fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      Ερήμην καταδικατική

Αριθμός 14457/05

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Toυ Β Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημοσία συνεδρία της 16/9/2005

Σύνθεση: Μπέμπα Αλεξάνδρα Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μαργαρίτα Νικάκη Πλημ/κης, Προσφιλίδου Μαρία Πλημ/κης, Κρεωνίδου Φωτεινή Αντιεισαγγελέας (κωλύεται ο Εισαγγελέας), Κωνσταντοπούλου Μαρία Γραμματέας Δικ. Υπάλληλος.

Κατηγορουμένοι: 1) __________  ___________ του ________, κάτοικος  _________  οδός _________  ___ απών παρίσταται δια πληρεξούσιου
2) ________  _________ του _________, κάτοικος _________ , οδός __________   ___, απούσα
3) ________  _________ του _________, κάτοικος _________ , οδός __________   ___, απούσα

Πράξη: Καταδολίευση δανειστών

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στη σημερινή Δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού

Η Πρόεδρος εκφώνησε τα·  ονόματα του κατηγορουμένου των οποίων δεν  παρουσιάστηκαν.

Εδώ διαβάσθηκε το από 30/6/05 αποδεικτικός κλητεύσεως προς την 2η και 3η κατηγορουμένη της Δικ. Εισαγ. Πρωτοδ. Θες. Μαρίας Παπαδοπούλου καθώς και η υπ’αριθμ 103/05 αναβλητική απόφαση του Τριμ. Πλημ Θεσσαλονικής.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο __________  ____________ του __________ και δήλωσε ότι είναι πολιτικώς ενάγων    στη δίκη αυτή κατά των παραπάνω κατηγορουμένων για ηθική βλάβη, που έπαθε από το αδίκημα και ότι ζητεί να του καταβάλλουν  οι κατήγορουμενοι ποσό 44 ευρώ για χρηματική του ικανοποίηση και την δικαστική δαπάνη του για την δίκη αυτή και διόρισε πληρεξούσιο του τον παρόντα δικηγόρο Οικονομάκη Χρήστο, δικηγόρο Πειραιά (ΑΜ 2517).

Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση.

Η Εισαγγελέας πήρε το λόγο και απάγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα που κοινοποιήθηκε στον  κατηγορούμενο και είπε ότι για την υπόθεση αυτή κάλεσε τους μάρτυρες που αναφέρονται κάτω από το κατηγορητήριο.

Η Πρόεδρος  φώναξε τα ονόματα των μαρτύρων αυτών, των οποίων παρουσιάσθηκε ο 1ος μάρτυρας. Ο πρώτος μάρτυρας- πολιτικώς ενάγων όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για την ταυτότητα του απάντησε ότι ονομάζεται ________  ___________ του __________   κατοικεί στη ________ και είναι  Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλά τους κατηγορουμένους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Επομένως δεν ορκίστηκε στο ιερό ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όταν εξετάστηκε κατέθεσε τα εξής:

Το 2000 είχαμε συνεργασία με τους κατηγορουμένους. Είχαν 2 καταστήματα με ρούχα στην ________ και ________ με την επωνυμία __________ ΑΕ. Η συνεργασία μας ήταν ύψους 120.000.000 δρχ. Στα 75.000.000 που μας χρωστούν συμπεριλαμβάνεται το πόσο των 14.000.000 δρχ ΦΠΑ.

Το Νοέμβριο του 2000 μας τα χρωστούσαν. Η οφειλή είχε δημιουργηθεί πριν, συνεχίσαμε επαφές και οι κατηγορούμενοι υποσχόταν ότι θα δώσουν χρήματα καθώς και τη διαχείριση του μαγαζιού. Μετά χάσαμε επαφή και εξαφανίστηκαν οι κατηγορούμενοι. Το Μάιο του 2000 πήγα στον δικηγόρο, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. Καταλάβαμε ότι μας κορόιδευαν. Είχαν αλλάξει τη μορφή της εταιρείας τους. Οι κατηγορούμενοι είπαν ότι δεν μας γνώριζαν και δεν ήθελαν καμία επαφή μαζί μας.

Αυτό έγινε το Μάιο του 2002, άλλαξαν τους τίτλους των καταστημάτων. Η δεύτερη εταιρεία πούλησε υψηλό τίμημα σε άλλη εταιρεία. Από την _________ έγινε μεταβίβαση στην εταιρεία ________. Η __________ πούλησε  την αξία των καταστημάτων σε κάποια άλλη εταιρεία. Την εποχή που συζητούσαμε το 2001 έγινε η μεταβίβαση, η αλλαγή της επωνυμίας. Οι κατηγορούμενοι δεν μας υπέβαλαν κανένα ποσό. Δεν είχαν άλλο περιουσιακό στοιχείο. Κάποια προσωπικά περιουσιακά στοιχεία υπήρχαν.  Αυτή η αλλαγή επωνυμίας έγινε για να μη εξοφλήσουν τους προμηθευτές. Είμαι σίγουρος ότι χρωστούσαν και σε άλλους προμηθευτές. Τα ίδια πρόσωπα ήταν στην εταιρεία. Μόνο η επωνυμία άλλαξε.

Η αξία των εμπορευμάτων της  __________  δεν είχε τόση αξία όσο η άυλη αξία των καταστημάτων. Υπήρχε αξία για να μας εξοφλήσουν. Ο δικός μας τζίρος ήταν 15.000.000 ευρώ ενώ των κατηγορουμένων ήταν 300.000 -600.000 ευρώ. Το μίσθωμα ήταν 1.500 ευρώ. Θα μπορούσε να αξιοποιήσω το κατάστημα αν δεν άλλαζε η επωνυμία. Είχε γίνει παρόμοια διαδικασία σε άλλη περίπτωση δηλαδή αναγκαστική διαχείριση.

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γιανναρέλης Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ 2419) πήρε τον λόγο και ζήτησε να παρασταθεί δια εξουσιοδοτήσεως.

Στο σημείο αυτό ανεγνώσθει η από 15 19/2005 υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 του 1ου κατηγορούμενου.

Ο Εισαγγελέας αφού πήρε το λόγο, πρότεινε να γίνει δεκτή η παράσταση δια εξουσιοδοτήσεως του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου πήρε τον λόγο και πάλι και ζήτησε την παραδοχή της παράστασης δια εξουσιοδοτήσεως του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο σε διάσκεψη έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέας κατάρτισε την ταυτάριθμη απόφασή του, την οποία η Πρόεδρος δημοσίευσε. Η απόφαση αυτή έχει ως εξής:

Από τη διάταξη του άρθρου 340 παρ 8 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από το άρθρο 2η παρ 1 Ν. 3160/03 προκύπτει ότι επιτρέπεται να εκπροσωπείται  ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωση του. Επομένως σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί, πρέπει να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου δια του παραπάνω συνηγόρου υπερασπίσεως του. Δεδομένου ότι στην παρούσα δίκη κατηγορείται για πλημμέλημα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας απουσία κατηγορουμένων. 1) _________  ________ του _________, 2) __________  _________ του ________, 3) ____________  _______________ του _____________, κάτοικου _________.

ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση της Εισαγγελέα.

ΔΕΧΕΤΑΙ την παράσταση δια εξουσιοδοτήσεως. Του πρώτου ενάγων _________  __________.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε δημόσια, στην Θεσσαλονίκη, στις 16/9/05.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(συνέχεια κατάθεσης του μάρτυρα)

Από 29/8/00 και νωρίτερα είχαμε συνεργασία με την ____________. Δεν έχω δει το καταστατικό της εταιρείας. Δεν γνωρίζω αν ο πρώτος κατηγορούμενος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν ο ιδιοκτήτης και οι τρεις κατηγορούμενοι, ήτοι στην εταιρεία. Η δεύτερη κατηγορούμενη ήταν πελάτισσα  μας και αυτήν γνώριζα εγώ. Δεν γνώριζα άλλου.

Στο σημείο αυτό διαβάσθηκαν τα εξής έγγραφα:

1)Το αριθ. ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ 8168/6-9-00

2)Η από 19/10/02 έναρξη εργασιών ΔΥΟ ΦΑΕ της εταιρίας   __________.

3)Τα αριθ. Από  62-96/00 τιμολόγια της ___________.

4) Προσωρινώς αναλυτικά καθολικά της __________ και ____________

5) ΤΟ άρθρο ΦΕΚ 1328/21-2-00

6) ΦΑΞ message της __________ με ημερομηνία 30/4/2002

7) Το αριθμ ΦΕΚ 1532/13-3-2001

8) Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου ΔΟΥ ΦΑΕ με ημερομηνία 19/10/2000 της ________.

9) Συγκεντρωτικό δελτίο της ___________ με ημ 9-5-02

10) Συγκεντρωτικό δελτίο της ___________ με ημ 10-5-02

11) Η υπ’αριθμ 12960/2000 διαταγή πληρωμής Πρωτοδικείου Αθηνών.

12) Η υπ’αριθμ 8001/2004, απόφαση Μον. Πρωτοδ. Αθηνών (διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

13)το αριθ. 3174/3-6-09 ΦΕΚ

 

Η Πρόεδρος ρώτησε τοv Εισαγγελέα και τον πολιπκώς ενάγοντα αν θέλουν να κάνουν κάποια συμπληρωματική εξέταση ή εξήγηση και όταν αυτοί απάντησαν αρνητικά κήρυξε το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας πήρε και πάλι τον λόγο και αφού ανάπτυξε την κατηγορία πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι.

Ο πληρεξούσιος του πολιπκώς ενάγοντος ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι  κατηγορούμενοι και να επιδικαστεί ανάλογη αποζημίωση για την ηβική βλάβη του παθόντα πελάτη του.

Μετά από αυτά το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε την ταυτάριθμη απόφαση του την οποία η Πρόεδρος αμέσως δημοσίευσε. Η απόφαση αυτή είναι η εξής:

 

 Σκεπτικό

Επειδή από τη με χρονολογία 30/6/05 στη δικογραφία αποδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενες κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα για εμφανισθεί στο Δικαστήριο από και συγχρόνως τους γνωστοποιήθηκε κατάλογος

των μαρτύρων κατηγορίας που κλήτευσε η Εισαγγελέας (άρθρο 326 Κ.Ποιν. Δ).

Επομένως εφ’όσν δεν παρουσιάσθηκαν οι κατηγορούμενες πρέπει να θεωρηθεί ότι δικάζεται σαν ήταν παρούσες (αρθρο 304 3 Κ. Ποιν. Δ.)

Επειδή από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, τη μαρτυρία του μάρτυρα κατηγορίας, που εξετάστηκε ανώμοτι στο ακροατήριο σε συνδυασμό και από την υπόλοιπη συζήτηση της υποθέσεως,αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν πράξη που τους αποδίδεται με το κατηγορητήριο.


Διατακτικό

Δικάζει απουσία των κατηγορουμένων 1) __________  ________ του _______ κάτοικος ________, ο οποίος παρίστανται δια πληρεξουσίου Δικηγόρου Μιχαήλ Γιανναρέλη (ΑΜ 2414), 2) ______  _______ του ________ κάτοικου __________ και 3) __________  __________ του ________ κατοίκου ____________.

Κηρύσσει τους κατηγορούμενους ένοχους του ότι:

Στη Θεσσαλονίκη, στις 29-8-00, ενώ ήταν οφειλέτες με πρόθεση ματαίωσαν ολικά την ικανοποίηση δανειστή τους, απαλλοτριώνονται χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό της στοιχείο κατασκευάζοντας ψεύτικες δικαιοπραξίες.

Ειδικότερα, με την ιδιότητα τους οι νόμιμοι εκπρόσωποι και μέλη του ΔΣ της εταιρίας __________ η οποία  εδρεύει στη _______ στην οδό ________  _______ και έχει ως αντικείμενο την εμπορία των ενδυμάτων, ενώ ήταν οφειλέτης προς την εταιρεία ________ η οποία εδρεύει στο __________  από αγορά εμπορευμάτων αξίας ποσού 218.997,23 ευρω, για να αποφύγω την πληρωμή της οφειλής της, συνέστησαν μια δεύτερη ομοειδή εταιρία και δη την ________ η οποία εδρεύει στη ______ στην οδό _______ η οποία καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ 8168/6-9-00 στην οποία ακολούθως και μεταβίβασαν εικονικά εκτός των άλλων και με σειρά τιμολογίων με αριθμ. Από 62 εώς 96/00 και αντίστοιχα δελτία αποστολής, όλα τα εμπορεύματα της εταιρίας (έτοιμα ενδύματα) ___________ ΑΕ ενώ συνέχισαν να εκμεταλλεύονται της ίδιας χώρας λιανικής πώλησης ενδυμάτων και τα καταστήματα στο όνομα της άνω εταιρίας.

Με τον τρόπο αυτό ματαίωσαν την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού από την εταιρία, η οποία έλαβε γνώση δια των εκπροσώπων τους, της μεταβίβασης την 10-5-02.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη
16/9/05

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Επιμέτρηση  της ποινής.

 Ύστερα από την  πιο πάνω απόφαση έγινε συζήτηση για τη ποινή που πρέπει να εφαρμόζεται τις απαιτήσεις του  πολιτικώς ενάγοντος.

Η Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών του κάθε κατηγορούμενου.

Ο πληρεξούσιος του πολιτικώς ενάγοντος ζήτησε την επιδίκαση αναλόγου ποσού αποζημιώσεως για ηθική βλάβη υπέρ του πελάτου του.

Ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου ζήτησε το ελάχιστο της ποινής.

Μετά το δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με παρουσία και της Γραμματέας κατάρτισε την ταυτάριθμη απόφασή του την οποία η Πρόεδρος αμέσως δημοσίευσε. Η απόφαση αυτή είναι η εξής:

Σκεπτικό

Επειδή η πράξη  για την  οποία κηρύχτηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι  προβλέπεται και  τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα  397 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με τα άρθρα 1,14, 26, 27, 45, 51, 53, 79 του ΠΚ.

Επειδή το Δικαστήριο για την επιμέτρηση τ ης  ποινής που θα εφαρμοσθεί σύμφωνα με το Διατακτικό, μέσα στα όρια που διαγράφονται με τα παραπάνω άρθρα λαμβάνει υπόψη αφ’ ενός την βαρύτητα του εγκλήματος που τελέσθηκε και, αφ’ ετέρου την προσωπικότητα των κατηγορουμένων.  Για την εκτίμηση της προσωπικότητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει α) στην βλάβη που επήλθε από τ Ο…. έγκλημά…. και τον κίνδυνο που προκλήθηκε απ’ αυτό… β) στην φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου, που συνόδευσαν την προπαρασκευή και την τέλεση και γ) στην ένταση του δόλου των υπαιτίων. Για την εκτίμηση της προσωπικότητας των κατηγορουμένων το Δικαστήριο αποβλέπει, ενδεικτικά στο βαθμό της εγκληματικής διάθεσης των ενόχων που εκδηλώθηκε την πράξη τους και για  την ακριβή διάγνωση αυτής . α) στα αίτια από τα οποία ορμήθηκε προς τέλεση του  εγκλήματος  την αφορμή που δόθηκε  και το σκοπό τον οποίο επεδίωξαν β) στο χαρακτήρα αυτών και το βαθμό της ανάπτυξης τους  γ) στις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον προηγούμενο βίο τους και και δ) στην κατά και μετά την  πράξη διαγωγή αυτών ενδεικτικά, δε στην μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία, για ανόρθωση των συνεπειών της πράξεως. Για την επιμέτρηση χρηματικής ποινής λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικοί όροι τόσο τ ου  κατηγορουμένου όσο και των σε βάρος αυτών μελών της οικογένειας τους. Εξάλλου η πολιτική αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή για το ποσό των 44 ευρώ το οποίο κρίνει το Δικαστήριο ότι είναι ανάλογο προς την ηθική βλάβη που έχει υποστεί αυτός το αδίκημα.

 

Διατακτικό

Καταδικάζει τους κατηγορούμενους που κηρύχθηκαν ένοχοι σε φυλάκιση 10 μηνών του καθενός.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση του πολιτικώς ενάγοντος για αποζημίωση λόγω ηθικής  βλάβης

Υποχρεώνει τον παραπάνω καταδικασθέντα να καταβάλλει στον αιτούντα  και με προσωπική κράτηση 44 Ευρώ έκαστος ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από το αδίκημα, με το νόμιμο τόκο από σήμερα μέχρι την εξόφληση, καθώς και 200 Ευρώ που ορίζει ως αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου.

Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως.

Το Δικαστήριο άκουσε τον Εισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να μετατραπεί η ποινή και να καθορισθεί η κάθε μέρα φυλακίσεως σε 4,4 ευρώ, τον συνήγορο του 1ου κατηγορουμένου που ζήτησε να μετατραπεί  η ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο.

Μετά το δικαστήριο σε μυστική σύσκεψη που έγινε στην έδρα με παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε την ταυτάριθμη απόφαση του, την οποία ο Πρόεδρος αμέσως δημοσίευσε. Η απόφαση αυτή είναι η εξης:

ΕΠΕΙΔΗ από την έρευνα του χαρακτήρα των καταδικασθέντων και τις υπόλοιπες περιστάεις το Δικαστήριο κρίνει ότι η χρηματική ποινή αρκεί για να αποτρέψει από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων. Συντρέχει, επομένως περίπτωση μετατροπής της παραπάνω ποινής σε χρηματική και πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς όρους των καταδικασθέντων η κάθε ημέρα φυλακίσεως να υπολογισθέι προς 4,40 ευρώ.

Μετατρέπει την παραπάνω ποινή φυλακίσεως σε χρηματική και καθορίζει για κάθε μέρα φυλακίσεως το ποσό των 4,40 ευρώ για τον κάθε κατηγορούμενο.

Αποφαίνεται η έφεση που τυχόν ασκηθεί από τους κατηγορούμενους να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.

Θεσσαλονίκη 16-9-2005

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία