fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΜΕ ΤΕΚΝΑ 
Αριθμός 3145/04                              

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από τον  Δικαστή Αδαμαντόπουλος Κωνσταντίνος Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Αθηνών και γραμματέα Παπαδακη  Ασπασια

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 1/11/2004 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:

___________ ________ του _________ και 2) __________  _________ του ___________  κατοίκων ______ τους οποίους εκπροσώπησε  ο πληρεξούσιος δικηγόρος Χρήστος Οικονομάκης.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η κοινή τους αίτηση για την έκδοση αποφάσεως διαζυγί­ου που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 3451/03 και προσδιορί­στηκε δικάσιμος η   1/11/04 από την οποία αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ο πληρεξουσ co) δικηγόρο y των αιτούντων- ζήτησ £, να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δ(κης και στις προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν με την κοινή τους αίτηση να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της.εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739 ΚΠΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις δια­τάξεις του άρθρου 1441 του Α.Κ. όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του Ν.1329/1983. Πρέπει, επομένως να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τα αρμόδια και τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου καθώς και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακό­λουθα περιστατικά; Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο γάμο στον ________  ______________(βλ. το απόσπασμα 170/20-7-1995 της ληξιαρχικής πράξεως γάμου τους που έχει εκδώσει ο Ληξίαρχος ____________.

Η κοινή αίτηση τους κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 7/11/2003. Επομένως ο γάμος τους έχει διαρκέσει έναν και πλέον χρόνο πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ;|ε\,δάό συνεδριάσεις που έγιναν στις 7/11/2003 και στις 1/11/2004  και συνεπώς απέχουν μεταξύ τους κατά έξη (6) τουλάχιστον,

μήνες, οι αιτούντες δήλωσαν νομότυπα προς το Δικαστήριο ότι συμφωνούν να λυθεί ό γάμος τους με διαζύγιο».

Προσκομίζουν εξάλλου οι αιτούντες την από 16/9/2003 έγγραφη συμφωνία τους που ρυθμίζει την επιμέλεια των ανηλίκων κοινών τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτό.

Πρέπει κατά συνέπεια να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και από την ουσια­στική της άποψη όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των αιτούντων γάμου, που τελέστηκε στις 24/6/1995 στον _______  _________ .

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 16/9/2003 συμφωνία των αιτούντων με την οποία ρυθμίζουν την επιμέλεια των  ανηλίκων  τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά,

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο τους στις 22/11/2004.

 

0 ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία