fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΝΩΠΙΟΝ TOY ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

 

1.Του __________   – __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου __________  – __________  , οδός __________  , αρ. __, για τον εαυτό του ατομικά και ως έχοντος την γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του __________  και __________  , ηλικίας 9 και 5 ετών αντίστοιχα σήμερα.

 1. Του __________  – __________  __________  , κατοίκου __________  – __________  , οδός __________   αρ. __ και

 

 1. __________ – __________  __________  , κατοίκου __________  – __________  , οδός __________   αρ. __.

 

ΚΑΤΑ

Της κ. __________  , εν διαστάσει συζύγου __________  __________  , το γένος  _______ και __________  __________  , κατοίκου __________  – __________  , οδός  __________  , αρ.__, για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσης προσωρινά – δυνάμει της από 19-03-2015 απόφασης προσωρινής διαταγής – την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της __________  και __________  , ηλικίας 9 και 5 ετών αντίστοιχα σήμερα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την καθ’ ης η παρούσα ο πρώτος εξ ημών τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο που ιερολογήθηκε κατά τους Ιερούς και Θείους Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας την 11-09-2004, από τον ανωτέρω γάμο δε, αποκτήθηκαν δύο ανήλικα τέκνα, ο __________  (ο οποίος γεννήθηκε την 6-05-2006, ηλικίας 9 ετών σήμερα) και ο __________  (ο οποίος γεννήθηκε την 23-07-2010, ηλικίας 5 ετών σήμερα), όπως τα ανωτέρω συνάγονται από το προσκομιζόμενο από 23-02-2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.

Από αποκλειστική της υπαιτιότητα η καθ’ ης αποφάσισε τη διάλυση του μεταξύ μας εγγάμου βίου. Ειδικότερα, την 13-03-2015, η αντίδικος κατέθεσε κατά του πρώτου εξ ημών την από 11-03-2015 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 30647/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 3264/2015, προσδιορίστηκε δε να συζητηθεί την 28-04-2015, ενώ ως ημέρα συζήτησης της προσωρινής διαταγής ορίστηκε η 19-03-2015.

Δυνάμει της από 19-03-2015 απόφασης προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Ιωάννα Χατζάκη, ανατέθηκε προσωρινά στην αντίδικο και μέχρι την συζήτηση της από 11-03-2015 αιτήσεώς της, με την οποία αιτείται – μεταξύ άλλων – η επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων μας, επιπλέον δε της επιδικάσθηκε και προσωρινή διατροφή καταβαλλόμενη εκ μέρους του πρώτου εξ ημών και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων μας, ενώ της επετράπη να παραλάβει από την πρώην κοινή συζυγική μας εστία όλα τα είδη ένδυσης και υπόδησης τόσο τα δικά της όσο και των ανηλίκων τέκνων μας, παιχνίδια και βιβλία τους, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό αντικείμενο, έγγραφο και βιβλίο των τέκνων, το ψυγείο, την κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων.

Την δε 23-03-2015 ο πρώτος εξ ημών κατέθεσα κατά της αντιδίκου ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 23-03-2015 αίτησή μου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 34566/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 3638/2015, προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 28-04-2015, με την οποία αιτούμαι την ανάθεση σε εμένα της επιμέλεια των δύο ως άνω ανηλίκων τέκνων μας, την οποία έχω εν τοις πράγμασι συνεχώς, με ελεύθερη επικοινωνία με την μητέρα τους, με μοναδικό περιορισμό τις μαθησιακές τους ανάγκες, άλλως και επικουρικώς την ανάθεση από κοινού εις εμέ και στην αντίδικο της επιμέλειας των ως άνω ανηλίκων τέκνων μας. Η εν λόγω αγωγή επιδόθηκε στην αντίδικο με την υπ’ αρ. 5050β724-03-2015 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αθανασίας Λουμπαρδιά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αντίδικος ήδη από την 28-03-2015, ημέρα Παρασκευή, μετοίκησε σε νέα μισθωμένη οικία, στη __________  – __________  , επί της οδού __________   αρ.__.

.

Β. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ

Έχοντας αντιληφθεί ήδη από τα τέλη Φεβρουάριου 2015 τη μεταστροφή στη συμπεριφορά της αντιδίκου, ο πρώτος εξ ημών ενημέρωσα σχετικά τον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών με την από 25-02-2015 εξώδικο δήλωση – γνωστοποίηση σε αυτόν, η οποία του κοινοποιήθηκε την 26-02-2015, δυνάμει της υπ’ αρ. 5010/26-02-2015 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίας Λουμπαρδιά. Με το εν λόγω εξώδικο γνωστοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της αντιδίκου, η οποία δημιουργούσε πρόβλημα στην ορθή και ομαλή διαβίωση των τέκνων μας και την ανατροφή τους, καθώς αυτά πλέον δε διαβιούν σε κατάλληλο περιβάλλον και δεν απολαμβάνουν τωνή’ φροντίδων που απαιτεί το νεαρό της ηλικίας τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασχοληθεί μόνη της με την ανατροφή των τέκνων μας, αφού ποτέ δεν το έχει πράξει μέχρι και σήμερα. Τους έχει στερήσει τις εξωσχολικές δραστηριότητες που παρακολουθούσαν (ποδόσφαιρο, κολυμβητήριο, μαθήματα παραδοσιακών χορών), γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη θλίψη στα παιδιά, δεν παρευρίσκεται στις ενημερώσεις προόδου των παιδιών στο σχολείο, ενώ τους μιλάει απότομα και αυστηρά τα τιμωρεί αρκετά συχνά χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος ή συμπεριφορά των παιδιών που να το αιτιολογεί αυτό.

Αυτή η συμπεριφορά της έχει γίνει βεβαίως αντιληπτή από τα παιδιά, τα οποία δεν σταματούν να μου λένε πόσο καλά περνάμε όταν είμαστε οι τρεις μας και με παρακαλούν να μείνουν μαζί μου σε περίπτωση επικείμενου χωρισμού μου με τη μητέρα τους. Από μεριάς μου ο πρώτος εξ ημών, προσπαθούσα όλον αυτό τον καιρό να διασώσω την οικογένειά μου, με κάθε δυνατή υποχώρηση. Δεσμεύτηκα δε ότι θα κάνω περαιτέρω προσπάθεια να καλέσω την καθ’ ης και επισήμως να απευθυνθούμε σε οικογενειακό σύμβουλο για να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και να σώσουμε το γάμο μας. Επιφυλάχθηκα δε να ενημερώσω εκ νέου τον κ. Εισαγγελέα για την εξέλιξη του εν λόγω θέματος.

Στις 8-03-2015 η καθ’ ης ανακοίνωσε τελεσίγραφα στον πρώτο εξ ημών, επισήμως και απόλυτα ότι θα προχωρήσει στη διαδικασία λύσεως του μεταξύ μας γάμου μέσω εκδόσεως διαζυγίου και πως για το λόγο αυτό έχει ήδη απευθυνθεί στον Δικηγόρο κ. Χρήστο Πετρόπουλο που θα χειριστεί το εν λόγω ζήτημα, επισημαίνοντάς μου παράλληλα πως με τη σχετική διαδικασία θα με καταστρέψει και θα μου πάρει ό,τι έχω και δεν έχω!!

Εξ αυτού του λόγου, προέβην (ο πρώτος εξ ημών) στις 9-03-2015 στην αποστολή της με ίδια ημερομηνία εξωδίκου δηλώσεως – γνωστοποιήσεως προς την καθ’ ης, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτήν δυνάμιει της υπ’ αρ. 5029β79-03-2015 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίας Λουμπαρδιά, με την οποία εξώδικό μου, αφού την διαβεβαίωνα για την αμέριστη αγάπη μου προς αυτήν, μεταξύ άλλων, της ζητούσα και για το καλό των τέκνων μας, να μην προβεί στην ανωτέρω ενέργεια έκδοσης διαζυγίου, της υπενθύμιζα δε πως εγώ και οι γονείς μου (δεύτερος και τρίτη εξ ημών) έχουμε αναλάβει εξ ολοκλήρου και από τη γέννησή τους, την ανατροφή των ανηλίκων τέκνων μας, τονίζοντάς της παράλληλα πως για τον ανωτέρω λόγο, αν εν τέλει αποφασίσει να προχωρήσει σε διαζύγιο, τότε φυσικά και το συμφέρον των τέκνων μας συνάδει με την ανάθεση της οριστικής επιμέλειας του προσώπου τους εις εμέ (φυσικά με την ακώλυτη και άνευ όρων επικοινωνία τους με υμάς, υπό τον όρο της μη δημιουργίας κωλυμάτων στις μαθησιακές τους υποχρεώσεις).

Επιπλέον, έχοντας βάσιμες υποψίες πως η αντίδικος έχει ήδη προβεί σε μίσθωση διαμερίσματος πλην της συζυγικής μας οικίας, τούτες δε οι υποψίες μου ενισχύθηκαν και από το κατωτέρω γεγονός – για το οποίο ο πρώτος εξ ημών ενημέρωσα την αντίδικο, με την αποστολή της από 11-03-2015 εξωδίκου μου προς αυτήν, που της κοινοποιήθηκε νομίμως αυθημερόν, δυνάμει της υπ’ αρ. 5035βVI1 -03­2015 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίας Λουμπαρδιά, ήτοι πως: στις 11-03-2015 και 08.00 π.μ. και ενώ ο πρώτος εξ ημών πήγα στο οικογενειακό μας όχημα με αριθμό κυκλοφορίας __________  για να παραλάβω από το πορτ-παγκαζ αυτού φάκελο της εργασίας μου και αποδείξεις βενζίνης, με τεράστια έκπληξη μου είδα ότι υπήρχε σε αυτό κουτί ADSL για σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και τηλεφωνική συσκευή ασύρματη σταθερής τηλεφωνίας καθώς και η σχετική αίτηση πρωτοκολλημένη απευθυνόμενη προς την εταιρεία __________  αφορούσα διαμέρισμα επί της οδού __________   __, __________  __________   επ’ ονόματι της αντιδίκου, τα οποία έχω φωτογραφήσει μάλιστα και σας προσκομίζω την σχετική φωτογραφία.

Με την ανωτέρω δε εξώδικό μου της ζητούσα, παρακαλώντας την μάλιστα, να με διαψεύσει για το ανωτέρω γεγονός, δηλώνοντας μου ότι αυτό που φαίνεται δεν είναι η πραγματικότητα και πως δεν έχει εκμισθώσει οικία εν αγνοία μου και εν αγνοία των τέκνων μου και ενώ εγώ υπερμάχομαι για να διατηρήσω τη συνοχή της οικογένειάς μας!, ενώ μετά λύπης μου της δήλωσα να μην τολμήσει να διαταράξει την ψυχοσωματική ηρεμία των τέκνων μας και να μην τολμήσει αυθαιρέτως και για κανέναν λόγο να απομακρύνει αυτά από την οικογενειακή τους στέγη και κατοικία μας.

Για τα ανωτέρω ενημέρωσα αναλόγως, ως όφειλα, και τον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων και το Αστυνομικό Τμήμα __________  __________   (αποστέλλοντάς τους τις από 11-03-2015 εξώδικες δηλώσεις – γνωστοποιήσεις μου, που τους κοινοποιήθηκαν δυνάμει των υπ’ αρ. 5036β 712-03-2015 και 5037β712-03-2015 αντίστοιχα), με τα οποία τους ενημέρωνα για την ανωτέρω πρόθεση μετοίκησης της αντιδίκου μαζί με τα τέκνα μου, μέσω της οποίας εγώ θα αποστερηθώ την δυνατότητα ασκήσεως της γονικής μέριμνάς του και επιμελείας τους – που εν τοις πράγμασι έχω – και εφιστώντας τους την προσοχή ώστε με άμεση επέμβασή τους να αποφευχθεί ο ως άνω κίνδυνος.

Δυστυχώς η ανωτέρω προσδοκία του πρώτου εξ ημών διαψεύσθηκε, καθόσον είχε υποβληθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, η υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 4844555/12-03-2015 απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης με στοιχεία μισθιοχή εκείνα της αντιδίκου για το προαναφερόμενο ως άνω διαμέρισμα επί της οδού __________  αρ. __  στη __________  __________  .

Την 13-03-2015, η αντίδικος κατέθεσε κατά του πρώτου εξ ημών την από 11-03-2015 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 30647/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 3264/2015, προσδιορίστηκε δε να συζητηθεί την 28-04-2015, ενώ ως ημέρα συζήτησης της προσωρινής διαταγής ορίστηκε η 19-03-2015, οπότε και εξεδόθη, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, η από 19-03-2015 απόφαση προσωρινής διαταγής από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Ιωάννα Χατζάκη, με την οποία ανατέθηκε προσωρινά στην αντίδικο και μέχρι την συζήτηση της από 11-03-2015 αιτήσεώς της, η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μας __________  και __________  . Επιπλέον δε της επιδικάσθηκε και προσωρινή διατροφή καταβαλλόμενη εκ μέρους του πρώτου εξ ημών και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων μας, ενώ της επετράπη να παραλάβει από την πρώην κοινή συζυγική μας εστία όλα τα είδη ένδυσης και υπόδησης τόσο τα δικά της όσο και των ανηλίκων τέκνων μας, παιχνίδια και βιβλία τους, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό αντικείμενο, έγγραφο και βιβλίο των τέκνων, το ψυγείο, την κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων.

Με την από 23-03-2015 εξώδικη δήλωσή μας, η οποία επιδόθηκε στην αντίδικο την 24-03-2015, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. __________  έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αθανασίας I. Λουμπαρδιά, ο πρώτος εξ ημών την κάλεσα όπως κατά την ημέρα αποχωρήσεώς της από την συζυγική μας εστία, ήτοι την 28-03-2015, ημέρα Σάββατο, παραλάβει και κάθε αντικείμενο που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητά της, πέραν των ορισθέντων με την ως άνω απόφαση προσωρινής διαταγής, καθώς και αντικείμενα που ανήκουν από κοινού εις εμέ και εις εκείνη, τα οποία καλεί τη θελήσει προθυμοποιήθηκα να της παραδώσω. Της επανέλαβα δε, όπως ακριβώς της είχα δηλώσει και προφορικώς κατά την ημερομηνία συζήτησης του αιτήματος προσωρινής διαταγής στις 19-03­-2015, πως εγώ είμαι διατεθειμένος και πρόθυμος να κάνω τα πάντα για την σωτηρία τόσο της προσωπικής σχέσεώς μου με την αντίδικο, όσο και κυρίως της οικογένειας που μαζί έχουμε δημιουργήσει και επιμένω στην διατήρηση του γάμου μας, έχω δε την διάθεση να συνεργαστώ μαζί της, μέσω ενός γόνιμου, εποικοδομητικού και ήρεμου διαλόγου, για την σωτηρία του γάμου μας, ψυχή τε και σώματι, ικανοποιώντας κάθε λογική επιθυμία της και προσπαθώντας να αμβλύνω κάθε διαφορά, καθόσον γνωρίζει ότι ακόμη και μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, εγώ είμαι και θα είμαι δίπλα της για να επιβιώσει η οικογένεια μας και να έχουν τα τέκνα μας μια υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη και μια ομαλή μετάβαση στην δύσκολη περίοδο της εφηβείας τους που επίκειται. Για τον σκοπό αυτό, την παρακάλεσα όπως σκεφθεί πολύ καλά τα ανωτέρω και αναστείλει κάθε διαδικασία οριστικής διασπάσεως της εγγάμου συμβιώσεως μας και δικαστικών προστριβών που μόνο αποτέλεσμα θα έχουν την διασάλευση της ψυχικής ισορροπίας και ηρεμίας των ανηλίκων τέκνων μας που βρίσκονται στην πιο τρυφερή ηλικία τους και για τα οποία η λύση του γάμου των γονέων τους και η απομάκρυνσή τους από τον ένα εξ αυτών μόνο αρνητικές και δυσάρεστες συνέπειες θα έχει για την ομαλή διαβίωσή τους και την περαιτέρω αντίδραση και συμπεριφορά τους προς το κοινωνικό περιβάλλον που διαβιούν. Αν δε παρά τα ανωτέρω, εκείνη εξακολουθεί να εμμένει στην απόφασή της να διαλύσει την οικογένειά μας και να μετοικήσει με τα τέκνα μας σε μισθωμένη εκ μέρους της οικίας, την παρακαλέσαμε άπαντες ώστε να φροντίσει, όπως φροντίζουμε και ημείς από τιην πλευρά μας εξυψώνοντάς την σε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, απέναντι στα τέκνα μας και προς κάθε τρίτο και διατηρώντας υψηλά το μητρικό της πρότυπο, να κάνει και εκείνη το ίδιο, τμοι να αποφύγει κάθε προσπάθεια καταρράκωσης του προτύπου, του πρώτου εξ ημών ως πατέρα και του δεύτερου και τρίτης εξ ημών ως παππούδων, που με τόσο κόπο και προσπάθεια έχουμε κτίσει απέναντι στα τέκνα μας, τα οποία το σέβονται απόλυτα εκφράζοντας προς ημάς σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται την αμέριστη αγάπη και τον απεριόριστο σεβασμό τους, ως επιβράβευση της συνολικής μας έως σήμερα προσπάθειας ανατροφής και διαπαιδαγωγήσεώς τους. Επιπλέον, της ζητήσαμε όπως φροντίσει για την ακώλυτη επικοινωνία των τέκνων μας με εμάς, διαβεβαιώνοντάς την για μία έτι φορά πως θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δύο ανήλικα τέκνα, να δεχθούν την απόφαση του περί λύσεως του γάμου, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για την ψυχική τους υγεία, εξηγώντας τους παράλληλα πως μια τέτοια απόφαση ουδεμία επιρροή ή/και συνέπεια θα επιφέρει στις σχέσεις μας με εκείνα, οι οποίοι θα στεκόμαστε δίπλα τους, αρωγοί τους ψυχολογικά και με κάθε δυνατό τρόπο, δείχνοντάς τους την αμέριστη συμπαράστασή μας σε κάθε πρόβλημα που θα τα απασχολεί, με απεριόριστη προς εκείνα αγάπη, φροντίδα και με πρόθεση από κοινού επίλυσης οιουδήποτε ζητήματος που θα τα απασχολεί σε οποιονδήποτε τομέα της ανήλικης και ενήλικης αργότερα ζωής τους, ώστε να αποβεί ορθή και εποικοδομητική η ανάπτυξή τους και να μην γίνει αισθητή σε αυτά η έλλειψη οποιουδήποτε εκ του πατρικού ή του μητρικού τους προτύπου σε κάθε έκφανση της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής .

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι από τη στιγμή της γεννήσεως των ανηλίκων τέκνων, ημείς ήμασταν και είμαστε αυτοί που φροντίζουμε πλήρως για την ανατροφή τους. Τονίζω ότι τα ανήλικα τέκνα του πρώτου εξ ημών είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στον τρόπο ζωής της οικίας μου, κάθε δε απομάκρυνση τους από εμέ θα δημιουργήσει ψυχολογική αστάθεια και στέρηση σε αυτά. Βέβαια, όπως έχω υποχρέωση κατά Νόμο, αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη της επικοινωνίας των ανηλίκων τέκνων μας με την καθ’ ης σε σταθερή και συχνή βάση κατά τρόπο ώστε να αναπτυχθούν αυτά ορθά και να μην τους γίνει αισθητή η έλλειψη ενός εκ των δύο γονέων.

 

Γ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Από την βρεφική ηλικία του __________  , η αντίδικος μου είχε ξεκαθαρίσει στον πρώτο εξ ημών ότι δεν θα αποτελέσει την μητέρα που όλη την ώρα βρίσκεται αγκαλιά με ένα μωρό και πως θα έπρεπε την ολοκληρωτική φροντίδα του τέκνου μιας να την αναλάβω εγώ. Εγώ δε, χωρίς να το θεωρώ αυτό ως υποχρέωση, αλλά ως καθήκον μου, πράγματι ανέλαβα την πλήρη φροντίδα του τέκνου μου και έτσι κατά τα νυχτερινά ξυπνήματα του μωρού, το άλλαζα και το τάιζα εγώ, προκειμένου η καθ’ ης να μην διακόπτει την ξεκούρασή της, έπαιρνα δε τακτικά άδεια από την δουλειά μου προκειμένου να κρατάω το παιδί, καθώς η καθ’ ης τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο), έβγαινε έξω με φίλες της για καφέ ή πήγαινε στο γυμναστήριο, έχοντας αφήσει εις εμέ και τους γονείς μου την αποκλειστική φροντίδα του ανηλίκου τέκνου μας.

Συγκεκριμένα, τα δύο ανήλικα τέκνα του πρώτου εξ ημών είναι πειθαρχημένα και ακολουθούν καθημερινά ένα τακτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα εξής: το πρωινό τους ξύπνημα από εμένα γύρω στις 7 – 7:15, την προετοιμασία του πρωινού τους και την ανάλωσή του από αυτά, την επανεξέταση εκ μέρους του πρώτου εξ ημών κατά τη διαδρομή προς το σχολείο των μαθημάτων του γιου μου __________  , την οποία κάνω υπό μορφή ερωτήσεων – παιχνιδιού, στη συνέχεια και αφού σχολάσουν αυτά και γυρίσουν στο σπίτι, τα διαβάζω, στη συνέχεια εξετάζω τον __________  για να καταλάβω αν έχει εμπεδώσει τα μαθήματά του και αφού ολοκληρωθεί η μελέτη τους, καθόμαστε μαζί στο δωμάτιο τους, παίζουμε, διαβάζουμε παραμύθια, τους μαγειρεύω βραδινό, τα κάνω μπάνιο και στο τέλος τα κοιμίζω στα κρεβάτια τους, ενώ τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε σε σχολικές ή εξωσχολικές εκδηλώσεις. Στο σημείο αυτό τονίζω πως ο πρώτος εξ ημών είμαι αυτός που πηγαίνω στο σχολείο τους για να ενημερωθώ για την πρόοδο τους, αντιθέτως με την μητέρα τους – αντίδικο, η οποία ξυπνάει το πρωί κατά τις 6, στη συνέχεια ετοιμάζεται και φεύγει για την εργασία της (εργάζεται στα __________  ), γυρίζει γύρω στις 4 στο σπίτι όπου είτε φτιάχνει καφέ, είτε φεύγει και πηγαίνει στο γυμναστήριο τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, και αφού τελειώσει από τα ανωτέρω πηγαίνει να παραλάβει τον μεν __________  από το σπίτι του συμμαθητή του που διαβάζει, τον δε __________  από τον παιδικό σταθμό και τα επιστρέφει στο σπίτι όπου στη συνέχει και τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο) βγαίνει έξω και γυρίζει αργά το βράδυ, περί ώρα 22:00 – 23:00 την Τρίτη και την Παρασκευή, το δε Σάββατο πηγαίνει για ψώνια και λείπει από το σπίτι τις ώρες 10:00 πμ. – 19:00 μ.μ.

Επαναλαμβάνω πως η αντίδικος δεν ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, δεν μαγειρεύει, δεν ασχολείται με την μελέτη και το διάβασμα των παιδιών μας, παρά μόνο αφιερώνει ελάχιστο από τον πολύτιμο χρόνο της για να παίξει μαζί τους, για τον λόγο δε αυτόν τα εν λόγω τέκνα μου έχουν παθολογική αγάπη σε εμένα λόγω της συνεχούς φροντίδας μου αλλά και της ανάλογης αγάπης που θρέφω εγώ σε αυτά.

Επιπλέον δύο ορόφους πάνω από το διαμέρισμα όπου διαμένω ο πρώτος εξ ημών, κατοικούμε ο δεύτερος και τρίτη εξ ημών, οι οποίοι είμαστε νεότατοι στην ηλικία, τυγχάνουμε δε συνταξιούχοι. Ο δε δεύτερος εξ ημών έχω λάβει πτυχίο ναυπηγικής, ενώ περαιτέρω έχω και δύο κόρες – αδελφές του πρώτου εξ ημών, καθεμία εκ των οποίων έχει από δυο τέκνα. Τόσο οι γονείς μου (δεύτερος και τρίτη εξ ημών) όσο και οι αδελφές μου με τις οικογένειές τους, είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος του πρώτου εξ ημών να φροντίσουν τα τέκνα μου, όπως άλλωστε συνέβαινε έως και σήμερα.

Επειδή η αντίδικος, ως προαναφέρθηκε, ήδη από την 28-03-2015, ημέρα Παρασκευή, μετοίκησε σε νέα μισθωμένη οικία, στη __________  – __________  , επί της οδού __________   αρ.__. Έκτοτε δε παρεμποδίζει και παρακωλύει την ελεύθερη επικοινωνία μου με τα ανήλικα τέκνα μου και δεν συνεργάζεται μαζί μου ως έχει εκ του Νόμου υποχρέωση.

Αναλυτικότερα, από την ημέρα που αποχώρησε από την οικία μας, έως και σήμερα, ήτοι τέσσερις ημέρες μετά, δεν επιτρέπει στον πρώτο εξ ημών να έχω καμία απολύτως επικοινωνία με τα τέκνα μου. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνήσουν μαζί μου τηλεφωνικά. Από το Σάββατο της ζητώ επίμονα να επικοινωνήσω με τα τέκνα μας, να βρεθώ για λίγο μαζί τους και εκείνη μου το αρνείται συνεχώς και με διάφορες προφάσεις ότι δήθεν τα παιδιά έχουν διάβασμα, σχολείο ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Παρά ταύτα ήταν Κυριακή 29-03-2015 η ημέρα που ζήτησα να δω τα παιδιά και να τα πάω σινεμά, αφού πρώτα είχαν τελειώσει το διάβασμά τους και γνωρίζοντας ότι δεν είχαν κάποια άλλη εξωσχολική δραστηριότητα κατά τη συγκεκριμένη ημέρα. Μου το αρνήθηκε ωστόσο ισχυριζόμενη ότι την Κυριακή το μεσημέρι θα τα πήγαινε στον κινηματογράφο με την επωνυμία «__________  » στο __________  προκειμένου να παρακολουθήσουν παράσταση Καραγκιόζη. Προσφέρθηκα να πάω και εγώ, έτσι ώστε να μπορέσω να δω τα τέκνα μου. Πράγματι το μεσημέρι της Κυριακής μετέβην στον εν λόγω κινηματογράφο και περίμενα να έρθει η αντίδικος με τον __________  και τον __________  αλλά ουδέποτε εμφανίστηκε.

Την Δευτέρα 30-03-2015 τηλεφώνησα στην αντίδικο περί τις 3:15 το μεσημέρι και της ζήτησα να δω τα παιδιά αλλά και πάλι μου το αρνήθηκε, λέγοντάς μου ότι δημιουργώ προβλήματα και παρεμποδίζω τα παιδιά από το διάβασμά τους. Μου ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι τα παιδιά θα τα βλέπω μόνο στα __________   είτε σε κάποιο παιδότοπο και με την προϋπόθεση πάντοτε να είναι εκείνη παρούσα, ενώ σε γραπτό της μήνυμα προς το κινητό μου ανέγραψε αυτολεξεί: «πρώτα θα μιλάμε μαζί και μετά θα τους ανακοινώνεις (εννοείται τα παιδιά) το οτιδήποτε». Σε έτερο γραπτό της μήνυμα την 31-03-2015 μου ανέφερε αυτολεξεί: «Μην ξεχνάς ότι έχω την επιμέλεια και βάσει νόμου δεν δικαιούσαι να τα βλέπεις». Σε ερώτησή μου γιατί να μην μπορώ να τα βλέπω στο σπίτι, μου απάντησε ότι η ψυχολόγος που επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια την συμβούλεψε πως δεν είναι φρόνιμο για τα παιδιά, καθώς τους επανέρχονται μνήμες από το πατρικό τους σπίτι, ενώ όσο λιγότερο βλέπουν τα παιδιά τον πατέρα τους τόσο καλύτερη θα είναι η προσαρμογή τους στη νέα τους οικία και τρόπο ζωής.

Αναγκασμένος συνεπώς από την ανωτέρω συμπεριφορά της αντιδίκου και προκειμένου να δω έστω και για λίγο τον μικρό __________, τον επισκέφθηκα στην προπόνηση καράτε που είχε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το παιδί ήταν τρομοκρατημένο και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Χάρηκε τόσο πολύ που με είδε, ώστε δεν έφευγε από την αγκαλιά μου. Σε σχετική ερώτησή μου γιατί δεν μου τηλεφώνησε, το παιδί μου απάντησε ότι η αντίδικος δεν επιτρέπει ούτε σε αυτόν ούτε και στον αδερφό του να μου τηλεφωνούν παρά το γεγονός ότι το ζητούν επίμονα. Την Τρίτη 31-03-2015 το πρωί, περίμενα έξω από το σπίτι προκειμένου να δω έστω και από μακριά τον μικρό __________  . Πράγματι, την ώρα που έφευγε για το σχολείο του τον χαιρέτησα μέσα από το αμάξι, ενώ ο μικρός έκλαιγε και με φώναζε να πάω κοντά του. Σήμερα δε ημέρα Τετάρτη 1-04-2015, έχοντας να δω και να μιλήσω στα ανήλικα τέκνα μου ήδη τέσσερις ολόκληρες ημέρες, περίμενα το πρωί για μία έτι φορά στο αυτοκίνητό μου προκειμένου να χαιρετήσω τα παιδιά την ώρα που έφευγαν για το σχολείο. Πράγματι περί ώρα 8:10 π.μ. αναχώρησε ο μεγάλος μας υιός __________  για το σχολείο του, συνοδευόμενος από μία γειτόνισσα η οποία έχει αναλάβει κατόπιν συνεννόησης της αντιδίκου μαζί της να πηγαινοφέρνει τα ανήλικα τέκνα μας στο σχολείο και να τα κρατάει μέχρι να επιστρέφετε εκείνη από την εργασία της. Πλησίασα το παιδί, το οποίο χάρηκε πάρα πολύ που με είδε, το πήρα αγκαλιά, το φίλησα και εν συνεχεία αποχώρησε για το σχολείο του. Μία ώρα περίπου αργότερα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την αντίδικο, με το οποίο με απείλησε λέγοντας ότι: «αν συνεχίσεις να την στήνεις έξω από το σπίτι δεν θα έχεις καλό τέλος».

Για τα ανωτέρω, ο πρώτος εξ ημών απέστειλα στην καθ’ ης την από 1-04-2015 εξώδικη δήλωσή μου, η οποία της επιδόθηκε την ίδια ημέρα, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 5072Β71-04-2015 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αθανασίας I. Λουμπαρδιά, με την οποία διαμαρτυρήθηκα εντόνως για την εν λόγω συμπεριφορά της, την κάλεσα όπως εφεξής επιτρέπει στα τέκνα μου να μου τηλεφωνούν οποτεδήποτε εκείνα το επιθυμούν, ενώ παράλληλα της ζήτησα να ανέχεται τις κλήσεις μου στο τηλέφωνό της προκειμένου να επικοινωνώ μαζί τους. Περαιτέρω, της δήλωσα ότι θα συνεχίσω όπως και πριν να συνεργάζομαι με τους δάσκαλους των ανήλικων τέκνων μας, το σχολείο τους και τον Σύλλογο Γονέων, προς ενημέρωση και προς βελτίωση της παιδείας τους. Θα εξακολουθώ να ασχολούμαι όπως και πριν με την μελέτη τους, κατά το χρονικό διάστημα της επικοινωνίας μου μαζί τους, ενώ θα παρακολουθώ αυτοπροσώπως την εξέλιξη της ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, τους παραδοσιακούς χορούς, τις ξένες γλώσσες, καθώς και τις οποιεσδήποτε μαθητικές εκδηλώσεις τους. Της τόνισα δε τι επιθυμώ να συμφωνηθεί ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των τέκνων μας και τις όποιες δικές της υποχρεώσεις, η ελάχιστη επικοινωνία μου με τα τέκνα μας, η οποία επιθυμώ ακόμη και στην ελάχιστη μορφή της να είναι υπεραυξημένη και φυσικά και με διανυκτερεύσεις των τέκνων μας στην οικία μου. Της έταξα δε προθεσμία 48 ωρών να συμφωνηθούν τα της επιμελείας των τέκνων μας και αναμένω την γόνιμη ανταπόκρισή της, ιδία και λόγω των επικείμενων μαθητικών διακοπών του Πάσχα 2015, οπότε και επιθυμώ την επικοινωνία των τέκνων μου με εμένα κατά το ήμισυ των εν λόγω διακοπών και οποτεδήποτε το επιλέξει εκείνη. Σε περίπτωση δε που συνεχίσει να παρακωλύει την επικοινωνία μου με τα ανήλικα τέκνα μας και δεν συνεργαστεί ως έχετε υποχρέωση, της γνωστοποίησα ότι θα προσφύγω στα ελληνικά Δικαστήρια και θα διεκδικήσω δικαστικώς την ανάθεση εις εμέ της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων μας, την οποία εξάλλου έχω εν τοις πράγμασι συνεχώς έως σήμερα, άλλως και όλως επικουρικώς, θα αιτηθώ την ανάθεση από κοινού εις εμέ και εις εκείνη της επιμέλειάς τους, καθόσον αποκλειστική μέριμνα και σκοπός μου είναι πάνω απ’ όλα η υγιής ψυχοσωματική ανάπτυξη και συνεχής διαπαιδαγώγηση των δύο τέκνων μας, χωρίς να αποστερηθούν αυτά το πατρικό ή/και το μητρικό πρότυπο και την υποστήριξη και συμπαράσταση των γονέων τους σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Απέστειλα δε ο πρώτος εξ ημών στην ψυχολόγο της αντιδίκου την κ. ________ __________  την από 1-04-2015 εξώδικη δήλωση – γνωστοποίησή μου, η οποία της επιδόθηκε την 2-04-2015, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 5073Β72-04-2015 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αθανασίας I. Λουμπαρδιά, με την οποία της επεσήμαινα ότι από την αποχώρηση της αντιδίκου από την οικία μας την 28-03-2015 έως και την σήμερον, δεν μου επιτρέπεται η τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία με τα τέκνα μου αναιτίως, με αποτέλεσμα να έχω καταστεί ζητιάνος της ματιάς τους και να τα αναζητώ σε πιθανούς χώρους δραστηριοτήτων τους, προσπαθώντας να μην απολέσουν την πατρική φιγούρα. Η δε καθ’ ης ισχυρίζεται πως η εν λόγω τακτική της αποτελεί προϊόν συμβουλευτικής υποστηρίξεώς της ψυχολόγου της, τακτική της για την οποία αναμένω τις τελικές θέσεις της εντός 48ωρου από τη σήμερον και τις οποίες εάν δεν διαφοροποιήσει προς όφελος των τέκνων μας, θα αιτηθώ σχετική συνδρομή από την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, αφού πλέον μονοδρομιακά θα οδηγηθώ σε αυτήν, ενώ επιπροσθέτως της εφιστούσα την προσοχή, διότι οιαδήποτε άστοχη ενέργεια από οπουδήποτε και αν προέρχεται, που θα εμποδίσει ή και θα επιβαρύνει την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη ή και υγεία των τέκνων μου, θα ελεγχθεί αρμοδίως, όποιος δε παρά το νόμο, παρακωλύσει τα δικαιώματα της προσηκούσης ενασκήσεως της γονικής μέριμνας του προσώπου τους από εμέ, θα βρεθεί αυτό στιγμής προ των ευθυνών του.

Περαιτέρω, ο πρώτος εξ’ ημών έλαβα την από 2-04-2015 εισαγγελική παραγγελία του κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Γεωργίου Α. Πέτρου, η οποία αφορά παράπονα για παρεμπόδιση επικοινωνίας του πρώτου εξ ημών με τα ανήλικα τέκνα μου και με την οποία αιτήθηκα να μου επιτρέπεται η ελεύθερη και ακώλυτη επικοινωνία μου με αυτά.

Επιπροσθέτως, την 21-03-2015 ο πρώτος εξ ημών υπέστη θύμα ενδοοικογενειακής βίας από την αντίδικο. Συγκεκριμένα, κατά την ημέρα εκείνη και περί ώρα 11:00 εντός της οικίας του πρώτου εξ ημών, η καθ’ ης ζήτησε από τα τέκνα μας να την ακολουθήσουν για να αγοράσει tablet στο πρώτο και παιχνίδια στο δεύτερο (προφανώς προετοιμάζοντας τα – κατά την τακτική που έχει επιλέξει να ακολουθήσει – για την μετοίκηση τους από την πατρογονική τους εστία). Τα τέκνα μας αρνήθηκαν να την ακολουθήσουμε το δε μεγάλο εξ αυτών της απάντησε με πρωτοφανή ωριμότητα και προφανώς προαισθανόμενο τί πρόκειται να ακολουθήσει «αν θέλω tablet θα χρησιμοποιήσω του μπαμπά, δεν θέλω παιχνίδια, θέλω να παίζω με τον μπαμπά», το δε μικρό ακολούθησε την άποψη του αδελφού του. Μόλις άκουσε τα ανωτέρω η καθ’ ης απευθυνόμενη στον πρώτο εξ ημών, μου είπε «θα δεις τι θα πάθεις, θα σου κάνω μήνυση και θα πας φυλακή». Επειδή τα ανωτέρω ειπώθηκαν ενώπιον των τέκνων μας, δεν τόλμησα ούτε να επιχειρηματολογήσω προς αποφυγή εντάσεως ενώπιον τους. Εν συνεχεία και αφού έπαιξα μαζί τους και φρόντισα για την καθημερινή τους διαπαιδαγώγηση κατά τις πάγιες συνήθειες μας, πήγαμε επίσκεψη στον δεύτερο και τρίτη εξ ημών, σε διαμέρισμα της αυτής πολυκατοικίας! Όταν ο πρώτος εξ ημών ενημέρωσα προς τούτο την αντίδικο, αυτή περί ώρα 13:30 σε τηλεφωνική μας επικοινωνία μου είπε αυτολεξεί: «Παλιοπούστη γιατί πήγες τα παιδιά μου στους αλήτες τους γονείς σου, Θα δεις τι θα πάθεις τώρα αμ,έσως θα σε χώσω φυλακή και δεν θα τα ζαναδείς». Για τον λόγο αυτό απέστειλα αυθημερόν, με φαξ, επιστολή στο αρμόδιο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1020/10796/1. Εν συνεχεία με κάλεσαν από το εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα και μου ζήτησαν να πάω να δώσω κατάθεση για το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα, όπως και έγινε.

Εκτός δε των ανωτέρω και προκειμένου η καθ’ ης να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την επικοινωνία του πρώτου εξ ημών με τα ανήλικα τέκνα μου, δεν άφησε το μεγαλύτερο υιό μας __________  να παρακολουθήσει τις προπονήσεις του καράτε που είχε την Τετάρτη 1­0-4-2015 και την Παρασκευή 3-04-2015, προκειμένου να μην μεταβώ εκεί και μπορέσω να δω έστω και για λίγο το παιδί μου.

Το δε Σάββατο 4-04-2015 και περί ώρα 09:28, η καθ’ ης απέστειλε μήνυμα στον πρώτο εξ ημών, στο οποίο ανέγραφε: «Αν έλα 5 παρά 10 να πάρεις τα παιδιά μέχρι τις 9:00. Μη μάθω όμως ότι με  κατηγόρησες ή στενοχώρησες τα παιδιά ή τους ασκείς ψυχολογική πίεση…». Την ίδια ημέρα και περί ώρα 13:04 ο πρώτος εξ ημών δέχτηκα μια εισερχόμενη κλήση στο κινητό μου, οπότε και η αντίδικος μου είπε ότι μπορεί να μου δώσει τα παιδιά από 16:50 αλλά θέλει όταν πάω να τα παραλάβει να της δώσω 200 ευρώ, καθώς πλήρωσε τον παιδικό σταθμό και δεν έχει αρκετά χρήματα, παρά το γεγονός ότι ήδη από την 1-04-­2015 είχα καταθέσει στο λογαριασμό της το ποσό των 600 ευρώ που της επιδικάστηκε ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα μου. Της ζήτησα να το σκεφτώ και να της απαντήσω. Λίγο αργότερα και περί ώρα 13:06 επικοινώνησα μαζί της και την ενημέρωσα ότι δεν έχω τα χρήματα και θα προσπαθήσω αν μπορώ να τα βρω από τρίτους. Περί ώρα 13:33 τηλεφώνησα στην καθ’ ης και την ενημέρωσα ότι δεν έχω τα χρήματα που ζητάει. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να της έδινα προκαταβολή της διατροφής του Μαΐου 2015 στις 8-04-2015 που θα πάρω το δώρο του Πάσχα. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι δεν την καλύπτει αυτό γιατί μετά δεν θα έχει λεφτά τον Μάιο. Εν συνεχεία περί ώρα 14:09 επικοινώνησε μαζί μου για να μου ανακοινώσει ότι δεν θα παραλάβω τελικά τα παιδιά επειδή τάχα έχουν να πάνε για ψώνια, κάτι το οποίο φυσικά δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση, αφού περί ώρα 16:50 που τηλεφώνησα στο σπίτι της καθ’ ης, τα παιδιά ήταν εκεί και δεν είχαν πάει πουθενά όλη μέρα. Στο τηλέφωνο απάντησε ο μεγάλος υιός μου ο __________ , ο οποίος με ρώτησε γιατί δεν είχα πάει να τους πάρω για να περάσουμε χρόνο μαζί. Είπε μάλιστα στη μητέρα του ότι: «ο μπαμπάς δεν είναι εκεί που μου είπες, είναι σπίτι και θα έρθει σε λίγο να μας πάρει». _Η αντίδικος τότε, μην έχοντας άλλη επιλογή συμφώνησε να έρθουν μαζί μου τα τέκνα μας μέχρι την 19:00.

Τα παιδιά για τις λίγες αυτές ώρες που ήμασταν μαζί ήταν πάρα πολύ χαρούμενα και έλαμπαν στην κυριολεξία από ευτυχία. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι έτρεξαν στο δωμάτιό τους για να δουν τι έχει αλλάξει σε αυτό. Είχα αγοράσει ορισμένα καινούρια παιχνίδια και τα παιδιά κατενθουσιάστηκαν. Παίξαμε όλοι μαζί με αυτά, ενώ ήρθαν στο σπίτι για να τα δουν και ο δεύτερος και τρίτη εξ ημών. Εν συνεχεία καθίσαμε να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένεια, ενώ μου ζήτησαν και τους έβαλα για το σπίτι το υπόλοιπο φαγητό που περίσσεψε. Κατά το χρόνο που ήμασταν μαζί ο __________  μου ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του ζητούσαν συνέχεια από την αντίδικο να μου τηλεφωνήσουν και να τα φέρει να με δουν, αλλά εκείνη αρνιόταν επίμονα και τους το απαγόρευε. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όλες αυτές τις μέρες ρωτούσε την καθ’ ης για ποιο λόγο δεν τα αφήνει να δουν και να τηλεφωνήσουν στον πρώτο εξ ημών και εκείνη δεν απαντούσε. Σε περαιτέρω ερώτηση του __________  γιατί δεν ξαναγίνονται οικογένεια με τον πατέρα τους, για μία έτι φορά η αντίδικος δεν απάντησε τίποτα.

Περί ώρα 19:00 επέστρεψα τα τέκνα μας στην οικία τους, επί της οδού __________   __ στην __________  – __________  , όπως είχα συμφωνήσει με την καθ’ ης. Της τηλεφώνησα και της ζήτησα να κατέβει στην είσοδο προκειμένου να παραλάβει τα παιδιά. Μου απάντησε ότι δεν μπορούσε, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν στο κομμωτήριο. Μου είπε ότι θα ειδοποιήσει την μητέρα της να έρθει να τα παραλάβει εκείνη. Στις αντιρρήσεις που προέβαλα, καθώς από εκείνη είχα παραλάβει τα ανήλικα τέκνα μας και σε εκείνη όφειλα να τα παραδώσω και για το λόγο αυτό θα έπαιρνα τα παιδιά στο σπίτι και όταν τελείωνε από το κομμωτήριο θα μπορούσε να έρθει να τα παραλάβει από την οικία μου, άρχισε να με απειλεί ότι θα μου κάνει μήνυση για αρπαγή ανηλίκων. Εν τέλει, όταν έφτασα στην οικία της, βρισκόταν εκεί η μητέρα της, η οποία και παρέλαβε τα παιδιά. Ο __________  ήταν φανερά στενοχωρημένος που θα με αποχωριζόταν, ο δε __________  δεν ήθελε να βγει από το αμάξι. Μου φώναζε συνεχώς «Μπαμπά μη με αφήνεις, πάρε με μαζί σου». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι επί πέντε λεπτά προσπαθούσα να τον πείσω) να βγει από το αμάξι και να ανέβει στο σπίτι με τη γιαγιά του. Αφού τελικά κατάφερα να τον πείσω να βγει και υποσχόμενος ότι θα τον ξαναδώ πολύ σύντομα, μετά από λίγο και περί ώρα 19:20 δέχτηκα τηλεφώνημα στο κινητό μου από τον μικρό ο οποίος έκλαιγε και μου επαναλάμβανε «Μπαμπά έλα να με πάρεις.»

Επειδή καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα πριν την 28-03­-2015, ήτοι πριν τη διάστασή μας με την αντίδικο και την μετοίκησή της σε νέα οικία, την επιμέλεια αμφότερων των ανηλίκων τέκνων μας την ασκούσαμε από κοινού ο πρώτος εξ ημών και η αντίδικος.

Επειδή είναι απαραίτητη για τα τέκνα μας η επικοινωνία τους με εμάς και κυρίως με τον πρώτο εξ ημών για την ψυχική τους υγεία, την ομαλή διαμόρφωση της προσωπικότητας τους και την ομαλή ψυχοσωματική τους διάπλαση, ανάπτυξη και διαπαιδαγώγησή τους. Έχω αποδείξει δε ο πρώτος εξ ημών όλα αυτά τα χρόνια ότι είμαι υποδειγματικός πατέρας των τέκνων μου που φροντίζω, στο μέτρο του δυνατοΌ, να μη τους λείπει τίποτα.

Επειδή τα ως άνω τέκνα μας είναι ηλικίας  9 ετών ο __________  και 5 ετών ο __________  πλέον σήμερα, κατά τη σύνταξη της παρούσης μου και κατά συνέπεια σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται για βρέφη που χρήζουν της ιδιάζουσας φροντίδας που χρήζουν τα βρέφη και επομένως δεν είναι επικίνδυνο για αυτά να διανυκτερεύσουν εκτός της οικίας της καθ’ ης, ενώ καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της επικοινωνίας μου με αυτά μπορούν να με συνδράμουν ο δεύτερος και τρίτη εξ ημών, οι οποίοι τυγχάνουμε ακμαιότατοι και υπεραγαπάμε τα εν λόγω ανήλικα τέκνα και οι οποίοι τους βοηθούσαμε και κατά το χρόνο που δεν είχε διασπαστεί η έγγαμη συμβίωσή του πρώτου εξ ημών με την αντίδικο.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να επικοινωνούμε με τα ως άνω ανήλικα τέκνα και κυρίως ο πρώτος εξ ημών ως ακολούθως:

 1. Κατά τους θερινές μήνες (ήτοι από 15 Ιουνίου μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά), κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως ώρα 23.00
 2. Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (ήτοι από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε τα σχολεία είναι ανοικτά) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18.00 έως και ώρα 21.00
 3. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής
 4. Κατά τις θερινές διακοπές ένα (1) μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο, από ώρα 10.00 της πρώτης ημέρας του αντίστοιχου μήνα μέχρι ώρα 21.00 της τελευταίας ημέρας, εκ περιτροπής κάθε έτος. Σημειώνεται ότι όταν η αντίδικος μητέρα θα κάνει διακοπές μαζί με τα παιδιά ένα (1) μήνα, ο οποίος θα είναι ο ανάλογος αντίστοιχος Ιούλιος ή Αύγουστος, τότε κατά το μήνα αυτό δεν θα ισχύει η επικοινωνία μας με τα τέκνα, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία 1), 2) και 3), παρά μόνο αν βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα εντός Αθηνών, μετά από επικοινωνία μας με την αντίδικο, οπότε η επικοινωνία μας με τα τέκνα θα λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στο στοιχείο 1 )
 5. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου και ώρα 10έως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 και από 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10 έως 6 Ιανουάριου και ώρα 21.00, εκ περιτροπής κάθε έτος και
 6. Κατά τις εορτές του Πάσχα από Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00, εκ περιτροπής κάθε έτος, αρχής γενομένης το επόμενο Πάσχα από τη Μ. Δευτέρα. Σημειώνεται ότι όταν η αντίδικος μητέρα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα έχει τα παιδιά την αντίστοιχη εβδομάδα, που δεν θα τα παίρνουμε εμείς, τότε κατά την εβδομάδα αυτή δεν θα ισχύει η επικοινωνία μιας με τα τέκνα, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία 1), 2) και 3).

Τόπος παράδοσης και παραλαβής των τέκνων κατά την επικοινωνία μας με αυτά θα είναι ο τόπος κατοικίας της αντιδίκου, ήτοι η __________  – __________  , οδός __________  , αρ. __.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εάν η επικοινωνία μας με τα τέκνα συμπίπτει με τις ώρες παρακολούθησης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, τότε δεσμεύομαι τόσο ο πρώτος εξ ημών όσο και ο δεύτερος και τρίτη εξ ημών ότι θα τα πηγαίνουμε και θα τα παραλαμβάνουμε από τον αντίστοιχο τόπο των εν λόγω δραστηριοτήτων τους.

Δ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1513 παρ. 1 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 στις περιπτώσεις διάστασης, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο με ανάθεση τους στον ένα από τους δύο γονείς λαμβάνοντας υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του. Η απόφαση αυτή κατά το άρθρο 1511 παρ. 2 πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, όπως αυτό το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες, με σεβάσμιό της ισότητας μεταξύ των γονέων, ενώ κατά την παρ 3 του ιδίου άρθρου πρέπει να ζητείται και συνεκτιμάται η γνώμη του τέκνου ανάλογα με την ωριμότητα του, πριν από κάθε απόφαση. Η ωριμότητα αυτή χρησιμοποιείται με την έννοια της ικανότητας του τέκνου να αντιληφθεί το συμφέρον του, ενώ η σχετική κρίση του Δικαστηρίου σχηματίζεται από την ελεύθερη κρίση των αποδείξεων χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση (ΑΠ 180 , 242 και 284 έτους 1986 ΕλΔ 27 σελ. 496 , 1287 , 1288) Μόνη η ηλικία δεν αποδεικνύει την ωριμότητα του τέκνου ούτε σαν δίδαγμα της κοινής πείρας (Α.Π. 180/1986 ο.π). Μόνοι οι λόγοι διαστάσεως και χωρισμού των γονέων ή η σχετική υπαιτιότητα του ενός δεν μπορούν να ληφθούν ως κριτήρια για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας, στην οποία κατά το άρθρο 1510 αρ. 1 ΑΚ περιλαμβάνεται και η επιμέλεια, εκτός αν έχουν δημιουργήσει μόνιμη κατάσταση η οποία επηρεάζει το συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον αυτό αποτελεί αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο που αντλεί το δικαστήριο από την κοινωνική πείρα, την κοινή συνείδηση της κοινότητας με αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια και μέτρα (ΑΠ 770/1986). Το περιεχόμενο της έννοιας του επεξηγείται από διάφορες αρχές , όπως η διαρκής παραμονή του ανηλίκου με ένα πρόσωπο, η αρμοδία σχέσεων των γονέων, ο ψυχολογικός σύνδεσμος του ανηλίκου με έναν από τους γονείς ενώ είναι ανεπαρκής ο περιορισμός σε στοιχεία όπως η παροχή περισσότερου ή λιγότερου χρόνου ή ανέσεων.

Επειδή στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται συνθετικά υπόψη από το δικαστήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του παιδιού ανήκουν οι δεσμοί με τους γονείς και ειδικότερα με ποιον από τους δύο γονείς έχει μεγαλύτερο και σταθερότερο ψυχικό σύνδεσμο το τέκνο. Επίσης ο ελεύθερος χρόνος που μπορεί να διαθέτει ο κάθε γονέας για το παιδί του σε συνδυασμό με την ποιότητα της επαφή που μπορεί να προσφέρει στον ανήλικο. Τέλος στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί το συμφέρον του τέκνου περιλαμβάνεται και η στάθμιση των πνευματικών και διαπαιδαγωγικών ικανοτήτων των γονέων και ο καθορισμός του ποιος από τους δύο γονείς διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες να διαβλέψει τις ικανότητες και της προσωπικές κλίσεις του τέκνου και να τις ενισχύσει και κατευθύνει σωστά προς το συμφέρον του. Τα ίδια ως άνω κριτήρια προσμετρούνται και υπολογίζονται για την ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Επειδή μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης μου με την αντίδικο, ο πρώτος εξ ημών δεν δημιουργώ κανένα απολύτως πρόβλημα στην ενάσκηση της επιμέλειας των ως ανωτέρω τέκνων μας από την καθ’ ης αλλά αντιθέτως επιζητώ αυτήν και αποβλέπω στην σταθερή σύνδεση την ψυχική των τέκνων μας με την μητέρα τους για να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί ομαλά η ψυχοδιανοητική τους ανάπτυξη, η δε εν λόγω συμπεριφορά μου υποδηλεί την ύπαρξη ικανότητας μου προς ορθή διαπαιδαγώγηση των τέκνων μας.

Επειδή ο πρώτος εξ ημών έχω δηλώσει επανηλλειμένως στην καθ’ ης ότι έχω την διάθεση να συνεργαστώ μαζί της, μέσω ενός γόνιμου, εποικοδομητικού και ήρεμου διαλόγου, προκειμένου να έχουν τα τέκνα μας μια υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη και μια ομαλή μετάβαση στην δύσκολη περίοδο της εφηβείας τους που επίκειται. Της έχω ζητήσει δε όπως φροντίσει για την ακώλυτη επικοινωνία των τέκνων μας τόσο με εμένα όσο και με τους παππούδες τους, διαβεβαιώνοντάς την πως θα προβώ σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δύο ανήλικα τέκνα μας, να δεχθούν την απόφασή της περί λύσεως του γάμου μας, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για την ψυχική τους υγεία, εξηγώντας τους παράλληλα πως μια τέτοια απόφαση ουδεμία επιρροή ή/και συνέπεια θα επιφέρει στις σχέσεις του πρώτου εξ ημών με εκείνα, καθώς θα στέκομαι πάντοτε δίπλα τους, αρωγός τους ψυχολογικά και με κάθε δυνατό τρόπο, δείχνοντάς τους την αμέριστη συμπαράστασή μου σε κάθε πρόβλημα που θα τα απασχολεί, με απεριόριστη προς εκείνα αγάπη, φροντίδα και με πρόθεση από κοινού επίλυσης οιουδήποτε ζητήματος που θα τα προβληματίζει σε οποιονδήποτε τομέα της ανήλικης και ενήλικης αργότερα ζωής τους, ώστε να αποβεί ορθή και εποικοδομητική η ανάπτυξή τους και να μην γίνει αισθητή σε αυτά η έλλειψη του πατρικού τους προτύπου σε κάθε έκφανση της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής.

Επειδή σε κάθε περίπτωση έχω ο πρώτος εξ ημών τη δυνατότητα να φροντίσω και να περιποιηθώ τα τέκνα μας δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση έχω την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια των γονέων μου δεύτερου και τρίτης εξ ημών, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε είμαστε σε θέση να φροντίσουμε σε κάθε περίπτωση τα ανήλικα τέκνα.

Επειδή είναι απαραίτητη για τα εν λόγω ανήλικα τέκνα η επικοινωνία τους με εμάς για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους και την ομαλή ψυχοδιανοητική τους ανάπτυξη.

Επειδή η αντίδικος αντί να φροντίσει όπως εξασφαλίσει μια ακώλυτη, ελεύθερη και χωρίς προβλήματα επικοινωνία μου με τα ανήλικα τέκνα και την αποφυγή κάθε προσπάθειας διαβολής και υποτίμησής της παρουσίας και της αξίας μας ενώπιον τους και απομακρύνσεώς μας από αυτά, αντιθέτως παρακωλύει την επικοινωνία μας με εκείνα και δεν συνεργάζεται ως έχει εκ του Νόμου υποχρέωση.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να ρυθμισθεί η επικοινωνία μας με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα καθώς δεν αποστερεί μόνο την επικοινωνία τους με εμάς αλλά απειλείται άμεσος κίνδυνος για την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και υγεία.

Επειδή περαιτέρω πρέπει να εκδοθεί από το Δικαστήριο Σας Προσωρινή Διαταγή, δυνάμει της οποίας και έως την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως μου να ρυθμιστεί και να διαταχθεί η επικοινωνία του πρώτου εξ ημών με τα ως άνω ανήλικα τέκνα μου, εν όψει και της επερχόμενης εορτής του Πάστα 2015 ως εξής:

 1. Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (ήτοι από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε τα σχολεία είναι ανοικτά) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18.00 έως και ώρα 21.00
 2. Κατά τους θερινές μήνες (ήτοι από 15 Ιουνίου μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά), κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως ώρα 23.00
 3. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής
 4. Κατά την εορτή του Πάσχα 2015 από Μ. Δευτέρα και ώρα
 5. έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00
 6. Κατά τις θερινές διακοπές 2015 ένα (Ί) μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο, από ώρα 10.00 της πρώτης ημέρας του αντίστοιχου μήνα μέχρι ώρα 21.00 της τελευταίας η αέρας, εκ περιτροπής κάθε έτος αργής γενομένης από 1η Ιουλίου 2015. Όταν η αντίδικος μητέρα θα κάνει διακοπές μαζί με τα παιδιά ένα (1) μήνα, ο οποίος θα είναι ο ανάλογος αντίστοιχος Ιούλιος ή Αύγουστος, τότε κατά το μήνα αυτό δεν θα ισχύει η επικοινωνία μου με τα τέκνα, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία 1), 2) και 3), παρά μόνο αν βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα εντός Αθηνών, μετά από επικοινωνία μου με την αντίδικο, οπότε η επικοινωνία μου με τα τέκνα θα λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στο στοιχείο 1).

Επειδή πρέπει να απειληθεί προσωπική κράτηση τριών μηνών και πρόστιμο 2.000 Ευρώ κατά της αντιδίκου για κάθε παραβίαση της εν λόγω δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί επί της παρούσης αιτήσεως μου.

Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη, αληθής και παραδεκτή.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΑΜΕ

1.Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας εις άπαντα αυτής τα αιτήματα.

2.Να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας μας με τα ανήλικα τέκνα ως εξής:

 • Κατά τους θερινές μήνες (ήτοι από 15 Ιουνίου μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά), κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως ώρα 23.00
 • Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (ήτοι από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε τα σχολεία είναι ανοικτά) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18.00 έως και ώρα 21.00
 • Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής
 • Κατά τις θερινές διακοπές ένα (1) μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο, από ώρα 10 της πρώτης ημέρας του αντίστοιχου μήνα μέχρι ώρα 21.00 της τελευταίας ημέρας, εκ περιτροπής κάθε έτος αρχής γενομένης από 1η Ιουλίου 2015. Όταν η αντίδικος μητέρα θα κάνει διακοπές μαζί με τα παιδιά ένα (1) μήνα, ο οποίος θα είναι ο ανάλογος αντίστοιχος Ιούλιος ή Αύγουστος, τότε κατά το μήνα αυτό δεν θα ισχύει η επικοινωνία μας με τα τέκνα, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία 1), 2) και 3), παρά μόνο αν βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα εντός Αθηνών, μετά από επικοινωνία μας με την αντίδικο, οπότε η επικοινωνία μας με τα τέκνα θα λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στο στοιχείο 1)
 • Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου και ώρα 10 έως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 και από 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10 έως 6 Ιανουάριου και ώρα 21.00, εκ περιτροπής κάθε έτος αρχής γενομένης από 31η Δεκεμβρίου 2013 και
 • Κατά τις εορτές του Πάσχα από Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00, εκ περιτροπής κάθε έτος, αρχής γενομένης το Πάσχα του έτους 2015 από τη Μ. Δευτέρα ενώ όταν η αντίδικος μητέρα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα έχει τα παιδιά την αντίστοιχη εβδομάδα, που δεν θα τα παίρνουμε εμείς, τότε κατά την εβδομάδα αυτή δεν θα ισχύει η επικοινωνία μας με τα τέκνα μας , όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία 1), 2) και 3).

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εάν η επικοινωνία μας με τα τέκνα συμπίπτει με τις ώρες παρακολούθησης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους τότε η μεταφορά τους σε αυτές και η παραλαβή τους από αυτές θα γίνεται από εμάς.

Τόπος παράδοσης και παραλαβής των τέκνων κατά την επικοινωνία μου με αυτά θα είναι ο τόπος κατοικίας της αντιδίκου, ήτοι η __________  – __________  , οδός __________  , αρ. __.

3/  Να εκδοθεί από το Δικαστήριο Σας προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας και έως την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως, να ρυθμιστεί και να διαταχθεί η επικοινωνία του πρώτου εξ ημών με τα ως άνω ανήλικα τέκνα μου, εν όψει και της επερχόμενης εορτής του Πάσχα ως εξής:

 • Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (ήτοι από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε τα σχολεία είναι ανοικτά) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18.00 έως και ώρα 21.00
 • Κατά τους θερινές μήνες (ήτοι από 15 Ιουνίου μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά), κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως ώρα 23.00
 • Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής
 • Κατά την εορτή του Πάσχα 2015 από Μ. Δευτέρα και ώρα 10

έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00

 • Κατά τις θερινές διακοπές 2015 ένα (1) μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο, από ώρα 10.00 της πρώτης ημέρας του αντίστοιχου» μήνα μέχρι ώρα 21.00 της τελευταίας ημέρας, εκ περιτροπής κάθε έτος αρχής γενομένης από 1η Ιουλίου 2015. Όταν η αντίδικος μητέρα θα κάνει διακοπές μαζί με τα παιδιά ένα (1) μήνα, ο οποίος θα είναι ο ανάλογος αντίστοιχος Ιούλιος ή Αύγουστος, τότε κατά το μήνα αυτό δεν θα ισχύει η επικοινωνία μου με τα τέκνα, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία 1), 2) και 3), παρά μόνο αν βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα εντός Αθηνών, μετά από επικοινωνία μου με την αντίδικο, οπότε η επικοινωνία μου με τα τέκνα θα λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στο στοιχείο 1).

4) Να απειληθεί σε βάρος της αντιδίκου χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000 €) ευρώ και προσωπική κράτηση τριών (3) μηνών για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί.

5) Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας.

Αθήνα, 6-04-2015
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 40826/2015
Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου : 4249 / 2015

Στην Αθήνα και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου, σήμερα την 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:21 εμφανίστηκε στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ο / η δικηγόρος

(ΔΣΑ / 35780)ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και κατέθεσε το παραπάνω δικόγραφο ΑΙΤΗΣΗΣ.

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία