fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5327/2002
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 5976/28.5.2002

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Θεόδωρο Τζανάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 3 Ιουλίου 2002 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εταιρείας με την επωνυμία «____________ ______, __________ _________ __________ & __________ ____________, ____________ ____________ & ________ __________», που εδρεύει στη _______ ____________ και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη [ΑΜ/ΔΣΑ 2517]

Των καθ’ ων η αίτηση: 1] της εταιρείας με την επωνυμία «_________ _____», που εδρεύει στη ____________ και εκπροσωπείται νόμιμα, 2] της εταιρείας με την επωνυμία «_________ ______ ______», που εδρεύει στη _____________ και εκπροσωπείται νόμιμα, 3] ________ ___________ του ____________, πρώην συζύγου __________ _________, κατοίκου _______________, 4] ___________ _________ του __________, κατοίκου _____________ και 5] ___________ _____________ του ____________, κατοίκου _______________, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δήμου Γκουντουνα [ ΑΜ/ΔΣΑ 4996].

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση ιων περιουσιακών στοιχείων των καθ’ ων, μέχρι του ποσού των 230.000 €, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της, που προέρχεται, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην αίτηση, από δικαιοπραξία [σύμβαση πωλήσεως] και αδικοπραξία [ καταδολίευση δανειστών} και η οποία [αξίωση] κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης των τελευταίων .

Η αίτηση αυτή, που αρμοδίως δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα), είναι νόμιμη (άρθρα 71, 297, 298,361, 513 επ, 914, 939 επ ΑΚ, 397 ΠΚ, 68, 688, 707 επ. του ΚΠολΔ) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από ουσιαστική άποψη

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογείται η απαίτηση της απούσας κατά της πρώτης καθ’ ης, ύψους 218.997,23 €, που προέρχεται από την πώληση προς την πρώτη καθ’ ης [ της οποίας νόμιμοι εκπρόσωποι είναι οι τρίτη, τέταρτος και πέμπτος των καθ’ ων ], διαφόρων εμπορευμάτων [ενδυμάτων] κατά το χρονικό διάστημα από 24.5.2000 μέχρι τέλος του 2000. Η πρώτη καθ’ ης με σκοπό να ματαιώσει την αξίωση της απούσας απαλλοτρίωσε την περιουσία της μεταβιβάζοντάς την ολόκληρη στην δεύτερη καθ’ ης [της οποίας επίσης νόμιμοι εκπρόσωποι είναι οι τρίτη, τέταρτος και πέμπτος των καθ’ ων] χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα και βλάπτοντας έτσι την απούσα. Επίσης, από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε επισφαλής περιουσιακή κατάσταση των καθ’ ων, που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσης της απούσας. Επομένως, η αίτηση είναι και ουσιαστικά βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.

‘Εξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρο 178 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση

” Διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθ’ ων που βρίσκεται στα χέρια τα δικά τους ή τρίτων, για να εξασφαλιστεί η απαίτηση της απούσας που εχει σε βάρος τους, όπως ειδικότερα στο σκεπτικό περιγράφεται, μέχρι του ποσού των διακοσϊων τριάντα χιλιάδων [230.000] Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 12 Ιουλίου 2002, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία