fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. Απόφασης: 106/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Κατ’ έφεση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων)

Συνεδρίαση της 24ης Μάίου 2016

 

Σύνθεση Δικαστηρίου: Γεώργιος Οικονόμου,    Προεδρεύων Εφέτης, Αναστάσιος Αναστασίου,    Νικόλαος  Μήλιος, Εφέτες, Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου, Αντεισαγγελέας Εφετών, Καλλιόπη Δερμάτη, Γραμματέας

Αιτών-Κατηγορούμενος:  ………..  …………… του …………, ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας

Αντικείμενο: Αίτηση ανστολής εκτέλεσης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 497 παρ.7 του ΚΠΔ.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του αιτούντος- κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίσθηκε και οδηγήθηκε ελεύθερος δεσμών, τον φύλαγαν δε απλώς Οργανα της Τάξεως. Ακολούθως τον ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του και είπε ότι ονομάζεται όπως ανωτέρω αναφέρεται και κατόπιν δήλωσε στο Δικαστήριο ότι διορίζει συνήγορό του να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Πειραιώς Χρήστο Οικονομάκη, ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, είπε ότι εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 497 παρ. 7 του Κ.Π.Δ. (όπως το άρθρο αυτό ισχύει, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 27 του Ν. 3904/2010), η από 11-5-2016 αίτηση του ………. ………. του …….., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας, με την οποία ζητεί την αναστολή της εκτέλεσης, μέχρις ότου εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, της με αριθμό 453/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών, για την πράξη της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’εξακολούθηση η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, κατά της οποίας άσκησε το ένδικο μέσο της έφεσης, το οποίο όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη. Πρόσθεσε δε, ότι η έφεση που ασκήθηκε από τον αιτούντα-κατηγορούμενο κατά της ανωτέρω απόφασης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί κατά τη σημερινή δικάσιμο της 28-3-2017.

Κατόπιν, ο συνήγορος τους αιτούντος- κατηγορουμένου, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυρα αποδείξεως τον  …………. ………., του οποίου το όνομα εκφώνησε ο Πρόεδρος και βρέθηκε παρών.

Ο Εισαγγελέας πρότεινε την εξέταση του μάρτυρα αποδείξεως του αιτούντος-κατηγορουμένου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και κάλεσε το μάρτυρα απόδειξης προς εξέταση.

Προσήλθε ο μάρτυρας αποδείξεως, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, απάντησε ότι ονομάζεται, ………. ………. του …….. και της ……….. γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1968, κάτοχος του ΑΔΤ ………. Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, είναι Ελληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον αιτούντα-κατηγορούμενο γνωρίζει και είναι συγγενής του. Έπειτα δε από σχετική ερώτηση του Προέδρου (άρ. 218 παρ. 1 ΚΠοινΔ), η μάρτυρας επέλεξε τον τύπο του Θρησκευτικού όρκου και αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο κατά το άρθρο 218 παρ. 2 ΚΠοινΔ, εξετάσθηκε και κατέθεσε ότι: «Γνωρίζω τον ……. , είναι αδελφός της μητέρας μου. Εκείνη την μέρα έκανε χημειοθεραπεία, δεν πρόλαβε να δώσει το πιστοποιητικό. Εχει παιδιά και εγγόνια, δεν μένει στο εξωτερικό. Εχει έρθει στο Δικαστήριο πολλές φορές. Μένει πολλά χρόνια στον Άλιμο οδός …….. ……….. Εχει πρόβλημα και με την καρδιά του, πρέπει να είναι έξω. Νομίζω ότι παραδόθηκε και το δεύτερο βράδυ έπαθε έμφραγμα».

Σημειώνεται ότι ο μάρτυρας αφού κλήθηκε και εξετάσθηκε προφορικά έμεινε στο ακροατήριο και μετά από την μαρτυρία του ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές καθώς και στο συνήγορο του αιτούντος-κατηγορουμένου για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν προς τον μάρτυρα. Εκείνοι δε υπέβαλαν ερωτήσεις και ο μάρτυρας απάντησε στις ερωτήσεις αυτές, όπως στην κατάθεσή του αναφέρεται. Στο σημείο αυτό, με πρόταση του Εισαγγελέως, αναγνώστηκαν τα ακόλουθα έγγραφα, για την ανάγνωση των οποίων δεν προβλήθηκε κάποια αντίρρηση:

1) Η από 11-5-2016 αίτηση του αιτούντος-κατηγορουμένου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε τον κατηγορούμενο ο οποίος σε ερωτήσεις είπε: «Εχω πρόβλημα υγείας. Εκανα θεραπεία καρκίνου οκτάωρη και είχα αλλεργίες. Το χαρτί του Νοσοκομείου το είχε η γυναίκα μου. Πιστεύαμε ότι θα προλάβουμε, είχα το νούμερο 58. Σε όλες τις χημειοθεραπείες χρειάζεται άνθρωπος δίπλα μου. Κρατούμαι έντεκα μέρες, παρουσιάστηκα μόνος μου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση του αιτούντος-κατηγορουμένου με τους περιοριστικούς όρους α) εμφάνισης το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο AT κατοικίας του και β) απαγόρευσης εξόδου από τη Χωρά.

Ο συνήγορος του αιτούντος-κατηγορουμένου αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι συντάσσεται με την πρόταση του Εισαγγελέως, ζήτησε δε να εμφανίζεται ο κατηγορούμενος το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο AT του τόπου κατοικίας του. Το ίδιο ζήτησε και ο κατηγορούμενος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο.  Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της συζήτησης. Το Δικαστήριο αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου η οποία έχει αριθμό 106/2016 και είναι η εξής:

Από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 εδ. α’, 7 και 8 του άρθρου 497 ΚΠΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 3904/2010) που ορίζουν ότι: «Αν με καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έως τριών ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης είναι μεγαλύτερη των τριών ετών η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει αλλιώς, αν όμως με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε έφεση, η οποία όμως δεν είχε ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου.

Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, και, αν πρόκειται για το Μικτό Ορκωτό Εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο Πενταμελές Εφετείο. Στον κατηγορούμενο μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Τότε μόνο απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για
απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

Το Δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή εκτελέσεως, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή η συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένειά του…», συνάγεται ότι, για να απορριφθεί η αίτηση αναστολής της πρωτόδικης απόφασης, πρέπει το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου απευθύνεται η αίτηση, να αποφανθεί ότι οι περιοριστικοί όροι, που θα επιβάλλονταν στον κατηγορούμενο, δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί ότι αυτός θα παραστεί στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης, και επιπλέον να διαπιστώνεται ότι συντρέχει κάποια από τις κατωτέρω αναφερόμενες εναλλακτικά (όχι δηλαδή σωρευτικά κατ’ ανάγκη, βλ. Μ. Μαργαρίτη, Ερμ. ΚΠΔ υπ’ άρθρ.282 αρ. 18) περιπτώσεις, δηλαδή: α) δεν έχει αυτός γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα (πρβλ. άρθρ. 156 Κ.Π.Δ.) ή β) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή γ) κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή δ) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ λ. παρόντα τον αιτούντα-κατηγορούμενο ………..  ………… του ……… και της …………, γεννηθέντα το 1955, στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Αλίμου Αττικής, επί της οδού ….. ………. ,αρ. .., ήδη κρατούμενο στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας.

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 11-5-2016 αίτησή του

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της εκκαλουμένης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς με αριθμό 453/2015, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ασκηθείσης εφέσεως με αριθμό 9/4-4-2016 που έχει προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 28-3-2017.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον ανωτέρω τους περιοριστικούς όρους: Α)της εμφανίσεώς του στο Α.Τ της κατοικίας του το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και 2)απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

Πειραιάς 24 Μαιου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ ΕΦΕΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ