fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 303/2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ    ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Συνεδρίαση της 26-3-2012

 

Σύνθεση του Δικαστηρίου:          Μελά Ελισάβετ Πλημμελειοδίκης, Ζαρουκλή Βασιλική (διότι ο Εισαγγελέας Πλειμ/κων κωλύεται)

Κατηγορούμενοι: 1)_________   ___________  του _________  κάτοικος _________.

2) ________   ___________  του _________  κάτοικος _________.

3) ________   ___________  του _________  κάτοικος _________.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, η  Πλημμελειοδίκης εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων εκ των οποίων εμφάνίστηκε ο _______   ________.

Από το 21-2-2012 αποδεικτικής επίδοσης Γ’ του δικαστικού του επιμελήτη Θεοφιλόπουλο Απόστολο προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος _______    __________ του ________ και κλήθηκαν εμπρόθεσμα για να εμφανισθούμ στον παρόν Δικαστήριο και εφοσων δεν εμανίσθηκαν πρέπει να δικαστούν σαν να ήταν παρόντες.

Η Πλημμελειοδίκης συνέστησε στο γ κατηγορούμενο να προσέξει την εναντίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον  πλη­ροφόρησε ότι έχει  το δικαίωμα να αντιτάξει  πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του  και να υποβάλλει  τις παρατηρήσεις  μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιοσδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητή­ριο μάρτυρες κατηγορίας, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πλημμελειοδίκης και από τους οποίους βρέθηκε ο πρώτος παρών.

Η Πλημμελειοδίκης ζήτησε κατόπιν από τους  κατηγορούμενους γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία κατηγορειται  και ταυτόχρονα του  κατέστησε γνωστό ότι η απολογία θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο  κατηγορούμενος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν  και δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυρα υπερασπίσεως.

Η Πλημμελειοδίκης εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που έχουν κλητευθεί, οι οποίοι ήταν παρόντες.

Στη συνέχεια αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 350 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι λοιποί μάρτυρες, παρέμεινε ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις της Πλημμελειοδίκη, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________   _________ γεννήθηκε στην ________ και κατοικεί στην ________, επαγγέλματος Υπάλληλος ΙΚΑ, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Οι κατηγορούμενοι οφείλουν όλο το ποσό. Στο σημείο αυτό κατόπιν πρότασης της Εισαγγελίας και εντολής της Προέδρου αναγνώστηκαν τα εξης:

1)έγγραφα που αφορούν αντίστοιχα της 7η, 8η , 9η
2)τα υπ’αρ 12135/8-101-09 και 1338/16-11-09 ΦΕΚ

«Όταν δεν έχει πολιτική αγωγή»
Στη συνέχεια προσήλθε ο επόμενος μάρτυρας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά, αποκρίθηκε ότι ονομά­ζεται ________  ________ γεννήθηκε _________  στην _______ το 1974 και  κατοικεί _________, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δν συγγενεύει με αυτόν, επομένως ορκίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:
Τον _______  ________ τον γνωρίζω από το 1994. Είναι φορτεχνικός, είχαμε τα λογιστικά της εταιρίας _______.  Τον ______ ως λογιστή τον έβαλαν στο Δ.Σ ως απλό μέλος.

Ο κατηγορούμενος _______    ________ απολογούμενος είπε:
Εγώ ήμουν τυπικό μέλος, Έφυγα τον Μαιο του 2010. Δεν ήμουν ενεργό μέλος στο Δ.Σ. Ήμουν απλά ένας φοροτεχνικός, επιδεικνύω επιταγές που έχω σφραγίσει εγώ.

Περαιτέρω η. Πλημ/κης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνισθεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας στην  οποία  δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί  κατηγορούμενος ________   ______και  _______  ______  ______ένοχος και  ο κατηγορούμενος _______  _______ αθώος .
Ο κατηγορούμενος  αφού έλαβε τον λόγο ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του:
Ο κατηγορούμενος  ρωτήθηκε  από τον  Πλημ/κη εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπιση του και απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν τούτων η  Πλημ/κης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.
Η Πλημ/κης στη συνέχεια με την παρουσία και της. Γραμματέα, κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 303/12 απόφασή του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγ/νου και την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης, προέκυψε και το Δικαστήριο, πείσθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν τελέσει τις  πράξεις που του αποδίδονται με το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι, ο δε γ’ κατηγορούμενος ότι δεν έχει τελέσει τις πράξεις που του αποδίδονται με το κατηγορητήριο. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι μετά με αρ. 12135/8-10-09 και 13338/16-9-09 ΦΕΚ η _________ ΑΒΕΕ και όπως αργότερα μετονομάστηκε σε _________ ΑΒΕΕ εξουσιοδότησε με το μεν πρώτο τους δύο πρώτους κατηγορούμενους, με το δεύτερο τον πρώτο κατ/νο να δεσμεύει την εταιρία σε κάθε πράξη και συναλλαγή της και έναντι των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Αποδείχθηκε ακόμη ότι ο τρίτος κατηγορούμενος ήταν μεν τυπικά μέλος του Δ.Σ της ανωτέρω εταιρίας, όμως στην πραγματικότητα δεν συμμετείχε  στη διαχείριση αυτής, αλλά ήταν απλά ο έμμισθος λογιστης της επιχείρησης συντάσσοντας και τους σχετικούς ισολογισμούς της. Κατά συνέπεια πρέπει να κηρυχθεί αθώος ο γ’ κατηγορούμενος  για τις πράξεις της μη απόδοση στο ΙΚΑ εργοδοτικών και εργατικών εισφορών βαρύνουσες την ανωτέρω εταιρία. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι οι α και β κατηγορούμενοι την 25/02/2011 στην Αθήνα όντας Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ανωτέρω εταιρίας κατά τη χρονική περίοδο 9/09 μέχρι 6/10 μολονότι απασχόλησαν στην επιχείρηση τους προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και όφειλαν να καταβάλουν στο ΙΚΑ εργοδοτικές εισφορές ύψους 77.664,75 ευρώ και παρακράτησαν από τους εργαζομένους και εργατικές εισφορές ύψους 38.832, 38 ευρώ προκειμένου να τις αποδώσουν στο ΙΚΑ, αυτοί δεν τις κατέβαλαν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο είχε παρασχεθεί και εργασία και για το λόγο αυτό πρεπει να κηρυχθούν ένοχοι.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει απόντων των κατηγορουμένων

1) ________   ______

2) _______   ______ παρόντα τον κατ/νο ______   _______

Α) κηρύσσει ένοχους τους κατηγορουμένους _______  _______ και _______   _______.

Στην  Αθήνα  την 25/2/11  τυγχάνοντας εργοδότες της επιχείρησης με την επωνυμία _________  μαζί με τους ως ανωτέρω κατηγορουμέ­νους και έχοντας απασχολήσει κατά την χρονική περίοδο από  9/09 έως 6/10 στην επιχείρηση του αυτή προσωπικό με σχέση εξαρτημένης με αμοιβή εργασίας, που ασφαλίζονταν στο ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όφειλε για την ασφάλιση του άνω προσωπικού να καταβάλει στο ΙΚΑ τις κατωτέρω εισφορές ,11649713 έχουν μέχρι το τέλος του επομένου μήνα, μέσα στον οποίο είχε παρασχεθεί η εργασία,, υπέπεσε στις κατωτέρω αξιόποινες πράξεις:

  1. Έχοντας νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών το ίδιο ασφαλιστικών εισφο­ρών (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ) ποσού 77664,75 ευρώ κατέβαλε αυτές στον άνω Οργανισμό μέσα στον μήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν απαιτητές και
  2. Έχοντας παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην επιχείρηση του (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ), ποσού 38832,38 ευρώ με σκοπό να τις αποδώσει αυτές στον Οργανισμό δεν τις κατέ­βαλε σ’ αυτόν μέσα στον μήνα κατά τον οποίο έγιναν απαιτητές κατέστη γι’ αυτές τιμωρητέος για υπεξαίρεση

Για την μη καταβολή των εισφορών συντάχθηκε η με αριθμό    Α537/10   ΠΕΕ.
Στην εν λόγω ΠΕΕ.αναγράφονται (25) μισθωτοί με ύψος αποδοχών  2644405,65 ευρώ.

Β) Κηρύσσει αθώος τον κατηγορούμενο του ότι αυτόν ως άνω τούτο και χρόνο τελέσει την υπο στοιχεία (Α) πράξη

Μετά την απαγγελία της αποφάσεως.
Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος των α’, β’ κατηγορουμένων που κηρυχθήκανε  ένοχοι  ποινή φυλακίσεως δύο ετών και χρηματική ποινή (10.000) ευρώ για κάθε πράξη στον καθένα που πρέπει να μετατραπεί προς 10 ευρώ ευρώ την ημέρα και να επιβληθεί συνολική ποινή  κατηγορούμενο φυλάκιση τριών ετών και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ.

 

ΣΚΕΦTΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκάν  ένοχοι οι κατηγορούμενοι. προβλέπεται και τιμω­ρείται από τις διατάξεις των  άρθρων 1 {} 1,2 ΑΝ 86/67 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 ΝΔ 1160/72.

To Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που οι κατηγορούμενοι έχουν τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα των  κατηγορουμένων.. , κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος tου  η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προ­ξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας των κατηγορουμένων.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας των  κατηγορουμένων, τα αίτια που τους ώθησαν να τελέσουν  το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, το σκοπό που οι  κατηγορούμενοι  επιδίωξαν      το χαρακτήρα τους και το βαθμό της αναπτύξεώς τους τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο τους καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή.   Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους των κατηγορουμένων και των μελών της οικογένειας τους.

Εξάλλου, από την έρευνα του χαρακτήρα των κατηγορουμένων   και από τις λοιπές περιστάσεις το  Δικαστήριο κρίνει ότι η μετατροπή της για να τους αποτρέψει από το να τελέσουν άλλες αξιόποινες πράξεις. Συντρέχει, επομένως, νόμιμη περίπτωση να μετατραπεί η παρακάτω αναφερόμενη σε χρηματική ποινή.

Πρέπει, ως εκ τούτου, ενόψει και των εν γένει οικονομικών όρων  κατηγορουμένη  να υπολο­γιστεί η κάθε ημέρα φυλακίσεως προς δέκα ευρώ που τους επιβλήθηκε.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει τους α’ β’ κατηγορούμενους σε φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε πράξη, τον καθένα

Επιβάλει σε κάθε κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τριών ετών που αποτελείται από την μια την ως άνω ίσων ποινών.

Επιβάλλει σε κάθε κατηγορούμενο συνολική χρηματική ποινή 15.000 ευρώ που αποτελείται από την μία των ως άνω ίσων ποινών καθώς και στα έξοδα της δίκη 80 ευρώ εισπρακτέα και εισπρακτέα και με προσωπική τους κράτηση.

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλακίσεως των τριών ετών στον καθένα, σε χρηματική ποινή και καθορίζει το ποσό για την κάθε ημέρα φυλακίσεως σε 10 ευρώ.

Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον γ’    κατηγο­ρούμενο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του 26/3/2012

H   Πλημμελειοδίκης                                                  H Γραμματέας