fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης
3978/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χαρίκλεια Τσαγγαρού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Μαρία Ανδρώνη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 2-12-2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α.Των εναγόντων: 1)_______   _______   του _______  και 2)_______  _______   του _______  , κατοίκων αμφοτέρων

_______  , οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος δια και ο δεύτερος μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

Των εναγόμενων: 1)_______  _______  του _______  , κατοίκου _______  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευσταθίας Θεοχάρη και 2)ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «_______   _______  », που εδρεύει στην _______  και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Σωτηρία Βελέντζα.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 21-5-2012 αγωγή τους, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3523/2012, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 2-11-2012 και μετ’ αναβολήν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Β.Του ενάγονται _______  _______  του _______  , κατοίκου _______  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευσταθίας Θεοχάρη.

Των εναγόμενων: 1)_______   _______   του _______  , 2)_______  _______   του _______  , κατοίκων αμφοτέρων _______  , οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος δια και ο δεύτερος μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ελευθερίου Φυλλαδάκη και 3)νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «_______  », που εδρεύει στην _______  και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Ευλογέτα Τσιτσιπή.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-6-2012 αγωγή του, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4750/2012, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 2-11-2012 και μετ’ αναβολήν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των αγωγών, που συνεκφωνήθηκαν λόγω της προφανούς μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δε­κτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στο ακροατήριο συζητήθηκαν οι από 21-5-2012 (αριθ. καταθ. 3523/2012) και 12-6-2012 (αριθ. καταθ. 4750/2012) αγωγές, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω της προδήλου μεταξύ τους συνάφειας, καθ’ όσον αφορούν αξιώσεις που απορρέουν από το ίδιο αυτοκινητικό ατύχημα, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και από τη συνεκδίκαση τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31, 246, 591 παρ. 1 και 681 Α του ΚΠολΔ).

Με την πρώτη από 21-5-2012 (αριθ. καταθ. 3523/2012) αγωγή, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στις 17-9-2011 και περί ώρα 18.20’, ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το αναφερόμενο στην αγωγή ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημίες στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητά του τον τραυματισμό του πρώτου ενάγοντα και φθορές και βλάβες στο αναφερόμενο στην αγωγή ΙΧΕ αυτοκίνητο του δεύτερου ενάγοντα, το οποίο οδηγούσε ο πρώτος ενάγων, κατά το τροχαίο οδικό ατύχημα, που έγινε υπό τις εκτιθέμενες στην αγωγή συνθήκες. Ζητούν δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα, μετ’ επιφύλαξιν κατά το ποσό των 44 ευρώ εκ του κονδυλίου της ηθικής βλάβης, το οποίο προτίθεται να διεκδικήσει ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου παριστάμενος ως πολίτικους ενάγων, το συνολικό ποσό των 501.663,97 ευρώ, ως αποζημίωση και χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και στον δεύτερο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 6.630,95 ευρώ, ως αποζημίωση και χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, τα ανωτέρω δε ποσά με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί σε βάρος του πρώτου εναγόμενου προσωπική κράτηση ως μέσου εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί, αναφορικά με τον πρώτο ενάγοντα και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική τους δαπάνη. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων, με δήλωση του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παραδεκτά (ΚΠολΔ 294 εδ. α’, 295 παρ. 1 και 297) έτρεψε το κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ποσού 500.000 ευρώ σε έντοκο αναγνωριστικό μέχρι του ποσού των 470.000 ευρώ, του υπολοίπου ποσού των 30.000 ευρώ εναπομείναντος καταψηφιστικού.

Με τη δεύτερη από 12-6-2012 (αριθ. καταθ. 4750/2012) αγωγή, όπως παραδεκτά διορθώθηκε, ο ενάγων εκθέτει ότι στις 17-9-2011 και περί ώρα 18.20’, ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το αναφερόμενο στην αγωγή ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγόμενου, το οποίο ήταν ανασφάλιστο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, προκάλεσε από υπαιτιότητά του φθορές και βλάβες στο αναφερόμενο στην αγωγή ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο ενάγων και ήταν ιδιοκτησίας του, κατά το τροχαίο οδικό ατύχημα, που έγινε υπό τις εκτιθέμενες στην αγωγή συνθήκες. Ζητεί δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον να του καταβάλουν το ποσό των 3.886,45 ευρώ, ως αποζημίωση για τις υλικές ζημίες του οχήματος του και το ποσό των 700 ευρώ, ως αποζημίωση για τη μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος του, αμφότερα δε τα ανωτέρω ποσά με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 2.000 ευρώ, ως χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επίσης, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, οι αγωγές εισάγονται αρμόδια και παραδεκτά για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 1 εδ. α’, 16 περ. 12, 22, 25 παρ. 2, 31 παρ. 2 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681 Α’ του ΚΠολΔ και είναι ορισμένες και νόμιμες, βασιζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β’, 346, 480 επ., 914, 926, 932 του ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του ν. ΓΩΝ/1911,6, 10 και 19 του ΠΔ 237/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 70, 176, 907, 908 και 1047 του ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο αίτημα της πρώτης αγωγής περί κήρυξης της απόφασης που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστής ως προς το κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και μέχρι του ποσού των 470.000 ευρώ που ετράπη από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, το οποίο μετά την κατά τα ανωτέρω τροπή κατέστη μη νόμιμο, καθόσον οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν εκτελούνται, αλλά αναδύουν τις συνέπειες τους από το διατακτικό τους, Πρέπει, επομένως, η πρώτη αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη και η δεύτερη αγωγή στο σύνολο της, να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσία, δεδομένου ότι για τα καταψηφιστικά αιτήματα τους έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα δικαστικά ένσημα με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (σχετ. τα με αριθ. 367824, 367825, 367826, 367827, 367828, 398664, 364281, 367829, 398665, 364282 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα του ΤΠΔΑ {ΕΤΑΑ -ΤΥ -ΠΔΑ} και του ΤΝ {ΕΤΑΑ – ΤΑΝ} για την πρώτη αγωγή και τα με αριθ. 376941, 582747, 349971 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα του ΤΓΊΔΑ {ΕΤΑΑ -ΤΥ -ΠΔΑ} και του ΤΝ {ΕΤΑΑ – ΤΑΝ} για τη δεύτερη αγωγή), ενώ για το αναγνωριστικό αίτημα της πρώτης αγωγής δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου (άρθρ. 68ΙΑ ΚΠολΔ, άρθρ. 2 Ν ΓΠΟΗ/12, 7 παρ. 3 Ν 1544/1942, 70 Ν 3994/2011 και 21 παρ. 1 Ν 4055/2012).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης και της ανωμοτί κατάθεσης του διαδίκου _______  _______  , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των φωτογραφιών των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αριθ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚπολΔ) και όλων των υπολοίπων εγγράφων τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και οι με αριθ. 5067, 5068 και 5069/28-11-2013 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων των εναγόντων της πρώτης αγωγής, _______  _______   του _______  , _______  _______  του _______  και _______  _______   του _______  , που δόθηκαν με επιμέλεια των εναγόντων της πρώτης αγωγής, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πειραιά Βαρβάρας Δόξα, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των εναγόμενων της πρώτης αγωγής {σχετ. οι με αριθ. 4960β’ και 4959β’/22-11-2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννη Κοπανα), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 17-9-2011 και περί ώρα 18.20’, ο πρώτος ενάγων της πρώτης αγωγής και πρώτος εναγόμενος της δεύτερης αγωγής, _______   _______  , οδηγώντας το με αριθ. κυκλοφορίας ________IX τετράτοχο όχημα τύπου _______  , της ιδιοκτησίας του δεύτερου ενάγοντα της πρώτης αγωγής και δεύτερου εναγόμενου της δεύτερης αγωγής, _______  _______  , το οποίο ήταν ανασφάλιστο, κινείτο επί της _______  _______  , με κατεύθυνση από _______   προς _____. Την ίδια χρονική περίοδο ο πρώτος εναγόμενος της πρώτης αγωγής και ενάγων της δεύτερης αγωγής, _______  _______ , οδηγούσε το με αριθ. κυκλοφορίας _______   ΙΧΕ αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη εκ της κυκλοφορίας του στη δεύτερη εναγόμενη της πρώτης αγωγής ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία _______   _______  , κινούμενος στην ίδια οδό και με την ίδια κατεύθυνση όπισθεν του οχήματος που οδηγούσε ο _______ _______ .

Η Εθνική Οδός _______   στην περιοχή _______  είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα δύο ρεύματα χωρίζονται μεταξύ τους με διακεκομμένη γραμμή, το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,60 μέτρα και το όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ./ώρα, ως κατοικημένη περιοχή. Στο ύψος της 17ης χ/θ της άνω οδού (περιοχή _______  ), σημείο στο οποίο η οδός είναι ευθεία και στον άνω χρόνο επικρατούσε ημέρα, το οδόστρωμα ήταν ξηρό, η ορατότητα δεν περιοριζόταν και η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν πυκνή και ενώ ο οδηγός _______  _______   είχε προσεγγίσει τον άξονα της οδού και έχοντας ανάψει τον αριστερό δείκτη αλλαγής πορείας, είχε ακινητοποιήσει το όχημα που οδηγούσε πλησίον της διακεκομμένης γραμμής, για να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς _______  , καθώς είχε πρόθεση να στρίψει αριστερά σε παρακείμενη αγροτική οδό που οδηγεί στην περιοχή του _______  , ο οδηγός _______  _______ , κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα για τις περιστάσεις, τουλάχιστον 100 χλμ./ώρα, επιχείρησε υπέρβαση από αριστερά άλλου προπορευόμενου αυτού ΙΧΕ αυτοκινήτου που κινείτο στο δεξιό άκρο του ρεύματος πορείας του και ενώ βρισκόταν στο μέσον του τελευταίου αυτού αυτοκινήτου, αντιλήφθηκε το όχημα του οδηγού _______   _______   ακινητοποιημένο μπροστά του και χωρίς να προλάβει να τροχοπεδήσει, επέπεσε με το εμπρόσθιο μέρος του στο οπίσθιο και οπίσθιο αριστερό μέρος του οχήματος που οδηγούσε ο _______  _______  , με συνέπεια ο τελευταίος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, το οποίο ακυβέρνητο πλέον προσέκρουσε αρχικά στο οπίσθιο αριστερό φτερό του αυτοκινήτου του _______  _______  και στη συνέχεια, μετά από αλλεπάλληλες εκτροπές από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκε ανάποδα εκτός του οδοστρώματος στο σημείο που συμβάλλεται η Εθνική Οδός με την άνω αγροτική οδό που οδηγεί στην περιοχή του _______  . Το όχημα δε του οδηγού _______  _______  ακινητοποιήθηκε στο δεξιό άκρο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς _______   και σε απόσταση 10 περίπου μέτρων πιο μακριά από το σημείο που είχε ακινητοποιηθεί το όχημα που οδηγούσε ο _______   _______ . Συνεπεία δε της σφοδρής σύγκρουσης υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και βλάβες αμφότερα τα εμπλακέντα οχήματα, ενώ ο οδηγός _______   _______   πετάχτηκε έξω από το όχημα του και επέπεσε με σφοδρότητα στο έδαφος βαριά τραυματισμένος. Από τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι η επίδικη σύγκρουση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του με αριθ. κυκλοφορίας _______   ΙΧΕ αυτοκινήτου, _______  _______  , ο οποίος από αμέλεια δεν κινείτο με σύνεση και τεταμένη την προσοχή του, επιδεικνύοντας έτσι την επιβαλλόμενη κατά την οδήγηση επιμέλεια, την οποία έπρεπε και μπορούσε να καταβάλει, όπως θα έπραττε κάθε άλλος μετρίως συνετός οδηγός, που θα βρισκόταν κάτω από παρόμοιες με αυτόν συνθήκες και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, ούτε μείωσε την ταχύτητα του, προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό. Ειδικότερα, δεν ασκούσε τον έλεγχο επί του οχήματος του, σε τρόπο ώστε να μπορεί κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς και δεν είχε μειώσει την ταχύτητά του στο προσήκον μέτρο, αν και τούτο ήταν επιβεβλημένο από τις περιστάσεις (προπορευόμενο όχημα σε μικρή απόσταση, πυκνή κίνηση οχημάτων στην οδό), χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορεί να ενεργήσει χωρίς κίνδυνο των λοιπών χρηστών της οδού, ενώ όφειλε και μπορούσε να προβλέψει ότι θα γινόταν έτσι πρόξενος ατυχήματος, ενεργώντας επομένως κατά παράβαση των επιβαλλομένων από τα άρθρα 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 3 του ΚΟΚ υποχρεώσεών του. Αντίθετα, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι αποκλειστικά υπαίτιος ή συνυπαίτιος στην επέλευση του επίδικου τροχαίου ατυχήματος ήταν και ο οδηγός _______   _______   και δη, όπως ισχυρίζεται ο _______  _______ , ότι ο _______   _______   οδηγούσε αντικανονικά, έχοντας θέσει το όχημα κάθετα στο οδόστρωμα και μάλιστα στο ρεύμα πορείας προς _______   και έτσι έφραξε το δρόμο του οδηγού _______  _______  , ο οποίος πραγματοποιούσε τη στιγμή εκείνη κανονικά υπέρβαση άλλου προπορευόμενου οχήματος. Το γεγονός ότι τα δύο εμπλακέντα οχήματα ακινητοποιήθηκαν το πρώτο πλησίον και το δεύτερο εντός του ρεύματος πορείας της _______  προς _______   οφείλεται στο ότι η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή και οι δύο . οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων τους, τα οποία εξετράπησαν αριστερά, κατά τα προαναφερόμενα. Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι ο οδηγός _______  _______   κινείτο στην άνω Εθνική Οδό καθ’ όλα σύννομα και όταν πλησίασε τον άνω αγροτικό δρόμο προσέγγισε προοδευτικά τον άξονα της οδού, έθεσε ελαφρά διαγώνια αριστερά το όχημα του και άναψε τον αριστερό δείκτη αλλαγής πορείας (φλας), καθιστώντας έτσι γνωστή την πρόθεση του να στρίψει αριστερά στους άλλους χρήστες της οδού και ανέμενε να ελευθερωθεί το ρεύμα πορείας της οδού προς _______  , χωρίς να μπορεί να ενεργήσει άλλως όταν αντιλήφθηκε το όχημα του _______  _______  πίσω του να τον πλησιάζει με υπερβολική ταχύτητα, αφού ούτε αριστερά μπορούσε να στρίψει, δεδομένης της πυκνής κίνησης των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα πορείας, ούτε να αναπτύξει εγκαίρως ταχύτητα και να κινηθεί ευθεία, αφού το όχημα του ήταν ακινητοποιημένο και δεν προλάβαινε να επιταχύνει ευθεία και να αποφύγει το ατύχημα. Συνεπώς, η δεύτερη αγωγή ελέγχεται απορριπτέα, ως ουσιαστικά αβάσιμη, εφόσον δεν προέκυψε ευθύνη του οδηγού _______   _______   στην πρόκληση του ατυχήματος και η ένσταση συνυπαιτιότητος που προέβαλαν νόμιμα (ΑΚ 300) οι εναγόμενοι της πρώτης αγωγής, πρέπει να απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι αμέσως μετά το ατύχημα κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε ο _______   _______   στο Νοσοκομείο _______  . Εκεί διαγνώστηκε ότι συνεπεία του ατυχήματος είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάκωση θώρακα με τάσεις επιδείνωσης, ενώ κρίθηκε επιβεβλημένο και μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών _______  . Εκεί στις 18-9­2011 υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και εν συνεχεία διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αθηνών _______  . Στις 19-9-2011 εισήχθη στη ΜΕΘ του άνω Νοσοκομείου και στη συνέχεια στη ΜΕΘ της κλινικής _______  , όπου παρέμεινε διασωληνωμένος μέχρι την 27-9-2011, με διάγνωση πολλαπλών καταγμάτων πλευρών αριστερά, αιμορραγική πλευριτική συλλογή αριστερά και αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I. Στις 27-9-2011 μεταφέρθηκε και πάλι με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο _______  , όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την 5-10-2011. Έκτοτε παρέμεινε κλινήρης στην οικία του και υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις σε Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών του. Τον Απρίλιο του 2012, δηλαδή ένα μήνα πριν την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, η υγεία του _______   _______   δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί πλήρως, καθώς εμφάνιζε αστάθεια κατά τη βάδιση, συλλογή υγρού στο αριστερό αυτί και καταρροή από τη μύτη, αλλά και συμπτώματα μελαγχολίας, λόγω του σοκ που υπέστη από το ατύχημα, στο οποίο κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Υποβλήθηκε δε σε όλες τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και επισκέφθηκε ειδικευμένους ιατρούς, για τα οποία κατωτέρω, από τα οποία προέκυψε ότι εμφάνιζε παθολογικό ιστό στον αριστερό επιτυμπάνιο χώρο, χρόνια μέση ωτίτιδα και χρόνια σκληρυντική μαστοειδίτιδα, καθώς και πολυάριθμες εστιακές αλλοιώσεις στην περικοιλιακή και υποφλοιώδη λευκή ουσία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων στα πλαίσια ισχαιμικής λευκοεγκεφαλοπάθειας. Η μόνη δε ενδεδειγμένη θεραπεία κατά τους θεράποντες ιατρούς του είναι η χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, στην οποία ο _______   _______   δεν υποβλήθηκε ακόμη, λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί μια τέτοια επέμβαση. Για την αποκατάσταση της υγείας του ο _______   _______   δαπάνησε α/για τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο _______   στις 17-9-2011 το ποσό των 234,78 ευρώ, β/για αξονικές τομογραφίες θώρακος, μεσοθωρακείου, εγκεφάλου, άνω – κάτω κοιλίας, στις οποίες υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο _______  το ποσό των 284,44 ευρώ, γ/για επίσκεψη, εξέταση και ακτινογραφίας θώρακος, στη θωρακοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου _______  , στις 11­10-2011, το ποσό των 9,05 ευρώ, δ/για επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Η _______  , στις· 8-12-2011, το ποσό των 5 ευρώ, ε/για ΗΜΓ άνω άκρων άμφω στο διαγνωστικό πολυιατρείο _______  , στις 3-1-2012, το ποσό των 7,17 ευρώ, στ/για επίσκεψη και εξέταση στον ιδιώτη ιατρό ορθοπεδικό _______ _______  , στις 11-1-2012, το ποσό των 50 ευρώ, ζ/για εξέταση TRIPLEX καρδιάς, στον ιδιώτη ιατρό καρδιολόγο _______  _______  , στις 9-2-2012, το ποσό των 70 ευρώ, η/για επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Η _______  , στις 9-3-2012, το ποσό των 5 ευρώ, θ/για ιατρική επίσκεψη στον ιδιώτη ιατρό νευρολόγο _______  _______  , στις 19-4­2012, το ποσό των 60 ευρώ, ι/για αιματολογικές εξετάσεις στο διαγνωστικό πολυιατρείο _______  , στις 21-4-2012, το ποσό των 5,82 ευρώ, ια/για ΗΜΓ κάτω άκρων άμφω στο διαγνωστικό πολυιατρείο _______  , στις 24-4-2012, το ποσό των 7,17 ευρώ, ιβ/για ιατρική εξέταση έσω ακουστικών πόρων στο διαγνωστικό εργαστήριο _______  , στις 25-4-2012, το ποσό των 35,54 ευρώ, ιγ/για ιατρική επίσκεψη στον ιδιώτη ιατρό νευρολόγο _______  _______  , στις 27-4-2012, το ποσό των 40 ευρώ και ιδ/για ιατρική επίσκεψη στον ιδιώτη ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο _______  _______  , στις 30-4-2012, το ποσό των 50 ευρώ και συνολικά για την αιτία αυτή κατέβαλε το ποσό των 863,97 ευρώ. Από τα ποσά αυτά ο _______   _______   ουδέν έλαβε από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ), ο οποίος κάλυψε τις δαπάνες νοσηλείας, φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο ασθενής (συμμετοχή του ταμείου), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα κονδύλια. Συνεπώς, πρέπει να επιδικαστεί στον πρώτο ενάγοντα, ως αποζημίωση, το συνολικό κονδύλιο των 863,97 ευρώ που δαπάνησε για τις άνω ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, απορριπτομένης ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης οικείου πταίσματος, που προέβαλαν νόμιμα (ΑΚ 300) οι εναγόμενοι της πρώτης αγωγής, ισχυριζόμενοι ότι ο _______   _______   είναι συνυπαίτιος για την έκταση του τραυματισμού του, επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, διότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο τελευταίος οδηγούσε χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας. Μόνο το γεγονός ότι κατά τη σύγκρουση ο _______   _______   πετάχτηκε από το όχημα που οδηγούσε και έπεσε στο έδαφος δεν συνεπάγεται ότι ο εν λόγω οδηγός οδηγούσε χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας, αλλά δεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και συνάδει με το ότι ο _______   _______   οδηγούσε το προαναφερόμενο όχημα ανοικτού τύπου, για το οποίο κατωτέρω, το οποίο λόγω της δύναμης που δέχθηκε από το όχημα του _______  _______  εξετράπη και αναποδογύρισε και μάλιστα, όπως κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου ο μάρτυρας _______  _______  , εξ αγχιστείας συγγενής του _______   _______  , ο ίδιος ο μάρτυρας εντόπισε σε απόσταση 30 μέτρων από το όχημα που οδηγούσε ο τελευταίος, τη μπαταρία του οχήματος. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι λόγω του ατυχήματος και της πτώσης του _______   _______   στο έδαφος με σφοδρότητα, καταστράφηκαν τα ενδύματα του, τα πολυεστιακά γυαλιά του και το ρολόι του, συνολικής αξίας 600 ευρώ. Εξάλλου, αναφορικά με το όχημα που οδηγούσε ο _______   _______  , ιδιοκτησίας του _______  _______  , γι’ αυτό αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα τετράτροχο όχημα τύπου _______  , μάρκας _______  , κυβισμού 150 cc, πρώτης κυκλοφορίας 24-7-2006, το οποίο ο _______  _______  ς είχε αγοράσει μεταχειρισμένο στις 23-10-2008 έναντι του ποσού των 5.500 ευρώ και το διατηρούσε σε άριστη κατάσταση. Είχε δε αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος 4.000 ευρώ. Λόγω της σύγκρουσης στο επίδικο ατύχημα το όχημα αυτό υπέστη εκτεταμένες ζημίες και βλάβες και για την αποκατάσταση τους ο _______  _______  ς έπρεπε να δαπανήσει, για αντικατάσταση σασί, αντικατάσταση ψαλιδιού, αντικατάσταση ζάντας και εργασίες επισκευής, το συνολικό ποσό των 4.630,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συνεπώς, η επισκευή του ήταν ασύμφορη, δηλαδή το όχημα θεωρείται τεχνικά κατεστραμμένο, δεδομένου και του ότι κατά την επισκευή του είναι πιθανόν να αποκαλυφθούν και άλλες ζημίες και έτσι πρέπει να επιδικασθεί στον _______  _______  , ως αποζημίωση για την καταστροφή του οχήματος του, το ποσό των 4.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία του οχήματος του προ του ατυχήματος. Τέλος, οι ενάγοντες της πρώτης αγωγής από το ένδικο τροχαίο ατύχημα, τον τραυματισμό του πρώτου ενάγοντα και την καταστροφή του οχήματος του δεύτερου ενάγοντα, υπέστησαν ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να τους επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση. Αυτή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 30.044 ευρώ για τον πρώτο ενάγοντα, ποσό το οποίο το Δικαστήριο κρίνει δίκαιο και εύλογο, σταθμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, το βαθμό του πταίσματος του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, τη βαρύτητα του τραυματισμού του πρώτου ενάγοντα, ο οποίος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υγεία του δεν αποκαταστάθηκε πλήρως, κατά τα προαναφερόμενα και μάλιστα μετά το ατύχημα εμφάνισε καταθλιπτικά επεισόδια, για τα οποία λαμβάνει αντικαταθλιπτικά φάρμακα, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων. Επειδή, όμως, ο πρώτος ενάγων της πρώτης αγωγής επιφυλάχθηκε κατά το ποσό των 44 ευρώ εκ του κονδυλίου της χρηματικής ικανοποίησης, προκειμένου να το διεκδικήσει ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου παριστάμενος ως πολιτικώς ενάγων, πρέπει να του επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των (30.044 – 44 =) 30.000 ευρώ. Ως προς τον δεύτερο ενάγοντα, η χρηματική ικανοποίηση πρέπει να οριστεί στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει δίκαιο και εύλογο, σταθμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, το βαθμό του πταίσματος του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, την έκταση των ζημιών του οχήματος του δεύτερου ενάγοντα, το οποίο θεωρείται τεχνικά κατεστραμμένο, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων.

Μετά ταύτα, η πρώτη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον να καταβάλουν για τις ανωτέρω αιτίες, στον πρώτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των (863,97 + 600 + 30.000 =) 31.463,97 ευρώ και στον δεύτερο ενάγοντα το συνολικό ποσό των (4.000 + 500 =) 4.500 ευρώ, τα ανωτέρω δε ποσά με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής. Αναφορικά με το αίτημα των εναγόντων για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, ως προς την καταψηφιστική διάταξη επί της πρώτης αγωγής, το Δικαστήριο κρίνει ότι καθυστέρηση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημιά στους ενάγοντες. Γι’ αυτό, το σχετικό αίτημα τους πρέπει να γίνει δεκτό. Αντίθετα, το αίτημα περί απαγγελίας σε βάρος του πρώτου εναγόμενου προσωπικής κράτησης, ως μέσου εκτέλεσης της απόφασης, πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσία, διότι δεν προέκυψαν λόγοι που δικαιολογούν την προσωπική κράτηση (αφερεγγυότητα, κλπ.). Τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων της πρώτης αγωγής πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εναγόμενων αυτής, κατά την έκταση της νίκης και της ήττας των διαδίκων στη δίκη (ΚΠολΔ 178). Ως προς τη δεύτερη αγωγή, αυτή πρέπει να απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη των εναγόμενων σε βάρος του ενάγοντα, που ηττήθηκε στη δίκη (ΚΠολΔ 176).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ενώνει και συνεκδικάζει τις από 21-5-2012 (αριθ. καταθ. 3523/2012) και 12-6-2012 (αριθ. καταθ. 4750/2012) αγωγές, αντιμωλία των διαδίκων.

Α.Αναφορικά με την πρώτη από 21-5-2012 (αριθ. καταθ. 3523/2012) αγωγή.

Απορρίπτει όσα κρίθηκαν απορριπτέα.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τους εναγόμενους εις ολόκληρον να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (31.463,97 ευρώ) και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, τα ανωτέρω δε ποσά με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής.

Κηρύσσει την απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει σε βάρος των εναγόμενων μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα (1.440) ευρώ.

Β.Αναφορικά με τη δεύτερη από 12-6-2012 (αριθ. καταθ. 4750/2012) αγωγή.

Απορρίπτει την αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος του ενάγοντα τα δικαστικά έξοδα των εναγόμενων, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εκατόν τριάντα

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του στην Αθήνα και σε έκτακτη αυτού δημόσια συνεδρίαση την 11/12/14.

 

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ