fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 1809/2014

Διαταγή Πληρωμής

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος Πρωτοδίκης.
Έχοντας υπόψη την από 21-11-2013 αίτηση των:

 1. ________ ________   του ________  , κατοίκου ________  Αττικής, οδός ________  και
 2. Γεωργίου ________  του ________  , κατοίκου ________  Αττικής, οδός ________  , που υπογράφει ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος τους Χρήστος Οικονομάκης (Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2517)

ΚΑΤΑ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «________  Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και Δερμάτινων Ειδών» και με διακριτικό τίτλο «________  SA» που εδρεύει στην ________  Αττικής, οδός ________  , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρουν στην αίτησή τους.

 

Αφού σκέφτηκε σύμφωνα
με τον Νόμο

Οι αιτούντες επιδιώκουν να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτησή τους, ήτοι:

 1. 1.το πρωτότυπο του από 17 Φεβρουάριου 1998 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως που υπεγράφη στην Αθήνα ανάμεσα αφενός μεν των προσωρινών διαχειριστών του μισθίου για λογαριασμό των αρχικών εκμισθωτών και της καθής
 2. το απλό φωτοαντίγραφο του ως άνω πρωτοτύπου, το οποίο φέρει, σε φωτοτυπία την σφραγίδα καταθέσεως του εν λόγω συμφωνητικού με αριθμό καταθέσεως 993 της 18-2-1998 στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος
 3. την πρωτότυπη βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με αριθμό πρωτοκόλλου 7494/25.02.2013 σύμφωνα με την οποία και σε συνέχεια της από 25-2-2013 αιτήσεως του δεύτερου των αιτούντων ενημερώνει ότι το με αριθμό 993/18-2-1998 μισθωτήριο, αντίγραφο του οποίο ζήτησε έχει καταστραφεί με το με αριθμό 7393/26-3-2007 πρωτόκολλο καταστραφής
 4. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 6937/19-2-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθώτρια την πρώτη των αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1 -1 -2011 έως και 31-12-2011
 5. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 35594/27-10-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθώτρια την πρώτη των αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από Γ1-2011 έως και 31-12 2012
 6. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωί 69390 9-7-7013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγοι μίσθιο με εκμισθωτή τον δεύτερο των αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1-1-2011 έως και 31-12-2011
 1. το πρωτότυπο πιστοποιητικό (για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 για δικαστική χρήση) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος με αριθμό πρωτ. 35593/27-10-2013 σύμφωνα με το οποίο για το εν λόγω μίσθιο με εκμισθωτή τον δεύτερο των αιτούντων (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%) και μισθώτρια την καθής έχουν δηλωθεί τα μισθώματα από 1-1-2011 έως και 31-12-2012
 2. το επικυρωμένο (από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων) ακριβές φωτοαντίγραφο της από 21-7-2011 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία μισθώσεων) της καθής κατά των αιτούντων που έλαβε γενικό αριθμό καταθέσεως 138566/2011 και αριθμό καταθέσεως δικογράφου 4150/2011, η οποία τους κοινοποιήθηκε την 27-7-2011
 3. το επικυρωμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων αντίγραφο της από 11-9-2013 επιστολής αίτησης της καθής προς τους αιτούντες
 4. το επικυρωμένο από τον κάτωθι συμβολαιογράφο υπ’ αριθμ. 13.701/03.06.2005 συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Δρόσου του Παναγιώτη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4584 και αριθμό 69 ,
 5. .το πρωτότυπο με αριθμό πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών
 1. την από 3-1-2011 έως και 20-2-2013 κίνηση του με αριθμό ________ λογαριασμό που τηρούν οι αιτούντες στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες.
 2. το πρωτότυπο της 10-10-2011 εξώδικης δήλωσης της καθής στους αιτούντες που τους κοινοποιήθηκε την 13-10-2011
 3. την  ________  έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 6-11-2011 εξώδικος δήλωση των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 21-11 -2011 ,
 4. την πρωτότυπη με αριθμό 6270Γ/1 -7-2013 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 25-6-2013 εξώδικος δήλωση των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 1-7-2013
 5. την (επικυρωμένη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους), κίνηση του με αριθμό ________ λογαριασμό που τηρούν οι αιτούντες στην τράπεζα με την επωνυμία “________  Α.Ε.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες , από την από 2-1-2013 έως τη σήμερον .

 

Από τα παραπάνω έγγραφα αποδεικνύεται ότι:

Σύμφωνα με το από Α Φεβρουάριου 1998 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως που υπεγράφη στην Αθήνα ανάμεσα:

Α. στους αφενός συμβαλλόμενους 1. ________  ________  , κάτοικο Αθηνών, ________  , 2. ________  ________  του ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  και

Β. στον αφετέρου συμβαλλόμενο κ. ________  ________  του ________  , κάτοικο ________  Αττικής, ο οποίος ενεργούσε ως διευθύνων σύμβουλος και εκπρόσωπος της καθ’ ης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «________  Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και Δερμάτινων Ειδών», που εδρεύει στην ________  Αττικής, οδός ________  , η καθ’ ης εταιρία μίσθωσε από αυτούς τέσσερις (4) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση της επαγγελματικής- επιχειρηματικής δραστηριότητας της καθ’ ης εταιρίας, ήτοι εμπορία ετοίμων παιδικών, γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ αυτών) που η κάθε μία καταλαμβάνει τον συνολικό χώρο του αντιστοίχου ορόφου στον οποίο βρίσκεται, επί μιας πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού ________  (πλατεία ________  ).

Το ανωτέρω ακίνητο αποτελείται από:

 1. Υπόγειο όροφο, μικτής επιφάνειας 117,32 τ.μ,,
 2. Ισόγειο όροφο, μικτής επιφάνειας 106,55 τ.μ.,
 3. Μεσοπάτωμα, μικτής επιφάνειας 139,40 τ.μ.,
 4. Πρώτο (Α) υπέρ του ισογείου όροφο, μικτής επιφάνειας 199,50 τ.μ.,το δε συνολικό εμβαδόν των εν προκειμένω μισθωμένων χώρων ανέρχεται σε 562,77 τ.μ.

Η παράδοση της χρήσεως του μισθίου παραδόθηκε αυθημερόν με την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού στην καθής, όπως δηλώνει αυτή στο άρθρο 8 του εν λόγω συμφωνητικού , αφού το ήλεγξε , το βρήκε της αρεσκείας της και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει.

Γίνεται μνεία ότι κατά το χρονικό σημείο της υπογραφής της εν λόγω συμβάσεως μισθώσεως όλες οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή στους:

Α. ________  χήρα ________  ________  το γένος ________  ________  , κάτοικο ________  (οδός ________  ) κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ________   χήρα ________  ________  , το γένος ________  ________  , κάτοικο Άνω ________  (οδός ________  ) κατά ποσοστό 37,50% εξ αδιαρέτου

Γ. ________  συζ. ________  ________  το γένος ________  ________  κάτοικο Αθηνών (οδός ________   ________  ) κατά ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου και

Δ ________  ________  ________  κάτοικο Αθηνών (οδός ________   , ________  ) κατά ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου.

Όπως δηλώνεται και στο άρθρο I του εν λόγω συμφωνητικού μισθώσεως, οι αφενός συμβαλλόμενοι σε αυτό δυνάμει της με αριθμό 33151/1997 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων) διορίστηκαν προσωρινοί διαχειριστές του μισθίου , ενώ όπως δηλώνεται στο άρθρο III δυνάμει της εν λόγω αποφάσεως (η οποία δημοσιεύθηκε στις 28-11-1997) οι αφενός συμβαλλόμενοι στο εν λόγω συμφωνητικό διορίσθηκαν προσωρινοί διαχειριστές του επικοίνου (τότε) ακινήτου, ορίστηκε δε ότι ο πιο πρόσφορος και σύμφορος για όλους τους κοινωνούς τρόπος εκμετάλλευσης του ακινήτου ήταν η εκποίηση αυτού μέχρι την 31-1- 1998 αντί τιμήματος που θα έπρεπε να καθοριστεί με συμφωνία όλων των συγκυριών, μετά όμως την πάροδο άπρακτης της άνω προθεσμίας επιβάλλεται η εκμίσθωση αυτού αντί ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος 2.700.000 (δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων) δραχμών.

Σύμφωνα με το άρθρο IV του εν λόγω συμφωνητικού σε εκτέλεση των προδιατυπουμένων διατάξεων και δεδομένου ότι παρά τις προσπάθειες όλων των κοινωνών δεν κατέστη εφικτή η εκποίηση του επικοίνου (τότε) ακινήτου μέχρι την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού μισθώσεως οι αφενός συμβαλλόμενοι με την προαναφερόμενη ιδιότητα τους και κατόπιν διαφόρων διαπραγματεύσεων και αφού έλαβαν υπόψη τους το συμφέρον κατά την κρίση τους, των συγκυριών του επικοίνου (τότε) ακινήτου και τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 3Θ, τεύχος Α’ «με το οποίο κωδικοποιήθηκαν διατάξεις νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» προέβησαν με το εν λόγω συμφωνητικό στην εκμίσθωση και των τεσσάρων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών στην καθής.

Δυνάμει του εν λόγω συμφωνητικού (και κατά το άρθρο 2 αυτού) η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε για εννέα (9) χρόνια ήτοι από 20.02.1998 έως 19.02.2007, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ A’30/10-2-1995) περί «Κωδικοποιήσεως διατάξεων νόμων εμπορικών μισθώσεων», της μισθώτριας δικαιούμενης μετά την ως άνω προβλεπόμενη λήξη να παρατείνει τη μίσθωση για ακόμη τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 34/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 άρθρο 7 Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ A 199/28-9- 1999). Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που  αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιας χρονολογίας.

Μετά την παρέλευση του ορισθέντος συμβατικώς χρόνου διάρκειας της προκείμενης μισθώσεως , αυτή συνεχίσθηκε με τους ίδιους όρους του παραπάνω ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, καθόσον καταλήφθηκε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη νόμιμη διάρκεια και για την αναγκαστική παράταση των εμπορικών μισθώσεων, από το γεγονός πως δεν ασκήθηκε αγωγή απόδοσης του μισθίου σε εννέα μήνες από την λήξη της μίσθωσης , με την συμπλήρωση δωδεκαετίας, θεωρείται αναδρομικά και αναγκαστικά ότι παρατάθηκε για μία τετραετία από της άνω λήξης, κατ’ εφαρμογή της παρ. δ του άρθρου 61 του Π.Δ. 34/1995 , όπως ισχύει σήμερα (και θα συνεχισθεί μέχρι την 19- 2-2014 , ως καταληφθείσα από τις νεώτερες διατάξεις για τη νόμιμη διάρκεια και για την αναγκαστική παράταση των εμπορικών μισθώσεων).

Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος συμφωνήθηκε (σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω συμφωνητικού) για το πρώτο μισθωτικό έτος, ήτοι από 20-2-1998 έως 19-2-1999 στο ποσό των δρχ. δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.850.000 δρχ.) πλέον του αναλογούντος σχετικού τέλους χαρτοσήμου επ’ αυτού, συμφωνήθηκε δε ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται την 20η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, η οποία αποτελεί ασφαλώς και την δήλη ημέρα καταβολής αυτού, ενώ ορίστηκε ότι το μίσθωμα (μετά του χαρτοσήμου) θα καταβάλλεται στους εκμισθωτές κατ ‘αναλογίαν του ποσοστού συγκυριότητας αυτών επί όλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 6 της υπόψη μισθωτικής σύμβασης, συμφωνήθηκε όπως το μηνιαίο μίσθωμα μετά την παρέλευση του πρώτου μισθωτικού έτους ήτοι από 20-2-1999 και εφεξής, αναπροσαρμόζεται ετησίως και αυτοδίκαια — χωρίς δηλαδή προηγούμενη όχληση της αρχικής μισθώτριας — κατά ποσοστό ίσο με τον επίσημο τιμάριθμο του κόστους ζωής, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα ________  , την 1η Φεβρουάριου εκάστους έτους και για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (19) μήνες. Το ποσό της υπόψη ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος κατά ρητή συμφωνία των μερών ορίσθηκε ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσοστού του 6% επί του ήδη καταβαλλομένου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής μισθώματος.

Το μηνιαίο μίσθωμα για τον πρώτο χρόνο συμφωνήθηκε στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακόσιων πενήντα χιλιάδων (2.850.000 δρχ.), πλέον του αναλογούντος σχετικού τέλους χαρτοσήμου επ’ αυτού. Με το πέρας του πρώτου έτους το μίσθωμα θα αναπροσαρμοζόταν ετησίως αυτοδίκαια, χωρίς δηλαδή προηγούμενη όχληση κατά ποσοστό ίσο με τον ετήσιο τιμάριθμο του κόστους ζωής όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα ________  , την 1η Φεβρουάριου εκάστου έτους και για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες. Το ποσοστό της υπόψη ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατά ρητή συμφωνία των μερών, ορίσθηκε ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσοστού του 6% επί του ήδη καταβαλλομένου κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής μισθώματος .

Κατά συνέπεια, το μηνιαίο μίσθωμα, μετά τις μέχρι σήμερα αναπροσαρμογές του, δηλαδή αυτών που έλαβαν χώρα:

Α. στις 20-2· 2Θ11 και για το χρονικό διάστημα από 20-2-2011 έως 19-7-2012 ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσιών δέκα έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.816,44) πλέον του αναλογούντος (σε ποσοστό 3,6% επ”αυτού) ύψους εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (665,34) ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα οχτώ λεπτών (18.481,78) μαζί με το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου, για κάθε μισθωτικό μήνα

Β. στις 20-2-2012 και για το χρονικό διάστημα από 20-2-2012 έως 19-2-2013 ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακοσιών ογδόντα πέντε και σαράντα τριών λεπτών (18.885,43) πλέον του αναλογούντος κατά τα ανωτέρω τέλος χαρτοσήμου, ύψους εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (679,87) δηλαδή στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε και τριάντα λεπτών (19.565,30) για κάθε μισθωτικό μήνα

Γ. τέλος στις 20-2-2013 και για το χρονικό διάστημα από 20-2- 2013 έως την λήξη της μίσθωσης την 19-2-2014 ανήλθε στο ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (20.018,55) πλέον του αναλογούντος επ”αυτού κατά τα ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου ύψους επτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (720,67) δηλαδή στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα και είκοσι δύο λεπτών (20.739,22) για κάθε μισθωτικό μήνα.

Επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 623 Κ.Πολ.Δ. τίθεται ως διαδικαστική προϋπόθεση εκδόσεως της διαταγής πληρωμής η απόδειξη με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο της χρηματικής απαιτήσεως που αφορά, η έλλειψη δε της προϋποθέσεως αυτής συνεπάγεται την ακύρωση της διαταγής λόγω διαδικαστικού απαράδεκτου κατόπιν ανακοπής του καθ’ ού κατά τις διατάξεις των άρθρων 583 επομ. και 632, 633 Κ.Πολ.Δ. καθόσον προαπεδεικνύετο εγγράφως η απαίτηση που επιδικάσθηκε δια του συνδυασμού του μισθωτηρίου και της αναγκαστικής εκ του νόμου ισχύος της μισθωτικής συμβάσεως ζήτημα που λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη ο δικαστής και καλύπτει τοδιάστημα στο οποίο εμπίπτουν τα ανωτέρω μισθώματα.

Επειδή η έκδοση διατγής πληρωμής μπορεί να ζητηθεί και για την την πληρωμή οφειλομένων μιοθωμάιων, που συνιαχαντσι σε ορισμένο χρηματικό ποσό, με βάση το μισθωτήριο συμφωνητικό, εφόσον απ’ αυτό, που φέρει την υπογραφή και του μισθωτή – καθού η διαταγή πληρωμής, προκύπτει η μισθωτική σχέση, η διάρκεια της, η παράδοση της χρήσης του μισθίου στον μισθωτή, το ύψος του μισθώματος καθώς και ότι τα οφειλόμενα μισθώματα, για τα οποία ζητείται η διαταγή πληρωμής είναι ληξιπρόθεσμα, ανάγονται στο χρόνο διάρκειας της μίσθωσης.

Ειδικότερα, για να είναι δυνατόν να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση το μισθωτήριο συμφωνητικό, απαιτείται, πλην των άλλων, το χρονικό διάστημα, για το οποίο οφείλονται τα επίδικα μισθώματα να εμπίπτει στη συμβατική ή τη νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, που είναι: α) επί μίσθωσης κυρίας κατοικίας τριετής (άρθ. 2 § 1 του ν. 1703/1987, όπως αντικ. με άρθ. 1 § 5 του ν. 2235/94), β) επί εμπορικής μίσθωσης δωδεκαετής (άρθ. 5 § 1 του π.δ. 34/95, όπως αντικ. με άρθ. 7 § 6 του ν. 2741/1999).

Η δε αναγκαστική εκ του νόμου ισχύς της μίσθωσης κυρίας κατοικίας καθώς και της εμπορικής μίσθωσης είναι ζήτημα, που λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από τον δικαστή, που εκδίδει την διαταγή πληρωμής ή από το Δικαστήριο (ΑΠ 1609/2000 ΕλΔ 2001.720, ΕΑ 7303/2000 ΕλΔ 2002.230, 6842/2013 Μ.Πρωτ.Θεσσαλονίκης ).

Πειρατέρω σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην νομολογία, για την έκδοση διαταγής πληρωμής προς καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων, αρκεί η προαπόδειξη με το μισθωτήριο της παράδοσης του μισθίου κατά την έναρξη της μίσθωσης, χωρίς να απαιτείται και η απόδειξη με το μισθωτήριο ή με άλλο έγγραφο της παραχώρησης του μισθίου ειδικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αφορά τα οφειλόμενα μισθώματα (ΜΠρΘεσ.32922/2003).

Αντίστοιχα, η προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης δεν καταλαμβάνει και το πραγματικό γεγονός της μη καταβολής των μισθωμάτων, καθώς αρκεί αυτά να ανάγονται στον χρόνο διάρκειας της μίσθωσης και να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα (ΕφΑΘ.7303/2000).

Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση η εν λόγω σύμβαση μισθώσεως θεωρείται αναδρομικά και αναγκαστικά ότι παρατάθηκε για μία τετραετία από της άνω λήξης της ήτοι έως την 19-2-2014, όπως αποδεικνύεται από τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω εγγράφων και σχετικών.

Επειδή οι αιτούντες κατέστησαν αποκλειστικοί συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι έκαστος εξ αυτών του μισθίου κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 13.701/03.06.2005 συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Δρόσου του Παναγιώτη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4584 και αριθμό 69 , όπως αυτό αποδεικνύεται από το με αριθμό _______  πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και υπεισήλθαν έκτοτε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την προαναφερθείσα σύμβαση μισθώσεως.

Ειδικότερα, στην σελίδα 20 του ως άνω συμβολαίου οι σε αυτό πωλητές δήλωσαν ότι οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι μισθωμένες στην καθής δυνάμει του ανωτέρω από 17-2-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, ορίστηκε δε ότι τα από την μίσθωση αυτή δικαιώματα και υποχρέωσεις τους και τις συναφείς αγωγές τους περί εξώσεως, μαζί με το δικαίωμα της είσπραξης των μισθωμάτων (κατά τα 50% συνολικά) από της εικοστής Ιουνίου έτους 2005 , οι σε αυτό πωλητές εκχώρησαν στους αγοραστές (αιτούντες) , οι οποίοι αποδέχθηκαν την μίσθωση αυτή .

Τονίζεται ότι στην σελίδα 9 και 10 και 11 του εν λόγω συμβολαίου αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίον περιήλθαν στους πωλητές των αιτούντων οι εν λόγω ιδιοκτησίες και ειδικότερα:

 1. στην εξ αυτών ________ ________  του ________  και της ________  , χήρα ________  ________  , το ανήκον σε αυτήν ποσοστό των τριάντα επτά και 0,50 εκατοστών (37,50%) εξ αδιαρέτου από κληρονομιά του αποβιώσαντα στις 15 Νοεμβρίου 1992 ________  ________  του ________  και της ________  , δυνάμει της από 15-5-1992 ιδιόγραφης διαθήκης του , η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συνεδρίαση του της 15-1-199” ^ το με αριθμό 150 πρακτικό του, του οποίου την κληρονομιά αποδέχθηκε δυνάμει της με αριθμό ιθ 751 ιης 22ας Σεπτεμβρίου 1997 πράξης (δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς) της συμβολαιογράφου Αθηνών                                                              _______  ________,  που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων , στον τόμο 4104, με αριθμό 228.
 2. Στους εξ αυτών ________ ________  και ________  ________  κατά ποσοστό έξι και 0,25εκατοστών (6,25%) εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους από κληρονομιά της αποβιωσάσης στις 11-5-1995 θείας τους (αδελφής του πατέρας τους) ________   ________  ή ________  , του ________  και της ________  , πρώην συζύγου ________  ________  δυνάμει της από 6-1-1995 ιδόγραφης διαθήκης της που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τα με αριθμό 3471 πρακτικά δημοσίευσης της 6-10-1995 συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού που καταχωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 1842 , με αριθμό 85 , η οποία κηρύχθηκε κυρία με την με αριθμό 1315 της 6-10-1995 απόφαση και πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα διαθηκών), της οποίας την κληρονομιά αποδέχθηκαν δυνάμει της με αριθμό 1.990 της 13ης Ιουνίου 1997 πράξης (δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς)  , που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 4092 με αριθμό 96.

Περαιτέρω, αμέσως μετά την μεταβίβαση της κυριότητας των ως άνω ιδιοκτησιών – μισθίου κατά το ανωτέρω ποσοστό εις έκαστον των αιτούντων ενημέρωσαν την καθής, η οποία κατά υπόδειξη τους κατέβαλε το μίσθωμα στον με αριθμό ________ λογαριασμό που τηρούν οι αιτούντες στην τράπεζα με την επωνυμία “_________  A.E.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ) με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες .

Η καθής έως και την 20-9-2011 κατέβαλε στον ως άνω λογαριασμό των αιτούντων μηναιώς το συνολικό ποσό των 9.240,89 ευρώ, όπως αυτό αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο αντίγραφο κινήσεως του εν λόγω λογαριασμού των αιτούντων από 3-1-2011 έως και 20-2-2013 .

Γίνεται μνεία ότι τον μισθωτικό μήνα από 20-9-2011 έως 19- 10-2011 το μηνιαίο μίσθωμα και μετά τις σχετικές κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογές ανερχόταν για το σύνολο του ακινήτου στο ποσό των ευρό) δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσιών δέκα έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.816,44) πλέον του αναλογούντος (σε ποσοστό 3,6% επ’αυτού) ύψους εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (665,34) ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα οχτώ λεπτών (18.481,78) μαζί με το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου.

Κατά συνέπεια το συνολικό μίσθωμα μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο ανερχόταν για έκαστον εκ των αιτούντων στο ποσό των (18.481.78 ευρώ X 25%=) 4.620,445 ευρώ και για τον λόγο αυτόν η καθής κατέβαλε έως και την 20-9-2011 στον ως άνω λογαριασμό των αιτούντων για αμφοτέρους μας το ποσό των (4.620,445 X 2=) 9.240,89 ευρώ.

Εν συνεχεία :

 1. Δυνάμει της απο 10-10-2011 εξώδικης δήλωσης της καθής στους αιτούντες (που τους κοινοποιήθηκε την 13-10-2011) δήλωσε ότι θα καταβάλλει από τότε και μετά συνολικό μίσθωμα για το σύνολο του ακινήτου ύψους 9.000 ευρώ , ήτοι 2.250 ευρώ εις έκαστον εξ ημών, διότι θεωρούσε ότι έπρεπε να μειωθεί το μίσθωμα.
 2. Όπως αποδεικνύεται από την 2261Γ/21-11 – 2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 6-11-2011εξώδικος δήλωση των αιτούντων που κοινοποιήθηκε στην καθής την 21-11-2011 , οι αιτούντες κάλεσαν την καθής να τους καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα.
 1. Όπως αποδεικνύεται από την με αριθμό 6270171-7-2013 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διονυσίου Στ. Ματθαίου , στην οποία βρίσκεται συνημμένη η από 25-6-2013 εξώδικος δήλωση των αιτούντων , που κοινοποιήθηκε στην καθής την 1-7-2013 , οι αιτούντες κάλεσαν την καθής να μας καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα.

Επειδή συνέπεια των ανωτέρω το αναλογούν μίσθωμα από 20- 3-2013 και έως την λήξη της συμβάσεως μισθώσεως ήτοι έως την 19- 2-2014 και για κάθε μισθωτικό μήνα, ανέρχεται για έκαστον των αιτούντων (ο οποίος έχει στην αποκλειστική κυριότητα του ποσοστό 25% των ως άνω οριζοντίοιν ιδιοκτησιών – μισθίου) στο ποσό των (20.018,55 ευρώ για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X 25% κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον εκ των αιτούντων =) 5.004,6375 ευρώ, επιβαρυνόμενο με αναλογούν χαρτόσημο (3,6%) ήτοι (720,67 ευρώ ως χαρτόσημο για το σύνολο του μισθώματος του όλου μισθίου X % % κατά το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου το μίσθιο εις έκαστον των αιτούντων ) Χίς 7 / , »>ρώ και συνολικά σε (5.004,6375 + 180,1675 -) 5.184,805 ευρώ, το οποίο έπρεπε να καταβάλλει η καθής εις έκαστον των αιτούντων την 20η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, στον με αριθμό ________  λογαριασμό που τηρούν (με δικαιούχους αμφότερους τους αιτούντες) στην τράπεζα με την επωνυμία  “________  A.E.” (κατάστημα ________  , οδός ________  ).

Αντί να πράξει τα ανωτέρω

 • Η καθής κατέβαλε την 20-3-2013 στον ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον εκ των αιτούντων. Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=] 2.934,805 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-3-2013 έως και 19-4-2013.
 • Η καθής κατέβαλε την 23-4-2013 στον ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.2500 ευρώ σε έκαστον εκ των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) ^ 2.250 ευρώ=] 2.934,805 ευρώ ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-4-2013 έως και 19-5-2013.
 • καθής κατέβαλε την 27-5-2013 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.452,31  ευρώ ήτοι (4.452,31 / 2=) 2.226,155 ευρώ σε έκαστον εκ των αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμά + 180,1675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο ή6%) – 2.226,155 ευρώ=] 2.958,65 ευρώ ως διαφοράμισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-5-2013 έως και 19-6-2013.
 • Η καθής κατέβαλε την 25-6-2013 στον ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.250 ευρώ σε έκαστον εκτων αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των          αιτούντων     [(5.004,6375     μηνιαίο      μίσθωμα     + 180,1675  ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ=] 2.934,805 ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-6-2013 έως και 19-7-2013.
 • Η καθής       κατέβαλε      την    23-7-2013     στον    ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.500 ευρώ ήτοι (4.500 / 2=) 2.25 ευρώ σε έκαστον εκτων αιτούντων . Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των          αιτούντων     [(5.004,6375     μηνιαίο      μίσθωμα     + 180,1675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.250 ευρώ^] 2.934,805 ως διαφορά μισθώματος και αναλογούντος χαρτοσήμου για τον μισθωτικό μήνα από 20-7-2013 και 19-8-2013.
 • Η καθής       κατέβαλε      την    19-8-2013     στον    ανωτέρωλογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.029,25 ευρώ ήτοι 14.029,92 / /=) > 014,9/5 ευρώ σε έκαστον εκ των αιτούντων. Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.014,975 ευρώ=] 3.169,83 ευρώ ως διαφορά μισθώματος για τον μισθωτικό μήνα από 20-8-2013 έως και 19-9-2013
 • Η καθής κατέβαλε την 23-9-2013 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.029,95 ευρώ ήτοι (4.029,95 / 2=) 2.014,975 ευρώ σε έκαστον εκ των αιτούν των. Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.014,975 ευρώ=) 3.169,83 ευρώ ως διαφορά μισθώματος για τον μισθωτικό μήνα από 20-9-2013 έως και 19-10-2013
 • Η καθής      κατέβαλε την 23-10-2013 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.029,95 ευρώ ήτοι (4.029,95 / 2=) 2.014,975 ευρώ σεέκαστον εκ των αιτούν των. Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον                εκ των αιτούντων [(5.004,6375 μηνιαίο μίσθωμα + 180,1675 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο 3,6%) – 2.014,975 ευρώ=) 3.169,83 ευρώ ως διαφορά μισθώματος για τον μισθωτικό μήνα από 20-10-2013 έως και 19-11-2013
 • Η καθής       κατέβαλε την 20-11-2013 στον ανωτέρω λογαριασμό των αιτούντων συνολικά το ποσό των 4.029,95 ευρώ ήτοι (4.029,95 / 2=) 2. 014,975 ευρώ σεέκαστον εκ των αιτούν των. Κατά συνέπεια οφείλει εις έκαστον                εκ των αιτούντων [(5.004;6375 μηνιαίο μίσθωμα    f I 80, 16 Λ ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο3,6%) – 2.014,975 ευρώ=) 3.169,83 ευρώ ως διαφοράμισθώματος για τον μισθωτικό μήνα από 20-11-2013 έωςκαι 19-12-2013

Επειδή κατά συνέπεια και για τους ανωτέρω λόγους η καθής οφείλει εις έκαστον εκ των αιτούντων (2.934,805    + 2.934,805 +2.958,65 + 2.934,805 + 2.934,805 + 3.169,83 + 3.169,83 + 3.169,83 + 3.169,83 =) 27.377,19 ευρώ , τα οποία η καθής δεν τους έχει καταβάλει (και πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο) παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις των αιτούντων από δυστροπία και μόνο , παρά το ότι κάνει ενεμπόδιστη χρήση του μισθίου, έχοντας τελικώς καταστεί υπερήμερη ως προς τις υποχρέωσεις της.

Συντρέχει επομένως περίπτωση να εκδοθεί εις βάρος της καθής διαταγή πληρωμής των οφειλομένων μισθωμάτων .

Επειδή πρέπει συνεπώς, η υπό κρίσιν αίτηση να γίνει δεκτή, αφού τυγχάνει νόμω και ουσία βάσιμη καθόσον η χρηματική απαίτηση μας κατά της καθ’ης αποδεικνύεται εγγράφως και δεν εξαρτάται από αίρεση, όρο ή αντιπαροχή (ΑΚ 574, 340, 341, 345, 346), εισάγεται δε αρμοδίως καθ’ύλην και κατά τόπον (14 παρ.2, 22, 29, 625 ΚΠολΔ).

Επειδή έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΓΤΛΑ, ενώ προσάγεται το υπ’ αριθμ. _______ Γραμμάτιο προκαταβολής Δ.Σ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την καθ’ ης να καταβάλει για τους ανωτέρω λόγους σε έκαστον των αιτούντων το συνολικό ποσό των (2 934,805 + 2.934,805 + 2.958,65 + 2.934,805 + 2.934,805 + 3.169,83 +3.169,83 +3.169,83   +3.169,83 =) 27.377,19 ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημέρας που έπρεπε να καταβληθεί εις έκαστον των αιτούντων κάθε ένα από τα επιμέρους ανωτέρω ποσά (ήτοι από την 21-3-2013, 21-4-2013,21-5-2013 , 21-6-2013, 21-7-2013, 21-8- 2013, 21-9-2013, 21-10-2012 και 21-11-2013 αντίστοιχα) αντίστοιχα και μέχρι την πλήρη και προσήκουσα εξόφληση των αιτούντων καθώς και 400 ευρώ δικαστικά έξοδα εκδόσεως της παρούσας.

Γίνεται υπόμνηση στην καθ’ ης ότι σύμφωνα με το άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ., η παρούσα διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό,και ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως της προς αυτήν.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 16/1/2014

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δίνεται εντολή προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του ζητηθεί την διαταγή αυτή και προς όλους τους εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και προς όλους τους διοικητές και τους άλλους αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής, όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.

ΑΘΗΝΑ 16-1-2014

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία