fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 481
Συνεδρίαση της 23-2-201

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ελευθέριος Συσκάκης
Πρόεδρος ΠλημμελειοδικώνΓεώργιος ΜεγαπάνοςΠλημμελειοδίκηςΜαρίζα Σχορετσανίτη Πλημμελειοδίκης

Ειρήνη Πελεκάνου
Αντεισαγγελέας

Μενέλαος Μαρκοδημητράκης Γραμματέας

______ _________
του ______
κάτοικος ______ΠΑΡΩΝ________ _________
του ______κάτοικος Αθηνών
ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ_____ _________
του _____
κάτοικος _________
ΠΑΡΟΥΣΑ

_____ _________
του ______ κάτοικος _________
ΠΑΡΟΥΣΑ

_______ _________ του _______
κάτοικος _________
ΠΑΡΩΝ

1.  Ψευδής καταμήνυση

2.  Ψευδορκία μάρτυρα
άπαξ και κατ’
εξακολούθηση

3. Συκοφαντική
δυσφήμιση άπαξ και κατ’
εξακολούθηση

4.  Ηθική αυτουργία σε
ψευδορκία μάρτυρα &
συκοφαντική δυσφήμιση
κατά συρροή

 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων από τους οποίους εμφανίστηκαν οι 1ος, 3η, 4η και 5ος. Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού σήμερα.ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ και ρωτήθηκαν από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά τους κ.λ.π. και είπαν ότι ονομάζονται όπως παραπάνω αναφέρεται.

Για τους λόγους αυτούς

Το Δικαστήριο δέχεται την διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονομάκη, παράσταση της 2ης κατ/νης..

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών Χρηστός Οικονομάκης που δήλωσε ότι δυνάμει της από 23-2-2017 εξουσιοδότησης της 2ης κατηγορουμένης προς αυτόν, παρίσταται γι’ αυτήν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 340 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 13 Ν. 3346/2005., Ακολούθους, διαβάστηκε στο ακροατήριο η προσκομισθείσα εξουσιοδότηση.

Η Εισαγγελέας έλαβε το λόγο αμέσως μετά και πρότεινε να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση; της 2ης κατηγορουμένης διά του παραπάνω εμφανισθέντα δικηγόρου της. Το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη παρόντος και του Γραμματέα κατάρτισε και μέσω του Προέδρου δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την παρακάτω απόφασή του που έχει ως εξής:

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Από τη διάταξη του άρθρου 340 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005, προκύπτει ότι σε πταίσματα, πλημμελήματα ή κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του, η οποία γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 Κ.Π.Δ. και πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του, στην περίπτωση δε αυτή ο τελευταίος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις για αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Ηρακλείου Χρήστος Οικονομάκης, προσκόμισε δήλωση της 2πε κατ/νης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της, που φέρει όλα στοιχεία που απαιτούνται από την άνω διάταξη καθώς και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής της. Επομένως, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, πρέπει να επιτραπεί η εκπροσώπηση της από τον εμφανισθέντα δικηγόρο της.

Μετά την παραπάνω απόφαση ο Πρόεδρος είπε στους κατηγορούμενους και στην πληρεξούσια δικηγόρο να προσέξουν τις κατηγορίες και τη συζήτηση γύρω από αυτές. Τους είπε ακόμη ότι έχουν δικαίωμα να αντιτάξουν τους ισχυρισμούς τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα και την έρευνα κάθε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο ανέφερε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία, λέγοντας ότι για την υποστήριξή της κάλεσε μάρτυρες κατηγορίας αυτούς, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο τέλος του κατηγορητηρίου. Επίσης πρότεινε να διαβαστούν τα σχετικά με το κατηγορητήριο έγγραφα. Τα ονόματα των μαρτύρων εκφώνησε ο Πρόεδρος και ήταν παρόντες.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε η _______  _________ κάτοικος ______ και δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα κατά των πιο πάνω εναγόμενων κατηγορουμένων και ζητεί να υποχρεωθούν να καταβάλουν σ’ αυτήν 44€ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που της προκάλεσε το αδίκημα, δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Επίσης κατέθεσε τα με αριθμό 2475650και 3015154 και 962547 παράβολα Ελληνικού Δημοσίου και δήλωσε ότι διορίζει πληρεξούσιό της δικηγόρο την παρούσα δικηγόρο Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου.

Κατά της παράστασης αυτής δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση. Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε από τους κατηγορούμενους και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 2ης κατ/νης γενικές πληροφορίες για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται υπενθυμίζοντας συγχρόνως σ’ αυτούς ότι θα απολογηθούν μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Οι κατηγορούμενοι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της 2ης κατ/νης έδωσαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και δήλωσαν ότι δεν κάλεσαν μάρτυρα υπεράσπισης. Έπειτα εκφωνήθηκαν τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας που κλητεύθηκαν και ήταν παρόντες. Αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο σύμφωνα με το άρθρο 350 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι υπόλοιποι μάρτυρες παρέμεινε η πρώην μάρτυρας που ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά της και απάντησε ότι ονομάζεται ______ _________ του ________ γεννήθηκε στο _________ και κατοικεί ομοίως είναι ετών 42 Ελληνίδα , γνωρίζει τους κατηγορούμενους; και συγγενεύει μ’ αυτούς. Κατόπιν εξεταζόμενη ανωμοτί σύμφωνα με το άρθρο 221 Κ.Π.Δ. κατέθεσε ότι: «Είναι του ξαδέρφου μου παιδιά. Η ______  _________ είναι σύζυγος του ανιψιού μου. Η διαφορά ήταν με τον πατέρα του ξαδέρφου. Η νύφη τους γύρισε μετά τη διακοπή του Δικαστηρίου και μας είπε φτού σας ξεφτίλες. Ο _________ _______ προσπάθησε να μας τα φτιάξει και του είπε, ότι δεν τους θεωρώ συγγενείς μου. Το ότι απειληθήκαμε με όπλο από τον 5° κατ/νο θέλω να το πληρώσει. Δεν είπα τίποτα για μαϊμούνια κ,λ.π. Έλεγε ψέματα. Η 2π κατ/νη κατέθεσε ότι με άκουσε να το λέω ενώ δεν είναι αλήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι υποστήριξαν ότι είπα αυτό το πράγμα, χωρίς να είναι αλήθεια. Οι 2ι και 4ι κατ/νες δεν είχαν ανακατευτεί, θέλησαν να υποστηρίξουν την μήνυση.

Ο _______ και ο ______ δημιούργησαν το θέμα. Ήθελαν να αποσύρουμε τη μήνυση που είχαμε κάνει για το όπλο δηλαδή την έκαναν και για να σπιλώσουν την υπόληψη μου. Είχαν σκοπό να με θίξουν προσωπικά. Για το όλο  αθωώθηκε ο κατ/ος, γιατί δεν παρασταθήκαμε εμείς. Θα μπορούσαν να βρουν και χειρότερα  πράγματα να  πούνε».

Προσήλθε άλλος μάρτυρας που ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του κ.λ.π και απάντησε ότι ονομάζεται _________ _________ του ________, γεννήθηκε στο _________ _______ και κατοικεί ______  , κατ’επάγγελμα Τραπεζοϋπάλληλος Έλληνας, γνωρίζει τους κατηγορούμενους και συγγενεύει μ’ αυτούς. Στη συνέχεια αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και δήλωσε πως θέλει να δώσει θρησκευτικό όρκο και πως είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εξεταζόμενος κατέθεσε ότι: «Ήμαστε πολύς κόσμος εκεί, όταν διέκοψε το Δικαστήριο. Η _________ γύρισε και μας είπε « φτού σας ξεφτίλες». Δεν ακούστηκε κάτι άλλο η αδερφή μου δεν είπε κάτι άλλο. Δεν ειπώθηκε κάτι και να μην ακούσω εγώ. Υπήρχε άλλη διένεξη για το όπλο και προφανώς γι’ αυτό έκαναν τη μήνυση. Ο κ. _______ βάπτισε το παιδί του και σύντεκνος ήταν ο ______ _________, που δεν είχαμε καλές σχέσεις. Στενοχωρήθηκε ο πατέρας μου. Τα πρόβατα τα πήρε ο _________ _______. Υπήρχαν περιστατικά παλαιότερα, αλλά η αδερφή μου δεν είπε κάτι για μαϊμούνια κ.λ.π. Πιστεύω, ότι ο 1°? τα έκανε και οι υπόλοιποι παρασύρθηκαν. Είχε πολύ κόσμο εκεί και μπορεί και να μην άκουσαν οι υπόλοιποι. Συζητούσαμε για τα παιδιά του αδερφού μου, που δεν τα είχε βαπτίσει και στενοχωριόταν ο πατέρας μου. Εν γνώσει τους έκαναν ότι έκαναν».

Προσήλθε άλλη μάρτυρας που ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά της κ.λ.π. και απάντησε ότι ονομάζεται _____ _________ του ______, γεννήθηκε στο _______ και κατοικεί ομοίως, κατ’ επάγγελμα Συνταξιούχος Ελληνίδα, γνωρίζει τους κατηγορούμενους και συγγενεύει μ’ αυτούς. Στη συνέχεια αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολπικό όρκο και δήλωσε πως θέλει να δώσει θρησκευτικό όρκο και πως είναι Χριστιανή Ορθόδοξη ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εξεταζόμενη κατέθεσε ότι: «Ήμουν κι εγώ παρούσα στο Ειρηνοδικείο, γινόταν φασαρία. Δεν είπε τίποτα η αδερφή μου. Ο ________ _________ είπε να τα βρούμε, γιατί είμαστε συγγενείς και είπα ότι δεν είναι συγγενείς μας. Θέλουμε να τιμωρηθούν για το όπλο και τις απειλές τους. Με το σύντεκνο που βρήκε ο πρώτος είχαμε προστριβές, γιατί μας είχε πάρει πρόβατα. Ο πατέρας μου του είπε να μην τον κάνει σύντεκνο, γιατί είχε στενοχωρηθεί πολύ με αυτή του την απόφαση. Θα μπορούσε να το μπει η αδερφή μου, αλλά για τον ένα όχι για τον άλλο. Ο αδερφός του ήρθε με το όπλο πριν τα σαράντα του πατέρα μου. Δίνανε μηνύσεις συνέχεια. Μάλλον αυτός τους το είπε να έρθουν να υποστηρίξουν. Υπήρχε τόσος συνωστισμός και βαβούρα που δεν άκουσαν. Δεν είπε κάτι η αδερφή μου. Έγινε το Δικαστήριο με το όπλο, δεν είχαμε βάλει δικηγόρο και αθωώθηκαν. Συζητούσαμε για τη βάφτιση των παιδιών του αδερφού μου».

Προσήλθε άλλος μάρτυρας που ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του κ.λ.π. και απάντησε ότι ονομάζεται _______ _________ του ______, γεννήθηκε στις _________ και κατοικεί στο _________ , κατ’ επάγγελμα Αστυνομικός Έλληνας , γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει μ’ αυτούς. Στη συνέχεια αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και δήλωσε πως θέλει να
δώσει θρησκευτικό όρκο και πως είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο-218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εξεταζόμενος κατέθεσε ότι: «Η _______   _________ είναι συζηγός τou. Είχαμε πάει στο Ειρηνοδικείο _________ και σε κάποια διακοπή μια από αυτούς μας είπε ξεφτίλες, προσπάθησε να τα συμβιβάσει και η _______ είπε ότι δεν την ενδιαφέρει το χωράφι, αλλά ότι ήταν το σημείο αυτό διαβάστηκαν τα έγγραφα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο και που προσκομίστηκαν στην έδρα δηλαδή τα:

1.     Η από 31.10.2011 κλήση για προκαταρκτική εξέταση κατ’ άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. της Πτοισματοδίκου Ηρακλείου Κρήτης.

2.     Η από 26.01.2011 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα του _________ _________ του ______ και της ________, ενώπιον του Αρχ/κα του Α.Τ. _________, _______  _________.

3.     Η από 20.09.2011 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα της ______ _________ του ________ και της _________, ενώπιον του αρμοδίου Πτοισματοδίκου Αθηνών, _______ _________.

4.    Η από 11.07.2011 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα της _______  _________ του _______ και της _________, ενώπιον του αρμοδίου Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου, ________ _________.

5.     Η από 11.07.2011 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα της _________ _________ του _______ και της ______, ενώπιον του αρμοδίου Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου, ______ _________.

6.     Η από 11.07.2011 εξέταση μηνυτή του _________ _________ του ______ και της ________, ενώπιον του αρμοδίου Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου, _______  _________.

7.     Η από 11.07.2011 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα του __________ _________ του _________ και της ________, ενώπιον του αρμοδίου Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου, ________ _________.

8.     Η από 11.07.2011 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα του _________  _________ του _________ και της _______, ενώπιον του αρμοδίου Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου, _________ _________.

9.Το από 11.11.2011 αποδεικτικό επίδοσης για προκαταρκτική εξέταση κατ’ άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. του αρμοδίου A’ Α.Τ. Ηρακλείου.

10. Αντίγραφο του από 07.06.2012 κατηγορητηρίου επί της με ΑΒΜ Π1/284 και ΑΒΩ Δ12/171 δικογραφίας.

11 .Απόσπασμα της με αριθμό 953/28.01.2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

12.   Η με αριθμό 81/2015 απόφαση Ειρηνοδικείου _________ για  το όπλο.

13.    Η με αριθμό 192/14 απόφαση Μονομελούς Πλημ/κείου _________

14.    Η από 28-1-2014 μηνυτήρια αναφορά και η με αριθμό 56/2014 απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Πύργου

15.    Η με αριθμό ___________  ληξιαρχική πράξη γέννησης

16.    Η με αριθμό ___________ ληξιαρχική πράξη γέννησης

17.    Η με αριθμό ____________  ληξιαρχική πράξη γέννησης

18.    Πρακτικά της με αριθμό πινακίου 73 δικογραφίας της δικασίμου 28-1-2014 Μον/λούς Πλημ/κείου Ηρακλείου

19.    Το με αριθ. _________  πιστοποιητικό τύπου Α’ με ημερομηνία 11-12-2003

20.    Το από 20-2-2017 έγγραφο της Σχολικής Μονάδας _________

21.    Η από 17-2-2017 συστατική επιστολή

22.    Το με αριθ. πρωτ. _________  έγγραφο Γυμνασίου _________

23.    Το με αριθ. πρωτ. ________ έγγραφο Δήμου _________

24.    Η από 18-2-2017 συστατική επιστολή

25.     Φωτ/πίες της εφημερίδας « _________»

26.     Φωτ/πία εκδήλωσης εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ Γυμνασίου __________

27.     Φωτ/πία της εφημερίδας « _________» της 14-7-2015

28.     Φωτ/πία αφίσας Θεατρικής Παράστασης Γυμνασίου _________

29.     Η από 18-2-2016 βεβαίωση Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο και την Εκπαίδευση

30.        Η από   16-11-2016 βεβαίωση  ΚΕΣΑΝ    για συμμετοχή σε Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών

31.     Το από 9-2-2015 πιστοποιητικό συμμετοχής σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

32.        Η από   27-11-2016 βεβαίωση    ______    για συμμετοχή σε  Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών

33.     Η από 20-3-2017 βεβαίωσή Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων Κρήτης

34.     Η από 5-11-2015 βεβαίωση Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

35.     ΟΙ από 10-6-2011 βεβαιώσεις Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

36.     Οι από 5-6-2015 βεβαιώσεις Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε τους κατηγορούμενους να απολογηθούν. Αυτοί αρνήθηκαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται και είπαν: Ή κατ/νος: «Είμαι Θεολόγος καθηγητής στο χωριό. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και βγήκε η _______ _________ και η ________ και άρχισε να φωνάζει τα μαϊμούνια που φάγανε τον πατέρα μου, ο ένας με τα πρόβατα και ο άλλος με τη βάπτιση. Απειλούσαν ότι θα μας χαλάσουν τη βάπτιση.Τα μαϊμούνια εννοούσαν εμένα και το        _________    με τα πρόβατα.  Καθόμασταν δεξιά στα 4 μέτρα και ακούστηκε πολύ καθαρά. Η ________ είναι αδερφή  μου η ______ _________ σύζυγος μου και η _______ και ο _________ αδέρφια μου».

3η κατ/νη «Ήμουν παρούσα στο περιστατικό και άκουσα καθαρά γιατί τον είπε δυνατά. Δεν θέλουμε Δικαστήρια είμαστε πολύτεκνοι ήρθαμε για καλύτερη ποιότητα ζωής και γίνονται αυτά».

4η κατ/νη  Ήμουν κι εγώ εκεί με τ’ αδέρφια μου, ήρθε η _________ και τα είπε και τα ακούσαμε. Η διαφορά είναι 75 τ.μ

‘ 5ος καινός: «Είμαστε έξω την ακούσαμε. Θέλουμε να τα σάξουμε αυτοί δε θέλουν».

Μετά την απολογία των κατηγορουμένων ο Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν χρειάζονται συμπληρωματική εξέταση ή διασαφήνιση, σε αρνητική τους δε απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στην Εισαγγελέα η οποία πρότεινε την ενοχή των κατ/νων όπως κατηγορούνται.

Η πληρεξούσια της πολιτικής αγωγής ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων και την επιδίκαση ανάλογης αποζημίωσης για ηθική βλάβη υπέρ των παθόντων πελατών του.

Οι κατηγορούμενοι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κατ/νων ζήτησαν την απαλλαγή τους.

Αμέσως μετά οι κατηγορούμενοι ρωτήθηκαν από τον Πρόεδρο αν έχουν να προσθέσουν κάτι υπέρ του εαυτού τους και απάντησαν αποφατικά.

Έπειτα ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη παρόντος και του Γραμματέα κατάρτισε και μέσω του Προέδρου δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την με αριθμό 481/17 απόφασή του που έχει ως εξής:

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Από τη αποδεικτική διαδικασία, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, τις καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων κατηγορίας που εξετάστηκαν, τις απολογίες των κατηγορουμένων και απ’ όλη τη συζήτηση της υπόθεσης, το Δικαστήριο δεν πείστηκε για την ενοχή των κατηγορουμένων για τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται με το κατηγορητήριο και για αυτό το λόγο πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Ειδικότερα, αποδείχθηκε
ότι στις 26-2010 ενώ αναμενόταν στο Ειρηνοδικείο _________ η εκδίκαση υπόθεσης με διαδίκους την εγκαλούσα και τον _________  _________ του _________, και ενώ διάφοροι συγγενείς των διαδίκων μερών προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις των δύο οικογενειών, δημιουργήθηκε φραστικό επεισόδιο και έντονη λογομαχία μεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να διαγνωσθεί εάν πράγματι η εγκαλούσα εκτόξευσε ή όχι τις φράσεις «τα μαϊμούνια που φάγανε τον πατέρα μου, ο ένας με τα πρόβατα και ο άλλος (εννοώντας τον πρώτο κατηγορούμενο) με την βάτττιση», και συνεπώς εάν είναι αληθές η όχι το ως περιστατικό για το οποίο την κατεμήνυσε ο πρώτος κατηγορούμενος και για το οποίο κατέθεσαν ως μάρτυρες οι λοιποί κατηγορούμενοι. Συνεπώς, το Δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες ως προς την αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι και πρέπει να κηρυχθούν αθώοι αυτών.

Για τους λόγους αυτούς

Δικάζει με παρόντες τους κατηγορουμένους _________ _________ του _______ κάτοικο _________, _______ _________ του ___________ κάτοικο ομοίως, Ελένη _________ του ________ κάτοικο _________ Δήμου _________, _________ _________ του Δημητρίου κάτοικο _________ και παριστάμενη δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη την κατ/νη _______ _________ του _______ κάτοικο Αθηνών

Κηρύσσει αυτούς αθώους του ότι στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις τέλεσαν, με πρόθεση, περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται στο νόμο και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:

Α] 1) Ο πρώτος κατηγορούμενος, ________ _________ του ________ και της ______, στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 26.01.2011, εν γνώσει του καταμήνυσε άλλον ψευδώς ή ανέφερε γι’ αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη, με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του γι’ αυτή. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, μετέβη στο Α.Τ. _________ Ηρακλείου Κρήτης και εξεταζόμενος ενόρκως ενώπιον του αρμοδίου ανακριτικού υπαλλήλου του ως άνω αστυνομικού τμήματος, Αρχ/κα ______ _________, εν γνώσει του, . καταμήνυσε ψευδώς την εγκαλούσα, _______ _________ του ________ και της ________ για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφέροντας εν γνώσει του ψευδώς, ότι ήταν στις 26.10.2010 ο ίδιος, η σύζυγος του τρίτη κατηγορουμένη, _______  _________ του _______ και της _________, ο πατέρας του, __________ _________ του _________, και τα αδέλφια του, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτος των κατηγορουμένων, ___________ _________ του __________ και της _________, _______  _________ του _______ και της ________ και του _________ και _________ _________ του ________ και της __________ βρίσκονταν έξωθεν του Ειρηνοδικείου _________ αναμένοντας για εκδίκαση υπόθεσης μεταξύ της εγκαλούσας και του πατέρα του _________ _______ του _________ και ενώ προσπαθούσαν διάφοροι συγγενείς τους να αποκαταστήσουν ξανά τις σχέσεις των δύο οικογενειών και να εξομαλυνθεί η υπόθεση πριν την εκδίκαση της, η εγκαλούσα βγήκε έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου και πήγε προς την πλευρά που ήταν οι συγγενείς της και άρχισε να φωνάζει «τα μαϊμούνια που φάγανε τον πατέρα μου, ο ένας με τα πρόβατα και ο άλλος (εννοώντας τον πρώτο κατηγορούμενο) με την βάτπιση», προσβάλλοντας τη τιμή και την υπόληψη του ενώπιον πλήθος κόσμου.

Ενώ η αλήθεια την οποία και γνώριζε είναι ότι η εγκαλούσα δεν προέβη στις ανωτέρω πράξεις, καθόσον δεν ανέφερε την ανωτέρω έκφραση, αλλά αντιθέτους, όταν ο συγγενής τους ________ _________ του Ελευθερίου επιχείρησε να μεσολοβήσει για την επανόρθωση των σχέσεων των δύο οικογενειών, ο πρώτος κατηγορούμενος απευθυνόμενος στην εγκαλούσα και τους οικείους της τους είπε «Ας τους μωρέ, μα αυτοί δεν πάνε καλά στα μυαλά τους. Εγώ τους είχα πει να μαζέψουμε τη μάνα τους την άρρωστη γιατί θα τους μπλέξει» και η εγκαλούσα αποκρίθηκε στον _________ _________: «Αυτοί δεν είναι συγγενείς μου. Το χωράφι ας το πάρουν, δεν με νοιάζει. Αλλά όσον αφορά το όπλο θα το πληρώσουν (αναφερόμενη σε σχετικές διαφορές τους) και στον πρώτο κατηγορούμενο: «Σε είχα σαν αδελφό μου, ό,τι ήθελα σε εσένα απευθυνόμουν και τώρα έχεις γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου». Σκοπός του δε, ήταν να .’προκαλέσει την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος της εγκαλούσας, για τις ως άνω αξιόποινες πράξεις της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης, όπως και έγινε, αφού σχηματισθείσης της με _________ και _________ δικογραφίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης, ωστόσο, αυτή αθωώθηκε αμετακλήτως, καθόσον δεν στοιχειοθετεί το αντικειμενικά γεγονός για συκοφαντική δυσφήμιση και τέθηκε στο αρχείο (έπαυσε υφ’όρον η ποινική δίωξη), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013, για την εξύβριση.

2) Στις _________ Ηρακλείου Κρήτης στις 26.01.2011 και στις 11.07.2011,   με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ εξεταζόταν ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση, κατέθεσε εν γνώσει του ψέματα. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο: α) στις 26.01.2011, εξεταζόμενος ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον του αρμοδίου ανακριτικού υπαλλήλου του Αστυνομικού Τμήματος _________ Ηρακλείου Κρήτης, Αρχ/κα ________ _________, εν γνώσει της αναλήθειάς τους, κατέθεσε τα προεκτεθέντα (στο υπό στοιχείο A 1 του παρόντος), ψευδή γεγονότα για την εγκαλούσα, _______ _________ του ______ και της _______ και β) στις 11.07.2011, ενώ εξεταζόταν ενόρκως, ως μάρτυρας-μηνυτής, ενώπιον του Πταισματοδίκη Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο με βάση την ως άνω μήνυση του, βεβαίωσε ως αληθή τα προεκτεθέντα (στο υπό στοιχείο Α1 του παρόντος), ψευδή γεγονότα για την εγκαλούσα, _______ _________ του __________ και της ________ και ανέφερε επιπλέον ότι οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του από την τελευταία, έγιναν ενώπιον των αδελφών του, δεύτερης, τέταρτης και πέμπτου των κατηγορουμένων, _______ _________ του _________ και της ________, _______ _________ του ________ και της _______ και του _________ και _________ _________ του ______ και της ______.

3] Στις _________ Ηρακλείου Κρήτης και στην Αθήνα, στις 11.07.2011 και OTIC 20.09.2011, με περισσότερες πράξεις, τέλεσε με πρόθεση περισσότερα εγκλήματα, ήτοι με πρόθεση προκάλεσε σε άλλους την απόφαση να τελέσουν τις άδικες πράξεις της ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφημήσεως, που αυτοί τέλεσαν. Ειδικότερα, στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011, με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισε την τρίτη κατηγορουμένη – σύζυγο του, Άννα _________ του  _______ και της _________, να τελέσει τις υπό στοιχεία
Π και Γ2 του παρόντος περιγραφόμενες, αντιστοίχως, πράξεις της ψευδορκίας μάρτυρα και της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τις οποίες αυτή διέπραξε, κατά την εξέταση της, ως μάρτυρα, ενώπιον του Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης, την τέταρτη κατηγορουμένη – αδελφή του, ________ _________ του _________ και της _______, να τελέσει τις υπό στοιχεία Δ1 και Δ2 του παρόντος περιγραφόμενες, αντιστοίχως, πράξεις της ψευδορκίας μάρτυρα και της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τις οποίες αυτή διέπραξε, κατά την εξέταση της, ως μάρτυρα, ενώπιον του Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης και τον πέμπτο κατηγορούμενο – αδελφό του, _________ _________ του _________ και της _______, να τελέσει τις υπό στοιχεία Ε1 και Ε2 του παρόντος περιγραφόμενες, αντιστοίχως, πράξεις της ψευδορκίας μάρτυρα και της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τις οποίες αυτός διέπραξε, κατά την εξέταση του, ως μάρτυρα, ενώπιον του Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης και στην Αθήνα, στις 20.09.2011, με συνεχείς ~ προτροπές και παραινέσεις έπεισε την δεύτερη κατηγορουμένη – αδελφή του, _______  _________ του _________ και της _______, να τελέσει τις υπό στοιχεία Β1 και Β2 του παρόντος περιγραφόμενες, αντιστοίχους, πράξεις της ψευδορκίας μάρτυρα και της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τις οποίες αυτή διέττραξε, κατά την εξέταση της, ως μάρτυρα, ενώπιον της Πταισματοδίκου Αθηνών.

4] Στις _________ Ηρακλείου Κρήτης στις 26.01.2011 και στις 11.07.2011, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ισχυρίσθηκε ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον ψευδές γεγονός, δυνάμενο να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του, καίτοι γνώριζε ότι αυτό ήταν ψευδές. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο: α) στις 26.01.2011, ισχυρίστηκε, για την ως άνω εγκαλούσα, _______ _________ του __________ και της __________, τα, στο υπό στοιχείο Α1 του παρόντος, αναφερόμενα γεγονότα, ενώπιον του αρμοδίου ανακρπικού υπαλλήλου του Αστυνομικού Τμήματος _________ Ηρακλείου Κρήτης, Αρχ/κα Νικολάου _________ και συναδέλφων του, που έλαβαν γνώση αυτών και β) στις 11.07.2011, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο με βάση την ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μήνυση του, ισχυρίστηκε, για την ως άνω εγκαλούσα, _______ _________ του _______ και της _______, τα, στο υπό στοιχείο Α2 β’ του παρόντος, αναφερόμενα γεγονότα, ενώπιον του Πταισματοδίκη Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης και της αρμοδίας Γραμματέως, που έλαβαν γνώση αυτών. Τα γεγονότα δε αυτά, ήταν ψευδή και ο πρώτος κατηγορούμενος προέβη στην διάδοση τους ενώπιον των προαναφερόμενων προσώπων αν και γνώριζε την αναλήθειά τους, με αποτέλεσμα να βλάψει την τιμή και την υπόληψη της εγκαλούσας.

Β] 1) Η δεύτερη κατηγορουμένη, Ειρήνη _________ του _________ και της _______, στην Αθήνα, στις 20.09.2011,   εξεταζόμενη ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση, κατέθεσε . εν γνώσει της ψέματα ή απέκρυψε την αλήθεια. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εξεταζόμενη ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον που Πταισματοδίκου Αθηνών, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου αδελφού της, _________ _________ του _________ και της _______, κατά της εγκαλούσας, ________ _________ του ___________ και της _______, κατέθεσε εν γνώσει της ψευδώς τα εξής: «… Είχαμε ένα δικαστήριο η μητέρα της μηνυομένης (νυν εγκαλούσας) με τον δικό μας πατέρα και κατά τη διάρκεια της συμβιβαστικής λύσης στην είσοδο του δικαστηρίου, η μηνυόμενη άρχισε να φωνάζει «τα μαϊμούνια που φάγανε τον πατέρα μου» εννοώντας και δείχνοντας ως ένα από τα μαϊμούνια τον αδελφό μου, προσβάλλοντας έτσι μπροστά σε πολύ κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα παρών…».

Ενώ η αλήθεια την οποία και γνώριζε είναι ότι η εγκαλούσα δεν προέβη στις ανωτέρω πράξεις, καθόσον δεν ανέφερε την ανωτέρω έκφραση, αλλά αντιθέτους, όταν ο συγγενής τους ________ _________ του _______ επιχείρησε να μεσολοβήσει για την επανόρθωση των σχέσεων των δύο οικογενειών ο πρώτος κατηγορούμενος – αδελφός της απευθυνόμενος στην εγκαλούσα και τους οικείους της τους είπε «Ας τους μωρέ, μα αυτοί δεν πάνε καλά στα μυαλά τους. Εγώ τους είχα πει να μαζέψουμε τη μάνα τους την άρρωστη γιατί θα τους μπλέξει» και η εγκαλούσα αποκρίθηκε
στον _______ _________ του ________: «Αυτοί δεν είναι συγγενείς μου. Το χωράφι ας το πάρουν, δεν με νοιάζει. Αλλά όσον αφορά το όπλο θα το πληρώσουν (αναφερόμενη σε σχετικές διαφορές τους) και στον πρώτο κατηγορούμενο: «Σε είχα σαν αδελφό μου, ό,τι ήθελα σε εσένα απευθυνόμουν και τώρα έχεις γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου». , / 2) Στην Αθήνα, σπς 20.09.2011, ϊσχυρίσθηκε ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο ψευδές γεγονός, δυνάμενο να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του, καίτοι γνώριζε ότι αυτό ήταν ψευδές.

Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου αδελφού της, _________ _________ του _________ και της _______ ισχυρίστηκε, για την ως άνω εγκαλούσα, ______ _________ του ________ και της _______, τα ανωτέρω υπό στοιχείο ΒΓ αναφερόμενα γεγονότα, ενώπιον του Πταισματοδίκη Αθηνών και της αρμοδίας Γραμματέως του, που έλαβαν γνώση αυτών. Τα γεγονότα δε αυτά, ήταν ψευδή και η δεύτερη κατηγορούμενη προέβη στην διάδοση τους ενώπιον των προαναφερόμενων προσώπων αν και γνώριζε την αναλήθειά τους, με αποτέλεσμα να βλάψει την τιμή και την υπόληψη της εγκαλούσας.

Γ] 1) Η τρίτη κατηγορουμένη, ________  _________ του ________ και της _________, στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011,   εξεταζόμενη ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση, κατέθεσε εν γνώσει της ψέματα ή απέκρυψε την αλήθεια. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εξεταζόμενη ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον του Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του
πρώτου κατηγορουμένου συζύγου της, _________ _________ του _________ και της _______, κατά της εγκαλούσας, _______ _________ του _______ και της _______, κατέθεσε εν γνώσει της ψευδώς τα εξής: «…Στις 26.10.2010 βρισκόμουν εγώ με τον σύζυγο μου στο Ειρηνοδικείου _________ για κάποια υπόθεση που είχαμε όταν έγινε το επεισόδιο εγώ βρισκόμουν μπροστά άκουσα την _______ _________ που άρχισε να φωνάζει ότι «τα μαϊμούνια που φάγανε τον πατέρα μου ο ένας με τα πρόβατα και ο άλλος με την βάπτιση». Ο σύζυγος μου στενοχωρήθηκε πάρα πολύ με τα λόγια αυτά, του θίξανε την τιμή και την υπόληψη του …». Ενώ η αλήθεια την οποία και γνώριζε είναι ότι η εγκαλούσα δεν προέβη στις ανωτέρω πράξεις, καθόσον δεν ανέφερε την ανωτέρω έκφραση, αλλά αντιθέτως, όταν ο συγγενής τους _______ _________ του ________ επιχείρησε να μεσολοβήσει για την επανόρθωση των σχέσεων των δύο οικογενειών ο πρώτος κατηγορούμενος – σύζυγος της απευθυνόμενος οπήν εγκαλούσα και τους οικείους της τους είπε «Ας τους μωρέ, μα αυτοί δεν πάνε καλά στα μυαλά τους. Εγώ τους είχα πει να μαζέψουμε τη μάνα τους την άρρωστη γιατί θα τους μπλέξει» και η εγκαλούσα αποκρίθηκε στον ________ _________  του _______: «Αυτοί δεν είναι συγγενείς μου. Το χωράφι ας το πάρουν, δεν με νοιάζει. Αλλά όσον αφορά το όπλο θα το πληρώσουν (αναφερόμενη σε σχετικές διαφορές τους) και στον πρώτο κατηγορούμενο: «Σε είχα σαν αδελφό μου, ό,τι ήθελα σε εσένα απευθυνόμουν και τώρα έχεις γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου».

2) Στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011, ϊσχυρίσθηκε ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο ψευδές γεγονός, δυνάμενο να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του, καίτοι γνώριζε ότι αυτό ήταν ψευδές. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου συζύγου της, _________ _________ του _________ και της _______, ισχυρίστηκε, για την ως άνω εγκαλούσα, _________ _________ του __________ και της ________, τα ανωτέρω υπό στοιχείο ΓΤ αναφερόμενα γεγονότα, ενώπιον του Πταισματοδίκη Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης και της αρμοδίας Γραμματέως του, που έλαβαν γνώση αυτών. Τα γεγονότα δε αυτά, ήταν ψευδή και η τρίτη κατηγορούμενη προέβη στην διάδοση τους ενώπιον των προαναφερόμενων προσώπων αν και γνώριζε την αναλήθειά τους, με αποτέλεσμα να βλάψει την τιμή και την υπόληψη της εγκαλούσας.

Δ] 1) Η τέταρτη κατηγορουμένη, _________  _________ του _______ και της _________, στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011, εξεταζόμενη ενόρκως, ως μάρτυρας, ενωπίον. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εξεταζόμενη ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον του Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν τηςως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου αδελφού της, _________ _________ του _________ και της _______, κατά της εγκαλούσας, ______ _________ του  _________ και της ________, κατέθεσε εν γνώσει της ψευδώς τα εξής: «…Στις 26.10.2010 βρισκόμουν εγώ με τα αδέλφια μου έξω από το Ειρηνοδικείο _________ για κάποια υπόθεση που είχαμε. Τότε ξαφνικά η ________ _________, η οποία ήταν από την πλευρά των αντιδίκων, άρχισε να φωνάζει ότι «τα μαϊμούνια που φάγανε τον πατέρα μου ο ένας με τα πρόβατα και ο άλλος με την βάπτιση». Η ________ με την λέξη «μαϊμούνια» απευθυνόταν στα αδέλφια μου τον ________ και τον ______. Τα αδέλφια μου στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ από τα λόγια της
μηνυομένης…». Ενώ η αλήθεια την οποία και γνώριζε είναι ότι η . εγκαλούσα δεν προέβη στις ανωτέρω πράξεις, καθόσον δεν ανέφερε την ανωτέρω έκφραση, αλλά αντιθέτους, όταν ο συγγενής τους ______ _________ του __________ επιχείρησε να μεσολοβήσει για την επανόρθωση των σχέσεων των δύο οικογενειών ο πρώτος κατηγορούμενος – αδελφός της απευθυνόμενος στην εγκαλούσα και τους οικείους της τους είπε «Ας τους μωρέ, μα αυτοί δεν πάνε καλά στα μυαλά τους.

Εγώ τους είχα πει να μαζέψουμε τη μάνα τους την άρρωστη γιατί θα τους μπλέξει» και η εγκαλούσα αποκρίθηκε στον ________ _________ του ________: «Αυτοί δεν είναι συγγενείς μου. Το χωράφι ας το πάρουν, δεν με νοιάζει. Αλλά όσον αφορά το όπλο θα το πληρώσουν (αναφερόμενη σε σχετικές διαφορές τους) και στον πρώτο κατηγορούμενο: «Σε είχα σαν αδελφό μου, ό,τι ήθελα σε εσένα απευθυνόμουν και τώρα έχεις γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου». 2) Στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011, ισχυρίσθηκε ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο ψευδές γεγονός,
δυνάμενο να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του, καίτοι γνώριζε ότι αυτό ήταν ψευδές. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου αδελφού της, _________ _________ του _________ και της _______, ισχυρίστηκε, για την ως άνω εγκαλούσα, ______ _________ του ________ και της _________, τα ανωτέρω υπό στοιχείο Δ1′ αναφερόμενα γεγονότα, ενώπιον του Πταισματοδίκη Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης και της αρμοδίας Γραμματέως του, που έλαβαν γνώση αυτών.  Τα γεγονότα δε αυτά, ήταν ψευδή και η τέταρτη κατηγορούμενη προέβη στην διάδοση τους ενώπιον των προαναφερόμενων προσώπων αν και γνώριζε την αναλήθειά τους, με αποτέλεσμα να βλάψει την τιμή και την υπόληψη της εγκαλούσας.

Ε] 1) Ο πέμπτος κατηγορούμενος, _________ _________ του _________ και της _______, στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011, εξεταζόμενος ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση, κατέθεσε εν γνώσει του ψέματα ή απέκρυψε την αλήθεια. Ειδικότερα, στον ως άνω-τόπο και χρονο, εξεταζόμενος ενόρκως, ως μάρτυρας, ενώπιον του Πταισματοδίκου Υπηρεσίας _________ _________ Κρήτης, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως ανω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου αδελφού του, _________ _________ του ________ και της _________, κατά της εγκαλούσας, _______  _________ του ________ και της ______, κατέθεσε εν γνώσει τα εξής: «…Στις 26.10.2010 βρισκόμουν εγώ με τα αδέλφια μου έξω από το Ειρηνοδικείο _________ υπόθεση που είχαμε και συγγενείς μας προσπάθησαν να συμβιβαστεί η υπόθεση. Τότε ξαφνικά η _________, η οποία ήταν από την πλευρά των αντιδίκων, άρχισε να φωνάζει ότι «τα μαϊμουνια που τον πατέρα μου 6 ένας με τα πρόβατα και ο άλλος με την βάπτιση». Η ________ με την λέξη «μαϊμουνια» απευθυνόταν σε μένα και τον αδελφό μου τον ________.

Εμείς στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ από τα λόγια της μηνυομένης…». Ενώ η αλήθεια την οποία και γνώριζε είναι ότι η εγκαλούσα δεν προέβη στις ανωτέρω πράξεις, καθόσον δεν ανέφερε την ανωτέρω έκφραση, αλλά αντιθέτως, όταν ο συγγενής τους _______ _________ του ________ επιχείρησε να μεσολοβήσει για την επανόρθωση των σχέσεων των δύο οικογενειών ο πρώτος κατηγορούμενος – αδελφός του απευθυνόμενος στην εγκαλούσα και τους οικείους της τους είπε «Ας τους μωρέ, • μα αυτοί δεν πάνε καλά στα μυαλά τους. Εγώ τους είχα πει να μαζέψουμε τη μάνα τους την άρρωστη γιατί θα τους μπλέξει» και η εγκαλούσα αποκρίθηκε στον ________ _________ του _______: «Αυτοί δεν είναι συγγενείς μου. Το χωράφι ας το πάρουν, δεν με νοιάζει. Αλλά όσον αφορά το όπλο θα το πληρώσουν (αναφερόμενη σε σχετικές διαφορές τους) και στον πρώτο κατηγορούμενο: «Σε είχα σαν αδελφό μου, ό,τι ήθελα σε εσένα απευθυνόμουν και τώρα έχεις γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου».

2) Στις _________ Ηρακλείου Κρήτης, στις 11.07.2011. ισχυρίσθηκε ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο ψευδές γεγονός, δυνάμενο να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του, καίτοι γνώριζε ότι αυτό ήταν ψευδές. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως, που διενεργείτο κατόπιν της ως άνω υπό στοιχείο Α1 του παρόντος μηνύσεως του πρώτου κατηγορουμένου αδελφού του, _________ _________ του _________ και της _______, ισχυρίστηκε, για την ως άνω εγκαλούσα, _______ _________ του ________ και της _________, τα ανωτέρω υπό στοιχείο Ε1′ αναφερόμενα γεγονότα, ενώπιον του Πταισματοδίκη Υπηρεσίας _________ Ηρακλείου Κρήτης και της αρμοδίας Γραμματέως του, που έλαβαν γνώση αυτών. Τα γεγονότα δε αυτά, ήταν ψευδή και ο πέμπτος κατηγορούμενος προέβη στην διάδοση τους ενώπιον
των προαναφερόμενων προσώπων αν  και γνώριζε την αναλήθειά τους, με αποτέλεσμα να βλάψει την τιμή και την υπόληψη της εγκαλούσας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23-2-2017

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία