fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Aποφάσεως
3555/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αναστασία Ξηρογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση.

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21 Μαΐου 2019, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Α) ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: … του …. και της… , κατοίκου, με Α.Φ.Μ …  της Δ.Ο.Υ … , ως έχοντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του, … , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Γεωργία Τερζή (Α.Μ 038917 Δ.Σ.Α).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της … του … και της… , που γεννήθηκε στο … στις … και κατοικεί στη …, προσωρινά διαμένουσας στην …, κατόχου του Διαβατηρίου υπ’αριθμ. … με ημερομηνία έκδοσης … και ημερομηνία λήξης …, που εκδόθηκε από τις αρχές της … , για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, …, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη (Α.Μ 034956 Δ.Σ.Α).

Και

Β) ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΑΣ: Της … του … και της …, που γεννήθηκε στο … στις … και κατοικεί στη … , προσωρινά διαμένουσας στην …, κατόχου του Διαβατηρίου υπ’αριθμ. … με ημερομηνία έκδοσης … και ημερομηνία λήξης …, που εκδόθηκε από τις αρχές της …, για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, … , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη (Α.Μ 034956 Δ.Σ.Α).

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: … του … και της …, κατοίκου …, με Α.Φ.Μ … της Δ.Ο.Υ …, ως έχοντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του, …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Γεωργία Τερζή (Α.Μ 038917 Δ.Σ.Α).

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-02-2019 και με αριθμό καταθέσεως 16768/2381/2019 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Επίσης, η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-02-2019 και με αριθμό κατάθεσης 16810/2388/2019 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμό.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις αιτήσεις και τα έγγραφα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 1515 εδ. α’-γ’ του ΑΚ, η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί, αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα, το Δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Ήτοι, ως προς το παιδί, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του (και χωρίς σύμφωνο συμβίωσης), το ζήτημα των φορέων και της άσκησης της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από τα άρθρα 1515 ΑΚ και 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους» (ν. 1702/1987), η οποία αποτελεί ήδη εσωτερικό δίκαιο (για τη συμβατότητα της διάταξης του άρθρου 1515 ΑΚ με το άρθρο 7 της ως άνω Ευρωπαϊκής Σύμβασης, βλ. Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τομ. ΙΙ, έκδ. 2016, σ. 291). Η ρύθμιση του άρθρου 1515 ΑΚ είναι διαφορετική από τη ρύθμιση του άρθρου 1510 ΑΚ για τη γονική μέριμνα των παιδιών, που γεννιούνται σε γάμο, αποτελώντας παρέκκλιση από τον κανόνα της πλήρους εξομοίωσης των χωρίς γάμο γεννημένων και αναγνωρισμένων παιδιών (ΑΚΙ484), η οποία όμως (παρέκκλιση) επιβάλλεται από τα πράγματα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει γάμος των γονέων και δεν υποδηλώνει την παραμικρή νομοθετική πρόθεση για μείωση αυτών των παιδιών. Πέραν των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων της § 1 του άρθρου 1515, η § 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίζει ότι ο πατέρας μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα και σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά από αίτησή του στο Δικαστήριο και αποδοχή της αίτησης αυτής με σχετική δικαστική απόφαση, που αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας και σε αυτόν, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τη μητέρα, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του παιδιού (Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ό.π., σ. 286-290, ΕφΑθ 9050/1996 Αρμ 1998.44). Ο πατέρας του αναγνωρισμένου παιδιού, που δεν διαμένει μαζί του, έχει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί, κατά τους όρους των άρθρων 1520 ΑΚ και 8 της ως άνω Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ενώ επίσης, αναγνωρίζεται το δικαίωμα να ζητά πληροφορίες σχετικά με το παιδί από τη μητέρα, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1513 § 3 του ΑΚ (ΑΠ 292/2017 ΧρΙΔ 2017.499).

Με την από 20-02-2019 υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού των αιτημάτων αυτής, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου Αυτού και με το έγγραφο κατατεθειμένο σημείωμά του (άρθρα 223, 294, 295 και 297 ΚΠολΔ), ζητεί να ανατεθεί από Κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους, …, να ανατεθεί από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους η προσωρινή επιμέλεια του ως άνω τέκνου τους, να οριστεί ότι αμφότεροι θα αποφασίζουν εγγράφως από κοινού για τα ζητήματα που αφορούν τον τόπο διαμονής του ανηλίκου … και τα ζητήματα εκπαίδευσης αυτού, επικουρικώς, δε, να οριστεί προσωρινά η ελεύθερη επικοινωνία του ίδιου με το ως άνω ανήλικο τέκνο του, με μοναδικό περιορισμό τις σχολικές  εξωσχολικές του υποχρεώσεις και να οριστεί ότι η καθ’ης η αίτηση υποχρεούται να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως προς το εν λόγω ζήτημα της απόκτησης του ανηλίκου … και να της απαγορευθεί να ανακοινώσει σε οποιονδήποτε ο,τιδήποτε αφορά την απόκτηση του ανηλίκου …. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 1 και 601 παρ.2 και 3 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά τα άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις ως άνω αναφερόμενες στη μείζονα σκέψη διατάξεις και ως προς το επικουρικό της αίτημα στο άρθρο 1520  του ΑΚ καθώς και στα άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Με την από 20-02-2019 υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, ζητεί να ανατεθεί από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους …, να ανατεθεί από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους η προσωρινή επιμέλεια του ως άνω τέκνου τους να οριστεί ότι αμφότεροι θα αποφασίζουν εγγράφως από κοινού για τα ζητήματα που αφορούν τον τόπο διαμονής του ανηλίκου … και τα ζητήματα εκπαίδευσης αυτού, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει στην ίδια εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός ως συνεισφορά για την προσωρινή διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους … το ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίος, από της κοινοποιήσεως της αίτησής της έως την έκδοση οριστικής και τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθησομένης κύριας αγωγής της περί διατροφής με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε παροχής μέχρι την εξόφληση. Με τέτοιο περιεχόμενο κι αίτημα, η υπό κρίση αίτηση, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 1 και 601 παρ.2 και 3 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά τα άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1392, 1496, 1485, 1486, 1487 εδ. β’, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, 1518, εκτός από το περί τοκοδοσίας αίτημα που είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, αφού προϋπόθεση για την έναρξη υπερημερίας επί χρηματικής οφειλής είναι η άσκηση τακτικής (καταψηφιστικής) αγωγής κι όχι η υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπως στην προκειμένη περίπτωση (ΟλΑΠ 626/1980, ΝοΒ 28. 1981, ΑΠ 427/ 1994, ΕλλΔνη 36. 147). Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί, συνεκδικαζόμενη με την από 20-02-2019 αίτηση του αιτούντος (άρθρο 246 Κ.ΠολΔ), και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι διατηρούσαν σχέση εκτός γάμου, από την οποία απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, τον …, που γεννήθηκε στον … στις .., ηλικίας κατά το χρόνο συζήτησης των υπό κρίση αιτήσεων δύο (2) περίπου ετών, το δε τέκνο αυτό ο αιτών – καθ’ού η αίτηση αναγνώρισε εκουσίως δυνάμει της υπ’αριθμ. 1480/18-02-2019 πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου της Συμβ/φου Αθηνών, Παρασκευής Γρομητσάρη-Μαραγιάννη. Τη γονική μέριμνα του ως άνω τέκνου γεννημένου εκτός γάμου αλλά εκουσίως αναγνωρισμένου έχουν αμφότεροι οι βιολογικοί του γονείς και νυν διάδικοι. Σημειωτέον ότι αμφότεροι οι διάδικοι, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους αλλά και με το προσκομισθέν με ημερομηνία 22-02-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού, συναινούν να ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους σε αμφότερους, ενώ επίσης ο αιτών-καθ’ού η αίτηση, επίσης συνομολογεί την κατ’ αυτού αίτηση, ως προς το αιτούμενο ποσό διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ η ομολογία του καθ’ού η αίτηση, καθ’ όσον αφορά την αξίωση διατροφής του ανηλίκου τέκνου του, είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, διότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής. Καθ’ όσον δε αφορά την άσκηση της γονικής μέριμνας του ως άνω ανηλίκου τέκνου το Δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα τη συμφωνία των διαδίκων σε συνδυασμό με τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και της κοινής λογικής, κρίνει ότι η άσκηση αυτής, η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια, διοίκηση της περιουσίας, εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά σε αμφότερους τους διαδίκους, συνεπώς παρίστανται άνευ ουσίας τα λοιπά αιτήματα των υπό κρίση αιτήσεων περί ανάθεσης από κοινού στους διαδίκους της προσωρινής επιμέλειας αυτού και της συναπόφασης αυτών ως προς τον τόπο διαμονής και τα ζητήματα εκπαίδευσής του, αφού αυτά τα ζητήματα ούτως ή άλλως εμπεριέχονται στη λειτουργία της επιμέλειας, ως ειδικότερης έκφανσης της άσκησης της γονικής μέριμνας, ενώ παρέλκει η έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας του επικουρικού αιτήματος της υπό κρίση αίτησης του αιτούντος περί προσωρινής ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του.

Επομένως πρέπει να γίνουν δεκτές οι από 20-02-2019 αιτήσεις των διαδίκων, όπως περιορίστηκαν, ως βάσιμες κατ’ουσίαν, και να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, … σε αμφότερους τους γονείς τους και νυν διαδίκους καθώς και να υποχρεωθεί ο αιτών-καθ’ού να καταβάλλει στην αιτούσα προσωρινά, ως μηνιαία διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το ποσό των 2.000 ευρώ, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός για χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί ασκηθησομένης τακτικής αγωγής περί διατροφής, ενώ πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθεί η καθ’ης η αίτηση-αιτούσα μητέρα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως προς το ζήτημα της γέννησης του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων, λόγω της εξ αίματος συγγένειας πρώτου βαθμού μεταξύ του ανηλίκου τέκνου, για λογαριασμό του οποίου εν μέρει ασκούνται οι υπό κρίση αιτήσεις και των διαδίκων αυτών (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις από 20-02-2019 και με αριθμό καταθέσεως 16768/2381/2019 αίτηση του αιτούντος και από 20-02-2019 και με αριθμό κατάθεσης 16810/2388/2019 αίτηση της αιτούσας.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά αμφότερες τις αιτήσεις όπως περιορίστηκαν.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά σε αμφότερους τους διαδίκους-βιολογικούς γονείς του ανηλίκου τέκνου τους, …, την άσκηση της γονικής μέριμνας αυτού.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα-καθ’ού η αίτηση να καταβάλλει προσωρινά στην αιτούσα, εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, …, λόγω συνεισφοράς του στη διατροφή αυτού, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνιαίως.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ την κατάσταση και υποχρεώνει προσωρινά την καθ’ης η αίτηση- αιτούσα να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως προς το ζήτημα της απόκτησης του ανηλίκου … και να μην ανακοινώσει σε οποιονδήποτε ο,τιδήποτε αφορά στην απόκτηση του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ….

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη συνολική δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ