fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης:               /2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Λασιθίου Στέλλα Καλλιγιαννάκη, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 248/2018 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Λασιθίου και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Γαροφαλάκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21η Σεπτεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ….. …… του ……. και της …….., κατοίκου Ιεράπετρας Λασιθίου, περιοχή Φέρμα, με Α.Φ.Μ. 073741175 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνα Στατήρη.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………..» (……………………) και το διακριτικό τίτλο «……….» (…………..), πρώην με την επωνυμία «………………………» (……………….) και το διακριτικό τίτλο «………………..» (………………..) και προγενέστερα με την επωνυμία «………………. (………………….) με τον διακριτικό τίτλο «………….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΦΕΚ 8391/2000 τ.ΑΕ και ΕΠΕ και ……..), που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……….., 3) ………. του ……….. και της ……., πρώην συζ. ……….., κατοίκου Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας, με ΑΦΜ , που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 4) …….. …… του …….. και της …….., κατοίκου Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας, με ΑΦΜ

 

, που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 5) ………. συζ. …….. ……., το γένος ………, κατοίκου Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας, με ΑΦΜ , που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισάγεται προς συζήτηση η από 31-12-2015 αίτηση του αιτούντος περί δικαστικής ρύθμισης των οφειλών του και απαλλαγής από τα χρέη του με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης καταθέσεως δικογράφου 554/31-12-2015, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 16-09-2016, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 04-11-2016, οπότε και συζητήθηκε. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 72/2017 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της ένδικης αίτησης για τους σε αυτή αναφερόμενους λόγους. Ήδη, ο αϊτών, με την με αριθμό έκθεσης καταθέσεως δικογράφου 289/04-10-2017 κλήση του, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επαναφέρει προς συζήτηση την ως άνω αίτηση.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση και έκδοση οριστικής απόφασης, η με αριθμό έκθεσης καταθέσεως δικογράφου 554/31-12-2015 αίτηση του αιτούντος, με την με αριθμό έκθεσης καταθέσεως δικογράφου 289/04-10-2017 κλήση του, δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 72/2017 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, η οποία κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης και διέταξε την επίδοσή της, στους εγγυητές: α) …….. ….. του ……. και της ……, β) …… ….. του …….. και της …….. και γ) ……… συζ. ….. ……, το γένος …… και ….. …… για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.

Από την υπ’ αριθμ. 5129β723-02-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Κοπανά, που προσκομίζεται νόμιμα με επίκληση από τον αιτούντα, αποδεικνύεται ότι επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πρώτη των καθ’ ων ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 16-09-2016, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 04-11-2016, (με επισημείωση στο πινάκιο, που κατά το άρθρο 226 παρ. 4 του ΚΠολΔ επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων), οπότε και συζητήθηκε. Περαιτέρω, από τις με αριθμ. 3714Β/16-10-2017, 3718Β/16-10-2017, 3717Β/16-10-2017 και 3716Β/16-10-2017 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα στο Πρωτοδικείο Λασιθίου, Ουρανίας Καραμπατζάκη – Σταθοράκη, που επικαλείται και νομότυπα προσκομίζει ο αϊτών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της ως άνω κλήσης μετά των κάτωθι αυτής πράξεων κατάθεσης και ορισμού δικασίμου, καθώς και κλήση προς εμφάνιση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους πρώτη, τρίτη, τέταρτο και πέμπτη των καθ’ ων, κατόπιν παραγγελίας του αιτούντος, ο οποίος επισπεύδει τη συζήτηση, ενώ στους τρίτη, τέταρτο και πέμπτη των καθ’ ων συγκοινοποιήθηκε και ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αρ. 72/2017 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως, εφόσον οι ανωτέρω δεν εμφανίσθηκαν κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, (άρθρα 748 και 754 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν.4335/2015, που τροποποίησε τον ΚΠολΔ, κατά την οποία «Σε περίπτωση όμως που δεν εμφανιστεί ο αϊτών (ή τρίτος) ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος στη συζήτηση κανονικά, το δικαστήριο δεν ματαιώνει τη συζήτηση, αλλά εξετάζει την υπόθεση κατ’ ουσίαν», από την οποία συνάγεται ότι εκ παραδρομής αφαιρέθηκε η παρ. 2 του προϊσχύσαντος άρθρου 754 ΚΠολΔ).

Από τις διατάξεις των άρθρ. 111 παρ. 2, 118 αρ. 4, 216 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρ. 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής (ή της αίτησης) πρέπει να περιέχει, σαφή έκθεση των γεγονότων, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα. Η έκθεση δε στο εισαγωγικό δικόγραφο των πραγματικών περιστατικών, τα οποία πρέπει να είναι όσα είναι νομικώς ικανά και αναγκαία για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η προστασία του οποίου ζητείται και τα οποία πρέπει να αναφέρονται με τέτοια σαφήνεια, ώστε να εξατομικεύουν την επίδικη έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξίωσης, η οποία απορρέει από αυτά, είναι απαραίτητη για να υπάρχει η δυνατότητα, το μεν Δικαστήριο να κρίνει τη νομική βασιμότητα της αγωγής (ή της αίτησης) και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις, ο δε εναγόμενος – καθ’ ου η αίτηση να μπορεί να αμυνθεί κατά της αγωγικής αξίωσης που θεμελιώνεται επ’ αυτών με ανταπόδειξη ή ένσταση. Άλλωστε, η νομική αοριστία δε μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με την παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε και από την εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 1297/2009, ΑΠ 1056/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η αγωγή (ή η αίτηση) η οποία δεν περιέχει, τα απαιτούμενα για την άρτια θεμελίωσή της στο νόμο στοιχεία, είναι αόριστη και απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι η αοριστία ανάγεται στη προδικασία, η οποία αφορά στη δημόσια τάξη, (ΑΠ 168/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 125/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Άλλωστε, το δικονομικό αυτό απαράδεκτο δεν κάμπτεται από την ισχύουσα στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας ανακριτική αρχή, διότι η αρχή αυτή αντιπαρατίθεται μόνο προς την αρχή της συζήτησης κατ’ άρθρ. 106 ΚΠολΔ, όχι όμως και προς την αρχή της τήρησης της προδικασίας, η παράβαση της οποίας επισύρει το εν λόγω απαράδεκτο (ΜΠρΚιλκ 22/2013, Αρμ 2013.1920, ΜΠρΚοζ 398/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ Α’ 94/14-8-2015) και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΕΡΑΦΟΥ Α.4 του άρθρου 2 του αυτού νόμου, τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, (14-08-2015)}, ορίζονται τα εξής: «1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα άρθρα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του

 

ιδίου και της συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους, β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου ή σχέδιο για την διευθέτηση των οφειλών

του…… ». Από την ως άνω διάταξη, σαφώς συνάγεται ότι η αίτηση του οφειλέτη πρέπει

να αναφέρει, μεταξύ των άλλων, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Η αναφορά αυτή είναι απολύτως αναγκαία για το βασικό λόγο ότι ο οφειλέτης αυτών των κατ’ αυτού απαιτήσεων θα ζητεί τη ρύθμιση και απαλλαγή από τα αντίστοιχα χρέη, (βλ. ….. ……, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, εκδόσεις Σάκκουλα, 4η έκδοση, σελ. 122 επ.). Η ορισμένη και σαφής κατά τον ΚΠολΔ περιγραφή των απαιτήσεων πρέπει να αφορά τουλάχιστον στον τρόπο γέννησης της απαίτησης αυτής, δηλαδή στην αναφορά της έννομης σχέσης από την οποία απορρέει η απαίτηση, γιατί έτσι θα εξετασθεί αν η απαίτηση είναι εξαιρετέα ή αν εμπίπτει στις υπαγόμενες. Το ορισμένο της περιγραφής του κάθε χρέους απαιτεί αναφορά και στο ύψος της απαίτησης και στην ύπαρξη κεφαλαίου και τόκων. Ειδικά δε για τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά το Ν. 4336/2015, πλέον το αρ. 4 παρ. 1 εδ. β’ παραπέμπει στο αρ. 2 παρ. 4 και παρ. 4α και συνεπώς όσα αναφέρει η αναλυτική βεβαίωση που παραδίδει το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αναφέρονται και στην αίτηση. Η αίτηση δεν είναι αόριστη, αν ο οφειλέτης αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες περιγραφής της απαίτησης για λόγους που εμπίπτουν στην σφαίρα του πιστωτή και όχι στην δική του ευθύνη. Συνεπώς, αν ο οφειλέτης περιγράφει την απαίτηση σε ύψος μικρότερο ή μεγαλύτερο, απομένει στον πιστωτή να αποδείξει το πραγματικό ύψους της απαίτησης, χωρίς να σημαίνει ότι η αίτηση εξ αυτού του λόγου είναι αόριστη. Ο νόμος υποχρεώνει τις τράπεζες να παραδώσουν στον οφειλέτη αναλυτική κατάσταση των οφειλών του. Αν δε το κάνουν, ο οφειλέτης δεν υποχρεούται στα αδύνατα και δεν είναι αόριστη η αίτησή του λόγω μη αναφοράς των παραπάνω. Αν αρνηθούν οι πιστωτές τη χορήγηση τέτοιας πληροφόρησης, ο οφειλέτης δύναται, χωρίς ελαττωματικότητα του δικογράφου του, να αναφέρει στην αίτηση την αιτία και το ύψος της απαίτησης που εκείνος ισχυρίζεται, ενώ ο δικαστής στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρ. 744 ΚΠολΔ) θα ελέγξει την αιτία και το ύψος των απαιτήσεων κατά το αρ. 8 του ν. 3869/2010, (βλ. …. …… – … ….., Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 242 επ.). Άλλως, αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αίτησης ευκρινώς όλα τα ανωτέρω, τα οποία κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αίτησης μη νομότυπη και απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της.

Με την υπό κρίση αίτησή του, ο αϊτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτή, ζητεί να επικυρωθεί η προτεινόμενη από αυτόν διαγραφή των οφειλών του, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά δε, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, ζητεί, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή, εισοδηματική και οικογενειακή του κατάσταση, καθώς και οι βιοτικές του ανάγκες, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών του, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Επίσης, αιτείται το συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων.

Με το παραπάνω, περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του ν. 3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία, με την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου (βλ. την από 01-10-2018 υπηρεσιακή βεβαίωση της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου και τη με αρ. πρωτ. 2804/01-10-2018 βεβαίωση της Εραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 452/01-10- 2018 αίτησης της Εραμματέως του Δικαστηρίου τούτου). Πλην, όμως, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, κρίνεται αόριστη και ως εκ τούτου

απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει τα απαιτούμενα για τη νομική θεμελίωσή της στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο αϊτών αν και εκθέτει ότι οι οφειλές του αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, επιφυλασσόμενος για την κατάθεση αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, την παροχή των οποίων αιτήθηκε με τα από 30-12-2015 έγγραφά του, εντούτοις δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά, έστω και κατά προσέγγιση, στο ύψος των εισφερόμενων προς ρύθμιση οφειλών του. Ειδικότερα, ο αϊτών ουδόλως προσδιορίζει ούτε σε πόσες δανειακές συμβάσεις έχει συμβληθεί με εκάστη των πιστωτριών τραπεζών ούτε ποιο είναι το, κατά τις εκτιμήσεις του, τυχόν οφειλόμενο εξ αυτών υπόλοιπο, τη διαγραφή του οποίου αιτείται. Έτσι, όμως, καθίσταται αδύνατο και για το παρόν Δικαστήριο να εκτιμήσει ποιες οφειλές του φέρει προς ρύθμιση ο αϊτών και για τις καθ’ ων η αίτηση να αμυνθούν με ανταπόδειξη ή ένσταση. Σύμφωνα δε με όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω μείζονα σκέψη, το δικονομικό αυτό απαράδεκτο δεν κάμπτεται από την ισχύουσα στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας ανακριτική αρχή ενώ, περαιτέρω, η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων, και συνεπώς δεν θεραπεύτηκε με την προσκόμιση από τον αιτούντα των από 31-12-2015 και 19-01-2016 αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών της πρώτης και δεύτερης των καθ’ ων, αντιστοίχως.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας δεν προβλέπεται, (άρθρο 14 ν. 3869/2010), γι’ αυτό και δεν ορίζεται σχετικό παράβολο. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της πρώτης, τρίτης, τέταρτου και πέμπτης των καθ’ ων και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του στην Ιεράπετρα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 0                                          \                      » απάντων των διαδίκων και των

πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 554/ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ : 289/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚ. :               / 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δημόσιας συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας της 21ης Σεπτεμβρίου 2018.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: Η Ειρηνοδίκης Δασιθίου Στέλλα Καλλιγιαννάκη, που ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 248/2018 πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Δασιθίου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλλιόπη Γαροφαλάκη.

ΔΙ ΑΔΙΚΟΙ

ΚΑΛΩΝ – ΑΪΤΩΝ : ……. …….. του ….. και της ……., κάτοικος Ιεράπετρας Δασιθίου, περιοχή Φέρμα, με Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνα Στατήρη.

ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ : 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………………….. (……………………) και το διακριτικό τίτλο «…………..» (………………), πρώην με την επωνυμία «…………..» (…………………………….) και το διακριτικό τίτλο «…………………» (………………..) και προγενέστερα με την επωνυμία «………………….» (…………………………) με τον διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΦΕΚ 8391/2000 τ.ΑΕ και ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της

πληρεξούσιας δικηγόρου της ………………., 3) Η ………… ….. ίου ……….και ιης ………, πρώην σύζυγος ……. ……, κάτοικος Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας, με ΑΦΜ , που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 4) Ο …….. …. του ………. και της …….., κάτοικος Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας, με ΑΦΜ , που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 5) Η ……….. συζ. ……… …., το γένος …………, κάτοικος Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας, με ΑΦΜ …….., που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ : Αίτηση άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 3859/2010.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου.

Η Ειρηνοδίκης εκφώνησε τα ονόματα των διαδίκων στη σειρά που παραστάθηκαν όπως παραπάνω σημειώνεται.

Η τήρηση των πρακτικών της παρούσας υπόθεσης έγινε με φωνοληψία (άρθρο 256 παρ.1 και 3 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με ΠΔ 326/2001). Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών έγινε από την Γραμματέα του Δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες της Προέδρου, που διευθύνει τη συζήτηση, με μαγνητοφώνηση.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δηλώσεις, οι ισχυρισμοί, οι ενστάσεις, τα αιτήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων, των διαδίκων, εκτυπώθηκε και ενσωματώνεται στην παρούσα όπως ακολουθεί:

 • Πρόεδρος:Εμμανουήλ Χριστάκης;
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Παρίσταται μετά Στατήρη Σπυρίδωνος,AM 8263,Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 • ΠρόεδροςιΕΘΘΟΒΑΝΚ; Απούσα. ΠΕΙΡΑΙΩΣ;
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’ καθ’ ής:Παρίσταται δια …… …….,ΑΜ …..,Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Αναφερόμαστε στην αίτησή μας.Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι το σχέδιο διευθέτησης οφειλών προσκομίζεται και φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής και η πρόσφατη εκκαθαριστική δήλωση ΕΝΦΙΑ και με βάση αυτήν γίνεται και ο υπολογισμός για ένα συγκεκριμένο ακίνητο που 50% είναι του αιτούντος.Αυτού ζητείται η εξαίρεση.Είναι διαζευγμένος με ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο.Καταβάλλει την διατροφή του κανονικά 300 ευρώ και τον τελευταίο χρόνο γύρω στα 400 ευρώ.Είναι εκ νέου παντρεμένος με δύο ανήλικα τέκνα,2 και 5 ετών.Επαγγελματικά είναι αγρότης και δουλεύει περίπου 5,5 στρέμματα θερμοκήπια.Επειδή το Ε9 φαίνεται ιδιαίτερα πληθωρικό,αναφέρονται δύο συγκεκριμένα στοχευμένα ακίνητα που διαθέτει,ένα ελαιόφυτο και ένα άλλο που διαθέτει και νερό,και τα διαθέτει για ρευστοποίηση προς τους πιστωτές.Εξαίρεση ζητείται για δύο ή τρία τα οποία δουλεύει και αποτελεί αυτό την δραστηριότητά του.Είναι αυτό ο πόρος του εισοδήματος του.Αυτά είχαν συζητηθεί σε επίπεδο προσωρινής,είχαν επισημανθεί, και στην αίτηση δεν επισημαίνονταν και γι’αυτό το κάνω τώρα.Αν θυμάμαι καλά,το ένα είναι οι Βαγγές και το άλλο είναι…Και υπάρχει και φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής για το ένα μάλιστα που φαίνεται ότι είναι αρκετά υψηλό.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’ καθ’ης:Οι Βαγκές και ποιο άλλο;
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Και το Μασχάλια.Είναι και άλλα τρία που διαθέτει αλλά δεν είναι αξίας.Είναι στην Επισκοπή.Με βάση αυτό προτείνει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.Δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και η σύζυγος βοηθάει στις αγροτικές εργασίες.
 • Πρόεδρος: Η Πειραιώς;
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’ καθ’ης:Αρνούμαστε την αίτηση σαν νόμω και ουσία αβάσιμη και αόριστη.Η αοριστία δικαιολογείται στο γεγονός ότι παραλείπει να εξειδικεύσει στην αίτησή του για ποιο λόγο έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής.Επίσης,ευθαρσώς δεν μας λέει πού στηρίζεται το γεγονός της εσφαλμένης εκτίμησης που είχε ώστε να παίρνει τα δάνεια και στην συνέχεια να μην μπορεί να τα αποπληρώνει.Ένσταση ότι δεν υπάρχει αυτή την στιγμή αδυναμία πληρωμής διότι θεωρούμε ότι καλλιεργεί θερμοκήπια,είναι εν ενεργεία αγρότης.Έχει την δυνατότητα να πληρώσει με ρύθμιση κάποια ποσά γιατί τα δάνειά του δεν είναι τόσο μεγάλα.Θα μπορούσε να τα έχει ρυθμίσει και εξωδικαστικά με την τράπεζα.Ένσταση δόλιας υπερχρέωσης διότι θεωρούμε ότι κατά τον χρόνο που λάμβανε τα δάνεια δεν είχε την δυνατότητα πληρωμής των δόσεων.Επίσης,δεν μπορεί να ζητάει με την αίτησή του διαγραφή 100% των οφειλών του.Ζητάμε να απορριφθεί η αίτηση και να εκποιηθούν τα ακίνητα.Καταθέτουμε προτάσεις και σχετικά έγγραφα επί έδρας.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Όσον αφορά τον χρόνο λήψης των δανείων, αυτά ελήφθησαν περίπου το 2004-05 όπου μπορούσε και τα αποπλήρωνε δίνοντας δόση της τάξεως των 500 ευρώ περίπου.Με αυτή την έννοια πηγαίνω και στην αοριστία στην αδυναμία πληρωμής,σήμερα δεν μπορεί να καταβάλει 500-600 ευρώ σαν δόση και γι’αυτό τον λόγο προτείνει ένα σχέδιο διευθέτησης οφειλών στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.Αν όχι 50 ευρώ,προτίθεται να δώσει και 100 ευρώ γιατί αισθάνεται υποχρέωση απέναντι στις τράπεζες.Όσον αφορά την δόλια περιέλευση,όταν ελήφθησαν τα δάνεια και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ετών μέχρι το 2012 κατέβαλε συστηματικά και από το 2013 και εντεύθεν όπως προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα φορολογικά,η καθίζηση που είχε στην γεωργική δραστηριότητα και γι’αυτό δεν μπορούσε να πληρώνει.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’ καθ’ης:Κ.Πρόεδρε,συμπληρωματικά επειδή στην αίτηση,όπως είχα πει και στην προσωρινή διαταγή,δεν ξεκαθαρίζονται τα ακίνητα.
 • Πρόεδρος:Είστε ο κ. ………….. Δεν ορκίζεστε. Πείτε μας ποια είναι τα εισοδήματά σας τα μηνιαία ή τα ετήσια αυτή την στιγμή και από ποια πηγή;
 • Αιτών:Κ.Πρόεδρε,καλλιεργώ 5 στρέμματα θερμοκήπιο.Το 80% ιδιόκτητο και ένα μέρος από την μητέρα μου νοικιασμένο.Είναι σε ακίνητο δικό μου.Φέτος πήγα κάπως καλύτερα και έχω ένα εισόδημα κάπου στα 1.200 ευρώ μηνιαίως.Δίνω μια διατροφή στην πρώην σύζυγο για το παιδί 400 ευρώ.
 • Πρόεδρος:Με απόφαση;
 • Αιτών:Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν πολύ λιγότερα αλλά επειδή είναι φοιτήτρια πλέον και οι απαιτήσεις μεγαλύτερες.Έχω δύο ανήλικα παιδιά,5 και 2 χρονών,και συντηρούμαστε με τα υπόλοιπα.
 • Πρόεδρος:Η σύζυγός σας εργάζεται;
 • Αιτών:Μαζί μου.
 • Πρόεδρος:Τα εισοδήματα της συζύγου;
 • Αιτών:Είναι το οικογενειακό μας εισόδημα τα 1.200 ευρώ.
 • Πρόεδρος:Εκτός από τα 400 ευρώ υπάρχουν άλλα έκτακτα έξοδα;
 • Αιτών:Είναιτα συνήθη για μια οικογένεια.
 • Πρόεδρος:Μένετε σε ιδιόκτητη κατοικία;
 • Αιτών:Όχι.Φιλοξενούμαστε από τον πατέρα μου.
 • Πρόεδρος: Δεν καταβάλετε μίσθωμα;
 • Αιτών:Εδώ του παίρνουμε κιόλας.
 • Πρόεδρος:Επιδότηση για τα αγροτεμάχια που έχετε λαμβάνετε;
 • Αιτών:Μέχρι πέρσι λάμβανα κάπου 350 ευρώ ετησίως μαζί με την πρώην σύζυγο που είχαμε εξ αδιαιρέτου κάποια κτήματα.Μισά μισά τα παίρναμε.
 • Πρόεδρος:Τα δάνεια σας τι ύφους ήταν και για ποιο σκοπό τα λάβατε;
 • ΑιτώνιΉταν δάνεια που πήρα και για την δουλειά και για να κάνω επιδιορθώσεις στο σπίτι του πατέρα μου.Τα λάβαμε από το 2000 μέχρι περίπου το 2006.
 • Πρόεδρος:Προσκομίζονται οι δανειακές συμβάσεις;
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Δεν τις έχουμε όλες.
 • Πρόεδρος:Μέχρι πότε εξυπηρετούσατε τα δάνεια;
 • Αιτών:Μέχρι το 2012-13.
 • Πρόεδρος:Τι άλλαξε τότε;
 • Αιτών:Η καλλιέργεια δεν πήγαινε καλά τότε και δεν μπορούσα με τα υπάρχοντα έξοδα να πληρώσω.
 • Πρόεδρος:Ποια ήταν η δόση σας για όλα τα δάνεια;
 • Αιτών:500 ευρώ τον μήνα για όλα.
 • Πρόεδρος:Μετάτο 2013 είχατε μείωση των εισοδημάτων;
 • Αϊτών:Ναι.
 • Πρόεδρος:Θέλω τα εκκαθαριστικά από τον χρόνο λήψης των δανείων μέχρι και τον χρόνο συζήτησης.Κάντε ερωτήσεις.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Υπήρξε ποτέ χρονικό σημείο που σταματήσατε να δίνετε χρήματα;
 • Αιτών:Προσπαθούσα να μην καθυστερήσω.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Πού μένετε αυτή την στιγμή;
 • Αιτών:Φιλοξενούμαστέ από τον πατέρα μου.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Οι γονείς είναι μεγάλοι;
 • Αιτών:Η μητέρα μου είναι κατάκοιτη και ο πατέρας μου δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
 • Πρόεδρος:Λαμβάνουν σύνταξη;
 • Αιτών:Ναι και οι δύο,980 ευρώ και οι δύο,αν δεν κάνω λάθος.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αιτούντος:Άλλη δραστηριότητα πέραν της αγροτικής έχετε;
 • Αιτών:Όχι.
 • Πληρεξούσιος δικηγόρος αϊτού ντο ς: Είστε διατεθειμένος να δώσετε τα αγροτεμάχια αυτά;
 • Αιτών:Είμαι διατεθειμένος να δώσω όλο το ποσό αλλά αδυνατώ να φτάσω στο σημείο αυτό.
 • Πρόεδρος:Η τράπεζα;
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’ καθ’ης:Τα δάνεια τα πήρατε με σκοπό να τα διαθέσετε σε ακίνητα των γονιών σας στα Φέρμα για να τα επιδιορθώσετε;
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Τι φτιάξατε εκεί;Τότε που τα πήρατε.
 • Αιτών:Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Μιλάμε πριν 10 χρόνια περίπου.Είπατε τα πρώτα το 2000.Πού τα βάλατε το 2000;
 • Αιτών:Σπίτι μέσα.Ήταν έτοιμοι οι σοβάδες να πέσουν και είχα μικρά παιδιά μέσα.
 • Πρόεδρος:Για τι ύψους δάνεια μιλάμε συνολικά;
 • Αιτών:120.000 ευρώ.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Η οικοδομή όπου λέτε ότι τοποθετήσατε τα χρήματα είναι καινούργια;
 • Αιτών:Παλιά.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Δεν είναι μια καινούργια οικοδομή όπου έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και υπάρχουν διαμερίσματα του πατέρα,της μητέρας και εσάς;
 • Αιτών:Άλλο αυτό που λέτε και άλλο αυτό όπου μένουμε.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Υπήρχε μια οικοδομή όμως καινούργια δίπλα σε αυτήν που μένετε την παλιά;
 • Αιτών:Την καινούργια την είχαμε κάνει με την πρώην σύζυγο.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Αφήστε αυτήν.Της μητέρας και του πατέρα σας.Στο όνομα της μητέρας σας υπάρχει καινούργια οικοδομή;
 • Αιτών:Όχι.Είναι μαζί με τον πατέρα μου.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Αυτή λοιπόν.Είναι καινούργια;
 • Αιτών:Δεν είναι καινούργια.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Που μένει η μητέρα σας;
 • Αιτών:Στα Φέρμα.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Μένει στο παλιό που φτιάξατε εσείς;
 • Αιτών:Ναι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Και εσείς μένετε εκεί στο ίδιο σπίτι;
 • Αιτών:Στο ίδιο σπίτι μένουμε.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Πόσο μεγάλο είναι αυτό και μένετε τόσοι;
 • Αιτών:100 τ.μ.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Δεν είναι μια καινούργια οικοδομή που έχει γίνει σύσταση;Θα φέρετε τα συμβόλαια.
 • Αιτών:Όχι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Έχει γίνει σύσταση και είναι εντελώς καινούργιες οι οικοδομές.
 • Αιτών:Λάθος κάνετε.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Όταν χρησιμοποιήσατε εκεί τα χρήματα ποιος πλήρωνε την δόση;Την πλήρωνε η μητέρα σας;
 • Αιτών:Είναι κατάκοιτη τελείως η μητέρα μου.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Πριν 10 χρόνια ήταν κατάκοιτη;
 • Αιτών:Στο καροτσάκι ήταν.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Το 2000 που πήρατε τα δάνεια τι εισοδήματα είχατε;
 • Αιτών:Δεν θυμάμαι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Η αίτησή σας λέει ότι το οικονομικό έτος 2012 16.530 ευρώ,το 2013 11.500 ευρώ κλπ.Το 2014 και 2015 είναι τα εισοδήματά σας 13.000 ευρώ.
 • Αιτών:Μάλιστα.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Για ποιο λόγο σταματήσατε τελείως να πληρώνετε τα δάνεια;
 • Αιτών:Οι καταστάσεις με έφεραν στο σημείο αυτό.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Σταματήσατε να πληρώνετε από το 2012;
 • Αιτών:Αφού δεν μπορούσα να πληρώσω.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Από τα 13.000 ευρώ δεν είχατε την δυνατότητα να δίνετε στην τράπεζα;
 • Αιτών:Δεν είχα.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Τι εισοδήματα είχατε όταν τα λάβατε;
 • Αιτών:Δεν θυμάμαι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Στην αίτησή σας λέτε ότι είχατε πολύ περισσότερα.
 • Πρόεδρος:Θα μας προσκομιστούν και θα σχολιαστούν με την προσθήκη.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:0 ίδιος δηλώνει ότι η μείωση των εισοδημάτων του είναι 20-30%.Για τι ακίνητα πρόκειται;
 • Αιτών:Είναι ένα λιόφυτο 5,5 στρεμμάτων με 120 ελιές,500 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο με ιδιόκτητο πηγάδι.Είναι πάνω στον δρόμο Ιεράπετρας-Άγιος Νικόλαος,μετά το βενζινάδικο της SHELL,στον δρόμο μετά την Επισκοπή προς Παχειά Αμμο.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Εφάπτεταιτου δρόμου;
 • Αιτών:Μας χωρίζει ένα λιόφυτο.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Αυτό είναι στο όνομά σας;
 • Αιτών:Ναι με συμβόλαιο .Ήταν ενός ιδιοκτήτη που είχε άλλο 1,5 στρέμμα στην περιοχή Μασχάλια…
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Το έχετε αγοράσει;
 • Αιτών:Ναι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Με το άλλο στα Μασχάλια;
 • Αιτών:Ναι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Τι είναι αυτό;
 • Αιτών:Είναι 1,5 στρέμμα λιόφυτο και αυτό.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Από το πρώτο 5,5 στρεμμάτων τι λάδι βγάζατε;
 • Αιτών:Το πήρα ρημαγμένο.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Πότε το αγοράσατε;
 • Αιτών:Δεν θυμάμαι.Περίτιου πριν 7-8 χρόνια.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Όταν το αγοράσατε δεν είχατε εισόδημα λαδιού από εκεί;
 • Αιτών:Εγώ βρήκα μόνο 120 ρίζες από τον πατέρα μου και τίποτα άλλο.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Εσείς το φυτέψατε μετά;
 • Αιτών:Όχι,υπήρχαν οι ρίζες.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Τώρα έχει ακόμα 120 ρίζες;
 • Αιτών:Ναι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Τι λάδι έβγαζε τότε και τι τώρα;
 • Αιτών:Ξεκίνησα από 200-300 κιλά και έφτασα 1 τόνο.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Τώρα έχετε λοιπόν 1 τόνο.
 • Πρόεδρος:Το πουλάτε το λάδι από εκεί;
 • Αιτών:Ναι.Την μια χρονιά έχω και την άλλη όχι.
 • Πρόεδρος:Περίπου τι εισόδημα έχετε από εκεί όταν το πουλάτε;
 • Αιτών:Περίπου 3.000 ευρώ ετησίως.
 • Πρόεδρος:Και πάει έτος παρά έτος;
 • Αιτών:Ναι.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Το έχετε φτιάξει το χωράφι;
 • Αιτών:Το έχω παρατήσει τώρα γιατί δεν έχω την δυνατότητα να πηγαίνω από την μια μεριά στην άλλη.
 • Πληρεξούσια δικηγόρος β’καθ’ης:Δεν έχω άλλη ερώτηση.
  • Πρόεδρος:Συζητείται.

Κατόπιν τούτων, η Ειρηνοδίκης κήρυξε τελειωμένη τη συζήτηση της υπόθεσης και επιφυλάχθηκε να αποφασίσει.

Η Ειρηνοδίκης                                                                 ΤΤ ~                έας.

Έκτακτη συνεδρίαση της

Κατά τη σημερινή δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, η Ειρηνοδίκης δημοσίευσε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου την με ίδιο αριθμό με τα πρακτικά απόφασή της, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι.

Η Ειρηνοδίκης