fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Ε.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3668/2008
7076/2006 3699/2007

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Τακτική Διαδικασία)

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Χριστίνα Φώτση – Γεωργαλή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευγενία Τσιώρα, Πρωτόδικη, Λάζαρο Βαλσαμή, Πρωτόδικη – Εισηγητή, και από τη Γραμματέα Μαρία Πατριανάκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του , στις 29 Φεβρουάριου 2008, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:   _________   _________ του   _________, κατοίκου   _________   _________, η ποία παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Μαρώση.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:   _________   _________ του   _________, κατοίκου   _________   _________, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Γιαννακόπουλο.

Η ενάγουσα – εναγομένη και ο εναγόμενος – ενάγων ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι από 9-8-2006 και από 23-4-2007 αγωγές τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμούς 7067/2006 και 3699/2007 αντίστοιχα, προσδιορίστηκαν μετά από αναβολή της πρώτης αίτησης, για την αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο και  γράφτηκαν στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε κατά το νόμο

Με την από 9-8-2006 (ακ 7067/2006) αγωγή της η ενάγουσα   _________   _________ ζητεί να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο, για το λόγο ότι οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγο, που αφορά το πρόσωπο του τελευταίου, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για αυτήν. Η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρα 18 παρ. 1, 39 και 592 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη με εξαίρεση το αίτημα περί κήρυξης του εναγόμενου ως αποκλειστικά υπαίτιου του διαζυγίου, διότι μετά την αντικατάσταση του άρθρου 1439 του ΑΚ με το άρθρο 16 του Ν.1329/1983 και την κατάργηση του άρθρου 1450 του ΑΚ, που επέβαλε να αναγράφεται στην απόφαση διαζυγίου ότι ο εναγόμενος υπήρξε υπαίτιος αυτού, το στοιχείο της υπαιτιότητας έχει πλέον αποχωριστεί από την εννοιολογική διάρθρωση του διαζυγίου, το οποίο κρίνεται αντικειμενικά. Συνεπώς το αίτημα αυτό είναι μη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί (βλ. ΑΙΊ 236/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», 100/1993 ΕλλΔνη 36.1076). Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1439 παρ. 1, 2 του ΑΚ και πρέπει επομένως να ερευνηθεί κατ’ ουσία. Περαιτέρω με την από 23-4-2007 (ακ 3699/2007) αντίθετη αγωγή, η οποία πρέπει να συνεκδικαστεί με την ως άνω από 9-8-2006 αγωγή λόγω της μεταξύ τους φανερής σχέσης και συνάφειας, αφού έτσι επιταχύνεται και διευκολύνεται η δίκη, επέρχεται δε και μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 3, 246 ΚΠολΔ), ο ενάγων   _________    _________ ζητεί να λυθεί ο γάμος του με την εναγόμενη για το λόγο ότι οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγο, που αφορά το πρόσωπο της τελευταίας, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για αυτόν. Η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ίδια ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών και είναι νόμιμη με εξαίρεση επίσης το αίτημα περί κήρυξης της εναγόμενης ως αποκλειστικά υπαίτιας του διαζυγίου ως αναφέρεται ανωτέρω. Στηρίζεται στις ίδιες διατάξεις των άρθρων με αυτές, που προαναφέρθηκαν και πρέπει επομένως να ερευνηθεί κατ’ ουσία.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για άμεση απόδειξη είτε ως δικαστικά τεκμήρια (εκτός από την από 7-9-2005 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ‘ που,. προσκομίζει ο ενάγων   _________   _________, η οποία δεν αποτελεί επιτρεπτό αποδεικτικό μέσο και συνεπώς δεν θα ληφθεί υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αφού συντάχθηκε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη δίκη και στο πλαίσιο αυτής (βλ. ΟλομΑΠ 8/1987 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρο 671 τομ. Γ, σελ. 972), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Κερατσίνι   _________ στις 14-5-2005 (βλ. την υπ’ αριθμ. 33/Α/2006 ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξίαρχου   _________). Από την αρχή της έγγαμης συμβίωσης άρχισαν να προκαλούνται προβλήματα στις σχέσεις των διαδίκων εξ αιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς του ενάγοντος – εναγόμενου   _________   _________ προς την σύζυγό του. Ειδικότερα ο τελευταίος επέφερε αναστάτωση και διαρκή αναταραχή στην συζυγική οικία, που οφείλονταν κυρίως στην ενασχόλησή του με τυχερά παιχνίδια και την απώλεια χρημάτων σε αυτά. Συγκεκριμένα πόνταρε συχνά σε παιχνίδια τύπου «ΠΡΟΠΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κλπ» εις βάρος των οικογενείακών εσόδων επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό τον προϋπολογισμό της συζυγικής οικίας. Συνακόλουθα πίεζε την σύζυγό του να τον βοηθήσει οικονομικά (πχ με την λήψη διαφόρων δανείων), η οποία για τον λόγο αυτό αρκετές φορές αναγκαζόταν να προσφύγει στην οικονομική βοήθεια των γονέων της. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ο ανωτέρω απειλούσε συχνά την σύζυγό του αλλά και τους οικείους της με τις φράσεις «έχω ανθρώπους της νύχτας και θα τα βρουν οι γονείς σου τώρα είμαι στον   _________ και θα πάρω ένα όπλο \ και θα πάω να τους καθαρίσω». Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο   _________    _________  εκμεταλλευόταν οικονομικά την σύζυγό του, την οποία πίεζε και άλλες φορές \ εξανάγκαζε να του προσφέρει χρηματικά ποσά, προκειμένου  να παίξει τυχερά παιχνίδια ή να βγεί από το οικονομικό , αδιέξοδο, στο οποίο εξ αιτίας τους είχε οδηγηθεί. Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά καταθέτει με ακρίβεια και σαφήνεια η μάρτυρας της ενάγουσας – εναγόμενης   _________   _________ σε αντίθεση με την κατάθεση του μάρτυρος του αντιδίκου της, που κρίνεται αόριστη και ανεπαρκής (βλ. ειδικότερα πολλά σημεία της κατάθεσης του τελευταίου, που αναφέρει διαρκώς και χαρακτηριστικά τις λέξεις «δεν ξέρω… δεν το γνωρίζω…». Εξαιτίας λοιπόν της ανωτέρω συμπεριφοράς του ενάγοντος   _________   _________ οι σχέσεις των διαδίκων έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης τους να είναι αφόρητη γι’ αυτούς. Πρέπει επομένως να απορριφθεί η από 23-4-2007 αγωγή του   _________   _________ ως ουσιαστικά αβάσιμη και να γίνει δεκτή η από 9-8-2006 αγωγή της   _________   _________ ως ουσιαστικά βάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της μεταξύ τους σχέσης ως συζύγων (άρθρο 179 περ. α ΚΠολΔ), όπως αναλυτικά εκτίθεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

Για τους λόγους αυτούς

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις από 9-8-2006 και 23-4-2007 αγωγές.

Απορρίπτει όσα κρίθηκαν απορριπτέα στο σκεπτικό της παρούσας.

Απορρίπτει την από 23-4-2007 αγωγή.

Δέχεται την από 9-8-2006 αγωγή.

Απαγγέλλει τη λύση του γάμου, που τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων στο Κερατσίνι   Αττικής στις 14-5-2005.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον  Πειραιά στις 11-7-2008.

Δημοσιεύτηκε δε στον ίδιο τόπο στις 15-7-2008 σε  έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του
Δικαστηρίου αυτού, μετά την προαγωγή και αναχώρηση της ως άνω Πρωτόδικη Ευγενίας Τσιώρα, με άλλη σύνθεση αποτελούμενη από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Χριστίνα Φώτση – Γεωργαλή, την Πρωτόδικη Πηγή Τονιόλου και τον Πρωτόδικη Λάζαρο Βαλσαμή, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία