fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 6118/2008
TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ 5ο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: _______   Χαμηλοθώρη, Προεδρεύοντα Εφέτη, επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος και οι αρχαιότεροι αυτού Εφέτες, Πελαγία Ακάσογλου, Αθανασία Αποστολοπούλου – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Μαρία Παπαντωνίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιανουάριου 2008 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

(ΠΙΝ. 46) ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ :1)

_______  _______   του _______  , 2) _______  συζ. _______   _______  το γένος _______   _______  , 3) _______   _______   του _______  , 4) _______   _______   _______  , 5) _______   συζ. _______   ______, 6) _______  _______   του _______  , 7) _______  συζ. _______   _______  θυγ. _______   _______  , κατοίκων απάντων _______  , οδός _______  αρ. ___ εκ των οποίων οι 3ος και 2η εκκαλούντες παραστάθηκαν μετά ^οι δε 1η , 6ος , και 7η εκκαλούντες παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ασημίνας Σκιντζο,  και ο 4ος εκκαλών δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ : 1) Της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ _______   ΟΕ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» που εδρεύει στην _______  , οδός _______  αρ. __, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) _______  _______  του _______  , κατοίκου _______  , οδός

_______  αρ. __, ατομικά και ως ομορρύθμου εταίρου και νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, 3)

_______  _______  του ____} κατοίκου _______  , οδός _______   αρ. __, ατομικά και ως ομορρύθμου εταίρου και νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, 4) Της Ανώνυμης εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «_______  ΑΕΓΑ», που εδρεύει στο _______  , Λεωφόρος _______  αρ. __ και _______  αρ. __, και εκπροσωπείται νόμιμα, 5)_______  _______  του _______   κατοίκου _______  , 6) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «_______  ΑΤΕ», που εδρεύει στο _______   και εκπροσωπείται νόμιμα, εκ των οποίων οι εφεσίβλητοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Χρήστου Οικονομάκη με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ., η 4η εφεσίβλητη εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννου Τζιομάκα με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.,    η 6η  εφεσίβλητη εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Αριστέας Κωτσάλου με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.

Πιν. 47 ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ : Της Ανώνυμης εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «_______  ΑΕΓΑ», που εδρεύει- στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ιωάννης Τζιομάκας με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:   1)_______   _______   του _______  ,_______   συζ. _______   _______  το γένος _______   _______  , κατοίκου ομοίως ως άνω, 3) _______   _______   του _______  , 4) _______   _______   _______  , 5) ______ συζ. _______   _______  , απάντων κα τοίκων · _______  , εκ των οποίων οι 2α και 3ος εφεσίβλητοι παραστάθηκαν μετά> οι δε 1ος και 5η δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ασημίνας Σκιντζόγλου.

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «_______  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο _______  , οδός _______  αρ. __ και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.ΠολΔ η πληρεξούσια δικηγόρος της Αριστέα Κωτσάλου.

ΤΩΝ  ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:    1) _______  ______   του _______  , ^_______   συζ. _______   _______  ,το γένος _______   _______  , κατοίκου ομοίως ως άνω, 3) _______   _______   του _______  ,             4) _______   _______             _______  ,     5) _______   συζ. _______   _______  , 6) _______  _______   _______   7) ‘_______  θυγ. _______   _______  , συζ. _______  _______  , κατοίκων απάντων _______οδός _______  αρ. 19 εκ των οποίων         οι 2α και          3ος εφεσίβλητοι παραστάθηκαν μετά } οι δε 1ος 6 και 7η εφεσίβλητοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ασημίνας Σκιντζόγλου. Ο 4ος εφεσίβλητος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΠΙΝ 70. ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ _______   ΟΕ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» που εδρεύει στην _______  ,επί της οδού _______  αριθμ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα,       2) _______  _______  του _______  , κατοίκου _______  , οδός _______  αριθμ.3,     ατομικά και ως ομορρύθμου εταίρου και νομίμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας, 3) _______  _______  του _______  , κατοίκου _______  , οδός _______  αριθμ. 3, ατομικά και ως ομορρύθμου μέλους εταίρου και νομίμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας. 4) _______  _______  του _______    κατοίκου _______  , οδός _______  με αριθμ. ___,  οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου .,με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ μπό τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρήστο Οικονομάκη.

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:   1) _______   _______   του _______  ,2)_______   συζ. _______   _______  ;το γένος _______   _______  , κατοίκου ομοίως ως άνω, 3) _______   _______   του _______  , 4) _______   _______   _______  , 5). _______   συζ. _______   _______  , κατοίκων απάντων _______  (_______  __)^εκ των οποίων οι 2α και 3ος εφεσίβλητοι παραστάθηκαν μετά και οι 1ος και 5η δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Μίνας Σκιντζόγλου, ο 4ος εφεσίβλητος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες-εφεσίβλητοι με την από 20-12-2005 αγωγή τους προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 4754/99/2006, ζήτησα^α γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’αυτή.

Η προσεπικαλούσα – παρεμπιπτόντως ενάγουσα ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «_______  Α.Τ.Ε.», ζητά να  γίνουν δεκτές α)  η από 13-9-2006 ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα  αγωγή της προς το Μονομελές Πρωτοδικείο ΑΘηνών     , που έχει κατατεθεί με αριθμό 154372/3991/2006 καθώς επίσης         β) η από 17-12-2006 παρεμπίπτουσα αγωγή της  που κατατέθηκε με αριθμό 223290/6129/2006, Το Δικαστήριο εκείνο ; αφού συνεκδίκασε τα ως άνω δικόγραφα λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας,εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1668/2007 οριστική  απόφαση, με την οποία έταξε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν οι εκκαλούντες με τις από 8-9-2007, 6-8-2007, 27-9-2007 και 6-9-2007 εφέσεις τους προς το Δικαστήριο τούτο που έχουν κατατεθεί με αριθμούς 7791/2007, 7308/20077872/2007 και    αντίστοιχα.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε με τις δηλώσεις της βίαιης διακοπής της δίκης που ασκήθηκαν νόμιμα με τις προτάσεις τους.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους και οι παραστάντες στο ακροατήριο πληρεξούσιοι δικηγόροι αναφέρθηκαν στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι υπό κρίση από 8.9.2007, 6.8.2007, 27.9.2007 και 6.9.2007 εφέσεις κατά της υπ’ αριθ. 1668/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε την από 20.12.2005 αγωγή των εναγόντων-εκκαλούντων-εφεσιβλήτων κατά των εναγομένών-εκκαλούντων-εφεσιβλήτων, κατά τη
διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 664 επ. ΚΠολΔ), έχουν ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως (άρθρα 495, 51 1, 513, 518 παρ. 1 ΚΤΓολΔ).

Πρέπει, επομένως, οι εφέσεις αυτές, οι οποίες είναι παραδεκτές, να συνεκδικασθούν ως συναφείς (άρθρα 524 παρ. 1 και 246 ΚΠολΔ) και να ερευνηθεί, κατά την ίδια διαδικασία, το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων τους (άρθρα 524 και 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Κατά την εκφώνηση των άνω υποθέσεων από τη σειρά του οικείου πινακίου, ο τέταρτος εκκαλών στην πρώτη έφεση _______   _______   και εφεσίβλητος στις λοιπές ήταν απών. Στο σημείο αυτό, εμφανίστηκε η πληρεξούσια Δικηγόρος των λοιπών εκκαλούντων Μίνα Σκιντζόγλου – Λάλα και δήλωσε;α) τον θάνατο αυτού στις 11.12.2007 προσκομίζοντας την από 12.12.2007 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Αθηνών και β) τη συνέχιση της δίκης από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, τη σύζυγό του _______  _______   και τα τέκνα του _______  _______  και _______  _______   (βλ. το από 18.12.2007 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου Κορυδαλλού).

‘ Με την από 20.12.2005′ αγωγή τους προς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες-εφεσίβλητοι ισχυρίσθησαν ότι ο _______  _______ , υιός των δύο πρώτων, αδελφός του τρίτου, εγγονός του τετάρτου και της πέμπτης και ανεψιός, του έκτου και της έβδομης, προσελήφθη στις

7.4.2003, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ως βοηθός χειριστή μηχανημάτων, από την πρώτη εναγομένη                   ομόρρυθμη εταιρία «ΑΦΟΙ ________ Ο.Ε.», της οποίας ο δεύτερος και τρίτος τυγχάνουν ομόρρυθμα μέλη και νόμιμοι εκπρόσωποι. Ότι στις 16.1.2004, ο _______  _______   καθ’ον χρόνο εργαζόταν στο εργοτάξιο της έκτης εναγομένης κατασκευαστικής τεχνικής εταιρίας «_______  Α.Τ.Ε.», στο οποίο η πρώτη εναγομένη είχε αναλάβει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, από υπαιτιότητα του πέμπτου εναγομένου _______  _______  , οδηγού του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας _______  αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης και ασφαλισμένο για ζημιές προς τρίτους στην τετάρτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία «_______  Α.Ε.Γ.Α», υπέστη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, υπό τις συνθήκες που αναφέρουν. Ζήτησαν δε, μετά τον παραδεκτό μερικό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος   σε εν μέρει αναγνωριστικό και μετά την επιφύλαξη ως προς το ποσό των τριάντα ευρώ για κάθε ένα από τους πέντε πρώτους ενάγοντες, για την παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος να  καταβάλει στον πρώτο, δεύτερη και τρίτο εξ αυτών από 50.000 ευρώ, στον τέταρτο και την πέμπτη από ευρώ, να αναγνωρισθεί δε ότι οφείλουν να καταβάλουν στον πρώτο 449.970 ευρώ, στην δεύτερη 949.970 ευρώ, στον τρίτο 249.970 ευρώ, στο τέταρτο 284.970 ευρώ, στην πέμπτη 284.970 ευρώ, στον έκτο και την έβδομη από 30.000 ευρώ και όλα τα ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση.

Η εναγομένη «_______  Α.Τ.Ε.» με την από 13.9.2006 προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή ισχυρίσθηκε  ότι    έχει      συνάψει με την προσερταλουμένη ασφαλιστική εταιρία «_______  Α.Α.Ε» σύμβαση ασφαλιστικής ευθύνης, δυνάμει της οποίας ζήτησε να παρέμβει αυτή στην κυρία δίκη, σε περίπτωση δε ήττας της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στους ενάγοντες, μέχρι του ποσου  των 200.000 ευρώ. Η ίδια εναγομένη «_______  Α.Τ.Ε.» με r|^την από 17.12.2006 παρεμπίπτουσα αγωγή της ζήτησε // να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη ομόρρυθμη εταιρία «ΑΦΟΙ _______   Ο.Ε.», εις ολόκληρον με τα ομόρρυθμα μέλη της β’και γ’ εκ των εναγομένων, να της καταβάλει σε περίπτωση ήττας της στην κυρία δίκη, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες, ως ευθυνομένη δυνάμει συμβατικού όρου της μεταξύ τους υφισταμένης από 13.1.2004 σύμβασης υπεργολαβίας.

Επί των άνω συνεκδικασθεισών αγωγών, εκδόθηκε     η εκκαλουμένη απόφαση, με την οποία διετάχθη            ο χωρισμός της δίκης ως προς την παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «_______  Α.Α.Ε», η οποία παρεπέμφη προς εκδίκαση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, απερρίφθη η κυρία αγωγή, ως μη νόμιμη, ως προς τον έκτο και την εβδόμη των εναγόντων, κατά τα λοιπά δε, έγινε εν μέρει δεκτή αυτή ως προς τους λοιπούς ενάγοντες και υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των ευρώ σε καθένα από τους πρώτο, δεύτερη και τρίτο, το ποσό των 15.000 ευρώ σε καθένα από τους τέταρτο και πέμπτη, ανεγνωρίσθη δε ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στους άνω ενάγοντες, στον πρώτο και την δεύτερη από 100.000 ευρώ, στον τρίτο ευρώ, στον τέταρτο και την πέμπτη από 85.000 ευρώ, και όλα τα πιο πάνω ποσά, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση.

Περαιτέρω, έγινε δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή της έκτης εναγομένης «_______  Α.Τ.Ε.» και υποχρεώθηκαν  οι παρεμπιπτόντως εναγόμενοι, ομόρρυθμη εταιρία «ΑΦΟΙ _______   Ο.Ε.^ _______  _______   και _______  _______   να καταβάλουν στην παρεμπιπτο/r^S ενάγουσα «_______  Α.Τ.Ε.» , εις ολόκληρον έκαστος, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της καταβολής μέχρι την εξόφληση.

Κατά της αποφάσεως αυτής, παραπονούνται τόσο οι ενάγοντες όσο και οι εναγόμενοι, με τις κρινόμενες εφέσεις τους, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητούν δε, οι μεν ενάγοντες να μεταρρυθμιστεί η άνω απόφαση .       ώστε να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αγωγή τους, οι δε εναγόμενοι να εξαφανισθεί η εν λόγω απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή.

Η κρινομένη αγωγή, με το περιεχόμενο που προαναφέρθηκε περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη θεμελίωσή της και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, εν τη εννοία του άρθρου XI6 ΚΠολΔ. Συνεπώς, είναι επαρκώς ορισμένη και πρέπει ο τρίτος λόγος της έφεσης^με τον οποίο οι εκκαλούντες ομόρρυθμη εταιρία «ΑΦΟΙ _______    Ο.Ε», _______  _______  , _______   _______   και _______  _______  , υποστηρίζουν τα αντίθετα, να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Κατά την έννοια του άρθρου 932 εδ. γ Α.Κ., σύμφωνα με την οποία } σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης, στην έννοια της οικογένειας περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανατωθέντος, οι οποίοι δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και στην ανακούφιση του ψυχικού πόνου των οποίων αποβλέπει η εν λόγω διάταξη, αδιαφόρως αν ζούσαν μαζί ή διέμεναν χωριστά. Με την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων τούτων, τα οποία δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής                οδύνης,       δεν περιλαμβάνονται οι πρώτοι εξάδελφοι, οι θείοι και ανηψιοί του θύματος, αδιαφόρως αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς ή αν αυτοί είναι οι μόνοι επιζώντες συγγενείς (ΟλΑΠ 21/2000, ΝοΒ 49,599, ΑΠ 868/2002, ΕλλΔνη 44, 1276).

Το Πρωτοβάθμιο  Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφασή, απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη για τον έκτο και την εβδόμη των εναγόντων, θειους του θανόντος, ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε το Νόμο, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομική σκέψη και συνεπώς ο τέταρτος λόγος της έφεσης των εναγόντων, με τον οποίο υποστηρίζουν τα αντίθετα, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

Στην προκειμένη περίπτωση, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, από όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι (χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι προσκομιζόμενες και επικαλούμενες από τους ενάγοντες υπ’ αριθ. 1229, 1230, 1231, 1232/19.1.2007 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκου Αθηνών,   εφ’όσον δεν προσκομίζονται  οι είηκαλούμενες από αυτούς εκθέσεις επίδοσης, ώστε να προκύπτει η νομότυπη κλήτευση των αντιδίκων τους, κατά τη λήψη αυτών), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο _______  _______  ς, υιός των δύο πρώτων εναγόντων, αδελφός του τρίτου και εγγονός  του τετάρτου και της πέμπτης, προσελήφθη στις 7.4.2003, με σύμβαση εξαρτημένης “‘εργασίας αορίστου χρόνου, από την πρώτη εναγομένη εταιρία «ΑΦΟΙ _______   Ο.Ε», της οποίας ομόρρυθμοι εταίροι και νόμιμοι εκπρόσωποι τυγχάνουν ο δεύτερος και ο τρίτος των εναγομένων, _______  _______       και      _______ _______  , ως βοηθός χειριστής μηχανημάτων. Η πρώτη εναγομένη ασχολείται με χωματουργικές εργασίες.

Με το από 13.1.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας, μεταξύ της έκτης εναγομένης «_______  ΑΤ.Ε.», της οποίας το αντικείμενο δραστηριότητας είναι η ανάληψη τεχνικών και οικοδομικών έργων και της πρώτης εναγομένης, ανέλαβε η τελευταία, υπεργολαβικά, την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών στο έργο «Πολυόροφο κτίριο γραφείων και καταστημάτων – ______». Στις 16.1.200^ ο _______  _______  ς εργαζόταν στο εργοτάξιο του άνω έργου, επί των οδών _______   και _____, στον _______  . Ειδικότερα, του είχε δοθεί η εντολή να βρίσκεται στην είσοδο του εργοταξίου, επί της οδού _______   και να ελέγχει την είσοδο και έξοδο, από το εργοτάξιο, των φορτηγών αυτοκινήτων που εκτελούσαν τις χωματουργικές εργασίες, δίδοντας σε κάθε οδηγό έντυπο σχετικά με την ώρα διέλευσής του και την εργασία του. Περί ώρα 10.00, ο πέμπτος εναγόμενος _______  _______  , εργαζόμενος και αυτός στην πρώτη εναγομένη, οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας _______  Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης και ασφαλισμένο για ζημιές προς τρίτους στην τετάρτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία «_______  Α.Ε.Γ.Α», εισήλθε στο εργοτάξιο της έκτης εναγομένης, όπου τον σταμάτησε ο _______  _______  ς, στην είσοδο αυτού, για να του δώσει σημείωμα εισόδου εξόδου. Ο _______  _______  ς βρισκόταν κάτω από τον αριστερό καθρέπτη και είχε σύντομη συνομιλία με τον _______  _______  , μετά το πέρας της οποίας, ο τελευταίος κινήθηκε με το φορτηγό προς το εσωτερικό του εργοταξίου, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει αν ο _______  _______  ς, είχε απομακρυνθεί από το σημείο, όπου συνομιλούσαν, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει με τις αριστερές ρόδες του φορτηγού και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο _______  _______  ς μετεφέρθη με το Ε.Κ.Α.Β. στο Γ.Ν. Νίκαιας, όπου και εξέπνευσε, συνεπεία πολλαπλών κακώσεων θώρακος, κοιλίας και λεκάνης. Το θανατηφόρο αυτό εργατικό ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της πρώτης, δευτέρου, τρίτου, πέμπτου και έκτης    εκ των εναγομένων. Ειδικότερα, η πρώτη εναγομένη που είχε αναλάβει υπεργολαβικά           την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, εργοδότης του θανόντος^ ο δεύτερος και ο τρίτος, ομόρρυθμα μέλη και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και προστήσαντες τον πέμπτο εναγόμενο, _______  _______   στην οδήγηση του _______  ΙΧΦ αυτοκινήτου καθώς και η έκτη εναγομένη, εργολήπτρια του έργου, δεν είχαν φροντίσει ώστε οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, να είναι τέτοιες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς (άρθρο 37 παρ. 9 κεφ. Β, τμήμα II Π.Δ. 1073/1981)’, δεν είχαν επιμεληθεί για τη τήρηση των κανονισμών ασφαλούς κυκλοφορίας για την κίνηση των πεζών,________________________  ______________ για την κίνηση των μηχανημάτων και εν γένει του αυτοκινουμένου εξοπλισμού εργασίας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κίνηση του προσωπικού να γίνει με ασφάλεια (άρθρα 39, 46 Π.Δ. 1073/1981, άρθρο 4 Π.Δ.          89/1999), και γενικά δεν είχαν φροντίσει να υπάρχει διαρκής επίβλεψη στο χώρο του εργοταξίου. Εξ άλλου, ο πέμπτος εναγόμενος προστηθείς από την πρώτη εναγομένη, οδηγός του ζημιογόνου φορτηγού επεχείρησε να εισέλθει στο εσωτερικό του εργοταξίου, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι ο _______  _______  ς είχε απομακρυνθεί σε ασφαλή απόσταση από το φορτηγό, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του κινδύνου στην κυκλοφορία του οχήματος, σε ανώμαλο έδαφος, σκαμμένο, με χώματα κ.λ.π. Συνυπαιτιότητα του θανόντος στο ένδικο ατύχημα δεν αποδείχθηκε, εφ’ όσον δεν είχε τη δυνατότητα, με οποιονδήποτε τρόπο, να αποφύγει τον τραυματισμό του. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε συνυπαιτιότητα του θανόντος, κατά ποσοστό 20%, εσφαλμένα εκτίμησε τις προσκομισθείσες ενώπιον του αποδείξεις, όπως βάσιμα υποστηρίζουν οι ενάγοντες με τον πρώτο και τον
δεύτερο από τους λόγους της έφεσής τους, ενώ οι αντίστοιχοι λόγοι των εφέσεων των εναγομένων, με τους οποίους ζητούν να αναγνωρισθεί μεγαλύτερη συνυπαιτιότητα στον θανόντα, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.

Αποδείχθηκε, περαιτέρω ότι ο θανών _______  _______  ς, ηλικίας 22 ετών, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, ήταν υιός των δύο πρώτων εναγόντων, αδελφός του τρίτου, τους οποίους ενίσχυε οικονομικά, και ηθικά, εγγονός δε του τετάρτου (μετέπειτα θανόντος _______   _______  ) και της πέμπτης των εναγόντων, οι οποίοι διατηρούσαν ιδιαίτερους δεσμούς αγάπης με αυτόν και υπέστησαν έντονη ψυχική οδύνη από τον θάνατό του, για την οποία πρέπει να τους επιδικασθεί εύλογη χρηματική ικανοποίηση, ανερχομένη, κατά την κρίση του Δικαστηρίου και λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών, υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, της αποκλειστικής υπαιτιότητας των εναγομένων, της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των διαδίκων μερών (πλην της ασφαλιστικής εταιρίας) στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ για καθένα από τους δύο πρώτους ενάγοντες, γονείς του θανόντος, εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ για τον τρίτο ενάγοντα, αδελφό του θανόντος και εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ευρώ για καθένα από τους τέταρτο και πέμπτη εκ των εναγόντων, παππού και γιαγιάς, εκ μητρός του θανόντος, ποσά τα οποία δεν παραβιάζουν την κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 του Συντάγματος, αρχή της αναλογικότητας.

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση επεδίκασε στους ενάγοντες, στους δύο πρώτους από 150.000 ευρώ και στους τρίτο, τέταρτο και πέμπτη από 100.000 ευρώ εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και τα τεθέντα υπ’ όψιν του περιστατικά, όπως βάσιμα υποστηρίζουν οι ενάγοντες με τον τρίτο λόγο της έφεσής τους, ενώ οι αντίστοιχοι  λόγοι των εφέσεων των εναγομένων είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Τέλος, το αίτημα που υποβάλλουν με τον τέταρτο λόγο της έφεσής τους, οι εναγόμενοι «ΑΦΟΙ _________    Ο.Ε.», _______  _______  , _______   _______   και _______  _______  , να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το Ποινικό Δικαστήριο, είναι αβάσιμο, και απορριπτέο δεδομένου ότι το Δικαστήριο έχει σχηματίσει δικανική πεποίθηση για την ένδικη διαφορά.

Κατ’ ακολουθίαν πρέπει να απορριφθούν κατ’ ουσίαν οι από 6.8.2007, 27.9.2007 και 6.9.2007 εφέσεις των εναγομένων, να γίνει δεκτή η από 8.9.2007 έφεση των εναγόντων, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη εν μέρει, μόνον ως προς τις διατάξεις αυτής που αφορούν την εκδίκαση της κυρίας αγωγής, να επαναληφθούν οι μη θίγόμενες διατάξεις της και αφού διακρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο και δικασθεί κατ’ ουσίαν, να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στους ενάγοντες τα εξής ποσά: στον πρώτο ενάγοντα _______  _______   50.000 ευρώ, στην δεύτερη ενάγουσα _______  _______  68.750 ευρώ (50.000 ευρώ + 18.750 ευρώ υπό την’ ιδιότητά της ως κληρονόμου του θανόντος πατέρα της τετάρτου ενάγοντος _______   _______  ), στον τρίτο ,      ενάγοντα Νικόλαο _______   50.000 ευρώ, στην πέμπτη ενάγουσα _______  _______   27.500 ευρώ (15.000 ευρώ + 12.500 ευρώ υπό την ιδιότητά της ως κληρονόμου του θανόντος συζύγου της _______   _______  ), στον _______  _______  , υπό την ιδιότητά του ως κληρονόμου του θανόντος πατέρα w\,  του _______   _______   18.750 ευρώ, όλα τα ποσά     με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση. Περαιτέρω, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι (της ασφαλιστικής εταιρίας «_______  ΑΕΓΑ» ευθυνομένης μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ για το σύνολο της επιδίκασης)^οφείλουν να καταβάλουν στους ενάγοντες τα εξής ποσά: στον _______  _______ 130.000 ευρώ, στην _______  _______  152.500 ευρώ (130.000 ευρώ + 22.500 ευρώ υπό την ιδιότητά της ως κληρονόμου του θανόντος πατέρα της τετάρτου ενάγοντος _______   _______  ), στον _______   _______   90.000 ευρώ, στην _______  _______   1 10.000 ευρώ (95.000 ευρώ + 15.000 ευρώ υπό την ιδιότητά της ως κληρονόμου του θανόντος συζύγου της _______   _______  ), στον _______  _______   22.500 ευρώ, υπό την ιδιότητά του ως κληρονόμου του θανόντος πατέρα του _______   _______  , όλα τα ποσά με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση. Τέλος, οι εναγόμενοι πρέπει να καταδικασθούν στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των πέντε πρώτων εναγόντων, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας^τα οποία κατανέμονται ανάλογα με την νίκη και ηττοι κάθε διαδίκου μέρους, κατά παραδοχή του σχετικού , νομίμου αιτήματος τους (άρθρα 178 παρ.2, 183, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις από 8.9.2007, 6.8.2007, 29.9.2007 και 6.9.2007 εφέσεις.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν τις από 6.8.2007, 27.9.2007 και 6.9.2007 εφέσεις.

Δέχεται τυπικά και κατ’ουσίαν την από 8.9.2007 έφεση.

Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη με αυτήν υπ’ αριθ. 1668/2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μόνον ως προς τις διατάξεις αυτής που αφορούν την εκδίκαση της κυρίας αγωγής.

Διακρατεί την υπόθεση.

Δικάζει επί της αγωγής.

Απορρίπτει αυτήν ως προς τον έκτο και την εβδόμη των εναγόντων _______  _______   και _______   ,    _______  .

Δέχεται εν μέρει αυτήν ως προς τους λοιπούς ενάγοντες.

Υποχρεώνει τους εναγομένους, εις ολόκληρον έκαστον, να καταβάλουν στους ενάγοντες τα

ακόλουθα ποσά: α) στον πρώτο ενάγοντα _______        _______   πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, β) στην

δεύτερη ενάγουσα _______  _______  εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (68.750) ευρώ, γ) στον τρίτο ενάγοντα _______   _______   πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, δ) στην ττέμπτη ενάγουσα _______  _______   είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια (27.500) ευρώ, ε) στον _______  _______  , υπό την ιδιότητά αυτού ως κληρονόμου του θανόντος ενάγοντος _______   _______   δέκα οκτώ χιλιάδες  επτακόσια πενήντα (18.750) ευρώ και όλα τα ποσά με το νόμιμο τόκο από την επομένης της επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση.

Αναγνωρίζει ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στους ενάγοντεςy της ασφαλιστικής εταιρίας «_______  Α.Ε.Γ.Α», ευθυνομένης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, για το σύνολο της επιδίκασης, τα ακόλουθα ποσά: α) στον πρώτο ενάγοντα .      _______  _______   εκατόν τριάντα χιλιάδες

(130.000) ευρώ, β) στην δεύτερη ενάγουσα _______  _______  εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (152.500) ευρώ, γ) στον τρίτο ενάγοντα _______   _______   ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, δ) στην πέμπτη ενάγουσα _______  _______   εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ευρώ, ε) στον Εμμαουήλ _______  , υπό την ιδιότητά αυτού ως κληρονόμου του θανόντος ενάγοντος _______   _______   είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ και όλα τα ποσά με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση. Και

Καταδικάζει τους εναγομένους στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των πέντε πρώτων εναγόντων που ορίζει σε (25.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη^ δημόσια συνεδρίαση ^στο ακροατήριό του , χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοί τους δικηγόροι στις 31 Οκτωβρίου 2008 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία