fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Απόφασης 231/2018 και 267/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΦΟΥΔΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΑΙΤΩΝ:
__________   __________ του ___________, κάτοικος _______ όδος _______  _________ αρ __ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
α) Καθορισμός συνολικής ποινής κατ’άρθρον 551 του ΚΠοινΔ και 97 του ΠΚ.
β) Αίτηση δοσοποίησης κατ’άρθρο 82 παρ 4 Π.Κ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Αφού πέρασε η μέρα και η ώρα που τάχθηκαν με την υπ’ αριθ.267/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, επαναλήφθηκε η διακοπείσα συνεδρίαση, με παρούσα την Πρόεδρο – Εφέτη, την Εισαγγελέα και τον Γραμματέα, δημόσια όπως και προηγουμένως. Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο δικηγόρος Πειραιώς Χρήστος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ (AM 2517 Δ.Σ.Π.), ο οποίος, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, επαναδήλωσε στο Δικαστήριο ότι εκπροσωπεί τον απάντα κατηγορούμενο όπως και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της 9ης-3-20ΐ8, δυνάμει της από 24-01-2018 εξουσιοδότησής του, η οποία αναγνώστηκε νομότυπα. Όπως δε προκύπτει απ’ αυτήν, έχει συνταχθεί νόμιμα και φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και, για το Λόγο αυτό, πρέπει, κατά τη σύμφωνη περί τούτου πρόταση του Εισαγγελέως, να επιτραπεί η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από την ως άνω δικηγόρο (άρθρο 340 παρ. 2 ΚΠΔ σε συνδυασμό με άρθρα 42 παρ. 2 και 501 παρ. 1 εδ. σ ’ ΚΠΔ).

Κατόπιν η Εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση του  ανωτέρω αιτούντος, _________    _________  του   __________ περί  καθορισμού εκτιτέας συνολικής ποινής και να καθορισθεί σε βάρος του,  συνολική ποινή φυλάκισης οχτώ (8) ετών και εννιά (9) μηνών, που  αποτελείται από τη βαρύτερη ποινή φυλάκισης των τεσσάρων (4) ετών που  του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 148-28/03/2017 απόφαση του  ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ) μετατραπείσα προς πέντε (5) ευρώ, αυξημένη:

1)            Κατά ένα (1) έτος από την πρώτη επιμέρους ποινή φυλάκισης των  τριών (3) ετών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 384-30/10/2017  απόφαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ).

2)            Κατά δέκα (10) μήνες από τη δεύτερη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των (2) ετών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 102185-2011 απόφαση  του ΣΤ’ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

3)            Κατά έξι (6) μήνες από την τρίτη επιμέρους ποινή φυλάκισης των  δεκατεσσάρων (14) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1300-2015  απόφαση του Η1 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

4) Κατά τρεις μήνες από την κάθε επιιμέρους ποινή των οκτώ μηνών    που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1300/2015 απόφαση του Η’ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

5)            Κατά τέσσερις (4) μήνες από την πέμπτη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των δέκα (10) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 38365-2017  απόφαση του Β’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

6)            Κατά τέσσερις (4) μήνες από την έκτη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των δέκα (10) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 15188-2017  απόφαση του Η’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

7)            Κατά τρεις (3) μήνες από την έβδομη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των οχτώ (8) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 33295Α /2017  απόφαση του Ε’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

8)            Κατά τρεις (3) μήνες από την όγδοη επιμέρους ποινή φυλάκισης των  εφτά (7) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 38259-2017  απόφαση του Η’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

9)            Κατά τρεις (3) μήνες από την ένατη επιμέρους ποινή φυλάκισης των  εφτά (7) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 81723-2016  απόφαση του Α’ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

10)          Κατά δύο (2) μήνες από την δέκατη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των έξι (6) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 16400-2017  απόφαση του Γ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

11)          Κατά δύο (2) μήνες από την ενδέκατη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των πέντε (5) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9879-2017  απόφαση του Δ’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

12)       Κατά δύο (2) μήνες από την δωδέκατη επιμέρους ποινή φυλάκισης  των πέντε (5) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 84271-2015  απόφαση του Α’ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τη συνολική ποινή την οποία ο προαναφερθείς πρέπει  να εκτΐσει, σε ποινή ωυλάκισικ ογτώ (8 ετών και εννιά υηνών.  (Συνολική ποινή ωυλάκισηε: 4 έτη + 1 έτος + 10 μήνες + 6 μήνες + 3  μήνες + 3 μήνες + 4 μήνες + 4 μήνες + 3 μήνες + 3 μήνες + 3 μήνες + 2  μήνες + 2 μήνες + 2 μήνες= 5 έτη + 45 μήνες = 8 έτη + 9 υήνεε)·  ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία τοιών (3) ετών για την εξόφληση του χρηματικού  ποσού που προκύπτει από την μετατροπή της συγχωνευθείσας ποινής, σε 36  ισάριθμες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες εντός του 1ου πενθημέρου εκάστου  μηνός, αρχής γενομένης από την 01/06/2018 (άρθρ. 82§§4, 8 ΠΚ, όπως  αντικατ. με το άρθρ. 1 ν. 3904/2010), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

Άλλως, και σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, διατάσσει την έκτιση της  ποινής.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του  σε δημόσια συνεδρίαση.

Πειραιάς, 21η Μαρτίου 2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία