fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 42 /2012

Η Ανακρίτρια του ΣΤ’ Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Κωνσταντίνα Λέκκου

Αφού έλαβε υπόψη την από 7-11-2011 αίτησή του κατηγορουμένου ………. ……… του ……… και της …….., κατοίκου Πειραιώς, οδός ……… αρ. … και ήδη προσωρινώς κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, δυνάμει του με αριθμό ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/22/18-8-2011 εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο εξεδόθη κατόπιν εκδόσεως του με αριθμό 624/2011 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, ως προς το επικουρικό της αίτημα, με την οποία ζητεί την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους, καθώς και την με αριθμό ΕΓ4- 10/367/40/27-3-2012 έγγραφη πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία προτείνει τα εξής:

Εισάγω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ. 2 εδ. β’ και 286 παρ. 2 ΚΠΔ, τις από 7/11/2011 αιτήσεις του …….. ……… του ………, κατοίκου Πειραιά, οδός ……… αρ. … και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού και εκθέτω τα ακόλουθα:

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για: ληστεία και παράνομη οπλοφορία, (άρθρ. 1, 12, 14, 26 παρ. 1 εδ. α’, 27παρ. 1, 52, 79, 83, 94 παρ. 1,380 παρ. 1 και 1 παρ. 1 εδ. α’, 10 παρ. 1, 13 α’ Ν. 2168/1993) και παραγγέλθηκε η διενέργεια κυρίας ανάκρισης. Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, κατόπιν διαφωνίας Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, αναφορικά με την προσωρινή κράτησή του, η υπόθεση εισήχθη, κατόπιν προτάσεώς μας, στο Συμβούλιό Σας, το οποίο, δυνάμει του 624/2011 βουλεύματος, διέταξε την σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, εκδόθηκε δε σχετικά το ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/22/18-8-2011 ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης της Αναπληρώτριας Ανακρίτριας του ΣΤ’ Τμήματος Πλημ/κών Πειραιά.

Με τις υπό κρίση αιτήσεις, ο ανωτέρω ζητά αφενός την άρση της προσωρινής κράτησης άλλως την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους, καθώς και να παρασταθεί ενώπιον Σας, κατά την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος του, αφετέρου την εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών, προκειμένου να διαπιστωθεί η διεύθυνση του συγκατηγορουμένου του, ……… ……… του ………, καθώς και να προσκομισθούν φωτογραφίες αυτού, προκειμένου να αναγνωρισθεί από τον παθόντα ως ο δράστης των εις βάρος του άδικων πράξεων.

Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 282 παρ.1 Κ.Π.Δ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2παρ.1 του Ν. 2207/1994: «Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατόν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, εφ όσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερομένων στο άρθρο 296 σκοπών». Επειδή τέλος κατά τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου όπως παραπάνω άρθρου (282), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.11 περ. α’του Ν.2408/1996, τροποποιήθηκε με την παρ. 11 Ν. 3346/2005 και αντικ. με το άρθ. 24 παρ. 1 Ν. 3811/2009: «Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί για τους περιοριστικούς όρους-εάν αιτιολογημένα κριθεί οτι οι τελευταίοι δεν επαρκούν- εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, μόνο αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του, ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από την συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και αλλά εγκλήματα. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης» (ΠλημΠειραιά 344/2010, ΠλημΠειρ 59/2010, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 179/2004, ΠΔνη 2004, 793, ΠλημΡεθυμν 15/2004, De Lege 2005, 128, ΕφΘεσσαλ 274/2003, Αρμ 2004, 1035). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 286 παρ. 2 ΚΠΔ, εκείνος που κρατείται προσωρινά ή εκείνος στον οποίο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στον ανακριτή για την άρση των μέτρων αυτών ή για την αποκατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους ή για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με άλλους.

Εξ άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 296 ΚΠΔ, ο σκοπός των περιοριστικών όρων είναι να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί πράξης αναφέροντας μάλιστα ότι είναι ο ίδιος δράστης που και στις 16/12/2009 τον είχε Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτήσεις ασκούνται παραδεκτά και συνεπώς θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν. Από το αποδεικτικό υλικό που έχει συλλέγει τόσο από την αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση όσο και από την διενεργηθείσα κυρία ανάκριση και συγκεκριμένα από τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα και την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: στις 16/12/2009, επι της οδού Ροδοπόλεως αρ. 11 στο Κερατσίνι, στην περιοχή της Χαραυγής, ο παθών ……… …….., ταχυδρομικός διανομέας των ΕΑ.ΤΑ., δέχθηκε επίθεση από τον επιβαίνοντα στην δίκυκλη μοτοσικλέτα με αριθμό …- …….., ο οποίος αφού σταμάτησε τον παθόντα, με την απειλή ενός μαύρου πιστολιού που κόλλησε στο λαιμό του, του ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που έφερε, κατορθώνοντας να του αποσπάσει το συνολικό ποσό των 16.600 ευρώ, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή του και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Καταρχάς ο παθών υπέβαλε μήνυση κατά άγνωστου δράστη, ωστόσο όμως, όπως προέκυψε ακολούθως, ο ίδιος παθών στις 22/7/2010 έπεσε εκ νέου θύμα ληστείας και κατόπιν επιδείξεως φωτογραφιών σεσημασμένων’ ατόμων από την ΔΕΕ/ΓΕΕ Πειραιά, αναγνώρισε τον ……..   ………. ως πιθανό δράστη της εις βάρος του άδικης ληστέψει, ενώ αποπειράθηκε να τον ληστέψει και στις 9/8/2010. Περαιτέρω, στις 24/2/2011, αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία αναγνώρισης υπόπτου, ήτοι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πρωτοδικείου Πειραιά, όπου τέθηκε αυτός μεταξύ δυο άλλων προσώπων, αναγνωρίσθηκε εκ νέου, με την ίδια επιφύλαξη, από τον παθόντα ως το πρόσωπο που τον είχε στοχοποιήσει, διατηρώντας ωστόσο κάποια επιφύλαξη.

Εν συνεχεία, στις 28/2/2012, συνελλήφθη ο έτερος κατηγορούμενος, ……… ……… του …….., ιδιόκτητης της μοτοσικλέτας με την οποία διαπράχθηκε η ληστεία, ο οποίος δεν αναγνωρίσθηκε από τον παθόντα, ο οποίος στην από 1/3/2012 ένορκη εξέτασή του, δήλωσε πως ο ανωτέρω δεν του θύμιζε τίποτα, ενώ προσέθεσε ότι στην αναγνωρίση που έγινε για τον κατηγορούμενο ……..  …….., δεν είπε ότι αυτός είναι ο δράστης της ληστείας, αλλά ότι η σωματοδομή του ανωτέρω και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν πολύ σε αυτόν (δράστη). Σημειωτέον ότι ο κατηγορούμενος ……… ………, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, δήλωσε ότι είχε μεταβιβάσει την με αριθμό κυκλοφορίας ….-……. δίκυκλη μοτοσικλέτα του σε συμπατριώτη του με το όνομα …… …… του …… ……, προφανώς χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, αφού η μοτοσικλέτα δεν είχε αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήδη από το έτος 2004. Ο κατηγορούμενος, αρνείται τις εις βάρος του κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε λήστεψε τον παθόντα, διατεινόμενος ότι στις 16/12/2009, όπως κάθε μέρα, εργαζόταν ως προσωπικό φύλαξης στο Μητροπολιτικό γραφείο (παλαιού ημερολογίου) Πειραιώς, από τις 09.00 μέχρι τις 14.30.

Οι μάρτυρες ……… ……….. και ………. ………, με τις από 11/3/2011 καταθέσεις τους ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήματος Πλημ/κών Πειραιά, κατέθεσαν ότι πράγματι ο κατηγορούμενος εργαζόταν κάθε μέρα (Δευτέρα-Παρασκευή), από 09.00 έως 14.30 στο ανωτέρω Μητροπολιτικό γραφείο, ως προσωπικό φύλαξης και ότι ουδέποτε απουσίασε. Από τα παραπάνω αναφερόμενα, δεν κρίνεται ότι αν ο αϊτών κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ωστόσο, δεν κρίνεται αναγκαία η εκ νέου εμφάνιση του ενώπιον σας, δεδομένου ότι έχει ήδη απολογηθεί και έχει καταθέσει πλείονα υπομνήματα όπου εκθέτει τις θέσεις και απόψεις του λεπτομερώς. Εξάλλου, είναι άνευ αντικειμένου το αίτημα που αφορά την διενέργεια πράξεων προς εντοπισμό και σύλληψη του συγκατηγορουμένου του, καθώς αυτός ήδη συνελήφθη. Κατόπιν τούτων η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή κατ’ ουσία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Να γίνει μέρει δέκτη η από 7/11/2011 αίτηση του ……. ……… του ………, κατοίκου Πειραιά, οδός ……… αρ. 14 και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού δυνάμει του υπ’αρίθμ. ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/22/18-8-2011εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του ΣΤ’ Τμήματος Πλημ/κών Πειραιά, με τις οποίες ζητά την άρση της προσωρινής του κράτησης, άλλως την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους. Να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα : α) της απαγόρευσης εξόδου απΟό την χώρα και β) της εμφάνισης του ενώπιον του Α.Τ. του τόπου κατοικίας του την 1η και 16η εκάστου μηνός . Πειραιάς 14-3-2012 .

Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ».

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εν προκειμένω με την από 7-11-2011 αίτησή του, ο κατηγορούμενος ……… …….. του ……… και της …….., κάτοικος Πειραιά, οδός ……… αρ. …. και ήδη προσωρινώς κρατούμενος δυνάμει του με αριθμό ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/22/18-8-2011 εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο εξεδόθη κατόπιν εκδόσεως του με αριθμό 624/2011 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, με το οποίο ελύθη διαφωνία του Ανακριτή με τον Εισαγγελέα περί της επιβολής σε βάρος του κατηγορουμένου προσωρινής κράτησης, μετά την ενώπιον μας απολογία του, αιτείται την άρση της προσωρινής του κράτησης, άλλως την αντικατάστασή της με περιοριστικούς όρους.  Η παραπάνω αίτηση, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Ανακριτή, κατ’ άρθρο 286 παρ.2 εδ.1 του ΚΠοινΔικ.

Από το μέχρι τώρα συλλεγέν αποδεικτικό υλικό (μάρτυρες, έγγραφα, κλπ ευρήματα) προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για την αξιόποινη πράξη της ληστείας που του αποδίδεται, και δη ότι την 16-12-2009 και περί ώρα 10.00 π.μ., επί της οδού ……. αρ. .. στο Κερατσίνι Πειραιώς, με την απειλή όπλου το οποίο τοποθέτησε στο λαιμό του παθόντος ………. ………., ταχυδρόμου, αφήρεσε με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης το ποσό των 16.000 ευρώ από την τσάντα του παθόντος.

Περαιτέρω, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει μόνιμη κατοικία και μόνιμη επαγγελματική δραστηριότητα, η δε παραμονή του για χρονικό διάστημα πέντε περίπου μηνών στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, είναι ικανή να τον αποτρέψει από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων ούτως ώστε να μην καθίσταται απολύτως αναγκαία η προσωρινή του κράτηση προς αποτροπή της εκ μέρους του τελέσεως νέων αξιόποινων πράξεων. Εξάλλου, η επιβολή σε αυτόν περιοριστικών όρων μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο κατηγορούμενος θα εμφανισθεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο Δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.            .

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει, γενομένης δεκτής της ένδικης αίτησης του κατηγορουμένου, ως προς το επικουρικό της αίτημα, να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση του αιτούντος κατηγορουμένου με τους περιοριστικούς όρους: α) της καταβολής εγγυήσεως εκ ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) της εμφάνισης αυτού μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο AT του τόπου κατοικίας του, και γ) της απαγόρευσης εξόδου του κατηγορουμένου από τη χώρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την 7-11-2011 αίτησή του κατηγορουμένου ……..  ……… του ……… και της ………, κατοίκου Πειραιώς, οδός ……… αρ. …. και ήδη προσωρινώς κρατουμένου δυνάμει του με αριθμό ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/22/18-8-2011 εντάλματος προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο εξεδόθη κατόπιν εκδόσεως του με αριθμό 624/2011 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς ως προς το επικουρικό της αίτημα, και αντικαθιστά την προσωρινή κράτηση του ανωτέρω κατηγορουμένου ………  ……… του ……… και της …… , με τους περιοριστικούς όρους α) της καταβολής εγγυήσεως εκ ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) της εμφάνισης αυτού μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο AT του τόπου κατοικίας του, και γ) της απαγόρευσης εξόδου του κατηγορουμένου από τη χώρα. Αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 9-4-2012 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο.

Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΚΚΟΥ                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΑΩΡΑΚΑΚΟΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία