fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4142/2018

(αριθμ. κατάθ. 611063/2017)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ευθύμιο Κατσαλούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε με κλήρωση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27 Μαρτίου 2018, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, μεταξύ:

Του αιτούντος: ________ _________ του ___________, κατοίκου _________ _________, με Α.Φ.Μ. ___________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθ’ ης η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «_______ ________ ________ _________» που εδρεύει στην ________, εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της Δημητρίου Νταφούλη και Μαρίας Χριστοδούλου.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-12-2017 αίτησή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού (αριθμ. έκθ. κατ. 611063/14011/2017) και προσδιορίστηκε στις 14-2-2018, οπότε η συζήτησή της αναβλήθηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αϊτών ζητεί ν’ ανασταλεί η εκτελεστότητα της με αριθμ. 8729/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 1-12-2017 ανακοπής που ο ίδιος έχει ήδη ασκήσει κατ’ αυτής (διαταγής πληρωμής), σύμφωνα με το άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ, νόμιμα και εμπρόθεσμα, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και με την οποία ζητεί την ακύρωσή της, επειδή, όπως υποστηρίζει, αφενός μεν πιθανολογείται ότι αυτή (η ανακοπή) θα ευδοκιμήσει, αφετέρου δε ότι, εάν διενεργηθεί σε βάρος του, δυνάμει του εν λόγω προσβαλλόμενου εκτελεστού τίτλου (διαταγής πληρωμής), η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτός θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Επιπλέον, ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. Ενόψει, όμως, του ότι, όπως προεκτέθηκε, η εκδίκαση της προαναφερθείσας ανακοπής του αιτούντος εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το δικαστήριο αυτό (Πολυμελές Πρωτοδικείο) είναι καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο (και) για τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 684 ΚΠολΔ, όχι το παρόν Δικαστήριο. Πρέπει, επομένως, το παρόν Δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και να παραπεμφθεί η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να τη δικάσει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τέλος, πρέπει να ψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα, επειδή η ερμηνεία κανόνα που εφαρμόστηκε, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρ. 179 περ. β’ του ΚΠολΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Κηρύσσει εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο προς εκδίκαση της αίτησης.

Παραπέμπει αυτή (αίτηση) προς εκδίκαση στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο που είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για να τη συζητήσει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και

έκδοσή του.

ΑΘΗΝΑ 26 ΙΟΥΝ 2018

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΝΟΜΙΚΟΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία