fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός αποφάσεως 665 /2007

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Καλλιόπη Παπαϊωάννου – Σιλτς, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Φωτεινή Μάμαλη, Πρωτόδικη, Βασιλική Κωνσταντοπούλου, Δικαστική Πάρεδρο – Εισηγήτρια (λόγω κωλύματος των λοιπών τακτικών Δικαστών) και από τη γραμματέα Έφη Κοντού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Μαρτίου 2007 για να δικάσει την αίτηση υιοθεσίας:

Των αιτούντων: 1) ……… …….. του ………….. και της ………… και 2) …….. θυγατέρα …….. …….., συζύγου …….. …….., κατοίκων αμφοτέρων Καλλιθέας Αττικής, οδός …….. αρ …., οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ιωάννας Μαρώση.

Οι αιτούντες με την από 11.9.2006 κλήση τους (με αριθμό κατάθεσης ………..), που μετ’ αναβολής από τη δικάσιμο της 11.12.2006 προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 3.2.2006 αίτησή τους, Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες κατέθεσαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, την από 3.2.2006 αίτηση τους, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 20.2.2006 κατά την οποία ματαιώθηκε και επανήλθε προς συζήτηση με την από 22.2.2006 κλήση αυτών, οπότε και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 29.5.2006, κατά την οποία εκφωνήθηκε από το πινάκιο. Ακολούθως, το παρόν δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ 923/2006 προδικαστική του απόφαση έκρινε παραδεκτή και νόμιμη την ένδικη αίτηση και διέταξε την επανάληψη της συζητήσεώς της, προκειμένου να προσκομισθούν από τους αιτούντες η ληξιαρχική πράξη γέννησης της υπό υιοθεσία ανήλικης …….. …….. στη ρουμανική γλώσσα με συνυποβαλλόμενη επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Ήδη με την παρούσα από 11.9.2006 κλήση τους (με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 151169/2000/2006), που μετ’ αναβολής από τη δικάσιμο της 11.12.2006 προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οι αιτούντες νόμιμα επισπεύδουν τη συζήτηση της ως άνω αίτησής τους.

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες, ελληνικής ιθαγένειας, με την υπό κρίση αίτησή τους, ζητούν να κηρυχθεί θετό τέκνο τους το ρουμανικής ιθαγένειας ανήλικο κορίτσι …….. …….., φυσικό και εκτός γάμου τέκνο της …….. …….., το οποίο γεννήθηκε στο Μπουζόου της Ρουμανίας στις 17 Φεβρουάριου 1995 και να αναπληρωθεί δικαστικά η ελλείπουσα συναίνεση της φυσικής του μητέρας, η οποία το εγκατέλειψε και είναι ήδη αγνώστου διαμονής. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί εκ νέου ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. τις υπ’ αριθμ. 980 και 981/16.2.2007 εκθέσεις επιδόσεως του διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστικού επιμελητή Βασιλείου Κατσαφάδου) και προσκομίζεται εκ νέου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1557 ΑΚ, σε συνδυασμό με το αρ. 7 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 2447/1996, η έκθεση κοινωνικής έρευνας που διεξήγαγε η κοινωνική λειτουργός Καλλιόπη Γιαννάκη, της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1542 έως και 1546, 1549 έως 1551, 1552 § 1γ, 1557, 1558 του ΑΚ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το ν. 2447/1996 και άρθρου 3 ν. 2447/1996. Επομένως, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Στην προκειμένη περίπτωση από τα υπ’ αριθμ. 923/29.5.2006 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, προκύπτει ότι για την υπό κρίση υιοθεσία συναίνεσαν αυτοπροσώπως στο ακροατήριο και οι αιτούντες σύζυγοι, ο καθένας για τον εαυτό του και για τον άλλο (άρθρα 1546, 1549 του ΑΚ). Από όλα τα μετ’ επικλήσεως και νομίμως προσκομιζόμενα από τους αιτούντες έγγραφα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 17 Φεβρουάριου 1995 η ……… …….. (…….. ……..) γέννησε εκτός γάμου το αγνώστου πατρός ανήλικο κορίτσι …………. ……… (…….. ……..), στο Νεχόιου του Νομού Μπουζάου της Ρουμανίας (NEHOIU BUZAU) (για τα ανωτέρω στοιχεία βλ. και το υπ’ αριθμ. 7841/9.12.1996 πιστοποιητικό γεννήσεως του τοπικού συμβουλίου Νεχοιου Ρουμανίας, νόμιμα μεταφρασμένου από τον Δικηγόρο Νικόλαο Ρίζο). Η ανήλικη βρέθηκε στην Ελλάδα υπό την προστασία της …….. …….., η οποία εμφανιζόταν σαν γιαγιά της. Ζούσε σε καλύβα στην περιοχή του Μενιδίου και επιβίωνε με την επαιτεία στην οποία την εξανάγκαζε η …….. ……… Η τελευταία πρότεινε στους αιτούντες να υιοθετήσουν την ανήλικη εγγονή της διότι η ίδια αδυνατούσε να τη συντηρήσει.

Ακολούθως, την 1.10.1997 οι αιτούντες και η …….. προέβησαν στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού και οι αιτούντες παρέλαβαν την ανήλικη και απευθύνθηκαν στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση υιοθεσίας. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό, λόγω του ότι είχε λήξει η διμερής συμφωνία υιοθεσιών μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας. Στις 26.5.1999 οι αιτούντες απευθύνθηκαν στην Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία με αίτημα την υιοθεσία της ανήλικης. Από την έρευνα της τελευταίας αυτής υπηρεσίας με το συνεργάτη οργανισμό της Ρουμανίας, αποκαλύφθηκε ότι η …….. …….. δεν ήταν γιαγιά της ανήλικης. Οι δύο γιοι της …….. ήταν επικεφαλής σπείρας που έστελνε γυναίκες από τη Ρουμανία στο εξωτερικό για πορνεία. Μία από αυτές τις γυναίκες ήταν και η μητέρα της ανήλικης. Η …….. είχε πάρει το προς υιοθεσία, όπως και άλλα παιδιά από τη Ρουμανία, με πρόθεση να τα πουλήσει στο εξωτερικό. Στις 9.6.2000 ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Ρουμανία βρήκε τους γονείς της βιολογικής μητέρας της ανήλικης, οι οποίοι δήλωσαν προφορικά την επιθυμία τους να αναλάβουν την επιμέλεια αυτής.

Ακολούθως εντοπίστηκε και η βιολογική μητέρα, η οποία δήλωσε προφορικά ότι επιθυμεί την υιοθεσία του παιδιού από το ζευγάρι που έχει αναλάβει τη φροντίδα της στην Ελλάδα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Τουλτσέα Ρουμανίας ανέλαβε να φροντίσει για την έκδοση πιστοποίησης εγκατάλειψης της ανήλικης, ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθεσία της κατά το ρουμανικό δίκαιο. Ωστόσο, το 2001 η Ρουμανική Επιτροπή Υιοθεσιών ανέστειλε τη λειτουργία της για άγνωστο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία εξέλιξη στην υπόθεση. Μέχρι και τον Ιούλιο του 2005 δεν είχε εμφανιστεί κανείς από το βιολογικό περιβάλλον της ανήλικης για να διεκδικήσει την επιμέλεια της, ενώ η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία βεβαιώνει ότι οι Υπηρεσίες της Ρουμανίας δεν έχουν σαφή γνώση για το πού βρίσκεται η βιολογική μητέρα, με μια πιθανότητα να βρίσκεται αυτή στην Τουρκία, (για όλα τα ανωτέρω βλ. την από 8.7.2005 επιστολή της διευθύντριας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας – Ελληνικού Κλάδου- προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχίας Αθηνών).

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, από το 2000 που εντοπίστηκε η βιολογική μητέρα της ανήλικης και οι γονείς αυτής, και για περισσότερα από πέντε έτη, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να επιδιώξει την ανάληψη της επιμέλειας της προς υιοθεσία ανήλικης, είναι δε αδύνατη η περαιτέρω αναζήτηση της βιολογικής μητέρας, αφού και κατά τις Ρουμανικές αρχές είναι άγνωστη η διαμονή της. Λόγω δε του ότι φέρεται εμπλεκομένη σε κυκλώματα μαστροπείας με πιθανότητα να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Βαλκανικής ή της Ευρώπης, δεν υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης του τόπου διαμονής αυτής. Συνεπώς, αφού το ανήλικο προς υιοθεσία κορίτσι τέκνο αλλοδαπών, έχει εγκαταλειφθεί στην Ελλάδα και για τουλάχιστον επί εξάμηνο δεν δήλωσε κανένας ενδιαφέρον να της παράσχει προστασία, θα τύχει εφαρμογής το άρθρο 3 του ν. 2447/1996 και η υιοθεσία της θα τελεστεί σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο. Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η φυσική μητέρα της προς υιοθεσία ανήλικης είναι (σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα) αγνώστου διαμονής και έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες για την ανεύρεσή της, οι οποίες κατέστησαν άκαρπες.

Επομένως θα πρέπει να αναπληρωθεί η συναίνεσή της κατά τη διάταξη του άρθρου 1552 παρ. 1 περ. γ’ ΑΚ. (σχετικές οι ΕφΘρ 475/1999 Αρμ 2000/1386, ΠολΠρΑΘ 761/2006 ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΑΘ 331/2006, ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΑΘ 807/2006, ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΑΘ 945/2005, ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΑΘ 222/2004, Αρμ 2005, ΠολΠρΡόδ 28/2003, ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΘεσαλ 9852/2001, Αρμ 2001.965, βλ. και Κ. Παπαδόπουλος Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου 2003 τόμος β’ σελ. 424). Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι οι αιτούντες είναι σύζυγοι από 2.1.1983 και δεν έχουν αποκτήσει άλλα τέκνα από το γάμο τους αυτό. Η ηλικία των αιτούντων (ημερομηνίες γέννησης 24.11.1956 και 16.9.1966 αντίστοιχα) επιτρέπει την υιοθεσία, με βάση το ελληνικό δίκαιο, δεδομένου ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει το τριακοστό και δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον, συντρέχει και η ταχθείσα από το νόμο προϋπόθεση της διαφοράς ηλικίας με το υιοθετούμενο και επειδή στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για υιοθεσία που τελείται και από τους δύο συζύγους, αρκεί για το επιτρεπτό της υιοθεσίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1545 §2, το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις που τάσσουν τα άρθρα 1543 και 1544 ΑΚ συντρέχουν ως προς το πρόσωπο της αιτούσας και όχι και ως προς το πρόσωπο του αιτούντος.(ΠολΠρΑΘ 761/2006, ΝΟΜΟΣ). Οι αιτούντες είναι ικανοί για δικαιοπραξία (άρθρο 1543 ΑΚ), έχουν δε καλή σωματική και ψυχική υγεία (βλ. τα προσαρτημένα στην έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας από 17.5.2005 έγγραφα του ΙΚΑ Καλλιθέας, υπογεγραμμένα από τον Ιατρό του ΙΚΑ, Πετροπουλάκο Μιχαήλ, που βεβαιώνουν τη δυνατότητά τους να προβούν σε υιοθεσία λόγω του ότι δεν πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα, καθώς και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 8244/550701 και 8244/550702 από 7.7.2004 Ιατρικές Γνωματεύσεις του Ψ.Ν.Α. «……….», όπου βεβαιώνεται ότι οι αιτούντες δεν πάσχουν από ψυχική ασθένεια).

Περαιτέρω, οι αιτούντες έχουν άμεμπτο ποινικό παρελθόν (βλ. υπ’ αριθμ. 722/14.5.2007 αντίγραφο ποινικού μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και 2764-6/2.5.2007 Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αντίστοιχα για έκαστο των αιτούντων καθώς και τα υπ’ αριθμ. 4427 και 4426 από 27.4.2007 πιστοποιητικά Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών περί μη διώξεως αυτών ως φυγόποινων). Η οικονομική κατάσταση των υιοθετούντων είναι αρκετά καλή, ικανή να εξασφαλίσει στο υιοθετούμενο τέκνο άνετη διαβίωση και να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες. Οι αιτούντες έχουν υψηλό βιοτικό επίπεδο και άριστες συνθήκες διαβίωσης, η δε συζυγική τους ζωή είναι αρμονική, μέσα σε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, ικανό να προσφέρει στο παιδί ασφάλεια, σταθερότητα και αγάπη, ώστε το τελευταίο να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο.

Είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στο θετό παιδί τις κατάλληλες οικογενειακές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για την καλή ψυχοκοινωνική του εξέλιξη. Εργάζονται και οι δύο, έχουν εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και ιδιόκτητη κατοικία. Τα κίνητρά τους είναι ανιδιοτελή και η μακροχρόνια και δύσκολη προσπάθεια για την τέλεση της παρούσας υιοθεσίας δεν τους απέτρεψε από το να την επιδιώξουν. Αντίθετα, παρά τις δυσκολίες, κράτησαν κοντά τους την ανήλικη, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να της προσφέρουν κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πληρώνουν οι ίδιοι όλα τα έξοδα παρακολούθησής της από ιδιώτη ιατρό. Είχαν δυσκολίες στην εγγραφή της στο δημόσιο σχολείο και δεν μπορούν να τη βαφτίσουν. Παρά όλα αυτά, αγκάλιασαν με μεγάλη ευθύνη, υπομονή και αγάπη την ανήλικη και της έχουν ήδη μιλήσει για την υιοθεσία της, που έγινε αποδεκτή από το παιδί.

Η ανήλικη – που δεν έχει υιοθετηθεί από άλλον – βρίσκεται κοντά τους από το 1997, έχει προσαρμοστεί με επιτυχία στην οικογένεια, έχει πολύ καλή σχέση με τους αιτούντες και με όλα τα πρόσωπα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως βεβαιώνεται και στην σχετική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Δείχνει ότι μεγαλώνει με αγάπη και μεγάλη εμπιστοσύνη προς τους αιτούντες, που θεωρεί γονείς της. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούμενη υιοθεσία είναι προς το συμφέρον του υιοθετούμενου και θα αποβεί προς όφελος του (άρθρα 1542 εδ. β’ του ΑΚ). Δεδομένου ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, για την τέλεση της υιοθεσίας και αυτή είναι προς το συμφέρον της ανήλικης, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, και αφού αναπληρωθεί η συναίνεση της φυσικής μητέρας, να κηρυχθεί το ανωτέρω ανήλικο κορίτσι θετό τέκνο των αιτούντων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΚΗΡΥΣΣΕΙ θετό τέκνο των αιτούντων : 1) ………. …….. του ……. και της ……… και 2) …….. θυγατέρας …….. …….., συζύγου ………. …….., κατοίκων αμφοτέρων Καλλιθέας Αττικής το ρουμανικής ιθαγένειας ανήλικο κορίτσι ………… ……….. (…….. ……..), φυσικό και εκτός γάμου τέκνο της ………. ………. (…….. ……..), το οποίο γεννήθηκε στο Μπουζάου της Ρουμανίας στις 17 Φεβρουάριου 1995

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 15/5/2007 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4/6/ 2007 χωρίς να παρευρίσκονται οι αιτούντες και η πληρεξούσια δικηγόρος τους

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία