fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αριθμός 1319/2016

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ; Πρωτόδικης Ευάγγελος Στεργίοπουλος.

Έχοντας υπόψη του την από 12/5/2016 αίτηση της _________  _________ έμπορου με ΑΦΜ _________ της ΔΟΥ _________ που διατηρεί επιχείρηση στην _______, οδός ______ αρ __ που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κανακάκη Μαρία.

Κατά

Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ________ ΑΕ με ΑΦΜ _______ της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων που εδρεύει στον ________, οδός ________ αρ ___, νομίμως εκπροσωπούμενη με την οποία ζητεί να διορθωθεί η υπ’ αριθμόν 1294/2016 διαταγή, πληρωμής.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 315 του Κ.Πολ.Δ προκύπτει ότι το Δικαστήριο που εξέδωσε απόφαση στην οποία υπάρχουν λάθη γραφικά ή λογιστικά , οφειλόμενα σε παραδρομή έχει τη δυνατότητα, μετά από αίτηση του διαδίκου ή και αυτεπάγγελτα νά διορθώσει την – απόφασή, ακόμη και όταν μεταβάλλεται το διατακτικό. Η διάταξη αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί αναλογικά και για τη διόρθωση διαταγής πληρωμής, η οποία δεν αποτελεί δικαστική απόφαση.                                                                                                                    ·

Εν προκειμένω η αιτούσα ζητεί να συμπληρώσει η υπ’ αριθμόν 1294/2016 διαταγή πληρωμής πού  έχει εκδοθεί από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτουικείου Αθηνών, ~ς προς τα σημεία που αναφέρει, και συγκεκριμένα ως προς τη συμπλήρωση του ονόματος της υπογράφουσας την από 27/4/2016 αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής δικηγόρου, ήτοι της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Κανακάκη του Ηρακλή (ΑΜΔΣΑ 34956) κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός _____ αρ __.

Η αίτηση είναι νόμιμη σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις και .πρέπει να εκδικασθεί με την ίδια απλή διαδικασία της εκδόσεως διαταγής πληρωμής χωρίς κλήτευση και διαδικασία στο ακροατήριο. Πρέπει επίσης να γίνει δεκτή και κατ ουσία καθόσον από τα . προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεσαι και η ουσιαστική βασιμότητα της.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Συμπληρώνει την υπ’ αρτθμόν 1294/2016 πληρωμής που εκδόθηκε από τον^ Δτκαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εκδόθηκε και δημόσμίθηκε στην Αθήνα στις 12/5/2016

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία