fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης
1143/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Δουβίτσα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοί­κησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από την Γραμματέα Μα­ρία Οικονόμου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου 2014, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μετα­ξύ:

Των αιτούντων: 1) __________ __________  του __________  και της __________ , κατοίκου __________  __________ , 2) __________  __________  του __________ και της __________ , κατοίκου __________  __________ , 3) __________  __________  του __________ και της __________ , κατοίκου __________  __________ , 4) __________  __________  του __________ και της __________ , κατοίκου __________  __________ , 5) __________  __________  του __________ και της __________ , κατοίκου __________  __________ , εκ των ο­ποιων ο 2ος παραστάθηκε μετά και οι υπόλοιποι διά του πληρε­ξουσίου δικηγόρου τους Γεωργίου Παναγάκου.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 30.5.2014 αίτη­σή τους, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 1050/2.6.2014 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγό­ρος των αιτούντων, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προ­τάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Οι αιτούντες, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, ζητούν να διαταχθεί η αποσφράγιση των κινητών πραγμάτων της αποβιωσάσης __________  __________  του __________ , το γένος __________ , τα οποία σφραγίστηκαν με την 333/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Η αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στο παρόν δικαστήριο που διέταξε τη σφράγιση, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 831 επ. του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, αφού τηρήθηκε και η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της στο Α.Τ __________  που ζήτησε τη σφράγιση (βλ. την 3448Β/2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Κοπανα).    .

Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του μάρτυρα  απόδειξης και τα προσκομιζόμενα  έγγραφα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθμόν 333/2014 απόφαση του Ειρηνο­δικείου Αθηνών διατάχθηκε, κατόπιν αιτήσεως του Α.Τ __________  __________ , η σφράγιση των κινητών πραγμάτων της απο βιωσάσης στις 25-2-2014 __________  __________  του __________ , το γένος __________ , τα οποία βρίσκονται μέσα σε ισόγειο διαμέρισμα της επί της οδού __________  __________  αριθμός __ (__________ __________ ) οικοδομής, το οποίο είχε μισθώσει από την πέμπτη των αιτούντων __________  __________  και όπου διέμενε μόνη της. Πράγματι τα κινητά αυτά σφραγίστηκαν στις 15-3­2014 από την συμβολαιογράφο Αθηνών Φανή Δημούδη και συνετάγη σχετικά η 5036/15-3-2014 έκθεση σφραγίσεως. Η αποβιώσασα δεν άφησε διαθήκη και μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρο­νόμοι αυτής τυγχάνουν οι τέσσερις πρώτοι αιτούντες, εκ των οποίων ο πρώτος είναι σύζυγός της και οι δεύτερος, τρίτη και τέταρτος τέκνα της. Έχουν επομένως αυτοί έννομο συμφέρον να ζητήσουν την αποσφράγιση των κινητών. Η διατήρηση της σφράγισης δεν κρίνεται πλέον αναγκαία καθόσον τα σφραγισθέντα πράγματα είναι ευτελούς αξίας, ενώ το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε η αποβιώσασα πρέπει να αποδοθεί από τους κληρονόμους της στην εκμισθώτρια αυτού __________  __________  – πέμπτη αιτούσα.Πρέπει συνεπώς η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και στην ουσία της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο δια­τακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την αποσφράγιση των κινητών πραγμάτων της αποβιωσάσης __________  __________  του __________ , το γένος __________ , τα οποία σφραγίστηκαν με την 5036/15-3-2014 έκθεση σφράγισης της συμβολαιογράφου Αθηνών Φανής Δημούδη και τα οποία βρίσκονται μέσα σε ισόγειο διαμέρισμα της επί της οδού __________  __________  αριθμός ___ (__________ __________ ) οικοδομής.

Ορίζει συμβολαιογράφο για την διενέργεια της αποσφρά­γισης την συμβολαιογράφο Αθηνών Φανή Δημούδη του Βασι­λείου (Εμμ. Μπενάκη 25 Αθήνα τηλ. 210-3302817).

Διατάσσει την παράδοση και φύλαξη των παραπάνω κινη­τών, μετά την αποσφράγιση, στον πρώτο των αιτούντων __________  __________ , σύζυγο της αποβιωσάσης, τον οποίο ορίζει με­σεγγυούχο αυτών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δη­μόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του 11-9-2014.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία