fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης: ν 765/2010
ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: 2ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ

(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

 

Συνήλθε την 1η Ιουνίου 2010, με δικαστές τους: Αγγελική Παπαπαναγιώτου – Λέζα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Φιλομήλα Φαλτσέτα και Χρυσή Βλαστού – Εισηγήτρια, Πρωτόδικες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα τον Γεώργιο Θεοχαρόπουλο, δικαστικό υπάλληλο.

Για να κρίνει την αίτηση με χρονολογία κατάθεσης 19-4-2010

Των: 1) __________  __________ του __________  και 2) __________  __________  του __________ , αμφοτέρων κατοίκων __________  (__________  __), για τους οποίους εμφανίσθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Ιωάννα Μαρώση.

Κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν την ανάκληση της 771/2008 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου σε Συμβούλιο.

Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης (α/α πράξης κατάθεσης δικογρ. ΑΝ305/19-4-2010), καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθμούς 2489127 και 5170876/19-4-2010 αποδεικτικά καταβολής παράβολου).
  2. Επειδή, παραδεκτός, κατ αυτή, επιδιώκεται, με την αίτηση άρθρο 205 παρ. 6 του Κ.Διοικ.Δικ. η ανάκληση της 771/2008 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού σε Συμβούλιο, κατά το μέρος που αφορά τους αιτούντες. Με την απόφαση αυτή είχε απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους, για την          αναστολή            εκτέλεσης       της      307/2007/2008 καταλογιστικής πράξης (αριθ. πρωτ. 7062) του Προϊσταμένου του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, με την οποία κρίθηκαν ως συνυπαίτιοι τέλεσης τελωνειακής παράβασης ενέχουσας τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, από κοινού με άλλα φυσικά πρόσωπα και με ποσοστό συνυπαιτιότητας 40% έκαστος και επιβλήθηκε σε αυτούς πολλαπλό τέλος, ίσο με το διπλάσιο των διαφυγόντων ποσών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ποσού 76.345,95 Ευρώ και 24.106,75 Ευρώ, αντίστοιχα. Κατά της πράξης αυτής οι αιτούντες, από κοινού με την, αστικώς συνυπεύθυνη,            ομόρρυθμη εταιρεία «Αφοί __________  Ο.Ε.», άσκησαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 23-4-2008 κοινή        προσφυγή     τους (α/α        βιβλίου            κατάθεσης προσφυγών του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά 8/23-4-2008 και α/α πράξης καταχώρησης Διοικ. Πρωτ. Πειραιά ΠΡ682/2008).
  3. Επειδή, με την Α2610/2010 απόφαση του            του Τμήματος του παρόντος Δικαστηρίου, έγινε δεκτή η προσφυγή που είχαν ασκήσει αιτούντες κατά της ανωτέρω πράξεως. Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο, ως Συμβούλιο, κρίνει   ότι δεν υφίσταται έννομο συμφέρον για την αναστολή της πράξης αυτής και κατά          συνέπεια        η κρινόμενη   αίτηση πρέπει            να απορριφθεί. Τέλος, πρέπει να επιστραφεί στους αιτούντες το παράβολο που κατέβαλαν (άρθρ. 277 παρ. 10 του Κ.Διοικ.Δικ.) .

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στους αιτούντες.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 23-6-2010 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 30-6-2010

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ