fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 15288/2019

Αριθμός Κατάθεσης A’ Έφεσης (αριθμός πινακίου 4) 1523/85/2018
Αριθμός Κατάθεσης Β’ Έφεσης (αριθμός πινακίου 29) 58486/2872/2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αγγελική Δαμασιώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Σταυρούλα Μπρουσοβάνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 1η Φεβρουάριου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α’ ΕΦΕΣΗ

(Α) Των ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) _________    _________   του _________   , ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου _________   (οδός _________    και _________   αρ. 2), με ΑΦΜ _________    της ΔΟΥ _________   , (2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο _________   (οδός _________    και. _________   αρ. __), με ΑΦΜ _________    της ΔΟΥ ΦΑΕ _________   , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Βουκελάτο (ΑΜ/ΔΣΑ 012723), βάσει δηλώσεως κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Της ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ – ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: _________   _________   του _________   , κατοίκου _________   , οδός _________    αρ. __, με ΑΦΜ _________   , η οποίαεκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη (ΔΣΠ 002517), βάσει δηλώσεως κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Β’ ΕΦΕΣΗ

(Β) Των ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) _________   _________   του _________   , κατοίκου _________   , οδός _________   αρ. __, με ΑΦΜ _________   , 2) _________   _________   του _________   , κατοίκου _________   , οδός _________    αρ. __, με ΑΦΜ _________   , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρήστο Οικονομάκη (ΔΣΠ 002517), βάσει δηλώσεως κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Του ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________   _________   του _________   , κατοίκου _________   (οδός _________    και _________   αρ. __), με ΑΦΜ _________    της ΔΟΥ _________   , ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Βουκελάτο (ΑΜ/ΔΣΑ 01273), βάσει δηλώσεως κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Η εφεσίβλητη της υπό στοιχείο (Α) έφεσης και οι εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Β) έφεσης, με την από 18-10-2016 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 44100/1770/2016 αγωγή τους, που άσκησαν κατά των εκκαλούντων της υπό στοιχείο (Α) έφεσης και του εφεσίβλητου υπό στοιχείο (Β) έφεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ζήτησαν ό,τι αναφέρουν σε αυτή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, με την υπ’ αρ. 4909/2017 απόφασή του, έκανε εν μέρει δεκτή την ως άνω αγωγή της εφεσίβλητης της υπό στοιχείο (Α) έφεσης και των εκκαλούντων της υπό στοιχείο (Β) έφεσης.

Ήδη οι εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Α) έφεσης, με την από 03-01-2018 έφεσή τους, που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό καταθέσεως 1093/57/05-01-2018, προσβάλλουν την ως άνω αναφερόμενη πρωτόδικη απόφαση. Η σχετική έφεση προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1523/08.01.2018 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 85/08.01.2018 Πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Επίσης, οι εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Β) έφεσης, με την από 14-05-2018 έφεσή τους, που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό καταθέσεως 41521/1647/15-05-2018, προσβάλλουν την ως άνω αναφερόμενη πρωτόδικη απόφαση. Η σχετική έφεση προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 58486/18.06.2018 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 2872/18.06.2018 Πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ύστερα από τις ως άνω δηλώσεις τους, που έγιναν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 § 2 ΚΠολΔ, δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, αλλά προκατέθεσαν προτάσεις.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι πιο κάτω εφέσεις κατά της υπ’ αριθμ. 4909/2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) και δη (Α) η από 03-01-2018 έφεση των εκκαλούντων – εναγόμενων _________  _________   του _________    και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό καταθέσεως 1093/57/05-01-2018 και η οποία προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1523/08.01.2018 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 85/08.01.2018 Πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και (Β) η από 14-05-2018 έφεση των εκκαλούντων – εναγόντων _________   _________   του _________    και _________   _________   του _________   , που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό καταθέσεως 41521/1647/15-05- 2018 και προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 58486/18.06.2018 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 2872/18.06.2018 Πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο. Οι εφέσεις αυτές, που είναι· συναφείς, πρέπει να συνεκδικασθούν, γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής (άρθρα 31 παρ. 3, 246 του ΚΠολΔ).

Η υπό κρίση υπό στοιχείο (Α) έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 4909/06-09- 2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, αφού από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έλαβε χώρα επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ούτε οι διάδικοι επικαλούνται σχετική επίδοση και δεν παρήλθε η για την ένδικη περίπτωση εφαρμοζόμενη διετία από τη δημοσίευσή της στις 06.09.2017 μέχρι την άσκηση της κρινόμενης έφεσης, με την κατάθεση του δικογράφου της στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 5/1/2018 (βλ. αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1093/57/05-01-2018), ενώ έχει καταβληθεί το νόμιμο. παράβολο υπέρ του Δημοσίου, κατ’ άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ. Είναι επομένως, παραδεκτή (άρθρα 144, 145 παρ. 1, 495 παρ. 1,2,4, 499, 511, 516, 518 παρ. 2, 520 παρ. 1 και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από το Δικαστήριο αυτό, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 17ΑΚΠολΔ), κατά την ίδια τακτική διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων που προβάλλονται με αυτή (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Η υπό κρίση υπό στοιχείο (Β) έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 4909/06-09-2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, αφού από τη μελέτη της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έλαβε χώρα επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ούτε οι διάδικοι επικαλούνται σχετική επίδοση και δεν παρήλθε η για την ένδικη περίπτωση εφαρμοζόμενη διετία από τη δημοσίευσή της στις 06.09.2017 μέχρι την άσκηση της κρινόμενης έφεσης, με την κατάθεση του δικογράφου της στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 15//2/2018 (βλ. αριθμό έκθεσης κατάθεσης 41521/1647/15-05-2018), ενώ έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο υπέρ του Δημοσίου, κατ’ άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ. Είναι επομένως, παραδεκτή (άρθρα 144, 145 παρ. 1, 495 παρ. 1,2,4, 499, 511, 516, 518 παρ. 2, 520 παρ. 1 και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από το Δικαστήριο αυτό, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 17ΑΚΠολΔ), κατά την ίδια τακτική διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων που προβάλλονται με αυτή (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

(Ill)   1. Η ενάγουσα _________   _________   (και ήδη εφεσίβλητη της υπό στοιχείο (Α) έφεσης) και οι ενάγοντες _________   _________   και _________   _________   (και ήδη εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Β) έφεσης), με την από 18-10-2016 και με αριθμό κατάθεσηο δικογράφου 44100/1770/2016 αγωγή τους, που άσκησαν κατά των εναγόμενων _________   _________   και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________   Α.Ε.» (και ήδη εκκαλούντων της υπό στοιχείο (Α) έφεσης και εφεσίβλητου της υπό στοιχείο (Β) έφεσης) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, εξέθεταν ότι ο πρώτος εναγόμενος _________   _________   , από πρόθεση του, προκάλεσε φθορές και βλάβες στο με αριθμό κυκλοφορίας _________   ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της πρώτης ενάγουσας _________   _________   , προσκρούοντας σε αυτό με το με αριθμό κυκλοφορίας _________   ΙΧΕ, το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της δεύτερης ως άνω εναγόμενης ανώνυμης εταιρείας, υπό τις ειδικότερα περιγραφόμενες στην αγωγή συνθήκες. Ότι ο πρώτος εναγόμενος, κάτω από τις ειδικότερα αναφερόμενες στην αγωγή περιστάσεις, εξύβρισε και απείλησε το δεύτερο και τρίτο των εναγόντων _________   _________    και _________   _________   , προσβάλλοντας την τιμή τους και προκαλώντας τους τρόμο για τη σωματική τους ακεραιότητα, με τον περιγραφόμενο στην αγωγή τρόπο. Ότι συνεπεία της αδικοπρακτικής ως άνω συμπεριφοράς του πρώτου εναγόμενου _________   _________   , η πρώτη ενάγουσα _________   _________   υπέστη ζημία ύψους 7.750 ευρώ και ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση ύψους 3.956 ευρώ και οι δεύτερος και τρίτος των εναγόντων _________   _________   και _________   _________   υπέστησαν ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση ύψους 9.956 ευρώ, επιφυλασσόμενοι έκαστος των εναγόντων κατά το ποσό των 44 ευρώ, προκειμένου να παρασταθούν στο ποινικό δικαστήριο. Με βάση αυτό το ιστορικό, οι ενάγοντες ζήτησαν α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 7.750,05 ευρώ ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των αναφερόμενων στην αγωγή υλικών ζημιών που υπέστη το όχημά της και β) να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να καταβάλει, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 3.956 ευρώ, στο δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 9.956 ευρώ και στον τρίτο ενάγοντα το ποσό των 9.956 ευρώ, για τις αναφερόμενες στην αγωγή νομικές αιτίες, όλα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την 25-10-2011, άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να απαγγελθεί κατά του πρώτου εναγόμενου προσωπική κράτηση, ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της αποφάσεως, λόγω της αδικοπραξίας που έχει τελέσει, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή της δικαστικής τους δαπάνης.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την εκκαλούμενη υπ’ αρ. 4909/09-07-2017 οριστική απόφασή του, δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, αφού απέρριψε ως μη νόμιμο το αίτημα περί επιδικάσεως τόκων από την 25-10-2011 και το αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης σε βάρος του πρώτου εναγόμενου, κατά τα λοιπά, απέρριψε την αγωγή ως προς το δεύτερο και τρίτο των εναγόντων ως ουσιαστικά αβάσιμη και καταδίκασε αυτούς στα δικαστικά έξοδα ύψους 160 ευρώ του πρώτου εναγόμενου, ενώ δέχθηκε την αγωγή εν μέρει ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμη ως προς την πρώτη ενάγουσα, α) υποχρεώνοντας τους εναγόμενους να καταβάλουν σε αυτή το ποσό των 7.750 ευρώ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 4.000 ευρώ και β) υποχρεώνοντας τον πρώτο εναγόμενο να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 200 ευρώ, αμφότερα τα ως άνω ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση και επιβάλλοντας σε βάρος των εναγόμενων μέρος της δικαστικής δαπάνης της πρώτης ενάγουσας, ποσού 300 ευρώ.

Κατά της απόφασης αυτής, παραπονούνται τώρα οι εν μέρει ηττηθέντες εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Α) έφεσης  _______  _________  και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την εν λόγω έφεσή τους, για λόγους που συντείνουν σε πλημμελή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο δικόγραφο της έφεσης και ζητούν την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης, ώστε να απορριφθεί στο σύνολό της η ανωτέρω αγωγή και να καταδικασθεί η εφεσίβλητη στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης τους και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. Ο προβαλλόμενος με τον πρώτο λόγο έφεσης ισχυρισμός των εκκαλούντων της υπό στοιχείο (Α) έφεσης περί έλλειψης καθ’ ύλην αρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που δίκασε με την τακτική διαδικασία, διότι η ένδικη διαφορά έπρεπε να είχε εκδικαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 614 παρ. 6 ΚΠολΔ (διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα), επειδή αφορά αίτημα αποζημίωσης από τροχαία σύγκρουση, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο διότι από τα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η αιτηθεΐσα από την ενάγουσα (και ήδη εφεσίβλητη) αποζημίωση και ηθική βλάβη εδράζεται στις διατάξεις του άρθρου 914 ΑΚ, ήτοι στην επικαλούμενη από αυτήν εκ προθέσεως πρόκληση από τον εκκαλούντα _________   _________   υλικών ζημιών στο όχημά της και ειδικότερα στην περιγραφόμενη στην αγωγή παράνομη συμπεριφορά του (πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών κατά την οδήγηση, επιθετική συμπεριφορά με απειλές και ύβρεις). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε ότι η αγωγή έπρεπε να δικασθεί με την τακτική διαδικασία, με την οποία εισήχθη και προχώρησε σε κατ’ ουσίαν έρευνα αυτής με βάση τις οικείες διατάξεις, δεν έσφαλε, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου υποστηριζόμενων με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης υπό στοιχείο (Α) έφεσης. Περαιτέρω, ο προβαλλόμενος με τον τέταρτο λόγο της υπό στοιχείο (Α) έφεσης ισχυρισμός των εκκαλούντων περί αοριστίας της αγωγής λόγω μη αναφοράς των απαιτούμενων στοιχείων για τα αιτούμενα κονδύλια είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον από την επισκόπηση του δικογράφου της αγωγής προκύπτει ότι περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τη διάταξη του άρθρου 216§1 ΚΠολΔ στοιχεία για τη θεμελίωση της επίδικης αξίωσης της ενάγουσας, καθόσον αναφέρονται σε αυτή με πληρότητα οι ζημίες που υπέστη το όχημα της εφεσίβλητης _________   _________   , τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που ήταν απαραίτητες για την επισκευή του, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναφορά άλλων στοιχείων, τα οποία ανάγονται στην αποδεικτική διαδικασία.

Περαιτέρω, κατά της απόφασης αυτής, παραπονούνται τώρα οι εν μέρει ηττηθέντες εκκαλούντες _________ _________   και _________   _________  , με την υπό στοιχείο (Β) έφεσή τους, για λόγους που συντείνουν σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο δικόγραφο της έφεσης και ζητούν την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης, ώστε να γίνει δεκτή στο σύνολό της η ανωτέρω αγωγή τους και να καταδικασθεί ο εφεσίβλητος στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης τους και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την εκτίμηση όλων των επικαλούμενων και νομίμως προσκομιζόμενων εκ μέρους των παρισταμένων διαδίκων εγγράφων, μερικά από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, που όλα τα έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο, κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα (άρθρα 436 Σεπ. ΚΠολΔ) είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336, 395 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξετάσεις μαρτύρων και διαδίκων κατά τη διενεργηθείσα αστυνομική προανάκριση, τα έγγραφα της σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας, που εκτιμώνται ως δικαστικά τεκμήρια, από την υπ’ αρ. ΛΜ4034/17-05-2018 απόφαση του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία παραδεκτά προσκομίζεται με επίκληση, ως νέο αποδεικτικό μέσο κατ’ άρθρο 529§1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16§5 του ν. 2915/2001 (Σ. Σαμουήλ «ΗΈφεση» εκδ. Ε’ αρ. 773 σ. 304, Β. Βαθρακοκοίλης «Ηέφεση» εκδ. 2015 αρ. 2149 επ. σελ. 534 επ.), καθόσον, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, η μη προσκομιδή του από τους εναγόμενους και ήδη εκκαλούντες στην πρωτόδικη δίκη δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση στρεψοδικίας, από την υπ’ αρ. 8693/27-01-2017 ένορκη βεβαίωση του Ευθύμιου Τζερεμέ του Κωνσταντίνου ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Ανδρέα Μπολιώτη, που έχει ληφθεί με επιμέλεια των εναγόμενων και ήδη εκκαλούντων / εφεσίβλτ]του _________   _________   και της εταιρείας με την επωνυμία «_________   Α.Ε.», κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των αντιδίκων τους, όπως προκύπτει από τις υπ’ αρ. 3859/24-01-2017, 3860/24-01-2017 και 3861/24-01-2017 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανθής Σταυρ. Νικολοπούλου και την από 18-01-2017 γνωστοποίηση κλήσης εξέτασης μαρτύρων, από την επισκόπηση των φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρο 444 αρ. 3 ΚΠολΔ), από όσα συνομολογούνται από τους διαδίκους με τις έγγραφες προτάσεις τους (άρθρο 261 ΚΠολΔ), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 25-10-2011 και περί ώρα 00.30′, ο πρώτος εναγόμενος _________   _________    (και ήδη εκκαλών – εφεσίβλητος), οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας _________   ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________   Α.Ε.» (και ήδη εκκαλούσας), της οποίας ήταν προστηθείς στην οδήγηση του, εκινείτο στη λεωφόρο ________, με κατεύθυνση προς _________   , στο ύψος της πλατείας _________   . Ταυτόχρονα, προς την ίδια κατεύθυνση, μπροστά και αριστερά από τον εκκαλούντα – εφεσίβλητο _________   _________   , κινούνταν το με αριθμό κυκλοφορίας _________   ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της πρώτης ενάγουσας _________   _________   (και ήδη εφεσίβλητης), οδηγούμενο από το δεύτερο ενάγοντα _________   _________    (και ήδη εκκαλούντα). Πιο πίσω από αυτούς, κινούνταν ο τρίτος ενάγων _________   _________   (εφεξής εκκαλών) και ο μη διάδικος _________   _________   , οδηγώντας με τις με αριθμούς κυκλοφορίας _________    και _________    μοτοσικλέτες τους και συνόδευαν το πιο πάνω αυτοκίνητο, προσπαθώντας να κινούνται παράλληλα με το με αριθμό κυκλοφορίας _________   ΙΧΕ αυτοκίνητο. Τη χρονική στιγμή που εκινείτο στο οδόστρωμα ο εκκαλών – εφεσίβλητος _________   _________   , οι εκκαλούντες _________   _________   και _________   _________    του ζήτησαν να αλλάξει λωρίδα, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ωστόσο, όταν οι μοτοσυκλέτες που αυτοί οδηγούσαν πλησίασαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο εκκαλών – εφεσίβλητος _________   _________   , αυτός θορυβήθηκε και επιχείρησε αιφνίδιο και ανέλεγκτο ελιγμό προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με την αριστερή πλευρά του οχήματος του στη δεξιά πλευρά του κανονικά κινούμενου αυτοκίνητου της εφεσίβλητης _________   _________   και να του προκαλέσει υλικές ζημίες. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι αποκλειστικά υπαίτιος της σύγκρουσης των ως άνω οχημάτων είναι ο εκκαλών – εφεσίβλητος _________   _________   , ο οποίος ενέργησε απερίσκεπτα και επιπόλαια, καθόσον, χωρίς να ασκεί τον πλήρη έλεγχο του οχήματος του και να καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή, την οποία όφειλε και μπορούσε από τις περιστάσεις να καταβάλει περί τη συνετή οδήγηση, πραγματοποίησε αιφνίδιο ελιγμό και μάλιστα χωρίς να ελέγξει εάν μπορούσε να πράξει τούτο, χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνταν πίσω και πλάϊ του (άρθρο 12 του ΚΟΚ), με αποτέλεσμα να καταστεί υπαίτιος της προαναφερόμενης σύγκρουσης των δύο οχημάτων. Σημειώνεται ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο εκκαλών – εφεσίβλητος _________   _________    προκάλεσε την προπεριγραφόμενη σύγκρουση, με πρόθεση διατάραξης της κυκλοφορίας και πρόκλησης βλάβης στα διερχόμενα πλησίον του οχήματα, αλλά προέκυψε ότι ενέργησε απερίσκεπτα και επιπόλαια, ενεργώντας ελιγμό, από τον οποίο μάλιστα διέτρεξε και ο ίδιος κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, ο εκκαλών – εφεσίβλητος _________   _________    κηρύχθηκε αθώος για την αποδοθείσα σε αυτόν πράξη της εκ προθέσεως διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στους δρόμους, από την οποία μπορούσε να προκόψει κίνδυνος για άνθρωπο (άρα. 290 παρ. 1 περ. α’ ΠΚ), δυνάμει της με αριθμό ΑΜ4034/2018 απόφασης του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Ωστόσο, η ως άνω απερίσκεπτη και επιπόλαιη οδηγική συμπεριφορά του εκκαλούντος – εφεσίβλητου _________   _________   , μολονότι δεν έγινε με την πρόθεση πρόκλησης βλάβης και διατάραξης της κυκλοφορίας, συνιστά υπαίτια και καταλογιστή πράξη του, που εμπίπτει στο άρθρο 914 ΑΚ και επιφέρει την αστική ευθύνη για την αποζημίωση των πληγέντων από αυτήν. Σημειώνεται ότι ο εκκαλών – εφεσίβλητος _________   _________   , αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ευθύνη του για την επέλευση της ένδικης σύγκρουσης των ως άνω οχημάτων, προέβη στην από 26-10-2011 θετική δήλωση ατυχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Ασφαλιστική», στην οποία ήταν ασφαλισμένο κατά το χρόνο του ως άνω συμβάντος το με αριθμό κυκλοφορίας _________   ΙΧΕ αυτοκίνητο που αυτός οδηγούσε, το οποίο ανήκει στην εναγόμενη εταιρεία με την επωνυμία «_________   Α.Ε.», τούτο δε έπραξε με την πρόθεση να αποζημιωθεί η ενάγουσα _________   _________   για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό της από την επέλευση της ως άνω σύγκρουσης οχημάτων. Κατόπιν τούτων, οι εκκαλούντες _________   _________    και η εταιρεία με την επωνυμία «_________   Α.Ε.» κάλεσαν την εφεσίβλητη _________   _________   , για να προχωρήσουν σε διακανονισμό της ζημίας με την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία, με τις από 4-3-2013 και 2-5-2014 εξώδικες δηλώσεις / προσκλήσεις, που της W επιδόθηκαν με τις υπ’ αρ. 2532Β713-3-2013 και 4073Β79-5-2014 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας Γεωργίου   Γρηγόρη. Εντούτοις, η εφεσίβλητη _________   _________   δεν αποδέχθηκε την προσφερόμενη από αυτούς αποζημίωση, αλλά προτίμησε να ασκήσει την ένδικη αγωγή, λίγο πριν από την παρέλευση της πενταετίας από την επέλευση του ανωτέρω συμβάντος, ήτοι στις 20-10- 2016, οπότε επιδόθηκε η ένδικη αγωγή στους ως άνω εναγόμενους και ήδη εκκαλούντες. Ο ισχυρισμός των εκκαλούντων – εναγόμενων περί αποδυνάμωσης του δικαιώματος των εκκαλούντων – εναγόντων, τον οποίον επαναφέρουν οι εναγόμενοι και ήδη εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Α) έφεσης, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, καθόσον μόνη η καθυστέρηση ως προς την άσκηση της ένδικης αγωγής εκ μέρους των εναγόντων δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την παραίτηση από τις ένδικες αξιώσεις τους ούτε την έλλειψη πρόθεσης εκ μέρους τους να τις ασκησουν. Εξάλλου, οι εναγόμενοι – εκκαλούντες δεν επικαλούνται τη συνδρομή άλλων περιστατικών, από τα οποία να συνάγεται τέτοια σιωπηρή παραίτηση, τα δε αναφερόμενα από αυτούς περί μη προσέλευσης της ενάγουσας _________   _________   στην πρόσκλησή τους για το διακανονισμό της ζημίας, αλλά και η επιλογή των εναγόντων να προτάξουν την άσκηση των επικαλούμενων από αυτούς αξιώσεων τους ενώπιον των ποινικών αρχών έναντι των αστικών δικαστηρίων, δεν συνιστούν αδιαφορία ή παραίτηση από την άσκηση των επικαλούμενων από αυτούς αστικών αξιώσεων τους από το ένδικο συμβάν, αλλά το αντίθετο, απορριπτομένων των υποστηριζόμενων με τον οικείο λόγο της υπό στοιχείο (Α) έφεσης. Επίσης, με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, ο λόγος της υπό στοιχείο (Α) έφεσης περί άρνησης της υπαιτιότητας του εκκαλούντος – εφεσίβλητου _________   _________   , άλλως περί συντρέχοντος πταίσματος των ως άνω εναγόντων και ήδη εκκαλούντων ως προς την επέλευση του ανωτέρω συμβάντος είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον αποδείχθηκε η αποκλειστική ευθύνη του _________   _________   , την οποία άλλωστε αυτός αναγνώρισε με την υποβολή της ως άνω από 26-10- 2011 θετικής δηλώσεως ατυχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «_______», τούτο δε έπραξε και η εναγόμενη εταιρεία με την επωνυμία «_________   Α.Ε.», με την αποστολή των προαναφερόμενίον εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων προς την εφεσίβλητη _________   _________   να προσέλθειγια διακανονισμό της επελθούσας στο όχημά της ζημίας. Περαιτέρω, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι από την προαναφερόμενη σύγκρουση το αυτοκίνητο της πρώτης ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης _________   _________   υπέστη υλικές Ctfuirx στη δεξιά πλευρά του, για την αποκατάσταση των οποίων αυτί) δαπάνησε το συνολικό ποσό των (925 ,75 + 4.383,98 = 5.309,75) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την αγορά των ανταλλακτικών που περιγράφονται στις προσκομιζόμενες με αρ. 8663/5-1-2012 και 8664/5-1-2012 αποδείξεις λιανικής πώλησης της εταιρίας με την επωνυμία «_________    Α.Ε.Β.Ε» και το επιπλέον ποσό των 2.440,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών και λοιπές τεχνικές εργασίες, όπως προκύπτει από τη με αρ. 8954/5-1- 2012 απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με την επωνυμία «_________    Α.Ε.Β.Ε», ήτοι συνολικά το ποσό των (5.309,75 + 2.440,32 =) 7.750,05 ευρώ. Τα περί του αντιθέτου ισχυριζόμενα από τους εκκαλούντες της υπό στοιχείο (Α) έφεσης είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμσ, καθόσον από τις προαναφερόμενες αποδείξεις, σε συνδυασμό με την από 2-12-2011 εντολή, αποδεικνύεται πλήρως η αγορά των ανταλλακτικών και η εκτέλεση των εργασιών επισκευής (βαφή ζάντας, σύστ. αν. βλ./καθοδηγημένη λειτουργία, τροχός εξαγωγή και τοποθέτηση, ζάντα τροχού αλουμινένια αντικατάσταση, ηλεκτρονικά τροχού εξαγωγή και τοποθέτηση, ελαστικά αντικατάσταση, σύγκλιση των μπροστινών τροχών, κάμπερ των μπροστινών τροχών ρύθμιση, σύγκλιση των πίσω τροχών ρύθμιση, κάμπερ των πίσω τροχών ρύθμιση, όχημα εμπρός και πίσω μέτρηση, φτερό μπροστά εξαγωγή και τοποθέτηση, φτερό μπροστά βάψιμο καινούριο, αμάξωμα προετοιμασία βαφής, κολόνα στήριξης μεντεσέ πόρτας σφ., πλαϊνή δοκός εξωτερικά σφυρηλάτηση, πλαϊνό τμήμα πίσω σφυρηλάτηση, πλαϊνό τμήμα πίσω βαφή, θολός τροχού πίσω σφυρηλάτηση, υποδοχή πόρτας αντικατάσταση, υποδοχή πόρτας βάψιμο καινούριο, πόρτα εμπρός εξαγωγή και τοποθέτηση, υποδοχή πόρτας αντικατάσταση, υποδοχή πόρτας βάψιμο καινούριο, πόρτα πίσω εξαγωγή και τοποθέτηση, κάλυμμα προφυλακτήρα εμπρός εξαγωγή, κάλυμμα προφυλακτήρα εμπρός αντικατάσταση, κάλυμμα προφυλακτήρα εμπρός βαφή, κάλυμμα προφυλακτήρα πίσω εξαγωγή, κάλυμμα προφυλακτήρα πίσω αντικατάσταση, κάλυμμα προφυλακτήρα εμπρός βαφή, κάλυμμα πόρτας εμπρός αντικατάσταση, κάλυμμα εμπρός πόρτας βάψιμο, προστατευτικό πλαισίου εξαγωγή, επένδυση εισόδου εξαγωγή τοποθέτηση και βάψιμο, προέκταση μαρσπιέ αντικατάσταση, κάλυμμα πίσω πόρτας αντικατάσταση και βάψιμο, κέλυφος ηλεκτρικού εσωτερικό, εσωτερικό θόλου τροχού πίσω εξαγωγή, χρώμιο μαρσπιέ εσωτερικά εξαγωγή, ζώνη τριών σημείων με εντατήρα, αισθητήρας ραντάρ, δοχείο συστήματος καθαρισμού, εγκατάσταση για υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, αντικατάσταση βάση φτερού εμπρός, κόστος υλικών βαφής, θήκη, βαλβίδα με αισθητήρα, BOLT, WHEEL, BUMBER, GUIDE PIECE, FENDER, CLOSING ELEMENT, WHEEL HOUSING LINER, ΒΑΣΗ, DOOR, SILL TRIM STRIP, SIDE MEMBER TRIM, RETAINER, COVER, COVER FOR DOOR, MIRROR CAP, SENSOR, ΠΡΙΤΣΙΝΙ A4X14, ΠΡΪΤΣΙΝΙ, ΚΛΙΠΣ ΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ΚΛΕΜΕΣ, ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΚΕΡΩΜΑ, ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ , ΚΛΙΠ ΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ., ΤΑΠΑ, ΡΟΔΕΛΛΑ, ΜΠΟΥΛΟΝΙ, SCREW). Όλα τα ανωτέρω ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν στο όχημα της εφεσίβλητης _________   _________   , ως όχημα μεγάλου κυβισμού, μάρκας, τύπου ______, χρώματος λευκού, πού ήταν σχετικά καινούριο, με ημερομηνία κυκλοφορίας 9-11-2008 και υπέστη εκτεταμένες ζημίες από την ένδικη σύγκρουση, χωρίς να αναιρούνται από κανένα αντίθετο αποδεικτικό μέσο, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου υποστηριζόμενών με τον οικείο λόγο της υπό στοιχείο (Α) έφεσης. Περαιτέρω ενόψει των συνθηκών που έγινε η σύγκρουση, του είδους των ζημιών που προκλήθηκαν στο ως άνω όχημα, του βαθμού του πταίσματος του εναγόμενου οδηγού _________   _________   , της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, η πρώτη ενάγουσα _________   _________   δικαιούται να λάβει ως χρηματική) της ικανοποίηση το ποσό των 200 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη (αρθρ, 932 ΑΚ) από την ανωτέρω άδικη και υπαίτια πράξη του _______ _________   , προστηθέντος στην οδήγηση του ανωτέρω ζημιογόνου αυτοκινήτου από την εταιρεία «_________   Α.Ε.». Περαιτέρω, από τη συνολική εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν αποδείχθηκε η ουσιαστική βασιμότητα των αγωγικών ισχυρισμών των εναγόντων _________   _________    και _________   _________    περί εξύβρισης και απειλής τους, καθώς και περί απόπειρας πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος τους εκ μέρους του πρώτου εναγόμενου _________   _________   . Συγκεκριμένα, από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου συμβάντος, ο πρώτος εναγόμενος _________   _________    τους απείλησε και τους εξύβρισε, απευθύνοντας σε αυτούς τις εκφράσεις «Θα σας γαμήσω ρε μαλάκες κι εσάς κι αυτούς τους πλουσίους που φυλάτε» και συνέχισε με τη φράση «Τι τους φυλάτε όλους αυτούς ρε, γαμήσι θέλουνε» και στη συνέχεια, όταν ο σηματοδότης έγινε πράσινος, φώναξε «Θα σας γαμήσω όλους!». Ειδικότερα, προέκυψε ο δεύτερος ενάγων _________   _________ , στην από 25-10-2011 ένορκη εξέτασή του ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ζήτησε την ποινική δίωξη του πρώτου εναγομένου _________   _________   , μόνον επειδή του έκλεισε τον δρόμο και εμβόλισε το αυτοκίνητο που οδηγούσε, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα, χωρίς να κάνει καμία μνεία για εξύβριση και απειλή σε βάρος του από τον πρώτο εναγόμενο, σημειωτέον δε ότι και στην από 10-07-2014 ορκη εξέτασή του επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της από 25-10-2011 προφορικής μήνυσης του, χωρίς να προσθέσει κάτι άλλο σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς του για το συμβάν. Επίσης, ο τρίτος ενάγων _________   _________   ς, στην από 2-7-2014 ένορκη εξέτασή του ενώπιον των αστυνομικών αρχών, επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της μήνυσης του _________    _________   , στην οποία εγκαλεί τον πρώτο εναγόμενο μόνο για το γεγονός ότι του έκλεισε τον δρόμο και εμβόλισε το αυτοκίνητο που οδηγούσε και δεν κάνει καμία μνεία για εξύβριση από τον πρώτο εναγόμενο _________   _________   . Ακολούθως, στις 9-12-2011, οι ως άνω ενάγοντες _________   _________   ς, _________   _________   και _________   _________   κατέθεσαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών την από 8-12-2011 έγκλησή τους, με την οποία ζητούσαν την ποινική δίωξη του πρώτου εναγόμενου _________   _________   για τις πράξεις της εξύβρισης λόγω και έργω, της απειλής και της απόπειρας βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του πρώτου εναγόμενου Γεώργιου _________   μόνο για την πράξη της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στους δρόμους με πρόθεση, από την οποία μπορεί να προκόψει κίνδυνος για άνθρωπο (άρθρο 290 παρ. 1 περ. α’ ΠΚ) και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 381 παρ. 1 ΠΚ) και εκδόθηκε η υπ’ αρ, ΑΜ4034/17-05-2018 απόφαση του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε αθώος ο _________   _________    για την πρώτη πράξη, ενώ έπαυσε η ποινική δίωξη για τη δεύτερη πράξη, κατά το άρθρο 8 του ν. 441/2016. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν ευσταθούν οι αγωγικοί ισχυρισμοί των εναγόντων _________   _________    και _________   _________   υ, τους οποίους επαναφέρουν με την υπό στοιχείο (Β) έφεσή τους, σημειωτέον δε ότι η κρίση του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το γεγονός, ότι η άμεση Δράση δεν κλήθηκε από το δεύτερο και τρίτο των εναγόντων _________   _________    και _________   _________   , ούτε και αναφέρθηκε κάτι σχετικό στις αστυνομικές αρχές, που επιλήφθηκαν της υπόθεσης, κατά τα προαναφερθέντα, ενώ οι ισχυρισμοί τους, πλην της συμπόρευσής τους στο πλαίσιο της άσκησης της ένδικης αγωγής, δεν ενισχύονται από κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο, προκειμένου να οδηγηθεί το Δικαστήριο σε αντίθετη κρίση. Επομένως, εφόσον δεν αποδείχθηκε η επικαλούμενη από τους ενάγοντες _________   _________    και _________   _________    τέλεση σε βάρος τους των αναφερόμενων στην αγωγή υπαίτιων και παράνομων πράξεων (εξύβριση και απειλή) εκ μέρους του πρώτου εναγόμενου _________   _________   και ως εκ τούτου, είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη η ασκηθείσα από αυτούς σε βάρος του αξίωση χρηματικής ικανοποίησης.

Κατόπιν τούτων, δεν έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη Α) απέρριψε την αγωγή ως προς τους δεύτερο και τρίτο των εναγόντων _________   _________    και _________   _________    ως ουσιαστικά αβάσιμη και Β) έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμη ως προς την πρώτη ενάγουσα _________   _________   , υποχρεώνοντας αμφότερους τους εναγόμενους να καταβάλουν σε αυτήν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό τατν 7.750,05€ ως αποζημίωση για τις υλικές ζημίες που υπέστη το ως άνω αυτοκίνητό της από την προπεριγραφόμενη σύγκρουση και υποχρεώνοντας τον πρώτο εναγόμενο να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 200 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αμφότερα τα προαναφερόμενα ποσά, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Συνεπώς, αφού αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της προσβαλλόμενης απόφασης με τις αιτιολογίες της παρούσας (άρθρο 534 ΚΠολΔ), καθώς δεν συντρέχει λόγος εξαφάνισης της εκκαλούμενης απόφασης, δεδομένου ότι με τις παραδοχές του Δικαστηρίου τούτου δεν μεταβάλλεται το εύρος και το αντικείμενο του δεδικασμένου (βλ. Μαργαρίτη, ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκο., άρθρο 534 αρ. 2 εκ., Κονδύλη, Το δεδικασμένο κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 2007. σελ. 323), πρέπει, αφού απορριφθούν ως αβάσιμοι όλοι οι λόγοι των κρινόμενων υπό στοιχεία (Α) και (Β) εφέσεων, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, να απορριφθούν αμφότερες οι εφέσεις στο σύνολό τους και να επικυρωθεί η υπ’ αρ. 4909/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία). Τέλος, πρέπει, κατά τη διάταξη του άρθρου 495 § 4 εδ. δ’ ΚΠολΔ, να διαταχθεί η εισαγωγή των παραβολών των κρινόμενων εφέσεων στο δημόσιο ταμείο και πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων αμφοτέρων των εφέσεων, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους τους, σε βάρος των εκκαλούντων έκαστης έφεσης, λόγω της ήττας τους (άρθρα 106 εδ. α’, 191 παρ. 2, 176, 183 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1401/1991 ΕλλΔνη 1993/49), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την υπό στοιχείο (Α) από 03-01- 2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 1093/57/05-01-2018 έφεση και την υπό στοιχείο (Β) από 14-05-2018 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 41521/1647/1 5-05- 2018 έφεση.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατ’ ουσίαν τις ως άνω εφέσεις ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την εκκαλούμενη υπ’ αρ. 4909/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εκκαλούντων της υπό στοιχείο (Α) έφεσης τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης αυτής για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εκκαλούντων της υπό στοιχείο (Β) έφεσης τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων αυτής για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο των παραβολών που αναφέρεται στις εκθέσεις κατάθεσης του δικογράφων των ως άνω εφέσεων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις.6 Δεκεμβρίου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ