fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ.Αποφ. Β.Τ. 6448/2013

ΤΟ Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2013

Σύνθεση Δικαστηρίου:  Μπερσή Παρασκευή Πρόεδρος Πλημ/κών, Σκάρπου Μαρία Πλημμελειοδίκης, Σιδηροπούλου Κυριακή Δικ/κή Πάρεδρος, Πετρουλάκη Μαρία Αντεισαγγελέας, Κατσαρού Ιωάννα Γραμματέας.

Εκκαλών:   _______   _______ του ______ κάτοικος   _________   _______ αρ. __ .  Εκπροσωπούμενος από πληρεξούσιο Δικηγόρο

Πράξη: Κατ’έφεση της με αρ. 1995/2012 αποφάσεως του Α Μον.Πλημ/κείου Πειραιώς

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατα τη σημερινή δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του εκκαλούντος ο οποίος δεν εμφανίσθηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε η Δικηγόρος Αθηνών Αννα Δημητρουλοπούλου η οποία δήλωσε στο Δικαστήριο ότι ο εκκαλών δεν μπορεί να εμφανισθεί σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος και για το λόγο αυτό τον διορίζει πληρεξούσιό του με την από 25-11-2013 εξουσιοδότηση και ζήτησε να γίνει δεκτή η παράστασή της. Κατέθεσε το με αρ.   30200033596 γραμμ. προείσπραξης του Δ.Σ.Πειραιώς. Στη συνέχεια ανεγνώσθη η εξουσιοδότηση.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε να γίνει δεκτή η δια πληρεξουσίου εκπροσώπηση του εκκαλούντος. Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την με αριθμό ΒΤ-6448/2013 απόφασή του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ’άρθρο 340 παρ. 2 εδ. α , β γ του Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005, σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του, Η δήλωση γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γΤαυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίσθηκε η Δικηγόρος Αθηνών Αννα Δημητρουλοπούλου [AM ΔΣΑ 35092] προσκόμισε την από 25-11-2013 εξουσιοδότηση του εκκαλούντος, στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του από τα Κ.Ε.Π. Αθηνών [Τμήμα Αλλοδαπών] και με την οποία της παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της με αριθμό 1760/2-10-2012 εφέσεώς του κατά της υπ’αριθμ. 1995/16-2-2012 αποφάσεως του Α’Μον/λούς Πλημ./κείου Πειραιώς. Επειδή η εκπροσώπηση αυτή του εκκαλούντος από την ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρο είναι νομότυπη, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να γίνει δεκτή.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την εκπροσώπηση του απολλειπομενού εκκαλούντος από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, αυθημερόν.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26-11-2013

Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως

Η Εισαγγελέας, έλαβε το λόγο και είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από εκπρόθεσμη έφεση που ο εκκαλών έχει ασκήσει κατά της υπ’ αριθμ. 1995/16-2-2012 αποφάσεως του ενταύθα Α’ Μον. Πλημ. Η οποία έγινε τυπικά δεκτή με την με αριθμό ΒΤ-3104/24-5-2013 απόφ. του Δικαστηρίου τούτου, ανέπτυξε την έκθεση έφεσης σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κλητήριο θέσπισμα που κοινοποιήθηκε στον εκκαλούντα και πρόσθεσε ότι για τη στήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους στο κατηγορητήριο μάρτυρες τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πρόεδρος και βρέθηκαν ο πρώτος παρών και ο δεύτερος απών.

ΗI πληρεξούσια του εκκαλούντος κατόπιν σχετικής ερωτήσεως της Προέδρου δήλωσε ότι έχει κλητεύσει μια μάρτυρα υπερασπίσεως το όνομα της οποίας εκφωνήθηκε και βρέθηκε παρούσα.

Στη συνέχεια αφού αποχώρησε από την αίθουσα κατ’άρθρο 350 του ΚΠΔ, η μάρτυς υπερασπίσεως, παρέμεινε ο μάρτυς κατηγορίας ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις της Προέδρου περί των στοιχείων της ταυτότητάς του κ.λ.π. αποκρίθηκε ότι ονομάζεται   _________   _________, είναι υπάλληλος ΟΑΕΕ   _________ κατοικεί ως εκ της εργασίας του στον Πειραιά, είναι Ελλ.Χ.Ο. δεν γνωρίζει τον εκκαλούντα και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τον τύπο του όρκου που επιθυμεί να δώσει ορκίσθηκε επί του Ιερού Ευαγγελίου σύμφωνα με το άρθρο 218 του ΚΠΔ όπως τούτο τροπ. με το άρθρο 39 του Ν. 4055/12 εξεταζόμενος κατέθεσε τα εξής: «Ο εκκαλών οφείλει όλο το ποσό του κατηγορητηρίου., ήτοι #27.625,75# ευρώ για το χρονικό διάστημα από 07/2006 έως 04/2011. Δεν έχει προβεί σε ρύθμιση και δεν γνωρίζω τους λόγους. Μέχρι σήμερα ουδεμία καταβολή».

Ακολούθως κατόπιν προτάσεως της Εισαγγελέως ανεγνώσθησαν τα πρακτικά της πρωτόδικης καθώς επίσης και τα προσκομισθέντα από την πληρεξούσια: 1]Η με αριθμό -2344- περίληψη κατασχετήριας εκθέσεως επί ακινήτου του εκκαλούντος.

Η πληρεξούσια αφού έλαβε το λόγο είπε: «Εχει αναγγελθεί μόνο η Τράπεζα».

Επειτα αφού προσκλήθηκε προσήλθε η μάρτυς υπερασπίσεως, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις της Προέδρου περί των στοιχείων της ταυτότητάς της κ.λ.π. αποκριθηκε ότι ονομάζεται   _________   _________ του Ηλία και της Στυλιανής, γενν. την 16-9-1970, είναι Ιδιωτική υπάλληλος, Ελλ.Χ.Ο. γνωρίζει τον εκκαλούντα και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τον τύπο του όρκου που επιθυμεί να δώσει ορκίσθηκε επί του Ιερού Ευαγγελίου σύμφωνα με το άρθρο 218 του ΚΠΔ όπως τούτο τροπ. με το άρθρο 39 του Ν. 4055/12 εξεταζόμενη κατέθεσε τα εξής:

«Εργάζομαι στην επιχείρηση του εκκαλούντος. Εμπορεύεται μανόμετρα. Οι εποχές είναι δύσκολες και όλοι οι εταίροι προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα χρήματα. Ο εκκαλών πληρώνει κατά πρώτον το Ι.Κβ με δόσεις. Κατά την προηγούμενη δικάσιμο ζήτησε αναβολή γιατί ευελπιστούσε ότι θα ανοίξουν οι δουλειές του στα γενικά πλαίσια της ανάπτυξης που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω τον λόγο που δεν καταβάλλονταν οι εισφορές από το 2006 όπως με ρωτάτε. Οι πληρωμές του προσωπικού ήταν πάντα σωστές. Ποτέ δεν μας άφησε εκτεθημένους. Πάντα προσπαθούσε και ο εκκαλών αλλά και οι εταίροι του να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους για να μπορούν να στέκονται στην αγορά. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πληρώσουν».

Στη συνέχεια η Εισαγγελέας στην οποία δόθηκε ο λόγος πρότεινε την ενοχή του εκκαλούντος για την πράξη της παραβίασης του Αναγκαστικού Νόμου 86/67 [ΟΑΕΕ] όπως του αποδίδεται στο κατηγορητήριο.

Η πληρεξούσια του εκκαλούντος, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπισή της και ζήτησε να του αναγνωρισθεί ελαφρυντικό.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως του κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την υπ’αριθμ. ΒΤ-6448/2013 απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα. Επειδή όμως το Δικαστήριο πείστηκε ότι η εκπρόθεσμη άσκησή της οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ειδικότερα ότι η απόφαση κοινοποιήθηκε στην οδό   _________ αρ. ‘   ___   _______, ενώ η ορθή διεύθυνσή του ήταν στην οδό   _______ αρ. ___ στον   _______και έτσι ο εκκαλών δεν έλαβε γνώση αυτής έγκαιρα για να ασκήσει εμπρόθεσμα της έφεσή του κατά της εκκαλουμένης απόφασης. Συνεπώς θεώρησε ότι αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και την έκανε δεκτή κατά το τυπικό της μέρος με την με αρ. ΒΓ-3104/24-5-201 j απόφασή του. Επομένως η υπόθεση εξετάζεται στην ουσία της.

Ακολούθως από την αποδεικτική διαδικασία, την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως από τα έγγραφα των οποίων η ανάγνωση έγινε στο ακροατήριο, και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, το Δικαστήριο πείσθηκε ότι ο κατηγορούμενος στον Πειραιά στις 7/7/2011, δεν κατέβαλε στον ασφαλιστικό φορέα του τις αφορωσεις τον ίδιο ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα, 7/06- 6/07 και 9/07-4/11 κατά τη νόμιμη προθεσμία καταβολής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό, όπως προκύπτει και από την κατάθεση του μάρτυρα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ εκπροσωπούμενο από πληρεξούσιο Δικηγόρο τον εκκαλούντα   _______   _______ του   _______, κάτοικο   _________.

Εισάγεται κατόπιν της με αρ. 1760/2-10-2012 εφέσεως που άσκησε ο εκκαλών κατά της υπαριθμ. 1995/16-2-2012 αποφ. Του Α Μον.Πλημ.   _________.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ΕΝΟΧΟ, του ότι: «Στο Κέντρο   _________ κατά τον έλεγχο που έγινε την 7-7-2011 ενώ ασκούσε το επάγγελμά του ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧ. ΕΙΔΩΝ και διατηρούσε κατάστημα στο όνομά του στην οδο   _______αρ. __, κατά το χρονικό διάστημα από 07/2006 – 06/2007 & 09/2007 – 04/2011 κατά το οποίο είχε νόμιμη υποχρέωση καταβολής, των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών [εργοδοτικών] προς το Ταμείο ασφάλισης Επαγγελματιών Ελλάδας, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας ήδη Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν κατέβαλε αυτές [εισφορές] μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που αυτές έγιναν απαιτητές και που ανέρχονται, κατά το προαναφερθέν διάστημα, στο ποσό των #27.625,75# ευρώ».

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεορίαση στο ακροατήριό του, αυθημερόν.

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26-11-2013

Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα η οποία πρότεινε να επιβληθεί σε βάρος του εκκαλούντος που κηρύχθηκε ένοχος, ποινή φυλακίσεως τριών μηνών και χρηματική ποινή εξακοσίων [600] ευρώ, καθώς και τα έξοδα της δίκης ποσού [240] ευρώ.

Την πληρεξούσια του εκκαλούντος που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής φυλακίσεως και της χρηματικής.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχο ο εκκαλών προβλέπεται και τιμωρείται από τις. διατάξεις των άρθρων, 1, 12, 14, 18, 26 παρ. 1 , 27 παρ. 1, 51, 53, 79 του Π.Κ. και άρθρ. 1 παρ. 1 του Α.Ν. 86/67 του άρθρου 30 του Ν. 3904/2010 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 1, 5, 15 και 16 του Π.Δ. 258/2005.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ενός υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο εκκαλών έχει τελέσει και αφ ετέρου την προσωπικότητα του εκκαλούντος κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία. Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις [χρόνος, τόπος, τρόπος] κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα την ένταση του δόλου του εκκαλούντος.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του εκκαλούντος, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο εκκαλών επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και την μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του εκκαλούντος και των μελών της οικογένειας του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εκκαλούντα σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων μηνών και σε χρηματική ποινή εξακοσίων [600] ευρώ, καθώς και στα έξοδα της δίκης ποσού [240] ευρώ εισπρακτέα σύμφωνα με το Νόμο [άρθρ. 582 και 373 του Κ.Π.Δ.]

Η πληρεξούσια Δικηγόρος του εκκαλούντος σε σχετική ερώτηση της Προέδρου απάντησε ότι ο πελάτης της δικαιούται του ευεργετήματος της 3έτους αναστολής εκτελέσεως της ποινής όπως προκύπτει και από την έγγραφη δήλωση του εκκαλούντος στην από 25-11-2013 εξουσιοδότησή του.

Η Εισαγγελέας μετά ταύτα πρότεινε την αναστολή εκτελέσεως της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα επί μία τριετία.

Η πληρεξούσια συνήνεσε.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την υπ’αριθμ. ΒΤ-6448/2013 απόφαση το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 ΕΠΕΙΔΗ από την έρευνα των περιστάσεων, κάτω από τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, κυρίως δε από τα αίτια αυτής, τον προηγούμενο βίο και το Χαρακτήρα του εκκαλούντος, καθώς και κατά τη δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του εκκαλούντος προκύπτει ότι ο εκκαλών δεν καταδικάστηκε μέχρι σήμερα αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη του ενός [1] έτους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι αναγκαία για να τον αποτρέψει από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων και ως εκ τουτου πρέπει, επειδή συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99 παρ. 1 του Π.Κ. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3904/2010 να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω ποινής φυλάκισης, που επιβλήθηκε στον εκκαλούντα για μία τριετία.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της προαναφερομενης ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε στον εκκαλούντα επί μία τριετία

Γίνεται μνεία ότι μετά από την κατάθεση των μαρτύρων, την ανάγνωση των εγγράφων, και πριν από την έκδοση οποιοσδήποτε αποφάσεως δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του δίκης αυθημερόν.

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26 Νοεμβρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ.Άποφ. Β.Τ. 6448/2013
ΤΟ Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ εκπροσωπούμενο από πληρεξούσιο Δικηγόρο τον εκκαλούντα   _______   _______ του   _______, κάτοικο   ________  _______ αρ. _.

Εισάγεται κατόπιν της με αρ. 1760/2-10-2012 εφέσεως που άσκησε ο εκκαλών κατά της υπ’αριθμ. 1995/16-2-2012 αποφ. του Α’ Μον.Πλημ. Πειραιώς.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ΕΝΟΧΟ για την πράξη της παράβασης του Α.Ν. 86/67 [ΟΑΕΕ] που έλαβε χώρα στον   Πειραιά κατά τον έλεγχο που εγινε στις 7-7-2011 και αφορά στο χρονικό διάστημα από 07/2006 – 06/2007 & 09/2007-04/2011.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εκκαλούντα σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων μηνών και σε χρηματική ποινή εξακοσίων [600] ευρώ, καθώς και στα έξοδα της δίκης ποσού [240] ευρώ εισπρακτέα σύμφωνα με το Νόμο [άρθρ. 582 και 373 του Κ.Π.Δ.]

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του αυθημερόν. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26 Νοεμβρίου 2013

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία