fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Αριθμός Απόφασης 16103/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Ανδρέα Μπότσαρη, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα, Μαρία Τότσικα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 13 Νοεμβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία * «________ ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός ________ αριθ. ___, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Της εναγομένης: Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «________ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «________ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός ________ αριθ. __, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας της δικηγόρου, Αικατερίνης Μητρογιάννη, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-09-2013 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου την 04-10-2013, με γενικό αριθμό κατάθεσης 131038/2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 16822/2013, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 24-05-2017, οπότε αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της εναγομένης, αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 271 παρ. 1 και 2 και 272 παρ. 1 και 2 ΚΓίολΔ, με τις οποίες καθιερώνεται σύστημα ειδικών συνεπειών της ερημοδικίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 αντίστοιχα του ν. 3994/2011 και ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 25-07-2011, προκύπτει ότι, αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του ενάγοντας ή με την επιμέλεια του εναγομένου και αυτός (ενάγων) δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σ’ αυτή κανονικά, το Δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την αγωγή. Επιπρόσθετα, ας σημειωθεί, ότι στην περίπτωση της ερημοδικίας του ενάγοντος (αντίθετα με τα ισχύοντα επί ερημοδικίας εναγόμενου), η αγωγή απορρίπτεται ως αβάσιμη, χωρίς να προηγηθεί έρευνα του παραδεκτού και του νομίμου, διότι η έρευνα της παράστασης των διαδίκων αποτελεί προϋπόθεση για την έρευνα της υπόθεσης και, για το λόγο αυτό, προηγείται της διερεύνησης της τελευταίας, ως προς το παραδεκτό και νόμιμο αυτής (πρβλ. ΕφΑΘ 11628/1995, ΑρχΝ 1996/85, ΕφΑΘ 87/1991, ΕΕΝ 1992/219, ΠΠΑγρ 87/1991, ΑρχΝ 1991/459, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα – Μακρίδου, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», 2000, σε άρ. 272,   σελ. 563, για τις συνέπειες ερημοδικίας υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, προ των μεταβολών που είχε επιφέρει ο ν. 2915/2001, με συνέπειες ταυτόσημες με τις νυν ισχύουσες).

Από την έκθεση κατάθεσης του δικογράφου της αγωγής και τη σχετική πράξη ορισμού συζήτησης αυτής προκύπτει, ότι αυτή κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου την 04-10-2013, με γενικό αριθμό κατάθεσης 131038/2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 16822/2013 και προσδιορίσθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας για τη δικάσιμο της 24-05-2017, οπότε αυτή αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο, με αποτέλεσμα η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του Δικαστηρίου για την μετ’ αναβολή δικάσιμο να ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226§4 ΚΠολΔ). Η τελευταία όμως (ενάγουσα), δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ). Επομένως, η κρινόμενη αγωγή της, η οποία εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία και με την οποία ζητά να της καταβληθεί από την εναγομένη το ποσό των 78.809,64 ευρώ από εκχωρημένα τιμολόγια, πρέπει να απορριφθεί (άρθρο 272 § 1 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η ενάγουσα πρέπει, λόγω της ήττας της, να υποχρεωθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, κατόπιν σχετικού νόμιμου αιτήματος της (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να οριστεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ενάγουσα ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 501, 502 § 1, και 505 § 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της ενάγουσας.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας από την ενάγουσα στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στις 9/12/2020.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ