fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός:  29670/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι’
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δημόσια Συνεδρίαση της 9-10-2017

Σύνθεση του Δικαστηρίου: Αναστασία ΠΑΡΟΥΣΗ Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, Ειρήνη ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Πλημμελειοδίκης, Αμαρυλλίς ΠΛΑΚΑ Πλημμελειοδίκης, Κωνσταντίνα ΚΟΚΚΟΛΗ Αντιεισαγγελέας Πλημμελειοδικών (διότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κωλύεται), Αργυρώ ΠΑΝΟΥ Γραμματέας

Κατηγορούμενος: ________  ________   του ________  (κάτοικος ________  ), -Απών–παρίσταται δια πληρεξουσίου.

Πράξεις: α) Ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ’εξακολούθηση ( αρ. 6 §§ 1-2 Ν.3500/2006)
β) Ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση ( αρ. 7 § 2 Ν.3500/2006)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο του, η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορούμενου ο οποίος δεν εμφανίσθηκε.

Στο σημείο αυτό, ο Δικηγόρος Πειραιά Χρηστός ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ του Γεωργίου με AM ΔΣΠ 2517, αφού ζήτησε τον λόγο, δήλωσε ότι, δυνάμει της από 4/9/2017 εξουσιοδοτήσεως, ο κατηγορούμενος διόρισε αυτόν Δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για το λόγο ότι αυτός αδυνατεί να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την σήμερον.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επιτραπεί στον κατηγορούμενο να   εκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη από τον παραπάνω συνήγορο.

Μετά από αυτά το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την 29670 / 2017 απόφαση που έχει ως εξής:

 

 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 2 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 καθίσταται σαφές ότι ο κατηγορούμενος επιτρέπεται να εκπροσωπηθεί στη δίκη από συνήγορο υπερασπίσεως, τον οποίο διορίζει με δήλωσή του κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. γ’ του Κ.Ποιν.Δ., με μοναδική προϋπόθεση ότι στην ως άνω δήλωσή του αναφέρει την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του. Στην προκειμένη περίπτωση από την από 4/9/2017 εξουσιοδότηση, η οποία αναγνώστηκε δημόσια στο ακροατήριο, επί της οποίας βεβαιώθηκε η γνησιότητα της υπογραφής του κατηγορουμένου, κατ’ άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. γ’ του Κ.Ποιν.Δ. από την υπάλληλο του ΚΕΠ Δ. ________   _______, αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος εξουσιοδότησε τον παριστάμενο για λογαριασμό του δικηγόρο, προκειμένου να παρασταθεί για αυτόν στην παρούσα δίκη και να τον εκπροσωπήσει. Επομένως, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη νομική σκέψη, πρέπει να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τον παραπάνω συνήγορο υπερασπίσεώς του, δεδομένου ότι στην ως άνω εξουσιοδότησή του αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιτρέπει στον κατηγορούμενο ________   ________   του ________  να εκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη από τον συνήγορό του, Δικηγόρο Πειραιά Χρήστο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ του Γεωργίου .

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα,9/10/2017

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την παραπάνω απόφαση, η Πρόεδρος συνέστησε στον πληρεξούσιο του κατ/νου να προσέξει την εναντίον του πελάτη του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.

Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα καθώς και κατά την έρευνα οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου .

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε η ________  ________   του ________  , κάτοικος ________  , οδός ________  αρ. ________  και είπε ότι επιθυμεί να δηλώσει παράστασηπ πολιτικής αγωγής κατά του προαναφερομένου κατ/νου και ζήτησε να υποχρεωθεί να της καταβάλει -44- € με επιφύλαξη ως χρηματική ικανοποίησή για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί λόγω του αδικήματος. Ταυτόχρονα, κατέθεσε το υπ’ αριθμ. 2558095 παράβολο Δημοσίου και δήλωσε ότι διορίζει συνήγορο τον παρόντα Δικηγόρο Δημήτριο ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ του Νικολάου με AM ΔΣΑ 021735.

Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκε αντίρρηση.

Στο σημείο αυτό, ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε προφορικώς-και κατέθεσε εγγράφωςταυ.ς παρακάτω αυτοτελείς ισχυρισμούς:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ TOY I’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Του ________   ________  , του ________  και της ________  , κατοίκου ________  , επί της οδού ________  αριθ. ___, ________  , με ΑΔΤ ________  που εκδόθηκε την 04.04.2011 από το Τ.Α. __________

Φέρομαι σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας ως κατηγορούμενος για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση (αρθ. 6 παρ. 1-2 ν. 3500/2006) και της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση (αρθ. 7 παρ. 2 ν. 3500/ 2006) κατά της εγκαλούσας κυρίας ________  ________  του ________   και της ________  , κατοίκου ________  ,
επί της οδού ________  αριθ., ________ , με ΑΔΤ ________   εκδόθηκε την 06.09.2017 από το Τ.Α. ________  , με ΑΦΜ ________

Επ’ αυτών επάγομαι τα εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την εγκαλούσα τυγχάναμε ζευγάρι στα πλαίσια μιας κατά σχεδόν αποκλειστικό λόγο σεξουαλικής σχέσης, ιδιαίτερα φορτισμένης, εμπλέου παθών και εντάσεων, η οποία συνειδητά και συναινετικά είχε στοιχεία αυτοκαταστροφής, καθώς μεταξύ άλλων έπρεπε προς τη χρήση τοξικών ουσιών, από τις οποίες άλλωστε εν πολλοίς στηριζόταν.

Σημειωτέον, όπως θα εκτεθεί αμέσως κατωτέρω, ότι η σχέση μου με την εγκαλούσα από την πρώτη στιγμή, αρχές του 2013, μόνο ως συμβατική και συνηθισμένη δεν δύναται να χαρακτηριστεί, καθώς εξ υπαρχής και μέχρι του τέλους της, ήταν τουλάχιστον ιδιάζουσα και βέβαια επ’ ουδενί τέτοια που να προσιδιάζει ή να συμπίπτει με τον ορισμό της οικογένειας.

Όσον αφορά, άλλωστε, το τέλος της σχέσης μας με την εγκαλούσα και επ’ αυτού μετά βεβαιότητας δηλώνω ότι αυτά τα τέτοιου είδους χρονικά όρια μπορούν μετά δυσκολίας να τεθούν, καθώς, επίσης όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, ακόμη και μετά τη σε βάρος μου καταννελία από πλευράς ενκαλούσας, την 13.07.2014, λίγες μόνον ημέρες μετά και συγκεκριμένα την 21.07.2014 συνευρεθήκαμε ερωτικά εκ νέου και μάλιστα στο χώρο της επιχείρησής μου και μάλιστα υπό τις συνθήκες και προϋποθέσεις που αμφότεροι συνηθίζαμε, ήτοι συνοδεία ουσιών, αλλά και με τη συμμετοχή και έτερου, σεξουαλικά ενεργού, τρίτου προσώπου.

 

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ:

Λόγοι που αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης (αρ. 20 ΠΚ)
– Η συναίνεση του παθόντος αρ. 308 παρ 2 ΠΚ.

Η συναίνεση του παθόντος είναι ο θεσμός εκείνος του ΠΔ με τον οποίο αίρεται ο άδικος χαρακτήρας μιας πράξης που προσβάλει ορισμένο έννομο αγαθό εφόσον η προσβολή του αγαθού αυτού γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα του που έχει την εξουσία να το διαθέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Νομοθετική πηγή του θεσμού της συναίνεσης του παθόντος αποτελεί η διάταξη του αρ. 308 παρ 2 ΠΚ που αίρει το άδικο χαρακτήρα της απλής σωματικής βλάβης, εφόσον αυτή γίνεται με τη συναίνεση του παθόντος και με τρόπου που δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.

Ο θεσμός αυτός οφείλει την ύπαρξή του στην έλλειψη συμφέροντος της Πολιτείας να προστατεύσει στη συγκεκριμένη περίπτωση το έννομο αγαθό, εφόσον συμφωνεί στην προσβολή του ο φορέας του, στον οποίο η έννομη τάξη έχει δώσει την εξουσία να το διαθέτει κατά βούληση.

Σε ορισμένα εγκλήματα η συναίνεση του παθόντος έχει ως συνέπεια όχι απλά την άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης αλλά τη μη πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.

Προϋποθέσεις της συναίνεσης του παθόντος
(α) Πρέπει να υπάρχει ικανότητα για συναίνεση.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε θέση ο φορέας του εννόμου αγαθού να αντιληφθεί τη σημασία και τις συνέπειες της συναίνεσής του την χρονική στιγμή κατά την οποία προβαίνει σε διάθεση του εννόμου αγαθού του. Κατά τα άλλα δεν ενδιαφέρει αν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα άρα και ένας ανήλικος ή ψυχοπαθής μπορεί να δώσει την έγκυρη συναίνεσή του.

(β) Πρέπει περαιτέρω η συναίνεση να ανταποκρίνεται στην αληθινή βούληση του συναινούντος.

Δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή όταν η συναίνεση είναι αποτέλεσμα βίας, απάτης, απειλής ή όταν δίνεται χάριν αστεϊσμού.

(γ) Πρέπει ακόμη η συναίνεση να υπάρχει αντικειμενικά κατά τον χρόνο της πράξης Δεν είναι απαραίτητο ο δράστης να γνωρίζει την ύπαρξη της συναίνεσης. Αντικειμενική ύπαρξη συναίνεσης σημαίνει παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση για εξωτερίκευση αυτής ‘ή πολύ περισσότερο για γνώση της σχετικής εξωτερίκευσης από τον δράστη. Επομένως, η αγνοούμενη συναίνεση αίρει και εδώ τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, σε αντίθεση με τη νομιζόμενη συναίνεση, η οποία αποκλείει, όπως θα δούμε τον καταλογισμό. Η συναίνεση πρέπει να υπάρχει το αργότερο κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.

Συγκεκριμένα και αναφορικά με την επίδικη υπόθεση:

α) Η συνύπαρξή μάς, λοιπόν, με την εγκαλούσα στα πλαίσια της ιδιότυπης σχέσης μας είχε έντονο το στοιχείο του ελευθεριακού χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι τόσο αυτοί που μας γνώριζαν και εξακολουθούν να μας γνωρίζουν καλά, όσο και εκείνοι που ενδεχομένως είχαμε βρεθεί μαζί τους περιστασιακά ή έστω και μία μόνο φορά, αντιλαμβάνονταν αμέσως ότι ήταν μια σεξουαλική σχέση ιδιαίτερη και  φορτισμένη, μια σχέση χωρίς όρια και αναστολές, μια σχέση κάθε άλλο παρά’ ρουτίνα, στη διαμόρφωση της οποίας αμφότεροι συμβάλλαμε, καθώς δεν  αποτελούσε μυστικό ότι ήμασταν διαρκώς σε αναζήτηση διαφορετικών σεξουαλικών εκφράσεων, αλλά και εμπλουτισμού των σεξουαλικών εμπειριών μας με έτερα, εξωγενή στοιχεία, αντικείμενα αλλά και πρόσωπα.

Αίφνης, ωστόσο, και για λόγους μέχρι τώρα ειλικρινά άγνωστους σε εμένα,

έλαβα κλήση από το AT ________   προκειμένου αυτό να μου γνωρίσει την πράξη που αφορούσε η εξέτασή μου, ήτοι την με στοιχεία ABM: ΕΒ/ 2014/ 247 (17.07.2014) μήνυση της εγκαλούσας σε βάρος μου, για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18β, 26 παρ.Ια, 27 παρ.Ι, 51, 53, 94 και 98 Ποινικού Κώδικος και άρθρο 6 παρ. 1,2 και 7 παρ. 2 Ν. 3500/2006, σε συνδ. με άρθρο 309, 308 παρ. 1α και333 Π.Κ. για τη δήθεν διάπραξη αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα αυτές της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση (αρθ. 6 παρ. 1-2 ν. 3500/ 2006) και της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση (αρθ. 7 παρ. 2 ν. 3500/ 2006).

Στα πλαίσια, μάλιστα, της διαδικασίας που με πρωτοβουλία της εγκαλούσας έχει ανοίξει, έχει ήδη καταθέσει από την πλευρά της πως τάχα από το καλοκαίρι του 2013 της ασκούσα σωματική βία, κτυπώντας τη με τα χέρια μου, αλλά και με κατσαβίδι σε όλο της το σώμα, επίσης την έκαιγα με τσιγάρα, την απειλούσα με μαχαίρι, την ταπείνωνα βρίζοντάς τη με τον πλέον χυδαίο και σκαιό τρόπο, ενώ όλα τα εν λόγω βίαια ξεσπάσματά μου συνδέονταν με σπάσιμο αντικειμένων και φθορές στο διαμέρισμα που κατά καιρούς διαμέναμε.

Στην ίδια κατάθεσή της, εξάλλου αναφέρεται σε δύο (2) ακόμη περιστατικά βίας, πολύ μεταγενέστερα βέβαια του καλοκαιριού του 2013: ένα περιστατικό, στις 08.03.2014 και έτερο, στις 27.04.2014, με το δεύτερο εξ αυτών μάλιστα να έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της «την 28-4-2014 , ήτοι την επόμενη ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο ________  «________  », λόγω των έντονων πόνων που εντείνονταν λόγω αιματώματος».

Καταλήγει, δε, στην ίδια κατάθεση, της από 30.01.2015, με τρίτο περιστατικό βίας το οποίο έλαβε τάχα χώρα τρεις μήνες (3) μετά το προηγούμενο, συγκεκριμένα την 13.07.2014, όταν και κατόπιν τάχα «ανηλεούς ξυλοδαρμού» εισήχθη στην ΩΡΑ Κλινική του Νοσοκομείου «________  » ________  , όταν και κατά τα λεγόμενο-της από αυτό το περιστατικό άντλησε τη δύναμη να με καταγγείλει.

Δυστυχώς, τόσο η από 30.01.2015 κατάθεση της εγκαλούσας όσο και αυτή της από 13.07.2014, στερούνται αρκετών επιμέρους και εν τέλει καθοριστικών μάλιστα κατά tic προσφιλείς μας συνήθειες, ήτοι συνοδεία ουσιών (αλκοόλ), αλλά και τρίτου προσώπου. Αυτή μάλιστα δεν ήταν η μοναδική φορά, απλώς για αυτή τη συγκεκριμένη φορά η μαρτυρία του τρίτου – για καλή μου τύχη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  όσα  φαίνεται να μου καταλογίζει η εγκαλούσα σε αυτή τη φάση της ζωής της – είναι διαθέσιμη, καθ’ όσον εν τελεί έχουμε οδηγηθεί στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

γ) Μάλιστα, δεν υπάρχει μόνον αυτή η μαρτυρία του τρίτου η οποία θα μπορούσε επιβοηθητικά να λειτουργήσει στη διερεύνηση και αποτύπωση της αλήθειας της υπόθεσης, αλλά και υλικό εικονοσκοπικά καταγεγραμμένο («βίντεο»), ως συνηθίζαμε άλλωστε να κάνουμε με την εγκαλούσα. Προλαβαίνω, δε, ήδη στο σημείο αυτό και επικαλούμαι ενώπιον του Δικαστηρίου Σας την εφαρμογή του νόμου .2472/ 1997, ΦΕΚ Α’50 10.4.1997, περί την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός ο τελευταίος μάλιστα πρόσφατα τροποποιήθηκε με τον νόμο. 3471/2006 (ΦΕΚ A 133/2006) περί την “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997”, και, δη, του άρθρου 22 του νόμου 2472/1997, από τον συνδυασμό των διατάξεων του οποίου προκύπτει ότι δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του νωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο η νωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Ν 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» εφαρμόζονται, όπως σαφώς συνάγεται, ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 22 παρ. 4 και 6, στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, χρήση, διάδοση κ.λπ.) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στα οποία περιλαμβάνονται, χαρακτηριζόμενα “ως ευαίσθητα” και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες), τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληρθούν σε αρχείο. “. Κατά το άρθρο 3 παρ.1 του ίδιου άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων -.προσωπικού χαρακτήρα – τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Όμως, η παραπάνω προϋπόθεση (για τη νομιμότητα) της επεξεργασίας και οι συνέπειες που η παραβίαση της επισύρει κατά τα άρθρα 13 (δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου), 14 (δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας)  (διοικητικές κυρώσεις), 22 παρ. 6, 7 και 8 (ποινικές κυρώσεις) και 23 (αστικήν s ευθύνη) δεν εφαρμόζεται σε κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα ανεξαίρετα, αλλά μόνο σε εκείνα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμονής του ν. 2472/1997, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 3. Σύμφωνα δε με την πρώτη παράγραφο του παραπάνω άρθρου, “οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο”. Η έννοια του «αρχείου» αποσαφηνίζεται, δε, στην Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24.10.1995 (ΕπΕφημΕυρΚοινοτ 23.11.1995 αριθ. L 281/31), η οποία αφενός μεν αποτελεί τη ratio της ψήφισης του ν. 2472/1997 (βλ. άρθρο 32 της Οδηγίας), αφετέρου δε το περιεχόμενο της είναι δεσμευτικό νια την ελληνική έννομη τάξη.

Επίσης, η επίκληση και η προσαγωγή του ενώπιον δικαστηρίου ως αποδεικτικού μέσου από τρίτο πρόσωπο ΔΕΝ συνιστά «επεξεργασία» κατά την έννοια του άρθρου 2 περ.  του ίδιου νόμου, αφού γίνεται «χρήση» των πληροφοριών που υπάρχουν καταγεγραμμένες σ αυτό. Ωστόσο και η «χρήση» αυτή, και αν ακόμη γίνει χωρίς τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων, είναι νόμιμη και δεν παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 2472/1997, διότι δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως οριοθετήθηκε παραπάνω. Και τούτο διότι η «επεξεργασία» του δεν είναι αυτοματοποιημένη και συνεπώς τότε μόνον θα εφαρμόζονταν οι διατάζεις του ν. 2472/1997, όταν θα περιλαμβανόταν ή προοριζόταν να περιληφθεί σε αρχείο «διαρθρωμένο» σύμφωνα με ειδικά όσον αφορά τα πρόσωπα κριτήρια, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα:

Περί του ότι η συγκεκριμένη χρήση του επίδικου βίντεο δεν εμπίπτει στην έννοια των «δεδομένων» του Ν. 2472/1997 καθώς δεν πληρείται η αντικειμενική προϋπόθεση του «αρχείου» αφού πρόκειται για πληροφορίες και δη αποδεικτικά μέσα, τα οποία περιήλθαν σε γνώση μου χωρίς να ερευνήσω κάποιο αρχείο7″αλλα”στην πραγματικότητα ιδία βουλήσει από πλευράς αντιδίκουτ καθώς συχνά και μόνη της ακόμη, βιντεοσκοπούσε τις συνευρέσεις μας, χωρίς να με έχει εημερώσει εκ των προτέρων, διότι η συναίνεσή μου επ’ αυτού ήταν ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Εν προκειμένω, συνέβη το αντίστοιχο από τη δική μου πλευρά, καθώς στο χώρο στριχείων, η αποσιώπηση των οποίων παραλλάσσει εντελώς τόσο το περιεχόμενό, όσο και την ίδια την πραγματικότητα της σχέσης που διατηρούσαμε μεταξύ μας, μιας σχέσης που, όπως σημειώθηκε ήδη, ήταν φορτισμένη, γεμάτη πάθη, εντάσεις και εν τέλει συνειδητά αυτοκαταστροφική, με χρήση τοξικών ουσιών. Άλλωστε, αυτά που έκανα με την εγκαλούσα δεν είχαν ούτε όριο ούτε αναστολές. Και όσο και εάν αυτά ακούγονται θεωρητικά και γενικόλογα, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και την ημέρα που «αποφάσισε» να καταθέσει στο AT ________  , ενώπιον του Αστυφύλακα ________  ________  , ώρα 14:00, τα όσα «φριχτά» επέφερα στο σώμα της επί ένα χρόνο, η ίδια η εγκαλούσα στην ίδια κατάθεση και στο ερώτημα, «που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η συμπεριφορά του πρώην συντρόφου σας ; », απάντησε – ασύνειδα προφανώς, αλλά όλως ειλικρινώς – με διάθεση σχεδόν να με απαλλάξει από το κατηγορητήριο που μόλις είχε συνταχθεί σε βάρος μου εξαιτίας της, δηλώνοντας ότι «πιστεύω ότι ο κύριος λόγος της όλης αυτής συμπεριφοράς, οφείλεται στο ότι δεν τα βρίσκαμε στον σεξουαλικό τομέα, αλλά και κάποιων ουσιών τις οποίες έπαιρνε προκαλώντας του αυτή την έντονη επιθετικότητα».

Είναι, δε, αποκαλυπτική η απάντηση της ενκαλούσας διότι ξέρει και η ίδια πολύ καλά ότι, όπως πολλάκις έχω ήδη αναφέρει αλλά και θα επιμείνω να αναφέρω συνεχώς, η σχέση μας εν γένει, πολλώ, δε, μάλλον, η ερωτική μας ζωή κάθε άλλο παρά θέμα ρουτίνας ήταν και αμφότεροι συμβάλλαμε διαρκώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ήταν μόνο η αναζήτηση διαφορετικών σεξουαλικών εκφράσεων μεταξύ μας, αλλά και ο εμπλουτισμός της σχέσης αυτής με έτερα εξωγενή στοιχεία και πρόσωπα.

Τα  βοηθήματα» στις συνευρέσεις μας με την εγκαλούσα δεν ήταν μόνο τα κοινώς αποδεκτά ή τα ως τέτοια εξ ορισμού χαρακτηρισμένα, αλλά καθετί που προς στιγμή, εντελώς παρορμητικά και απροκάλυπτα, θεωρούσαμε ότι έπρεπε να ενταχθεί στο «παιχνίδι ρόλων» που από κοινού επιλέγαμε κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και τα τσιγάρα, ακόμη και εργαλεία δουλειάς, οικιακά αντικείμενα κάθε χρήσης είχαν θέση και ρόλο στα καθ’ ημάς ερωτικά δρώμενα.

Όσο για τις «ουσίες» στις οποίες έτσι γενικώς και αορίστως γίνεται αναφορά από πλευράς εγκαλούσας, γνωρίζουμε αμφότεροι, η εγκαλούσα και εγώ, ότι και αυτό το «μαύρο» κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσε παρά να είναι παρόν και στη σχέση μας’ όταν μάλιστα – και πάλι αμφότεροι ήμασταν επιρρεπείς σε αυτές, αλλά και συναινούσαμε στην ένταξη τους στις ερωτικές μας συνήθειες. Εξάλλου, η συμπόρευσή μας και σε αυτή την πραγματικότητα, την παραλλαγμένη, την εικονική, την εθισμένη εξηγεί για ποιον – επιπλέον – λόγο ήμασταν μαζί

β) Φτάνω, δε, και στο έτερο θέμα, δηλαδή να παρουσιάσω και να εκθέσω εκτιθέμενος και ο ίδιος – με το παρόν σημείωμα αυτοτελών ισχυρισμών, τη συμμέτοχη και άλλων προσώπων, τρίτων, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά και ενεργά στην ερωτική σχέση me ενκαλούσας και εμού. Και τούτο, διότι με υποχρεώνει τόσο η επιλεκτική και κατά τούτο «βολική» μνήμη της, αλλά και άρνησή της να αποδεχθεί την πραγματικότητα· ωστόσο σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποκαταστήσω την αλήθεια της σχέσης μου με την εγκαλούσα, οφείλω και την πραγματικότητα να καταγράψω, καθιστώντας σαφές στο Δικαστήριό Σας ότι τίποτε πλέον δεν θα μένει αναπάντητο.

Τον κύκλο, λοιπόν, αυτών των τρίτων προσώπων στην ιδιαίτερη αυτή σχέση που διατηρούσα με την εγκαλούσα, τον διευρύναμε από κοινού, γεγονός διόλου δύσκολο, καθώς αμφότεροι ήμασταν σύμφωνοι σε αυτή τη διαδικασία, η οποία ειρήσθω εν παρόδω πλέον έχει καταστεί και σχετικά εύκολη, με την πληθώρα σχετικών ηλεκτρονικών και όχι μόνο γραφείων και αντίστοιχων υπηρεσιών, όπου προστρέχαμε πολύ συχνά, καθώς αναζητούσαμε να επεκτείνουμε διαρκώς τα όριά μας (βλ. http://www.protothema.gr/life-stvle/article/615983/sumvainoun-dipia-sou- tora/: Swinging: Πώς τα sex parties έγιναν η νέα διασκέδαση, http://Popaganda.gr/ena-vradi-sta-klab-antailagis-erotikon-sintrofon-tis-athinas/: Ένα βράδυ στα κλαμπ ανταλλαγής συντρόφων της Αθήνας. Μπήκαμε στα τρία Swingers Club της πρωτεύουσας και αναμεταδίδουμε τη νέα σεξουαλική τάση της πόλης, http://provQcateur.gr/archive/1194/swinging-couples-ndash-ta-party- antallaghs-syntrofwn-sthn-athhna-einai-se-ailh-diastash: Swinging couples – Τα party ανταλλαγής συντρόφων στην Αθήνα είναι σε άλλη διάσταση, http://www.athensmagazine.qr/arttcle/news/282753-swingers-avto-einai-to-club- orgiwn -2-2-poy-e ka nan-ntov-oi-astvnomikoi-ston-peiraia-apokalyptikes-fwtografies: Swingers: Αυτό είναι το club οργίων 2+2 που έκαναν ντου οι αστυνομικοί στον Πειραιά).

Όπως, άλλωστε, προκύπτει από την ήδη ως άνω αναφερθείσα 30.01.2015 ανωμοτί έκθεση εξέτασης που η εγκαλούσα έδωσε στον αρχιφύλακα, φέρεται να έλαβαν χώρα τρία περιστατικά βίας τα οποία επισυνέβησαν κατά τα λεγάμενα της εγκαλούσας την 08.03.2014, την 27.04.2014 και την 13.07.2014. Με αφορμή, δε, το τελευταίο περιστατικό της 13.07.2014 “άντλησε τη δύναμη” η εγκαλούσα να με καταγγεί. Κάπου εδώ, όμως,είναι που επέλεξε να αποσιωπήσει – εξ ου και η αναφορά μου σε επιλεκτική και βολική κατά τούτο μνήμη που φαίνεται να χαρακτηρίζει και να διατρέχει το σύνολο της εν λόγω κατάθεσης – ότι λίγες μόνον ημέρες μετά, ήτοι 21.07.2014, συνευρεθήκαμε εκ νέου ερωτικά και εργασίας μου, στο χώρο της επιχείρησής μου ήταν γνωστό ΚΑΙ στην εγκαλούσα, ότι α εσωτερικό κύκλωμα καταγραφής και συχνά μόνη της επεδίωκε να με ϊλέσει ερωτικά και στον εν λόγω χώρο. Συνεπώς , λεκτέα τα εξής:

Ο νόμος 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, προβλέπει κατά το άρθρο 3 παρ.1, ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται στην εν όλω η εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 «όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται ………. ».

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του νωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αργείο, γιατί ελλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης. Τούτο συνάγεται επίσης ευθέως και από την διατύπωση του άρθρου 22 παρ. 4, 5 και 6 του ως άνω νόμου, με τις οποίες απειλούνται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης επέμβασης σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή αυθαίρετης χρησιμοποίησης του προϊόντος τέτοιας επεμβάσεως, όχι όμως και στην περίπτωση που δεν έχει νίνει τέτοια επέμβαση και ο Φερόμενος ως δράστης γνωρίζει τα διαδιδόμενα μόνος του, αφού στην περίπτωση αυτή δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικούς το εν λόγω έγκλημα (ΑΠ 2079/2007, ΑΠ 1381/2009, ΑΠ 2053/2010).

Περαιτέρω όπως έχει παγίως κριθεί, η «χρήση» αυτή (ήτοι η προσκόμιση στο Δικαστήριο), και αν ακόμη γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1997, διότι  συνιστά μη αυτοματοποιημένη «επεξεργασία», ενώ ουδαμόθεν με βάση τα όσα αναφέρονται στην κρινόμενη έγκληση και στο κατηγορητήριο δεν αποδείχθηκε ότι το εν λόγω υλικό συνιστά «αρχείο» και με τη χρήση αυτήν που έκανα, ήτοι την προσκόμιση στο δικαστήριο (που δενσυνάγεται κανείς σκοπός μου ως ευνόητο περί μελλοντικής περιλήψεως τους σε “αρχείο”, ούτε άλλωστε υπάρχει τέτοια κατηγορία και τετοιος ισχυρισμός. Πλην, όμως, τότε μόνον θα  εφαρμόζονταν και γι’ αυτό οι διατάξεις του ν. 2472/ 1997, όταν θα περιλαμβανόταν ήί προοριζόταν να περιλήφθη σε αρχείο «διαρθρωμένο σύμφωνο με ειδικά, όσον αφορά τα πρόσωπα, κριτήρια, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στο εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

ΙΙ) Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο δημιουργούμενος για τον δικαστή φάκελος της δικογραφίας, μέρος της οποίας πρόκειται να αποτελέσει το ένδικο έγγραφο και στην παρούσα περίπτωση οι επίδικες φωτογραφίες, δεν συνιστά «αρχείο», εφόσον ένας τέτοιος φάκελος, πρώτον, δεν είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με ειδικά κριτήρια, ώστε τα «δεδομένα» του να είναι προσιτά με γνώμονα τα κριτήρια αυτά και, δεύτερον, συγκροτείται και διατηρείται ευκαιριακά ενόψει της δίκης και δεν «τηρείται» από το Δημόσιο με κάποια μονιμότητα, όπως αξιώνει το άρθρο 2 περ. ζ’ ν. 2472/1997.

δ) Επικουρικά και περί αναγκαιότητας του εν λόγω εικονοσκοπικά καταγεγραμμένου υλικού για την προσκόμισή του και για την υπεράσπισή μου ενώπιον του Δικαστηρίου Σας:

Επίσης στο κεφάλαιο Β του εν λόγω νόμου, που περιγράφεται Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το άρθρο 7 ορίζονται τα εξής: “Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

  1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.
  2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεση του, εκτός αν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή ο νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση, β)Η επεξεργασίαα είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωικού συμφέροντος του υποκειμένου ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος τρίτου, εάν το υποκείμενο τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεση του ν) η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση η υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου, […] ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων και πραγματοποιείται για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος…»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την αντικειμενική θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος απαιτείται α) ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε «Αρχείο», (προϋπόθεση που ως ανωτέρω αναλύθηκε δεν συντρέχει στην επίδικη υπόθεση) ως τέτοιο δε, θεωρείται το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν αντικείμενο «επεξεργασίας» και τηρούνται ή από το Δημόσιο ή από ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα, β) υποκείμενο των δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ενώ ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται κάθε πληροφορία που αναφέρονται στο υποκείμενο των δεδομένων και ευαίσθητα δεδομένα είναι αυτά που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή.

Ετσι, από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν εις γνώση του, νωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο ή χωρίο να τους τις έχει μεταδώσει τρίτος που εττενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αργείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης, όπως επίσης συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση.

Πέραν τούτου, ως ανωτέρω ρητώς αναφέρθηκε και αναλύθηκε δεν πληρούται ουδέ η προϋπόθεση της επεξεργασίας, αφού πρόκειται νια απλή χρήση ενώπιον Δικαστηρίου, ήτοι για μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία η οποία εξαντλείται στην προσκόμιση ως αποδεικτικού μέσου, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης ή μελλοντικής τήρησης αρχείου αφού ο φάκελος της δικογραφίας δεν αποτελεί αρχείο.

ε) Εκτός των ανωτέρω και στην απίθανη περίπτωση που κριθεί από το Δικαστήριό Σας ότι πληρούνται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις του εν λόγω Νόμου επικουρικώς ισχυρίζομαι ότι, σύμφωνα με τα όσα ρητώς ορίζονται στην παράγραφο 2-γ του άρθρου 7 του εν λόγω Νόμου, καθώς είχα κάθε δικαίωμα να προσκομίσω το εν λόγω υλικό, αφού αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να στηρίξω τους ισχυρισμούς μου, να περιφρουρήσω τα δικαιώματά μου και να διαφυλάξω την  αλήθεια, μαζί και την αξιοπρέπειά μου.

Επειδή περαιτέρω προβάλλω και την ένσταση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος κατ’ άρθρο 367 παρ.1 εδ.γ Π.Κ., αφού σε ουδεμία εξύβριση κατά της αντιδίκου έχω προβεί αλλά λειτούργησα, όπως προαναφέρθηκε, με γνώμονα το συμφέρον όχι μόνον το δικό μου, αλλά εν τέλει μέχρι τώρα κυρίως της εγκαλούσας.

Επειδή, ήδη έχω επιδώσει την υπ’ αριθ …../… 2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Κοπανά Εξώδικη Δήλωση- Πρόσκλησή μου κατά της εγκαλούσας.

Επειδή ουδεμία παράνομη πράξη έχω κάνει.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ

Την πλήρη απαλλαγή μου για τους ανωτέρω λόγους.

Μετά τιμής
Πειραιάς, 9/10/2017

 

Στη συνέχεια, προσκόμισε στο Δικαστήριο την από 2/10/2017 Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση του κατηηγορούμενου  προς την  πολιτικώς ενάγουσα με τη σχετική έκθεση επιδόσεως, η οποία και αναγνωρίστηκε από  την Πρόεδρο.

Η  Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει τους μάρτυρες κατηγορίας, τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητήριο, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πρόεδρος και οι οποίοι βρέθηκαν παρόντες.

Η Πρόεδρος κατόπιν ζήτησε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του κατηγορουμένου γενικές πληροφορίες σχετικές με την πράξη για την οποία κατηγορείται. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του κατηγορουμένου έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν.

Στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 350 του ΚΠΔ, οι λοιποί μάρτυρες, προσήλθε η 1η μάρτυρας η οποία, σε σχετικές ερωτήσεις της Προέδρου, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________  ________   του ________  , γεννηθείσα το 1990 στους ________  , κάτοικος ________  , οδός _____ αρ. __ , Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη, γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δε συγγενεύει με αυτόν. Επομένως, εξετάσθηκε, χωρίς να ορκιστεί, λόγω της ιδιότητάς της πολιτικώς ενάγουσας, και εξεταζόμενη κατέθεσε :

“Δεν έχω συναινέσει σε καμία βιντεοσκόπηση. Είχαμε σχέση από τον 8ο του 2012. Συζούσαμε. Αρχικά μέναμε με τη μητέρα του και μετά μεταφερθήκαμε στην ________  . Οι καυγάδες άρχισαν μετά από έναν χρόνο. Άρχισε να απειλεί ότι ϋα σκοτώσει εμένα, τους γονείς μου και ότι θα αυτοκτονήσει μετά. Η χειροδικία ξεκίνησε από τότε που μέναμε στην μητέρα του. Νόμιζα ότι ϋα αλλάξει. Ο δεσμός μας κράτησε δύο χρόνια. Οι καυγάδες ξεκινούσαν από το τίποτα. Ήξερα ότι ήταν χρήστης. Είχα υπόνοιες, αλλά μου έλεγε ότι δεν είναι. Άρχισε να με εκφοβίζει και να σπάει πράγματα. Με χτύπαγε και με τρομοκρατούσε. Έσβηνε τα τσιγάρα πάνω μου. Είχε ένα κατσαβίδι και με τραυμάτισε. Έχω ακόμα την ουλή. Δεν ήταν εύκολο να φύγω. Με είχε συνέχεια μαζί του. Με κλείδωνε στο σπίτι. Με έπαιρνε στην εταιρεία μαζί του. Τον Απρίλιο του 2014, μου έσπασε το δάχτυλο και πίστευε ότι πόναγα στα ψέματα. Με πήγε στο νοσοκομείο μετά από δύο ημέρες. Κάθε μέρα μου έριχνε ξύλο. Μου παραμόρφωσε τα αυ­τιά μου και μου έβγαζε το αίμα με σύριγγα για να μην πάω να κάνω κάποια επέμβαση που χρειαζόταν. Στις 27 Απριλίου με πήγε στο _______   αφού μου είχε δώσει μπουνιά και αιμορραγούσε το κάτω χείλος μου. Μου είπε: Εσύ φταις, έπρεπε να γυρίσεις να φας κι άλλη μπουνιά. Με ρώτησαν στο νοσοκομείο αλλά μου είχε πει να πω ψέματα. Ο ισχυρισμός ότι επρόκειτο για σεξουαλικό παιχνίδι είναι εντελώς ψευδής. Ποιος ϋα ανεχόταν να τρώει 15 ώρες ξύλο; Δεν έχω συναίνεση ποτέ σε κάτι τέτοιο. Τον Ιούλιο ήταν το τελειωτικό. Στις 11 το βράδυ άρχισε πάλι να με απειλεί. Του είπα ότι δεν μπορώ άλλο. Έσπασε όλη την εταιρία. Με χτυπούσε παντού, στο πρόσωπό μου με τα παπούτσια του και σε όλο μου το κορμί. Δεν είχα χτυπήματα από βελόνα στα άνω άκρα. Είχα μπει στο νοσοκομείο και μου έκαναν όλες τις εξε­τάσεις οι γιατροί. Δεν έκανα καθόλου χρήση. Παντού χτυπήματα είχα. Δεν με άφηνε να δω ούτε τους γονείς μου. Με είχε αποκόψει από όλους. Στην Βούλα με είδε κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος. Προσπαθώ να το παλέψω μόνη μου. Δεν με άφησε εκείνος να φύγω. Δραπέτευσα. Μετά τον Ιούλιο του 2014 δεν τον ξαναείδα. Ήμουν μέρα νύχτα με τους γονείς μου. Αυτός προσπάθησε να μου στείλει ένα μήνυμα στο κινητό για να αποσύρω όλα αυτά. Το 2012 ήμουν 22 ετών. Έκανα ραδιόφωνο σε έναν ιντερνετικό σταθμό που στεγαζόταν στο χώρο του. Είχε δισκογραφική εταιρεία. Έχω τελειώσει ακτινοθερα­πεία. Δεν ήταν η πρώτη μου σχέση. Έχω έναν αδερφό. Ο πατέρας μου είναι ηλεκτροσυγκολλητής και η μητέρα μου καθαρίζει σπίτια. Στην αρχή ήμουν ενθουσιασμένη, αλλά εκείνος ήταν απόμακρος. Μετά το σπίτι της μητέρας του, πήγαμε στο δικό μου σπίτι, τον Οκτώβρη του 2013. Η εκδορές έγιναν αφού είχα­με ήδη αλλάξει σπίτι. Υπήρχαν σωματικές βλάβες και όσο ζούσαμε με τη μητέρα του. Τα είχε σπάσει όλα, με έσερνε στο πάτωμα από τα μαλλιά και με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει λέγοντας ότι μετά θα αυτοκτονήσει. Στην αρχή, έκανα προσπάθειες να δουλέψω σε εστιατόριο κοντά στο σπίτι. Αυτός -με σταμάτησε και μου είπε ότι ϋα τον βοηθάω στην εταιρεία. Δεν είχα δικά μου χρήματα. Τον αγαπούσα· και ένιωθα ότι θα αλλάξει. Άρχισε να μου κάνει πλύση εγκεφάλου. Δεν με άφηνε ούτε να πάω στο περί­πτερο. Φοβόμουν να μην πάθουν κακό οι γονείς μου. Το έλεγε κάθε μέρα. Τον 7ο του 2014 έφτασα στο απροχώρητο. Ήμουν παντού με μώλωπες. Τα αυτιά μου ήταν ξεκολλημένα, με αίμα. Ένιωθα ότι θα  πεθάνω. Πήγαινα στους γονείς μου πάντα μαζί του. Μου έλεγε να βάζω τα μαλλιά μου μπροστά και να φοράω ζιβάγκο για να μην βλέπουν τα σημάδια. Με μπουνιές και κλωτσιές με χτύπαγε στα αυτιά. Είχα πρηστεί και πονούσα παντού στο κεφάλι. Έκανα μία επέμβαση στο _______   ,τον 4ο του 2014, μία διάνοιξη. Την επόμενη μέρα πήγα στο ________  . Έφυγα από εκεί γιατί με απειλούσε. Στις 13/7 έκανα επέμβαση στην Βούλα και στα δύο τα αυτιά. Δεν θυμάμαι να έχουμε βιντεοσκοπήσει συνεύρεσή μας. Ίσως μία φορά, στην αρχή που μείναμε μαζί, να βιντεοσκοπήσαμε μία απλή συνεύρεση. Έπαιρνε ουσίες και κάποια Viagra τα οποία του δημιουργούσαν εκνευρισμό. Υπήρχαν φορές που με ανάγκασε να συ­νευρεθούμε. Δεν υπήρξε ποτέ βία στην οποία να συναινώ. Στην αρχή υπήρχε ο έρωτας, αλλά άρχισε να μειώνεται. Μου είπαν μετέπειτα ότι είχε προβλήματα και με την προηγούμενη σχέση του. Η μητέρα του προσπαθούσε να μην εμπλέκεται σε αυτά. Στις 13 Ιουλίου πήγα στο νοσοκομείο και έκατσα τέσσερις μέρες. Στο στούντιο που δούλευα υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Για ένα μήνα έμεινα εκεί. Στον τελευ­ταίο και προτελευταίο όροφο ήταν οι κονσόλες. Οι κάμερες ήταν ασφαλείας. Δεν είχα καταλάβει στην αρχή ότι είναι τοξικομανής. Δεν είχε χαλασμένα δόντια. Δεν έχω κάνει χρήση ναρκωτικών. Δεν συνευ­ρέθηκα ποτέ με παραπάνω του ενός άτομα. Δεν τον ξαναείδα μετά τον Ιούλιο του 2014. Δεν είμαι εγώ στο βίντεο που αναφέρει ο κύριος συνήγορος. Δεν έχω κάνει αγωγή αποζημίωσης. Στο σπίτι δεν δε­χόμουν επισκέψεις, δεν με άφηνε. Δεν είχα τηλέφωνο ούτε ίντερνετ. Ζούσαμε στο δικό μου σπίτι και τα χρέη ήταν στο δικό μου όνομα.”

Στο σημείο αυτό, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, υπέβα­λε αίτημα για προσκόμιση , ως αποδεικτικού στοιχείου, οπτικοακουστικού υλικού το οποίο, κατά τον κατηγορούμενο, έχει ληφθεί με συναίνεση της πολιτικώς ενάγουσας, σε ειδικό χώρο λήψεως – στού­ντιο, και μάλιστα ένα μήνα μετά τις φερόμενες ως παράνομες πράξεις, από το οποίο αποδεικνύεται ότι η μεταξύ τους σχέση δεν ήταν οικογενειακή (απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις περί οικογενειακής βίας) αλλά πολυσυλλεκτική, σεξουαλική σε οριακή διάσταση, με συναπόφαση βίαιων πράξεων εκατέρωθεν και τέλεση τους.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα για επισκόπηση του συ­γκεκριμένου υλικού.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την υπ’ αριθμ. 29670/2017 απόφαση του, που έχει τα  εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το προταθέν από τον κατηγορούμενο παράνομα κτηθέν αποδεικτικό μέσο, το οποίο σημειωτέο δεν αφορά την επιδική περίοδο, δεν μπορεί να προσκομιστεί στην παρούσα υπόθεση, δεδομένο μάλιστα, πέραν του όπ ουδίος ο κατηγορούμενος δια της συνηγόρου του αναφέρει οπ’ αφορά σε μεταγενέστερο χρόνο, ότι η πολιτικώς εναγούσα προβάλλει απορίψεις.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτημα του κατηγορουμένου για χρήση βιντεοληπτικού υλικού. Κρίθηκε, ατιοφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στη συνέχεια, προσήλθε ο 2ος μάρτυρας ο οποίος, σε σχετικές ερωτήσεις της Προέδρου, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________   _______   του _______  . γεννηθείς το 1963 στους ________  , κάτοικος ________  , οδός ________  αρ. __, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δε συγγενεύει με αυτόν. Επομένως, εξετάσθηκε, αφού ορκίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του ΚΠΔ, επί του I. Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε :

« Η ________  είναι κόρη μου. Είχε προγραμματίσει να κάνει χειρουργείο στις 14/7/14. Στις 13/7, αντίκρισα την κόρη μου σε άθλια  κατάσταση. Είχε δεσμό με τον κατηγορούμενο 1,5 με 2 χρόνια. Είχαμε καλή σχέση με την κόρη μου. Μια-δυο φορές πήγαμε στο σπίτι της μητέρας του και ήταν μια χαρά. Όταν μετακόμισαν στο σπίτι της, δεν είχαμε επαφές. Μας έλεγε ότι είναι πολύ πιεσμένοι στη δουλειά. Είχα πάει και στην εταιρία. Η κόρη μου ήταν ντυμένη στα μαύρα και πολύ βαμμένη. Δεν κατάλαβα κάτι. Μας έλεγε ότι μας αγαπάει. Τους κάλεσα για το Πάσχα και δεν ήρϋαν. Δεν ήξερα ότι είχε πάει και άλλες φορές στο νοσοκομείο. Όταν την πήγα στο _______  της ________  , μου είπε η Προϊσταμένη ότι είχε κάνει επέμβαση και στο άλλο της αυτί. Τους είχα καλέσει και στη γιορτή μου και ότι πιέζονται στη δουλειά. Είχε κινητό. Μιλάγαμε τρεις φορές το μήνα περίπου. Φοβόταν να μου μιλήσει γιατί την εκβίαζε ο ________  ότι θα την σκοτώσει. Μετά το χειρουργείο την κρατήσαμε 20 μέρες στο σπίτι. Πήγε στη _______  για δουλειά και τώρα σπουδάζει αισθητικός. Έχει δικό της σπίτι. Η κόρη μου ζήτησε βοήθεια από τη σύζυγό μου κι έτσι πήγαμε στο νοσοκομείο.”

Στη συνέχεια, με πρόταση Εισαγγελέα κι εντολή Προέδρου, αναγνώστηκαν:

Το με αρ. πρ. 1664β/21-7-2014 Πιστοποιητικό Νοσηλείας του Νοσοκομείου «_______   _____.
Το από 14-7-2014 έντυπο συναίνεσης προς χειρουργική επέμβαση.
Το από 13-7-2014 ενημερωτικό σημείωμα του Νοσοκομείου «_______  _______  ».
Το από 17-7-2014 Διοικητικό Εξιτήριο του Νοσοκομείου «_______  _______  ».
Οι με αρ. 1919/22-7-2014 και 403/19-2-2015 Ιατροδικαστικές Εκθέσεις Κλινικής Εξετάσεως της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το από 28-4-2014 Ιατρικό Εξιτήριο του Νοσοκομείου «________  ».
Το με αρ. 34545/1-8-2014 Πιστοποιητικό Εξέτασης του Νοσοκομείου «_______   >>.
Η με αρ. πρ. 20761/φ20ό/3-9-2014 Ιατρική Βεβαίωση – Γνωμάτευση του «_______  ».
Η με αρ. πρ. 26986/4-9-2014 Ιατρική Βεβαίωση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακοι Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η με αρ. πρωτ. 3152/23-6-2016 Ιατρική Γνωμάτευση του ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση ________   ________

Περαιτέρω η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πολιτικής αγωγής ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου και την επιδίκαση υπέρ του πελάτη του ανάλογης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την υπ’ αριθμ. 29670/2017 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, που νομότυπα εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, καθώς και από τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, προέκυψε ότι:

Ο κατηγορούμενος και η πολιτικώς ενάγουσα διατηρούσαν από τον Αύγουστο το έτος 2012ερωτικό δεσμό. Από το καλοκαίρι του έτους 2013 εως και την 13/7/2014 συμβιώνουν στην ίδια οικία, αρχικά επι της οδού ____________  __ στην _________ και στην συνέχεια συνοίκησανσε οικία επί των οδών ______  __ και _______   __ στο ________. Κατά το ανωτέρω διάστημα ο κατηγορούμενος χρησιμοποιώντας απειλές ότι θα σκοτώσει την πολιτικώς ενάγουσα και τους γονείς του ενώ στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει προκάλεσε σωματικές κακώσεις στην πολιτική ενάγουσα, κατά τον τρόπο που λεπτομερώς αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας με τρόπο που μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο της ζωής της ή βαριά σωματικής βλάβης αυτής ( όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά).

Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι οι βλάβες που προκλήθηκαν με την συναίνεση της πολιτικώς ενάγουσας προβάλλεται και πρέπει απορριφθεί διότι η συναίνεση – η οποία ουδόλως αποδείχθηκε στη συγκεκριμμένη περίπτωση- δεν ασκεί επιρροη στην επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πρέπει επομένως ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος διά εξουσιοδοτήσεως του κατηγορουμένου ________   ________   του ______.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι:

Στην __________  , στο _______  και στον ________  , κατά το χρονικό διάστημα από το θέρος του έτους 2013 έως την 13-7-2014:

Με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος:

I] Με πρόθεση προξένησε σε άλλο μέλος της οικογένειάς του και μάλιστα στην εγκαλούσα σύντροφό του ________  ________  με την οποία συνοικούσαν αρχικά στην επί της οδού __________  (__________  ) οικία και στη συνέχεια στην επί της συμβολής των οδών ________   __ και __________     οικία, σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας της, με τρόπο που (,μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο της ζωής της παθούσας ή βαριά σωματική βλάβη αυτής . Ειδικότερα: α) από το μήνα Αύγουστο του έτους 2013 και έπειτα με τα χέρια του την κτύπησε επανειλημμένα σε ολόκληρο το σώμα και επιπλέον με τσιγάρο της προκάλεσε εγκαύματα ενώ με τη χρήση κατσαβιδιού της προκάλεσε εκδορές, β) Το μήνα Απρίλιο του έτους 2014 ευρισκόμενος στην επί της οδού ________  __ εταιρεία του με την επωνυμία «__________  » την κτύπησε στο χέρι με αποτέλεσμα να της σπάσει τον δεξιό της παράμεσο καί επιχείρησε να της σφίξει το λαιμό , γ) Το μήνα Απρίλιο του έτους 2014, με τα χέρια του την κτύπησε και στα δύο της αυτιά με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στο αριστερό της αυτί, δ) Στις 12 και 13-7-2014 ευρισκόμενος στην επί της οδού ________  239 (________  ς) εταιρεία του και στην επί της συμβολής των οδών ________   80-82 και __________   01 οικία, με τα χέρια του την κτύπησε εκ νέου στα δυο της αυτιά, τραυματίζοντας ούτως αυτήν και προκαλώντας της σωματικές κακώσεις και συγκεκριμένα:

Α) «Θλαστικό τραύμα άνω χείλους-οίδημα άνω χείλους, ωταιμάτωμα πτερυγίου (ΑΡ) ωτός, έγινε διάνοιξη και παροχέτευση του αιματώματος του πτερυγίου» (σύμφωνα με την με αρ. πρ. 26986/4-9-2014 Ιατρική Βεβαίωση της Ιατρικής,Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

B) «Αιμάτωμα (AP) πτερυγίου ωτός, υποβλήθηκε σε εγχείριση παροχέτευσης του αιματώματος στο (Α πτερύγιο» (σύμφωνα με το με αρ. 1664β/21 -7-2014 Πιστοποιητικό Νοσηλείας του Νοσοκομείο «_______ _______ »),

Γ) «Ωτοαιμάτωμα πτερυγίου του ωτός (ΔΕ) – Διάνοιξη παροχέτευση αιματώματος», (σύμφωνα με το απ 13-7-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα του Νοσοκομείου «_______  _______  “),

Δ) «Διαπιστώθηκαν κακώσεις:

ΚΕΦΑΛΗ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ;

1)Οίδημα των ελίκων των πτερυγίων αμφότερων των ώτων, με συνοδό ερυθρότητα του πτερυγίου του δεξιού ωτός, 2) Πολλαπλές εκχυμώσεις σε φάση απορρόφησης διαμέτρου έως (3) εκ. στη μετωπιαία χώρα  3) Εκχύμωση στη δεξιά κογχική χώρα σύστοιχα του έξω κανθού, η οποία επεκτείνεται στη δεξια κροταφική και δεξιά ζυγωματική χώρα συνολικών διαστάσεων 8X4 έκ. 4) Δύο εκχυμώσεις σε φάση απορρόφησης, η πρώτη στην αριστερή ζυγωματική χώρα διαστάσεων 7X3 εκ. και η δεύτερη σττ αριστερή υποκόγχία χώρα διαστάσεων 4X2 εκ., 5) Δύο εκδορές, η πρώτη στο ριζορίνιο και η δεύτερη σι ράχη της ρινός μήκους (0,5) εκ. έκαστη, 6) Τραύματα σε φάση επούλωσης στην βλεννογονική επιφάνεια του άνω χείλους και αμφότερων των γωνιών του στόματος, 7) Εφελκιδοποιημένο τραύμα μήκους (2) ε στο τριχωτό της κεφαλής, στη δεξιά βρεγματική χώρα, 8) Πολλαπλές γραμμοειδείς εκδορές καί αμυχές  παράλληλες με τον εγκάρσιο άξονα του μετωπιαίου επιπέδου του σώματος και τραύμα μήκους (5) εκ» στην  πρόσθια τραχηλική χώρα.

ΚΟΡΜΟΣ

9) Πολλαπλές εκδορές σε φάση επούλωσης σε αμφότερες τις μαστικές χώρες μήκους έως (2) εκ. καθώς κι σε αμφότερες τις πρόσθιες θωρακικές χώρες μήκους έως (13) εκ. Τραύμα σε φάση επούλωσης (μήκους 1 εκ) εντοπίζεται στο αριστερό υποχόνδριο, 10) Πολλαπλές ουλές κυκλικού σχήματος διαμέτρου (1)  περίπου έκαστη στην κοιλιακή χώρα, ως επί παλιών εγκαυμάτων, 11) Δυο εκδορές σε φάση επούλωσης, πρώτη στη δεξιά ωμοπλατιαία χώρα μήκους (4) εκ και η δεύτερη στην αριστερή οπίσθια θωρακική χώρα  διαστάσεων 1,5X1 εκ.

ΑΝΩ ΑΚΡΑ:

12) Εφελκιδοποιημένη εκδορά μήκους (ί) εκ. στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού βραχίονα, Υ. Πολλαπλές εκχυμώσεις σε φάση απορρόφησης στις οπίσθιες επιφάνειες αμφότερων των βραχίονα διαστάσεων έως 2,5X1 εκ. στον δεξιό βραχίονα και έως 8X5 εκ. στον αριστερό βραχίονα. Στο κάτα τριτημόριο της οπίσθιας επιφάνειας του αριστερού βραχίονα διαπιστώνονται επίσης δί εφελκίδοποιημένες εκδορές μήκους 2 εκ και 2,5 εκ. 14) Πολλαπλοί βελονονυγμοί με συνοδό αιμορραγική διήθηση σε αμφότερες τις πρόσθιες αγκωνιαίες χώρες, στην εξωτερική επιφάνεια του αριστερό αντιβραχίου (στην περιοχή της πηχεοκαρπικής άρθρωσης) και στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής χειρός· Πιθανότατα αφορούν ιατροφαρμακευτικούς χειρισμούς. 15) Πολλαπλές εφελκιδοποιημένι εκδορές διαστάσεων έως 1X0,5 εκ. και πολλαπλές εκχυμιώσεις διαστάσεως 2X1 εκ. στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού αντιβράχιου. 16) Μικροεκδορες κυκλικής πορείας και μικροεκχυμώσεις σι μεσότητα της πρόσθιας επιφάνειας του δεξιού αντιβραχίου. Δύο εκδορές σε φάση επούλωσης μήκους 1 ε και 2 εκ, στο κάτω τριτημόριο της πρόσθιας επιφάνειας του δεξιού αντιβραχίου. 17) Δύο εκχυμώσε διαμέτρου 1 εκ. έκαστη στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού αντιβραχίου (στην περιοχή της πηχεοκαρπικής άρθρωσης). 18) Μικροεκδορες διαμέτρου έως 0,5 εκ. στην ραχιαία επιφάνεια της δεξιάς άκρας χειρός. Τ Εφελκιδοποιημένη εκδορά διαμέτρου 1,5 εκ. στην αριστερή οπίσθια αγκωνιαία χώρα. 20) Πολλαπλές  εκδορές κυκλικής διάταξης με συνοδό εκχύμωση στη μεσότητα της οπίσθιας επιφάνειας του αριστερού αντιβραχίου και τρεις εκδορές μήκους 0,5 εκ η μικρότερη και 1 εκ. οι δύο μεγαλύτερες στο κατώτερο τριτημόριο της οπίσθιας επιφάνειας του αριστερού αντιβραχίου.

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ:

21) Δύο εκχυμώσεις , από μία σε αμφότερα τα μηριαία τρίγωνα διαμέτρου 2 εκ. έκαστη και γραμμοειδές εκδορές μήκους έως 0,5 εκ. στο αριστερό μηριαίο τρίγωνο. 22) Δύο εκχυμώσεις, από μία στις πράσθιες Επιφάνειες αμφότερων των μηρών, διαστάσεων 5X1 εκ. στον δεξιό μηρό και 3X2 εκ στον αριστερό μηρ 23) Πολλαπλές εκχυμώσεις στις οπίσθιες επιφάνειες αμφότερων των μηρών, διαστάσεων έως 3X1 εκ. στ< δεξιό μηρό και 4,5X2 εκ, στον αριστερό μηρό. 24) Τρεις εκδορές εκ προστριβής κυκλικού σχήματος μήκους από 0,5 εκ. έως 2 εκ. στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού γόνατος, μία εκδορά μήκους 3 εκ. cm έξω επιφάνεια του δεξιού γόνατος και μία εφελκιδοποιημένη εκδορά μήκους 1 εκ. στην πρόσθιό επιφάνια του αριστερού γόνατος. 25) Είοελκίδοποιημένη μικροεδορά μήκους 0,5 εκ. στην πρόσθια επιφάνεια της δεξιάς κνήμης.  Πολλαπλές εφελ,κιδοποιημένες μικροεκδορές ημισεληνοειδούς διάταξης με συνοδό εκχύμωση διαστάσεων 3X1 εκ. στην έξω επιφάνεια της αριστερής κνήμης (στο ύψος της γαστροκνημίας). 26) Πολλαπλές εκχυμώσεις διαμέτρου έως 3 εκ. στην πρόσθια επιφάνεια της αριστερής κνήμης. Εκχύμωση διαστάσεων 5X2 εκ. στην οπίσθια επιφάνεια της αριστερής κνήμης. 27) Εκχύμωση διαμέτρου 4 εκ. στην ραχιαία επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός. 28) Εκχύμωση διαμέτρου 2 εκ. και εκδορά μήκους 0,5 εκ. στην περιοχή του αριστερού άκρου σφυρού. Οι κακώσεις ήταν διαφόρων ηλικιών (σύμφωνα με την με αρ. πρ. 1919/22-7-2014 Ιατροδικαστική Εκθεση Κλινικής Εξετάσεως της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακοό Πανεπιστημίου Αθηνών),

Ε) «Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΗ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ:

Παραμόρφωση των πτερυγίων αμφοτέρων των ώτων (κυρίως του αριστερού), τρεις ακανόνιστου σχήματος ουλές της βλεννογονικής επιφάνειας του άνω χείλους.

ΚΟΡΜΟΣ:

Δύο γραμμοειδείς ουλές στην αριστερή πρόσθια θωρακική χώρα μήκους 2 εκ. έκαστη, γραμμοειδής ουλή στο αριστερό υποχόνδριο μήκους 13 εκ., κυκλικού σχήματος ουλή στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα διαμέτρου 1 εκ., ακανόνιστου σχήματος ουλή στη δεξιά ωμοπλατιαία χώρα διαμέτρου 4 εκ. , κυκλικού σχήματος ουλή στην αριστερή’ οπίσθια θωρακική χώρα, διαστάσεων 1.5 XI εκ.

ΑΝΩ ΑΚΡΑ:

Πολλαπλές περιοχές με δυσχρωμικές αλλοιώσεις στη ραχιαία επιφάνεια αμφοτέρων των αντιβραχίων. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ:

Γραμμοειδής ουλή στην έξω επιφάνεια του δεξιού μηρού μήκους 3 εκ., ακανόνιστου σχήματος ουλή στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού γόνατος διαμέτρου 2 εκ., κυκλικού σχήματος ουλή στην πρόσθια επιφάνεια του αριστερού γόνατος διαμέτρου 1 εκ. (σύμφωνα με την με αρ. πρ. 403/19-2-2015 Ιατροδικαστική Έκθεση, Κλινικής Εξετάσεως της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακοό Πανεπιστημίου Αθηνών),

ΣΤ) «Κάκωση (ΔΕ) άκρας χειρός, κάταγμα 4ου μετακαρπίου» ,σύμφωνα με το με αρ πρ. 34545/1-8-2014 Πιστοποιητικό Εξέτασης του Νοσοκομείου «__________  »,

Ζ) «Ωτοαιμάτωμα πτερυγίου ωτάς, παροχετευθέν και επιμολυνθέν, υπεβλήθη σε διάνοιξη-καθαρισμό», σύμφωνα με την με αρ. πρ. 20761/φ206/3-9-20ΐ4 Ιατρική Βεβαίωση- Γνωμάτευση του Νοσοκομείου «________  ».

Η πράξη του αυτή, από τον τρόπο τελέσεώς της, το όργανα που χρησιμοποιήθηκε και το σημείο καταφοράς των πληγμάτων, μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο της ζωής της παθούσας ή βαριά σωματική βλάβη αυτής.

ΙΙ] Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, με πρόθεση προκάλεσε τρόμο και ανησυχία σε άλλο μέλος της οικογένειας του απειλώντας το με βία και άλλη παράνομη πράξη και συγκεκριμένα με τη χρήση μαχαιριού απείλησε την εγκαλούσα ως άνω σύντροφό του ________  ________   με τη φράση που της απηύθυνε «Θα σκοτώσω εσένα και τους γονείς σου και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσω», προκαλώντας ούτως σ’ αυτήν τρόμο και ανησυχία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την παρακάνω απόφαση, αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος, ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών για  πράξη και δεκαοκτώ (18) μηνών για β’ πράξη.

Το συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της εφεσίμου πονής.

.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων: I, 12, 14, 16, 17; -18β, 26 παρ,1“, 27 παρ.1, 51, 53, 94 και 98 Ποινικού Κώδικος και άρθρ. 6 παρ. 1,2 και 7 παρ. 2 Ν. 3500/2006, σε συνδ. με άρθρο 309 – 308 παρ. 1α και 333 Π.Κ.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου , κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος, και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία : Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα την ένταση του δόλου ή τον βαθμό της αμέλειας .του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επιδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών για α’ πράξη και δεκαοκτώ (18) μηνών για β’ πράξη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών (4 έτη+9 μήνες= 4 έτη και 9 μήνες).

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 94 ηαρ.1 του Π.Κ. κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων με δύο ή περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται κατά το νόμο με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας απ’ αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε μία από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι κατώτερη από: α) τέσσερις μήνες, αν η συντρέχουσα ποινή είναι ανώτερη από δύο έτη β) ένα έτος αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) δύο έτη, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα έτη. Οπωσδήποτε όμως η επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα 3/4 του αθροίσματος των άλλων συντρεχουσών ποινών, ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι πέντε έτη όταν πρόκειται για κάθειρξη, τα δέκα έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση, και τους έξι μήνες όταν πρόκειται για κράτηση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών για α’ πράξη και δεκαοκτώ (18) μηνών για β’ πράξη. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, πρέπει να του επιβληθεί συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών, η οποία αποτελείται από τη μία ποινή των τεσσάρων (4) ετών, ως ποινή βάσης, προσαυξημένη κατά εννέα (9) μήνες από καθεμία των λοιπών.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την παρακάνω απόφαση, αναγνώστηκε από την Πρόεδρο το με αρ. πρωτ. 32215/22-9-2017 αντίγραφο ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την μετατροπή της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου, προς δέκα (10) ευρώ ημερησίως.

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ την προαναφερόμενη κοινή φυλακίσεως των τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών σε χρηματική και καθορίζει για κάθε ημέρα φυλάκισης το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως, η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο καταβολής εγγύησης δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ,

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την υπ’ αριθμ. 29670/2017 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 Η έφεση πρέπει να έχει αναστέλλουσα δύναμη (497 ΚΠΔ) υπό τον όρο καταβολής εγγύησης ποινή 5.000 ευρώ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο καταβολής εγγύησης πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως

Ο πληρεξούσιος-δικηγόροςτης- πολιτικής αγωγής, αφού-έλαβε το λόγο,ζήτησε την επιδίκαση υπέρ της εντολέα του χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Η Εισαγγελέας, στον οποίο δόθηκε ο λόγος, πρότεινε να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπέρ της πολιτικής αγωγής ύφους-44-ευρώ.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματεά που κατάρτισε και η Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 29670 / 2017 απόφαση του  που έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η περί χρηματικής ικανοποίησης αίτηση του παθόντος πολιτικώς ενάγοντος είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 63 και 68 του ΚΠΔ, και πρέπει να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν για -44- ευρώ. Το ποσό αυτό κρίνεται εύλογο ως χρηματική του ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που πράγματι έχει υποστεί η πολιτικώς ενάγουσα εταιρία εξαιτίας του αδικήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την περί αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης αίτηση της πολιτικώς ενάγουσας ________  ________  του ________  , κάτοικος ________  , οδός ________  αρ. ____.

Υποχρεώνει τον κατηγορούμενο να καταβάλει στην πολιτικώς ενάγουσα το ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από το αδίκημα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πολιτικής αγωγής, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε την επιδίκαση υπέρ της εντολέα του χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να επιβληθούν στον κατηγορούμενο τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 582 ΚΠΔ κάθε κατηγορούμενος που καταδικάζεται σε ποινή καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Το ποσό των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 3§1 του Νόμου 663/1977, ως ισχύει, και την παρ.1 της Υπουργικής Αποφάσεως 23822/23Λ2.2010.4ΦΕΚ Β’ 1991/23.12.2010), τα δικαστικά έξοδα επί αποφάσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όταν δικάζει σε πρώτο βαθμό, έχουν καθοριστεί στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Πρέπει επομένως, και σύμφωνα με το άρθρο 373 ΚΠΔ, να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα, ποσού διακοσίων (200) ευρώ, σε βάρος του καταδικασθέντος.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο τα έξοδα της δίκης, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια (200)

Γίνεται μνεία ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν την έκδοση κάθε απόφασης, διδόταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους του παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του κατηγορουμένου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο.

Στην Αθήνα, την 9/10/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία