fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 2381/2003

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο  Πλημμελειοδικών ,Ευτύχιο Νικόπουλο και Νικόλαο Μήλιο, Πλημμελειοδίκες.

Συνήλθε στο γραφείο του Προέδρου στις 5 Μαϊου 2003, παρουσία του Εισαγγελέως , Σταύρου Σακελλαρίου, Εισαγγελέως Πλημ/κών και της Γραμματέως Ελευθερίας Τσίπουρά , προκειμένου να αποφανθεί για την παρακάτω ποινική υπόθεση:

Κατά των 1) ___________ _________ κ.λ.π. ασκήθηκε ποινική δίωξη για α) εκβίαση από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον από πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια από κοινού και κατά συρροή κ.λ.π. και ενεργήθηκε κυρία ανάκριση.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και την απολογία των κατηγορουμένων που συγκεντρώθηκε από την κυρία ανάκριση, η οποία διενεργήθηκε για την υπόψη περίπτωση, προέκυψαν και κατά την κρίση του Συμβουλίου, το οποίο αναφέρεται καθ’ ολοκληρία στους νόμιμους και βάσιμους λόγους που αναπτύσσονται και αναλύονται στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, επαρκείς ενδείξεις για να στηριχθεί δημόσια στο ακροατήριο κατηγορία εναντίον των κατηγορουμένων 1) __________ ___________ _____________ ,2) ___________ __________ _________, 3) ___________ __________ _______________ και 4) __________ _________ του _____________ για την αξιόποινη πράξη της παράβασης των άρθρων 1 παρ.1, 2,3, 8 παρ. 1 εδ. α’, β’, γ’ του ν.2518/1997 . Επομένως για τη πράξη αυτή που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 παρ.1, 27 παρ.1, 51, 53, 57 Π.Κ. και των άρθρων 1 παρ.1, 2, 3, 8 παρ. 1 εδ. α’, β’, γ’ του ν.2518/1997 ,πρέπει να παραπεμφθούν οι παραπάνω κατηγορούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων παρ. 1ε και 313 του ΚΠΔ, ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου _________, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο να δικάσει τη πράξη που προαναφέρθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 112, 119 παρ.1, 120 παρ.1 και 122 παρ.1 Κ.Π.Δ.

Επειδή από την κυρία ανάκριση που διενεργήθηκε και τα αποδεικτικά μέσα που συγκεντρώθηκαν απ’ αυτή δεν προέκυψαν και κατά την κρίση του Συμβουλίου σοβαρές ενδείξεις, ότι οι κατηγορούμενοι 1) __________ ________ ___________ ,2) ___________ __________ ____________, 3) ___________ _____________ __________ και 4) ____________ ________ του _____________ τέλεσαν την αξιόποινη πράξη της εκβίασης από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης και παρείχε προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον από κοινού κατ’επάγγελμα κατά συνήθεια και κατά συρροή , για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην πρόταση του Εισαγγελέα, στις νόμιμες και ορθές σκέψεις της οποίας και το Συμβούλιο αναφέρεται περαιτέρω. Συνεπώς, δεν πρέπει να γίνει κατ’ αυτών κατηγορία για τη πράξη αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 309 παρ. 1 α και παρ. Ια Κ.Π.Δ. – Π.Δ. 258/86. Εξάλλου, λόγω του ότι η ποινική δίωξη ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως, δεν πρέπει να περιληφθεί διάταξη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα.

Επειδή, για όσους λόγους αναπτύσσονται και αναλύονται στην παραπάνω Εισαγγελική πρόταση, στους οποίους, ως νομίμους και βάσιμους, το Συμβούλιο αναφέρεται, πρέπει , να καταργηθεί η ισχύς των 1, 2, 22 και 23/2003 διατάξεων της Ανακρίτριας του 25ου Τακτικού Τμήματος Αθηνών, με τις οποίες επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους περιοριστικοί όροι και της 55/2003 διάταξης της ίδιας Ανακρίτριας με την οποία τροποποιήθηκε η εγγυοδοσία που επιβλήθηκε με την 1/2003 διάταξη αυτής  τον κατηγορούμενο _________ ________ και να διαταχθεί η απόδοση των χρηματικών εγγυήσεων σ’αυτούς που τις κατέθεσαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α) Παραπέμπει τους κατηγορουμένους ___________ ____________ ____________, κάτοικο _________, (__________ __-___), ___________ _________ ___________, κάτοικο ________ (__________ ____-____________) , _________ _________ __________, κάτοικο ____________ (________ _____) και ___________ _______ του __________, κάτοικο _________ ( _______ ____) , στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στην Αθήνα Α) ο ________ _________ το έτος 2000, πάντως πριν από τις 4-9-2000, ίδρυσε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με την επωνυμία « ________ __________ ____________ ____________ ___________ ____________» και έδρα την ______, χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και προσέλαβε  τους ανωτέρω συγκατηγορουμένους του ως προσωπικό ασφαλείας , τους ανέθεσε δε δραστηριότητες επιτήρησης και προστασίας των καταστημάτων __________, σνακ μπαρ με την ονομασία «_________» ( ___________ ___), καφεζαχαροπλαστείου « ________ ____ ________» (______ _________ ____), κέντρου διασκέδασης « _______ _____» (_____.___________ ____) και καταστήματος « ____ ___________» (πλατεία ___________), χωρίς αυτοί να είναι εφοδιασμένοι με άδεια που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους και Β) οι __________ __________, ______________ ________ και _______ __________ από 4-9- 2000 έως 16-12-2002 εργάστηκαν ως προσωπικό ασφαλείας στα καταστήματα που προαναφέρθηκαν, χωρίς να είναι εφοδιασμένοι με την πιο πάνω άδεια.

Β) Αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία κατά των ιδίων ως άνω κατηγορουμένων ________ ________ _________ , __________  ___________ ___________, __________ __________ ___________ και __________ ____________ του ______________,        για       εκβίαση          από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης και παρείχε προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον από κοινού κατ’επάγγελμα κατά συνήθεια και κατά συρροή, πράξη που φέρεται πως τελέστηκε απ’αυτούς στην Αθήνα

Γ) Παύει την ισχύ των 1, 2, 22 και 23/2003 διατάξεων της Ανακρίτριας του 25ου Τακτικού Τμήματος Αθηνών, με τις οποίες επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους περιοριστικοί όροι και της 55/2003 διάταξης της ίδιας Ανακρίτριας με την οποία τροποποιήθηκε η εγγυοδοσία που επιβλήθηκε με την 1/2003 διάταξη αυτής στον κατηγορούμενο ___________ __________ και διατάσσει την απόδοση των χρηματικών εγγυήσεων σ’αυτούς που τις κατέθεσαν.

Αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Μαίου 2003 και εκδόθηκε στις 27-5-03.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Θεόδωρος Κανελλόπουλος                                         Ελευθερία Τσιπουρά

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία