fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 18437/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ε’ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίασή της 02/03/2015
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΑΞΗ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πλημμελειοδίκης, ΠΑΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αντεισαγγελέας, (διότι κωλύεται ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών), ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Γραμματέας.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ:
1) ________  _______ του ________, Παρών (με συνήγορο)
2) ________  _______ του ________, Απών και εκπροσωπούμενος δια πληρεξουσίου
3) ________  _______ του ________, Παρών (με συνήγορο)

ΠΡΑΞΗ:
1)ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΑΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ
2)ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΑΟΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

Κατά τη σημερίνη δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, ο Πλημμελειοδίκης εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων εκ των οποίων εμφανίστηκαν οι 1ος και 3ος και ρωτήθηκαν από τον Πλημμελειοδίκη σχετικά με την ταυτότητά τους κλπ, είπαν ότι ονομάζονται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζουν για συνήγορό τους τον δικηγόρο Οικονομάκη Χρήστο με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 2517. Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο Δικηγόρος Παπουτσής Γεώργιος με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 12475 , ο οποίος δήλωσε ότι με την από 27/02/2015 εξουσιοδότηση, ο 2ος κατηγορούμενος διόρισε αυτόν δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την σήμερον.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο πρότεινε να επιτραπεί στον κατηγορούμενο να παραστεί δια του παραπάνω συνηγόρου.
Ο Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια με την παρουσία και της Γραμματέως κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 18437/2015 απόφαση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 340 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια από το άρθρο 24 του ν. 3160/2003 «σε πταίσματα και πλημμελήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του, η οποία γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 και πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες πς διαδικαστικές πράξεις γι’ αυτόν.» Στην προκειμένη περίπτωση με την από 27/02/2015 δήλωση του ο κατηγορούμενος διορίζει τον Παπουτσή Γεώργιο δικηγόρο Αθηνών να τον εκπροσωπήσει στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση της υποθέσεως. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση, κατηγορούμενου από τον άνω δικηγόρο του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την δια πληρεξουσίου παράσταση του κατηγορούμενου από τον άνω πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον κατηγορούμενο να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τουτου απο τον πληρεξούσια, δικηγόρο του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.

Αθήνα 02/03/2015

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης ο Πλημμελειοδίκης συνέστησε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του 2ου κατηγορουμένου και στους παρόντες κατηγορουμένους να προσέξει την εναντίον των πελατών του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορούμενου έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυρα υπεράσπισης.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα, το όνομα του οποίου εκφώνησε ο Πλημμελειοδίκης και ο οποίος βρέθηκε παρών. Ο Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του μαρτύρα κατηγορίας που έχει κλητευθεί, ο οποίος ήταν παρών.  Ακολούθως ο  Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του μάρτυρα που κλητεύθηκε, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Πλημμελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται Γκούτης Εμμανουήλ είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος γνωρίζει απλώς  τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 Κ.Π.Δ. επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε ότι:
Έχουν μειωθεί οι εισφορές. 100.147,15 είναι το σύνολο εκ των οποίων 67.031,45 ευρώ είναι οι εργοδοτικές εισφορές και 33.515,72 ευρώ είναι οι εργατικές εισφορές. Από το Δεκέμβριο του 2008 έως τον Μάρτιο του 2009. Στο σημείο αυτό με πρόταση Εισαγγελέα και εντολή Πλημμελειοδίκη αναγνώστηκαν:
1) Φεκ με αρ.φύλλου 6302,9653,1681
2) Ο από 18/02/2014 πίνακας ληξιπρόθεσμων χρεών
3) Η από 18/02/2014 καρτέλα εργοδότη του ΙΚΑ
4) Η από 03/04/2012 βεβαίωση ΠΕΕ
5) Η από 27/07/2009 αρχική απόφαση ρύθμισης
6) Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
7) Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
8) Εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – γνωστοποίηση
9) Οι υπαριθμ.4040β’,4041β’,4038β’και4039β’ εκθέσειςεπιδόσεως

Ακολούθως ο Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του μάρτυρα που κλητεύθηκε, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Πλημμελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________ _______ είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 Κ.Π.Δ. επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε ότι:
Υπήρξα νόμιμος εκπρόσωπος. Ο 2ος κατηγορούμενος ήταν φύλακας και εργαζόταν στη _______ της ___________. Ο 3ος κατηγορούμενος είναι ειδικός στα συστήματα ασφαλείας.
Ο πρώτος κατηγορούμενος προσκλήθηκε από τον Πλημμελειοδίκη να απολογηθεί και είπε:
Ανέλαβα το 2003 την εταιρεία, δεν υπήρχαν οφειλές, όπως με ενημέρωσαν. Αλλά τελικά πληρώναμε τα τρέχοντα και κατέληξα να πληρώσω 2.600,000 ευρώ. Έχω κάνει καταβολές.

Ο τρίτος κατηγορούμενος προσκλήθηκε από τον Πλημμελειοδίκη να απολογηθεί και είπε:
Τον Οκτώβριο του 2005 προσλήφθηκα ως υπεύθυνος ασφαλείας. Μπήκα στο Δ.Σ. αλλά δεν είχα ανάμειξη σε πληρωμές.
Περαιτέρω ο Πλημμελειοδίκης ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνηπκή απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
Η Εισαγγελέας στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθούν αθώοι οι 2°ί και 3°^ των κατηγορουμένων και να κηρυχθεί ένοχος ο 3^ κατηγορούμενος με το ελαφρυντικό 84, παρ. 2β του Π.Κ.

Κατόπιν τούτων ο Πλημμελειοδίκης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως. Ο Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την ταυτάριθμη απόφαση του, που έχει σας εξής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος δια πληρεξουσίου τον κατηγορούμενο ________ ________ &
ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντων των ________ ________ & ________ ________
ΚΥΡΗΣΣΕΙ αθώους τους ________ ________ και ________ ________
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ένοχο τον ________ ________ με το ελαφρυντικό 84, παρ.2δ Π.Κ. του ότι:

Στην  Αθήνα τυγχανοντες εργοδότης της επιχείρησης με την επωνυμία ________ μαζί με τους ανωτέρω κατηγορούμενους  _________  _______Και έχοντας απσχολήσει κατά τη χρονική περίοδο από την 1/9/08 εως 21/3/09. Στην επιχείρηση του αυτή προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας πουη στο ΙΚΑ για την ασφάλιση του άνω προσωπικου να καταβάλει στο ΙΚΑ τις κατωτέρω εισφορές 215,875.05 μέχρι το τέλος του επομενου μήνα, μέσα στο οπόιο είχε παρασχεθεί η εργασία, υπέπεσε στις κατωτέρω αξιόποινες πράξεις.

1)Έχοντας νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσων……. …. Ασφαλιστικών εισφορών ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ) ποσού δεν κατέβαλε αυτές στον άνω Οργανισμό μέσα στο μήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έηιναν απαιτητές και
2)¨Εχοντας παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοσθέντων στην επιχείρηση τους (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ) με σκοπό να τιις αποδώσουν αυτές στον άνωΟργανισμό, δεν τις κατέβαλε σε αυτόν μέσα στο μήνα κατά τον οποίο έγιναν απαιτητές κατέστη για αυτές τιμωρητέος για υπεξαίρεση.
Για την μη καταβολή των εισφορών συντάχθηκε ή με αριθμο …….

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.
Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορουμένου που κηρύχθηκε
ένοχος ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών για κάθε πράξη.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις άρθρων  1, 12, 14, 18, 26, παρ. 1 εδάφ. α’, 27 παρ. 1, 51,53, 79, 94 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/§7 σε συνδυασμό με τα άρθρα 37^ιαρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, 31 του Ν.Δ. 1160/72, 1 του Ν. 362/76 και 26 παράγραφος 3 του ΑΝ. 1846/51 που κυρώθηκε  9 και τα 16 ηρρ^’ΐξοι 2 της με αριθμό 55575/1479 από 18/11-7-1965 απόφασης του Υπουργού Εργασίας.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειας του κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο με ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών για κάθε πράξη.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών, που αποτελείται από τη βϋμύιερη ίων ποινών έξι (6) μήνες σαν ποινή βάσης, η οποία προσαυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες από την άλλη. Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε την αναστολή της ποινής φυλάκισης επί τριετία.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλάκισης των εννέα (9) μηνών επί τριετία.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα έξοδα της δίκης στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.
Αθήνα 02/03/2015

Ο Πλημμελειοδίκης Η Γραμματέας