fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Διαταγής 272/2018

0 Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς Παπαδογρηγοράκος Θωμάς λαμβάνοντας υπόψη την από 19.03.2018 αίτηση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________    Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον __________   , οδός __________   , αριθ. __, με ΑΦΜ __________   , Δ.Ο.Υ __________   και εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον  Πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρηστό Οικονομάκη       του  Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517, κατά του __________   __________   του __________   , που κατοικεί στην __________   , επί της οδού __________   , με Α.Φ.Μ __________   , ΔΟΥ __________, με την οποία, για τους λόγους που αναφέρει, ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή της, ήτοι:

 1. Το υπ’    αριθ.   ΤΜ      4264/01.06.2017  μετά   των    συνοδευόντων ΔΑ υπ’αριθ.7025/01.06.2017,7011/30.05.2017,6996/28.05.2017,5245/21.05.2017,5232/18.05.2 017,6931/14.05.2017,6920/11.05.2017,5207/07.05.2017 (σχετικό 1)
 2. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4363/02.07.2017    μετά των συνοδευόντων  ΔΑ   υπ’ αριθ. 5361/25.06.2017, 5283/04.06.2017 (σχετικό 2)
 1. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4471/03.08.2017    μετά των συνοδευόντων  ΔΑ   υπ’ αριθ. 5425/09.07.2017 (σχετικό 3)
 1. Το υπ’    αριθ.   ΤΜ      4645/02.10.2017   μετά    των    συνοδευόντων ΔΑ  υπ’αριθ.5756/01.10.2017,5744/28.09.2017,7632/26.09.2017,7597/19.09.2017, 7612/21.09.2017, 7621/24.09.2017(σχετικό 4)
 1. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4707/22.10.2017 μετά των συνοδευόντων ΔΑ υπ’ αριθ.7767/22.10.2017,7748/19.10.2017,7739/17.10.2017,5809/15.10.2017,5807/15.10.2 017,7727/12.10.2017,7715/10.10.2017,7699/08.10.17,7684/05.10.2017,7657/3.10.2017 (σχετικό 5)
 2. Το υπ’αριθ. ΤΠ 5833/24.10.2017 (σχετικό 6)
 3. Το υπ’    αριθ.    ΤΜ     4747/12.11.2017  μετά   των συνοδευόντων ΔΑ       υπ’αριθ.7847/12.11.2017,7838/9.11.2017,7826/7.11.2017,7814,5.11.2017,7800/2.11.2017, 7789/31.10.2017,5837/29.10.2017,7779/26.10.2017,7773/24.10.2017 (σχετικό 7)
 1. Το υπ’    αριθ.    ΤΜ     4776/26.11.2017 μετά   των   συνοδευόντων        ΔΑ       υπ’αριθ.7894/26.11.2017,7880/23.11.2017,7873/21.11.2017,5883/19.11.2017,5879/19.11.2 017,7854/14.11.2017 (σχετικό 8)
 1. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4831/18.12.2017 μετά των συνοδευόντων ΔΑ υπ’ αριθ.  954/17.12.2017,7955/14.12.2017,7950/12.12.2017,5928/14.12.2017,7931/5.12.20 17,5912/3.12.2017,7916/30.11.2017,7905/28.11.2017 (σχετικό 9)
 2. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4844/27.12.2017 μετά των συνοδευόντων ΔΑ υπ’ αριθ. 993/26.12.2017,7991/26.12.2017,7983/21.12.2017(σχετικό 10)
 3. Το υπ’ αριθ. ΤΠ 6186/28.12.2017 (σχετικό 11)
 4. Το υπ’ αριθ. ΤΠ 6194/04.01.2018 (σχετικό 12)

Επειδή, ο καθ’ ου η αίτηση, καίτοι του παρασχέθηκαν τα αναφερόμενα στα ως άνω τιμολόγια προϊόντα, κατόπιν των δικών του συνοδευόμενων παραγγελιών, και πραγματοποιήθηκε η παράδοση των εμπορευμάτων, όπως προκύπτει και από τα προσκομισθέντα συνοδευτικά Δελτία Αποστολής, αρνείται να εξοφλήσει το ως άνω οφειλόμενο ποσό συνολικού ύψους τριάντα γιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (51.396,65€ – 5.500,00€ -15.000.00€ = 30.896,65€).

Επειδή, από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα τιμολόγια προκύπτει ότι εντός των πλαισίων της συνεργασίας της αιτούσας με τον καθ’ ού η αίτηση, ο καθ’ ου είχε παραλάβει πλήθος εμπορευμάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί τα ανάλογα Τιμολόγια με τα συνοδευτικά Δελτία Αποστολής αυτών και Τιμολόγια Πώλησης. Ότι το παραγγελθέν εμπόρευμα παραλήφθηκε προσηκόντως από τον καθ’ ού η αίτηση ( όπως προκύπτει από την υπογραφή του ίδιου κάτω από την έκφραση «παραλαβή» στα συνοδευτικά δελτία αποστολής και τιμολόγια ), που η αιτούσα του μετέφερε στο υποδειχθέν από τον ίδιο σημείο εκφόρτωσης και εν συνεχεία αποδέχθηκε τα αντίστοιχα Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής ή Δελτία Αποστολής, που του απέστείλε και ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας ΕΕ 2011/7, η οποία ενσωματώθηκε με το άρθρο πρώτο παρ. Ζ του Ν.4152/2013 στην ελληνική νομοθεσία: « … ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερημερίας χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα … Στην περίπτωση συνδρομής των ανωτέρω όρων, ο δανειστής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. Εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο δανειστής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας κατά την εκπνοή τριάντα (30) ηυερολονιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιυολονίου ή άλλου ισοδύναμου νια την πληρωμή εννράφου.

Επειδή, από το συνδυασμό των δώδεκα (12) τον αριθμό υπογεγραμμένων τιμολογίων και της καρτέλας πελάτη που διατηρεί η αιτούσα , προκύπτει ότι υπάρχει έγγραφη απόδειξη της απαιτήσεως εναντίον του καθ’ ού η αίτηση.

Επειδή, κατά συνέπεια ο καθ’ ου τυγχάνει υπερήμερος ως προς την εξόφληση των ανωτέρω δώδεκα (12) τον αριθμό τιμολογίων, συνολικού ύψους τριάντα χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (51.396,65€ – 5.500,00€- 15.000.00€= 30.896.65€1

Επειδή, η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623επ. του ΚΠολΔ., και αποδεικνύεται από τα έγγραφα, που προσκομίζονται νόμιμα και αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Επειδή, πρέπει συνεπώς η αίτηση να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλλει για το κεφάλαιο ευρώ τριάντα χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (30.896,65€). νομιμότοκα από την επομένη ημέρα της εκπνοής τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου.

Καθώς και ευρώ 700 ως δικαστικά έξοδα για την έκδοση της διαταγής αυτής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής.μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 22/5/2018

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ