fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3131/2016
(αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου κλήσης: 163/09-01-2015,
αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου αίτησης: 1961/07-03-2012)
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές, Βικτωρία Κατσάπη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παρασκευή Χρυσοχόου, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια, ΠαρασκευήΣχοινά, Πρωτόδικη, και τη Γραμματέα Ελένη Δόγια.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Φεβρουάριου 2015για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ – ΥΠΕΡ ΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΚΑΘΩΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 1) Ετερόρρυθμης Εταιρείαςμε την επωνυμία « __________ .  __________ Ε.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιάκαι εκπροσωπείται νόμιμα, στην οποία μετατράπηκε η αρχικώς αιτούσαομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « __________ ΚΑΙ  __________ . __________ Ο.Ε.», 2)  __________  __________ του  __________, κατοίκου Πειραιώς,ατομικά και με την ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου της αρχικώς απούσαςεταιρείας και ήδη με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου της μετατραπείσαςεταιρείας, και 3)  __________  __________ του  __________, κατοίκου Πειραιώς, ατομικάκαι με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου, τόσο της αρχικώς απούσας όσο καιτης μετατραπείσας εταιρείας, κατοίκου Πειραιώς, οι οποίοι παραστάθηκαν μετάτου πληρεξούσιου δικηγόρου τους Χρήστου Οικονομάκη (ΔΣΠειραιώς).

ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ: 1)  __________  __________, κατοίκου __________, 2)  __________    __________, κατοίκου ________, 3)  __________  __________, κατοίκου __________, 4)  __________  __________, κατοίκου  __________, 5)  __________  __________, κατοίκου_________ ______, 6)  __________  __________, κατοίκου _________) _________________, κατοίκου  __________, 8)  __________  __________, κατοίκου __________, 9) _________________, κατοίκου  __________, 10) ________  __________,  rκατοίκου  __________, 11)  __________  __________, κατοίκου  __________, 12) __________  __________, κατοίκου  __________, 13)  __________  __________, κατοίκου __________, 14)  __________  __________, κατοίκου  __________, 15)  __________ __________, κατοίκου  __________, 16)  __________  __________, κατοίκου __________, 17)  __________  __________, κατοίκου  __________, 18)  __________  __________,κατοίκου  __________, 19)  __________  __________, κατοίκου  __________, και 20) __________  __________, κατοίκου  __________, οι οποίοι παραστάθηκαν διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Κανακάκη (ΔΣΠειραιώς).

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείαςμε την επωνυμία «Τράπεζα  __________  __________ Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύειστην _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά τουπληρεξούσιου δικηγόρου της Νικολάου Κοροβέση, 2) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται εν προκειμένω από το Διευθυντή τουΠεριφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στονΠειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε διά τηςπληρεξούσιας δικηγόρου του Σεβαστής Πειραντάκου, και 3) Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας καιΟικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο παραστάθηκε διά τηςδικαστικής αντιπροσώπου του ΝΣΚ Μαρίας Ροδίτη.Οι αιτούντες με την από 06-02-2012 αίτησή τους, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αριθ. έκθ. κατ.: 1961/07-03-2012), ζήτησαν να γίνουν δεκτάόσα αναφέρονται σε αυτή.

Η αίτηση συζητήθηκε, ενώπιον του Δικαστηρίουτούτου κατά τη (μετ’ αναβολή) δικάσιμο της 06-06-2012, το οποίο εξέδωσε τηνυπ’ αριθ. 4978/2012 μη οριστική απόφασή του (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία διάταξε την επανάληψη της συζήτησης, για τουςαναφερόμενους λόγους. Ήδη η αίτηση φέρεται προς συζήτηση με την από 09-01-2015 κλήση των αιτούντων, ενώπιον του Δικαστηρίου του (αριθ. έκθ. κατ.:163/09-01-2015), η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αρχικά για τηδικάσιμο της 04-02-2015, και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται  9 φύλλο της υπ’ αριθ. 3131/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)στην αρχή της παρούσας απόφασης. Οι προσθέτως παρεμβαίνοντες, υπέρ τωνιτούντων, ζητούν να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέμβασή τους, που ασκήθηκεροφορικά, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, καταχωρισθείσα στα πρακτικά. Οι κυρίως παρεμβαίνοντες,ζητούν να γίνουν δεκτές οι κύριες παρεμβάσεις τους, που ασκήθηκανπροφορικά, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους και της δικαστικής αντιπροσώπου του ΝΣΚ, αντίστοιχα,καταχωρισθείσα στα πρακτικά.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοιδικηγόροι και η δικαστική αντιπρόσωπος, αντίστοιχα, των διαδίκων, αφούανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσααναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 09-01-2011 κλήση των καλούντων – αιτούντων – υπερών ηπρόσθετη παρέμβαση – καθών η κύρια παρέμβαση, ενώπιον του Δικαστηρίουτούτου (αριθ. έκθ. κατ.: 163/09-01-2015), νόμιμα φέρεται προς συζήτηση η από06-02-2012 αίτησή τους (αριθ. έκθ. κατ.: 1961/07-03-2012), η συζήτηση τηςοποίας προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 04-02-2015, και μετά απόαναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης,μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 4978/2012 (μη οριστικής) απόφασης τουΔικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), που διέταξε τηνεπανάληψη της συζήτησής της, για τους αναφερόμενους λόγους.Με βάση τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθ. 99 ΠτΚ (ν. 3588/2007),όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α715-09-2011), και πριν από την εκ νέου αντικατάστασήτης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με τοάρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων τουστην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπογενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στοπαρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου (παρ. 1 εδ. α’). Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, πουαποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση τηςεπιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς ναπαραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών (παρ. 2 εδ. α’). Οισκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωσησυμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (παρ.3)

. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο τηςδιαδικασίας εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωναμε το άρθρο 106β. Στην τελευταία περίπτωση, η συμφωνία υποβάλλεται στοΔικαστήριο προς επικύρωση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας (παρ.4)          . Αρμόδιο Δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου, είναι τοκατά το άρθρο 4, αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικώνδιατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσειςτου δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεταιδιαφορετικά (παρ. 10). Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθ. 100ΠτΚ, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν.4013/2011 και πριν από την εκ νέου αντικατάστασή της, ο οφειλέτης, στοπρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 τουάρθρου 99, δύναται να ζητήσει από το Πτωχευτικό Δικαστήριο το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων εφαρμόζεται τοάρθρο 96 παράγραφος 2 (παρ. 1). Στην αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική τουκατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων,συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών του προς το Δημόσιο και ταασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του αδυναμίας, τα προτεινόμεναμέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεταιπεριγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί,καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς, στην οποία οοφειλέτης δραστηριοποιείται. Με την αίτηση αυτή ο οφειλέτης οφείλει να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις (εφόσονυπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, βεβαίωσητης αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο,και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία,βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο γιατη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο τηςεπιχείρησης.

Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνωοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες απόγενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και ότανπρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτέςπρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες. Μετην ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά σύγκληση της συνέλευσης τωνπιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102) (παρ. 2). Η αίτησηπρος το Δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από έκθεσηεμπειρογνώμονα της επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεταικατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, μεειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσηςτης επιχείρησης. Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με ταοικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητατης επιχείρησης του οφειλέτη και με το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησηςτου οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά ταοριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητά τη λήψηπροληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 103, ο εμπειρογνώμονας διατυπώνει τηγνώμη του και ως προς την ανάγκη λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσαςπαραγράφου δύνανται να περιλαμβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας θα βεβαιώνει την ακρίβεια τους και κατά πόσο συμμερίζεταιτις εκφερόμενες στην αίτηση εκτιμήσεις (παρ. 3).

Η αίτηση προς το Δικαστήριοσυνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από γραμμάτιο κατάθεσης του ΤαμείουΠαρακαταθηκών και Δανείων τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και σε περίπτωσηοφειλέτη ανώνυμης εταιρίας επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ, για την αντιμετώπισην,των αμοιβών του εμπειρογνώμονα και του τυχόν μεσολαβητή ή του τυχόν ειδικούεντολοδόχου, τη διενέργεια δημοσιεύσεων και τη σύγκληση των συνελεύσεωντων πιστωτών και των εταίρων ή μετόχων. Στην περίπτωση οφειλετών φυσικώνπροσώπων ή αν με την αίτηση δεν ζητείται η σύγκληση συνέλευσης ή διορισμόςμεσολαβητή, το παραπάνω παράβολο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Σεπερίπτωση απόρριψης της αίτησης διατάσσεται από το Δικαστήριο η επιστροφήτου παράβολου στον οφειλέτη, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της το ποσό τουπαράβολου αναλαμβάνεται από το πρόσωπο που θα ορίσει το Δικαστήριο (τοντυχόν μεσολαβητή, τον εμπειρογνώμονα ή τον τυχόν ειδικό εντολοδόχο) (παρ. 5).Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθ. 101 εδ. α’-ΠτΚ, όπως ίσχυε μετά τηναντικατάστασή της με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν. 4013/2011 και πριν από τηνεκ νέου αντικατάστασή της, το πτωχευτικό Δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι ηεπίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίεςεπιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογικήικανοποίηση των πιστωτών, κατά το άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγματης διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4)μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζειμεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρου 102. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθ.103 του ιδίου Κώδικα, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τη διάταξη τουάρθ. 12 του ν. 4013/2011 και πριν από την εκ νέου αντικατάστασή της, με τηναπόφαση του πτωχευτικού Δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή με απόφαση του Προέδρου του, που λαμβάνεται κατόπιν αίτησηςοποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να αναστέλλονται από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της, εν άλω ή ενμέρει, τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας τουοφειλέτη. Η αναστολή καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, το Δικαστήριο όμως ή κατά περίπτωση ο Πρόεδρος, δύναται σεεξαιρετικές περιπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες απαιτήσεις.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής αναστέλλεται η παραγραφή, κατά το άρθρο 255του Αστικού Κώδικα. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης τουοφειλέτη. Κατά δε την παρ. 2, του ιδίου ως άνω άρθρου, εφόσον συντρέχεισπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, η αναστολή μπορεί ναεπεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες εκθέτουν στην αίτησή τους ότι η 1ι από αυτούς,τυγχάνει ομόρρυθμη εταιρία, και ήδη ετερόρρυθμη, με ομόρρυθμους εταίρουςτους 2° και 3° από αυτούς, και ήδη με ομόρρυθμο εταίρο τον 3° από αυτούς και ετερόρρυθμο εταίρο το 2°, με αντικείμενο την παρασκευή και πώληση,χονδρικώς και λιανικώς, ψητών φαγητών, την πώληση κάθε είδους αναψυκτικούκαι οινοπνευματωδών ποτών, την πιθανή παρασκευή και πώληση πίτσας, τηναγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, υπομίσθωση και διαχείριση ακινήτωνστην Ελλάδα, την ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών, επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929, του ν.δ.1024/1971 και των άρθ. 1002 και 1117 ΑΚ. Ότι, λόγω της γενικευμένηςοικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και της, εξαιτίας αυτής, μείωσης τωνεισοδημάτων των καταναλωτών και της συνακόλουθης κάμψης της εμπορικής κίνησης, των επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι 2°ζ και 3°ζ από αυτούς,χρηματοδότες της 1πς, υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, όπως ησυμμετοχή σε άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η αναφερόμενη και ήδηλυθείσα ομόρρυθμη εταιρεία, η περιουσία της οποίας τους μεταβιβάστηκε, καιως εκ τούτου κατέστησαν εις ολόκληρο οφειλέτες των δανειστών της, τους επιβάρυναν με υψηλά λειτουργικά κόστη και τραπεζικό δανεισμό,αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και βρίσκονται σε γενική αδυναμίαεκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων, χωρίς, όμως, ακόμα να βρίσκονται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών.

Ότι η δυσμενής οικονομικκατάσταση, όπως ειδικότερα προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα των υποχρεώσεών τους προς τους πιστωτές τους, που συντάχθηκε με βάση τα εμπορικά τους βιβλία, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών τους, μπορεί να ανατραπεί με τα προτεινόμενα μέτρα ανάκαμψης και ανάπτυξής της, καθώς καιμε την προτεινόμενη ρύθμιση των οφειλών της. Ότι με την εφαρμογή τωνανωτέρω εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους και ότι με τους προτεινόμενουςτρόπους εξυγίανσης δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση τωνπιστωτών τους. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, ζητούν ν’ ανοιχθεί γι’αυτούς η διαδικασία εξυγίανσης, και να διαταχθούν τα αναφερόμεναπροληπτικά μέτρα, μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αυτής. Με αυτό τοπεριεχόμενο, η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί, ενώπιον τουΔικαστηρίου τούτου (άρθ. 99 παρ. 10 ΠτΚ, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασήτου με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν. 4013/2011 και πριν από την εκ νέουαντικατάστασή του).

Είναι παραδεκτή, καθόσον κατατίθεται: α) το υπ’ αριθ.107818/06-02-2012 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, ποσού 2.000 ευρώ,του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κατάστημα Πειραιά), β) η από 03-02-2015 έκθεση του εμπειρογνώμονα – νόμιμου ελεγκτή, Ανδρέα Τσαμάκη, ΟρκωτούΕλεγκτή Λογιστή της εταιρείας με την επωνυμία «_________ Α.Ε.»,με το επιβαλλόμενο από τη διάταξη του άρθ. 100 παρ. 3 ΠτΚ αναγκαίο αυτήςπεριεχόμενο, και γ) το υπ’ αριθ. 863/20-02-2015 αποδεικτικό ενημερότητας τηςΛ’ ΔΟΥ Πειραιά για τα χρέη των αιτούντων προς το Ελληνικό Δημόσιο,σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 100 παρ. 2 ΠτΚ, ενώ δεν απαιτείται ηπροσκόμιση οικονομικών καταστάσεων της 1ης των αιτούντων, όπως απαιτεί ηίδια ως άνω διάταξη, αφού αυτές δεν υπάρχουν, ενόψει του ότι η 1η των αιτούντων, τόσο αρχικώς ως ομόρρυθμη εταιρεία, όσο και μετά τη μετατροπή της σε ετερόρρυθμη, υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας. Ακολούθως,η αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες στηνομική σκέψη διατάξεις, και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ωςπρος την ουσιαστική της βασιμότητα, καθόσον για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθ. 100 παρ. 6 ΠτΚπροδικασία, δηλαδή η επίδοση αντιγράφου της στο Ελληνικό Δημόσιο και στοΙΚΑ, που παραστάθηκαν στη συζήτηση και ζήτησαν την απόρριψη της αίτησης.

Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο, οιαναφερθέντες στην αρχή της παρούσας, προσθέτως παρεμβαίνοντες,ισχυριζόμενοι ότι είναι εργαζόμενοι και πιστωτές της απούσας εταιρείας, μεπροφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, η οποία καταχωρίστηκεστα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης, την οποίαεπανέλαβαν με τις κατατεθείσες προτάσεις τους, άσκησαν πρόσθετη παρέμβασηυπέρ των αιτούντων, με την οποία, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον τους,συνιστάμενο στη συνέχιση της της δραστηριότητας των αιτούντων, ώστε ναδιατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους και να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεών τους, ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση και να διαταχθεί το άνοιγμα τηςδιαδικασίας εξυγίανσης. Η παρέμβαση αυτή, ασκήθηκε παραδεκτά (άρθ. 54παρ. 1 ΠτΚ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ. 68, 80 ΚΠολΔ και54 παρ. 1 ΠτΚ, και πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστικήτης βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση.

Ακολούθως, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, οι αναφερθέντες στηναρχή της παρούσας, κυρίως παρεμβαίνοντες, εκ των οποίων η 1π τυγχάνειπιστώτρια των αιτούντων, το 2° είναι το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και το 3° είναι το Ελληνικό Δημόσιο, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων τους και τηςδικαστικής αντιπροσώπου, αντίστοιχα, οι οποίες καταχωρίστηκαν σταταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, τις οποίες επανέλαβαν μετις κατατεθείσες προτάσεις τους, άσκησαν, κύριες παρεμβάσεις κατά τωναιτούντων, με τις οποίες ζητούν την απόρριψη της αίτησης, επικαλούμενοι την ύπαρξη των απαιτήσεών τους και τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων του ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης. Οι παρεμβάσεις αυτές, ασκήθηκανπαραδεκτά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 54 παρ. 1 ΠτΚ, είναι νόμιμεςστηριζόμενες στις διατάξεις των άρθ. 68, 79 και 54 παρ. 1 ΠτΚ, και πρέπει ναερευνηθούν, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα,συνεκδικαζόμενες με την αίτηση.Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 479 ΑΚ, αν με σύμβασημεταβιβάσθηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που την αποκτά ευθύνεταιαπέναντι στον δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για ταχρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση. Η ευθύνη’ αυτού πουμεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει.

Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται αρχήγενικότερης σημασίας, η οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση που το ενεργητικό της περιουσίας ή της επιχείρησης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου περιήλθε σεάλλο με ειδική διαδοχή, ιδρύοντας σωρευτική αναδοχή από το νόμο,περιορισμένη μέχρι την αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται. Ολόκληρη δε αυτή η διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου και ιδρύεται με αυτήνπαθητική εις ολόκληρο ενοχή (άρθ. 481 επ. ΑΚ) μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος για τα χρέη του πρώτου που υπήρχαν μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης και που είχαν δημιουργηθεί έως τη μεταβίβαση αυτή, η δεσωρευτική από τη διάταξη αυτή (άρθ. 479 ΑΚ) ευθύνη του αποκτώντος την περιουσία ή επιχείρηση καταλαμβάνει και τις παρεπόμενες της κυρίαςαπαίτησης υποχρεώσεις, όπως είναι και αυτή περί καταβολής νόμιμων τόκων.Μάλιστα, ο μεν μεταβιβάζων συνεχίζει να ευθύνεται απεριορίστως και μεολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ο δε αποκτών έως την πραγματική αξίατων μεταβιβαζομένων (περιορισμένη ευθύνη) που είχαν αυτά κατά τον κρίσιμο χρόνο της μεταβίβασης και με την προσωπική του περιουσία αλλά και αυτούσιως διά των μεταβιβαζόμενων πραγμάτων.

Σκοπός της διάταξης του άρθ.479 ΑΚ είναι η προστασία των δανειστών του οφειλέτη, απέναντι στους οοποίους η περιουσία του αποτελεί τη βάση για την πίστη που του παρέχουν στιςσυναλλαγές. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης απαιτούνται: α) σύμβαση οριστικά καταρτισμένη και έγκυρη και β) μεταβίβαση ανεξαρτήτως αν η αιτία είναι επαχθής ή χαριστική. Η μεταβίβαση αυτή μπορεί να πραγματώνεται και μεπερισσότερες πράξεις σύγχρονες ή διαδοχικές και με περισσότερα από έναπρόσωπα, αρκεί να γνωρίζουν ότι μεταβιβάζεται σ’ αυτά το σύνολο τηςπεριουσίας και ότι οι πράξεις αποτελούν μεταξύ τους ενότητα, δηλαδήβρίσκονται σε στενή χρονική και οικονομική σχέση. Στην περίπτωση μάλιστααυτή, η ευθύνη καθενός από τους αποκτώντες περιορίζεται ανάλογα με την αξίατου τμήματος της περιουσίας που αυτός αποκτά. Η ευθύνη του αποκτώντοςπεριορίζεται έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και αρχίζει από τότεπου καταρτίστηκε η ενοχική σύμβαση για τη μεταβίβαση. Ενώ, αν η σύμβασηείναι άκυρη ή δεν καταρτίστηκε καθόλου, η ευθύνη αρχίζει από τότε πουπράγματι επήλθε η μεταβίβαση.

Εξάλλου, ως περιουσία στην ίδια διάταξηνοείται μόνο η θετική καθαρή θέση του ενεργητικού του οφειλέτη, δηλαδή τοπροϊόν της που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη.Έτσι, περιουσία κατά την προαναφερθείσα διάταξη νοείται το σύνολο τωνδικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είναι δυνατό να αποτιμηθούν, όπως π.χ. ηκυριότητα κινητών, ακινήτων, ενώ σαν επιχείρηση εννοείται το σύνολο τωνπραγμάτων, δικαιωμάτων ή άλλων αγαθών, οργανωμένων σε οικονομικήενότητα με ενιαίο φορέα προς επίτευξη οικονομικών σκοπών με κέρδος. Ηπεριουσία της διάταξης του άρθ. 479 ΑΚ αποτελείται μεν κατά κανόνα απόπλειονότητα αντικειμένων, όπως π.χ. πραγμάτων, απαιτήσεων, πλην όμως ηεφαρμογή της διάταξης είναι δυνατή και σε περίπτωση μεταβίβασης ενόςαντικειμένου, όταν αυτό είναι το μόνο ή το πλέον σημαντικό στοιχείο τηςπεριουσίας εκείνου που μεταβιβάζει, ήτοι εφόσον αυτό εξαντλεί το ενεργητικό τηςή σημαντικό ποσοστό του.

Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων πουβλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντι τους, ενώ, εξάλλου, για την ευθύνητου αποκτώντος είναι αδιάφορο αν αυτός γνώριζε την ύπαρξη των χρεών, απαιτείται όμως να γνώριζε ότι του μεταβιβάζεται όλη η περιουσία ή επιχείρησηή κατά το σημαντικότερο μέρος της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει όταναπό τις ειδικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, αυτός πουαποκτά γνώριζε τη γενική περιουσιακή κατάσταση αυτού που μεταβίβασε καιμπορούσε να αντιληφθεί ότι η μεταβιβαζόμενη σ’ αυτόν περιουσία αποτελούσετο σύνολο ή το πιο σημαντικό τμήμα αυτής, η δε αναφορά των ειδικών αυτώνσυνθηκών είναι αναγκαία για το ορισμένο της σχετικής αγωγής. Σε περίπτωσηδε μεταβίβασης επιχείρησης ή άλλης περιουσιακής ομάδας, ως τέτοιας, η γνώσητου αποκτώντας προκύπτει από αυτήν την ίδια τη σύμβαση και ως εκ τούτου δενπαρίσταται ανάγκη να γίνει ιδιαίτερη επίκληση και απόδειξη αυτής.

Περαιτέρω,τα χρέη στα οποία αναφέρεται η ανωτέρω διάταξη, μπορεί να είναιοποιοσδήποτε φύσης και να πηγάζουν είτε από σύμβαση, είτε από το νόμο είτεαπό αδικοπραξία. Γεννημένα κατά το χρόνο της μεταβίβασης χρέη νοούνται,εκτός από τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και εκείνα που τελούν υπό προθεσμίαή αναβλητική αίρεση καθώς και εκείνα που στηρίζονται σε έννομη σχέση, απότην οποία πηγάζει υποχρέωση προς παροχή. Πρέπει δηλαδή να έχουνσυντελεστεί τα παραγωγικά της γένεσης του χρέους γεγονότα κατά το χρόνο τηςμεταβίβασης, ήτοι να υφίσταται πριν από τον κρίσιμο αυτό χρόνο τηςμεταβίβασης ο νομικός λόγος γέννησής του και αν ακόμη τα λοιπά περιστατικάανέκυψαν μεταγενέστερα και κατέστη αυτό στη συνέχεια ληξιπρόθεσμο καιαπαιτητό, αρκεί να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά το χρόνο τηςπρώτης συζήτησης της αγωγής στο ακροατήριο. Όπως προαναφέρθηκε, ότανσυντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις της διάταξης του άρθ. 479 ΑΚ,δημιουργείται εις ολόκληρο παθητική ενοχή (άρθ. 481 επ. ΑΚ), μεταξύ εκείνουπου μεταβίβασε και εκείνου που απέκτησε.

Ο δανειστής μπορεί επιλεκτικά ναεναγάγει και τους δύο μαζί συγχρόνως ή διαδοχικώς, ή όποιον από τους δύοθέλει. Στρεφόμενος, όμως, ο δανειστής κατά του αποκτώντος, οφείλει, για τηνπληρότητα του δικογράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 111, 117, 118και 216 ΚΠολΔ, να αναφέρει (και αν αμφισβητηθούν να αποδείξει), τα στοιχεία: α) τη σύμβαση μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης ή άλλο νόμιμολόγο που θεμελιώνει τη μεταβίβαση, λ.χ. μονομερή δικαιοπραξία, διάταξη νόμουκ.λπ., β) την απαίτηση του εναντίον εκείνου που μεταβίβασε την επιχείρηση ή^περιουσία του και γ) αν έχουν μεταβιβασθεί μεμονωμένα περιουσιακά στοιχείαπου εξαντλούν την περιουσία ή το σημαντικότερο μέρος αυτής, το γεγονός ότιτούτο το γνώριζε υπό τις εκτιθέμενες ειδικές συνθήκες ο εναγόμενος, δεναποτελεί όμως στοιχείο της κατά αυτού αγωγής η αναφορά και η αξία τωνπεριουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν, καθόσον η μέχρι της αξίας αυτώνευθύνη εκείνου που απέκτησε προβάλλεται μόνο κατ’ ένσταση (ΑΠ 318/2008ΤρΝομΠληρΝΟΜΟΣ, ΑΠ 684/1993 ΕλλΔνη 1994.1306, ΠΠρΡοδ 107/2014ΤρΝομΠληρΝΟΜΟΣ).

Με βάση τα προαναφερθέντα, η αξία της περιουσίαςλυθείσας ομόρρυθμης εταιρίας, που μεταβιβάστηκαν στην 1π των αιτούντων, δεναποτελεί στοιχείο του ορισμένου της ένδικης αίτησης, και ως εκ τούτου οσχετικός ισχυρισμός της 1ης των κυρίως παρεμβαινόντων, πρέπει να απορριφθείως αβάσιμος.Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των αιτούντων, ενώπιον τουΔικαστηρίου τούτου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφασηπρακτικά συνεδρίασης (οι λοιποί διάδικοι δεν εξέτασαν μάρτυρες), από όλα ταέγγραφα, τα οποία νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώςκαι από τις υπ’ αριθ. 4603/08-06-2012 και 4604/08-12-2012 ένορκες βεβαιώσεις,ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς, Αικατερίνης Βρεττάκου, τις οποίεςεπικαλούνται και προσκομίζουν οι αϊτούντες, αποδείχτηκαν τα ακόλουθαπραγματικά περιστατικά: Η 1η των αιτούντων ήταν ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία « __________ ΚΑΙ  __________ .  __________ Ο.Ε.», έδρα τον _______ (οδός  __________ αριθ. __), και με ομόρρυθμους εταίρους τους 2° και3° των αιτούντων, με συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες κατά ποσοστό 50% οκαθένας, μέχρι και τις 30-05-2013, οπότε, δυνάμει του με ίδια ημεροχρονολογίαιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας, τοοποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 08-07-2013 με ΚΑΚ 73800, τροποποιήθηκε σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « __________ Λ. __________ Ε.Ε.», με ομόρρυθμο εταίρο τον 3° των αιτούντων, και^ετερόρρυθμο το 2° από αυτούς, ενώ δυνάμει του από 04-12-2014 ιδιωτικού,συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ετερόρρυθμης εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 08-12-2014 με ΚΑΚ 279701, η διάρκειάτης παρατάθηκε μέχρι και τις 31-12-2019. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκεδυνάμει του από 15-06-1994 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου,με αριθμό 1158/16-06-1994, και κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων του καταστατικού της, κατέληξε στη σημερινή της μορφή. Σκοπός της εταιρείας, όπωςπροκύπτει από το από 18-09-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησηςκαταστατικού εταιρείας, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών τουΠρωτοδικείου Πειραιώς, με αριθμό 1532/19-09-2006, είναι η δημιουργίαοβελιστήριου – ψητοπωλείου, η παρασκευή και πώληση, χονδρικώς και λιανικώς, ψητών φαγητών, η πώληση κάθε είδους αναψυκτικού καιοινοπνευματωδών ποτών, όπως και η πιθανή παρασκευή και πώληση πίτσας σεπελάτες, η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, υπομίσθωση και διαχείρισηακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στηνΕλλάδα, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, είτε αστικά είτε αγροτικά, είτε οικείεςαυτοτελείς, είτε οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3741/1929, όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971 και των άρθ. 1002 και1117 ΑΚ, είτε ιδανικά μερίδια αυτών, η ανοικοδόμηση επί ίδιων ή επί αλλότριωνακινήτων πολυώροφών οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής ή όχι, και τηνεπί κέρδει πώληση των διαμερισμάτων.

Ακολούθως, αποδείχτηκε ότι οι 2ος και3ος των αιτούντων είχαν συστήσει και έτερη ομόρρυθμη εταιρεία, με τηνεπωνυμία « __________  __________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα τον ______ και μεσκοπό την πώληση λιανικώς και χονδρικώς τυποποιημένων παγωτών καιγλυκισμάτων. Κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων των καταστατικών της, ηανωτέρω εταιρεία, τελικά, λύθηκε, δυνάμει του από 12-01-2012 ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης ομόρρυθμης εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμαστα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με αριθμό μητρώου 58519 και, αριθμό κατάθεσης 69, ενώ μετά τη λύση της, η περιουσία αυτής, και” συγκεκριμένα το μοναδικό κατάστημα πώλησης παγωτού, επί της οδού Ακτή __________ αριθ.10, με τη χρήση του σήματος « __________», δεν έπαυσε τηλειτουργία του, αλλά συνέχισε να λειτουργεί ως υποκατάστημα της 1πς των αιτούντων, δυνάμει της από 18-01-2012 βεβαίωσης μεταβολής εγκατάστασης εσωτερικού, που υποβλήθηκε στην αρμόδια Γ ΔΟΥ Πειραιώς, λόγω δε της κατάτα ανωτέρω μεταβίβασης της περιουσίας, η 1 π των αιτούντων κατέστη οφειλέτηςτων δανειστών της ανωτέρω εταιρείας (δηλαδή της λυθείσας ομόρρυθμηςεταιρείας με την επωνυμία « __________  __________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»), μέχρι την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων (άρθ. 479 ΑΚ). Ακολούθως, αποδείχτηκεότι η 1π των αιτούντων απασχολεί μόνιμο προσωπικό, 20 ατόμων, ενώ τηνπροσωπική τους εργασία παρέχουν σε αυτή και οι 2°ς και 3°ζ των αιτούντων -εταίροι. Η 1η των αιτούντων διαθέτει μόνο κινητή περιουσία, αξίας περίπου8.000 ευρώ.

Κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, τόσο η 1π των αιτούντων,όσο και οι 2°ς και 3°ς από αυτούς, ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,ενώ δεν οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές στους εργαζόμενους. Περαιτέρω,λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, που πλήττει την Ελλάδα και της εξαιτίας αυτής, μείωσης των εισοδημάτων των καταναλωτών, του περιορισμούτης τραπεζικής χρηματοδότησης, την αύξηση του ανταγωνισμού από ομοειδείςεπιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης, των επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι2ος και 3ος των αιτούντων, με τη συμμετοχή τους σε ομοειδείς επιχειρήσεις, υπόδιαφορετικές οικονομικές συνθήκες, οι οποίες τους επιβάρυναν με υψηλάλειτουργικά κόστη και δανεισμό, με συνέπεια να αδυνατούν ναχρηματοδοτήσουν την 1π των αιτούντων, η παθητική εις ολόκληρο ενοχή της 1ης των αιτούντων για τις οφειλές της προαναφερόμενης λυθείσας ομόρρυθμηςεταιρείας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία πτώση του τζίρου της 1ης των αιτούντων,από το έτος 2008 και μετά, κατά ποσοστό 30%, διόγκωσαν τα χρέη, με αποτέλεσμα, σήμερα, άπαντες οι αιτούντες να αντιμετωπίζουν σοβαρόπρόβλημα ρευστότητας και να βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης γενικήςαδυναμίας κάλυψης των οικονομικών τους υποχρεώσεων, χωρίς ωστόσο ναβρίσκονται ήδη σε τέτοια αδυναμία, αφού εξακολουθούν να καλύπτει εν μέρει τις^υποχρεώσεις τους και συνεχίζει τη δραστηριότητά τους, λειτουργώντας δύο καταστήματα, και συγκεκριμένα το κύριο κατάστημα (οβελιστήριο) και τουποκατάστημα (κατάστημα πώλησης παγωτού), αμφότερα επί της οδού Ακτή __________ αριθ. 10.

Περαιτέρω, από την από 03-02-2015 έκθεση τουεμπειρογνώμονα αποδεικνύεται ότι, στις 31-12-2014, οι οφειλές της 1ης των αιτούντων ανέρχονταν: α) προς το Ελληνικό Δημόσιο, στο ποσό των 87.991,81ευρώ, για φόρο εισοδήματος, και στο ποσό των 41.127,52 ευρώ, για ΦΠΑ, καισυνολικά στο ποσό των 129.119,33 ευρώ, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί με μηνιαίαδόση 5.335,11 ευρώ, β) προς το ΙΚΑ, στο ποσό των 137.859,40 ευρώ, από τοοποίο το ποσό των 2.000 ευρώ, αφορά υποχρεώσεις της προαναφερόμενηςλυθείσας ομόρρυθμης εταιρείας, και το οποίο έχει ρυθμιστεί σε 72 δόσεις,ποσού 2.447,13 ευρώ εκάστη, γ) προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές, τοσυνολικό ποσό των 170.905,85 ευρώ, δ) προς τράπεζες, το ποσό των 532.000ευρώ, ενώ των 2ου και 3ου των αιτούντων, στο ποσό των 250.000 ευρώ, προς την1η των κυρίως παρεμβαινόντων, από τοκοχρεωλυτικό δάνειο, διάρκειας 15 ετών,το οποίο είχε χορηγηθεί στην προαναφερόμενη λυθείσα και τελούσα υπόεκκαθάριση ομόρρυθμη εταιρία. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η παρούσαοικονομική αδυναμία, της 1ης των αιτούντων, να ανταπεξέλθει στο σύνολο τωνοφειλών της, μπορεί να αντιμετωπισθεί, κυρίως, με αύξηση τηςανταγωνιστικότητάς, με χειρισμό εργαλείων marketing, ώστε να επεκταθεί ηχρονική διάρκεια κατανάλωσης παγωτού και κατά τους χειμερινούς μήνες, καιέτσι να αυξηθεί η πελατεία και άρα και τα έσοδα από τη λειτουργία τουυποκαταστήματος, με μερική κεφαλαιοποίηση των τραπεζικών απαιτήσεων, σεσυνδυασμό με την αναμενόμενη ρύθμιση των οφειλών των αιτούντων προς τουςπιστωτές τους, σε βάθος χρόνου, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην έκθεση του εμπειρογνώμονα.

Εξάλλου, αποδείχτηκε ότι η συνέχιση της λειτουργίας της1ης των αιτούντων και η οικονομική ανάκαμψη αυτής με τη σύμπραξη τωνδανειστών της στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης διασφαλίζει τηδιατήρηση μεγάλου, για την παρούσα οικονομική συγκυρία, αριθμού θέσεωνεργασίας, καθώς και την προσήκουσα συλλογική ικανοποίηση των απαιτήσεωντων δανειστών απάντων των αιτούντων, καθόσον αποδείχτηκε ότι οι αιτούντεςέχουν προοπτική να ικανοποιήσει αυτούς σε μεγάλο βαθμό, ειδικότερα, δε,προβλέπεται πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων, του Δημοσίου και τωνΑσφαλιστικών Οργανισμών, και μείωση των λοιπών απαιτήσεων, κατά ποσοστό30% περίπου, ενώ σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευσης ήεκκαθάρισης, η περιουσία των αιτούντων δεν επαρκεί για την ικανοποίηση τουσυνόλου των πιστωτών τους, και ειδικότερα δεν επαρκεί για την πλήρηικανοποίηση των ενέγγυων πιστωτών (τραπεζών) και καθόλου για τηνικανοποίηση των ανέγγυων. Εφόσον, λοιπόν, αποδείχθηκε η συνδρομή τωντυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων ανοίγματος της διαδικασίαςεξυγίανσης, προκύπτει δε και από τις μέχρι την παρούσα συζήτησηδιαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα, κυρίως με τους ανέγγυους πιστωτέςτων αιτούντων: α) δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, β) βάσιμες προσδοκίεςεπιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και γ) η έλλειψη βλάβης της συνολικήςικανοποίησης των πιστωτών, καθόσον από την εκτίμηση της ουσιαστικήςεπίπτωσης των όρων της προτεινόμενης συμφωνίας στα συμφέροντα των μησυμβεβλημένων πιστωτών, οι οποίοι θα δεσμευτούν από το περιεχόμενο τωνόρων της, και από τη σύγκριση της θέσης στην οποία θα περιέλθουν, εξαιτίαςτης συμφωνίας, οι μη συμβαλλόμενοι πιστωτές, και εκείνης στην οποία θαβρίσκονταν χωρίς αυτήν, αν ακολουθούσε ατομική αναγκαστική εκτέλεση κατάτων αιτούντων ή εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας τους, κατά τηνπτωχευτική διαδικασία, πρέπει η αίτηση και η πρόσθετη παρέμβαση να γίνουνδεκτές και ως βάσιμες στην ουσία τους και να διαταχθεί το άνοιγμα τηςδιαδικασίας εξυγίανσης, για τους αιτούντες, για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, η οποία αρχίζει από την έκδοση της παρούσας απόφασης (άρθ. 101 παρ. 1 ΠτΚ,όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν.4013/2011, και πριν από την εκ νέου αντικατάστασή της), οι δε κύριες-*παρεμβάσεις πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες στην ουσία τους.

Επίσης,προκειμένου να δοθεί, πράγματι, στους αιτούντες η δυνατότητα της προοπτικήςεξυγίανσης, μέσω της σύναψης της συμφωνίας, πρέπει να διαταχθούνπροληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 103 παρ. 1 ΠτΚ (όπωςίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν. 4013/2011,και πριν από την εκ νέου αντικατάστασή της), μέχρι τη λήξη της διαδικασίαςεξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, η παρούσααπόφαση πρέπει να δημοσιευτεί στο γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο ΔελτίοΔικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων(Τομέας Νομικών) (άρθ. 101 παρ. 2 ΠτΚ, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασήτης με τη διάταξη του άρθ. 12 του ν. 4013/2011, και πριν από την εκ νέουαντικατάστασή της).

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση, την πρόσθετη παρέμβαση και τις κύριεςπαρεμβάσεις, αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, για τους αιτούντες,δηλαδή την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « __________ . __________ Ε.Ε.», που εδρεύει στον _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, στηνοποία μετατράπηκε η αρχικώς 1π των αιτούντων ομόρρυθμη εταιρεία με τηνεπωνυμία « __________ ΚΑΙ  __________ .  __________ Ο.Ε.», τον  __________ __________ του  __________, κατοίκου _________, ατομικά και με την ιδιότητα τουομόρρυθμου εταίρου της αρχικώς αιτούσας εταιρείας και ήδη με την ιδιότητα Τουετερόρρυθμου εταίρου της μετατραπείσας εταιρείας, και  __________  __________ του __________, κατοίκου Πειραιώς, ατομικά και με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου, τόσο της αρχικώς αιτούσας όσο και της μετατραπείσας εταιρείας,κατοίκου Πειραιώς.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο ΓενικόΕμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τουΕνιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών), με επιμέλειατων αιτούντων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της.
ΤΑΣΣΕΙ προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για τη διεκπεραίωση τηςδιαδικασίας εξυγίανσης, αρχόμενης από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ, μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης: α) τα μέτρα,εκκρεμή ή μη, ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας τωναιτούντων για τις υποχρεώσεις τους, που γεννήθηκαν μέχρι την 07-03-2012, γιατην ικανοποίηση των πιστωτών τους, β) τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικούμέτρου κατά των αιτούντων, εκτός αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή τηςαπομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων (πέραν τωνπρος πώληση προϊόντων) των αιτούντων, που ενέχει κίνδυνο απαξίωσης τηςκινητής περιουσίας του.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις κύριες παρεμβάσεις.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 06-12-2016 με τηναναφερόμενη στην αρχή της παρούσας σύνθεση του Δικαστηρίου, και λόγωπροαγωγής και αναχώρησης της Προέδρου Πρωτοδικών, Βικτωρίας Κατσάπη,θεωρείται από την αρχαιότερη Πρωτόδικη της σύνθεσης, ΠαρασκευήΧρυσοχόου

.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 23-12-2016, σε έκτακτη δημόσιασυνεδρίαση, στο ακροατήριο, μετά την προαγωγή και αναχώρηση της ΔικαστήΒικτωρίας Κατσάπη, Προέδρου Πρωτοδικών, με νέα σύνθεση, αποτελούμε γη·,”από τους Δικαστές, Πηγή Τονιόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ΠαρασκευήΧρυσοχόου, Πρωτόδικη, Παρασκευή Σχοινά, Πρωτόδικη, χωρίς να παρίστανταιοι διάδικοι.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία