fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 9258/2014

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

O/H Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου Πρωτοδίκης

Έχοντας υπόψη την από 31-1 -2014 αίτηση των:

 1. ________ ________   του ________  , κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός ________  και
 2. _______  ________  του ________  , κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός ________  , που υπογράφει ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος τους Χρήστος Οικονομάκης (Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2517)

ΚΑΤΑ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «________   Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και Δερμάτινων Ειδών» και με διακριτικό τίτλο «________ SA» που εδρεύει στην ________  Αττικής, οδός ________  , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρουν στην αίτησή τους.

Αφού σκέφτηκε
σύμφωνα με τον Νόμο

Οι αιτούντες επιδιοδκουν να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτησή τους, ήτοι:

 1. το πρωτότυπο του από 17 Φεβρουάριου 1998 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως που υπεγράφη στην Αθήνα ανάμεσα αφενός μεν των προσωρινών διαχειριστούν του μισθίου για λογαριασμό τα>ν αρχικών εκμισθωτών και της καθής.
 2. το απλό φωτοαντίγραφο του ως άνω πρωτοτύπου, το οποίο φέρει σε φωτοτυπία την σφραγίδα καταθέσεως του εν λόγω συμφωνητικού με αριθμό καταθέσεως 993 της 18-2-1998 στηνΔ.Ο.Υ. Γλυφάδος.
 1. την πρωτότυπη βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με αριθμό πρωτοκόλλου 7494/25.02.2013 σύμφωνα με την οποία και σε συνέχεια της από 25-2-2013 αιτήσεως του δεύτερου των αιτούντων ενημερώνει ότι το με αριθμό 993/18-2-1998 μισθωτήριο, αντίγραφο του οποίο ζήτησε έχει καταστραφεί με το με αριθμό 7393/26-3-2007 πρωτόκολλο καταστραφής.
 2. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 6937/19-2-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθώτρια την πρώτη των αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1-1-2011 έως και 31-12-2011.
 3. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 35594/27-10-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθώτρια την πρώτη τοιν αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1-1-2011 έως και 31-12-2012.
 4. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 6939/19-2-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθωτή τον δεύτερο των αιτούντων (με ποσοστόσυνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1 -1 -2011 έως και 31 -12-2011.
 1. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 35593/27-10-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθωτή τον δεύτερο των αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκ.τησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1-1-2011 έως και 31-12-2012.
 2. το επικυρωμένο (από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων) ακριβές φωτοαντίγραφο της από 21-7-2011 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία μισθώσεων) της καθής κατά των αιτούντων που έλαβε γενικό αριθμό καταθέσεως 138566/2011 και αριθμό καταθέσεως δικογράφου 4150/2011, η οποία τους κοινοποιήθηκε την 27-7-2011.
 3. το επικυρωμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων αντίγραφο της από 11-9-2013 επιστολής αίτησης της καθής προς τους αιτούντες.
 4. το επικυρωμένο από τον κάτωθι συμβολαιογράφο υπ’ αριθμ.13.701/03.06.2005 συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Δρόσου του, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4584 και αριθμό 69.
 1. το πρωτότυπο με αριθμό _________πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου        Αθηνών, από   το οποίο αποδεικνύεται ότι το ανωτέρω συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμαστα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών την 6-6-2005 στον τόμο 4584 και αριθμό 69
 1. την από 3-1-2011 έως και 20-2-2013 κίνηση του με αριθμό ________  λογαριασμό που τηρούν οι αιτούντες στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες.
 2. το πρωτότυπο της 10-10-2011 εξώδικης δήλωσης της καθής στους αιτούντες που τους κοινοποιήθηκε την 13-10-2011
 3. την 2261Γ/21-11-2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 6-11-2011 εςώδικος δήλωση των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 21-11 -2011 ,
 4. την πρωτότυπη με αριθμό 6270Β/1-7-2013 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ, Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 25-6-2013 εξώδικος δήλωση των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 1-7-2013
 5. την (σε επικυρωμένο αντίγραφο) με αριθμό 1809/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά τη καθής μετά από αίτηση των αιτούντων για τα μισθώματα του εν λόγω μισθίου για το χρονικό διάστημα από την 20-3-2013 έως και την 19-12-2013
 6. φωτοαντίγραφο της με φαξ επιστολή που η καθής απέστειλε την 23-12-2013 στους αιτούντες δυνάμει της οποίας του δήλωσε ότι δεν τους καταβάλει περαιτέρω μισθώματα, δηλώνοντας πως τα συμψηφίζει με την εγγύηση που έχει καταβληθεί στους αιτούντες
 7. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του από 27-12-2013 εξώδικο των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 27-12-2013 από τον Δικαστικό Επιμελητή κ. Ιωάννη Κοπανά, όπως αυτό αποδεικνύεται από την με αριθμό 5021 β/27-12-2013 προσκομιζόμενη έκθεση επιδόσεως του με την οποία οι αιτούντες κάλεσαν στην καθής να του εξοφλήσει τα οφειλόμενα μισθώματα, επισημαίνοντας τους την προφανή υπερημερία και δυστροπία της.

Από τα παραπάνω έγγραφα αποδεικνύεται ότι:

Σύμφωνα με το από 17 Φεβρουάριου 1998 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως που υπεγράφη στην Αθήνα ανάμεσα:

Α. στους αφενός συμβαλλόμενους 1. ________  Κ. ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  , 2. ________  ________  του ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  και

Β. στον αφετέρου συμβαλλόμενο κ. ________  ________  του ________  , κάτοικο ________  Αττικής, ο οποίος ενεργούσε ως διευθύνων σύμβουλος και εκπρόσωπος της καθ’ ης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «________   Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και Δερμάτινων Ειδών», που εδρεύει στην ________  Αττικής, οδός ________  , η καθ’ ης εταιρία μίσθωσε από αυτούς τέσσερις (4) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση της επαγγελματική ς- επιχειρηματικής δραστηριότητας της καθ’ ης εταιρίας, ήτοι εμπορία ετοίμων παιδικών, γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ αυτών) που η κάθε μία καταλαμβάνει τον συνολικό χώρο του αντιστοίχου ορόφου στον οποίο βρίσκεται, επί μιας πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού ________  (πλατεία ________  ).

Το ανωτέρω ακίνητο αποτελείται από:

 1. Υπόγειο όροφο, μικτής επιφάνειας 117,32 τ.μ.,
 2. Ισόγειο όροφο, μικτής επιφάνειας 106,55 τ.μ.,
 3. Μεσοπάτωμα, μικτής επιφάνειας 139,40 τ.μ.,
 4. Πρώτο (Α) υπέρ του ισογείου όροφο, μικτής επιφάνειας 199,50 τ.μ.,το δε συνολικό εμβαδόν των εν προκειμένω μισθωμένίον χώρων ανέρχεται σε 562,77 τ.μ.

Η παράδοση της χρήσεως του μισθίου παραδόθηκε αυθημερόν με την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού στην καθής, όπως δηλώνει αυτή στο άρθρο 8 του εν λόγω συμφωνητικού , αφού το ήλεγξε , το βρήκε της αρεσκείας της και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει.

Γίνεται μνεία ότι κατά το χρονικό σημείο της υπογραφής της εν λόγω συμβάσεως μισθώσεως όλες οι παραπάνιο οριζόντιες ιδιοκτησίες ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή στους:

Α. ________  χήρα ________  ________  το γένος ________  , κάτοικο ________  (οδός ________  ) κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ________  χήρα ________  ________  , το γένος ________  ________  , κάτοικο ________   (οδός ________  , αρ. ___) κατά ποσοστό 37,50% εξ αδιαρέτου

Γ. ________  συζ. ________  ________  το γένος ________  κάτοικο Αθηνών (οδός ________  , αρ. ________  ) κατά ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου και

Δ. ________  ________  κάτοικο Αθηνών (οδός ________  , αρ. ________  ) κατά ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου.

Όπως δηλώνεται και στο άρθρο I του εν λόγω συμφωνητικού μισθώσεως, οι αφενός συμβαλλόμενοι σε αυτό δυνάμει της με αριθμό 33151/1997 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων) διορίστηκαν προσωρινοί διαχειριστές του μισθίου , ενδ) όπως δηλώνεται στο άρθρο III δυνάμει της εν λόγω αποφάσεως (η οποία δημοσιεύθηκε στις 28-11-1997) οι αφενός συμβαλλόμενοι στο εν λόγω συμφωνητικό διορίσθηκαν προσωρινοί διαχειριστές του επικοίνου (τότε) ακινήτου, ορίστηκε δε ότι ο πιο πρόσφορος και σύμφορος για όλους τους κοινωνούς τρόπος εκμετάλλευσης του ακινήτου ήταν η εκποίηση αυτού μέχρι την 31-1­1998 αντί τιμήματος που θα έπρεπε να καθοριστεί με συμφωνία όλων των συγκυριών, μετά όμως την πάροδο άπρακτης της άνω προθεσμίας επιβάλλεται η εκμίσθωση αυτού αντί ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος 2.700.000 (δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων) δραχμών.

Σύμφωνα με το άρθρο IV του εν λόγω συμφωνητικού σε εκτέλεση των προδιατυπουμένων διατάξεων και δεδομένου ότι παρά τις προσπάθειες όλων των κοινωνών δεν κατέστη εφικτή η εκποίηση του επικοίνου (τότε) ακινήτου μέχρι την υπογραφή του ως ανω συμφωνητικού μισθώσεως οι αφενός συμβαλλόμενοι με την προαναφερόμενη        ιδιότητα τους και κατόπιν διαφόρων διαπραγματεύσεων και αφού έλαβαν υπόψη τους το συμφέρον κατά την κρίση τους, των συγκυριών του επικοίνου (τότε) ακινήτου και τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30, τεύχος Α’) «με το οποίο κωδικοποιήθηκαν  διατάξεις νόμων   περί   εμπορικών μισθώσεων» προέβησαν με το εν λόγω συμφωνητικό στην εκμίσθωση και των τεσσάρων αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών στην καθής.

Δυνάμει του εν λόγω συμφωνητικού (και κατά το άρθρο 2 αυτού) η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε για εννέα (9) χρόνια ήτοι από 20.02.1998 έως 19.02.2007, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ A”30/10-2-1995) περί «Κωδικοποιήσεως διατάξεων νόμων εμπορικών μισθώσεων», της μισθώτριας δικαιούμενης μετά την ως άνω προβελπόμενη λήξη να παρατείνει τη μίσθωση για ακόμη τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρρου 5 του Π.Δ. 34/1995, όπως αντικαστάθηκαν με την παρ. 6 άρθρο 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ A 199/28-9- 1999). Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεκνύετια με έγγραφο βέβαιας χρονολογίας.

Μετά την παρέλευση του ορισθέντος συμβατικώς χρόνου διάρκειας της προκείμενης μισθώσεως , αυτή συνεχίσθηκε με τους ίδιους όρους του παραπάνω ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, καθόσον καταλήφθηκε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη νόμιμη διάρκεια και για την αναγκαστική παράταση των εμπορικών μισθώσεων, από το γεγονός πως δεν ασκήθηκε αγωγή απόδοσης του μισθίου σε εννέα μήνες από την λήξη της μίσθωσης , με την συμπλήρωση δωδεκαετίας, θεωρείται αναδρομικά και αναγκαστικά ότι παρατάθηκε για μία τετραετία από της άνω λήξης, κατ’ εφαρμογή της παρ. δ του άρθρου 61 του Π.Δ. 34/1995 , όπως ισχύει σήμερα (και θα συνεχισθεί μέχρι την 19­2-2014 , ως καταληφθείσα από τις νεώτερες διατάξεις για τη νόμιμη διάρκεια και για την αναγκαστική παράταση των εμπορικών μισθώσεων).

Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος συμφωνήθηκε (σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω συμφωνητικού) για το προδτο μισθωτικό έτος, ήτοι από 20-2-1998 έως 19-2-1999 στο ποσό των δρχ. δύο εκατομμυρίων οχτακοσιών πενήντα χλιάδων (2.850.000 δρχ.) πλέον του αναλογούντος σχετικού τέλους χαρτοσήμου επ’ αυτού, συμφωνήθηκε δε ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται την 20η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, η οποία αποτελεί ασφαλώς και την δήλη ημέρα καταβολής αυτού, ενώ ορίστηκε ότι το μίσθωμα (μετά του χαρτοσήμου) θα καταβάλλεται στους εκμισθωτές κατ’αναλογίαν του ποσοστού συγκυριότητος αυτών επί όλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 6 της υπόψη μισθωτικής σύμβασης, συμφωνήθηκε όπως το μηνιαίο μίσθωμα μετά την παρέλευση του πρώτου μισθωτικού έτους ήτοι από 20-2-1999 και εφεξής, αναπροσαρμόζεται ετησίως και αυτοδίκαια – χωρίς δηλαδή προηγούμενη όχληση της αρχικής μισθώτριας – κατά ποσοστό ίσο με τον επίσημο τιμάριθμο του κόστους ζωής, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα ________, την 1η Φεβρουάριου εκάστους έτους και για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες. Το ποσό της υπόψη ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος κατά ρητή συμφωνία των μερών ορίσθηκε ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσοστού του 6% επί του ήδη καταβαλλομένου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής μισθώματος.

Το μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο χρόνο συμφωνήθηκε στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακόσιων πενήντα χιλιάδων (2.850.000 δρχ.), πλέον του αναλογούντος σχετικού τέλους χαρτοσήμου επ’ αυτού. Με το πέρας του πριοτου έτους το μίσθωμα θα αναπροσαρμοζόταν ετησίως αυτοδίκαια, χωρίς δηλαδή προηγούμενη όχληση κατά ποσοστό ίσο με τον ετήσιο τιμάριθμο του κόστους ζωής όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα ________  , την 1η Φεβρουάριου εκάστου έτους και για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες. Το ποσοστό της υπόψη ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατά ρητή συμφωνία των μερών, ορίσθηκε ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσοστού του 6% επί του ήδη καταβαλλομένου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής μισθώματος .

Κατά συνέπεια, το μηνιαίο μίσθωμα, μετά τις μέχρι σήμερα αναπροσαρμογές του, δηλαδή αυτών που έλαβαν χώρα:

Α. στις 20-2-2011 και για το χρονικό διάστημα από 20-2-2011 έοος 19-2-2012 ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσιών δέκα έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.816,44) πλέον του αναλογούντος (σε ποσοστό 3,6% επ’αυτού) ύψους εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (665,34) ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα οχτώ λεπτών (18.481,78) μαζί με το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου, για κάθε μισθωτικό μήνα

Β. στις 20-2-2012 και για το χρονικό διάστημα από 20-2-2012 έως 19-2-2013 ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακοσιών ογδόντα πέντε και σαράντα τριών λεπτών (18.885,43) πλέον του αναλογούντος κατά τα ανωτέρω τέλος χαρτοσήμου, ύψους εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (679,87) δηλαδή στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε και τριάντα λεπτών (19.565,30) για κάθε μισθωτικό μήνα.

Γ. τέλος στις 20-2-2013 και για το χρονικό διάστημα από 20-2­2013 έως την λήξη της μίσθωσης την 19-2-2014 ανήλθε στο ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (20.018,55) πλέον του αναλογούντος επ’αυτού κατά τα ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου ύψους επτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (720,67) δηλαδή στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα και είκοσι δύο λεπτών (20.739,22) για κάθε μισθωτικό μήνα.

Επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 623 Κ.Πολ.Δ. τίθεται ως διαδικαστική προϋπόθεση εκδόσεως της διαταγής πληρωμής η απόδειξη με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο της χρηματικής απαιτήσεως που αφορά, η έλλειψη δε της προϋποθέσεως αυτής συνεπάγεται την ακύρωση της διαταγής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου κατόπιν ανακοπής του καθ’ ού κατά τις διατάξεις των άρθρων 583 επομ. και 632, 633 Κ.Πολ.Δ. καθόσον προαπεδεικνύετο εγγράφως η απαίτηση που επιδικάσθηκε δια του συνδυασμού του μισθωτηρίου και της αναγκαστικής εκ του νόμου ισχύος της μισθωτικής συμβάσεως ζήτημα που λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη ο δικαστής και καλύπτει τοδιάστημα στο οποίο εμπίπτουν τα ανωτέρω μισθώματα.

Επειδή η έκδοση διαταγής πληρωμής μπορεί να ζητηθεί και για την πληρωμή οφειλομένων μισθιομάτων, που συνίστανται σε ορισμένο χρηματικό ποσό, με βάση το μισθωτήριο συμφωνητικό, εφόσον απ’ αυτό, που φέρει την υπογραφή και του μισθωτή – κα.θού η διαταγή πληρωμής, προκύπτει η μισθωτική σχέση, η διάρκεια της, η παράδοση της χρήσης του μισθίου στον μισθωτή, το ύψος του μισθώματος καθώς και ότι τα οφειλόμενα μισθώματα, για τα οποία ζητείται η διαταγή πληρωμής είναι ληξιπρόθεσμα, ανάγονται στο χρόνο διάρκειας της μίσθωσης.

Ειδικότερα, για να είναι δυνατόν να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση το μισθωτήριο συμφωνητικό, απαιτείται, πλην των άλλων, το χρονικό διάστημα, για το οποίο οφείλονται τα επίδικα μισθώματα να εμπίπτει στη συμβατική ή τη νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, που είναι: α) επί μίσθωσης κυρίας κατοικίας τριετής (άρθ. 2 § 1 του ν. 1703/1987, όπως αντικ. με άρθ. 1 § 5 του ν. 2235/94), β) επί εμπορικής μίσθωσης δωδεκαετής (άρθ. 5 § 1 του π.δ. 34/95, όπως αντικ. με άρθ. 7 § 6 του ν. 2741/1999).

Η δε αναγκαστική εκ του νόμου ισχύς της μίσθωσης κυρίας κατοικίας καθώς και της εμπορικής μίσθωσης είναι ζήτημα, που λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από τον δικαστή, που εκδίδει την διαταγή πληρωμής ή από το Δικαστήριο (ΑΠ 1609/2000 ΕλΔ 2001.720, ΕΑ 7303/2000 ΕλΔ 2002.230, 6842/2013 Μ.Πρωτ.Θεσσαλονίκης ).

Πειρατέρω σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην νομολογία, για την έκδοση διαταγής πληρωμής προς καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων, αρκεί η προαπόδειξη με το μισθωτήριο της παράδοσης του μισθίου κατά την έναρξη της μίσθωσης, χωρίς να απαιτείται και η απόδειξη με το μίσθιοτήριο ή με άλλο έγγραφο της παραχώρησης του μισθίου ειδικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αφορά τα οφειλόμενα μισθώματα (ΜΠρΘεσ.32922/2003).

Αντίστοιχα, η προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης δεν καταλαμβάνει και το πραγματικό γεγονός της μη καταβολής των μισθωμάτων, καθώς αρκεί αυτά να ανάγονται στον χρόνο διάρκειας της μίσθωσης και να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα (ΕφΑΘ.7303/2000).

Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση η εν λόγω σύμβαση μισθώσεως θεωρείται αναδρομικά και αναγκαστικά ότι παρατάθηκε για μία τετραετία από της άνω λήξης της ήτοι έως την 19-2-2014, όπως αποδεικνύεται από τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω εγγράφων και σχετικών.

Επειδή οι αιτούντες κατέστησαν αποκλειστικοί συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι έκαστος εξ αυτών του μισθίου κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 13.701/03.06.2005 συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών Είελοπίδα Δρόσου του Εΐαναγιώτη, νόμιμα μεταγεγραμμένου την 6-6-2005 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4584 και αριθμό 69 , όπως αυτό αποδεικνύεται από το με αριθμό 00012119/9-12-2013 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και υπεισήλθαν έκτοτε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την προαναφερθείσα σύμβαση μισθώσεως.

Ειδικότερα, στην σελίδα 20 του ως άνω συμβολαίου οι σε αυτό πωλητές δήλωσαν ότι οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι μισθωμένες στην καθής δυνάμει του ανωτέρω από 17-2-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, ορίστηκε δε ότι τα από την μίσθωση αυτή δικαιώματα και υποχρέωσεις τους και τις συναφείς αγωγές τους περί εξώσεως, μαζί με το δικαίωμα της είσπραξης των μισθωμάτων (κατά τα 50% συνολικά) από της εικοστής Ιουνίου έτους 2005 , οι σε αυτό πωλητές εκχώρησαν στους αγοραστές (αιτούντες) , οι οποίοι αποδέχθηκαν την μίσθωση αυτή .

Τονίζεται ότι στην σελίδα 9 και 10 και 11 του εν λόγω συμβολαίου αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίον περιήλθαν στους πωλητές των αιτούντων οι εν λόγω ιδιοκτησίες και ειδικότερα:

 1. στην εξ αυτών ________ ________  του ________  και της ________  , χήρα ________  ________  , το ανήκον σε αυτήν ποσοστό των τριάντα επτά και 0,50 εκατοστών (37,50%) εξ αδιαρέτου από κληρονομιά του αποβιώσαντα στις 15 Νοεμβρίου 1992 ________  ________  του ________  και της ________  , δυνάμει της από 15-5-1992 ιδιόγραφης διαθήκης του , η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συνεδρίαση του της 15-1-1993 με το με αριθμό 150 πρακτικό του, του οποίου την κληρονομιά αποδέχθηκε δυνάμει της με αριθμό 10.751 της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 πράξης (δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς) της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαραλάμπους Δημητρέλλου, συζύγου ________  ________  , που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων , στον τόμο 4104, με αριθμό 228.
 2. Στους εξ αυτών ________ ________  και ________  ________  κατά ποσοστό έξι και 0,25 εκατοστών (6,25%) εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους από κληρονομιά της αποβιωσάσης στις 11-5-1995 θείας τους (αδελφής του πατέρας τους) ________   ________  ή ________  , του ________  και της ________  , πρώην συζύγου ________  ________  δυνάμει της από 6-1-1995 ιδόγραφης διαθήκης της που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τα με αριθμό 3471 πρακτικά δημοσίευσης της 6-10-1995 συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού που καταχωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 1842 , με αριθμό 85 , η οποία κηρύχθηκε κυρία με την με αριθμό 1315 της 6-10-1995 απόφαση και πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
  (τμήμα διαθηκών), της οποίας την κληρονομιά αποδέχθηκαν δυνάμει της με αριθμό 1.990 της 13′ls Ιουνίου 1997 πράξης (δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς) της συμβολαιογράφου Αθηνών ________  συζύγου ________  ________  , το γένος ________  ________  , που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 4092 με αριθμό 96.

Περαιτέρω, αμέσως μετά την μεταβίβαση της κυριότητας των ως άνω ιδιοκτησιών – μισθίου κατά το ανωτέρω ποσοστό εις έκαστον των αιτούντων ενημέρωσαν την καθής, η οποία κατά υπόδειξη τους κατέβαλε το μίσθωμα στον με αριθμό ________   λογαριασμό που τηρούν οι αιτούντες στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες .

Η καθής έως και την 20-9-2011 κατέβαλε στον ως άνω λογαριασμό των αιτούντων μηναιώς το συνολικό ποσό των 9.240,89 ευρώ, όπως αυτό αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο αντίγραφο κινήσεως του εν λόγω λογαριασμού των αιτούντων από 3-1-2011 έως και 20-2-2013 .

Γίνεται μνεία ότι τον μισθωτικό μήνα από 20-9-2011 έως  19-10-2011 το μηνιαίο μίσθωμα και μετά, τις σχετικές κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογές ανερχόταν για το σύνολο του ακινήτου στο ποσό των ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσιών δέκα έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.816,44) πλέον του αναλογούντος (σε ποσοστό 3,6% επ’αυτού) ύψους εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (665,34) ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα οχτώ λεπτών (18.481,78) μαζί με το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου.

Κατά συνέπεια το συνολικό μίσθιο μα μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο ανερχόταν για έκαστον εκ των αιτούντων στο ποσό των (18.481,78 ευρώ X 25%=) 4.620,445 ευρώ και για τον λόγο αυτόν η καθής κατέβαλε έως και την 20-9-2011 στον ως άνω λογαριασμό των αιτούντων για αμφοτέρους μας το ποσό των (4.620,445 X 2=) 9.240,89 ευρώ.

Εν συνεχεία :

 1. Δυνάμει της από 10-10-2011 εξώδικης δήλωσης της καθής στους αιτούντες (που τους κοινοποιήθηκε την 13-10-2011) δήλωσε ότι θα καταβάλλει από τότε και μετά συνολικό μίσθωμα για το σύνολο του ακινήτου ύψους 9.000 ευρώ , ήτοι 2.250 ευρώ εις έκαστον εξ ημών, διότι θεωρούσε ότι έπρεπε να μειωθεί το μίσθωμα.
 2. Όπως αποδεικνύεται από την 2261Γ/21-11-2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 6-11-2011 εξώδικος δήλωση των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 21-11-2011 , οι αιτούντες κάλεσαν την καθής να τους καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα.
 3. Όπως αποδεικνύεται από την με αριθμό 6270Ε/1-7-2013 έκθεση επιδόσεο)ς του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 25-6-2013 εξώδικος δήλωση των αιτούντων , που κοινοποιήθηκε στην καθής την 1-7-2013 , οι αιτούντες κάλεσαν την καθής να τους καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα.

Επειδή στις 20-2-2011 και για το χρονικό διάστημα από 20­2-2011 έως 19-2-2012 το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ανήλθε στο ποσό των ευρά) δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσιών δέκα έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.816,44) πλέον του αναλογούντος (σε ποσοστό 3,6% επ’αυτού) ύψους εξακοσύυν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (665,34) ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα οχτώ λεπτών (18.481,78) μαζί με το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου, για κάθε μισθωτικό μήνα, ήτοι για έκαστον των αιτούντων (ο οποίος έχει στην αποκλειστική κυριότητα του ποσοστό 25% των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών — μισθίου) στο ποσό των (17.816,44 ευρώ για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων=) 4.454,11 ευρώ, επιβαρυνόμενο με αναλογούν χαρτόσημο (3,6%) ήτοι (665,34 ευρώ ως χαρτόσημο για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων=) 166,335 ευρώ και συνολικά σε (4.454,11 + 166,335 =) 4.620,445 ευρώ, το οποίο έπρεπε να καταβάλλει η καθής εις έκαστον των αιτούντων την 20η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, στον με αριθμό ________   λογαριασμό που τηρούν στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες.

Επειδή στις 20-2-2012 και για το χρονικό διάστημα από 20­2-2012 έως 19-2-2013 το μηνιαίο μίσθωμα ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακοσιών ογδόντα πέντε και σαράντα τριών λεπτών (18.885,43) πλέον του αναλογούντος κατά τα ανωτέρω τέλος χαρτοσήμου, ύψους εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (679,87) δηλαδή στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε και τριάντα λεπτών (19.565,30) για κάθε μισθωτικό μήνα ήτοι ήτοι για έκαστον των αιτούντων (ο οποίος έχει στην αποκλειστική κυριότητα του ποσοστό 25% των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών – μισθίου) στο ποσό των (18.885,43 ευρώ για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων =) 4.721,3575 ευρώ, επιβαρυνόμενο με αναλογούν χαρτόσημο (3,6%) ήτοι (679,87 ευρώ ως χαρτόσημο για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων =) 169,9675 ευροδ και συνολικά σε (4.721,3575  + 169,9675 =) 4.891,325 ευρώ, το οποίο έπρεπε να καταβάλλει η καθής εις έκαστον των αιτούντων την 20η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, στον με αριθμό ________   λογαριασμό που τηρούν στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες.

Επειδή τέλος στις 20-2-2013 και για το χρονικό διάστημα από 20­2-2013 έως την λήξη της μίσθωσης την 19-2-2014, το μηνιαίο μίσθωμα ανήλθε στο ποσό των ευρά) είκοσι χιλιάδων δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (20.018,55) πλέον του αναλογούντος επ’αυτού κατά τα ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου ύψους επτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (720,67) δηλαδή στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα και είκοσι δύο λεπτών (20.739,22) για κάθε μισθωτικό μήνα, ήτοι για έκαστον των αιτούντων (ο οποίος έχει στην αποκλειστική κυριότητα του ποσοστό 25% των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησκον – μισθίου) στο ποσό των (20.018,55 ευρώ για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων =) 5.004,6375 ευρώ, επιβαρυνόμενο με αναλογούν χαρτόσημο (3,6%) ήτοι (720,67 ευρώ ως χαρτόσημο για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων =) 180,1675 ευρώ και συνολικά σε (5.004,6375 + 180,1675 =) 5.184,805 ευρώ, το οποίο έπρεπε να καταβάλλει η καθής εις έκαστον των αιτούντων την 20η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, στον με αριθμό ________   λογαριασμό που τηρούν στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες.

Περαιτέρω  γίνεται μνεία ότι η καθής κατέβαλε για ΕΕΤΗΔΕ του μισθίου και για λογαριασμό των αιτούντων :

Α. το ποσό των 1.382,5 ευρώ το έτος 2011,

Β. το ποσό των (1.382,5 + 553 + 553 + 553 + 553 + 553=) 4.147,5 ευρώ τοέτος2012,

Γ. το ποσό των (553,00 + 47,62 + 470,05 + 470,05=) 1.540,72 ευρώ το έτος 2013, ήτοι συνολικά το ποσό των (1.382,5 + 4.147,5 + 1.540,72=) 7.070,72 ευρώ και κατά συνέπεια (7.070,72 12=) 3.536,36 ευρώ για έκαστον των αιτούντων.

1.Η αντίδικος κατέβαλε την 24-10-2011 στον ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων, συνεχίζοντας να οφείλει εις έκαστον των αιτούντων το ποσό των [(4.454,11 μηνιαίο μίσθωμα +166,335 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250ευρώ=] 2.370,445 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-10-2011 έως και 19-11-2011, το οποίο εξοφλήθηκε πλήρως και ισοπόσως εκ του ανωτέρω ποσού των 3.536,36 ευρώ που κατέβαλε για λογαριασμό έκαστου εκ των αιτούντων για το ΕΕΤΗΔΕ του μισθίου, και κατά συνέπεια ουδέν οφείλει για. το εν λόγω μισθωτικό μήνα στους αιτούντες.

2. Η αντίδικος κατέβαλε την 22-11-2011 στον ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων, συνεχίζοντας να οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.454,11 μηνιαίο μίσθωμα + 166,335 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=] 2.370,445  ευρώ   ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-11-2011 έως και 19-12-2011, το οποίο εξοφλήθηκε μερικώς από την καθής με την καταβολή του ανωτέρω συνολικού ποσού του ΕΕΤΗΔΕ του μισθίου των 3.536,36 ευρώ που κατέβαλε για λογαριασμό εκάστου των αιτούντων με αποτέλεσμα να συνεχίζει τη σήμερον να οφείλει {[(4.454,11 μηνιαίο μίσθωμα + 166,335 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=] 2.370,445 ευρώ – 1.165,915 ευρώ που πρέπει να αφαιρεθεί από το εν λόγω μίσθωμα, αφού το ισόποσοέχει καταβάλει για έκαστον εξ ημών για ΕΕΤΗΔΕ του μισθίου=} 1.205,53 ευρώ εις έκαστον των αιτούντων.

3. Η αντίδικος κατέβαλε την 20-12-2011 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 3.117,50 ευρώ ήτοι (3.117,50 / 2=) 1.558,75 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.454,11 μηνιαίο μίσθωμα + 166,35 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 1.558,75 ευρώ=] 3.061,695 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-12-2011 έως και 19-11 -2012.

4. Η αντίδικος κατέβαλε την 20-1-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.454,11 μηνιαίο μίσθωμα + 166,335 ευρά) ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=] 2.370,445 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-1-2012 έως και 19-2-2012.

5. Η αντίδικος κατέβαλε την 22-2-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=]2.641,325 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-2-2012 έως και 19-3-2012.

6. Η αντίδικος κατέβαλε την 21-3-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ= 2.641,325 ευρώ ως      διαφορά μισθώματος   και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-3-2012 έως και 19-4-2012.

7. Η αντίδικος κατέβαλε την 24-4-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) — 2.250 ευρώ= 2.641,325 ευρώ ως      διαφορά μισθώματος   και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-4-2012 έως και 19-5-2012.

8. Η αντίδικος κατέβαλε την 25-5-2012 στον ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 3.117,50 ευρώ ήτοι (3.117,50 / 2=) 1.558,75 ευρώ σε έκαστον τιον αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575  μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 1.558,75 ευρώ^] 3.332,575 ευρώ ως διαφοράμισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-5-2012 έως και 19-6-2012.

9. Η αντίδικος κατέβαλε την 20-6-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 2.641.325 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρό) ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ= 2.641,325 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-6-2012 έως και 19-7-2012.

10. Η αντίδικος κατέβαλε την 20-7-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ= 2.641,325 ευρώ ως διαφορά μισθώματος  καιαναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-7-2012 έως και 19-8-2012.

11. Η αντίδικος κατέβαλε την 20-8-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ] 2.641,325 ευρώ  ως      διαφορά       μισθώματος  και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-8-2012 έως και 19-9-2012.

12. Η αντίδικος κατέβαλε την 24-9-2012 στον ανωτέρωλογαριασμό των αϊτούντων          συνολικά το ποσό των 2.917.825 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 1.973,5 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 1.973,5 ευρώ= 2.917.825  ευρώ  ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-9-2012 έως και 19-10-2012.   2.917.825 Η αντίδικος κατέβαλε την 22-10-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 2.917.825 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 1.973,5 ευρώ σε έκαστον το)ν αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 1.973,5 ευρώ=] 2.917.825   ευρώ  ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-10-2012 έτος και 19-11-2012.

13. Η αντίδικος κατέβαλε την 21-11-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 3.947ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 1.973,5 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 1.973,5 ευρώ=]2.917.825  ευρώ   ως    διαφορά μισθώματος   και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-11-2012 έως και 19-12-2012.

14. Η αντίδικος κατέβαλε την 24-12-2012 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 3,947 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 1.973,5 ευρά) σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 1.973,5 ευρώ=]2.917.825  ευρώ            ως    διαφορά     μισθώματος   καιαναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-12-2012 έως και 19-1 -2013.

15.Η αντίδικος κατέβαλε την 21-1-2013 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των3.947 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 1.973,5 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(4.721,3575 μηνιαίο μίσθωμα + 169,9675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) — 1.973,5 ευρώ=]2.917.825  ευρώ ως διαφορά μισθώματος  καιαναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-1-2013 έως και 19-2-2013.

16. Η αντίδικος κατέβαλε την 20-2-2013 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 641,325 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=] 2.934,805    641,325 ευρώ ως διαφορά μισθώματος καιαναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-2-2013 έως και 19-3-2013.

17. Η αντίδικος κατέβαλε ουδέν για το χρονικό διάστημα από 20-12-2013 έως και 19-1-2014 και κατά συνέπεια για την αιτία αυτή οφείλει το ποσό (5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 αναλογούν χαρτόσημο 3,6% =) 5.184.805 ευρώ εις έκαστον των αιτούντων.

18. Η αντίδικος κατέβαλε ουδέν για το χρονικό διάστημα από 20-1-2014 έως και 19-2-2014 και κατά συνέπεια για την αιτία αυτή οφείλει το ποσό (5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 αναλογούν χαρτόσημο 3,6% =) 5.184,805 ευρώ εις έκαστον των αιτούντων

Επειδή κατά συνέπεια και για τους ανωτέρω λόγους η καθής οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων (1.205,53 + 3.061,695 + 2.370,445 + 2.641,325 + 2.641,325 + 2.641,325 + 3.332,575 + 2.641,325 + 2.641,325 + 2.641,325 + 2.917,825 + 2.917,825 + 2.917,825 +2.917,825 + 2.917,825 + 2.934,805  + 5.184,805   + 5.184,805 =) 53.710,735 ευρώ , τα οποία η καθής δεν τους έχει καταβάλει (και πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο) παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις των αιτούντων από δυστροπία και μόνο , παρά το ότι κάνει ενεμπόδιστη χρήση του μισθίου, έχοντας τελικώς καταστεί υπερήμερη ως προς τις υποχρέωσεις της.

Συντρέχει επομένως περίπτωση να εκδοθεί εις βάρος της καθής διαταγή πληρωμής των οφειλομένων μισθωμάτων .

Επειδή πρέπει συνεπώς, η υπό κρίσιν αίτηση να γίνει δεκτή, αφού τυγχάνει νόμω και ουσία βάσιμη καθόσον η χρηματική απαίτηση μας κατά της καθ’ης αποδεικνύεται εγγράφως και δεν εξαρτάται από αίρεση, όρο ή αντιπαροχή (ΑΚ 574, 340, 341, 345, 346), εισάγεται δε αρμοδίως καθ’ύλην και κατά τόπον (14 παρ.2, 22, 29, 625 ΚΠολΔ).

Επειδή έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ, ενώ προσάγεται το υπ’ αριθμ. ………. Γραμμάτιο προκαταβολής Δ.Σ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την καθ’ ης να καταβάλει για τους ανωτέρω λόγους σε έκαστον των αιτούντων το συνολικό ποσό των (1.205,53 + 3.061,695 + 2.370,445 + 2.641,325 + 2.641,325 + 2.641,325 + 3.332,575 + 2.641,325 + 2.641,325 + 2.641,325 + 2.917,825 + 2.917,825 + 2.917,825 + 2.917,825+ 2.917,825 + 2.934,805  + 5.184,805     + 5.184,805 =) 53.710,735 ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημέρας που έπρεπε να καταβληθεί εις έκαστον των αιτούντων κάθε ένα από τα επιμέρους ανοατέρω ποσά (ήτοι από την 21-11-2011, 21-12-2011 , 21-1-2012,21-2-2012, 21-3-2012, 21­4-2012, 21-5-2012, 21-6-2012, 21-7-2012, 21-8-2012, 21-9-2012, 21-10­2012, 21-11-2012, 21-12-2012, 21-1-2013, 21-2-2013, 21-12-2013 και 21-1-2014 αντίστοιχα) αντίστοιχα και μέχρι την πλήρη και προσήκουσα εξόφληση το)ν αιτούντων καθώς και ευρώ 900 για δικαστικά έξοδα εκδόσεως της παρούσας.

Γίνεται υπόμνηση στην καθ’ ης, ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως της προς αυτήν.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις     4-3-2014.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία