fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                Καταδικάστικη χωρίς Πολιτική αγωγή  Μετατρέπει (αντιμωλία)
Αριθμός 23216/04

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

 

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ: Βλάχος Δημοσθένης Πλημμελειοδικής, Αντεισαγγελέας (διότι ο Εισαγ¬γελέας Πλημ/κών κωλύεται), Κατσιμίχα Παρασκευή

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: __________  __________  του ________ κάτοικος _________ ΠΑΡΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ: Παράβαση Νόμου για επιταγές (αρ. 79Ν. 5960/33) κατά συρροη

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, ο.Πλημ/κης εκφώνησε το όνομα του κατ/νου ο οποίος αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από τον Πλημ/κη σχετικά με την ταυτότητα του κ.λ.π., είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Οικονομάκη Χρήστο (ΑΗ) 002517.

Ο Πλημ/κης συνέστησε στον κατ/νο να πρόσεξει την εναντίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιοσδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα  κατηγορίας, το όνομα των οποίων εκφώνησε ο Πλημ/δικης και ο οποίος βρέθηκε παρών.

Ο Πλημ/κης ζήτησε κατόπιν από τον κατ/νο γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία κατηγορείται και ταυτόχρονα του κατέστησε γνωστό ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Ο κατ/νος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν.

Ο Πλημ/κης   εκφώνησε το όνομα  του  μάρτυρα  κατηγορίας και υπερασπίσεως που έχει  κληθεί, ο οποίος ήταν παρών.

Στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 350 Κ,Ποιν.Δ. οι λοιποί μάρτυρες παρέμεινε. Ο πρώτος μάρτυρας ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του Πλημ/κη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται   _________  __________ γεννήθηκε  στην  __________  και κατοικεί στον  ________ , Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος γνωρίζει απλώς τον κατ/νο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 Κ.Π.Δ. επί – του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Έχει προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημιά. Πρόκειται για 2 επιταγές ενώ διευκόλυνα τον _______  ________ ο  οποίο ς λειτούργησε με το όνομα του γιου του Νικόλαου. Μου έδωσε μέρος από την οφειλή του με επιταγές του κ. ________. Άλλες επιταγές τις σφράγισα σε αλλές και δεν είναι η τράπεζα δικαιούχος, εγώ είμαι.

Στο σημείο αυτό προτάσεις Εισαγγελέως εντολή Πλημ/κου αναγκάστηκαν

  • Η έκθεση προφορικής μηνύσεως
  • Φωτοτυπίες επιταγών (2)
  • Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης 8/40 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αριθμός 1327
  • Πρώτη επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης 8/40 εξ’αδιαιρέτου ακινήτου για δεινέργεια πλειστηριασμού αριθμός 1333 .
  • Α’ Επαναληπτική περίληψη εκ της υπ’αρ 850/21-6-2001 Έκθεσης Αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών πραγμάτων του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικειου Ευσταθίου Ε. Αναγνωστοπούλου.
  • Η μήνυση του _______ ________ κατά τον ________
  • Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου αριθμός 28816.
  • Η υπ’αριθ 413/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Περαιτέρω ο Πλημ/κης ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξητης αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας στην οποία δόθηκε ο λόγος αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος κατ’εξακολούθηση.

Ο συνήγορος του κατ/νου αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

Ο κατ/νος ρωτήθηκε από τον Πλημ/κη εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπισή του και απάντησε αρνητικά. Κατόπιν τούτων ο Πλημ/κης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Ο Πλημ/κης στη συνέχεια, με τη παρουσία και της  Γραμματέα, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 23216/04 απόφασή του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τη κατάθεση του  μάρτυρα  κατηγορίας και ‘ υπερασπίσεως, που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατ/νου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι ο κατ/νος έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου _________  _________ του ________.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι: στην Αθήνα την 31-10-2001 εξέδωσε με πρόθεση επιταγή, που δεν πληρώθηκαν στον κομιστή γιατί δεν είχε τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής και πιο συγκεκριμένα τις επιταγές με αριθμό 1531944-7 κ 75707720 για να πληρωθούν από την  __________  Τράπεζα και την __________ Τράπεζα αντίστοιχα για δραχμές 1.750.000 και 750.000 αντίστοιχα σε διαταγή «εμού του ιδίου» που περιήλθαν με οπισθογραφήσεις στην εγκαλούσα _______  και ΣΙΑ ΕΕ.

Και αφού παρουσιάστηκαν την 31/10/2001 στην πληρώτρια Τράπεζα δεν πληρώθηκαν γιατί δεν υπήρχε αντίκρισμα.

Μετά την απαγγελία της πιο πάνω αποφάσεως.

Αφού ακούσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατ/νου που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως  8 μηνών που πρέπει  να μετατραπεί προς 440 ευρώ την ημέρα, και χρηματική ποινή 500 ευρώ του συνηγόρου του κατ/νου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής μετατροπής καθώς και το ελάχιστο όριο της ποινής κατά συγχώνευση.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατ/νος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ 1,  27παρ.1           Π.Κ. και άρθρ.79 Ν.5960/1933 σε συνδ. με άρθρ.1 Ν.Δ.337/69, ως αντικ με άρθρ.1 ΝΔ 1325/l972 και άρθρο 4 1 Ν2408/96 και αρθρ 94 1 ΠΚ.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ενός υπόψη του την βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατ/νος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατ/νου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό. Το Δικαστήριο οδηγήθηκε ατην κρίση αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμησή του που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία. Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος τις περιστάσεις (τόπος χρόνος τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση του κατ/νου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, το σκοπό που ο κατ/νος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πρόξεωςαλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατ/νου και των μελών της οικογένειας του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 8 μηνών
και χρηματική ποινή 500 ευρώ  καθώς και στα έξοδα της δίκης 29 ευρώ

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου έλαβε το λόγο  και ζήτησε  να αποσταλεί η εκτέλεση της κοινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε βάρος του πελάτη του, για μια τριετία.

Ο Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο εάν έχει έως τώρα καταδικαστεί άλλη φορά και έλαβε αρνητική απάντηση.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της κοινής φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του  κατηγορουμένου για μία τριετία

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεις, με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πλημ/κης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ατό την έρευνα τον περιστάσεων κάτω από τις οποίες τελέστηκε η πράξη και ιδίως από τα αίτια του την προκάλεσαν,. τον προηγούμενο βίο και τον χαρακτήρα του κατηγορούμενου,  ότι σήμερα δεν έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι αναγκαία έτσι ώστε να τον αποτρέψει ατό το να τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις. Πρέπει συνεπώς δεδομένου ότι συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι όροι τον διατάξεων των άρθρων 99-100 του ΠΚ να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε εις βάρος του κατηγορουμένου για μία τριετία.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ AYTOΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλάκισης των 8 μηνών για μια τριετία.

 Ο Πλημμελειοδίκης τέλος κατέστησε γνωστούς στον  κατηγορούμενο τους όρους με τους οποίους του χορηγήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, που του έχει επιβληθεί.

Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδοταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και  δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

ΑΘΗΝΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

Ο ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                                                       Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ