fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 8465/2005

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αττοτελούμενο από τη Δικαστή Αιμιλία Τσιρίμπα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως και χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Νοεμβρίου 2005 για δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: __________ _____________ του ________________, κατοίκου _____________, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Μαρίνα Τούντα.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της εταιρίας με την επωνυμία «____________ – ___________, ____________ _____ ___________ ___________ __________ __________», η οποία εδρεύει στην ___________ και εκπροσωπείται νόμιμα και εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από’ την πληρεξούσια δικηγόρο της Αικατερίνη Πανέρη.

Ο ανακόπτουν άσκησε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 31-10-­2005 ανακοπή (αριθμ. καταθ. ____________________) και ζήτησε να γίνει δεκτή.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατά τη συζήτηση ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων ζητεί τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. ______________ κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Χαλκιαδάκη, καθώς και της υπ αριθμ. _____________ περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή Ιωάννη Χαλκιαδάκη, με τις οποίες στις 9-11-2005 εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό το περιγραφόμενο σε αυτήν (ανακοπή) ακίνητο αυτού, για την ικανοποίηση της αξιώσεως της καθής, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η αξία του είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στην ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση και στην περίληψή της.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση ανακοπή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Είναι νόμω βάσιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 933 και 954 παρ. 4 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων _____________ ___________ και__________ ____________, οι οποίοι εξετάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, πιθανολογείται ότι η αξία του ακινήτου του ανακόπτοντος, το οποίο δυνάμει της υπ’ αριθμ. _______________ κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Χαλκιαδάκη και της υπ’ αριθμ. _______________ περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 9-11-2005 και περιγράφεται με πληρότητα στην έκθεση και στην ανακοπή, ενόψει της θέσεως και της καταστάσεώς του, ανέρχεται σε 160.000 ευρώ και όχι οε 87.000 ευρώ, όπως εκτιμήθηκε από τον ως άνω Δικαστικό Επιμελητή. Εξάλλου η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 107.000 ευρώ και όχι η προσδιορισθείσα σε 58.000 ευρώ, την οποία όρισε ο ίδιος Δικαστικός Επιμελητής. Επομένως, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή ως και κατ’ ουσία βάσιμη. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται εις βάρος της καθής καθόσον αυτή δεν προκάλεσε με τη στάση της την άσκηση της ανακοπής (άρθρο 177 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την ανακοπή.

Διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. ________________ κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Χαλκιαδάκη, καθώς και της υπ’ αριθμ. _______________ περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή.

Ορίζει την αξία του ακινήτου του ανακόπτοντος, το οποίο εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 9-11-2005 με την προαναφερόμενη έκθεση και την περίληψή της σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ και την τιμή της πρώτης προσφοράς σε 107.000 ευρώ.

Διατάσσει την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 11η Ιανουάριου 2006, ημέρα Τετάρτη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου συνεδρίαση στις 7/11/05

Η Δικαστής                                                   Για τη δημοσίευση η Γραμματέας