fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

1082/2014 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 646402)
(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Καταδολίευση δανειστών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Χρόνος τελέσεως της πράξης επί μεταβιβάσεως ακινήτου. Μεταγραφή της συμβάσεως. Εγκληση και προθεσμία Προβολής της. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Εσφαλμένους η απόφαση δέχθηκε ως χρόνο τελέσεως της πράξεως το χρόνο συντάξεως των ‘**’ συμβολαίων, αντί για το χρόνο μεταγραφής τους, ο οποίος είναι και ο χρόνος τελέσεως του αδικήματος. Αναφορά στο σκεπτικό μόνο ότι τα συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα. Εκπρόθεσμη έγκληση, ήτοι μετά την πάροδο τριμήνου από τον εσφαλμένως προσδιορισθέντα χρόνο τελέσεως της πράξεως, άνευ αιτιολογήσεως του χρόνου που έλαβε γνώση η εγκαλούσα για την τέλεση της πράξεως. Αναιρεί την υπ’ αριθ. 498/2014 απόφαση του Τριμ. Εφ. Αθηνών για τους ως άνω λόγους.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1082/2014
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Γεωργέλλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Βασιλάκη, Χρυσούλα Παρασκευά – Εισηγήτρια, Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου και Αρτεμίσια Παναγιώτου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Οκτωβρίου 2014, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων – κατηγορουμένων: 1) ………. του ….. . και 2) ………. του ……., κατοίκων ….., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Κοκκονό, περί αναιρέσεως της 498/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες – κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1610/5-3-2014 αίτησή τους, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 287/2014.

Αφού άκουσε

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναίρεσης,

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 397 παρ. 1 του Π.Κ. ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή χρηματική ποινή αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή, σύμφωνα με άλλη διάταξη. Απαλλοτρίωση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του ως άνω νόμου είναι κάθε νομική διάθεση με την οποία αποχωρίζεται ο οφειλέτης τα περιουσιακά του στοιχεία, χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, εφόσον με τη διάθεση αυτή αποκλείεται ή ματαιώνεται η δυνατότητα του δανειστή προς ικανοποίηση της απαιτήσεως του. Ο αποχωρισμός αυτός και η μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου επί εκποιήσεως ακινήτου, επέρχεται από την μεταγραφή της συμβάσεως (άρθρα 1033, 1192 αρ.1, 1198 του ΑΚ), στο χρόνο της οποίας τοποθετείται και ο χρόνος τελέσεως του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών, αφότου το μεταβιβασθέν καθίσταται νομικώς απρόσιτο στην αναγκαστική εκτέλεση και όχι στο χρόνο καταρτίσεως της μεταβιβαστικής συμβάσεως, με μόνη την οποία δεν αποξενώνεται ο οφειλέτης του περιουσιακού του στοιχείου, αφού ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί από αυτό ολικά ή μερικά με την επιβολή επ’ αυτού αναγκαστικής εκτελέσεως (ΑΠ 2672/2008), ενώ κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 397 του ΠΚ η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμέτοχους της. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, συνάγεται ότι η απόφαση επί εγκλήματος διωκομένου κατ’ έγκληση, εφόσον η τελευταία αυτή υποβλήθηκε μετά παρέλευση τριμήνου από την τέλεση του, πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούμενος σε έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμέτοχους αυτής.

Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδρύονται οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως (ΑΠ 1813/2011, ΑΠ 1565/2009). Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Αθηνών, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του κήρυξε ενόχους τους αναιρεσείοντες για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών και τους επέβαλε ποινή φυλακίσεως 12 μηνών στον πρώτο και 6 μηνών στη δεύτερη, η οποία (καταδολίευση) κατά τις παραδοχές της αποφάσεως τελέστηκε την 8-3-2007, όταν ο πρώτος κατηγορούμενος-αναιρεσείων, όντας οφειλέτης μεταβίβασε μετά υπ’ αριθμ. …/7-3-2007 και …/8-3­2007 συμβόλαιο των Συμ/φων Αίγιου και την ψιλή κυριότητα των διαλαμβανομένων σ’ αυτά ακινήτων, στην μητέρα του, δεύτερη των αναιρεσειόντων. Δέχθηκε δηλ. η προσβαλλόμενη απόφαση, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρου 397 παρ. 1 του ΠΚ, ως χρόνο τελέσεως την ημερομηνία συντάξεως του υπ’ αριθμ. …/8-3-2007 μεταβιβαστικού συμβολαίου, χωρίς να αναφέρεται σ’ αυτό, ούτε στο προηγηθέν υπ’ αριθμ. ,,./7-3- 2007 τοιούτο, ο χρόνος μεταγραφής τους, που είναι και ο χρόνος τελέσεως του αδικήματος, για το οποίο καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες, σύμφωνα μετά αναφερόμενα στη νομική σκέψη. Στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται μόνο “ότι τα συμβόλαια αυτά μεταγράφηκαν νόμιμα”.

Περαιτέρω από την παραδεκτή επισκόπηση της υποβληθείσας από την ποθούσα εταιρία με την επωνυμία “…………………. ” έγκλησης, προκύπτει ότι αυτή υποβλήθηκε την 26-6-2007, δηλ. μετά την πάροδο τριμήνου από τον -εσφαλμένως προσδιορισθέντα- χρόνο τέλεσης της πράξεως δηλ. από τον χρόνο σύνταξης του υπ’ αριθμ. …/2007 συμβολαίου. Όμως, ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως περιέχεται αιτιολογία που να αναφέρεται στο χρόνο κατά τον οποίο η εγκαλούσα έλαβε γνώση για την εν λόγω πράξη και για το πρόσωπο που την τέλεσε. Έτσι όμως η απόφαση στερείται της απαιτούμενης στο ζήτημα αυτό ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και επομένως ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως με τον οποία πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς το σημείο αυτό, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος κατά το άρθρο 511 ΚΠΔ λόγος για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, είναι βάσιμοι και πρέπει, κατά παραδοχή τους, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση η υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την με αριθμό 498/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Και

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2014.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 4 Νοεμβρίου 2014.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρ.Κ.

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία