fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αρ. Πρωτ.: _____, Αρ. περαίωσης ελέγχου – ολοκλήρωσης κατάθεσης της αίτησης: _____

Αϊτών_________

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

(κατ’άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3869/2010)

Η Ειρηνοδίκης Μυκόνου Βάγια Παφίλη
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΌΨΙΝ

  • Τη με αριθμό κατάθεσης 3/2019 αίτηση του ________ του________ κατοίκου________ περιοχή________ με Α.Φ.Μ________ ο οποίος παραστάθηκε στην παρούσα μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη (Α.Μ/Δ.Σ.Πειραιώς 2517), ΚΑΤΑ 1) Της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού ________ και νομίμως εκπροσωπούμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα …….. ΑΕ», με Α.ΦΜ________ η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχαήλ Δοκιμάκη (Α.Μ/Σ.Σ.Σύρου 39) 2) Της εδρεύουσας στην Αθήνα και επί της _________ και νομίμως εκπροσωπούμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «______ Τράπεζα Α.Ε», με Α.Φ.Μ _________, η οποία παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της (σχετ. η με αριθμό 1376Γ/14-03-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Παναγόπουλου) δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 3) Του _________, ως καθολικού διαδόχου του _____, που εδρεύει στην _____, ____, αριθμός ____, νόμιμα εκπροσωπούμενου, ο οποίος παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της (σχετ. η με αριθμό 1358Γ/14-03-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Παναγόπουλου) δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξρυσι δικηγόρο, 4) Του _______, νομίμως εκπροσωπούμενου Διοικητή του που κατοικοεδρεύει στην _____ και στην προκειμένη περίπτωση την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ _____, που κατοικοεδρεύει στην ______ της νήσου _____, το οποίο παραστάθηκε δια της από 17-04-2019 δηλώσεως της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ _____ (άρθρο 20 παρ. 6 εδ. γ’ ΝΒ. 3086/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 4569/2018), 5) Του ______, ο οποίος παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του (σχετ. η με αριθμό Δ/2742/14-03-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αιγαίου Αντωνίου Χρυσαφίδη) δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ : την _______ του ______, κατοίκου ______, περιοχή ______, με Α.Φ.Μ ______, η οποία παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της (σχετ. η με αριθμό Δ/2744/14-03- 2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αιγαίου Αντωνίου Χρυσαφίδη) δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο,
  • τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 1, 2 και 3 και 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τους Ν. 4161/2013, Ν. 4336/2015, Ν. 4346/2015 και Ν. 4549/2018, καθώς και το άρθρο 58 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4549/2018,
  • τα προσκομισθέντα από τον αιτούντα έγγραφα,
  • την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος και την ανωμοτί εξέταση του ίδιου, καθώς και
  • όσα εξέθεσε προφορικά ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος που παραστάθηκε κατά την ορισθείσα συζήτηση για τυχόν επικύρωση προδικαστικού συμβιβασμού και συζήτηση αιτήματος περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, ήτοι την 25η Ιουνίου 2019,

βάσει των οποίων έκρινε ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αιτήσεως.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη μη επίτευξη του προδικαστικού συμβιβασμού.

ΔΕΧΕΤΑΙ αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη λήψη κάθε προληπτικού και καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του αιτούντος και της περιουσίας του, μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως κατά τη δικάσιμο της 24-09-2019 και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως κατά τη δικάσιμο της 24-09-2019 και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής.

ΟΡΙΖΕΙ προσωρινά, ήτοι έως τη συζήτηση της αιτήσεως κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 24-09-2019 και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής, την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00 €) μηνιαίως, συμμέτρως καταβαλλόμενου προς τους καθών η αίτηση πιστωτές του, αρχής γενομένης από 01η-07-2019, εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός.

Μύκονος, 28 Ιουνίου 2019

Η Δικαστής

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή εκδόθηκε επί του κάτωθι αιτήματος:

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτό το παρόν σημείωμά μου.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή (άρθ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010 σε συνδ. με 781 ΚΠολΔ) δυνάμει της οποίας: α) να ανασταλεί κάθε ατομικό καταδιωκτικό μέτρο ή λήψη ασφαλιστικού μέτρου εναντίον μου, β) να προσδιοριστεί ως μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές μου καθ’ ων το ποσό των € 250,00 μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσης αιτήσεώς μου, άλλως όπως κρίνει το Δικαστήριό Σας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των χαμηλών εισοδημάτων μου.

Να μην επιδικαστεί δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.