fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης
10444/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σιμιτοπούλου Ελπίδα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 30-11-2007, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων – καλούντων: 1) του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_________- _________ __________ __________ ____________ ___________ ___________ ____.___.», που εδρεύει στην ________ και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «________ – ________ _________ ____________ _____________ _____________ – _____________ ____.___», που εδρεύει στην _______ και εκπροσωπείται νόμιμα και 3) της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «__________ __________ __________ ___ ____________ _____ ___________ ____ _________ ________ _______ _________ ή ______ ____ __________» και το διακριτικό τίτλο «________» που εδρεύει στην ______ και εκπροσωπείται νόμιμα, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Μαργαρίτης Μέλλιος.

Των καθών η αίτηση – κλήση: 1) ________ __________, στην εκμετάλλευση του οποίου ανήκει το κατάστημα «__________» που βρίσκεται στην ______, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως, 2) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «___________ _________ & _____ Ο.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης, στην εκμετάλλευση, της οποίας ανήκει – το κατάστημα «_________ _______ ___________», που βρίσκεται στο _________ _______, την οποία δεν εκπροσώπησε πληρεξούσιος δικηγόρος και ως προς τον οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης, 3) ________ ________, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα «__ __________»_ που βρίσκεται στο __________ ___________, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως, 4) ____________ __________, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα «_________» που βρίσκεται στο _________ _________, η οποία δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 5) __________ ________, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα «________». που βρίσκεται στη _______ _________, η οποία δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης, 6) ________ __________, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα ένδυσης «_________ ___________», που βρίσκεται στην ________, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Παρασκευή Κουπλίδου μόνο για το αίτημα αναβολής και μετά την απόρριψή του αποχώρησε, 7) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «__________ __ – _______ ___ _____». όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα «______ __ _____ ___________», που βρίσκεται στην _______ ________, την οποία δεν εκπροσώπησε πληρεξούσιος δικηγόρος και ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης, 8) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «_______ ______ __ ____ ______». νομίμως εκπροσωπουμένης, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα ένδυσης «___________», που βρίσκεται στο ________ _________ της οποίας ο νόμιμος εκπρόσωπος __________ __________ παραστάθηκε αυτοπροσώπως, 9) της Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας «_____________ _________» νομίμως εκπροσωπουμένης, την εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το αρτοποιείο ______________»; που βρίσκεται στο __________ _________ την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Αλεξάνδρα Ζηνέλλη και 10) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «_________ ____.», νομίμως εκπροσωπουμένης, στην εκμετάλλευση της οποίας ανήκει το κατάστημα ένδυσης «___________», την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Παρασκευή Κουπλίδου.

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 9-1-­2007 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 2532/2007. προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της  11-6-2007 και κατόπιν αναβολής για την 14-9-2007. οπότε και ματαιώθηκε. Έτσι η παραπάνω αίτηση επανέρχεται για συζήτηση με την από 15-9-2007 κλήση, που κατατέθηκε με αριθμό 1 1342/2007, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις εκθέσεις επίδοσης υπ’ αριθ. 4025 Β/23-5-2007 της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίας Αθανασοπούλου και 1089/22-5-2007 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Θεοδώρου Μούντριχα, που προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-9-2007 κλήσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις τέταρτη και έκτη των καθ’ων, αντίστοιχα, από τις οποίες όμως η τέταρτη δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το έκθεμα, ενώ η έκτη εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο που ζήτησε μόνο αναβολή, η οποία δεν έγινε δεκτή από το Δικαστήριο (άρθρο 280 παρ. 2 ΚΠολΔ), συνεπώς, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν και οι εν λόγω διάδικοι παρούσες (άρθρα 696 παρ. 1 και 699 ΚΠολΔ, βλ. Π. Τζίφρα-Ασφ. Μέτρα, έκδ. 1985, σ. 50). Εξάλλου, οι αιτούντες με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο ακροατήριο, η οποία επαναλαμβάνεται με το σημείωμα που κατέθεσαν εντός της χορηγηθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας, παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης ως προς τις δεύτερη, πέμπτη και έβδομη των καθ’ων, συνεπώς ως προς αυτές η αίτηση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε (άρθρα 294 εδ. α’, 295 και 297 ΚΠολΔ).

Οι αιτούντες εκθέτουν ότι είναι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 54 επ. του Ν. 2121/1993 και στους οποίους έχει ανατεθεί από τα ενδεικτικά αναφερόμενα στην αίτηση μέλη τους (έλληνες μουσικούς, τραγουδιστές και παραγωγούς υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας) η διαχείριση και προστασία των περιουσιακών συγγενικών δικαιωμάτων τους. Ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους περιλαμβάνονται η διαπραγμάτευση, ο καθορισμός και η είσπραξη από τους χρήστες της εύλογης αμοιβής (όπως αυτή διαμορφώνεται και καθορίζεται στο νόμο), στη συνέχεια δε η διανομή της στους δικαιούχους. Ότι ως μόνοι αντιπροσωπευτικοί στην ελληνική επικράτεια οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών, έχουν συνάψει με αντίστοιχους αλλοδαπούς αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συμβάσεις αμοιβαιότητας, βάσει των οποίων νομιμοποιούνται στη διαπραγμάτευση, διεκδίκηση, είσπραξη και διανομή της εύλογης αμοιβής που δικαιούνται και οι αλλοδαποί δικαιούχοι (μουσικοί, τραγουδιστές και παραγωγοί) για τη χρήση του ρεπερτορίου τους στην ημεδαπή, άλλως νομιμοποιούνται στη διεκδίκηση της εύλογης αμοιβής αυτών με βάση τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης της 26-10-1961, που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2054/1992 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, Ότι συμφώνησαν και συνέταξαν από κοινού αμοιβολόγιο, το οποίο γνωστοποίησαν στο κοινό μέσω της δημοσίευσής του σε τρεις αθηναϊκές εφημερίδες, προσκάλεσαν δε την κατηγορία χρηστών υλικών φορέων ήχου, οι οποίοι με δημόσια εκτέλεση αυτών των υλικών φορέων στα καταστήματα τους εκμεταλλεύονται το εγγεγραμμένο σ’ αυτούς μουσικό ρεπερτόριο, σε διαπραγματεύσεις τόσο για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής από τη χρήση του μουσικού ρεπερτορίου, όσο και για τον τρόπο της νόμιμης καταβολής και είσπραξης της. Ότι οι πρώτος, τρίτη, τέταρτη, έκτη, όγδοη, ένατη και δέκατη των καθ’ων, οι οποίοι διατηρούν εμπορικά καταστήματα και συγκεκριμένα α) ο πρώτος κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο «________», στην ______ και επί της οδού _____ ________ αριθ. ___, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 15 τ.μ., β) η τρίτη κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «________», στο ________ και επί της οδού __________ αριθ. ___, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 1.0 τ.μ., γ) η τέταρτη κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο «__________», στο ____________ και επί της οδού __________ αριθ. ______, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 10 τ.μ., δ) η έκτη κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «________ ________», στην Αθήνα και επί της οδού ________ αριθ. ____, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 30 τ.μ., ε) η όγδοη κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «________», στο ___________ και επί της οδού ______ __________ αριθ. _______, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 15 τ.μ., στ) η ένατη αρτοποιείο με τον διακριτικό τίτλο «____________», στο ___________ και επί της οδού ________ _________ αριθ. ______, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 10 τ.μ. και ζ) η δέκατη κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «_________», στην ________ και επί της οδού _________ αριθ. __, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 30 τ.μ., και χρησιμοποιούν υλικούς φορείς με αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο σε καθημερινή βάση κατά τις ώρες λειτουργίας τους, προσκλήθηκαν και αυτοί σε διαπραγμάτευση για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής, πλην όμως αρνήθηκαν να συμπράξουν στον καθορισμό και την πληρωμή της, μολονότι η παρά το νόμο χρήση της μουσικής που εκπροσωπούν είναι χρήσιμη για την προσέλκυση της πελατείας αυτών (καθ’ων) και οι τελευταίοι πορίζονται όφελος από αυτήν, αυξάνοντας τα εισοδήματα τους. Ότι ολόκληρο το έτος 2005 οι ανωτέρω των καθ’ων σε καθημερινή βάση, κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τους, χρησιμοποίησαν υλικούς φορείς ήχου και εκμεταλλεύθηκαν αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο των μελών τους με τα αναφερόμενα δειγματοληπτικά στην αίτηση μουσικά έργα, χωρίς να τους καταβάλουν την εύλογη αμοιβή τους. Ζητούν δε, να καθοριστεί το ύψος της εύλογης και ενιαίας αμοιβής τους, για το έτος 2005, στο ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% (=19 ευρώ) και συνολικά σε 119 ευρώ, καθώς και η εύλογη αμοιβή της κάθε κατηγορίας που εκπροσωπείται από αυτούς          στα ακόλουθα ποσοστά  επί της προαναφερόμενης αμοιβής, ήτοι 50% για τους παραγωγούς, 25% για τους μουσικούς και 25% για τους τραγουδιστές. Περαιτέρω, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητούν να υποχρεωθούν οι ανωτέρω των καθ’ων να τους καταβάλουν προσωρινά το προαναφερόμενο ποσό και επικουρικά το ήμισυ αυτού και να τους προσκομίσουν καταλόγους με τους τίτλους του ρεπερτορίου που χρησιμοποίησαν κατά την επίδικη χρονική περίοδο, προκειμένου να προβούν στη διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους, να συνεχίζουν ανά          μήνα να τους προσκομίζουν κατάλογο με το μουσικό ρεπερτόριο που χρησιμοποιούν, στα καταστήματα τους και να καταδικαστούν σε χρηματική ποινή 1.000 ευρώ ο καθένας για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης τους, καθώς και στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων τους.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ και 49 παρ. 1 Ν. 2121/1993) και είναι ορισμένη και νόμιμη πλην του αιτήματος για προσωρινή επιδίκαση της ένδικης απαίτησης, το οποίο είναι νόμιμο μόνον ως προς το ήμισυ του ποσού που ζητείται να επιδικαστεί, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 58, 67 του Ν. 2121/1993, 2, 3, 4, 5, 7, 12 του Ν. 2054/1992, 74 αριθ. 2, 682 επ., 728 παρ. 1 ζ’, 729 παρ. 2, 731, 732, 946 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν, απορριπτόμενων ως μη νόμιμων των ενστάσεων α) αοριστίας, που προβάλλεται από την ένατη των καθ’ων, λόγω μη αναφοράς στην αίτηση όλων των τραγουδιστών, των μουσικών και των έργων τους, των αλλοδαπών φορέων και των έργων που διαχειρίζονται οι αιτούντες στην ημεδαπή και των σχετικών συμβάσεων αμοιβαιότητας, καθόσον υπάρχει το τεκμήριο του άρθρου 55 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 2121/1993, ενώ ο ίδιος ισχυρισμός, θεωρούμενος ως ένσταση ανατροπής του επίμαχου κριτηρίου, κρίνεται απορριπτέος ως αόριστος, αφού δεν αναφέρονται κατά τρόπο ορισμένο οι καλλιτέχνες και τα έργα των οποίων οι αιτούντες δεν έχουν τη διαχείριση και β) καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που προβάλλεται από τη δέκατη των καθ’ων, καθόσον τα περιστατικά που αυτή επικαλείται και αληθή υποτιθέμενα δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος των αιτούντων. Εξάλλου η ένατη των καθ’ων ζητεί, με το σημείωμα που κατέθεσε εντός της χορηγηθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας, να υποχρεωθούν οι αιτούντες να προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης τους για κάθε τίτλο μουσικού έργου (τραγουδιού), καθώς και τις συμβάσεις που ο καθένας εξ αυτών έχει συνάψει με τους αντίστοιχους οργανισμούς των τραγουδιστών, των μουσικών και των εταιρειών παραγωγής υλικών φορέων ήχου, δίσκων, κασετών, βιντεοκλίπς κλπ., σύμφωνα με τις οποίες έχουν λάβει ειδική πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης αυτών. Το αίτημα τούτο κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον με αυτό επιχειρείται να αντιστραφεί το βάρος απόδειξης, το οποίο φέρει η καθ’ης στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά την ανατροπή του τεκμηρίου του άρθρου 55 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 2121/1993.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων Γεωργίου Μυκωνιάτη του Ιωάννη, Κυριακής Μωραΐτου του Διονυσίου, και …Ηλία, Σεφερλή του Νικολάου, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, της χωρίς όρκο εξέτασης των πρώτου και τρίτης των καθ’ων και του νομίμου εκπροσώπου της όγδοης των καθ’ων, Αριστείδη Κότσιρα, των εγγράφων που προσκομίζουν οι αιτούντες, η τρίτη και η ένατη των καθ’ων (οι λοιποί παριστάμενοι διάδικοι δεν προσκομίζουν έγγραφα), καθώς και των υπ’ αριθ. 5743, 5745, 5746/19-3-2007 και 18.293/27-1 1-2007 ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, που προσκομίζει η ένατη των καθ’ων, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Οι αιτούντες είναι αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών τους και έχουν συσταθεί ο πρώτος εξ αυτών από τους Έλληνες μουσικούς (που αναφέρονται ενδεικτικά στην αίτηση) με τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού και τον διακριτικό τίτλο «Απόλλων», ο δεύτερος από τους Έλληνες τραγουδιστές (που αναφέρονται ενδεικτικά στην αίτηση) με τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού και τον διακριτικό τίτλο «Ερατώ» και η τρίτη από τις εταιρείες παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, δίσκων, κασετών, CD, βιντεοκλίπ – οπτικοποιημένων μουσικών έργων που έχουν εγγραφεί επί υλικών φορέων (οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά στην αίτηση) με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και τον διακριτικό τίτλο «GRAMMO», λειτουργούν δε νόμιμα με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (βλ. τις υπ’ αριθ. 11083/1997, 11089/1997 και 9528/1995 σχετικές αποφάσεις, αντίστοιχα). Οι αιτούντες ως μόνοι και αντιπροσωπευτικοί στην ημεδαπή οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών, έχουν συνάψει με αλλοδαπούς αντίστοιχους οργανισμούς (που αναφέρονται ενδεικτικά στην αίτηση) συμβάσεις αμοιβαιότητας, σύμφωνα με τις οποίες νομιμοποιούνται στη διαπραγμάτευση, διεκδίκηση, είσπραξη και διανομή της εύλογης αμοιβής που δικαιούνται και οι αλλοδαποί αντίστοιχοι δικαιούχοι (μουσικοί, τραγουδιστές και παραγωγοί) για τη χρήση του ρεπερτορίου τους στην Ελλάδα. Πέραν αυτών, με το Ν. 2054/1992 κυρώθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου η διεθνής σύμβαση της Ρώμης της 26-10-1961 «περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης», η οποία α) εξομοιώνει τους αλλοδαπούς με τους ημεδαπούς δικαιούχους με την παραχώρηση της «εθνικής μεταχειρίσεως» και β) παρέχει την «εθνική μεταχείριση» σε αλλοδαπούς ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, αν η πρώτη έκδοση ενός φωνογραφήματος έγινε μεν σε μη συμβαλλόμενο κράτος, το φωνογράφημα όμως, το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την πρώτη δημοσίευση, παρουσιάστηκε (δημοσιεύθηκε) επίσης και σε ένα συμβαλλόμενο κράτος. Είναι δε γνωστό ότι όλα τα μουσικά έργα, ακόμη και τα προερχόμενα από χώρες που δεν έχουν κυρώσει την ανωτέρω σύμβαση της Ρώμης (ιδίως τα αμερικανικά), εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση τους, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα και τη ραγδαία εξάπλωση των παλαιών και νέων μέσων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο κλπ., έχουν δημοσιευθεί και παρουσιαστεί στην Ευρώπη, επομένως και στην Ελλάδα. Συνεπώς οι αιτούντες, νομιμοποιούμενοι και για τους αλλοδαπούς δικαιούχους (μουσικούς, τραγουδιστές και παραγωγούς), κατά τα προεκτεθέντα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ήτοι της κατάρτισης συμβάσεων με τους χρήστες, της εξασφάλισης της κατά νόμο ποσοστιαίας αμοιβής στους δικαιούχους και της είσπραξης της εύλογης αμοιβής και κατανομής των εισπραττομένων ποσών μεταξύ των δικαιούχων για τη χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας οποιουδήποτε υλικού φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για παρουσίαση στο κοινό ελληνικών ή και ξένων τραγουδιών (άρθρο 67 παρ. 2 Ν. 2121/1993), συνέταξαν, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, από κοινού αμοιβολόγιο, το οποίο γνωστοποίησαν στο κοινό με τη δημοσίευση του σε τρεις εφημερίδες και συγκεκριμένα στη «________ __________» στις 2-5-2003, στον «_________» στις 2-5-2003 και στην «______» στις 6-5-2003. Η εύλογη αμοιβή καθορίστηκε με βάση τη συμβολή της μουσικής στα έσοδα των επιχειρήσεων και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, για τις επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών σε εφάπαξ ποσό 100 ευρώ ετησίως, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρους επιφάνειας έως 50 τ.μ. και η διάρκεια λειτουργίας τους υπερβαίνει τους επτά (7) μήνες ετησίως. Στη συνέχεια κάλεσαν τους χρήστες δημόσιας εκτέλεσης των υλικών φορέων ήχου σε υπογραφή συμφωνίας για την καταβολή των αμοιβών. Μεταξύ των χρηστών είναι και οι πρώτος, τρίτη, τέταρτη, έκτη, όγδοη, ένατη και δέκατη των καθ’ων, οι οποίοι διατηρούν εμπορικά καταστήματα και συγκεκριμένα α) ο πρώτος ανθοπωλείο με τον διακριτικό τίτλο «_________», στην ________ και επί της οδού ______ ______ αριθ. ____, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 15 τ.μ., β) η τρίτη κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «________», στο ______ _________ και επί της οδού _________ αριθ. ____, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 10 τ.μ., γ) η τέταρτη κατάστημα πώλησης ειδών δώρων με τον διακριτικό τίτλο «_________», στο _______ ________ και επί της οδού _________ αριθ._____, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 10 τ.μ., δ) η έκτη κατάστημα πώλησης ετοίμων ενδυμάτων με τον διακριτικό τίτλο «___________ __________», στην _______ και επί της οδού _________ αριθ. ___, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 30 τ.μ., ε) η όγδοη κατάστημα πώλησης υποδημάτων με τον διακριτικό τίτλο «_________», στο _______ _________ και επί της οδού _____ ___________ αριθ. ______, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 15 τ.μ., στ) η ένατη αρτοποιείο με τον διακριτικό τίτλο «__________», στο ________ ___________ και επί της οδού ________ ___________ αριθ. _______, στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 10 τ.μ. και ζ) η δέκατη κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «______________», στεγαζόμενο σε χώρο επιφάνειας 30 τ.μ., λειτουργούν δε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το έτος 2005 οι πρώτος, τρίτη, τέταρτη, έκτη, και ένατη των καθ’ων χρησιμοποίησαν σε καθημερινή βάση και κατά τις ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, ήτοι  από 09:00 έως 21:00 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και από 09:00 έως 18:00 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, υλικούς φορείς με αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο για την προσέλκυση των πελατών τους. Η χρήση του μουσικού αυτού ρεπερτορίου αποτελεί βασικό παράγοντα δημιουργίας ευχάριστου κλίματος και προσέλκυσης πελατείας στα καταστήματα των ανωτέρω από τους καθ’ων και, συνεπώς, είναι χρήσιμη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-­2005 έως 31-12-2005 οι τελευταίοι χρησιμοποίησαν στα καταστήματα τους αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο, το οποίο περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα τραγούδια : α) Ο πρώτος των καθ’ων: DES REE – HERALD THE DAY, MARILLION – BERLIN,DON’T CHA – THE PUSSYCAT DOLLS FEAT.BUSTA RHYMES, GRIND WITH ME – PRETTY RICKY, LOSE CONTROLE – MISSY ELLIOTT FEAT CIARA & FAT MAN SCOOP, AARON D – GOLD, AUDIO BULLYS – SHOT YOU DOWN, BERTINE ZETLITZ – FAKE YOUR BEAUTY, CLASSROOM – LOVE, DARINE – AIWA.

β) Η τρίτη των καθ’ων: COLLINS PHIL – IN THE AIR TONIGHT, MASSIVE ATTACK & MAD PROFESSOR – BACK SHE COMES, DON’T CHA – THE PUSSYCAT DOLLS FEAT.BUSTA RHYMES, DON’T PHUNK WITH MY HEART – THE BLACK EYED PEAS, GRIND WITH ME – PRETTY RICKY, BARRIO DEL RIO – GAZOLINA, BOB SINCLAIR – – LOVE GENERATION, DANTE THOMAS – GET IT ON, DJ RAVIN & DAVID VISAN – SAROD – LAIDBACK, HAPPY DREAMER, DJ RAW- NAKED.

γ) Η τέταρτη των καθ’ων: EURYTHMICS – KING AND QUEEN OF AMERICA, POLICE – BRING ON THE NIGHT, SPEED OF SOUND – GOLDPLAY, GRIND WITH ME – PRETTY RICKY, DON’T CHA – THE PUSSYCAT DOLLS FEAT.BUSTA RHYMES, 84 KING STREET – SO MANY MEN, AVALON- JULIET, BLUE – GET DOWN ON IT, D-CODE – NOT EVER YET, DEEP DISH FEAT STEVIE NICKS – DREAMS.

δ) Η έκτη των καθ’ων: COLLINS PHIL – WHO SAID I WOULD, ETERNAL – YOUR SMILE, DON’T CHA – THE PUSSYCAT DOLLS FEAT.BUSTA RHYMES, DON’T PHUNK WITH MY HEART – THE BLACK EYED PEAS, GRIND WITH ME – PRETTY RICKY, ANDY BELL – CRAZY (CICADA VOCAL MIX), BARRIO DEL RIO – GAZOLINA, CLASSROOM – LOVE, DARINE- AIWA, DJ RAVIN & DAVID VISAN – SAROD – LAIDBACK, HAPPY DREAMER.

ε) Η ένατη των καθ’ων: CRAWFORD MICHAEL – COME RAIN OR COME SHINE, GENESIS (UK) – AISLE OF PLENTY, SPEED OF SOUND – GOLDPLAY, GRIND WITH ME – PRETTY RICKY, DON’T CHA – THE PUSSYCAT – DOLLS FEAT.BUSTA RHYMES, D-CODE

  • NOT EVER YET, KETJAK – A SONG FOR HER, MYLO
  • DROP THE PRESSURE, SQUEEZE UP – LA ISLA BONITA, THOM – PRINCIPAL OF JOY. Μολονότι οι αιτούντες με τις από 21-10-2005, 17-8-2005, 17-8-2005, 28-6-2005 και 17-4-2006 εξώδικες δηλώσεις τους, που επιδόθηκαν στους πρώτο, τρίτη, τέταρτη, έκτη και ένατη των καθ’ων, αντίστοιχα, δυνάμει των εκθέσεων επίδοσης υπ’ αριθ. 4940/4-11-2005, 4826/14-9-2005, 4822/13-9- 2005 της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ευαγγελίας Μαντέ, 784 Β /4-7-2005 της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίας Αθανασοπούλου και 251 Γ/27-4-2006 της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χαρίκλειας Τραπατσέλη αντίστοιχα, κάλεσαν αυτούς προς διαπραγμάτευση της εύλογης αμοιβής των αντιπροσωπευομένων από αυτούς, την οποία όφειλαν να καταβάλουν λόγω της         συνεχούς χρήσης  του προαναφερόμενου αλλοδαπού ρεπερτορίου στα καταστήματά τους, στα οποία υπάρχουν σχετικές ηχητικές εγκαταστάσεις, αυτοί αρνήθηκαν να συμπράξουν στον καθορισμό και στην πληρωμή της ενιαίας εύλογης αμοιβής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στους δικαιούχους. Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ως .κριτήρια α) την επιφάνεια των καταστημάτων, όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις των καθ’ων, β) τη συμβολή των δικαιούχων (μουσικών,τραγουδιστών και παραγωγών) στην προσέλκυση πελατείας στα κατάστημα των καθ’ων και τη συνακόλουθη αύξηση των εσόδων τους, γ) τον χρόνο χρήσης των υλικών φορέων ήχου που φέρουν εγγεγραμμένα τα μουσικά έργα των δικαιούχων και δ) το είδος των επιχειρήσεων των καθ’ων, κρίνει ότι το ύψος της εύλογης και ενιαίας αμοιβής για το έτος 2005 πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 100 ευρώ πλέον Φ.Π. Α. 19% ( 19 ευρώ), ήτοι συνολικά σε 119 ευρώ για τον καθένα.

Το ποσό αυτό κατανέμεται κατά ποσοστό 50% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές (μουσικούς και τραγουδιστές), τους οποίους εκπροσωπούν οι πρώτος και δεύτερος των αιτούντων, αντίστοιχα, και μάλιστα κατά ποσοστό 25% (ήτοι 29,75 ευρώ) για καθεμία κατηγορία, και κατά ποσοστό 50% (ήτοι 59,50 ευρώ) στους παραγωγούς, τους οποίους εκπροσωπεί η τρίτη από αυτούς. Περαιτέρω, δεν πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει εν προκειμένω επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του 1/2 του προαναφερόμενου ποσού, καθόσον και οι τρεις κατηγορίες μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών έχουν ικανοποιητικές αμοιβές από την επαγγελματική, καλλιτεχνική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα και δεν είναι άποροι ούτε πιθανολογήθηκε ότι είναι άνεργοι (όσον αφορά τις δύο πρώτες κατηγορίες), συνεπώς το σχετικό αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι για τη διανομή από τους αιτούντες της ως άνω εύλογης και ενιαίας αμοιβής μεταξύ των δικαιούχων που εκπροσωπούν, απαιτείται να εφοδιαστούν με κατάλογο των τίτλων του μουσικού -ρεπερτορίου που χρησιμοποίησαν οι ανωτέρω από τους καθ’ων κατά τη διάρκεια του έτους 2005, τον οποίο οι τελευταίοι έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στους αιτούντες οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, χωρίς καμία καθυστέρηση, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 του Ν. 2121/1993. Πρέπει, συνεπώς, να υποχρεωθούν οι ανωτέρω των καθ’ων να παραδώσουν τον ως άνω κατάλογο, καταδικαζόμενοι συγχρόνως σε χρηματική ποινή 1.000 ευρώ ο καθένας υπέρ των αιτούντων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους. Όσον αφορά το αίτημα να υποχρεωθούν οι καθ’ων να συνεχίσουν να παραδίδουν στους αιτούντες κάθε μήνα κατάλογο με το μουσικό ρεπερτόριο που χρησιμοποιούν, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο, καθόσον δεν αφορά τη χρήση του έτους 2005. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, όσον αφορά τους πρώτο, τρίτη, τέταρτη, έκτη και ένατη των καθ’ων και να οριστεί προθεσμία άσκησης της αγωγής ,για την κύρια υπόθεση πέντε (5) μηνών από την έκδοση της παρούσας (άρθρο 693 παρ. 1 ΚΠολΔ), λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που χειρίζονται οι αιτούντες, γενομένου δεκτού του σχετικού αιτήματος των τελευταίων. Όσον αφορά όμως τις όγδοη και δέκατη των καθ’ων, πιθανολογήθηκε ότι αυτές κατά το έτος 2005 χρησιμοποίησαν σε καθημερινή βάση κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τους, προς προσέλκυση πελατείας και αύξηση των εσόδων τους, αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο με τη χρήση ραδιοφώνου, που εκπέμπει μουσική στο εσωτερικό των καταστημάτων τους, όπως βάσιμα ισχυρίζονται οι τελευταίες, αλλά κατέθεσε και ο μάρτυρας της δέκατης των καθ’ων που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο και, επίσης, προκύπτει τούτο από τις προσκομιζόμενες από τους αιτούντες έγγραφες αναφορές των εντεταλμένων από αυτούς προσώπων, που διενήργησαν σχετικό έλεγχο στα καταστήματα των όγδοης και δέκατης των καθ’ων. Δεδομένου δε ότι η ραδιοφωνική μετάδοση μουσικών έργων αποτελεί αυτόνομο τρόπο εκμετάλλευσης του έργου και από την έννοια της μετάδοσης συνάγεται ότι η λήψη του μεταδιδόμενου έργου από τον εκάστοτε χρήστη είναι φυσικό αποτέλεσμα της διαδικασίας εκπομπής και ως εκ τούτου είναι πράξη ελεύθερη και υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί στο γενικό περιουσιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του δημιουργού, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη ως προς τις όγδοη και δέκατη των καθ’ων. Τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των πρώτου, τρίτης, τέταρτης, έκτης και ένατης των καθ’ων, ενεχομένων κατά ίσα μέρη, μειωμένα όμως λόγω της μερική-ς παραδοχής της αίτησης (άρθρα 178 παρ. 1, 180 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ). Τα δικαστικά έξοδα της δέκατης των καθ’ων, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των αιτούντων, ενεχομένων κατά ίσα μέρη (άρθρα 176, 180 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, ενώ όσον αφορά την όγδοη των καθ’ων, ελλείψει σχετικού αιτήματος αυτής δεν θα επιβληθούν έξοδα σε βάρος των αιτούντων. Εξάλλου, δεν τίθεται θέμα επιβολής δικαστικών εξόδων σε βάρος των τελευταίων λόγω της παραίτησης αυτών από το δικόγραφο της υπό κρίση αίτησης ως προς τις δεύτερη, πέμπτη και έβδομη των καθ’ων, εφόσον οι τελευταίες ερημοδικούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί ως μη ασκηθείσα την αίτηση ως προς τις δεύτερη, πέμπτη και  έβδομη των καθ’ων..,

Δικάζει ερήμην των τέταρτης και έκτης των καθ’ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τις όγδοη και δέκατη των καθ’ων.

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα της δέκατης των καθ’ων, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ως προς τους πρώτο, τρίτη, τέταρτη, έκτη και ένατη των καθ’ων.

Καθορίζει προσωρινά το ύψος της εύλογης και ενιαίας αμοιβής για τους υλικούς φορείς ήχου που χρησιμοποίησαν οι ανωτέρω των καθ’ων, μεταδίδοντας αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο σε δημόσια εκτέλεση, στα καταστήματα τους και συγκεκριμένα : α) ο πρώτος στο επιφάνειας 15 τ.μ. ανθοπωλείο με τον διακριτικό τίτλο «_______», στην ________ και επί της οδού _______ __________ αριθ. ___, β) η τρίτη στο επιφάνειας 10 τ.μ. κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης με τον διακριτικό τίτλο «_________», στο ________ _______ και επί της οδού __________ αριθ. ___, γ) η τέταρτη στο επιφάνειας 10 τ.μ. κατάστημα πώλησης ειδών δώρων με τον διακριτικό τίτλο «_________», στο _________ __________ και επί της οδού ____________ αριθ. ____, δ) η έκτη στο επιφάνειας 30 τ.μ. κατάστημα πώλησης ετοίμων ενδυμάτων με τον διακριτικό τίτλο «________ _________», στην _______ και επί της οδού _______ αριθ. ___ και ε) η ένατη στο επιφάνειας 10 τ.μ. αρτοποιείο με τον διακριτικό τίτλο «____________», στο ___________ __________ και επί της οδού ________ __________ αριθ. _____, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους το έτος _______, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι συνολικά στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα (119) ευρώ για τον καθένα.

Καθορίζει την εύλογη αμοιβή κάθε κατηγορίας που εκπροσωπείται από τους αιτούντες σε ποσοστό 50% του ανωτέρω ποσού (ήτοι 59,50 ευρώ) για τους παραγωγούς, σε ποσοστό 25% (ήτοι 29,75 ευρώ) για τους μουσικούς και σε ποσοστό 25% (ήτοι 29,75 ευρώ) για τους τραγουδιστές.

Υποχρεώνει τους ανωτέρω των καθ’ων να παραδώσουν στους αιτούντες κατάλογο με τους τίτλους των μουσικών έργων που χρησιμοποίησαν για το έτος 2005.

Καταδικάζει τους ανωτέρω των καθ’ων σε χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ τον καθένα υπέρ των αιτούντων και. κατά το ως άνω ποσοστό του καθενός από τους εκπροσωπούμενους από αυτούς, για την περίπτωση της μη συμμόρφωσης τους προς την αμέσως πιο πάνω διάταξη.

Ορίζει προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση,

Επιβάλλει σε βάρος των ανωτέρω των καθ’ων ένα μέρος των δικαστικών εζόδων των αιτούντων, το οποίο ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του., στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2007

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθ: Γκολφινοπούλου Δ.

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία