fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Πρωτοδικείο Αθηνών
Τμήμα διατροφών

Αριθμός Αποφάσεως:1201 /2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή Ηλία Κανελλόπουλο, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 23η Σεπτεμβρίου 2013, με την παρουσία του Γραμματέως Δημητρίου Μπασέτα, για να δικάσει με αντικείμενο :

Την από 18-6-2013 και με αριθμό καταθέσεως 85688/1245/18-6-2013 πράξη του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αυτεπάγγελτη διόρθωση της με αριθμό 539/2013 οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, που εκδόθηκε επί των από 18-4-2011 και με αριθμό κατάθεσης 70507/898/2011 και από 28-12-2011 και με αριθμό κατάθεσης 10844/107/2012 αγωγών :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : __________  __________  του __________ , κατοίκου __________ , οδός __________ , η οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : __________  __________  του __________ , κατοίκου __________ , οδός __________ , ο οποίος δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τα από 11-7-2013 και από 2-7-2013 αποδεικτικά επιδόσεως του __________  __________ , Αρχιφύλακα του AT Βάρης, και του __________  __________ , Αρχιφύλακα του AT __________ , αντίστοιχα, προκύπτει, ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 18-6-2013 και με αριθμό καταθέσεως 85688/1245/18-6-2013 πράξης του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους αρχικούς διαδίκους. Επομένως, και εφόσον οι τελευταίοι δεν εμφανίσθηκαν στην τελευταία αυτή δικάσιμο, όταν εκφωνήθηκε και συζητήθηκε νομίμως η υπόθεση με την σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, πρέπει να δικασθούν ερήμην, να προχωρήσει, όμως, η διαδικασία, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 603 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Με την από 18-6-2013 και με αριθμό καταθέσεως 85688/1245/18-6- 2013 πράξης του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εισάγεται προς αυτεπάγγελτη διόρθωση η με αριθμό 539/2013 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, στο εισαγωγικό της οποίας από παραδρομή ανεγράφη εσφαλμένα το ονοματεπώνυμο του πληρεξουσίου δικηγόρου της αρχικής ενάγουσας – εναγομένης ως «Χρήστου Οικονομίδη», αντί του ορθού «Χρήστου Οικονομάκη».

Η πράξη παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β επ. του ΚΠολΔ, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, της οποίας ζητείται η διόρθωση (άρθρα 317 παρ. 2 και 318 παρ. 1 του ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 315 του ΚΠολΔ, πρέπει, συνεπώς να εξεταστεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τα έγγραφα, που προσκομίζονται, αποδεικνύονται τα εξής : Επί των από 18-4-2011 και με αριθμό κατάθεσης 70507/898/2011 και από 28-12- 2011 και με αριθμό κατάθεσης 10844/107/2012 αγωγών της αρχικής ενάγουσας – εναγομένης και του αρχικού εναγομένου – ενάγοντος, αντίστοιχα, η οποίες συζητήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15-4-2013, εκδόθηκε η με αριθμό 539/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Όμως στο εισαγωγικό της προαναφερόμενης ως άνω απόφασης (539/2013) από παραδρομή ανεγράφη εσφαλμένα το ονοματεπώνυμο του πληρεξουσίου δικηγόρου της αρχικής ενάγουσας – εναγομένης ως «Χρήστου Οικονομίδη», αντί του ορθού «Χρήστου Οικονομάκη». Πρέπει, επομένως, η πράξη – αίτηση να γίνει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη, και να διορθωθεί η προαναφερόμενη απόφαση.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των αρχικών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την πράξη – αίτηση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της με αριθμό 539/2013 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου στο εισαγωγικό αυτής, ως προς την αναγραφή του ονοματεπωνύμου του πληρεξουσίου δικηγόρου της αρχικής ενάγουσας – εναγόμενης, από το εσφαλμένο «Χρήστου Οικονομίδη» στο ορθό «Χρήστου Οικονομάκη».

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να σημειωθεί στο πρωτότυπο της απόφασης, που θα διορθωθεί, η παρούσα διορθωτική απόφαση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα την 4  Δεκεμβρίου 2013.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία