καθώς και ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο μάρκας NISSAN, του οποίου η άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την επ’ αυτής από 1-10-2013 σημείωση της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ακριβή αντιγραφή, «Δεν ισχύει για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Ισχύει για κυκλοφοΜ&7μί]ν σε χώρα της ΕΕ. Ισχύει για 3 μήνες». Επίσης έχει στην κυριότητα του το υπό στοιχ „ Δέλτα Ένα (Δ-1) διαμέρισμα, επιφάνειας 72,60 μετρ. τετρ. του τέταρτου οροφοι  πολυκατοικίας κειμένης στο ………. και επί της οδού ……, στο οποίο ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της με αριθ. (2) ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην πιλοτή, -το οποίο παραχωρείται κατά τα ανωτέρω άνευ ανταλλάγματος στην αιτούσα-, και την με αριθμό δύο (2) αποθήκη του υπογείου της αυτής πολυκατοικίας, τα οποία απέκτησε δυνάμει του υπ’ αριθ. 5493/30-12-2008 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Σωκράτη Κυριακίδη.

Ο ισχυρισμός του καθ’ ου ότι για την αγορά του διαμερίσματος αυτού οφείλει το ποσό των 21.000 ευρώ δεν πιθανολογείται βάσιμος από κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό μέσο, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι χρόνος αποπληρωμής του υπολοίπου αυτού τιμήματος είχε συμφωνηθεί η 30-9-2009. Άλλα εισοδήματα ή υποχρεώσεις, πέραν των συνήθων δαπανών διαβίωσής του, δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ο καθ’ ου η αίτηση. Από την άλλη πλευρά η αιτούσα – μητέρα της ανήλικης είναι φιλόλογος και μέχρι λίγους μήνες πριν τον τοκετό της εργαζόταν παραδίδοντας μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της λοχείας και μέχρι σήμερα δεν εργάζεται λόγω και του θηλασμού του βρέφους, πλην, όμως, ήδη αυτό το τελευταίο έχει συμπληρώσει τους τρεις μήνες της ζωής του και λαμβάνει μικτή διατροφή. Κατά συνέπεια, βάσιμα πιθανολογείται ότι η αιτούσα μπορεί να ανεύρει εργασία κατάλληλη για την ηλικία της, τη μόρφωσή της και τις λοιπές ως άνω περιστάσεις του βίου της, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι έχει τη συνδρομή των γονέων της κατά τις ώρες απουσίας της.  Από την εργασία αυτή, εργαζόμενη με μειωμένο ωράριο, λόγω και των αναγκών του ως άνω τέκνου των διαδίκων, μπορεί να αποκερδαίνει κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβανομένων υπόψη και των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών, το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης η αιτούσα εξακολουθεί να κατοικεί στην οικογενειακή στέγη, κυριότητας του καθ’ ου, χωρίς να καταβάλει αντάλλαγμα, βαρυνόμενη μόνον με τις λειτουργικές δαπάνες της. Στην ανήλικη προσφέρει τις προσωπικές της φροντίδες και υπηρεσίες, που συνέχονται με τη συνοίκηση, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα και οι οποίες υπολογίζονται ως δύναμη αυτής. Δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία, η οποία μπορεί να \ ικανοποιήσει τις στεγαστικές ανάγκες της ίδιας και της ανήλικης, προς τούτο δε της παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος κατά τα ανωτέρω η χρήση της οικογενειακής στέγης, κατά τα ανωτέρω. Έχει στην κυριότητά της ένα αυτοκίνητο μάρκας «FIAT CEICENTO» 900 κυβ. Άλλα εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις δεν πιθανολογείται ότι έχει η αιτούσα. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων της ανήλικης, τις εν γένει περιστάσεις και τις ανάγκες διαβίωσης της τελευταίας, όπως αυτές προκύπτουν από τις ως άνω συνθήκες ζωής της, η ανάλογη διατροφή που δικαιούται, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και επιπλέον την ανατροφή και εν γένει διαβίωσή της, ανέρχεται κατά τα ανωτέρω στο ποσό των 450 ευρώ, στο οποίο συνυπολογίζεται η προσφορά της προσωπικής φροντίδας της μητέρας της, καθώς και η κάλυψη από την τελευταία των συνδεόμενων με τη συνοίκηση και την εν γένει διαβίωσή της αναγκών.  Από το ποσό αυτό ο καθ’ ου η αίτηση-πατέρας της, σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω πιθανολογούμενες οικονομικές δυνατότητες του ίδιου και της μητέρας της, οφείλει να προκαταβάλλει κάθε μήνα το ποσό των 300 ευρώ ως συμμετοχή του στη μηνιαία διατροφή της, ενώ το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους και δη το ποσό των 150 ευρώ βαρύνει τη μητέρα της, το οποίο και καλύπτει αυτή με το ως άνω εισόδημά της και την προσφορά των προσωπικών υπηρεσιών και φροντίδων, που συνυπολογίζονται ως διατροφή σε είδος παρεχόμενη, γενομένης εν μέρει δεκτής ως και κατ’ ουσίαν βάσιμης της ένστασης του καθ’ ου περί συνεισφοράς αυτής στη διατροφή της ανήλικης.

Εξάλλου, το προαναφερόμενο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, που μπορεί να αποκομίζει η αιτούσα από την εργασία της, κατά τα ανωτέρω, δεν φθάνει εκείνο που της παρείχε ο καθ’ ου κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής τους, δεδομένου ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390 και 1391 παρ. 1 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης αυτός που από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση δικαιούται διατροφή και συγκεκριμένα δικαιούται να απολαύσει ό,τι απολάμβανε κατά τη διάρκεια της συμβίωσης από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου, χωρίς τη συνδρομή της αδυναμίας διατροφής αυτού, η οποία αδυναμία δεν αποτελεί (όπως στη διατροφή ανιόντων και κατιόντων) προϋπόθεση διατροφής που καθορίζεται από το νόμο (βλ. και Β. Βαθρακοκοίλης σε «Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο» υπ’ άρθρ. 1391, παρ. 12, σελ. 247). Ειδικότερα υπό τα ανωτέρω οικονομικά δεδομένα των διαδίκων η αιτούσα δικαιούται έναντι του καθ’ ου διατροφής, προκαταβαλλόμενης κάθε μήνα σε χρήμα, το μέτρο της οποίας είναι προσδιοριστέο ανάλογα με τις δυνάμεις των διαδίκων συζύγων για τις ζωής της δικαιούχου, όπως αυτές είχαν προσδιορισθεί στο πλαίσιο συμβιώσεως, καθώς και με τις νέες προσωπικές της ανάγκες από διαβίωση (άρθρ. 1389-1391 παρ. 4 ΑΚ).

Η διατροφή δε που πρέπει να επιδικασθεί προσωρινά στην αιτούσα για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησής της λόγω της χωριστής διαβίωσης των διαδίκων με βάση τα ως άνω κριτήρια, συνθήκες και περιστάσεις και ενόψει των προαναφερθεισών οικονομικών δυνάμεων του υπόχρεου καθ’ ου ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, -λαμβανομένης υπόψη και της άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης της χρήσης της οικογενειακής στέγης μετά της οικοσκευής της, κατά το οποίο πρέπει να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα της αιτούσας. Αντίθετα, το αίτημα για προσωρινή επιδίκαση των δαπανών τοκετού και των κινητών πραγμάτων των αναγκαίων κατά την γέννηση του τέκνου πρέπει να απορριφθεί λόγω ελλείψεως κατεπείγοντος, καθόσον όπως πιθανολογείται οι ανάγκες αυτές έχουν ήδη καλυφθεί. Περαιτέρω, ενόψει του ότι η ανήλικη διαμένει με τη μητέρα της και προκειμένου αφενός μεν να αποτραπεί ο κίνδυνος ψυχικής αποξένωσής της από τον αιτούντα πατέρα της και αφετέρου να μπορεί και αυτός να παρακολουθεί και να συμμετέχει θετικά στην ανατροφή, διαπαιδαγώγηση και καλύτερη ανάπτυξή της, επιβάλλεται να παρασχεθεί σ’ αυτόν το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί της στην κατοικία όπου διαμένει αυτός κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο, που κρίνεται ως ο πλέον πρόσφορος και συμφέρων για την ψυχική ισορροπία της ανήλικης, απειλουμένης κατά της καθ’ ης χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για την περίπτωση παρεμπόδισης της επικοινωνίας, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας οριζόμενα, γενομένου δεκτού και του σχετικού νομίμου αιτήματος του αιτούντος.

Η παράδοση και παραλαβή του τέκνου θα γίνεται από την καθ’ ης, η οποία διαθέτει ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου για το βρέφος, στην κατοικία του αιτούντος, απορριπτομένου του αιτήματος αυτού του τελευταίου να γίνεται η επικοινωνία στην κατοικία της καθ’ ης με την ανήλικη, καθόσον δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος προς τούτο. Από την άλλη πλευρά δεν κρίνεται αναγκαία η παρουσία της καθ’ ης – μητέρας κατά την επικοινωνία ενόψει του ότι ο προβαλλόμενος λόγος του θηλασμού έχει ήδη εκλείψει, λόγω της μικτής διατροφής που λαμβάνει το βρέφος, ενώ αντίθετα κατά την επικοινωνία παρουσία της είναι πιθανόν να προκληθούν εντάσεις και προστριβές. Μετά ταύτα και εφόσον  είναι αυτονόητη και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης λόγω της φύσης των αιτουμένων ασφαλιστικών μέτρων πρέπει οι υπό κρίση (Β), (Γ) και (Δ) αιτήσεις και η ασκηθείσα προφορικά ανταίτηση να γίνουν δεκτές ως και κατ’ ουσίαν βάσιμες όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, ενώ η υπό στοιχ. (Α) αίτηση πρέπει να απορριφθεί, κατά τα ανωτέρω. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα όλων των συνεκδικαζομένων αιτήσεων και ανταίτησης πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω της σχέσεώς τους ως συζύγων και της συγγενικής τους σχέσης αντίστοιχα (άρθρ. 179 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ

κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων (α) την από 18-7-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 2691/2013 αίτηση, (β) την προφορικά ασκηθείσα από 9-1-2014 ανταίτηση, (γ) την από 28-7-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 2791/2013 αίτηση, (δ) την από 21-10-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. δικογρ. 3467/2013 αίτηση και (ε) την από 31- 10-2013 υπ’ αριθ. κατάθ. 3560/2013 αίτηση. (Α) Eπί τηc από 18-7-2013 αίτησης ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. (Β) Επί από 9-1-2014 ανταίτησης. ΔΕΧΕΤΑΙ την ανταίτηση. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ προσωρινά άνευ ανταλλάγματος στην αιτούσα …………..  ……………… την αποκλειστική χρήση της οικίας που αναφέρεται στο σκεπτικό και δη του με στοιχεία Δέλτα Ένα (Δ-1) διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης στο Πέραμα και επί της οδού…………………………………………………………… ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. (Γ) Επί της από 28-7-2013 αίτησης.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου ……να προκαταβάλει το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην αιτούσα ……. ως προσωρινή διατροφή αυτής το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της ένδικης αίτησης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής περί διατροφής αγωγής και κάθε επιμέρους ποσό με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής έως την εξόφληση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον καθ’ ου ……να προσεγγίζει το χώρο κατοικίας της αιτούσας και δη το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ……στο ………..μετά της ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή, που ανήκει στο διαμέρισμα αυτό κατ’ αποκλειστική χρήση.

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά του καθ’ ου χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε περίπτωση παράβασης της αμέσως προηγούμενης διάταξης της παρούσας.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων (Δ) Επί της από 21-10-2013 αίτηση

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα …… την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης αβάπτισης θυγατέρας των διαδίκων, που γεννήθηκε στις 27-9-2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση ……. να προκαταβάλει στην αιτούσα το πρώτο τριήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα ως συνεισφορά του στην προσωρινή διατροφή της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της υπό κρίση αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής περί διατροφής αγωγής και κάθε επιμέρους ποσό με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής έως την εξόφληση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. (Ε) Επί της από 31-10-2013 αίτησης

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος …… με την ανήλικη αβάπτιστη θυγατέρα των διαδίκων ως εξής: 1) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 18.00 έως ώρα 20.30 και 2) την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από ώρα 10.00 έως ώρα 12.30. Η επικοινωνία θα γίνεται στην κατοικία του αιτούντος επί της οδού …… στο ……., η δε καθ’ ης ….. υποχρεούται να παραδίδει και να παραλαμβάνει στον αιτούντα ……. αυτοπροσώπως την ανήλικη στην ως άνω κατοικία του.

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της καθ’ ης χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε περίπτωση παράβασης της αμέσως – προηγούμενης διάταξης της παρούσας.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά την 6η Φεβρουάριου 2014 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ