fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 90335/2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίαση της 30-9-2016

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΜΕΛΑΝΟΥΡΗΣ Πάνος Πλημμελειοδίκης,  ΝΙΚΟΛΟΥ Μαρία-Ελένη Αντιεισαγγελέας (διότι κωλύεται ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών), ΚΟΥΡΤΕΣΗ Ιωάννα Γραμματέας

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: __________    __________   του __________   Κάτοικος __________   (απών)

ΠΡΑΞΗ:Σωματική βλάβη απο αμέλεια

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου ο οποίος δεν εμφανίστηκε. Από το από 1-7-2016 αποδεικτικό επίδοσης του Αρχιφύλακα __________   __________   που υπηρετεί στο Α.Τ. __________   , προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να εμφανιστεί και εφόσον δεν εμφανίστηκε πρέπει να δικασθεί σαν να ήταν παρών.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο __________   __________   του __________    και δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων κατά του προαναφερόμενου κατηγορουμένου και ζήτησε να υποχρεωθεί να καταβάλει ο κατηγορούμενος στον ως άνω μηνυτή σαράντα τέσσερα (44) ευρώ με επιφύλαξη, ως χρηματική του ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί λόγω του αδικήματος. Ταυτόχρονα κατέθεσε το υπ’αριθμ.4023270 Παράβολο Δημοσίου και δήλωσε ότι διορίζει πληρεξούσιά του, την παρούσα Δικηγόρο Αθηνών Κανακάκη Μαρία του Ηρακλή με AM ΔΣΑ 34956.

Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκε αντίρρηση.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και δήλωσε ότι έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα κατηγορίας το όνομα του οποίου εκφώνησε ο Πλημμελειοδίκης και ο οποίος βρέθηκε παρών.

Στη συνέχεια προσήλθε να καταθέσει ο πολιτικώς ενάγων, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Πλημμελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται __________   __________   του __________    και κατοικεί στον __________   -θέση __________   , Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως εξεταζόμενος ανωμοτί κατέθεσε ότι: «Εργαζόμουν στο κο __________   .Ήμουν βοηθός αποσυγκολλητή.Δεν είχα κάποια εκπαίδευση.Ήμουν βοηθός κάποιου μάστορα. Εργαζόμουν 7 χρόνια εκεί.Δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά μόνος μου.Ο μάστορας έλειπε, ήταν άρρωστος.Έπρεπε οι λαμαρίνες να εφάπτονται για να γίνει ο συγχρονισμός.Αυτό γίνεται από 2 ίσως και 3 άτομα. Εκείνη την ημέρα είχε πρόβλημα το βυτίο και θα ερχόταν ο πελάτης.Έπρεπε λοιπόν να τελειώσει οπωσδήποτε η δουλειά για να μην ακυρώσει την παραγγελία ο πελάτης.Ο κος __________    είπε να προχωρήσει η δουλειά.Γνώριζε ότι ήμουν μόνος μου.Ζήτησα ένα άτομο και δεν μου έδωσαν. »ηρθε ο γιος του και είπε να τελειώσω τη δουλειά.Δεν φορούσα γυαλιά.Μόνο μάσκα.Πρέπει να φοράμε προσωπίδα.Δεν μπορούσα να κρατώ τη μάσκα με το ένα χέρι και με το άλλο να δουλεύω.Αν είχα την προσωπίδα δεν θα πάθεινα τίποτα.Όταν άφησα το σφυρί έσπασε το κοκοράκι και ήρθε στο μάτι.Επαθα ρήξη και μια αποκόλληση.Παραλίγο να χάσω το μάτι μου.Έχουν χαθεί κάποια δέκατα της όρασης.Βλέπω κάποια μυγάκια να πετάνε και αυτό δεν θα φύγει ποτέ.Όταν έπαθα το ατύχημα κατέβηκε ο γιος του και μου είπε να πω ότι το έπαθα στο σπίτι μου.Μετά από 6 μήνες με έδιωξαν.Έχω κάνει αγωγή και μου χρωστάει και 4000 ευρώ.Όταν αρρώστησε το παιδί μου και του ζήτησα να μου δώσει 1000 ευρώ μου είπε να έκανα το κουμάντο μου αφού ήθελα οικογένεια. Απαγορεύεται να σηκώνω βάρη γιατί μπορεί να πάθω αποκόλληση στο μάτι».

  • Στο σημείο αυτό με πρόταση Εισαγγελέα και εντολή Πλημμελειοδίκη αναγνώστηκαν
  • Η με αριθμ.πρωτ.Α91/2010 έκθεση αυτοψίας
  • Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
  • Η με αριθ.πρωτ.13539/Φ206/18-5-201 Οίατρική Βεβαίωση του Γεν.Νοσοκ.Ελευσίνας ΘΡΙΑΣίΟ
  • Η από 20-3-2015 αγωγή

Περαιτέρω ο Πλημμελειοδίκης ρώτησε την Εισαγγελέα αν έχει ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του πολιτικούς ενάγοντος ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου και την επιδίκαση υπέρ του παθόντος ανάλογης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Κατόπιν τούτων ο Πλημμελειοδίκης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Ο Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 90335/2016 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του κατηγορούμενου __________    __________   του __________

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι: στον __________   , στις 15-4-2010, από αμέλεια του, ήτοι από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, καίτοι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προξένησε η πράξη του και προκάλεσε ι την σωματική κάκωση άλλου.

Συγκεκριμένα, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης «__________   __________    ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», εδρεύουσας στη θέση __________   στον __________   , δε μερίμνησε για την λήψη μέτρων για την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία τους, για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων αυτών, για τη δημιουργία της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων, με αποτέλεσμα της αμέλειας αυτής, όταν ο παθών __________    __________   , ο οποίος εργάζεται στην ως άνω επιχείρηση με την ιδιότητα του βοηθού ηλεκτροσυγκολλητή, επιχείρησε να εκτελέσει εργασία συγκόλλησης δύο τμημάτων ενός βυτίου, να αποκολληθεί αιφνιδίως ο ένας οδηγός μαζί με τη σφήνα ο οποίος είχε /’Λ^οποθετηθεί προκειμένου να συναρμολογηθούν τα δύο μεταλλικά τμήματα του βυτίου, και να τον τραυματίσει στον αριστερό οφθαλμό, ο οποίος υπέστη αφαίρεση αρκετών μεταλλικών αλλότριων σωμάτων από τον κερατοειδή του αρ οφθαλμού (ένα εξ’ αυτών είχε εισέλθει σε μεγάλο βάθος στο στρώμα του κερατοειδούς χωρίς όμως ‘ να γίνει διάτρηση), υαλοαμφιβληστροειδική συνέχεια στην 6η ώρα στη μέση περιφέρεια του αμφ/δούς και έλξη επ’ αυτού στην αντίστοιχη θέση. Αποτέλεσμα το οποίο θα είχε αποφευχθεί εάν η συγκόλληση του μεταλλικού στοιχείου – οδηγός είχε γίνει συνυπολογίζοντας τις αυξημένες τάσεις που ασκούνταν από τα προς συναρμολόγηση μεταλλικά τμήματα και εάν ο παθών φορούσε κάποιο μέσο προστασίας του προσώπου και των οφθαλμών ήτοι γυαλιά ή παρωπίδες, και εάν επιβλεπόταν η ορθή χρήση του προστατευτικού αυτού μέσου.

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορούμενου που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως δεκαέξι (16) μηνών και να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1,14,15,16,17,18β’26 παρ.1 β,28,51,53,57,79,314 παρ.ΐα και 315 παρ.ΐβ Π.Κ.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου των κατηγορουμένων.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειας του, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση δεκαέξι (16) μηνών καθώς και στα έξοδα της δίκης ποσού ογδόντα (80) ευρώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον κατηγορούμενο να πληρώσει στον πολιτικώς ενάγοντα το ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από το αδίκημα, πληρωτέα με το νόμιμο τόκο υπολογιζόμενο από σήμερα έως την εξόφλησή τους.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου για μια τριετία.

Ακολούθως το Δικαστήριο, με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πλημμελειοδίκης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφαση του, η οποία είναι η εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της ττροαναφερόμενης ποινής φυλάκισης των δεκαέξι (16) μηνών που επιβλήθηκε για μία τριετία.

ΔΕΧΕΤΑΙ ολικώς την περί αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης αίτηση του πολιτικώς ενάγοντα. Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30-9-2016

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΙΚΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία