fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 1721/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίαση της    8/1/2004

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Λιάπης Ισίδωρος Πλημμελειοδίκης, Πασχάλης Νικόλαος εισ. Πάρεδρος Αντεισαγγελέας (διότι ο Εισαγ¬γελέας Πλημ/κών κωλύεται).

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: ___________  ___________   του  _____________  κάτοικος  ____________.

ΠΡΑΞΗ: Παράβαση Νόμου για επιταγές (αρ. 79 Ν. 5960/33).

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου ο Πλημ/κης εκφώνησε το όνομα του κατ/νου ο οποίος αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από τον Πλημ/κη σχετικά με την ταυτότητα του κ,λ.π., είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Οικονομάκη Χρήστο.

.Ο Πλημ/κης συνέστησε στον κατ/νο να προσέξει την εναντίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως-του- κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο      κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα  κατηγορίας το όνομα του οποίου  εκφώνησε ο Πλημ/κης.

Ο Πλημ/κης ζήτησε κατόπιν από τον κατ/νο γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία κατηγορείται και ταυτόχρονα του κατέστησε γνωστό ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Ο κατ/νος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε

Στην συνέχεια αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 350 ΚΠοιν. Δ οι λοιποί μάρτυρες παρέμεινε ο μάρτυρας ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Πλημελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________  __________ , γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 ΚΠΔ επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Ο  ____________ είναι αρρωστος επιθυμεί να συνεχιστεί η δίκη εχωώ στα χέρια μου την επιταγή. Ο ________ είναι ασφαλιστής στην _________. Κοινοποιήθηκε για 1η και 2η φορά και δεν ασκήθηκε ανακοπή. Ο ________ έδωσε τα λεφτά στην εταιρεία και ήρθε η επιταφή στα χέρια του.

Στο σημείο αυτό προτάσει Εισαγγελέως εντολή Πλημ/κου αναγνώστηκε η έκθεση προφορικής μηνύσεως φωτοτυπία επιταγής, η υπ’αριθμ 4657/2002 διαταγή πληρωμής η υπ’αριθμ 1331/2002 έκθεση επίδοσης, η υπ’αριθμ 1805Δ εκθ. Επιδ το από 31/12/03 εγγράφου _________,  η από 811/2004 η υποβολή αιτήματος κηρύξεως της εγκλήσεως και της ποινικής διωξής ως απαράδεκτου.

Ο κατ/νος προσκλήθηκε από τον Πλημ/κη να απολογηθεί και είπε εγώ δεν τους ξέρω, εγώ εξέδωσα την επιταγή. Δεν τον ξέρω τον ________ _______ Χάθηκαν 5 φύλλα και βρέθηκαν στην ________   ________.

Περαιτέρω ο Πλημ/κης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο Εισαγγελέας στον οποίο δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Ο συνήγορος του κατ/νου αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

Ο κατ/νος ρωτήθηκε από τον Πλημ/κη εάν έχει να προσθέσει  οτιδήποτε για την υπεράσπισή του και απάντησε αρνητικά. Κατόπιν τούτων.  Οι..Πλημ/κπς κήρυξε το πέρος της συζητήσεως.

Ο Πλημ/κης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την  απόφασή του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από την… καταθεση του μάρτυρα κατηγορίας και υπερασπίσεως, που εξετάστηκε. νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατ/νου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι ο κατ/νος έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου _________  __________.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι την   8/10/2001 εξέδωσε με πρόθεση επιταγής, που δεν πληρώθηκε γιατί δεν είχε τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής και πιο συγκεκριμένα την επιταγή με αριθμό1531929-3 για να πληρωθεί από την  ___________για δραχμές 1.650.000 σε διαταγή _______  _____  που περιήλθε σε συνεχείς οπισθογραφήσεις στον εγκαλούντα __________  __________  και αφού παρουσιάστηκε την 8/10/2001 στην πληρώτρια Τράπεζα δεν πληρώθηκε γιστί δεν υπήρχε αντίκρισμα.

Μετά την απαγγελία της πιο πάνω αποφάσεως.

Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατ/νου που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως6 μηνών και χρηματική ποινή 500 ευρώ του συνηγόρου ταυ κατ/νου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής μετατροπής.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατ/νος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 26παρ.1, 27παρ.1 Π.Κ. και άρθρ.79 Ν.5960/1933 σε συνδ. με άρθρ.1 Ν.Δ337/69, με άρθρ.1 ΝΔ 1325/1972 και άρθρο 4 παρ 1 Ν 2408196.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφενός υπόψη του την βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατ/νος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατ/νου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικά. Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμησή του που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία. Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος τις περιστάσεις (τόπος χρόνος τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευαστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση του κατ/νου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, το σκοπό που ο κατ/νος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατ/νου και των μελών της οικογένειας του.

 

 ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή  500 ευρω καθώς και στα έξοδα της δίκης 29 ευρω.

Στο σημείο αυτό ο  συνήγορος του κατηγορουμένου έλαβε το λόγο και ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε βάρος του πελάτη  του, για μία τριετία, ο Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο εάν έχει έως τώρα καταδικαστεί άλλη φορά και έλαβε αρνητική απάντηση.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως,. εις βάρος του κατηγορουμένου για μία τριετία.

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και τη Γραμματέα του, κατάρτισε και ο Πλημ/κης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την έρευνα των περιστάσεων κάτω από τις οποίες τελέστηκε η πράξη και ιδίως από τα αίτια που την προκάλεσαν,-. τον προηγούμενο βίο και τον χαρακτήρα ο κατηγορούμενος , καθώς και από το συνημμένο στη δικογραφία αντίγραφο του ποινικού μητρώου του  από το οποίο προκύπτει, ότι σήμερα δεν έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη, το Δικαστήριο κρίνει, ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι αναγκαία έτσι ώστε να αποτρέψει από το να τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις. Πρέπει, συνεπώς, δεδομένου ότι, συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι όροι των διατάξεων των άρθρων·. 99-100 του-ΠΚ να ανασταλεί .η εκτέλεση της ποινής. φυλακίσεως που επιβλήθηκε εις βάρος του κατηγορούμενου για μια τριετία.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλάκισης των 6 μηνών.

για μία τριετία, υπό τον όρο ότι ο κατηγορούμενος  θα καταβάλει τα έξοδα και τέλη της δίκης.

Ο Πλημμελειοδίκης, τέλος κατέστησε γνωστούς στην κατηγορούμενη τους όρους με τους οποίους  χορηγήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, που του είχε επιβληθεί.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα  8/1/2004

 

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία