fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός: 10859/2010

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε’ Τριμελές Πλημ/των)

Δημόσια συνεδρίαση της 9-12-2010 (σε συνέχεια της από 3-12-2010)

 

ΔΙΚΑΣΤΕΣ:
Μεντζελοπούλου Παρασκευή Προεδρεύουσα Εφέτης, Μουζάκη Αναστασία, Ευδαίμονος Μέξα Μαρία Εφέτες, Παπακώστα Ολυμπία Αντιεισαγγελέας Εφετών, Καλάτση Σοφία Γραμματέας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ:

 • _________ ________  του ________  κάτοικος   _________  ΠΑΡΩΝ
 • _________ ________  του ________  κάτοικος   _________  ΠΑΡΩΝ
 • _________ ________  του ________  κάτοικος   _________  ΠΑΡΩΝ (εκπροσωπούμενος από συνήγορο)
 • _________ ________  του ________  κάτοικος   _________  ΠΑΡΩΝ (εκπροσωπούμενος από συνήγορο)
 • _________ ________  του ________  κάτοικος   _________  ΠΑΡΩΝ

 

ΠΡΑΞΕΙΣ:
Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η συνεδρίαση, έγινε δημόσια, στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Ο επιμελητής του ακροατηρίου, με εντολή του Προέδρου, εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων και βρέθηκαν παρόντες ο 1ος, 2ος, και 5ος εξ’αυτών.

Η Πρόεδρος τους ρώτησε για τα στοιχεία τους και αυτοί με την σειρά τους απάντησαν ότι ονομάζονται όπως παραπάνω σημειώνεται και ότι έχουν διορίσει ως συνηγόρους         τους για να τους υπερασπιστούν τους παρόντες δικηγόρους:Αριστέα Κωτσάλου, Σωτήρη Παγώνα και Χρήστο Οικονομάκη οι οποίοι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους.

Στο σημείο αυτό ο δικηγόρος Χρήστος Οικονομάκης, δήλωσε ότι παρίσταται ως πληρεξούσιος των κατηγορουμένων _________   __________ και  ____________  ____________, σύμφωνα με από 8-12-2010 εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες αναγνώστηκαν.

Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκαν οι _________  ________  και   ___________  ___________ και δήλωσαν ότι παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, για χρηματική ικανοποίηση 30 ευρώ με επιφύλαξη από τον κάθε κατηγορούμενο και διορίζουν συνήγορο τους την δικήγορο Ασημίνα Σκιντζόγλου- Λάλα η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό της.

Η εισαγγελέας, άφου έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο είπε ότι: Συνεισάγεται η προκειμένη δικογραφία κατά το άρθρο 145ΚΠΔ προκειμένου το Δικαστήριο να διαταξει την συμπλήρωση της υπ΄αρ 60532,6049 Α και 63180/09 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ως προς το διατακτικό της ανωτέρω αποφάσεως με την διάταξη ότι οι εφέσεις που θα ασκηθούν να έχουν ανασταλτική δύναμη όπως προκύπτει από την σημείωση του προεδρεύοντος επί του κατηγορητηρίου του ανωτέρω δικαστηρίου και υπογράφεται υπ’αυτού.

Στο σημείο αυτό, οι συνήγοροι υπερασπίσεως του 1ου και 2ου των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν τον λόγο από την Πρόεδρο, δήλωσαν ότι υποβάλουν ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος, τις οποιες ανέπτυξαν προφορικά, κατέθεσαν δε και γραπτά και έχουν ως εξής:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ΓΙΑ ΠΛΗΜ/ΤΑ) ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Δικάσιμος 3-12-2010)

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ κατ’ αρθ. 321 Κ.Π.Δ

Υποβαλλόμενη εκ μέρους του κατηγορουμένου ________  ________    του ________  , κατοίκου ________  , οδός ________   αρ.__, δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου του Κωτσάλου Αριστέας.

Επαναφέρω νόμιμα, καθόσον έχει προβληθεί και ως λόγος εφέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου σας, την ένσταση μου περί ακυρότητας του υπ’αρίθ. 110.883/20- 3-2008 κλητηρίου Θεσπίσματος του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών το οποίο μου επιδόθηκε με το οποίο καλούμαι ενώπιον σας ως υπαίτιος του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη.

Η παρακάτω ένστασή μου, υποβλήθηκε και ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, πλήν όμως απερρίφθη με ανεπαρκή, κατά την άποψή μου αιτιολογία και δη με την αιτιολογία ότι το κλητήριο θέσπισμα « …περιέχει όλα τα στοιχεία που επιβάλει ο νόμος και ορθώς περιέχει τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει…» επικαλούμενη την ερμηνεία του άρθρου 321 Κ.Π.Δ. Μπουρόπουλου σελ. 437, την οποία και συνυποβάλλουμε με την παρούσα και από την οποία ουδεμία προκύπτει ότι η περιεχόμενη σε αυτό ερμηνεία του ως άνω άρθρου ούτε αναφέρεται, ούτε αντιμετωπίζει τα ουσιώδη νομικά θέματα που ανέπτυξα με την υποβληθείσα ένστασή μου.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 321 ΚΠΔ παρ.1 εδ.α στοιχ.δ το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει: «… δ) τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει».

Το κλητήριο θέσπισμα, με ποινή ακυρότητας, εκτός των άλλων, πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια και ακρίβεια την πράξη, για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος, δηλαδή πρέπει να περιέχει σαφή και ακριβή καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνιστούν και πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως αυτό τυποποιείται στο νόμο, ώστε να είναι σε θέση ο κατηγορούμενος να λάβει επακριβώς και λεπτομερώς γνώση της αποδιδομένης σε αυτόν κατηγορίας (δικαίωμα πληροφόρησης ) ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσει ανάλογα την υπεράσπιση του. Οι αποδιδόμενες κατηγορίες δεν πρέπει να περιγράφονται αορίστως και ασαφώς, ούτε και να επαναλαμβάνουν το γράμμα του νόμου.

Ακριβής κατά το νόμο, είναι ο καθορισμός της πράξης, όταν στο κλητήριο θέσπισμα εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα όλα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συιγκροτούν τα  στοιχεία τόσο της αντικειμενικής όσο και της, υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος.

Περαιτέρω , κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ «όποιος επιφέρει από αμέλεια τον θάνατο άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών».

Κατά δε την διάταξη του άρθρου 28 Π.Κ. «από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν».

Κατά την διάταξη του άρθρου 15 Π.Κ. «όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί· να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη-αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, ευθέως προκύπτει, ότι, για την θεμελίωση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί, αφενός μεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούμενη, κατά αντικειμενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, ενεργώντας κάτω από τις ίδιες πραγματικές καταστάσεις, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές την κοινή πείρα, τη λογική κατ τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, αφ ετέρου δε, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο, σέ κάθε περίπτωση πρέπει να τελεί σε αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο με την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αμέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην μη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε μία παράλειψη.                                                                                        –

Όταν όμως η αμέλεια δεν συνίσταται απλώς σε ορισμένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε, για τη θεμελίωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ,

Αναγκαία προϋπόθεση της εφαρμογής της διατάξεως αυτής είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νομικής (και όχι ηθικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος, για την επέλευση του οποίου ο νόμος απειλεί ορισμένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή, η οποία δημιουργείται, μόνον για τον εμφανιζόμενο ενώπιον της έννομης τάξης, ως έχοντα θέση εγγυητή της ασφάλειας του έννομου αγαθού, το οποίο προσβάλλεται με την επέλευση του αποτελέσματος που πρέπει να αποτραπεί, συνιστά πρόσθετο στοιχείο του εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, πηγάζει δε από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων, που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υπόχρεου ή από σύμβαση ή από ορισμένη συμπεριφορά του υπαιτίου, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληματικού αποτελέσματος.

Στην περίπτωση αυτή, για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη, σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα 15, 28 και 302 παρ.1 του ΠΚ,-εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρ. 321 § 1 του ΚΠΔ άλλων στοιχείων, πρέπει επί πλέον να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προσδιορίζεται η ιδιαίτερη νομικό υποχρέωση του υπαίτιου να ενεργήσει, και σε περίπτωση που αυτά πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου να προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός.

Η υποχρέωση να περιέχει τα πρόσθετα αυτά στοιχεία το κλητήριο θέσπισμα, επιβάλλεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 εδαφ. α’ της ΕΣΔΑ, και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, το οποίο ορίζει, ότι, το δικαίωμα της λεπτομερούς πληροφόρησης, εμπεριέχει και τη γνώση του επιτακτικού κανόνα δικαίου, από τον οποίο υποκειμενικώς και αντικειμενικώς, απορρέει η υποχρέωσή του να ενεργήσει^ Αν δεν περιέχονται στο κλητήριο θέσπισμα και τα πρόσθετα αυτά στοιχεία, που απαιτούνται νια τη θεμελίωση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη. μολονότι ο κατηγορούμενος  είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει, τότε το κλητήριο θέσπισμα και συνακόλουθα η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, είναι άκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 321  4 του ΚΠΔ.

 1. Το υπό κρίση κλητήριο θέσπισμα αναφέρει:

« Οι ________   ________,  ________  ________  , ________  ________,   ________  ________  , ________  ________  στην περιοχή _________, την 16/1/2004, από αμέλεια τους δηλ. από έλλειψη της προσοχής που όφειλαν από τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλλουν επέφεραν το θάνατο άλλου, χωρίς να προβλέψουν από την πράξη τους το παραχθέν αξιόποινο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα τυγχάνοντας ο πρώτος ________   ________   εκπρόσωπος της εταιρείας «________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ως εργολάβος εκτελούσε το έργο «________  » σε οικόπεδο των οδών ________  και ________  γωνία, ο δεύτερος ________   ________  πολιτικός μηχανικός, επικεφαλής του εργοταξίου της εταιρε/ας «________  ΑΤΕ» επί του ανωτέρω οικοπέδου, ο τρίτος ________  ________  και ο τέταρτος ________  ________   εκπρόσωποι της εταιρείας «________  Ο.Ε.», η οποία είχε αναλόβει κατόπιν του από 13/1/2004 ιδιωτικού συμφωνητικού υπεργολαβίας με την «________  ΑΤΕ» την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών στο ανωτέρω οικόπεδο, ο πέμπτος ________  ________  οδηγός του ________  ΙΧΦ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «________  Ο.Ε.», από έλλειψη της προσοχής που όφειλαν από τις περιστάσεις (εργασίες σε εργοτάξιο, κίνηση μεγάλων οχημάτων σ’ αυτόν και εργαζομένων, κατοικημένη περιοχή, ύπαρξη μονόδρομου έξω από το εργοτάξιο) και την οποία μπορούσαν με βάση τις προσωπικές τους ικανότητες και γνώσεις να καταβάλουν, την οποία κάθε συνετός άνθρωπος με βάση τους νομικούς κανόνες και τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής σε παρόμοιες περιπτώσεις καταβάλει, ο πρώτος ο δεύτερος ο τρίτος ο τέταρτος εκ των ανωτέρω, δηλ. ________   ________   ________  ________   ________  ________  , ________  ________  , δεν είχαν φροντίσει οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας εντός του εργοταξίου να ήταν τέτοιες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούσαν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς από εκεί, ούτε είχαν τηρήσει τους κανονισμούς ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο για την κίνηση των πεζών, όσο και για την κίνηση μηχανημάτων και του αυτοκινούμενου εξοπλισμού εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνηση του προσωπικού να γινόταν με ασφάλεια εντός και εκτός του ανωτέρω χώρου, ούτε είχαν φροντίσει να υπάρχει δια των καταλλήλων ατόμων επίβλεψη της κίνησης των εργαζομένων στο εργοτάξιο και των φορτηγών αυτοκινήτων εισερχομένων, εξερχομένων από εκεί, ο πέμπτος ________  ________  κινούμενος με το ________  ΙΦΧ αυτοκίνητο από ________  προς ________  εισήλθε στην οδό ________  αντίθετα στην οδό αυτή που ήταν μονόδρομος και έναντι του αριθμού __ πραγματοποίησε στροφή αριστερό για να εισέλθει στο εργοτάξιο χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο για τα άτομα που εργαζόταν στο εργοτάξιο, μεταξύ των οποίων και ο ________  ________  , βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργων, ούτε είχε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος του ώστε να μπορούσε σε κάθε στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρισμούς, προς αποφυγή του ανωτέρω καίτοι τον αντελήφθη αριστερό σε σχέση με την πορεία του, αλλά συνέχισε την πορεία του απρόσεκτα και απερίσκεπτα στην περιοχή του εργοταξίου, με αποτέλεσμα, το οποίο δεν πρόβλεψαν, να παρασυρθεί από το ως άνω φορτηγό ο ________  ________   και ο δεύτερος άξονας τούτου (φορτηγού) να περάσει πάνω απ ‘αυτόν και να υποστεί κακώσεις θώρακος, κοιλίας και λεκάνης, από τις οποίες ως μόνης ενεργού αιτίας επήλθε ο θάνατος αυτού.

Παράβαση άρθρων 1,14, 16,17,18, 26§1β, 28, 51, 53, 302§1 Π.Κ.».

Στο υπό κρίση επομένως κλητήριο θέσπισμα, ως νομικές διατάξεις που προβλέπουν και τιμωρούν την πράξη, για την οποία κλήθηκα να δικασθώ ενώπιον σας, μνημονεύονται εκείνες των άρθρωνί, 14, 16, 17, 18, 26§1β, 28,31, 53, 302§1 Π.Κ.

Κατόπιν της ως άνω επισκόπησης, προκύπτει ότι το υπό κρίση κλητήριο θέσπισμα:

1)δεν αναφέρει, ανάμεσα στις διατάξεις που προβλέπουν-και τιμωρούν την πράξη, το άρθ.15 ΠΚ, παρά το γεγονός άτι κατά το Νόμο και την κρατούσα Νομολογία στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας τελούμενη δια παραλείψεως για την πλήρωση της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος απαιτείται και η συνδρομή των όρων του άρθ.15ΠΚ, όταν η παράλειψή συνίσταται σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγείται του αποτελέσματος.

2)δεν αναφέρεται η ειδική νομική υποχρέωση μου να ενεργήσω για να παρεμποδίσω την επέλευση του υπό κρίση αξιόποινου αποτελέσματος αλλά ούτε αναφέρονται και τα πραγματικά εκείνα περιστατικά ,από τα οποία και κατά το περιεχόμενο της ειδικής, επιτακτικού χαρακτήρα, διάταξης νόμου, να οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η γενικά αναφερόμενη στο κλητήριο θέσπισμα, ιδιότητά μου, ως « εκπροσώπου της Τεχνικής εταιρίας «________ ΑΤΕ», περιλαμβάνει και τη μέριμνα για τη λήψη από εμένα τον ίδιο των αναφερόμενων στο υπό κρίση θέσπισμα μέτρων ώστε να ανακύπτει και ευθύνη μου σε περίπτωση μη τήρησης τους Επισημαίνω δε ότι η θεμελίωση στην προκειμένη περίπτωση στο πρόσωπό μου της ειδικής υποχρέωσης για τη μέριμνα λήψης των αναφερόμενων σε αυτό μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο έργο προϋποθέτει ότι εγώ εχω αναλάβει την ειδική αυτή υποχρέωση αλλά και την αντίστοιχη παράλληλη εντολή της Εργολάβου Εταιρείας, είτε μέσω του Καταστατικού της, είτε μέσω σχετικής ειδικής απόφασης του αρμοδίου αποφασίζοντος Καταστατικού οργάνου της «________  ΑΤΕ»,ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

3)δεν προσδιορίζεται καθόλου από πού απορρέει π ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης μου προς ενέργεια που τείνει στη διακώλυση του αποτελέσματος και συγκεκριμένα δεν προσδιορίζει εάν οι αναφερόμενες σε αυτά παραλείψεις ότι δήθεν :

α) δεν είχα φροντίσει οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας εντός του εργοταξίου να ήταν τέτοιες ώστε  οι  εργαζόμενοι να μπορούσαν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς από εκεί

β) ούτε είχα τηρήσει τους κανονισμούς ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο για την κίνηση των πεζών, όσο και για την κίνηση μηχανημάτων και του αυτοκινουμένου εξοπλισμού εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνηση του προσωπικού να γινόταν με ασφάλεια εντός και εκτός του ανωτέρω χώρου και

γ) ούτε είχα φροντίσει να υπάρχει δια των καταλλήλων ατόμων επίβλεψη της κίνησης των εργαζομένων στο εργοτάξιο και των φορτηγών αυτοκινήτων εισερχομένων, εξερχομένων από εκεί, απορρέουν από ρητή διάταξη νομού ή σύμπλεγμα  νομικών  καθηκόντων, ή από σύμβαση η από προηγούμενη συμπεριφορά μου από την οποία τυχόν να δημιουργήθηκε κίνδυνος επέλευσης του εν προκειμένω αξιόποινου αποτελέσματος

4)δεν περιέχεται καθόλου , είτε στο κείμενό του για την περιγραφή της πράξης είτε κάτω από αυτό αναφορά στον επιτακτικό κανόνα δικαίου από τον οποίο προκύπτει η ειδική νομική υποχρέωσή μου να ενεργήσω κατά τα ως άνω

5)δεν προσδιορίζει υπό ποια ιδιότητα εκπροσωπώ την «________ ΑΤΕ», δηλ. δεν προκύπτει η ακριβής ιδιότητά μου οτην ως άνω Εταιρεία, π.χ δεν αναφέρεται εάν είμαι Πρόεδρος ή Δ/νων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφόσον επομένως στο υπό κρίση κλητήριο θέσπισμα δεν αναφέρονται οι διατάξεις δυνάμει των οποίων εγώ φέρομαι ως κατηγορούμενος ενώπιον σας , είναι αδύνατο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αφού τυπικά αλλά και ουσιαστικά δεν γνωρίζω ούτε ποιες διατάξεις έχω παραβεί αλλά ούτε και το πεδίο εφαρμογής τους.

Επειδή προσκομίζω, ενδεικτικά, τις παρακάτω ad hoc αποφάσεις του Αρείου Πάγου, 84/2008 Ε’ Ποινικό Τμήμα, 1505/2007 Ε’ Ποινικό Τμήμα και 1973/2009,που αφορούν στην ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, όταν δεν περιγράφεται σε αυτό η Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του υπόχρεου και δεν προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο προκύπτει αυτή καθώς επίσης και την με αρ,52081/2010 (ad hoc) απόφαση του Γ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η οποία και με αφορά , την με αρ.55647/2010 απόφαση του Στ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καθώς και την με αρ. 26792/2009 απόφαση ταυ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Επίσης προσκομίζω τις με αρ. 242/2010 Ε’ Ποινικό Τμήμα ,821/2010 Ε’ Ποινικό Τμήμα 794/2009 ΕΓ Ποινικό Τμήμα, 276/2009 Ε’ Ποινικό Τμήμα, 363/2006 Ε’ Ποιν. Τμήμα, 1798/2008 Ε’ Ποινικό Τμήμα , 212/2008,221/2008 του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος, 338/2008 Ζ’ Ποινικό Τμήμα, σύμφωνα με τις οποίες η ιδιότητα του εκπροσώπου από μόνη της, δεν πληροί το στοιχείο της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης στα δια παραλείψεως τελούμενα αδικήματα εξ’ αμελείας, αλλά απαιτείται περαιτέρω και η διαπίστωση πραγματικών περιστατικών τα οποία να παράγουν στο πρόσωπο του φερόμενου ως υπαιτίου εκπροσώπου και κατά το περιεχόμενο ειδικής, επιτακτικού χαρακτήρα, διάταξης νόμου, την ειδική νομική υποχρέωση.

Επειδή η παρούσα ένσταση μου είναι νόμιμη και βάσιμη και παραδεκτώς προβάλλεται στο παρόν στάδιο της ποινικής δίκης, δηλαδή πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.        .

Επειδή η παρούσα ένστασή μου προβλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Συνεπώς, εν όψει όλων των ανωτέρω.

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου, η οποία νόμιμα προεβλήθη και ως λόγος έφεσης,.

Να κηρυχθεί άκυρο το υπ’ αριθ. 110883/20-3-2008 κλητήριο Θέσπισμα του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών με το οποίο εκλήθην στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών και δικάστηκα για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Να κηρυχθεί άκυρη η κλήτευση μου στο ακροατήριο του δικαστηρίου σας.

Να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης ως προς εμένα λόγω της ακυρότητας του ως άνω κλητηρίου θεσπίσματος.

Σε περίπτωση προόδου της δίκης προτείνω την ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.

Η ανωτέρω ένσταση μου αναπτύχθηκε προφορικά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου σας από τον παραστάντα πληρεξούσιο δικηγόρο μου κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2010 και ζητήθηκε η καταχώρησή της στα πρακτικά της δίκης κατά το άρθ.147παρ.2 εδ.α’ Κ.Π.Δ .

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2010

 

Ενώπιον του Ε’ Τριμελούς (για Πλη/τα) Εφετείου Αθηνών
(Δικάσιμος 3/12/2010)

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ κατ άρθρο 321 Κ.Π.Δ.

Υποβαλλόμενη εκ μέρους του κατηγορουμένου _________   _________ του ________, κατοίκου __________, δια του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Σωτήρη Παγώνα.

Επαναφέρω νόμιμα, καθ όσον έχει προβληθεί νομίμως και ως λόγος εφέσεως, ενώπιον του Δικαστηρίου σας, την ένστασή μου περί ακυρότητας του υπ’ αρίθ. 110.883/20-3-2008 κλητηρίου θεσπίσματος του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο μου επιδόθηκε νόμιμα και με το οποίο κατηγορούμαι ως υπαίτιος τελέσεως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη.

Η κατωτέρω ένστασή μου, υποβλήθηκε και ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, πλήν όμως απερρίφθη με ανεπαρκή, κατά την άποψή μου.,-αιτιολογία και δη με την αιτιολογία ότι το κλητήριο θέσπισμα «- …περιέχει όλα τα στοιχεία που επιβάλει ο νόμος και ορθώς περιέχει τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει…», επικαλούμενη την ερμηνεία του άρθρου 321 Κ.Π.Δ. Μπουρόπουλου σελ. 437, την οποία και συνυποβάλλουμε με την παρούσα και από την οποία ουδεμία προκύπτει ότι η περιεχόμενη σε αυτό ερμηνεία του ως άνω άρθρου ούτε αναφέρεται, ούτε αντιμετωπίζει τα ουσιώδη νομικά θέματα που ανέπτυξα με την υποβληθείσα ένστασή μου.

Σύμφωνα με το άρθρο 321 παρ. 1 εδ. α’ στoiχ. δ’ το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει: «… δ) τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει».

Ωσαύτως, για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 302 παρ.1 του ΠΚ, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρ. 321 § 1 του ΚΠΔ άλλων στοιχείων, πρέπει επί πλέον να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προσδιορίζεται π ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του υπαίτιου να ενεργήσει, και σε περίπτωση που αυτή πηγάζει από επιτακτικά κανόνα δικαίου να προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 321 παρ 4 ΚΠΔ, «η τήρηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται με ποινή ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος και της κλήσεως».

Σύμφωνα με το άρθρο 173 παο.1 ΚΠΔ «κάθε σχετική ακυρότητα μπορεί να προταθεί από τον Εισαγγελέα ή από τον διάδικο που έχει συμφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως το τέλος της, αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας ή προπαρασκευασττκής, πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό».

Κατά δε το άρθρο 174 παο. 1 ΚΠΔ «ακυρότητα, που δεν προτάθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παο. 3 εδαω. α’ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/74 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, «ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να. πληροφορείται στην βραχύτερη προθεσμία, στην γλώσσα την οποία εννοεί και  με κάθε λεπτομέρεια, την φύση και τον λόγο τπε εναντίον του κατηγορίας.

Εν όψει των ανωτέρω διατάξεων, με τον ακριβή καθορισμό στο κλητήριο θέσπισμα της αξιόποινης πράξης και την μνεία της ουσιαοτικής ποινικής διάταξης που την προβλέπει και την τιμωρεί, αφενός μεν καθιερώνεται, σε νομοθετικό επίπεδο, το δικαίωμα του κατηγορουμένου να πληροφορείται λεπτομερώς την κατηγορία που του αποδίδεται (δικαίωμα πληροφόρησης), όπως απαιτούν οι αυξημένης τυπικής ισχύος σχετικές συνταγματικές προβλέψεις (βλ. άρθρο 20 παρ.ΙΣ), αφετέρου δε επιτυγχάνεται ο αναγκαίος θεματικός προσδιορισμός του αντικειμένου της δίκης (βλ. σχετ Καρρά ,Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, β7 έκδ 1998,σελ. 557επ,Ανδρουλάκη,Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, β έκδ.1994, σελ.336, Δασκαλόπουλου,Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και του θύματος στην ποινική δίκη, έκδ. 1991,σελ.80)

Περαιτέρω, το κλητήριο θέσπισμα, με ποινή ακυρότητας, εκτός των άλλων, πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια και ακρίβεια την πράξη, για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος, δηλαδή πρέπει-να περιέχει σαφή και ακριβή καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνιστούν και πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως αυτό τυποποιείται στο νόμο, ώστε να είναι σε θέση ο κατηγορούμενος να λάβει επακριβώς και λεπτομερώς γνώση της αποδιδόμενης σε αυτόν κατηγορίας (δικαίωμα πληροφόρησης ) ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσει ανάλογα την υπεράσπιση του. Οι αποδιδόμενες κατηγορίες δεν πρέπει να περιγράφονται αορίστως και ασαφώς.

Ακριβής κατά το νόμο, είναι ο καθορισμός της πράξης, όταν στο κλητήριο θέσπισμα εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα όλα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν τα στοιχεία τόσο της αντικειμενικής όσο και της  υποκειυενικής  υπόστασης του αδικήματος.

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 302 πσο.1 του ΠΚ «οποίος επιφέρει οπό αμέλεια τον θάνατο άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών».

Κατά δε την διάταξη του άρθρου 28 Π.Κ. «από αμέλεια πράττει, όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατ-ό τις περιστάσεις χ,; και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε τό αξιόποινο αποτέλεσμα που ,προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν».

Κατά την διάταξη του άρθρου 15 Π.Κ. «όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ‘ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, ευθέως προκύπτει, ότι, για την θεμελίωση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί, αφενός μεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούμενη, κατά αντικειμενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, ενεργώντας κάτω από τις ίδιες πραγματικές καταστάσεις, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, αφ ετέρου δε, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τελεί σε αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο με την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αμέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην μη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε μία παράλειψη.

Όταν όμως η αμέλεια δεν συνίσταται απλώς σε ορισμένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε, για τη θεμελίωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 Π.Κ.

Αναγκαία προϋπόθεση της εφαρμογής της διατάξεως αυτής είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νομικής (και όχι ηθικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος, για την επέλευση του οποίου ο νόμος απειλεί ορισμένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή, η οποία δημιουργείται, μόνον για τον εμφανιζόμενο ενώπιον  τάξης, ως έχοντα θέση εγγυητή της ασφαλείας του έννομου αγαθού, το οποίο προσβάλλεται με την επέλευση του αποτελέσματος που πρέπει να .αποτραπεί, συνιστά πρόσθετο στοιχείο του εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, πηγάζει δε από ρητή  διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων.

Στην περίπτωση αυτή, για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη, σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα 15, 28 και 302 παρ.1 του ΠΚ, εκτός των προβλεπόμενων στο αρθρ. 321 § 1 του ΚΠΔ άλλων στοιχείων, πρέπει επί πλέον να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προσδιορίζεται Π ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του υπαίτιου να ενεργήσει, και σε περίπτωση που  αυτή πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου να προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός.

Η υποχρέωση να περιέχει τα πρόσθετα αυτά στοιχεία το κλητήριο θέσπισμα, επιβάλλεται κα, από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 εδαφ. a’ της ΕΣΔΑ, και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, το οποίο ορίζει, ότι, το δικαίωμα της λεπτομερούς πληροφόρησης, εμπεριέχει και τη γνώση του επιτακτικού κανόνα δικαίου, από τον οποίο υποκειμενικές κα, αντικειμενικώς, απορρέει η υποχρέωσή του να ενεργήσει.

Αν δεν περιέχονται στο κλητήριο θέσπισα και τα πρόσθετα αυτά στοιχεία, που απαιτούνται για  τη θεμελίωση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη, μολονότι ο κατηγορούμενος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει τότε κλητήριο  θέσπισμα και συνακόλουθα η κλήτευση του κατηγορουμένου, είναι άκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 321  4 του ΚΠΔ.

Ωσαύτος, όταν το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είναι απότοκο συνδρομής αμέλειας πολλών προσώπων, το καθένα εξ’αυτών ευθύνεται αυτοτελώς κατά τον λόγο της αμελείας που επιδείχθηκε και ανεξαρτήτως των άλλων.

Στην υπό κρίση περίπτωση:

Στο κλητήριο θέσπισμα, ως νομικές διατάξεις που προβλέπουν και τιμωρούν την πράξη, για την οποία κλήθηκα να δικασθώ ενώπιον σας, μνημονεύονται εκείνες των άρθρων 1, 14, 16 .17 .18, 26  παρ 1β, 28. 51. 53, 302 παρ.1.

Εν όψει τούτων είναι προφανές, ότι το κλητήριο· θέσπισμα είναι άκυρο, διότι:

1. δεν αναφέρει, ανάμεσα στις διατάξεις που προβλέπουν και τιμωρούν την πράξη, το άρθ.15 Π.Κ., παρά το γεγονός ότι κατά το νόμο και την κρατούσα νομολογία στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας, τελούμενη δια παραλείψεως, για την πλήρωση της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος απαιτείται και η συνδρομή των όρων του ως άνω άρθρου, όταν η παράλειψη συνίσταται σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγείται του αποτελέσματος,

2.δεν προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας ή το σύνολο κανόνων δικαίου, καθοριστικών τnc voμoτυπiκής μορφήγς του αδικήματος για το οποίο κατηγορούμαι και οι οποίοι προβλέπουν τις αναφερόμενες στο κλητήριο θέσπισμα παραλείψεις και από τους οποίους πηγάζει η “ιδιαίτερη νομική υποχρέωση μου” σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να παρεμποδιστεί η επέλευση του αποτελέσματος

3.δεν αναφέρει την ιδιαίτερη ειδική νομική υποχρέωση μου, να ενεργήσω για να παρεμποδίσω την επέλευση του αποτελέσματος, αλλά την γενική προς τούτο υποχρέωσή μου, ως προκύπτει από την αόριστα αναφερόμενη, στο κλητήριο θέσπισμα, ιδιότητά μου, ως «ο δεύτερος, πολιτικός μηχανικός επικεφαλής του εργοταξίου της εταιρίας «________  ΑΤΕ» επί του ανωτέρω οικοπέδου»,

4.δεν αναφέρεταικανένα στοιχείο της υπαιτιότητας που με βαρύνει ως κατηγορούμενο, ο οποίος ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα της τυχόν ευθύνης των λοιπών.

Επειδή προσκομίζω, ενδεικτικά, τις παρακάτω αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες ad hoc αναφέρονται στην υπό κρίσιν περίπτωση: 1973/2009. 84/2008. 1505/2007. οι οποίες αφορούν απ ευθείας ακυρότητα κλητήριου θεσπίσματος.       

Προσκομίζω επίσης τις προσφάτως εκδοθείσες υπ αρίθμ. 52081/2010, 55647/2010.                         26792/2009 ad hoc αποφάσεις του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, οι oπoίες έχουν δεχθεί την ίδια ένσταση με το αυτό περιεχόμενο και από τις οποίες αποδεικνύεται ότι το πρωτοδίκως δίκασαν δικαστήριο εσφαλμένως απέρριψε την ως άνω ένστασή μου.

Επειδή η παρούσα ένσταση μου είναι νόμιμη και βάσιμη και παραδεκτώς προβάλλεται στο παρόν στάδιο της ποινικής δίκης, δηλαδή πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Συνεπώς, εν όψει όλων των ανωτέρω.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου, η οποία νόμιμα προεβλήθη και ως λόγος εφέσεως, όπως αποδεικνύεται από την με ημερομηνία 8/10/2009 έκθεση εφέσεώς μου.

Να κηρυχθεί άκυρο, το υπ’ αριθ. 110.883/20-3-2008 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών-, με το οποίο εκλήθην στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών και δικάσθηκα για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια τελεσθείσα με παράλειψη.

Να κηρυχθεί άκυρη η κλήτευση μου στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης ως προς εμένα λόγω της ακυρότητας του ως άνω κλητηρίαυ θεσπίσματος.

Σε περίπτωση προόδου της δίκης προτείνω την ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.

Η ανωτέρω ένσταση μου κατατέθηκε- πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο,-αναπτύχθηκε και προφορικά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου από τον παραστάντα πληρεξούσιο δικηγόρο μου κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 και ζητήθηκε η καταχώρησή της στα πρακτικά της δίκης κατά το άρθρο 141 παρ. 2 εδ. α’ Κ.Π.Δ.

Κατόπιν αυτών, ο συνήγορος υπεράσπισης των απόντων 3ου και 4ου των κατηγορουμένων, δήλωσε ότι εμμένουν στους πρωτόδικους ισχυρισμούς τους.

Η συνήγορος των πολιτικώς εναγόντων, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, δήλωσε στο δικαστήριο, ότι το αίτημα των κατηγορουμένων έχει απορριφθεί και ζήτησε να απορριφθούν οι ενστάσεις.

Στο σημείο αυτό και ενώ η ώρα ήταν  15.00, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέκοψε την συνεδρίαση για την 10-12-2010 και ώρα  9.00 κατά την οποία παράγγειλε να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-12-10                  

Όταν πέρασε η μέρα και η ώρα που τάχθηκαν από την Πρόεδρο επειδή έγινε η , παραπάνω διακοπή της συζήτησης επί της προκειμένης ποινικής υπόθεσης, δηλαδή η 9η ώρα της 10-12-10 επανήλθαν στο ακροατήριο του παραπάνω Δικαστηρίου η ίδια  Πρόεδρος, οι ίδιο Δικαστές, η ίδια Εισαγγελέας και ο ίδιος  Γραμματέας και κατέλαβαν τις έδρες που είναι προσδιορισμένες για αυτούς στο ακροατήριο. Επίσης επανήλθαν και κατέλαβαν τις θέσεις που είναι προσδιορισμένες γι’αυτούς στο ακροατήριο, οι κατηγορούμενοι και oι συνήγοροί τους.

Αφού έγιναν αυτά και πείστηκε η Πρόεδρος για την παρουσία όλων, διέταξε να συνεχιστεί η συνεδρίαση δημόσια όπως και πρωτύτερα αυτή γινόταν.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση συμπλήρωσης της Πρωτόδικης απόφασης και να υπορραφθούν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων για το κλητήριο θέσπισμα ως αβάσιμες.

Η συνήγορος των πολιτικώς εναγόντων δήλωσε ότι συντάσσεται με την εισαγγελική πρόταση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 1ου κατηγορουμένου δήλωσε ότι το περιεχόμενο της ενστάσεως δεν αφορά μόνο στο άρθρο 15 και ότι πρόκειται για αδίκημα για ιδιωτικό έργο, με συγκεκριμένους νόμους, άρα πρέπει και να προκύπτει ο κατά νόμον, από το κλητήριο θέσπισμα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 2ου κατηγορουμένου δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες ελλείψεις εκφέρουν ακυρότητα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των 3ου, 4ου και 5ου των κατηγορουμένων, δήλωσε ότι στο κλητήριο θέσπισμα έρχονται σωρευτικά ως κατ/νοι όλοι όσοι έχουν θέση στην εταιρεία.

Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του με παρούσα την Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφασή του με αριθμό 10859/2010 η οποία είναι η εξής: Από τις διατάξεις των άρθρων 30Ζ παρ 15,28 ΠΚ προκύπτει ότι εάν η αμέλεια του υπαιτίου στηρίζεται παράβαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης, που πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου, το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να προσδιορίζει τον κανόνα  από διαφορετικα είναι άκυρο (ΑΠ 84/2008, ΑΠ 1505/2007, ΠΧ ΝΗ’ 437, ΑΠ 1973/2009).

Την ακυρότητα, εξάλλου, του κλητήριου θεσπίσματος που είναι σχετική και αφορά σε πράξη προπαρασκευαστική της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δεν καλυφθεί, αν δηλαδή ο κατηγορουμενος εμφανισθεί στη δική και προβάλλει εγκαίρως αντίρρηση για την πρόοδο της, μπορεί, εφόσον η σχετική ένσταση του απορρίφθηκε, να του προτείνει, επαναφέροντας την με λόγο εφέσεως και στη δευτεροβάθμια δίκη (αριθ. 173 παρ 1 ΚΠΔ, ΑΠ 84/2008 του ΑΠ 1973/2009).

Στην προκειμένη περίπτωση οι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος κατηγορούμενοι επαναφέρουν, τον πρωτοδίκως προβληθέντα και απορριφθέντα ισχυρισμό τους περί  ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Στους εν λόγω κατηγορουμένους με το κατηγορητήριο αποδίδεται ότι στις 13-1-2004 από αμέλεια τους ήτοι από έλλειψη της προσοχής που όφειλαν και μπορούσαν από τις περιστάσεις να καταβάλλουν επέφεραν το θάνατο αλλού, χωρις να προβλέψουν το παραχθέν από την πραξη τους αξιόποινο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι αυτοί φέρονται ότι, ο πρώτος ως εκπρόσωπος της εταιρίας «_________» που ως εργολάβος εκτέλεσε το αναφερόμενο στο κατηγορητήριο έργο, σε οικόπεδο των οδών ______   ________, ο δεύτερος πολιτικός μηχανικός ως επικεφαλής του εργοταξίου της εταιρίας «_______ΑΕ» επί του ανωτέρω οικοπέδου, ο τρίτος και ο τέταρτος ως εκπρόσωπος της εταιρίας, «ΑΦΟΙ _________ ΟΕ», υπεργολάβος δυνάμει του από 13-1-2004 η ίδια του συμφωνητικού υπεργολαβίας με την «_______» για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών στο ανωτέρω οικόπεδο, δεν είχαν φροντίσει οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας εντός του εργοταξίου να ήταν τέτοιες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούσαν να μεταβαίνουν και  να αποχωρούν ασφαλώς από εκεί ούτε είχαν τηρήσει  τους κανονισμούς ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο για την κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση των οχημάτων και του αυτοκινουμένου εξοπλισμού εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνηση του προσωπικού να γινόταν με ασφάλεια εντός και εκτός του ανωτέρω χώρου, ούτε είχαν φροντίσει να υπάρχει δια των καταλλήλων ατόμων επίβλεψη της κίνησης των εργαζομένων στο εργοτάξιο και των φορτηγών αυτοκινήτων, εισερχομένων και εξερχομένων από εκεί, με αποτέλεσμα, όταν ο πέμπτος κατηγορούμενος, κινούμενος με το ________   ΙΧΦ αυτοκίνητο, εισήλθε στην οδό _______ και πραγματοποίησε  έναντι του αριθμού 87 στροφη αριστερά για να εισέλθει στο εργοτάξιο, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο για τα άτομα που εργαζόταν στο εργοτάξιο, ούτε είχε πλήρη έλεγχο του οχήματος του και να παρασυρθεί από το ως άνω φορτηγό ο βοηθός χειριστή μηχανημάτων _________   _________ και να υποστεί κακώσεις από τις οποίες ως μονής ενεργού αιτίας επήλθε ο θάνατός του. Η αμέλεια των παραπάνω κατηγορουμένων, όπως προσδιορίζεται στο κατηγορητήριο , στηρίζεται σε παραλείψεις τους να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας στο ως άνω εργοτάξιο, για την προστασία των εργαζομένων, ήτοι σε παράβαση υποχρεώσεων που πηγάζουν από επιτακτικούς κανόνες δικαίου. Όμως στο κλητήριο θέσπισμα όπως και στο κατηγορητήριο, δεν αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις που έχουν παραβεί οι κατηγορούμενοι, ούτε η διάταξη που αφορούν 15 ΠΚ, όπως απαιτεί το κατά τα προαναφερθέντα στη μείζονα σκέψη. Πρέπει επομένως να κηρυχθεί άκυρο το κλητήριο θέσπισμα των παραπάνω κατηγορουμένων, κατά την παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού τους. Λαμβανομένου δε υπόψιν ότι ως χρόνος τελέσεως της αποδιδόμενης σε αυτούς πράξης φέρεται η 16-1-2004, και ότι η πράξη αυτή, ως πλημέλλημα παραγράφεται μετά πέντε έτη από της τελέσεις της (αφόρα 111 παρ 3, 112 ΠΚ), αφετέρου ότι με την επίδοση του ως άνω  κριτηρίου θεσπίσματος στους κατηγορουμένους αυτούς, που έλαβε χώρα στις 28-3-2008, 2-4-2008 και 22-4-2008, δεν έχει επέλθει διακοπή της παραγραφής, πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά των εν λόγω κατηγορουμένων, καθόσον από τις ως άνω ημερομηνίας τελέσεως της πράξεως μέχρι σήμερον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα υπερβαίνον την πενταετία.

 

Για τους λόγους αυτούς

δικάζει με παρόντες τους κατηγορουμένους 1) _________   _________ του _________, 2) _________   _________ του _________  απόντες (εκπροσωπούμενους από συνήγορο τους κατηγορουμένους, 3) ________  _______ του ________, 4) __________   _________ του ________  και παρόντα τον 5ο κατηγορούμενο __________   ________ του __________.

Δέχεται τυπικά τις εφέσεις τους με αριθμούς 6736/9-10-2009, 6727/8-10-2009, 6975/19-10-2009, 6974/19-10-2009 και 6726/8-10-2009 αντίστοιχα, κατά της υπ’αρ 63180/2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθήνας.

Δέχεται ένσταση ακυρότητας κλητηρίου- Θεσπίσματος του 1ου, 2ου , 3ου και 4ου των κατηγορουμένων-εκκαλούντων.

Ακυρώνει τα κλητήρια θεσπίσματα αυτών

Παύει οριστικά λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά των κατηγορουμένων _________    _________,  ___________   __________,  ___________  __________ και __________  ____________ για το ότι στην περιοχή _________, την 16-1-2004, από αμέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής  που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλλει επέφερε το θάνατο άλλου, χωρίς να προβλέψει το από την πράξη του παραχθέν αξιόποινο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα τυγχάνοντες ο πρώτος   _________   ___________  εκπρόσωπος την εταιρείας «___________» που ως εργολάβος εκτελούσε το έργο «___________» σε οικόπεδο των οδών   __________  και __________, ο δεύτερος ________  __________, πολιτικός μηχανικός, επικεφαλής του εργοταξίου της εταιρίας «__________» επί του ανωτέρω οικοπέδου, ο τρίτος ________  ________  και ο τέταρτος  _________   ________ εκπρόσωποι της εταιρίας «_________ ΟΕ» η οποία είχε αναλάβει κατόπιν του από 13-1-04 ιδιωτικού συμφωνητικού υπεργολαβίας με την «________» την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών στο ανωτέρω οικόπεδο, ο πέμπτος _________  ________ οδηγός του __________ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της εταιρίας «________» από έλλειψη της προσοχής που όφειλαν από τις περιστάσεις (εργασίες σε εργοτάξιο, κίνηση μεγάλων οχημάτων σ’αυτόν και εργαζομένων, κατοικημένη περιοχή, ύπαρξη μονόδρομου έξω από το εργοτάξιο) και την οποία μπορούσαν με βάση τις προσωπικές τους ικανότητες και γνώσεις να καταβάλλουν, την οποία κάθε συνετός άνθρωπος, με βάση τους νομικούς κανόνες και τους κανόνες της κονής πείρας και λογικής σε παρόμοιες περιπτώσεις καταβάλλει, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος εκ των ανωτέρω κατηγορουμένων ________  ________, ________  ________,________  ________, δεν είχαν φροντίσει οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας εντός του εργοταξίου, να ήταν τέτοιες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούσαν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς από εκεί, ούτε είχαν τηρήσει τους κανονισμούς ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο για την κίνηση των πεζών, όσο και για την κίνηση μηχανημάτων και του αυτοκινούμενου εξοπλισμού εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνηση του προσωπικού να γινόταν με ασφάλεια εντός και εκτός του ανωτέρω χώρου, ούτε είχαν φροντίσει να υπάρχει δια των κατάλληλων ατόμων επίβλεψη της κίνησης των εργαζομένων στο εργοτάξιο και των φορτηγό αυτοκινήτων εισερχομένων, εξερχομένων από εκεί, ο πέμπτος ________  __________  κινούμενος με το  __________ ΙΧΦ αυτοκίνητο από __________   προς __________ εισήλθε στην οδό __________ αντίθετα στην οδό αυτή  που ήταν μονόδρομος και έναντι του αριθμού 87 πραγματοποίησε στροφή αριστερά για να εισέλθει στο εργοτάξιο χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο για τα άτομα που εργάζονταν στο εργοτάξιο.

Μεταξύ των οποίων και ο __________  __________, βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργων, ούτε είχε τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του ώστε να μπορούσε σε κάθε στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρισμούς, προς αποφυγή του ανωτέρω  και τον αντελήφθει αριστερά σε σχέση με την πορεία του, αλλά συνέχισε την πορεία του απρόσεκτα και απερίσκεπτα στην περιοχή του εργοταξίου, με αποτέλεσμα, το οποίο δεν πρόβλεψαν, να παρασυρθεί από το ως άνω φορτηγό ο _________  ________ και ο δεύτερος άξονας τούτου (φορτηγού) να περάσει πάνω από αυτόν και να υποστεί κακώσεις θώρακος, κοιλίας και λεκάνης, από τις οποίες ως μόνης ενεργού αιτίας επήλθε ο θάνατος αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

 

Αθήνα 10-12-2010

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, η συνήγορος των πολιτικώς εναγόντων, υπέβαλε αίτημα περί μερικής ακυρότητας, δηλώνοντας στο Δικαστήριο ότι ο 3ος και 4ος των κατ/νων δεν είναι μόνο εργολάβοι, δεν υφίσταται το αρ 15 και δεν εκθέτει θέμα παραγραφής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 3ου και 4ου των κατηγορουμένων δήλωσε στο Δικαστήριο ότι είναι αναγκαστικού δικαίου οι διατάξεις, είναι ανυπέρβλητα κωλύματα και το αδίκημα έχει παραγραφεί και ζήτησε να γίνει δεκτή η ένσταση ακυρότητας και για τον 5ο κατηγορούμενο, ________   ________.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο πρότεινε να απορριφθεί η ένσταση ακυρότητας, για τον κατηγορούμενο __________   ___________.

Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα την Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του με αριθμό 10859/2010 η οποία είναι η εξής: Ως προς τους τρίτους και τέταρτο κατηγορουμένους το Δικαστήριο αποφάνθηκε με την προηγηθείσα απόφαση, περί της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος αυτών και περί παρραγραφής της αποδιδόμενης σε αυτούς πράξης. Ως προς τον προβαλλόμενο ισχυρισμό ισχυρισμό του πέμπτου κατηγορούμενου _________ στον οποίο, με το κλητήριο θέσπισμα (και κατηγορητήριο) αποδίδεται ότι την 16-1-2004 από αμέλεια του, ήτοι από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει επέφερε το θάνατο άλλου, χωρίς να προβλέψει από την πράξη του το παραχθέν αξιόποινο αποτέλεσμα και ειδικότερα ότι κινούμενος με το __________ ΙΧΦ αυτοκίνητο από ________  προς ________  και έναντι του αριθμού  87 πραγματοποίησε στροφή αριστερά για να εισέλθει στο εργοτάξιο χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πράξει αυτό χωρίς κίνδυνο για τα άτομα που εργάζονταν στο εργοτάξιο, μεταξύ των οποίων και ο ________   ________, βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργων, ούτε είχε πλήρη τον έλεγχο του οχήματος του, ώστε να μπορούσε να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρισμούς, προς αποφυγή του ανωτέρω και που αντελήφθει αριστερού σε σχέση με την πορεία του, αλλά συνέχισε την πορεία  του απρόσεκτα και απερίσκεπτα στην περιοχή του εργοταξίου, με αποτέλεσμα το οποίο δεν πρόλαβε να παρασυρθεί από το ως άνω φορτηγό ο ________  _________  και ο δεύτερος άξονας τούτου (φορτηγού) να περάσει πάνω από αυτόν και να υποστεί κακώσεις θώρακος, κοιλιας και λεκάνης από τις οποίες ως μόνης ενεργού αιτίας επήλθε ο θάνατος αυτού- το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αποριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον το προς αυτού επιδοθέν κλητήριο θέσπισμα περιέχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δη, μεταξύ αλλων (ονοματεπώνυμο κλπ) τον ακριβή καθορισμό  της πράξης για την οποία κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει, ήτοι διαλαμβάνεται σε αυτό ότι ο κατηγορούμενος καλείται για να δικαιωθεί για παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17,18,26 παρ 1β, 28, 51, 53 και 302 παρ 1 Π.Κ.

Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει το αίτημα περί μερικής ακυρότητας της πολιτικής αγωγής.

Απορρίπτει ένσταση ακυρότητας, κλητηρίου θεσπίσματος για τον 5ο κατηγορούμενο, ________   ________.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσωςστο ακροατήριο τους.

 

Αθήνα 10-12-2010

 

Η Προεδρεύουσα Εφέτης                                Η Γραμματέας

 

Κατόπιν η Πρόεδρος διέταξε να αρχίσει αποδεικτική διαδικασία και κάλεσε τον πρώτο μάρ­τυρα της κατηγορίας, διέταξε δε, και αποχώρησαν οι λοιποί μάρτυρες στο δωμάτιο που είναι προ­ορισμένο για τους μάρτυρες, αφού προηγουμένως απαγόρευσε τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Προσήλθε ο πρώτος μάρτυρας της κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται  _________   _________  γεννήθηκε στον _______  και κατοικεί στον ________  γεν. 1966 και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του. Δεν ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 221 ΚΠΟΙΝ Δ εξετάστηκε και κατάθεσε ότι:

Δεν ήμουν παρούσα, βρήκα μετά την αλήθεια το παιδί μου ήταν  21 έτους, δούλευε βοηθός χειριστή, σε όλα τα μηνύματα του ___________ . Περίμενε με αγωνία να πάρει την άδεια χειριστή. Το παιδί μου τηλεφώνησε στις 9.15 όπως πάντα. Μετά, μας ειδοποίησαν ότι χτύπησε στο πόδι. Πήγα στο νοσοκομείο. Στον τόπο του ατυχήματος πήγα την Κυριακή. Δεν βρήκα κανέναν, έφυγαν όλοι. Ο κ Παπαδόπουλος φάσκει και αντιφάσκει. Μου έλεγε πως δεν ξέρει πως έγινε. Την επόμενη φορά μου είπε ότι το παιδί ανέβηκε στο σκαλάκι να μιλήσει στον οδηγό και γλίστρησε. Ξεκίνησα να ψάχνω. Μου έλεγε ότι τον άφησαν μόνο του να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Μου είπε ότι φορτηγό έμπαινε, γιατί να δώσει το χαρτί σε άδειο φορτηγό. Η αστυνομία δεν βρήκε κανέναν. Στην αρχή είπαν για τροχαίο και ειπαν να μην πάει στον τόπο του ατυχήματος, βρήκα ένα εργοτάξιο με ένα μόνο προστατευτικό, που ήταν και ριγμένο. Έψαξα κάτω από το μηχάνημα. Στην άκρη του ξύλου, βρήκα ένα σκαμμα. Ακριβώς στο χώμα, βρήκα το σάντουιτς του γιου μου με μία δαγκωνιά, δεν πρόλαβε να το φάει. Είδα το έδαφος, ήταν ξηρό. Ο _________   ________ μου είπε: «Μην υπογράψεις, ότι δεν θα τα πεις αυτά» Ο μάρτυρας ________   ________ της μου είπε ότι είδε το παιδί στο εργοτάξιο και το φορτηγό να μπαίνει. Έγιναν όλα αμέσως. Μου είπε ότι το παιδί ήταν μέσα, όχι έξω. Ο μάρτυρας αυτός, ήταν σε μια κολώνα ύψους 20 μέτρων και είδε το παιδί να στέκεται, περίμενε δηλαδή φορτώσει το φορτηγό. Διασταύρωνα, μίλησα με έναν φύλακα, που μετά το ατύχημα τον έδιωξαν άρον άρον. Μου είπε: «άκουσα ότι τα παιδιά ήταν μέσα». Στο δεξί του πόδι το παιδί είχε σημάδι, σου ρόδια. Το φορτηγό, μπήκε από τον μονόδρομο. Έκανε ελιγμό αριστερά, μετά δεξιά, για να φορτώσει μπάζα. Ο γιος μου ήταν αριστερά του φορτηγού, στο μπροστινό μέρος, στην μέση της 2ης ρόδας. Με τον ελιγμό, τον χτύπησε στο πόδι και στηρίχθηκε στο χέρι του, είδα σπασμένο τον καρπό του παιδιού. Έπρεπε να υπήρχαν προστατευτικά στο σημείο που γινόντουσαν εκσκαφές. Ο τραυματιοφορέας μου είπε ότι θυμόταν καλά, ότι το παιδί ήταν μέσα, 10-12 μέτρα. Επίσης, την Κυριακή που πήγα, το φορτηγό ήταν μέσα. Την ίδια μέρα πήγε στο συνδικάτο οικοδομών ένας δημοσιογράφος, δεν ήταν κανένας εξαφανίσθηκαν όλοι και μετά, από μέρες έκαναν το εργοτάξιο «_______».

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταv ρωτήθηκε από τηv Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον _______ έτος 1985 και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Δεν ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 281. Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατάθεσε ότι:

Είμαι προϊστάμενη του ΚΕΕΠ, επιλαμβανόμαστε σε περίπτωση θανατηφόρων ή άλλων ατυχημάτων ειδοποιηθήκαμε από το συνδικάτο, την ίδια μέρα. Από το ΑΤ μας είπαν να μην πάμε, γιατί ήταν τροχαίο. Έτσι είπα στο συνεργείο να επιστρέψει. Αφού πέρασαν πέντε μήνες, η μητέρα του μου είπε ότι δεν ήταν τροχαίο και ότι υπάρχει μάρτυρας από κολώνα της ΔΕΗ που ειδε το παιδί μέσα στο εργοτάξιο. Βρήκα το συνεργείο του ΕΚΑΒ και με βεβαίωσαν ότι πήραν το παιδί, μέσα από το εργοτάξιο. Έτσι πλέον άρχισε μια διαδικασία έρευνας, όχι αυτοψίας. Όλα τα στοιχεία δηλαδή είναι από μάρτυρες του ανθρώπου που ήταν στην κολώνα της ΔΕΗ και του ΕΚΑΒ. Αυτοί που θυμόντουσαν ότι πήραν το παιδί από μέσα. Αγωνιζόμαστε να υπάρχουν πάντα κάποιες πρακτικές, ώστε να μην σκοτώνονται άνθρωποι. Υπάρχουν άπειρες διατάξεις. Δεν έκανα εγώ την διερεύνηση. Ο υπάλληλος της ΔΕΗ υπέγραψε ενώπιον μου την κατά θέση του. Η είσοδος του εργοταξίου, είναι εντός του εργοταξίου. Πολλές φορές γίνεται και χρήση του πεζοδρομίου. Το βρήκαμε κατειλημμένο.

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταv ρωτήθηκε από τηv Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον ________ έτος 1974 και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Επομένως ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι:

Είμαι δημοσιογράφος του __________. Συνέλεξα κάποιες πληροφορίες, αρκετή ώρα μετά. Δυο εργαζόμενοι μου υπέδειξαν τον τόπο του ατυχήματος. Ήταν κοντά στην είσοδο, μπροστά. Ρώτησα το συνεργείο της ΔΕΗ και μου υπέδειξαν ότι ήταν μέσα. Είδα αιτήματα στην ευθεία, 2-3-4 μέτρα. Τα αίματα ήταν στο χώμα. Δεν μίλησα με τον οδηγό. Είδα μόνο χώματα και όχι μέτρα ασφαλείας.

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταv ρωτήθηκε από τηv Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον __________ έτος 1985 και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Επομένως ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι: Είμαι θεία του θανόντος και εργάζομαι στο κρατικό Νίκαιας, που τον έφεραν με το ασθενοφόρο. Εγώ άνοιξα την πόρτα του ασθενοφόρου και στα  χέρια μου ξεψύχησε. Μου έλεγε «θεία θα πεθάνω». Ήταν γερός οργανισμός. Είχαν σπάσει τα σπλάχνα του. Μου έλεγε συνέχεια: «που είχε το μυαλό του». Το φορτηγό, τον πάτησε 2 φορές. Μου έλεγε «Με πέρασε δύο φορές ολόκληρο φορτηγό και δεν θα πεθάνω?» Ο ________    είχε μεγάλη αντίληψη και ήταν ώριμος, ήξερε να προσέχει τον εαυτό του. Στο εργοτάξιο πήγα την Κυριακή και ήταν όλοι εξαφανισμένοι. Είδα το φορτηγό στο βάθος, δεξιά. Είδαμε αίματα μπαίνοντας, αριστερά. Ο χώρος ήταν μεγάλος, χωρίς περίφραξη. Ο εργοδότης του Γιώργου, μέσα σε ένα βράδυ, είπε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Άκουσα ότι συνομίλησε με τον οδηγό. Είμαι νοσηλεύτρια σε τακτικά ιατρεία και με ενημέρωσαν ότι χτύπησε ο _______.

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον ________ και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Επομένως ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι: Ήμουν παρών, χειριστής του μηχανήματος που έσκαβε. Είδα που μίλησαν, ήμουν σε απόσταση 2-3 μέτρων. Το φορτηγό μπήκε αντίθετα από τον μονόδρομο. Έστριψε αριστερά, για να μπει στο εργοτάξιο. Ίσα που πρόλαβε να μπουν οι δυο άξονες, του κορνάραμε να σταματήσει, γιατί δεν κατάλαβε. Είδα να μιλάνε με τον θανόντα, στην είσοδο. Πήγε να φύγει και μετά γύρισε, ο οδηγός δεν μπόρεσε να τον δει, γιατί ήταν δίπλα ο θανών. Ήταν στο πεζοδρόμιο, σ’ένα πεζουλάκι, σε απόσταση ενός μέτρου. Τον είδα να πέφτει και κόρναρα στον οδηγό. Τον τράβηξα αμέσως εργάτες ενώ έφτανα κοντά του. Στο δεύτερο τιμόνι, κανένας οδηγός δεν βλέπει εύκολα. Σ’ένα εργοτάξιο, ελέγχεις τα πάντα. Ο οδηγός τον είδε που γύρισε να φύγει, αλλά μετά επέστρεψε, δεν ξέρω γιατί. Όταν μίλησαν, το φορτηγό ήταν απ’εξω ακόμα. Έμπαινε αργά το φορτηγό, έβλεπα όλη την κίνηση. Ο πεζός ανέβηκε στο σκαλί του φορτηγού όταν μίλησαν και μετά, μπήκε προς το εργοτάξιο. Γύρισε, είδε το φορτηγό που ξεκίνησε, γλίστρησε, δεν πρόλαβε να κάνει προς τα πίσω τον είδα να πέφτει πίσω με την πλάτη. Είδα τα πόδια που κάτω από το φορτηγό, ενώ ήταν εν κινήσει. Ο οδηγός δεν κατάλαβε τίποτα. Πάντως δεν έπεσε από το σκαλάκι. Τον είδα να κάνει μια κίνηση για να σηκωθεί, αλλά γλίστρησε, δεν προλάβαινε. Ήμουν μέσα στο εργοτάξιο και το έβλεπα το φορτηγό που έμπαινε μέσα. Θα φόρτωνε από μένα.

Όλοι μας, μιλάμε μεταξύ μας. Συνήθως δίνουμε τα χαρτάκια πιο πριν, θυμάμαι ότι παιδί έδωσε το χαρτάκι. Μεταξύ μας. Συνήθως δίνουμε τα χαρτιά πιο πριν, θυμάμαι ότι το παιδί έδωσε το χαρτάκι. Είναι οι άλλες στιγμές. Το φορτηγό ήταν άδειο, χωρίς ταχύτητα. Όλοι φώναζαν στο φορτηγό να σταματήσει. Δεν είδα άλλες αντιδράσεις. Η εργασία του θανόντος ήταν μέσα στο εργοτάξιο, εκεί που δουλεύει το μηχάνημα. Ήταν από την μεριά μου, αριστερά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για αυτοκτονία. Είχε δυο λάκκους και έναν λάκκο στην γωνιά, που έσκαβα εγώ. Υπήρχε πλέγμα. Μίλησαν στην είσοδο και ο θανών, ξεκίνησε προς τα μέσα. Μετά δεν ξέρω γατί, γύρισε πάλι. Μέχρι να φθάσω κοντά του, τον τράβηξαν, δεν ξέρω αν ήταν προς τα μέσα ή προς τα έξω. Δεν γράφει κάτω από το 20 χιλιόμετρο. Δεν γίνεται να στρίψεις το στενό, με ταχύτητα 40χλμ.

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταv ρωτήθηκε από τηv Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον ________ έτος ________  και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Επομένως, αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι:
Ήμουν γραμματέας στο συνδικάτο οικοδομών. Πήγα μετά από μισή ώρα στον τόπο του ατυχήματος και δεν βρήκαν κανένα τους, είχαν διώξει όλους. Παραδόξως ο φύλακας, μόλις είχε κάνει αλλαγή. Τότε ήμουν στα ΚΕΠΕΚ και έψαξα τον χώρο για ίχνη. Μας είπαν ότι άκουσαν, ότι έγινε στο πεζοδρόμιο. Εκεί δεν βρήκαμε τίποτα. Ένα συνεργείο της ΔΕΗ, είπε ότι δεν είδαν τίποτα. Μπορεί ο κόσμος να φοβήθηκε. Αυτό γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, εξαφανίζονται στα θανατηφόρα. Πιστεύω ότι όλα έγινα για να μη μιλήσουν οι εργαζόμενοι.

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τηv Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον ________ έτος ________  και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Επομένως, αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι: Μας ειδοποίησαν για το ατύχημα και πήγα με τον γραμματέα του συνδικάτου, κ. _________. Οι εργάτες της ΔΕΗ, είπαν ότι έγινε προς τα μέσα. Είδαμε εργάτες να φεύγουν «βόμβα» τους φωνάξαμε αλλά δεν σταματούσε.. Μάθαμε από δημοσιογράφο ότι έγινε μέσα στο εργοτάξιο, στα 6 μέτρα. Δεν μπορεί να έγινε έξω, δεν θα έκλεινε το εργοτάξιο. Ήθελαν να το περάσουν για τροχαίο, έπρεπε  να συνεχίσουν να εργάζονται αν ήταν όπως έλεγαν. Ξέρω ότι γινόντουσαν ατυχήματα και οι εργασίες συνεχίζουν. Έπρεπε να είναι όλοι παρόντες να δώσουν κατάθεση. Δεν ξέρω τον κατηγορούμενο. Δεν είδα πως έγινε το ατύχημα. Ο κατηγορούμενος έπρεπε να πει ευθαρσώς την αλήθεια, όχι επεσε έκανε. Έπρεπε να πει ότι φταίει.

Προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος όταv ρωτήθηκε από τηv Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ________  _______ του ________  γεννήθηκε  στην ___________  και  κατοικεί στον ________ έτος ________  και  Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.

Επομένως, αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι:

Ήταν ανιψιός μου. Μιλούσα κάθε μέρα με τον Γιώργο, μου είχε πει ότι του ανέθεσαν να δίνει το χαρτάκι, όταν έφευγε το φορτηγό. Σημείωνε δηλαδή το νούμερο του φορτηγού και το έδινε μετά την φόρτωση. Συνήθως μιλάνε όταν μπαίνει. Στον τόπο του ατυχήματος, πήγαμε την Κυριακή, καβαλήσαμε ένα πλαστικό σύρμα. Είδαμε μια καφέ κηλίδα στα 6-7 μέτρα από την είσοδο. Αποκλείσαμε ότι ήταν έξω από το εργοτάξιο, το φαγητό του το έπαιρνε από το σπίτι. Ο οδηγός δεν πρόσεξε, έπρεπε να ελέγξει δεξιά και αριστερά. Κι ένας πεζός προσέχει και τραβιέται. Το πιο πιθανό είναι ότι τον χτύπησε, πριν μιλήσουν. Το φορτηγό πρέπει να είχε μπει το μισό μέσα, 4 μέτρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γλιστρήσει κάποιος σε χώματα. Άκουσα τον οδηγό που είπε ότι μίλησε με τον Γιώργο. Το εργοτάξιο έκλεισε αμέσως και δεν δούλεψαν 2-4 μέρες. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Δεν υπήρχαν πριν το ατύχημα ράμπες εισόδου. Στην αστυνομία, με αντιμετώπισαν σαν εγκληματία. Ζήτησα τον κ. __________ και μου είπε ο ιδιος ότι δεν ήταν εκεί. Κατέθεσα μετά από 15 μέρες.

Στο σημείο αυτό, με εντολή της Προέδρου και χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση αναγνώσθηκαν τα εξής έγγραφα:

 • Η υπ’αριθμό 60532-62497Α – 63180/2009 εκκαλούμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθήνας, μετά των πρακτικών αυτής
 • Το με αρ. πρωτ 68/Α/2004 έγγραφο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
 • Το από 16-1-2004 σημείωμα Γεν. Νοσοκομείου Νικαίας- Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»
 • Το από 1-4-04 ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ________
 • Το από 1-4-04 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο Κορυδαλλού
 • Έντεκα φωτογραφίες από το τόπο του ατυχήματος
 • Η από 16/1/04 έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος
 • Η από 16/1/04 έκθεση σύλληψης του ________ ________
 • Το αρ πρωτ 25/41α/32 σχεδιάγραμμα
 • Η από 24-2 έκθεση τοξικολογικής εξέτασης αίματος του _______ _______
 • Η από 2-3-04 Ιατροδικαστική έκθεση, Νεκροψίας-Νεκροτομίας αρ 88
 • Η από 24-2-04 έκθεση εξέτασης αίματος του _______ _______
 • Ο από 16-1-04 δίσκος ταχογράφου ΙΧΦ του _______ _______
 • Το από 7-5-04 αντίγραφό εγγράφου του ΕΚΑΒ αρ πρωτ 15222
 • Το από 28-5-04 με αριθ. Πρωτ 4181 εγγράφου ΚΕΠΕΚ προς το ΕΚΑΒ
 • Το από 11/5/04 της Μαρτυρίας του ________ _______
 • δημοσίευμα για νεκρό εργάτη στα θέματα συστήματος ______
 • Το από 28-7-03 με αριθ πρωτ 8379 έγγραφο της Διεύθυνσης ΑΕ
 • Το καταστατικό Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρίας _______ ________
 • Η από 20/1/93 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας _______ _______
 • Η από 16-1-04 δήλωση ατυχήματος της «_______ _______ ΟΕ»
 • Η υπ’αριθ 2514/9/32 16-1-04 έγγραφο τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας
 • Το από 16-01-04 με αρ. 2514/9/32 έγγραφο τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας
 • Η από 11-11-2005 απάντηση (ΦΑΞ) της εταιρίας «_____» προς Πταισματοδικείο Αθηνών
 • Η από 21-12-2006 απάντηση (ΦΑΞ) της εταιρίας «_____» προς Πταισματοδικείο Αθηνών
 • Αντίγραφο της από 2-9-05 έκθεση έρευνας θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος
 • Το από 27-10-2005 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ περί των εργασιών της επί της οδού ______ στην Αθήνα (αριθ 51804) και έγγραφο της _______ ΑΕ
 • Αντίγραφο της από 17/12/03 σύμβασης εργολαβίας μεταξύ της «______ ΑΕ» και της «_______ ΑΕ»
 • Αντίγραφα του από 13/1/04 ιδιωτ συμφωνητικού υπεργολαβίας μεταξύ της ______ ΑΕ και της ________ ΟΕ
 • ΤΟ από 16/7/2004 αντίγραφο βιβλίου συμβάντων τμημ τροχ Καλλιθέας
 • Το 1020/45026/1α 21-10-05 έγγραφο ΑΤ Πετραλώνων
 • Το από 7-1-04 έγγραφο με θέμα ανάθεση καθηκόντων τεχν ασφαλείας και συντονισμού ασφαλείας
 • Το από 19-12-2003 ΑΧ ΜΕSSAGE της __________
 • Το από 2004 οργανόγραμμα _________ ΑΕ
 • Η από 20-12-2005 αγωγή ________ ________ και ________ ________ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 • 4 φωτοτυπίες φώτο
 • Η από 17/12/06 παρεπίπτουσα αγωγή της ________.

 

Σημειώνεται ότι οι μάρτυρες που αναφέρονται παραπάνω κλήθηκαν ένας – ένας και αφού εξε­τάστηκαν προφορικά έμειναν στο ακροατήριο και ότι μετά από κάθε μαρτυρία η Πρόεδρος έδινε το λόγο του στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές και στον πληρεξούσιο της πολιτικής αγωγής, καθώς και στο συνήγορο του κατηγορουμένου, για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τους μάρτυρες, καθώς και στον κατηγορούμενο, αν είχε κάτι να παρατηρήσει ή να υπενθυμίσει. Εκείνοι δεν ‘υπέβαλαν ερωτήσεις και οι μάρτυρες απαντούσαν στις ερωτήσεις αυτές, όπως στην κατάθεση κάθε μάρτυρα αναφέρεται.

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο γα απολογηθεί και ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, είπε: Γύριζα από 2ο δρομολόγιο. Ο _________ ήταν στα δεξιά μου είχαμε μια καλύτερη σχέση από τους άλλους οδηγούς και ήταν ξεχωριστός για εμένα. Σταμάτησα, ήρθε μπροστά, ανέβηκε στα σκαλιά και μου είπε: «Θέλω να σου πω». Του είπα μετά. Τον είδα να κατεβαίνει το σκαλοπάτι. Μέχρι εκεί τον είδα. Που να φαντασθώ, ότι τον ευλογημένο, θα γυρνούσε. Το παιδί ήθελε πάλι να μου πει κάτι, γύρισε, όμως δεν τον είδα, γιατί τότε κοίταζα τους δεξιούς καθρέφτες. Ο αριστερός καθρέφτης, πιάνει από την καρότσα και πίσω. Ο ________ ήταν στο κοινοβούλιο. Είδα ότι κατέβηκε το σκαλοπάτι, για αυτό ξεκίνησα. Άκουσα φωνές να σταματήσω στο ένα μέτρο είχε πέσει κάτω το παιδί και δεν το είδα. Δεν είχα άλλη πρόσβαση, όλα τα φορτηγά μπαίναμε με τον ίδιο τρόπο. Από την Πειραιώς, ήταν οι πεζοί. Εκεί καθόταν, πήγαινε και κάτω, ο ________    πρόσεχε. Με περίμενε και στον δρόμο, αλλά πήγαινε και στην τσάπα για να μάθει την εκσκαφή. Δεν είχα ορατότητα από τον καθρέφτη μου. Λυπάμαι για ότι έγινε. Έχω να κοιμηθώ 8 χρόνια, δεν μπορώ να δουλέψω και με συντηρεί η γυναίκα μου χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, έχασα τα δόντια μου. Πάντα πρόσεχα. Πρέπει να είχα μόλις μπει. Ο θανών ήταν στο χώμα, μέσα. Το κοινοβούλιο είχε μπει μέσα. Από την αρχή είπα ότι μιλήσαμε, ότι ήταν δεξιά και πήγε αριστερά.

Μετά την απολογία του κατηγορουμένου η Πρόεδρος του υπέβαλε ερωτήσεις και κατόπιν έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα και στους Δικαστές για να υποβάλουν και αυτοί ερωτήσεις, αν είχαν. Ο Εισαγγελέας και οι Δικαστές υπέβαλαν σχετικές ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο και εκείνος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του.

Μετά η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους διαδίκους και τους συνηγόρους τους για να απευθύνουν, μέσω της Προέδρου, αν είχαν, ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο και αυτοί δεν υπέβαλαν ερωτήσεις.

Μετά από αυτά Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους, εάν χρειάζονται καμία συμπλη­ρωματική εξέταση ή διασάφηση και όταν απάντησαν αρνητικά, η  Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής – διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος ανάπτυξε την κατηγορία και πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η πληρεξούσιος της πολιτικής αγωγής, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο ζήτησε να κηρυχθεί ο κατη­γορούμενος ένοχος.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο και ανάπτυξε την υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών πρότερου εντίμου βίου και ειλικρινούς μετάνοιας.

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο αν έχει προσθέσει τίποτε για την υπεράσπισή του, απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.

Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα την Γραμματέα κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 10859/2010 είναι η εξής;

Επειδή η κρινόμενη έφεση, έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξε­ταστεί από ουσιαστική άποψη.

Επειδή από ‘τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας που εξετάστηκαν ενόρ­κως στο Δικαστήριο τούτο τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και τα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και την όλη αποδεικτι­κή διαδικασία αποδείχθηκε ότι: ο Πέμπτος κατηγορούμενος ____________   ____________

Έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο και ειδικότερα αποδείχθηκε ότι την 16-1-2004, οδηγώντας το με αρ. κυκλοφορίας ________   ΙΧΦ αυτοκίνητο, στην περιοχή του _________   ____________, επί της οδού _________ (αντίθετα στην εν λόγω οδό που ήταν μονόδρομος), φθάνοντας στον αριθμό 87, πραγματοποίησε αριστερή στροφή  για να εισέλθει στο εργοτάξιο οικοπέδου, που βρισκόταν σε οικόπεδο επί των οδών __________  και _________. Εισερχόμενος δε στον ως άνω χώρο του εργοταξίου, λίγα μέτρα από την είσοδο, και εντός του χώρου αυτού, ακινητοποίησε επ’ ολίγον το αυτοκίνητο και συνομίλησε με τον εργαζόμενο (βοηθό χειριστή μηχανημάτων) __________    __________, ο οποίος βρισκόταν στα αριστερά της πορείας του και του έδωσε κάποιο χαρτί, ξεκινώντας δε, προκειμένου να ολοκληρώσει την είσοδο του αυτοκινήτου στο εργοτάξιο, από αμελειά του, ήτοι από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, ο μέσος συνετός οδηγός-συνέχισε την πορεία που, χωρίς προηγουμένως να εξέλθει και να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πράξει αυτό ο κίνδυνος για τα άτομα που εργαζόταν στο εργοτάξιο, ούτε είχε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος του, ώστε να μπορούσε ανά πάσα στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρισμούς για να αποφύγει τον ως άνω εργαζόμενο, με τον οποίο είχε συνομιλήσει, με αποτέλεσμα, το οποίο δεν πρόβλεψε, να παρασύρει αυτόν με το φορτηγό. Ο δεύτερος άξονας του οποίου, θώρακος και λεκάνης, από τις οποίες ως μόνης ενεργού αιτίας επήλθε ο θάνατος αυτού. Αποδείχθηκε επομένως τόσο η αντικειμενική όσο και η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος που αποδίδεται στον εν λόγω κατηγορούμενο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος, όπως κατηγορείται, χωρίς να του αναγνωριστούν τα αιτούμενα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ 1α ΠΚ, καθόσον, από το αντίγραφο του από 14-10-2010 ποινικού μητρώου του προκύπτει ότι αυτός έχει καταδικασθεί για αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και για εκείνη της σωματικής βλάβης από αμέλεια, αλλά ουτε του άρθρου 84 παρ 1δ ΠΚ καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι επιχείρησε να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του. Πρέπει επομένως να απορριφθεί το σχετικό αίτημα του.

 

Για τους λόγους’ αυτούς

Δικάζει με παρόντα τον κατηγορούμενο _________   _________  του  _________ κάτοικο _________.

Δέχεται τυπικά την έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας.

Απορρίπτει αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι:

Στην περιοχή _________, την 16-1-2004, από αμέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλλει επέφερε το θάνατο άλλου, χωρίς να προβλέψει το από την πράξη του παραχθέν αξιόποινο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα κινούμενος με το _________ ΙΧΦ από _______ προς ________ εισήλθε στην οδό ________ αντίθετα στην οδό αυτή που ήταν μονόοδρομος και έναντι του αριθμού 87, πραγματοποίησε στροφή αριστερά για να εισέλθει στο εργοτάξιο χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει για τα άτομα που εργάζονταν στο εργοτάξιο, μεταξύ των οποίων και ο ___________   ________, βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργων, ούτε είχε τον πλήρη έλεγχο του οχηματος του, ούτε μπορούσε σε κάθε στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρσμούς, προς αποφυγή του ανωτέρω και το αντιλήφθει αριστερά σε σχέση με την πορεία του, αλλά συνέχισε την πορεία του απρόσεκτα και απερίσκεπτα στην περιοχή του εργοταξίου, με αποτέλεσμα το οποίο δεν προέβλεψε, να παρασυρθεί από το ως άνω φορτηγό ο _______  ________ και ο δεύτερος άξονας τούτου (φορτηγού) να περάσει πάνω από αυτόν και να υποστεί κακώσεις θώρακος, κοιλίας και λεκάνης από τις οποιες ως μόνου ενεργού αιτίας επήλθε ο θάνατος αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε δημόσια αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα 10-12-2010

Η Προεδρεύουσα Εφέτης                                    Η Γραμματέας

 

Μετά την απαγγελία της απόφασης αυτής, διαβάστηκε το ποινικό μητρώο του κατηγορούμενου.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε-να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 28 μηνών η οποία και να ανασταλεί επί τριετία.

Η πληρεξούσιος της πολιτικής αγωγής ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή και να επιδικαστεί ανάλογη χρημα­τική ικανοποίηση.                                                                         .

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ζήτησε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο το ελάχιστο της ποινής και να ανασταλεί.
Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε και\ε| Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 10859/2010 και είναι η εξής:

Επειδή η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 1,14,16,17,18,26,28,51,53, 302 ΠΚ,

Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 Ποιν. Κ., το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητά του εγκλήμα­τος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτη­τας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προ-‘ κάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς, επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρό­νου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, ή στο βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που-εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, το χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς του όρους,- όσο και των μελών της οικογένειας του τα οποία συντηρεί. Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 2 ετών.

 

Για τους λόγους αυτούς

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο, που κηρύχθηκε ένοχος, σε φυλάκιση 2 ετών και στα έξοδα της δίκης 255 ευρώ τα οποία θα εισπραχθούν χωρίς προσωπική του κράτηση.

Υποχρεώνει τον κατηγορούμενο να πληρώσει στους αδικηθέντες μηνυτές ________   ________ και __________   ___________  χωρίς προσωπική του κράτηση 30  ευρώ στον καθένα ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν.

Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης των  2 ετών που επι­βλήθηκε στον κατηγορούμενο για 3 χρόνια.

Τέλος η Πρόεδρος γνωστοποίησε στον κατηγορούμενο, που καταδικάστηκε, ότι εάν κατά το διάστημα της αναστολής καταδικαστεί ξανά αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα, που διέπραξε μέσα στο χρόνο της αναστολής, θα εκτίσει και την ποινή που έχει ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 Π.Κ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε δημόσια αμέσως στο ακροατήριό του. :

Αθήνα 10-12-2010

 

Η Προεδρεύουσα Εφέτης               Η Γραμματέας