fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 568/2019
Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης 567/97/2019
Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης 12834/2441/2018
Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης 188/29/2019
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Λέκκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Φεβρουάριου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) Του αιτούντος: ________  ________ του ________  , κατοίκου ________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αποστόλου Μπαλμπουζή.

Της καθής η αίτηση: ________   ________   του ________  , κατοίκου Αγίας Σοφίας ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 22-1-2019 αίτησή του, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 567/97/22-1-2019 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την παραπάνω αναφερομένη δικάσιμο.

Β) Της απούσας: ________   ________   του ________   και της ________  , κατοίκου ________  , ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου ________   ________, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Τοιi καθού η αίτηση: ________  ________ του ________   και της ________  , κατοίκου ________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αποστόλου Μπαλμπουζή.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-12-2018 αίτησή της, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 12834/2441/11-12-2018 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση αρχικώς για τη δικάσιμο της 23-1-2019 και κατόπιν αναβολής για την παραπάνω αναφερομένη δικάσιμο.

Γ) Της απούσας: ________   ________   του ________   και της ________  , κατοίκου ________  , ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου ________   ________, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Των καθών η αίτηση: ι) ________   ________ του ________  και της ______, κατοίκου ________  , και 2) ________  , συζύγου ________   ________ το γένος ________  και ________  ________  , κατοίκου ομοίως, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρου τους Απόστολο Μπαλμπουζή.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-1-2019 αίτησή της, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 188/29/10-1-2019 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση αρχικώς για τη δικάσιμο της 23-1-2019 και κατόπιν αναβολής για την παραπάνω αναφερομένη δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, προς συζήτηση: ΐ) η από 22-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 567/97/22-1-2019 αίτηση, 2) η από 6-12-2018 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 12834/2441/11-12-2018 αίτηση, και 3) η οπό 10-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 188/29/10-1-2019 αίτηση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τούτου, με τη συνεκδίκαση διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρο 246 του Κ.Πολ.Δ.).

Α) Με τη πρώτη από 22-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 567/97/22-1-2019 αίτηση, ο αϊτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, με την απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος της καθής για κάθε τυχόν παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης, να ρυθμιστεί προσωρινώς το δικαίωμα της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο που απέκτησε με την καθής, κατά τον προτεινόμενο στην αίτηση τρόπο και να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική του δαπάνη.

Η αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 686 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1513§1 εδ. 2 και 3 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1514 ΑΚ, 1520 του ΑΚ και 682 παρ.ι, 735, 950 παρ.2 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης κατεβλήθη η νόμιμη προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής των παρισταμένων δικηγόρων.

Β) Με την δεύτερη από 6-12-2018 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 12834/2441/11-12-2018 αίτηση, και κατά τη δέουσα εκτίμηση των αιτημάτων αυτής, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, (α) να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ________  , που έχει αποκτήσει από τον νόμιμο γάμο της με τον καθού η αίτηση, (β) να υποχρεωθεί ο καθού η αίτηση στην καταβολή προσωρινής διατροφής ποσού 700 ευρώ μηνιαίως για το ανήλικο τέκνο τους, από της επιδόσεως της ένδικης αιτήσεως και έως εκδόσεως οριστικής και τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας περί διατροφής αγωγής και δη νομιμοτόκως από της καθυστερήσεως εκάστης δόσεως, και (γ) τέλος να καταδικασθεί ο καθού η αίτηση στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης.

Η αίτηση, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (683, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι, πλην των κατωτέρω αιτημάτων της, νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, i486, 1489, 1493, 1496, 1510, 15Η, 1516, 1518 του ΑΚ, 176, 728, 729, 730, 735 του ΚΠολΔ. Μη νόμιμα και γι’ αυτό απορριπτέα τυγχάνουν (α) το αίτημα περί προσωρινής επιδικάσεως τόκων, διότι ναι μεν η επίδοση της αιτήσεως προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως συνιστά όχληση επαγομένη τοκοφορία, όμως στις προσωρινώς επιδικαζόμενες αξιώσεις δεν περιλαμβάνονται και οι τόκοι, η δε απαρίθμηση στο άρθρο 728 του ΚΠολΔ είναι κατά την ορθοτέρα γνώμη, την οποία υιοθετεί και το παρόν δικαστήριο, περιοριστική (σχ. ΜΠΑ 342/1996 ΕεμπΔ 1996.126, ΜΠΑ 5555/1974 Δ 1974-333) και (β) το αίτημα περί επιδίκασης της αιτουμένης διατροφής έως εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως επί της τακτικής περί διατροφής αγωγής, το οποίο τυγχάνει νόμιμο έως εκδόσεως οριστικής απόφασης (άρθρο 730 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, καθό μέρος κρίθηκε νόμιμη η ένδικη αίτηση, να εξεταστεί περαιτέρω από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης κατεβλήθη η νόμιμη προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Γ) Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1485, i486 παρ. 2, 1487 εδάφ. Β’, 1488, 1489 και 1490 παρ. ι του ΑΚ, οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, το ανήλικο τέκνο τους, το οποίο δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από τα εισοδήματα ή την εργασία του. Αυτοί δεν ενέχονται σε ίσα μέρη στη διατροφή του τέκνου τους, αλλά από κοινού, ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις του και συνεπώς κατά το μέρος που ο ένας γονέας δεν μπορεί να συμβάλει στη διατροφή του τέκνου ενέχεται ο άλλος, ο οποίος έτσι δεν αποκλείεται να οφείλει το σύνολο της απαιτούμενης για το τέκνο διατροφής, εάν ο άλλος δεν υπάρχει ή δεν έχει καθόλου δυνατότητα να συμβάλει στη διατροφή του τέκνου ή η δικαστική επιδίωξη στην ημεδαπή εναντίον του είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής. Μόνον αν οι δυνάμεις και του ενός έστω γονέα δεν επαρκούν για τη διατροφή του τέκνου, ανακύπτει η υποχρέωση των επομένων ανιόντων, δηλαδή των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι ενέχονται σε ίσα μέρη για διατροφή του εγγονού τους, στην έκταση που αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από τις δυνάμεις έστω και του ενός από τους γονείς του. Εάν εναχθεί ένας από αυτούς (παππούδες ή γιαγιάδες), μπορεί να προβάλει αφενός ότι οι δυνάμεις των γονέων του τέκνου ή έστω και του ενός μόνο απ’ αυτούς επαρκούν για τη διατροφή του εγγονού του και αφετέρου ότι υπάρχουν και άλλοι ανιόντες του ίδιου βαθμού (παππούδες και γιαγιάδες) και αυτός οφείλει μόνο το μέρος της διατροφής που αντιστοιχεί στο μερίδιο που προκύπτει από τον επιμερισμό της υποχρέωσης διατροφής σε τόσα μέρη, όσοι και οι ζώντες ανιόντες του ίδιου βαθμού (βλ. ΑΠ 1801/1985 ΝοΒ .14.1406, ΑΠ 1127/1984 ΝοΒ 33-1169, ΑΠ 1168/1984 ΝοΒ 33·8θ7, Ισμήνη Ανδρουλιδάκη- Δημητριάδη, στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρο 1487 αριθμ. 52 και 57, άρθρο 1489 αριθμ. 5, ΐ8-2ΐ και 3ΐ> Ε. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο II, Βν έκδοση, σελ. 128, 129, Ατσαλάκη, Ερμ. ΑΚ, άρθρο 148, αριθμ. 3 και 4)· Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1493 του ΑΚ, το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του (ανάλογη διατροφή), ενώ το περιεχόμενο της διατροφής αποτελούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του. Ως μέτρο της διατροφής νοείται ο βαθμός και το επίπεδο στο οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες του δικαιούχου. Ο προσδιορισμός του μέτρου της διατροφής γίνεται από τις ανάγκες που προκύπτουν από τις συνθήκες του δικαιούχου. Αναζητείται δηλαδή, το επίπεδο διαβίωσης που αρμόζει στο δικαιούχο, ανάλογα με την ηλικία του, την υγεία του, τις ικανότητες ή κλίσεις του κλπ. Προκειμένου για ανήλικο τέκνο, για να καλυφθούν οι συνθήκες της ζωής του, συνεκτιμώνται και οι συνθήκες της ζωής των υπόχρεων γονέων του και, συνεπώς, και οι οικονομικές τους δυνατότητες. Εάν βέβαια οι οικονομικές δυνάμεις των γονέων του δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από την ηλικία του, τις ικανότητες, τις κλίσεις και τη σύμφωνη με αυτές εκπαίδευση που απαιτείται για την αποκατάσταση του τέκνου, η υποχρέωση των γονέων του θα περιορίζεται στο ύψος που αντιστοιχεί στις κατώτερες δυνάμεις τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν αποκλείεται να ανακύπτει υποχρέωση συμπλήρωσης του ποσού της διατροφής από τους παππούδες και τις γιαγιάδες του τέκνου. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιδιώκεται η ικανοποίηση παράλογων ή απλώς υπερβολικών απαιτήσεων και το επίπεδο διαβίωσης το οποίο αρμόζει στο ανήλικο τέκνο δεν θα προσδιοριστεί από τις ενδεχόμενες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις των παππούδων του και των γιαγιάδων του ή ορισμένων από αυτούς, αλλά καταρχήν από την εκτίμηση του επιπέδου ζωής των γονέων του. Έτσι, δεν θα ικανοποιηθούν απαιτήσεις για φοίτηση σε ακριβά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όταν οι ανάλογες με τις κλίσεις και τις ικανότητες του τέκνου ανάγκες μόρφωσης και απόκτησης επιστημονικών ή επαγγελματικών εφοδίων μπορούν εξίσου καλά να καλυφθούν με τη φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτήρια, και οι δυνάμεις των γονέων του δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση τέτοιας δαπανηρής εκπαίδευσης, έστω και αν οι σχετικές δαπάνες μπορούν να αντιμετωπισθούν από τις δυνάμεις των παππούδων και γιαγιάδων (βλ. ΑΠ 520/1995 ΝοΒ 44-983, ΑΠ 1439/ή 1990 ΝοΒ 39-418, ΕφΑΘ 10762/1997 ΕλλΔνη 39- 1354, ΕφΑΘ 4902/1995 ΕλλΔνη 37-1118, ΕφΑΘ .6077/1994 ΕλλΔνη 36-391, Ισμ. Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρο 1493 αριθμ. 68 έως 77, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο II, Β’ έκδοση, σελ. 140).

Με την τρίτη υπό κρίση αίτηση, και κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου αυτής, την οποία η αιτούσα ασκεί ατομικά και ως έχουσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ________  , η αιτούσα μητέρα του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της, το οποίο απέκτησε εν γάμω με τον υιό των καθών, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και δη κυρίως να υποχρεωθούν οι καθών – πατέρας και μητέρα, αντίστοιχα του εν διαστάσει συζύγου της ________  ________ και πάππος και μάμμη αντίστοιχα του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της, να της καταβάλλουν μηνιαίως συμμέτρως και προσωρινά, τα στην αίτηση αναφερόμενα ποσά, προκαταβλητέα το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός και με το νόμιμο τόκο, ως χρηματική διατροφή για το ανωτέρω ανήλικο εγγόνι τους (τέκνο του υιού τους), που εκπροσωπείται από τη μητέρα του που, κατά τα εκτιθεμένα σ’ αυτήν, δεν έχει περιουσία ή εισοδήματα, ούτε μπορεί να εργασθεί και έτσι δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του, ενώ ούτε η ίδια ως μητέρα μπορεί να του παράσχει την ανάλογη με τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, διατροφή, που απαιτείται για την αντιμετώπιση όλων όσων είναι αναγκαία για τη συντήρηση του και για τα έξοδα ανατροφής και εκπαίδευσης του, ο δε εν διαστάσει σύζυγός της δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στη διατροφή του, επικουρικώς δε να συμμετάσχουν συμμέτρως στο μέτρο που η διατροφή του ανηλίκου δεν δύναται να καλυφθεί από τους γονείς του. Τέλος, ζητούν να καταδικασθούν οι καθών στη δικαστική της δαπάνη.

Η αίτηση, για το παραδεκτό της συζήτησης της οποίας κατεβλήθη η νόμιμη προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής των παρισταμένων πληρεξουσίων δικηγόρων, αρμοδίως, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (αρθ. 33 ΚΠολΔ σε συνδ. με το άρθρο 321 εδ.α ΑΚ), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 686 ΚπολΔ), και είναι παραδεκτή μόνον καθό μέρος ασκείται για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου, απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης και ως εκ τούτου απορριπτέα καθό μέρος εγείρεται από την αιτούσα ατομικά. Περαιτέρω, η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθώς και σε αυτές των άρθρων 728, 729> 735 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί προσωρινής επιδικάσεως τόκων, διότι ναι μεν η επίδοση της αιτήσεως προσωρινής επιδικάσεως απαιτήσεως συνιστά όχληση επαγομένη τοκοφορία, όμως στις προσωρινώς επιδικαζόμενες αξιώσεις, δεν περιλαμβάνονται και οι τόκοι, η δε απαρίθμηση στο άρθρο 728 του ΚπολΔ, είναι, κατά την ορθοτέρα γνώμη, την οποία υιοθετεί και το παρόν δικαστήριο περιοριστική (ΜΠΑ 342/1996 ΕεμπΔ 1996.126, ΜΠΑ 5555/1974 Δ 1974-333)· Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Από την συνεκτίμηση της ενόρκου καταθέσεως, στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου, του μάρτυρος του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση – καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση και των καθών η τρίτη κρινόμενη αίτηση ________ ________  , αδελφού του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση και καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση και υιού των καθών η τρίτη κρινόμενη αίτηση, και της ενόρκου καταθέσεως, στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου της μάρτυρος της καθής η πρώτη κρινόμενη αίτηση, και αιτούσας των λοιπών, ________   ________  , μητέρας αυτής, των με αριθμό 1469/2019, 1468/2019, 1467/2019, 1470/2019 και 9322/2019 ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων ________   ________  , ________  ________  , ________  ________  , ________  ________  και ______ ________  , που ελήφθησαν κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση οι τέσσερις πρώτες ενώπιον της συμβολαιογράφου Αγγελικής Παπαγεωργίου και η τελευταία ενώπιον του συμβολαιογράφου Δημητρίου Παπαστεργίου, κατόπιν κλητεύσεως της καθής όπως προκύπτει από τη με αριθμό 9700/7-2-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιώς Φωτεινής Ταμπάκη, των με αριθμό 155/5-2-2019, 6203/23-1-2019 και 6204/23-1-2019 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων της καθής η πρώτη κρινόμενη αίτηση και αιτούσας οι λοιπές αιτήσεις ________  ________  , ________   ________  και ________  ________  , που ελήφθησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά η πρώτη και της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου, οι λοιπές, κατόπιν κλητεύσεως της αντιδίκου πλευράς, όπως προκύπτει από τις με αριθμό 3H8B/17-1-2019 και 3156Β/30-1-2019 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας   Αφροδίτης Βλάχου, και των εγγράφων που οι διάδικοι προσεκόμισαν πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αϊτών η πρώτη κρινόμενη αίτηση – καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση μετά της καθής η πρώτη κρινόμενη αίτηση και αιτούσας η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στον ____ την 6-2-2016 από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο εισέτι τέκνο τον ________  , γεννηθείς την 28-5-2016. Ήδη η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων έχει διασπασθεί από μηνός Σεπτεμβρίου 2018, με ενδιάμεσες, δίχως αποτέλεσμα προσπάθειες του ζεύγους να επανέλθουν σε συμβίωση, έκτοτε δε διαμένουν χώρια και δη ο μεν αϊτών η πρώτη κρινόμενη αίτηση στη _____, η δε αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, μετά του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, στον _______.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι μετά την διάσπαση της έγγαμης σχέσης των άνω συζύγων και τη μετοίκηση του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση και πατρός του ανηλίκου, το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, επιβάλλει να παραμείνει αυτό με την μητέρα του, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη και στην οποία πρέπει να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια του προσώπου του, αφού αυτή επιδεικνύει αμέριστο ενδιαφέρον και μέριμνα για την ανατροφή του, γεγονός για το οποίο συμφώνησε και ο πατέρας αυτού – αϊτών η πρώτη κρινόμενη αίτηση. Προς αποφυγή της αποξενώσεως του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση πατέρα με το ανήλικο τέκνο του, που δεν διαμένει μαζί του, πρέπει, κατά παραδοχή της πρώτης κρινόμενης αιτήσεώς του, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του και δη ως ακολούθως: ι) Κάθε πρώτη και τρίτη ημέρα Σαββάτου εκάστου μηνός από ώρας ιι.οο π.μ. έως ώρας 19.00 μ.μ., 2) κάθε πρώτη και τρίτη ημέρα Κυριακή εκάστου μηνός από ώρας 11.00 π.μ. έως ώρας 19.00 μ.μ., 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων κατά τους μονούς μήνες από ώρας 12.οο μεσημβρινή της 22 Δεκεμβρίου έως ώρας 20.οο βραδινής της 27ης Δεκεμβρίου και κατά τα ζυγά έτη από ώρας 12.οο μεσημβρινή της 3οης Δεκεμβρίου έως ώρας 20.00 βραδινή της 6’κ Ιανουάριου, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα, από το Πάσχα του έτους 2020 και εφεξής, κατά τα μονά έτη από ώρας 12.οο μεσημβρινής της ________  των ______ έως ώρας 20.00 βραδινής της ________   του Πάσχα και κατά τα ζυγά έτη από ώρας 12.οο μεσημβρινής της ________   του Πάσχα έως ώρας 20.οο βραδινής της ________   του ________  , 5) κατά τις καλοκαιρινές διακοπές από ώρας 12.οο μεσημβρινής της 5ης Ιουλίου έως ώρα 20.οο βραδινής της ιοί? Ιουλίου και από ώρας 12.οο μεσημβρινής της 5ης Αυγούστου έως ώρας 20.οο βραδινής της ion? Αυγούστου, και 6) μέσω διαδικτυακών βιντεοκλήσεων μέσω VIBER ή SKYPE, για χρονικό διάστημα τριάντα λεπτών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη καθώς και τις ημέρες Σαββάτου και ________   που δεν θα επικοινωνεί ως άνω υπό στοιχεία ι και 2 με το ανήλικο, μεταξύ των ωρών 20.00 απογευματινής έως 20.30 απογευματινής. Περαιτέρω το αίτημα του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση περί επικοινωνίας του μετά του ανηλίκου τέκνου κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα του τρέχοντος έτους (από ώρας 12.00 μεσημβρινής της ________   των Βάίων μέχρι ώρας 20.οο βραδινή της ________   του Πάσχα ή από ώρας 12.00 μεσημβρινή της ________  του Πάσχα έως ώρας 20.00 βραδινή της ________   του ________  ), πρέπει να απορριφθεί διότι από τη συνεκτίμηση του συνόλου των αποδείξεων ο αϊτών πατέρας δεν επικοινωνεί ήδη με το ανήλικο τέκνο του, με αποτέλεσμα, ενόψει και της ηλικίας του (ανηλίκου) να μην κρίνεται προς το συμφέρον του τέκνου για το προσεχές Πάσχα να απομακρυνθεί της μητρός του. Εξάλλου, το αίτημα της καθής η πρώτη κρινόμενη αίτηση να χορηγηθεί η δυνατότητα διανυκτέρευσης του ανηλίκου τέκνου της στην οικία του πατρός του, από τα Χριστούγεννα του έτους 2020 και εφεξής ενόιμει της ανηλικότητας του τέκνου, τυγχάνει απορριπτέο, δεδομένου ότι έως τις καλοκαιρινές διακοπές κρίνεται ότι το ανήλικο θα δυνηθεί να επανασυνδεθεί με τον πατέρα του από τη σταθερή κατά μήνα επικοινωνία αιτούντος πατέρα και ανηλίκου. Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι η ενώπιον μας εξετασθείσα μάρτυρας και μητέρα της καθής η πρώτη κρινόμενη αίτηση, σαφώς κατέθεσε ότι ο αϊτών πατέρας γνωρίζει να φροντίζει το ανήλικο, να το αλλάζει και να το πλένει. Το γεγονός ότι ο αϊτών η πρώτη κρινόμενη αίτηση δεν διαθέτει εισέτι οικία δική του, αλλά διαμένει μετά της πατρικής του οικογένειας, στην οικία των γονέων του στη ________  , δεν κρίνεται ως λόγος επαρκής για να μην επικοινωνεί το ανήλικο με τον πατέρα του με διανυκτέρευση, ενόψει μάλιστα και της ενώπιον μας ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος του αιτούντος η πρώτη κρινόμενη αίτηση -πατέρα του ανηλίκου, ότι καθόν χρόνο το ανήλικο θα διαμένει στην οικία του αιτούντος – πατρός του ανηλίκου, ο ίδιος (μάρτυρας), ο οποίος διαμένει ομοίως στην ίδια οικία με τον πατέρα του ανηλίκου και χρησιμοποιεί το παλαιό παιδικό του δωμάτιο, θα παραχωρεί το εν λόγω δωμάτιο της ανωτέρω οικίας των γονέων του αιτούντος πατέρα, προκειμένου να διαμένει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ________  , δεν διαθέτει περιουσία ούτε λαμβάνει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορεί να ασκήσει βιοποριστική εργασία. Το εν λόγω ανήλικο διαμένει από της διασπάσεως τα εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων και έκτοτε, μετά της μητρός του, σε ιδιόκτητη αυτής οικία, ομού μετά του επίσης ανηλίκου τέκνου της αιτούσας η δεύτερη κρινόμενη αίτηση ________  . Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων συμμετέχει στις δαπάνες του κοινού οίκου, τουλάχιστον κατά το ποσό των 50 ευρώ όπως συνομολογείται από τον καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, με το έγγραφο σημείωμά του, δεδομένου ότι η αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση δεν προσκομίζει έγγραφες αποδείξεις περί των δαπανών λειτουργίας της οικίας της. Περαιτέρω, το εν λόγω ανήλικο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 20ΐδ, ενεγράφη στον παιδικό σταθμό «________  », πλην όμως η αιτούσα μητέρα, δεν προσκομίζει έγγραφες αποδείξεις ότι πλέον το εν λόγω ανήλικο φοιτά σε παιδικό σταθμό επί τρεις ώρες το πρωί, όπως διευκρίνισε με το έγγραφο σημείωμά της, και εκ του λόγου τούτου απαιτείται δαπάνη εκ ποσού ευρώ 6ο. Μάλιστα, προς απόδειξη της εν λόγω δαπάνης στο έγγραφο σημείωμά της επί της δεύτερης κρινόμενης αίτησης επικαλείται σχετικό με στοιχεία 23Α το οποίο δεν προσκομίζει. Με το έγγραφο σημείωμα αυτής επί της τρίτης κρινόμενης αίτησης για Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την ίδια δαπάνη επικαλείται ομοίως έγγραφη απόδειξη ως σχετικό 23Α. Από την επισκόπηση των σχετικών της ως σχετικό 23Α προσκομίζεται (α) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών εκ ποσού ευρώ 50 με ημερομηνία 24-10-2017 του ιδρύματος «________  » με αιτιολογία «συνδρομή για παροχές Οκτωβρίου», (β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ίδιου ανωτέρω ιδρύματος με ημερομηνία 1-9-2018 εκ ποσού 150 ευρώ με αιτιολογία «εγγραφή για σχολικό έτος 2018 – 2019», και (γ) η από 8-2-2019 απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκ ποσού ευρώ 6ο της καθηγήτριας χορού ________  ________  «υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης και αιτιολογία καταβολής δίδακτρα Φεβρουάριου. Δεδομένου ότι για την εν λόγω δαπάνη και ενόψει της παρούσας δίκης θα ηδύνατο ευχερώς η αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση να προσκομίσει σχετικές έγγραφες αποδείξεις καταβολής, το Δικαστήριο δεν πιθανολογεί αυτή. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι το εν λόγω ανήλικο έχει τις συνήθεις διατροφικές ανάγκες και ανάγκες ένδυσης, ψυχαγωγίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανηλίκου της αυτής ηλικίας και επιπλέον δαπάνες πάνας εφόσον όπως σαφώς κατέθεσε ενώπιον μας η μάρτυρας της καθής η πρώτη κρινόμενη αίτηση η οποία έχει ιδία αντίληψη, το ανήλικο συνεχίζει να κάνει χρήση πάνας. Πέραν αυτών, η αιτούσα μητέρα, δαπανά ποσό ευρώ 50 για ιδιωτική ασφάλιση του ανηλίκου, γεγονός που συνομολογείται και από τον καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση. Η μητέρα του εν λόγω ανηλίκου, εργάζεται περιστασιακά ως ταξιδιωτική οδηγός σε ιδιωτική εταιρεία, λαμβάνουσα, καθόν χρόνο εργάζεται το ποσό των 35 ευρώ τουλάχιστον ημερησίως. Η εργασία της δεν είναι σταθερή αλλά εργάζεται κυρίως κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Περαιτέρω, τυγχάνει κυρία τριών διαμερισμάτων και δη μιας μεζονέτας που ευρίσκεται στον ________  , όπου διαμένει μετά των ανηλίκων τέκνων της, ενός διαμερίσματος επιφάνειας περίπου 30 τ.μ. ομοίως κείμενο στον ________   επί της οδού ________  αρ. __ και ενός διαμερίσματος επιφάνειας περίπου 54 τ.μ. κείμενο στον ________   επί της οδού ________  __. Τα δύο τελευταία ακίνητα η αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση εκμισθώνει σε τρίτους εισπράττοντας μηνιαίως συνολικά το ποσό των ευρώ 450 ως μίσθωμα, όπως η ίδια αναφέρει στη δεύτερη κρινόμενη αίτηση. Επιπλέον, όπως αναφέρει ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση και δεν αμφισβητείται ειδικώς από την αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, η τελευταία λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των ευρώ 42 για επίδομα ανηλίκου τέκνου που αφορά το ανήλικο τέκνο των διαδίκων. Πέραν αυτών, περιοδικά εντός του έτους, όπως κατέθεσε και η μητέρα της αιτούσας η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, εκμισθώνει την ανωτέρω κύρια οικία της (μέσω της Airbnb) σε τρίτους εισπράττοντας αδιευκρίνιστα εισοδήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση διατείνεται ότι η αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση κατά το θέρος 2018 εισέπραξε από την εν λόγω εκμίσθωση ποσό ευρώ 4-200, προσκομίζοντας προς πιθανολόγηση του εν λόγω εισοδήματος ως σχετικό 19 φωτογραφίες από το διαδίκτυο μιας οικίας επικαλούμενος ότι αφορούν την ανωτέρω οικία της αιτούσας η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, στην τελευταία σελίδα του οποίου γίνεται αναφορά ότι για 66 διανυκτερεύσεις το μίσθωμα του χώρου ανέρχεται σε 4·3ΐο ευρώ, ενώ προσφέρεται προς διανυκτέρευση αντί ευρώ 119. Η ίδια αιτούσα τυγχάνει κυρία ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου. Οι αιτιάσεις του καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση ότι η αιτούσα διαθέτει και τραπεζικές καταθέσεις και μάλιστα μεγάλου ύψους δεν πιθανολογήθηκαν, ενόψει της ειδικής περί τούτου αμφισβήτησης της αιτούσας μητέρας σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικού έγγραφου αποδεικτικού μέσου. Η ίδια αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση πιθανολογήθηκε ότι επιβαρύνεται με τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης ατόμου της ηλικίας της, επιπλέον δε και με μέρος της διατροφής του ετέρου ανηλίκου τέκνου της το οποίο η ίδια προσδιορίζει σε 200 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω, ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, πατέρας του ανωτέρω ανηλίκου τυγχάνει πτυχιούχος και μετεκπαιδευθείς της κλασικής φιλολογίας πανεπιστημίων της Αγγλίας, ήδη από το 2001, έχει δε ήδη όπως ο ίδιος αναφέρει στο έγγραφο σημείωμά του ολοκληρώσει τις εξετάσεις για την έγκριση αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών του από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ίδιος αποδέχεται ότι από την παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε ανήλικα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά λαμβάνει μόλις το ποσό των ευρώ 8ο. Τυγχάνει δε ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου μάρκας _______, αξίας, τουλάχιστον ποσού ευρώ 4-000, όπως προκύπτει από την από 12-2-2019 βεβαίωση εξειδικευμένου συνεργείου. Ο ίδιος οφείλει στην Τράπεζα ________   εκ δανείου ποσό ευρώ 32.000 και στην τράπεζα ________  ποσό ευρώ 31402,03, έναντι των οποίων δεν πιθανολογήθηκε ότι προβαίνει σε καταβολές. Τέλος, ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, δεν επιβαρύνεται με δαπάνες στέγασης, εφόσον διαμένει στην οικία των γονέων του δίχως να μετέχει στην καταβολή των κοινών δαπανών και τρέφεται στην εν λόγω οικία. Κατά τα λοιπά έχει τις συνήθεις δαπάνες ατόμου της ηλικίας του, δίχως να  επιβαρύνεται με έξοδα διατροφής  άλλου.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση κατά το τελευταίο διάστημα εμφανίζει ίλιγγο θέσεως μεταθέσεως με συχνές εξάρσεις. Εν τούτοις, από την προσκομιζόμενη ως σχετικό 20 από τον ίδιο σχετική ιατρική γνωμάτευση του ιατρού χειρουργού Ωτορινολαρυγγολόγου δεν προκύπτει ότι εξ αυτού του λόγου αδυνατεί να εργασθεί, όπως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε από το με ημερομηνία 21-12-2018 ακουόγραμμα που προσκομίζει. Ενόψει της ηλικίας του καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση (περίπου 44 ετών), του γεγονότος ότι τυγχάνει υγιής, δεδομένου ότι οι ίλιγγοι που εμφανίζει κατά το τελευταίο διάστημα δεν προέκυψε ότι τον εμποδίζουν να εργασθεί, των εξαιρετικών σπουδών του, της εμπειρίας του στην παράδοση μαθημάτων σε ανήλικα, πιθανολογείται ότι έχει τη δυνατότητα να ανεύρει μία εργασία ανάλογη των δυνάμεών του και της εμπειρίας του την οποία έχει την υποχρέωση να αναζητήσει (Εφ. Λαρ. 98/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 402/2007 ΕφΑΔ 2008 314, Εφ Παρ. 61/2007 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2007, 36 Εφ Πειρ 951/2004 ΕλΔνη 46 σελ 199), από την οποία πιθανολογείται ότι δύναται να αποκομίζει μηνιαίως τουλάχιστον το ποσό των 8οο ευρώ. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό το οποίο δύναται ο καθοΰ η δεύτερη κρινόμενη αίτηση και πατέρας του ανηλίκου να αποκομίσει από εργασία ανάλογη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του, θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των οικονομικών δυνατοτήτων του. Ενόψει των ανωτέρω οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του ανηλίκου ________  , οι οποίες και διαμορφώνουν και το επίπεδο ζωής και του τέκνου τους, και τις εν γένει περιστάσεις, για την τροφή, ένδυση, υπόδηση, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, ψυχαγωγία του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, κρίνεται ότι απαιτείται το ποσό των 400 ευρώ. Από το παραπάνω χρηματικό ποσό, το οποίο παριστά τις εν γένει διατροφικές ανάγκες του ανηλίκου, ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, από τα εισοδήματα που δύναται αλλά και οφείλει να εξεύρει, είναι σε θέση να καταβάλει για την μηνιαία διατροφή του ανηλίκου τέκνου του το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η ιδική του διατροφή. Το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως, είναι σε θέση να συνεισφέρει η αιτούσα μητέρα του ανηλίκου, με παροχές στο ανήλικο στέγης, συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του κοινού οίκου και μέρους της διατροφής του, δια των σε χρήμα αποτιμητών προσωπικών υπηρεσιών ανάλογα προς τις δικές της δυνάμεις, αλλά και από την εργασία της. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η τρίτη κρινόμενη αίτηση, δεδομένου ότι δεν πιθανολογείται ότι οι καθών της εν λόγω τρίτης κρινόμενης αίτησης, ως γονείς του καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, έχουν υποχρέωση καταβολής διατροφής στον αιτούντα η τρίτη κρινόμενη αίτηση (εγγονό τους) αφού όπως προαναφέρθηκε ο καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση (φυσικός πατέρας του ανηλίκου) έχει την οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τη διατροφή του αιτούντος η τρίτη κρινόμενη αίτηση (τέκνου του) και επομένως δεν γεννάται αξίωση και κατ’ αυτών (καθών η τρίτη κρινόμενη αίτηση), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1492 του ΑΚ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προέκυψε ότι επισπεύθηκε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση πατέρα δίχως αποτέλεσμα, δεδομένου μάλιστα ότι διαθέτει ως περιουσία τουλάχιστον το ανωτέρω αυτοκίνητό του.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και ενόψει του ότι πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης για τις άνω ρυθμίσεις, πρέπει (α) να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και από ουσιαστική άποψη η πρώτη κρινόμενη αγωγή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, και να απειληθεί χρηματική ποινή κατά της καθής για την περίπτωση μη συμμορφώσεώς της προς το διατακτικό της αποφάσεως ως προς την ρύθμιση της επικοινωνίας του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της με τον αιτούντα πατέρα του κατά τα ειδικότερα, οριζόμενα στο διατακτικό, (β) πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η δεύτερη κρινόμενη αίτηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, και (γ) πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της η τρίτη κρινόμενη αίτηση. Το αίτημα των καθών η τρίτη κρινόμενη αίτηση περί διαγραφής κατά τις διατάξεις του άρθρου 20ό ΚΠολΔ από την τρίτη κρινόμενη αίτηση των ειδικώς μνημονευομένων φράσεων που αφορούν κατά την αίτηση περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας των γονέων του ανηλίκου, όπως αυτές αναφέρονται στη σελίδα 8 σειρές 10 έως ιό, σελ. 12 σειρές 4 έως 10 και σελ. 22 σειρές 8 έως 14 της τρίτης κρινόμενης αίτησης, τυγχάνει απορριπτέο, διότι, με την υπόψη διάταξη (άρθρο 2θό ΚΠολΔ), με την οποία παρέχεται η εξουσία στο Δικαστήριο να διατάσσει να διαγραφούν από τα δικόγραφα εξυβριστικές ή άλλες ανάρμοστες φράσεις, σκοπείται η άμεση εξασφάλιση της διαδικαστικής τάξης, η οποία πρέπει να συγκεντρώνει τα στοιχεία της ευπρεπούς και ευκόσμιας συμπεριφοράς από όλους τους παράγοντες της δίκης (σχετικά Β. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόμος I, εκδ. 1994? υπό το άρθρο 206, σελ. 1083, παρ.ΐ). Η αιτούμενη προς διαγραφή παράγραφος, δεν περιέχει εξυβριστικές ή ανάρμοστες εκφράσεις, αλλά αφορά σε πραγματικό γεγονός, ήτοι περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας των γονέων του ανηλίκου το οποίο κατά την αιτούσα τη εν λόγω (τρίτης) αιτήσεως, έλαβε χώρα, και μάλιστα το ανωτέρω περιστατικό αποτελεί στοιχείο της τρίτης κρινόμενης αίτησης βάσει του οποίου η αιτούσα μητέρα αξιώνει για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της διατροφή υπό των καθών η τρίτη κρινόμενη αίτηση. Επομένως, το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία όπως διατάξει τη διαγραφή της εν λόγω παραγράφου ως μη εμπίπτουσα στους όρους του άρθρου 2θό ΚΠολΔ. Εξάλλου, το αίτημα του καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση περί επιβολής σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και αιτούσας η δεύτερη κρινόμενη αίτηση χρηματικών ποινών κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΠολΔ, λόγω παραβίασης του καθήκοντος αλήθειας που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου ιι6 ΚΠολΔ, εκ του γεγονότος ότι, με τη δεύτερη κρινόμενη αίτηση, (α) διογκώνει δολίως τα έσοδα αυτού (καθού η δεύτερη κρινόμενη αίτηση) εν γνώσει της ψευδώς, (β) παρουσιάζει με απατηλό τρόπο την περιουσιακή κατάσταση της ιδίας, αποκρύπτοντας τα αληθή έσοδά της και (γ) διογκώνει υπέρμετρα τις αναγκαίες δαπάνες για τη διαβίωση του τέκνου τους, τυγχάνει απορριπτέο. Τούτο διότι (α) όσον αφορά στα έσοδα της αιτούσας, αυτά δεν εντάσσονται στο ελάχιστο περιεχόμενο της ένδικης (δεύτερης) κρινόμενης αίτησης αξίωσης διατροφής από το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, αλλά δύναται ο καθού η αίτηση γονέας να προβάλλει ένσταση συνεισφοράς, με αποτέλεσμα το καθήκον αλήθειας να μην υποχρεώνει τον ενάγοντα και εν προκειμένου αιτούσα η δεύτερη κρινόμενη αίτηση να παραθέσει στην αγωγή και εν προκειμένω αίτηση, και γεγονότα που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν ενστάσεις του εναγομένου (Β. Βαθροκοίλης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος I, εκδ. 1994? σελ. 1082, με εκεί παραπομπή σε νομολογία), (β) Όσον αφορά στα αναφερόμενα με τη δεύτερη κρινόμενη αίτηση έσοδα του πατέρα του ανηλίκου, αυτά, στην κρινόμενη αίτηση ορίζονται κατά ποσό, δίχως στην ένδικη αίτηση να αναφέρονται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και δη συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας του καθού πατέρα ή πηγές εσόδων ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα, και δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου ιιό ΚΠολΔ είναι προσανατολισμένες προς την υποκειμενική αλήθεια (σχετικά Β. Βαθρακοκοίλης, ο.π. υπό το άρθρο ιιό, σελ. 713? παρ.12), δίχως η εν λόγω διάταξη να υποχρεώνει το διάδικο σε συστηματική διερεύνηση και αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας, ενόψει και της διάστασης των συζύγων από μηνός Σεπτεμβρίου 2018, δεν προέκυψε ότι η αιτούσα μητέρα στον προσδιορισμό των εσόδων του καθού πατέρα εξέθεσε το ανωτέρω ποσό εν γνώσει της αναλήθειας του, και (γ) όσον αφορά στις αναφερόμενες στη δεύτερη κρινόμενη αίτηση δαπάνες του ανηλίκου, ενόψει του ότι αφενός μεν αυτές (δαπάνες) προσδιορίζονται με βάση τις συνθήκες ζωής του ανηλίκου (άρθρο 1493 ΑΚ) και δεν περιορίζονται στις αναγκαίες μόνον δαπάνες, εφόσον με το εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι η διατροφή του ανηλίκου τυγχάνει ανάλογη, αφ’ ετέρου δε η διάταξη του άρθρου ιιό ΚΠολΔ είναι προσανατολισμένη, όπως προελέχθη, στην έννοια της υποκειμενικής αλήθειας, η μητέρα του ανηλίκου, ενόψει της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των γονέων του ανηλίκου, κρίνεται ότι δεδικαιολογημένως επίστευσε ότι τα υπ’ αυτής αιτούμενα ποσά απαρτίζουν την έννοια της ανάλογης διατροφής του άρθρου 1493 ΚΠολΔ. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων εκ των αιτήσεων, λόγω της μεταξύ απάντων των διαδίκων συγγένειας (αρθ. 179 ΚΠολΔ), με την ειδικότερη συγγένεια ότι διάδικος στην τρίτη κρινόμενη αίτηση τυγχάνει ο ανήλικος εγγονός των καθών η εν λόγω αίτηση.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Συνεκδικάζει την από 22-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 567/97/22-1-2019 αίτηση, την από 6-12-2018 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΐ2834/244ΐ/11_12-20ΐ8 αίτηση, και την από 10-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 188/29/10-1-2019 αίτηση.

-Δικάζει αντιμωλίαν των διαδίκων.

Α) Δέχεται εν μέρει την 22-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 567/97/22-1-2019 αίτηση,

-Ρυθμίζει προσωρινά την προσωπική επικοινωνία του αϊτούντος πατρός του ανηλίκου με αυτό ως εξής: ι) Κάθε πρώτη και τρίτη ημέρα Σαββάτου εκάστου μηνός από ώρας 11.00 π.μ. έως ώρας 19.00 μ.μ., 2) κάθε πρώτη και τρίτη ημέρα Κυριακή εκάστου μηνός από ώρας 11.00 π.μ. έως ώρας 19.00 μ.μ., 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων κατά τους μονούς μήνες από ώρας 12.οο μεσημβρινής της 221? Δεκεμβρίου έως ώρας 20.00 βραδινής της 27ης Δεκεμβρίου και κατά τα ζυγά έτη από ώρας 12.00 μεσημβρινής της 3οης Δεκεμβρίου έως ώρας 20.00 βραδινής της 6’κ Ιανουάριου, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα από το Πάσχα του έτους 2020 και εφεξής κατά τα μονά έτη από ώρας 12.οο μεσημβρινής της ________   των Βαΐων έως ώρας 20.00 βραδινής της ________   του Πάσχα και κατά τα ζυγά έτη από ώρας 12.οο μεσημβρινής της ________   του Πάσχα έως ώρας 20.οο βραδινής της ________   του ________  , 5) κατά τις καλοκαιρινές διακοπές από ώρας 12.οο μεσημβρινής της 5ης Ιουλίου έως ώρας 20.00 βραδινής της ιο’κ Ιουλίου και από ώρας 12.οο μεσημβρινής της 5ης Αυγούστου έως ώρα 20.οο βραδινής της ιο’κ Αυγούστου, και 6) μέσω διαδικτυακών βιντεοκλήσεων μέσω VIBER ή SKYPE, για χρονικό διάστημα τριάντα λεπτών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη καθώς και τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής   που δεν θα επικοινωνεί ως άνω υπό στοιχεία ι και 2 με το ανήλικο, μεταξύ των ωρών 20.00 απογευματινής έως 20.30 απογευματινής. Ο πατέρας του ανηλίκου – αϊτών, θα παραλαμβάνει το ανήλικο από την κατοικία της μητέρας του του ανηλίκου από την ίδια τη μητέρα του ανηλίκου άλλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου, και θα το παραδίδει αυτοπροσώπως σε αυτή ή ορισθέντος προς τούτο υπ’ αυτής προσώπου στο ίδιο σημείο.

-Απειλεί κατά της καθής η αίτηση χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ για την περίπτωση μη συμμορφώσεώς της προς την ως άνω διάταξη.

-Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη των διαδίκων. –

Β) Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο.

-Δέχεται κατά τα λοιπά εν μέρει την από 6-12-2018 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 12834/2441/11-12-2018 αίτηση.

-Αναθέτει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων της εν λόγω αίτησης στην αιτούσα – μητέρα αυτού.

-Υποχρεώνει τον καθού η εν λόγω αίτηση, όπως προκαταβάλλει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός στην αιτούσα της εν λόγω αίτησης μητέρα του ανηλίκου ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων της εν λόγω αιτήσεως το ποσό των διακοσίων (2θθ) ευρώ, έως εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της τακτικής περί διατροφής αγωγής του εν λόγω ανηλίκου.

-Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων.-

Γ) Απορρίπτει την από 10-1-2019 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 188/29/10-1-2019 αίτηση.

-Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων.-

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, στον Πειραιά, δίχως την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων στις12-4-2019.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία