fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 661/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Χριστίνα Τζίμα Πρόεδρος Πρωτοδικών, Κωνσταντίνος Κούκουλης Πλημμελειοδίκης, Γεωργία Μασούρα Ειρηνοδίκης που ορίσθηκε με την με αριθμό 10/2011 πράξη του

Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου (επειδή κωλύονται οι Τακτικοί Δικαστές) Μαρία Δημητριάδου Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών (επειδή κωλύεται ο Εισαγγελέας), Παρασκευή Κυριάκού  Γραμματέας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ:
1)  _________    _________   του  _________  , κάτοικος  _________   απών
2)  _________    _________   του  _________  , κάτοικος  _________   παρών

ΠΡΑΞΕΙΣ:
1. Ηθική αυτουργία σε παράνομη προώθηση λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα
2.Πλαστογραφία με χρήση
3. Άμεση συνέργεια σε παράνομη προώθηση λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα
4. Ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, που έγινε δημόσια στο ακροατήριό του, η Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορούμενων, από τους οποίους εμφανίστηκε ο δεύτερος. Ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του και είπε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται πιο πάνω και ότι διορίζει συνήγορο υπεράσπισης τον παρόντα δικηγόρο Αθήνας Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, όπως προκύπτει από το από 10/09/2010 αποδεικτικό επίδοσης του αρχ/κα  _________    _________   που υπηρετεί στο Α.Τ.  _________  , έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητευθεί για να εμφανισθεί σήμερα στο Δικαστήριο τούτο. Επειδή επομένως δεν εμφανίστηκε, πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρών (340 παρ. 3 ΚΠοινΔ).

Η Πρόεδρος είπε στον παρόντα κατηγορούμενο ν’ ακούσει με προσοχή την κατηγορία και να παρακολουθήσει την συζήτηση στο ακροατήριο. Επίσης του είπε ότι έχει δικαίωμα να εκθέσει τους ισχυρισμούς του και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του ύστερα από την εξέταση κάθε μάρτυρα και την έρευνα κάθε αποδεικτικού μέσου.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η Εισαγγελέας, η οποία συνοπτικά ανέφερε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι. Επίσης είπε ότι, για να υποστηρίξει την κατηγορία, κάλεσε μάρτυρες αυτούς που αναφέρονται στο τέλος του κατηγορητηρίου. Τα ονόματα αυτών εκφώνησε η Πρόεδρος και βρέθηκαν παρόντες οι  _________    _________   του  _________  και  _________    _________   του  _________  , κάτοικοι  _________  , απόντες οι  _________   του  _________  , κάτοικος  _________  , και  _________    _________  του  _________  ,κάτοικος  _________   _________  , και παρών ο  _________  _________  του  _________  , κάτοικος  _________   _________  . Για τον ανωτέρω αναφερόμενο απόντα μάρτυρα  _________    _________  προσκομίστηκε η από 4/3/2011 ιατρική γνωμάτευση η οποία γνωστοποιούσε στο Δικαστήριο το λόγο της απουσίας του.

Κατόπιν η Πρόεδρος ζήτησε γενικές πληροφορίες από τον παρόντα κατηγορούμενο για την πράξη για την οποία κατηγορείται και του είπε ότι θα απολογηθεί αφού τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία. Ο κατηγορούμενος έδωσε τις πληροφορίες αυτές και δήλωσε ότι έχει καλέσει μάρτυρα για την υπεράσπισή του.

Η Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης και βρέθηκε παρούσα και η μάρτυρας υπεράσπισης  _________    _________  του  _________  , κάτοικος  _________  .

Στη συνέχεια αποχώρησαν από το ακροατήριο όλοι οι μάρτυρες, όπως προβλέπει το άρθρο 350 Κ.Π.Δ., εκτός από τον πρώτο.

Ο μάρτυρας αυτός ρωτήθηκε από την Πρόεδρο και είπε ότι ονομάζεται  _________    _________   του  _________  , γεννήθηκε στην  _________  το 1980, ασκεί το επάγγελμα του αστυνομικού και υπηρετεί στην Υ.Α.  _________  . Δήλωσε επίσης ότι τους κατηγορούμενους τους γνωρίζει και δεν είναι συγγενής τους και ότι είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Μετά απ’ αυτά ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το άρθρο 218 Κ.Π.Δ., και κατέθεσε τα παρακάτω: Διενεργήσαμε έλεγχο σε παράδρομο της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς  _________  . Ο ________ με φορτηγό ιδιοκτησίας άλλου Ιρακινού, του πρώτου κατηγορουμένου, μετέφερε 68 λαθρομετανάστες με αντάλλαγμα το ποσό των 2.500 δολαρίων που κατέβαλαν οι οικογένειές τους. Στην κατοχή του βρέθηκε μια κάρτα τηλεφώνου και ένα χαρτάκι με το όνομα « _________   _________  ». Ο ίδιος ο  _________   _________   μας υπέδειξε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Προέκυψε ότι ήταν αριθμός με σύνδεση και ανήκε στον 2° κατηγορούμενο. Υπήρχαν δύο αυτοκίνητα, που ήταν προπομποί του φορτηγού. Το ένα από αυτά ήταν  _________   πράσινο. Η υπηρεσία μου δεν ξέρω αν τον κάλεσε. Το φορτηγό ήταν αποχαρακτηρισμένο με πλάστες πινακίδες. Ο οδηγός  _________   _________   ανέφερε ότι δε γνώριζε ότι οι πινακίδες ήταν πλαστές. Είπε ότι του έδωσε το φορτηγό ο 1ος κατηγορούμενος, ο οποίος δεν είχε συλληφθεί. Δεν γνώριζε τίποτε άλλο ο οδηγός. Δεν ήμουν παρών την ώρα του ελέγχου. Στον δεύτερο κατηγορούμενο φτάσαμε από την πρόσφατη κλήση -εισερχόμενη ή εξερχόμενη δε θυμάμαι- που μας υπέδειξε ο οδηγός. 

Κατόπιν προσήλθε ο 2ος μάρτυρας, ο οποίος ρωτήθηκε από την Πρόεδρο και είπε ότι ονομάζεται  _________    _________   του  _________  , κάτοικος  _________  . Δήλωσε επίσης ότι τους κατηγορούμενους τους γνωρίζει και δεν είναι συγγενής τους και ότι είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Μετά απ’ αυτά ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το άρθρο 218 Κ.Π.Δ., και κατέθεσε τα παρακάτω; Υπηρετώ ως αστυνομικός και μου ανέθεσαν να διαπιστώσω αν οι πινακίδες ήταν πλαστές. Ήταν πράγματι πλαστές, καθόσον δεν είχαν ούτε σφραγίδα, ούτε πλαίσιο και ήταν φτιαγμένες από λεπτό αλουμίνιο. Δεν ξέρω όμως ποιος συνδέεται με τις πλαστές πινακίδες.

Στη συνέχεια ο 3ος μάρτυρας προσήλθε, ρωτήθηκε από την Πρόεδρο και είπε ότι ονομάζεται  _________  _________  του  _________  , γεννήθηκε στις  _________   το 1966, ασκεί το επάγγελμα του αστυνομικού και κατοικεί στην  _________    _________  . Δήλωσε επίσης ότι τους κατηγορούμενους τους γνωρίζει και δεν είναι συγγενής τους και ότι είναι Ελληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Μετά απ’ αυτά ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το άρθρο 218 Κ.Π.Δ., και κατέθεσε τα παρακάτω: Υπηρετώ ως ανθυπαστυνόμος στο Τ.Α.  _________  . Είχαμε συλλάβει τον 1° κατηγορούμενο για ληστεία και προφυλακίστηκε στον  _________  . Μετά από τον ίδιο πιάσαμε τους συνεργούς τους για προώθηση λαθρομεταναστών. Η Εισαγγελία Κατερίνης ζήτησε διευκρινίσεις για την ταυτότητά του. Με τον οδηγό δεν είχαμε καμία σχέση. Ο  _________   δήλωνε διεύθυνση κατοικίας στην περιοχή, επειδή είχε δεσμό με μια κοπέλα εκεί. Μας κατονόμασε τους συνεργούς του, επειδή φοβόταν. Για πλαστές πινακίδες δεν είπε τίποτα. Ως προς την υπόθεση που συζητείται, είπε ότι αυτός ήταν ο εγκέφαλος, αυτός τα οργάνωνε. Ήταν αστυνομικός στο Ιράκ, ήξερε άπταιστα ελληνικά. Βρήκαμε φορτηγάκι με παραποιημένες πινακίδες εκεί στου Ρέντη. Δεν ανέφερε να έχει κάποια σχέση με τον 2° κατηγορούμενο. Είχε τεράστιο δίκτυο, έστελνε τους δικούς του στον Έβρο, αγόρασαν φορτηγό στη Ν.  _________  , το παραποίησαν και έκαναν τη μεταφορά. Πριν από 20 ημέρες δικαζόταν ο συνεργάτης του, που απελάθηκε. Μέχρι πέρυσι ήταν κρατούμενος. Δεν έμαθα αν απελάθηκε. Τα ονόματα  _________  και  _________  εμάς, ως Τ.Α.  _________  , δε μας λένε τίποτα.

Μετά, διαβάστηκαν στο ακροατήριο τα έγγραφα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, δηλαδή:

  1. Η από 29/9/2006 έκθεση κατάσχεσης αυτοκινήτου.
  2. Η από 29/9/2006 έκθεση παράδοσης-κατάσχεσης.
  3. Η από 29/9/2006 έκθεση παράδοσης-κατάσχεσης.
  4. Η από 29/9/2009 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής.
  5. Το υπ’ αριθ. 02074/9-9-2006 τιμολόγιο-δελτίο αποστολής.
  6. Η υπ’ αριθ. ΕΚΒ 2228 48/21-10-1993 άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου.
  7. Η από 29/9/2009 έκθεση σύλληψης.
  8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/1509/1-α727-11-2006 έγγραφο του Τ.Α. _________   _________  .
  9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α52360/27-2-2008 έγγραφο της _______.

 

Επίσης προσκομίστηκε από το συνήγορο υπεράσπισης του 2ου κατηγορουμένου και αναγνώστηκε από την Πρόεδρο φ/φο της επαγγελματικής κάρτας του κατηγορουμένου.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα της μάρτυρος της υπεράσπισης.

Η μάρτυρας αυτή προσήλθε, ρωτήθηκε από την Πρόεδρο και είπε ότι ονομάζεται  _________    _________  του  _________  , γεννήθηκε στην  _________  το 1976 και κατοικεί στο  _________    _________  . Δήλωσε επίσης ότι είναι σύζυγος του 2ου κατηγορουμένου, Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη. Μετά απ’ αυτά ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το άρθρο 218 Κ.Π.Δ., και κατέθεσε τα παρακάτω: Το κινητό του ισχύει, τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ψευδή. Είναι επαγγελματικό το τηλέφωνο, το χρησιμοποιεί και στα διαφημιστικά κ.λπ. Κάνει διανομές σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, έρχεται σε επαφή κυρίως με αρτεργάτες. Δεν έχει καμία σχέση με αλλοδαπούς. Το 2006 είχε ένα  _________  άσπρου χρώματος.  _________   δεν είχε ποτέ.  _________  έχει τώρα. Στο  _________   κατοικούμε, εκεί είναι και η επαγγελματική μας έδρα. Το κινητό του είχε κλαπεί. Το είχε δηλώσει στην αστυνομία. Αλλά το νούμερο το κράτησε. Είναι και πάνω στα φορτηγά που κάνουν διανομή. Περίπτερο δεν είχε ποτέ. Δεκατέσσερα χρόνια είμαστε μαζί. Σταθερό που να αρχίζει από 34 δεν είχαμε ποτέ. Πάντα άρχιζε από 21058 το σταθερό μας.

Η Πρόεδρος κάλεσε τον παρόντα κατηγορούμενο να απολογηθεί. Αυτός απολογούμενος δήλωσε τα εξής: Εγώ κλήθηκα στα τέλη του 2006 από ο Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου. Παρακολουθούσαν εμένα και το τηλέφωνό μου. Εγώ δεν είχα διαπιστώσει τίποτα. Συμπλήρωσα χαρτιά. Περίμενα να τελειώσουν οι διαδικασίες. Ποτέ δεν είχα σχέση με όλα αυτά. Από τη δικογραφία ενημερώθηκα. Επειδή προμηθεύω 150 φούρνους στον  _________  , αν κάποιος υπάλληλος είχε σχέση δεν ξέρω. 43 χρόνια υπάρχει η επιχείρηση αυτή του πατέρα μου. 15 χρόνια τη διαχειρίζομαι εγώ. Ίσως ο προπομπός του είχε δώσει αλλαγμένο νούμερο. Εισερχόμενη ήταν η κλήση. Δεν είχα ποτέ περίπτερο, ούτε  _________  , ούτε σταθερό από 34. Δε γνωρίζω κανέναν από αυτούς. Έχω εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και έχω ταλαιπωρηθεί χωρίς λόγο και αιτία.

Η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα αν έχει ανάγκη για συμπληρωματική εξέταση ή διασαφήνιση και μετά από αρνητική της απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Κατόπιν έλαβε το λόγο η Εισαγγελέας, η οποία αναφέρθηκε στην κατηγορία και πρότεινε να κηρυχθεί αθώος ο 2ος κατηγορούμενος και ένοχος ο 1ος κατηγορούμενος για την υπό στοιχείο (Α’) του κατηγορητηρίου πράξη και αθώος κατά τα λοιπά.

Ο συνήγορος του 2ου κατηγορούμενου έλαβε το λόγο και ζήτησε την απαλλαγή του  πελάτη του. Ομοίως και ο κατηγορούμενος.

Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη με παρούσα και τη Γραμματέα f | κατήρτισε την απόφαση, την οποία στη συνέχεια η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως δημόσια ? στο ακροατήριο. Η απόφαση αυτή είναι η εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης στο ακροατήριο, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο, την απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου κι απ’ όλη τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος  _________    _________   του  _________  : Α) Με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της παράνομης προώθησης λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα. Συγκεκριμένα, με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισε τον  _________   _________    _________  να οδηγήσει το με αριθμό πλαισίου  _________  και αριθμό κινητήρα  _________  Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ιδίου ( _________    _________  ), και να παραλάβει τις νυχτερινές ώρες της 28-9­2006 από αγροτική περιοχή του  _________  με σκοπό να τους μεταφέρει στην Αθήνα (68) αλλοδαπούς (44 Ιρακινούς, 19 Πακιστανούς, 4 Παλαιστίνιους και 1 Μαυριτανό), οι οποίοι νυχτερινές ώρες της 27-9-2006 είχαν εισέλθει λάθρα στη χώρα μας από αφύλακτο σημείο της Ελληνοτουρκικής μεθορίου (περιοχή  _________  ), και με τον τρόπο αυτό να προωθήσει τους ανωτέρω λαθρομετανάστες στο εσωτερικό της Ελληνικής Επικράτειας έναντι χρηματικής αμοιβής 2.500 δολαρίων τον καθένα, πλην όμως ο ανωτέρω οδηγός συνελήφθη κατά γενόμενο τροχονομικό έλεγχο από αστυνομικούς του Α.Τ.  _________  στην Επ.Ο.  _________  –  _________     _________  (οδό παράπλευρη της Ν.Ε.Ο.  _________  , που παρακάμπτει τα διόδια  _________  ) την 29-9-2006 και περί ώρα 04:10. Β) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός, που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, και στη συνέχεια έκανε χρήση αυτών. Συγκεκριμένα, την 28-9-2006 κατασκεύασε με ψιλό και εύκαμπτο φύλλο αλουμινίου τέσσερις (4) πινακίδες κυκλοφορίας με στοιχεία  _________  , οι οποίες δεν έφεραν επάνω τους την κρατική στρογγυλή σφραγίδα ούτε είχαν μαύρο πλαίσιο, και στη συνέχεια τοποθέτησε αυτές στο με αριθμό πλαισίου  _________  και αριθμό κινητήρα  _________  Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ιδίου, με το οποίο διενεργήθηκε η προαναφερθείσα πράξη της παράνομης προώθησης λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα.

Επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται παραπάνω.Ωστόσο από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχτηκε  ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος  _________    _________   του  _________   είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην παράνομη προώθηση λαθρομεταναστών στην ελληνική επικράτεια, και δη ότι παρείχε άμεση εκδρομή στον οδηγό _______  _______.Επομένως πρέπει να κηρυχθεί αθώος και συνακόλουθα πρέπει να αθωωθεί και ο 1ος κατηγορούμενος  _________    _________   του  _________   για την πράξη της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη.

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας με απόντα τον κατηγορούμενο  _________    _________   του  _________  , κάτοικο  _________   και με παρόντα τον κατηγορούμενο  _________    _________  του  _________  , κάτοικο  _________.

Κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο  _________    _________   ένοχο του ότι: Α) Με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της παράνομης προώθησης λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα. Συγκεκριμένα, με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισε τον  _________   _________    _________  να οδηγήσει το με αριθμό πλαισίου  _________  και αριθμό κινητήρα  _________  Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ίδιου ( _________    _________  ), και να παραλάβει τις νυχτερινές ώρες της 28-9-2006 από αγροτική περιοχή του  _________  με σκοπό να τους μεταφέρει στην Αθήνα (68) αλλοδαπούς (44 Ιρακινούς, 19 Πακιστανούς, 4 Παλαιστίνιους και 1 Μαυριτανό), οι οποίοι νυχτερινές ώρες της 27-9-2006 είχαν εισέλθει λάθρα στη χώρα μας από αφύλακτο σημείο της Ελληνοτουρκικής μεθορίου (περιοχή  _________  ), και με τον τρόπο αυτό να προωθήσει τους ανωτέρω λαθρομετανάστες στο εσωτερικό της Ελληνικής Επικράτειας έναντι χρηματικής αμοιβής 2.500 δολαρίων τον καθένα, πλην όμως ο ανωτέρω οδηγός συνελήφθη κατά γενόμενο τροχονομικό έλεγχο από αστυνομικούς του Α.Τ.  _________  στην Επ.Ο.  _________  –  _________   _________  (οδό παράπλευρη της Ν.Ε.Ο.  _________  , που παρακάμπτει τα διόδια  _________  ) την 29-9-2006 και περί ώρα 04:10. Β) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός, που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, και στη συνέχεια έκανε χρήση αυτών. Συγκεκριμένα, την 28-9-2006 κατασκεύασε με ψιλό και εύκαμπτο φύλλο αλουμινίου τέσσερις (4) πινακίδες κυκλοφορίας με στοιχεία  _________  , οι οποίες δεν έφεραν επάνω τους την κρατική στρογγυλή σφραγίδα ούτε είχαν μαύρο πλαίσιο, και στη συνέχεια τοποθέτησε αυτές στο με αριθμό πλαισίου  _________  και αριθμό κινητήρα  _________  Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ιδίου, με το οποίο διενεργήθηκε η προαναφερθείσα πράξη της παράνομης προώθησης λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα.

Κηρύσσει τον δεύτερο κατηγορούμενο  _________    _________  του  _________   αθώο του ότι στην Επ.Ο.  _________  –  _________    _________  (οδό παράπλευρη της Ν.Ε.Ο.  _________  , που παρακάμπτει τα διόδια  _________  ) την 29-9-2006 και περί ώρα 04:10, με πρόθεση παρείχε άμεση συνδρομή στο δράστη παράνομης προώθησης λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, κατά τη διάρκεια και στην εκτέλεση της ανωτέρω πράξης. Συγκεκριμένα, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο μάρκας  _________   , χρώματος σκούρο πράσινο, μοντέλο 1999, εκινείτο ως προπομπός του με αριθμό πλαισίου  _________  και αριθμό κινητήρα  _________  Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου που οδηγούσε ο  _________   _________    _________  , παρέχοντας με τον τρόπο αυτό άμεση συνδρομή στον ανωτέρω οδηγό κατά την τέλεση από αυτόν της προαναφερθείσας πράξης της παράνομης προώθησης λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να τον ενημερώνει για την αποφυγή ενδεχόμενου αστυνομικού ελέγχου.

Κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο  _________    _________   αθώο του ότι με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της άμεσης συνέργειας σε παράνομη προώθηση λαθρομεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα. Συγκεκριμένα, με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισε τον δεύτερο κατηγορούμενο ( _________   _________  ) να τελέσει την ανωτέρω άδικη πράξη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Κατερίνη, 08/03/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αφού απαγγέλθηκε η παραπάνω απόφαση, η Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί στον 1° κατηγορούμενο που κηρύχτηκε ένοχος φυλάκιση ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο όσον αφορά την 1η πράξη και φυλάκιση δώδεκα (12) μηνών για τη 2η πράξη.

Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη με παρούσα και τη Γραμματέα κατήρτισε την απόφαση, την οποία στη συνέχεια η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως δημόσια στο ακροατήριο. Η απόφαση αυτή είναι η εξής:

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχτηκε ένοχος ο 1ος κατηγορούμενος προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12, 14, 18, 26 § 1, 27, 46 § 1αι, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 79, 94 § 1, 216 § 1 ΠΚ, 88 § 1 β’ Ν. 3386/2005 και τιμωρούνται σύμφωνα με αυτές.

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 1) τη βαρύτητα του εγκλήματος που διαπράχτηκε και 2) την προσωπικότητα του κατηγορουμένου. Ειδικότερα για τη βαρύτητα έλαβε υπόψη του: α) το μέγεθος της βλάβης ή του κινδύνου για το έννομο αγαθό κατά του οποίου στράφηκε το έγκλημα, β) το είδος του δόλου του κατηγορουμένου,γ) τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος καθώς και τις περιστάσεις, κάτω από τις οποίες έγινε, για την προσωπικότητα δε του κατηγορουμένου: α) τα αίτια από τα οποία κινήθηκε ο κατηγορούμενος για να διαπράξει το παραπάνω έγκλημα, β) το σκοπό που επεδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του, δ) τη διαγωγή του πριν και μετά το έγκλημα και ε) την οικογενειακή και την οικονομική του κατάσταση, κρίνει ότι πρέπει να του επιβληθεί η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

 Καταδικάζει τον κατηγορούμενο  _________    _________   του  _________   που κηρύχτηκε ένοχος σε Λ”1 ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο, όσον αφορά την 1η πράξη, και σε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους για τη 2η  πράξη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Κατερίνη, 08/03/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Επειδή στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 Π.Κ. περί καθορισμού συνολικής ποινής των ποινών που έχουν επιβληθεί στον κατηγορούμενο για τα παραπάνω συρρέοντα εγκλήματα. Επομένως πρέπει να καθοριστούν οι αναφερόμενες στο διατακτικό συνολικές ποινές, όπως ειδικότερα ορίζεται σε αυτό, εν όψει και των προϋποθέσεων που καθορίζει η διάταξη αυτή.

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επαυξάνει την ποινή φυλάκισης των δύο (2) ετών που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για την α’ πράξη για τον πρώτο μεταφερόμενο κατά εξήντα επτά (67) έτη [ένα έτος για καθένα από τους λοιπούς 67 μεταφερόμενους] και κατά έξι (6) μήνες από την ποινή φυλάκισης του ενός (1) έτους που του επιβλήθηκε για τη β’ πράξη και καθορίζει συνολική ποινή φυλάκισης εξήντα εννέα (69) ετών και έξι (6) μηνών.

 Επαυξάνει τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για την α’ πράξη για τον πρώτο μεταφερόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για καθέναν από τους λοιπούς [67X5.000=335.000] και καθορίζει συνολική χρηματική ποινή τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ.

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Κατερίνη, 08/03/2011

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης η Εισαγγελέας έλαβε το λόγο και πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο που κηρύχτηκε ένοχος συνολική ποινή φυλάκισης εξήντα εννέα (69) ετών και έξι (6) μηνών και συνολική χρηματική ποινή τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ.

Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη με παρούσα και τη Γραμματέα κατήρτισε την απόφαση, την οποία στη συνέχεια η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως δημόσια στο ακροατήριο. Η απόφαση αυτή είναι η εξής:

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, η Εισαγγελέας έλαβε το λόγο και πρότεινε να είναι εκτιτέα τα δέκα (10) έτη από την επιβληθείσα ποινή φυλάκισης και να μετατραπεί η εκτιτέα ποινή φυλάκισης σε χρηματική προς δέκα (10) ευρώ ημερησίως.

Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη με παρούσα και τη Γραμματέα κατήρτισε την απόφαση, την οποία στη συνέχεια η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως δημόσια στο ακροατήριο. Η απόφαση αυτή είναι η εξής:

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από τη συνολική ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε παραπάνω στον καταδικασμένο κατηγορούμενο, πράττει να καθοριστεί εκτιτέα ποινή φυλάκισης δέκα (10) ετών.

Επιπλέον, από την έρευνα των περιστάσεων, υπό τις οποίες διαπράχτηκαν οι πράξεις και κυρίως από τα αίτιά της, την προηγούμενη ζωή και το χαρακτήρα του καταδικασμένου κατηγορούμενου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η χρηματική ποινή είναι αρκετή για να τον αποτρέψει από τη διάπραξη και άλλων εγκλημάτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να μετατραπεί η εκτιτέα ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε σε χρηματική ποινή. Η κάθε ημέρα φυλάκισης, σύμφωνα και με την οικονομική κατάσταση του καταδικασμένου πρέπει να υπολογιστεί σε δέκα (10) ευρώ.

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Από τη συνολική ποινή φυλάκισης των εξήντα εννέα (69) ετών και έξι (6) μηνών που επιβλήθηκε στον καταδικασμένο κατηγορούμενο καθορίζει εκτιτέα ποινή φυλάκισης τα δέκα (10) έτη.

Μετατρέπει την παραπάνω εκτιτέα ποινή φυλάκισης των δέκα (10) ετών σε χρηματική και προσδιορίζει το ποσό που αναλογεί για κάθε ημέρα σε δέκα (10) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, η Εισαγγελέας πήρε και  πάλι το λόγο και πρότεινε να καταδικαστεί ο 1ος κατηγορούμενος στα έξοδα τής ποινικής διαδικασίας ττοσου διακοσιων (200) ευρώ.

Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη με παρούσα και τη Γραμματέα κατήρτισε την απόφασή, την οποία στη συνέχεια η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως δημόσια ” στο ακροατήριο. Η απόφαση αυτή είναι η εξής:

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Πρέπει ο κατηγορούμενος που κηρύχτηκε ένοχος να καταδικαστεί στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, ποσού διακοσιων (200) ευρώ, κατ’ άρθρο 4 περ. στ’ τΠς υπ’ αρ,θμ. 123827 (ΦΕΚ Β 1991/23-12-2010) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφανειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έναρξη ισχύος 23-1-2011).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει τον 1ον κατηγορούμενο στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας τα οποία ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε κα, δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Κατερίνη, 08/03/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ