fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Ζ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός απόφασης AT 7083/2005

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ β’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2005

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ          : Παναγιώτης ΓΚΛΙΝΟΣ Προεδρεύων Πλ/κης (διότι κωλύονται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών), Ευτέρπη ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Πλημμελειοδίκης, Κωνσταντίνα ΠΑΠΑΝΤΠΝΙΟΥ Πλημμελειοδίκης, Χρυσούλα ΑΡΒΑΝΙΤΗ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών (διότι κωλύονται οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών), Μαρία ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗ Γραμματέας

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ: _________ _________ του _________, _________  _________του _________  , _________  _________του _________  , _________  _________  του _________  , Ιωάννης _________   του ________  , _________ _________ του _________

ΠΡΑΞΗ : λαθρεμπορία.

 


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων και αφού εμφανίστηκαν και ρωτήθηκαν από τον Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότητά τους αποκρίθηκαν ότι ονομάζονται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζουν συνήγορο για να τους υπερασπιστούν ο Α κατ/νος τον _________  _________  , οι Β, Γ και Δ κατ/νοι τον _______  ________ ο Ε κατ/νος τον _________   _________  .

Ο Πρόεδρος συνέστησε στους κατηγορούμενους να προσέξουν την εναντίον τους κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τους πληροφόρησε ότι έχουν το δικαίωμα να αντιτάξουν πλήρη έκθεση των ισχυρισμών τους και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα ,καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.          ‘

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο , απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας ,έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα το όνομα του οποίου εκφώνησε ο Πρόεδρος και ήταν παρών .

Ο Πρόεδρος ζήτησε κατόπιν από τους κατ/νους γενικές πληροφορίες για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται και ταυτόχρονα τους κατέστησε γνωστό ότι η απολογία τους θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Οι κατ/νοι έδωσαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και δήλωσαν ότι κλητέυσαν μάρτυρας,, υπεράσπισης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον μάρτυρα κατηγορίας ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _________  _________  τελωνιακός υπάλληλος στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής /Ελληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος , δεν γνωρίζει τους κατ/νους και δεν συγγενεύει με αυτούς επομένως αφού ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του ΚΠΔ , εξεταζόμενος κατέθεσε:

Έγινε καταγγελία στην υπηρεσία μας ότι κάποιο προϊόν με την ονομασία _________  _________  δεν είναι αυτό που αναγράφεται το οποίο είναι σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ,αλλά άλλο προϊόν που πρέπει να φορολογείται. Τα προϊόντα της ΕΟΚ παραλαμβάνονται ατελώς με την διαδικασία Ενδοκοινοτικής Συναλλαγής ,χωρίς την καταβολή αναλογούντος φόρου. Γίνεται έλεγχος των εγγράφων ,έχει πάνω την δασμολογική κλάση .Το προϊόν αυτό είναι της Γερμανικής εταιρείας _________  και αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία < _________  ΑΕ>.Ότι γράφει ο Γερμανός εισαγωγέας είναι και σε αυτή την περίπτωση τα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής ,το τιμολόγιο T2L και η φορτωτική δεν γράφουν την σωστή κλάση δασμού που πρέπει να φορολογηθούν ,αλλά έγραφαν <χημικά > προς αποφυγή φόρου. Σε όλη την Ευρώπη το παραφινέλαιο είναι στην ίδια κλάση. Είναι πολλά τα είδη παραφίνης. Η εταιρεία <_________  > έμαθε ότι είναι προϊόν ειδικού φόρου και θα μπορούσε να ενημερώσει. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πληρώνεται στην Ελλάδα. Ο Γερμανός έστελνε μη νόμιμα τα εμπορεύματα στην Ελλάδα και η εταιρεία _________  θα είχε όφελος γιατί θα πούλαγε φθηνότερα. Έχω αποδείξεις ότι ο _________  γνώριζε ότι το προϊόν είναι σε ειδικό φόρο κατανάλωσης . Όλα τα χρόνια από τον _________  προμηθευόντουσαν οι κατ/νοι το προϊόν . Δεν προέκυψε ότι το γνώριζαν. Το συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται από το 2001 και αν δεν είχαμε καταγγελία δεν θα είχαμε ασχοληθεί καθόλου . Τυχόν επιβάρυνση θα μετακυλιόταν στους καταναλωτές. Ο 1ος κατ/νος έχει ατομική επιχείρηση ,δεν βρήκαμε εμπόρευμα για να πάρουμε δείγμα. Έγινε η βεβαίωση δασμών την 8-7-2004 και έχει εξοφλήσει . Μέσα στην τιμή που πούλαγε δεν είχε υπολογίσει τον φόρο. Ο _________  έχει κατάστημα με πώληση τέτοιων ειδών και έχει ρυθμίσει το 507ο του φόρου . Οι άλλοι έχουν προσφύγει. Παραλάμβαναν το εμπόρευμα <πόρτα – πορτα>, πήγαινε με εξουσιοδότηση ο εκτελωνιστής . Η Γερμανική εταιρεία είναι Θυγατρική της ΒΡ . Ο Παπαδόπουλος αφού έγινε ο έλεγχος αρνήθηκε να παραλάβει . Τα εμπορεύματα τώρα φυλάσσονται στο τελωνείο σε ειδικό χώρο.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε τα εξής εξής έγγραφα από το κατγηορητήριο:

 1. το υπ’αριθ. 1467/2004 Βούλευμα τ|υ Συμβουλίου Πλημ/κων Πειραιώς,
 2. Η υττ· αριθμ- εντ. Ελέγχου 98/19-4-04 Έκθεση Ελέγχου-Πορ,σματ,κή Αναφορά της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 1. Η από 17-6-03 Αίτηση του _________
 2. Το από 23-5-03 έγγραφο της _________
 3. Το από 2-6-03 έγγραφο της _________
 4. Το’από 19-5-03 έγγραφο της _________
 5. Η από 17-6-03 Έκθεση Προσωρινής Δέσμευσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττ,κης-Τμπμα Γ
 6.  Το από 17-6-03 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμημα Γ
 1. Η από 20-6-03 Έκθεση Χημικής Εξέτασης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμημα Γ
 2. Το υττ’ αριθμ. πρωτ. 2188/Γ/29-8-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμημα
 3. Το υττ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 166/72/11-2-04 έγγραφο της Δ/νσης Ειδ.Φορων Καταν/σης
 4. το υττ- αριθμ. πρωτ. 0.207/92/27-24)4 έγγραφο της Δ/νσης Ειδ.Φορων
 5. Η υπ’ αριθμ. εντ. Ελέγχου 98/19-4-04 Έκθεση Ελέγχου-Έρευνας της ΕΛ.Υ. Αττικής-Τμήμα Γ
 6.   Η υπ’ αριθμ. εντ. Ελέγχου 98/19-4-04 Έκθεση Ελεγκτικών Ενεργειών κα, Επαληθεύσεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 7. Ο από 29-4-02 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων απο Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου
 8. Το υτέ αριθμ. πρωτ. 1952/Γ/6-5-04 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14581/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 10. Η οπό 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων ^
 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14574/1045-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 2. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14572/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 1. . Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14573/10-6-04 έγγραφο
 3. Το από 5-4404 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττ,κης-Τμημα Γ
 4. Το από 20-3-03 έγγραφο από ________ _
 5. Η από 15-4-04 Έκθεση Εξέτασης 43*/04 από το Γενικό Χημείο του Κράτους
 6. Η υπ’ αριθμ. εντ. Ελέγχου 75 & 76/17-6-03, 88/25-6-03 Έκθεση Ελεγχου- Πορισματική Αναφορά της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 1. Η υπ’ αριθμ. εντ. Ελέγχου 75/17-6-03 Έκθεση Ελέγχου-Ερευνας της Αττικής-Τμήμα Γ
 1. Το από 17-6-03 Πρωτόκολλο Αποσφράγισης και Επανασφράγισης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 2. Η από 17-6-2003 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1514/Γ720-6-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 4. Η από 25-6-03 Έκθεση Κατάσχεσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Π
 5. Η υπ’ αριθμ. 76/17-6-03 ‘Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα                                                         ‘
 1. Η από 17-6-03 Έκθεση Προσωρινής Δέσμευσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 2. Το από 17-6-03 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 3. Το από 23-1-03 έγγραφο της _________
 4. Η από 17-6-2003 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 5. Η από 23-6-03 Έκθεση Χημικής Εξέτασης 270/ΑΑ/03-271/ΑΑ/03 από το Γενικό Χημείο του Κράτους
 6. Η από 24-6-2003 Έκθεση Αποδέσμευσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 7. Η υπ’ αριθμ. 88/25-6-03 Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 8. Η από 25-6-2003 Έκθεση Κατάσχεσης Εγγράφων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Π
 9. Το από 5-4-02 έγγραφο της _________
 10. Το από 20-6-02 έγγραφο της _________
 11. Το από 8-8-02 έγγραφο της _________
 12. Το από 13-11-02 έγγραφο της _________
 13. Η υπ’ αριθμ. 37.928/1989 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
 14. Η από 25-6-2003 Έκθεση Ελεγκτικών Ενεργειών και Επαληθεύσεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 15. Το υπ’ σριθμ: πρωτ. 2188/Γ729-8-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 16. Η από 28-11-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 17. Η από 28-11-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 18. .Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.207/92/27-2-04 έγγραφο της Δ/νσης Ειδ.Φόρων Καταν/σης
 19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1952/Γ76-5-04 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 20. Η από 13-11-03 Έκθεση διαφυγόντων της κατάσχεσης ειδών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 21. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14576/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 23. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδι ) φορολογικών επιβαρύνσεων
 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14577/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 2. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14579/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά / 60. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14578/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 5. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 6. Η υπ’ αριθμ. εντ. Ελέγχου 96/1-7-03 Έκθεση Ελέγχου-Πορισματική Αναφορά της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1557/Γ724-6-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 8. Η από 17-6-03 Αίτηση του _________  ΧΗΜΙΚΑ
 9. Το από 23-5-03 έγγραφο’της _________
 10. Η υπ’ αριθμ. 91/26-6-03 Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 11. Η από 26-6-2003 Έκθεση Ελεγκτικών Ενεργειών και Επαληθεύσεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 12. Η από 26-6-03 Καρτέλλα Προϊόντος ________
 13. Η υπ’ αριθμ. 96/1-7-03 Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 14. Το από 25-1-01 έγγραφο της _________
 15. Το από 26-3-01 έγγραφο της _________
 16. Το από 31-5-01 έγγραφο της _________
 17. Το από 3-8-01 έγγραφο της _________
 18. Το από 23-11-01 έγγραφο της _________
 19. Το από 6-2-02 έγγραφο της _________
 20. Το από 19-2-02 έγγραφο της _________
 21. Το από 5-3-02 έγγραφο της _________
 22. Το από 27-3-02 έγγραφο της _________
 23. Το από 12-6-02 έγγραφο της _________
 24. .Το από 28-6-02 έγγραφο της _________
 25. Το από 25-7-02 έγγραφο της _________
 26. Το από 16-9-02 έγγραφο της _________
 27. Το από 16-10-02 έγγραφο της _________ –
 28. Το από 1-11-02 έγγραφο της _________
 29. Το από 9-5-03 έγγραφο της _________
 30. Το από 9-5-03 έγγραφο της _________
 31. Η από 1-7-2003 Έκθεση Κατάσχεσης Εγγράφων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 32. Η από 1-7-2003 Κατάσταση Κατασχεθέντων Εγγράφων (4 φύλλα)
 33. To από 15-2-02 έγγραφο από Δ.Α. _________ ΑΕ
 34. Η από 1-7-03 Έκθεση Προσωρινής Δέσμευσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 35. Το από 1-7-03 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 36. Η από 1-7-2003 Έκθεση Ελεγκτικών Ενεργειών και Επαληθεύσεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 37. Η από 2-7-03 Έκθεση Χημικής Εξέτασης 273/ΑΑ/03 από το Γενικό Χημείο του Κράτους                    ‘
 1. Η από 4-7-2003 Έκθεση Κατάσχεσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 2. Η από 14-11-03 Έκθεση διαφυγόντων της κατάσχεσης ειδών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 3. 0 από 26-4-02 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων από Α’ Δ.ΟΎ. Πειραιά
 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2188/Γ729-8-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 2. Η από 28-11-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 3. Η από 28-11-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.207/92/27-2-04 έγγραφο της Δ/νσης Ειδ.Φόρων Καταν/σης
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1952/Γ76-5-04 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Π
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14556/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 7. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 8. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14557/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14558/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14559/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 10. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14560/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 12. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών,επιβαρύνσεων
 13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14562/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 14. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14563/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 16. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14561/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 18. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14566/1S-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 20. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14565/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 22. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14567/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 24. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14564/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 26. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14569/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 28. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14571/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 30. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 31. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14568/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 32. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 33. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14570/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 34. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 35. Η υπ’ αριθμ. εντ. Ελέγχου 94/30-6-03 & 102/3-7-03 Έκθεση Ελέγχου- Πορισματική Αναφορά της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 36. Η υπ’ αριθμ. 102/3-7-03 Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής- ‘ Τμήμα Γ’
 37. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1557/Γ724-6-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 38. Η από 17-6-03 Έκθεση Προσωρινής Δέσμευσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 39. Το από 17-6-03 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 40. Η από 20-6-03 Έκθεση Χημικής Εξέτασης 269/ΑΑ/03 από το Γενικό Χημείο του Κράτους
 41. Η υπ’ αριθμ. 91/26-6-03 Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής- Τμήμα Γ’
 42. Η από 26-6-2003 Έκθεση Ελεγκτικών Ενεργειών και Επαληθεύσεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 1. Η από 26-6-03 Καρτέλλα Προϊόντος ________
 2. Η υπ’ αριθμ. 94/30-6-03 Εντολή Ελέγχου -Έρευνας της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής- Τμήμα Γ’
 3. Η από 30-6-2003 Έκθεση Ελεγκτικών Ενεργειών και Επαληθεύσεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ’
 4. Η από 30-6-2003 Έκθεση Κατάσχεσης Στοιχείων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής- Τμήμα Γ’
 5. Κατάσταση Κατασχεθέντων Εγγράφων (4 φύλλα)
 6. Το από 5-4-02 έγγραφο της ________
 7. Το από 8-5-02 έγγραφο της _________
 8. Το από 25-6-02 έγγραφο της _________
 9. Το από 27-6-02 έγγραφο της _________
 10. Το από 16-8-02 έγγραφο της _________
 11. Το από 10-9-02 έγγραφο της _________
 12. Το από 17-9-02 έγγραφο της _________
 13. Το από 28-11 -02 έγγραφο της _________
 14. Το από 27-1 -03 έγγραφο της _________
 15. Το από 13-2-03 έγγραφο της _________
 16. Το από 17-3-03 έγγραφο της _________
 17. Η από 14-11 -03 Έκθεση διαφυγόντων της κατάσχεσης ειδών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 18. Ο από 23-7-02 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων από Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά
 19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2019/10-9-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης
 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16.697/14-8-03 έγγραφο του _______
 2. Το υπ αριθμ. Πρωτ1901/Γ/24-7-03 της ΕΛΥΤ Αττικής-Τμήμα Γ
 3. Το από 23-1 -03 έγγραφο της _________
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15.128/03 έγγραφο του ______
 5. Η από 20-10-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________  )
 6. Η από 28-11-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 7. Η από 4-7-03 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής Εγγράφων
 8. Το από 13-6-03 έγγραφο της _________
 9. Η από 7-7-03 Έκθεση Χημικής Εξέτασης 276/ΑΑ/03 από το Γ ενικό Χημείο του Κράτους
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2188/Γ729-8-03 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 11. Η από 28-11-03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 12. Η από 28-11 -03 Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα (________ ________ )
 13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.207/92/27-2-04 έγγραφο της Δ/νσης Ειδ.Φόρων Καταν/σης
 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1952/Γ76-5-04 έγγραφο της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής-Τμήμα Γ
 2. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14547^10-6-04 έγγραφο από το Ε Τελωνείο Πειραιά  ,
 1. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14548/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 3. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων.
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14549/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 5. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων ~
 6. 18 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14550/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 7. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14555/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 9. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14551/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 11. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14526/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τ ελωνείο Πειραιά
 13. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14527/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 15. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14528/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τ ελωνείο Πειραιά
 17. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14529/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 19. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14530/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά
 21. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14531 /10-6-04 έγγραφο από το Έ Τ ελωνείο Πειραιά
 23. Η από 24-5-04 Έκθεση προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων
 24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14532/10-6-04 έγγραφο από το Έ Τελωνείο Πειραιά

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον μάρτυρα υπεράσπισης ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________  – ________  ________  του _________   γεν. το έτος 1951 στη ________  κατοικεί ομοίως, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος , γνωρίζει τους κατ/νους και συγγενεύει με την Β κατ/νη .Επομένως αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του ΚΠΔ εξεταζόμενος κατέθεσε:

Δεν έχω καμμία σχέση με τους κατ/νους . Είμαι εκτελωνιστής . Εγώ ανέλαβα τον εκτελωνισμό. Παρουσίασα τα έγγραφα , ελέγχουν το τιμολόγιο ,το T2L ,την φορτωτική. Από το 1995 έως το 2001 περίπου 10-15 φορές είχα παραλάβει βαρέλια των 200 κιλών. Το τι παραλαμβάνουμε το βλέπουμε μόνο από τα χαρτιά. Στο συγκεκριμένο τελωνείο έλεγχος δεν γίνεται. Αν ήταν καύσιμα θα πήγαινε σε άλλη κατηγορία και σε άλλο τελωνείο.

Οι κατηγορούμενοι αφού προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο είπαν:

________  : Έχω ατομική επιχείρηση. Πλήρωσα τους φόρους 20.000 ευρώ. Παίρνουμε παραφινέλαιο τώρα από την ΒΡ και την _______ με μικρότερο φόρο κατανάλωσης.

________  : Είμαι ομόρρυθμος μέλος της εταιρείας. Μία 5ετία προμηθεύομαι ,το εμπόρευμα έρχεται στην πόρτα μου. Δεν ξέρω την δασμολογική κλάση του προϊόντος. Τώρα πληρώνω λιγότερα. Ο τζίρος ήταν 200-300.000 ευρώ το 2000-2001. Για το κάθε container πλήρωνα 12.000 ευρώ .

________  : Τυπικό μέλος της εταιρείας είμαι, μπήκα για αντικατάσταση του πατέρα μου. ________  : Εχω εκκλησιαστικά είδη. Η Γερμανία μου σύστησε την εταιρεία του ________  . Τώρα προμηθεύομαι από Ιταλία και πάει στο τελωνείο καυσίμων. Οι Ιταλοί διαφέρουν στον τρόπο εκτελώνισης από τη Γερμανία. ‘ Εχω κάνει προσφυγή για τα 90.000 ευρώ και έμειναν τα μισά________  : Είχα φέρει 3-4 containers για βιομηχανική χρήση. Εξακολουθώ να συνεργάζομαι με την Γερμανία ,αλλά όχι με την ίδια εταιρεία. Παίρνω από Ελληνική εταιρεία γιατί είναι φθηνότερα.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα ,αν έχει ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση ,κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο πρότεινε να κηρυχθούν αθώοι οι κατ/νοι.

Οι συνήγοροι της υπεράσπισης αφού έλαβαν το λόγο ανέπτυξαν την υπεράσπιση των πελατών τους και ζήτησαν την αθώωσή τους.

Οι κατηγορούμενοι ρωτήθηκαν από τον Πρόεδρο εάν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε για την υπεράσπισή τους και απάντησαν αρνητικά.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια ,σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του ,κατάρτισε και ο Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την AT 7083 /2005 απόφαση του που έχει ως εξής.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο καθώς και τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης και την εν γένει συζήτηση τιγ: υποθέσέως ,προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν αθώοι της αποδιδόμενης σε αυτούς με το κατηγορητήριο πράξης της λαθρεμπορίας διότι δεν είχαν πρόθεση να στερήσουν το ελληνικό δημόσιο από τους εισπρακτέους δασμούς, φορείς και επιβαρύνσεις στα εμπορεύματα που κατείχαν, για αυτό και τους κατέβαλν όταν πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντες τους κστ/νους : ________  ________   του _________, ________  ________  του _________   ,._________   ________  του _________  , ________  ________  του _________   και ________  ________  του ________  .

.ΚΗΡΥΣΣΕΙ αθώους τους κατ/νους του ότι στον _____ και στους παρακάτω χρόνους,

Τέλεσαν από πρόθεση έγκλημα, που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή, δηλαδή κατείχαν εμπόρευμα, το οποίο είχε εισαχθεί εντός των ορίων του Ελληνικού Κράτους ως προϊόν λαθρεμπορίας, δηλαδή χωρίς να έχουν πληρωθεί δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρμόδιας Τελωνιακής Αρχής και χρησιμοποίησαν αυτό σε άλλη χρήση εκτός της ορισμένης ειδικής χρήσης, για την οποία αυτό προορίζεται, στερώντας το Ελληνικό Δημόσιο από τους παραπάνω δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εδικαιούτο αυτό να εισπράξει. Ειδικότερα:

Ο 1ος κατηγορούμενος, ________   _________ του _________, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριου έως Νοεμβρίου 2002, με την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «________ _________», Βιοτεχνία Εκκλησιαστικών Ειδών, που εδρεύει στον ________ , κατελήφθη στις 19.4.2004, να έχει παραλάβει 3 αποστολές του προϊόντος ________  , που χρησιμοποιείται όπως και το προϊόν “________  ”, από τη Γερμανική εταιρία ________  , μέσω της εταιρίας «_________  Α.Ε.», αντιπροσώπου της γερμανικής εταιρίας, συνολικής αξίας 31.155 ευρώ και το οποίο έθεσε στην εσωτερική κατανάλωση, χο- οποίο λόγω της περιεκτικότητας του σε φωτιστικό πετρέλαιο είναι υποκείμενο: σε Ειδικό Φόρο κατανάλωσης, το οποίο αυτός παραλάμβανε με τη διαδικασίά,της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, χωρίς τΠν καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που όφειλε να καταβάλει στις αρμόδιες Τελωνιακές αρχές,. . μολονότι αυτός γνώριζε ότι για το προϊόν αυτό έπρεπε να πληρώνονται στις ως άνω Αρχές οι εισπρακτέοι δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις που αναλογούσαν σ’ αυτό και ανέρχονταν στο ποσό των 14.740,35 ευρώ και με την ενέργε,ά του αυτή αποσκοπούσε να στερήσει και τελικώς στέρησε το Ελληνικό Δημόσιο απο το πιο πάνω ποσό.

-Οι 2°ς και 3 των κατηγορουμένων, __________________του _________   και __________________  του _________  , κατά το χρονικό διάστημα το Φεβρουάριου του 2001 έως Μάιου 2003, με την ιδιότητά τους ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή και ως νομίμου εκπροσώπου αντίστοιχα, της εταιρίας «________  – Ε. & Π. ________  Ο.Ε.», κατελήφθησαν στις 1 Ί 2003, να έχουν παραλάβει 16 αποστολές του προϊόντος ________  “, από τη Γερμανική εταιρία ________  , μέσω της εταιρίας «_________  Α.Ε.», αντιπροσώπου της γερμανικής εταιρίας, συνολικής αξίας 166.464,31 ευρώ και ΤΟ οποίο έθεσαν στην εσωτερική κατανάλωση, το οποίο λόγω της περιεκτικότητας του σε φωτιστικό πετρέλαιο είναι υποκείμενο σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το οποίο αυτοί παραλάμβαναν με τη διαδικασία της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτό Ειδικού Φορου Κατανάλωσης, που όφειλαν να καταβάλουν στις αρμόδιες Τελωνιακές αρχές, μολονότι γνώριζαν ότι για το προϊόν αυτό έπρεπε να πληρώνονται στις ως άνω Αρχές ο, εισπρακτέοι δασμοί, φόρο, και επιβαρύνσεις που αναλογούσαν σ’ αυτό και ανέρχονταν στο ποσό των 75.887,20 ευρώ και με την ενέργε,ά τους αυτή αποσκοπούσαν να στερήσουν κα, τελικώς στέρησαν το Ελληνικό Δημόσιο από το πιο πάνω ποσό.

ο 4 κατηγορούμενος, _________  _________  του _________  , κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου του 2002 εως Απριλίου 2003 με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης «_________  ________», Εκκλησιαστικά Είδη, κατελήφθη στις 30.6.2003; να έχε, παραλάβει 13 αποστολές του προϊόντος “________  “, από τη Γερμανική εταιρία ________  , μέσω της εταιρίας «_________  Α.Ε.», αντιπροσώπου της γερμανικής εταιρίας, συνολικής αξίας 175.087,46 ευρώ και το οποίο έθεσε στην εσωτερική κατανάλωση, τo οποίο λόγω της περιεκτικότητάς του σε φωτιστικό πετρέλαιο είναι υποκείμενο σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το οποίο αυτός παραλάμβανε με τη διαδικασία της Ενδοκοινοτικής συναλλαγής, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτό Ειδικού :‘^^ν4>όρου Κατανάλωσης, που όφειλε να καταβάλει στις αρμόδιες Τελωνιακές αρχές, μολονότι αυτός γνώριζε ότι για το προϊόν αυτό έπρεπε να πληρώνονται στις ως άνω Αρχές οι εισπρακτέοι δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις που αναλογούσαν σ αυτό και ανέρχονταν στο ποσό των 90.474,76 ευρώ και με την ενέργειά του αυτή αποσκοπούσε να στερήσει και τελικώς στέρησε το Ελληνικό Δημόσιο απο το πιο πάνω ποσό.                                                                                             ·

– Ο 5ος κατηγορούμενος, _________  _________ του ________  , κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου έως Νοεμβρίου 2002, με την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «_________   _________ Α.Ε.», κατελήφθη στις 17.6.2003, να έχει παραλάβει 4 αποστολές του προϊόντος “__________”, από τη Γερμανική εταιρία ________  , μέσω της εταιρίας «_________  Α.Ε.», αντιπροσώπου της γερμανικής εταιρίας, συνολικής αξίας 42.067 ευρώ και το οποίο έθεσε στην εσωτερική κατανάλωση, το οποίο λόγω της περιεκτικότητάς του σε φωτιστικό πετρέλαιο είναι υποκείμενο σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το οποίο αυτός παραλάμβανε με τη διαδικασία της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που όφειλε να καταβάλει στις αρμόδιες Τελωνιακές αρχές, μολονότι αυτός γνώριζε ότι για το προϊόν αυτό έπρεπε να πληρώνονται στις ως άνω Αρχές οι εισπρακτέοι δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις που αναλογούσαν σ’ αυτό και ανέρχονταν στο ποσο των 19.660,03 ευρώ και με την ενέργειά του αυτή αποσκοπούσε να στερήσει και τελικώς στέρησε το Ελληνικό Δημόσιο από το πιο πάνω ποσό.

ΕΠΙΚΥΡΏΝΕΙ κατάσχεση,
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ δήμευση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε Πειραιάς 21 Νοεμβρίου 2005.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ