fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ.Αποφ. Β.Τ. 6449/2013

ΤΟ Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2013

 

Σύνθεση: Μπερσή Παρασκευή Πρόεδρος Πλημ/κών, Σκάρπου Μαρία Πλημμελειοδίκης, Σιδηροπούλου Κυριακή Δικ/κή Πάρεδρος, Πετρουλάκη Μαρία Αντεισαγγελέας, Κατσαρού Ιωάννα Γραμματέας

Εκκαλούσα: _______   _______   του _______   κάτοικος _______  _______   αρ. __, Εκπροσωπούμενη από πληρεξούσιο Δικηγόρο

Πράξη: Κατ Αφεση της με αρ. 1272/2012 αποφάσεως του Α ‘Μον.Πλη μ/κείου Πειραιώς

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα της εκκαλούσας η οποία δεν εμφανίσθηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε η Δικηγόρος Αθηνών Αννα Δημητρουλοπούλου η οποία δήλωσε στο Δικαστήριο ότι η εκκαλούσα δεν μπορεί να εμφανισθεί σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος και για το λόγο αυτό την διορίζει πληρεξούσιά της με την από 16-10-2013 εξουσιοδότηση και ζήτησε να γίνει δεκτή η παράστασή της. Κατέθεσε το με αρ. 30200035778 γραμμ. προείσπραξης του Δ.Σ.Πειραιώς.

Στη συνέχεια ανεγνώσθη η εξουσιοδότηση.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την με αριθμό ΒΤ-6449/2013 απόφαση το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε να γίνει δεκτή η δια πληρεξουσίου εκπροσώπηση της εκκαλούσας.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Κατ άρθρο 340 παρ. 2 εδ. α\ β γ του Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005, σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι’αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίσθηκε η Δικηγόρος Αθηνών Αννα Δημητρουλοπούλου [AM ΔΣΑ 35092] προσκόμισε την από 16-10-2013 εξουσιοδότηση της εκκαλούσας, στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας της και βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του από τον Δικηγόρο Πειραιώς Οικονομάκη Χρήστο [ΑΜ.Δ.Σ.Π. 2517] και με την οποία της παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να την εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της με αριθμό 2169/6-12-2012 εφέσεώς της κατά της υπ αριθμ. 1272/2- 2-2012 αποφάσεως του Α’Μον/λούς Πλημ./κείου Πειραιώς. Επειδή η εκπροσώπηση αυτή της εκκαλούσας από την ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρο είναι νομότυπη, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να γίνει δεκτή

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την εκπροσώπηση της απολλειπομένης εκκαλούσας από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, αυθημερόν.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26-11-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως

Η Εισαγγελέας, έλαβε το λόγο και είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από εκπρόθεσμη έφεση που η εκκαλούσα έχει ασκήσει κατά της υπ’ αριθμ. 1272/22-2012 αποφάσεως του ενταύθα Α’ Μον. Πλημ. Η οποία έγινε τυπικά δεκτή με την με αριθμό ΒΤ-4509/10-9-2013 απόφ. του Δικαστηρίου τούτου, ανέπτυξε την έκθεση έφεσης σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κλητήριο θέσπισμα που κοινοποιήθηκε στην εκκαλούσα και πρόσθεσε ότι για τη στήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους στο κατηγορητήριο μάρτυρες τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πρόεδρος και βρέθηκαν ο πρώτος παρών και ο δεύτερος απών.

Η πληρεξούσια της εκκαλούσας κατόπιν σχετικής ερωτήσεχος της Προέδρου δήλωσε ότι έχει κλητεύσει μια μάρτυρα υπερασπίσεως το όνομα της οποίας εκφωνήθηκε και βρέθηκε παρούσα.

Στη συνέχεια αφού αποχώρησε από την αίθουσα κατ’άρθρο j50 του ΚΠΔ, η μάρτυς υπερασπίσεως, παρέμεινε ο μάρτυς κατηγορίας ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις της Προέδρου περί των στοιχείων της ταυτότητάς του κ.λ.π. αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _______   _______  ,είναι υπάλληλος _______  _________ κατοικεί ως εκ της εργασίας του στον ________, είναι Ελλ.Χ.Ο. δεν γνωρίζει τον εκκαλούντα και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τον τύπο του όρκου που επιθυμεί να δώσει ορκίσθηκε επί του Ιερού Ευαγγελίου σύμφωνα με το άρθρο 218 του ΚΠΔ όπως τούτο τροπ. με το άρθρο 39 του Ν. 4055/12 εξεταζόμενος κατεθεσε τα έξης.

«Η εκκαλούσα οφείλει όλο το ποσό του κατηγορητηρίου., ήτοι #27.649,63# ευρώ για το χρονικό διάστημα από 07/2006 έως 04/2011. Λεν έχει προβεί σε ρύθμιση και δεν γνωρίζω τους λόγους. Μέχρι σήμερα ουδεμία καταβολή».

Ακολούθως κατόπιν προτάσεως της Εισαγγελέως ανεγνώσθησαν τα πρακτικά της πρωτόδικης καθώς και η με αριθμό – 2344- επαναληπτική περίληψη πλειστηριασμού ακινήτου της εκκαλούσας, το ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών προσώπων και η από 10-9-2013 αίτηση της εκκαλούσας περί κηρύξεως της εφέσεως ως εμπροθέσμως ασκηθείσας.

Η πληρεξούσια αφού έλαβε το λόγο είπε: «Εχει αναγγελθεί μόνο η Τράπεζα».

Επειτα αφού προσκλήθηκε προσήλθε η μάρτυς υπερασπίσεως, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις της Προέδρου περί των στοιχείων της ταυτότητάς της κ.λ.π. αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _______  _______  του _______  και της _______  , γενν. την 16-9-1970, είναι Ιδιωτική υπάλληλος, Ελλ.Χ.Ο. γνωρίζει την εκκαλούσα και δεν συγγενεύει με αυτήν. Επομένως αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τον τύπο του όρκου που επιθυμεί να δώσει ορκίσθηκε επί του Ιερού Ευαγγελίου σύμφωνα με το άρθρο 218 του ΚΠΔ όπως τούτο τροπ. με το άρθρο 39 του Ν. 4055/12 εξεταζόμενη κατέθεσε τα εξής:

«Εργάζομαι στην επιχείρηση της εκκαλούσας. Εμπορεύεται μανόμετρα. Οι εποχές είναι δύσκολες και όλοι οι εταίροι προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα χρήματα. Η εκκαλούσα πληρώνει κατά πρώτον το Ι.Κ.Α, με δόσεις. Κατά την προηγούμενη δικάσιμο ζήτησε αναβολή γιατί ευελπιστούσε ότι θα ανοίξουν οι δουλειές του στα γενικά πλαίσια της ανάπτυξης που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω τον λόγο που δεν καταβάλλονταν οι εισφορές από το 2006 όπως με ρωτάτε. Οι πληρωμές του προσωπικού ήταν πάντα σωστές. Ποτέ δεν μας άφησε εκτεθιμένους. Πάντα προσπαθούσε και η εκκαλούσα αλλά και οι εταίροι της να καλύτιτουν τις υποχρεώσεις τους για να μπορούν να στέκονται στην αγορά. Προσπαθούν οι άνθρουτοι να πληρώσουν».

Στη συνέχεια η Εισαγγελέας στην οποία δόθηκε ο λόγος πρότεινε την ενοχή της εκκαλούσας για την πράξη της παραβίασης του Αναγκαστικού Νόμου 86/67 [ΟΑΕΕ] όπως της αποδίδεται στο κατηγορητήριο.

II πληρεξούσια της εκκαλούσας, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπισή της και ζήτησε να της αναγνωρισθεί ελαφρυντικό.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως του κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την υπ αριθμ. ΒΤ-6449/2013 απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα. Επειδή όμως το Δικαστήριο πείστηκε ότι η εκπρόθεσμη άσκησή της οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ειδικότερα ότι η απόφαση κοινοποιήθηκε στην οδό _______  αρ. ___ _______  , ενώ η ορθή διεύθυνσή του ήταν στην οδό _______   αρ. __στov _______  και έτσι η εκκαλούσα δεν έλαβε γνώση αυτής έγκαιρα για να ασκήσει εμπρόθεσμα της έφεσή του κατά της εκκαλουμένης απόφασης. Συνεπώς θεώρησε ότι αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και την έκανε δεκτή κατά το τυπικό της μέρος με την με αρ. ΒΤ-3103/24-5-2013 απόφασή του. Επομένως η υπόθεση εξετάζεται στην ουσία της.

Ακολούθως από την αποδεικτική διαδικασία, την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως από τα έγγραφα των οποίων η ανάγνωση έγινε στο ακροατήριο, και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, το Δικαστήριο πείσθηκε ότι η κατηγορουμένη, στον Πειραιά στις 7/7/11, με την ιδιότητά της διατηρούσας κατάστημα εμπορίας μηχ ειδών, δεν κατέβαλε προς τον ασφαλιστικό της φορέα της βαρύνουσες στην ίδα εισφορές για τα χρονικά διαστήματα 7/06  8/07 και 11/07 – 4/11, όπως προκύπτει και από την κατάθεση του μάρτυρα _______  _________.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ εκπροσωπούμενη από πληρεξούσιο Δικηγόρο την εκκαλούσα _______   _______   του _______  , κάτοικο _______.

Εισάγεται κατόπιν της με αρ. 2169/6-12-2012 εψέσεως που άσκησε η εκκαλούσα κατά της υπαριθμ. 1272/2-2-2012 αποφ. του Α Μον.Πλημ. Πειραιώς.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτήν ΕΝΟΧΗ, του ότι: «Στο Κέντρο _______  κατά τον έλεγχο που έγινε την 7-7-2011 ενώ ασκούσε το επάγγελμά της ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧ. ΕΙΔΩΝ και διατηρούσε κατάστημα στο όνομά της στην οδό _______ αρ. __, κατά το χρονικό, διάστημα από 07/2006 έως 08/2007 & από 11/2007 έως 04/2011 κατά το οποίο είχε νόμιμη υποχρέωση καταβολής, των βαρυνουσών αυτήν την ίδια μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών [εργοδοτικών] προς το Ταμείο ασφάλισης Επαγγελματιών Ελλάδας, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας ήδη Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν κατέβαλε αυτές [εισφορές] μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που αυτές έγιναν απαιτητές και που ανέρχονται, κατά το προαναφερθέν διάστημα, στο ποσό των #27.649,63# ευρώ».

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, αυθημερόν.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26-11-2013

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα η οποία πρότεινε να επιβληθεί σε βάρος της εκκαλούσας που κηρύχθηκε ένοχη, ποινή φυλακίσεως τριών

μηνών και χρηματική ποινή εξακοσίων [600] ευρώ, καθώς και τα έξοδα της δίκης ποσού [240] ευρώ.

Την πληρεξούσια της εκκαλούσας που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής φυλακίσεως και της χρηματικής.

 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχη η εκκαλούσα προ βλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων, 1, 12, 14, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 51, 53, 79 του Π.Κ. και άρθρ. 1 παρ. 1 του Α.Ν. 86/67 του άρθρου 30 του Ν. 3904/2010 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 1, 5, 15 και 16 του Π.Δ. 258/2005.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ενός υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήματος που η εκκαλούσα έχει τελέσει και αφ’ετέρου την προσωπικότητα της εκκαλούσας κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος της η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφόρα τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία. Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις [χρόνος, τόπος, τρόπος] κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα την ένταση του δόλου της εκκαλούσας.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας της εκκαλούσας, τα αίτια που την ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που η εκκαλούσα επεδίωξε, τον χαρακτήρα της και τον βαθμό της αναπτύξεώς της, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο της καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και την μετά την πράξη διαγωγή της. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους της εκκαλούσας και των μελών της οικογένειας της.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εκκαλούσα σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων μηνών και σε χρηματική ποινή εξακοσίων [600] ευρώ, καθώς και στα έξοδα της δίκης ποσού [240] ευρώ εισπρακτέα σύμφωνα με το Νόμο [άρθρ. 582 και 373 του Κ.Π.Δ.]

Η πληρεξούσια Δικηγόρος της εκκαλούσας σε σχετική ερώτηση της Προέδρου απάντησε ότι η πελάτισσά της δικαιούται του ευεργετήματος της 3ετούς αναστολής εκτελέσεως της ποινής όπως προκύπτει και από την έγγραφη δήλωση της εκκαλούσας στην από 16­10-2013 εξουσιοδότησή της.

Η Εισαγγελέας μετά ταύτα πρότεινε την αναστολή εκτελέσεως της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε στην καταδικασθείσα επί μία τριετία.

Η πληρεξούσια συνήνεσε.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την υπ’αριθμ. ΒΤ-6449/2013 απόφαση το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 ΕΠΕΙΔΗ από την έρευνα των περιστάσεων, κάτω από τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, κυρίως δε από τα αίτια αυτής, τον προηγούμενο βίο και χαρακτήρα της εκκαλούσας, καθώς και κατά τη δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου της εκκαλούσας προκύπτει ότι η τελευταία δεν καταδικάστηκε μέχρι σήμερα αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη του ενός [1] έτους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι αναγκαία για να την αποτρέψει από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων και ως εκ τούτου πρέπει, επειδή συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99 παρ. 1 του

Π.Κ. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν, 3904/2010 να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω ποινής φυλάκισης, που επιβλήθηκε στην εκκαλούσα για μία τριετία.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της προαναφερομένης ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε στην εκκαλούσα επί μία τριετία

Γίνεται μνεία ότι μετά από την κατάθεση των μαρτύρων, την ανάγνωση των εγγράφων, και πριν από την έκδοση οποιοσδήποτε αποφάσεως δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του αυθημερόν.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26 Νοεμβρίου 2013

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ.Αποφ. Β.Τ. 6449/2013
ΤΟ Β’ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ εκπροσωπούμενη από πληρεξούσιο Δικηγόρο την εκκαλούσα _______   _______   του _______  , κάτοικο _______  _______   αρ. 3.

Εισάγεται κατόπιν της με αρ. 2169/6 12-2012 εφέσεως που άσκησε η εκκαλούσα κατά της υπ’αριθμ. 1272/2-2-2012 αποφ. του Α’Μον.Πλημ. Πειραιώς.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτήν ΕΝΟΧΗ, για την πράξη της παράβασης του Α.Ν. 86/67 [ΟΑΕΕ] που έλαβε χώρα στον _______  κατά τον έλεγχο που έγινε στις 7-7-2011 και αφορά στο χρονικό διάστημα από 07/2006 έως 08/2007 & από 11/2007 έως 04/2011.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εκκαλούσα σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων μηνών και σε χρηματική ποινή εξακοσίων [600] ευρώ, καθώς και στα έξοδα της δίκης ποσού [240] ευρώ εισπρακτέα σύμφωνα με το Νόμο.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του αυθημερόν

 

.                  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26 Νοεμβρίου 2013

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία