fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 3874/2005 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Αθηνών Καλλιόπη Λιόνη έχοντας υπόψη την από 24-1-2005 αίτηση της ___________  ___________  , κατοίκου ___________  , οδός ___________  , αρ. __., που υπογράφεται απο την πληρεξούσια δικηγόρο του Σοφία Γαλάνη, με ΑΜΔΣΠ .

ΚΑΤΑ          .

Της κ. ____________    ____________     του ____________    , κατοίκου ____________    , οδός ____________    , αρ. __.

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση της.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι:                                                  ·

Α. μια επιταγή της τράπεζας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ___________Α.Ε.» Κατάστημα ___________, με αριθμό ___________στην Αθήνα, με ημερομηνία 25-10-2004, ποσού 4.000 Ευρώ, σε διαταγή «εμού του ιδίου» σε χρέωση του με αριθμό ___________λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα η καθής, η οποία αρχικώς οτασθογραφήθηκε και παραδόθηκε από την καθής στον υιό της  __________   _____________    , κάτοικο ___________, οδός ___________,αρ. 17, εν συνεχεία η εν λόγω επιταγή με λευκή οπισθογράφηση παραδόθηκε από τον κ. ____________  ___________     στον υιό της αιτούσης κ. ___________   ___________   του ____________     (κάτοικο ___________  , οδός ___________  , αρ. 34), και από τον κ. ___________   ___________   με λευκή οπισθογράφηση παραδόθηκε στην αιτούσα. Η εν λόγω επιταγή εμφανίσθηκε από την αιτούσα στην Τράπεζα «___________  Α.Ε» (Κατάστημα ___________  ) για πληρωμή την 26-10-2004 και δεν πληρώθηκε γιατί όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του Μηχανογραφικού Κέντρου της πληρώτριας Τράπεζας (ήτοι της Τράπεζας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ___________Α.Ε.»), λόγω ελλείψεως υπολοίπου και σφραγίστηκε από την”’αιτούσα. Τα ανωτέρω βεβαιώνονται στην από 29-10-2004 βεβαίωση της Τράπεζα «___________  Α.Ε» (Κατάστημα ___________  ) , στο σώμα της επίδικης επιταγής , ενώ η εν λόγω βεβαίωση δόθηκε μετά από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην όποια τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη ήτοι της Τράπεζας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ___________Α.Ε.». Κατά συνέπεια της εν λόγω επιταγής η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια από νόμιμη και αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.        .

Β. μία επιταγή της Τράπεζας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ___________Α.Ε.» [Κατάστημα ______, με αριθμό 33374182-0 στην Αθήνα, με ημερομηνία 25-10-2004, ποσού 3.000 Ευρώ, σε διαταγή «εμού του ιδίου» σε χρέωση του με αριθμό ___________λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα η καθής, η οποία αρχικώς οπισθογραφήθηκε και παραδόθηκε από την καθής στον υιό της κ. _________  ____________    , κάτοικο ___________, οδός ___________,αρ. __, εν συνεχεία η εν λόγω επιταγή με λευκή οπισθογράφηση παραδόθηκε από τον κ. ___________ ____________     στον υιό της αιτούσης κ. ___________   ___________   του ____________     (κάτοικο ___________  , οδός ___________  , αρ. __), και από τον κ. ___________   ___________   με. λευκή οπισθογράφηση παραδόθηκε στην αιτούσα. Η εν λόγω επιταγή εμφανίστηκε από την αιτούσα στην Τράπεζα «___________  Α.Ε» (Κατάστημα ___________  ) για πληρωμή την 26-10-2004 και δεν πληρώθηκε γιατί όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του Μηχανογραφικού Κέντρου της πληρώτριας Τράπεζας (ήτοι της Τράπεζας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ___________  . Α.Ε.»), λόγω ελλείψεως υπολοίπου και σφραγίστηκε από την αιτούσα.

Τα ανωτέρω βεβαιώνονται στην από 29-10-2004 βεβαίωση της Τράπεζα «___________  Α.Ε» (Κατάστημα ___________  ) , στο σώμα της επίδικης     δόθηκε μετά από ρητή εξουσιοδότηση της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη ήτοι της Τράπεζας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ___________Α.Ε.». Κατά συνέπεια της εν λόγω επιταγής η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια από νόμιμη και αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων.

Η αίτησή της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες και νόμιμα χαρτοσημασμένες επιταγές.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση .

Διατασσει την καθής να καταβάλει στην αιτούσα δια το κεφάλαιο των ως άνω επιταγών το συνολικό ποσό των 7.000 Ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό νομιμότοκα από την επομένη της προς πληρωμή εμφανίσεως εκαστης εκ των ως άνω επιταγών έως την εξόφληση καθώς και 13  ευρώ  για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής .

Σημειώνεται ότι η καθής η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 8 ΦΕΒ 2005.                                                                                     

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ